Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Iван Франко і Прикарпаття. Рекомендаційний бібліографічний покажчикЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ КАМЕНЯРА В ДОСЛІДЖЕННЯХ

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИХ НАУКОВЦІВ І КРАЄЗНАВЦІВ

Андрусяк І. ,,Я б мужів з вас повиводив..." : [про стосунки І. Франка з модерністами і модернізмом] / І. Андрусяк  // Західний кур'єр. - 1991. - 29 серп.

Арсенич П. Іван Франко і Прикарпаття [Текст] / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова зоря , 2006. - 352 с.

Арсенич П. Титан праці, думки й слова / П. Арсенич // Ратуша. - 1999.- 27 серп.

Бандурак В. „Хлопський" кандидат : [про висунення кандидатом І. Франка до австро-угор. парламенту] / В. Бандурак // Прикарпатська правда. - 1970. - 14 черв.

Баран С. Заповіт Івана Франка  / С. Баран // Перевал. - 1999. - № 3. -  63-68.

Бойчук Є. Чи потрібна реабілітація Іванові Франку? : [переосмислення деяких тв. письм.] / Є. Бойчук // Галичина. - 2004. - 26 серп.

Бракує Україні Мойсеїв свого духу // Осадчий М. Україноцентризм : наук. праці, публіц. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. - С. 33-38.

Василенко М. Видавничі ідеї Івана Франка / В. Василенко // ДІЛ  (Коломия). - 2005. -  №  2. -  С. 44-51.

Вергановський  Я. Жінки в житті Івана Франка / Я. Вергановський // Вільний голос. - 1993. - 14, 16, 21, 28, 30 січ.

Верес М. ,,Це якийсь диявол, а не жінка, а чи знаєте, чим притягує ?" : [сердечні страждання молодого Франка] / М. Верес // Західний кур'єр. - 2005. - 25 серп.

Возняк С. М. Антропонаціоцентризм філософського світогляду І. Франка / С. М. Возняк // Прикарпатський вісник НТШ. - 2008. - № 3. - С. 7-12.

Возняк С. Іван Франко про гуманну сутність соціалістичної ідеї / С. Возняк // Товариш Прикарпаття. - 2009. - 13 лют. (№ 4). - С. 3.

Возняк С. М. У пошуках суспільного ідеалу : [І. Франко і соціалізм] : моногр. / С. М. Возняк. - Івано-Франківськ : Видав.-дизайнер. відділ ЦІТ, 2006. - 170 с.

Гаврилів Б. Іван Франко і народна освіта на Прикарпатті / Б. Гаврилів // Іван Франко - письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - С. 82-83.

Гнатюк М. Погляд через століття : [про 1904 рік в житті і творчості І. Франка] / М. Гнатюк // Дзвін. - 2004. - № 8. - С. 137-140.

Головатий М. Каменяр розповідає про Кобзаря / М. Головатий // Прикарпатська  правда. - 1989. - 26 берез.

Голод  Р. „Все має право доступу до штуки ..." : феномен імпресіонізму в літературно-критичній рецепції І. Франка / Р. Голод  // Дзвін. - 2004. - № 5-6. - С. 148-151.

Голод  Р. Елементи сюрреалізму в художній творчості Івана Франка / Р. Голод // Мандрівець. - 2005. - № 5. - С. 50-53.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ-початку XX століття [Текст] / Р. Голод. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2005. - 284 с.

Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень та творчий метод Івана Франка / Р. Голод //  Українська мова і література в школі. - 2005. -  № 7. -  С. 44-46.

Голод Р. Між романтизмом і натуралізмом / Р. Голод // Дзвін. - 1996. - № 8. - С. 139- 141.

Голод Р. Мікропоетика інтер'єрного опису у прозі Івана Франка / Роман Голод // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 23/24. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 149-156. - Бібліогр. в кінці ст.

Голод Р. Натуралізм у творчості Івана Франка [Текст] : [до питання про особливості творчого методу Каменяра] / Р. Голод. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2000. - 108 с.

Голод Р. Поетика натуралізму в художній прозі І. Франка / Р. Голод // Молода нація. - 2000. - № 4. - С. 137-153.

Голод Р. Феномен імпресіонізму в літературно-критичній рецепції І. Франка / Р. Голод // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - Вип. 8. -  С. 46-52.

Горак Р. Іван Франко - завжди учитель [Образотворчий матеріал] : фотоальбом / Р. Горак, В. Пилип'юк. - Л. : Світло й Тінь, 2006. - 272 с. : іл., фото.

Гордасевич Г. Три арешти Івана Франка / Г. Гордасевич // Дивослово. - 1998. - № 4. - С. 52-54.

Грабовецький В. Прикарпаття і Каменяр : до 150-річчя з дня народж. Івана Франка : зб. / В. Грабовецький. - [2-е вид., доп.]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 100 с. 

Грещук В. Роль Івана Франка у формуванні єдиної української літературної мови / Василь Грещук // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2. -  С. 29-37.

Гринюк В. Сівач мудрого, вічного : [І.Франко і педагогіка] / В. Гринюк // Радянська Верховина. - 1986. - 21 серп.

Гриценко В. Погляд Івана Франка на психологію селянина в європейській літературі / В. Гриценко // Перевал. - 2009. - № 1-2. - С. 118-121.

Давидюк В. Фольклористичні методи Івана Франка / В. Давидюк // Етнос і культура. - 2008. - № 4/5. - С. 51-60.

Дичка Н. І досі осягаємо його / Н. Дичка // Галичина. - 2001. - 26 серп.

Дмитренко В. Феномен особистості Івана Франка / В. Дмитренко // Українознавець. - 2009. - Вип. 8. - С.67-68.

Дмитрів І. Великий Каменяр... замурований у легендах : незаангажовані судження пересічного івано-франківця про укр. Мойсея / І. Дмитрів // Вечірній Івано-Франківськ. - 2005. - 26 лип.

Дутчак О. Українська історіографія про краєзнавчу діяльність Івана Франка / Олена Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 16. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 153-162. - Бібліогр. в кінці ст.

Економічні погляди І. Я. Франка // Василевич С. Основи економічної теорії. - Коломия : [б. в.], 2000. - С. 49-56.

Євшан М. Іван Франко : [нарис його літ. діяльності] / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика. - К. : [б. в.], 1995. - С. 135-153.

Іваницька Л. Ким для нас є  Іван Франко? / Л. Іваницька // Дзвони Підгір'я. - 1996. - 31 серп.

Іванчук М. Образ І. Я. Франка у декоративно-ужитковому мистецтві Гуцульщини / М. Іванчук // Праці НТШ. Т. 2 : Краєзнавство. - Косів : [б. в.], 2006. - С. 48-50.

Ідзьо В. Іван Франко і Російська академія наук / В. Ідзьо // Науковий Вісник Українського Університету. - М. : [б. в.], 2001. - Т. 1. - С. 25-27 ; Дзвін. - 2001. -  № 8. - С. 155-157.

Ідзьо В. Іван Франко на шпальтах літературного та науково-популярного часопису українців Польщі „Наша Культура" (1958-1982) // Науковий Вісник Українського Університету . -  М. : [б. в.], 2004. - Т. 6. - С. 140-147.

Ідзьо B.C. Іван Франко на шпальтах часопису українців Польщі „Український календар" (1957-1986) // Науковий Вісник Українського Університету. - М. : [б. в.], 2004. - Т. 5. - С. 185-187.

Карбашевська О. Староанглійські балади в художній інтерпретації Івана Франка / О. Карбашевська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - Вип. V. - С. 185-192.

Качкан В. Іван Франко : українознавчий контекст і сучасна доба / В. Качкан // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. - Івано-Франківськ : [б. в.] , 2006. - Вип. 2. -  С. 9-14.

Качкан В. Із народних глибин  / В. Качкан // Жовтень. - 1981. -  № 8. - С. 144-146.

Качкан В. „Каменярі" - мовами світу  / В. Качкан // Радянська Україна. - 1984. - 26 серп.

Качкан В. На українських сходинах української честі і гідності (Іван Франко в рецепції Симона Петлюри) / В. Качкан // Вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2. - С. 19-28.

Качкан В. Священні сліди : до 100-річчя з дня народж. І. Франка  / В. Качкан // Молодь України. - 1966. - 27 серп.

Качкан В. Цінна праця : [рец. на кн. : Полєк В. Іван Франко і Прикарпаття] / В. Качкан // Радянська Гуцульщина. - 1966. - 6 верес.

Кіліченко Л. Великі люди завжди великі : до 135-річчя з дня народж. І. Франка / Л. Кіліченко // Політгя. - 1991. - № 25.

Кіліченко Л. Світове значення літературної спадщини І. Франка. Вшанування пам'яті письменника / Л. Кіліченко // Франкова криниця. - К. : [б. в.], 1991. - С. 238-249.

Кіліченко Л. Уроки громадянськості : традиції І. Я.Франка в творчості укр. рад. письм. / Л. Кіліченко // Прикарпатська правда. - 1986. - 28 верес.

Кіліченко Л. Іван Франко, якого знаємо мало / Л. Кіліченко // Галичина. - 1990. - 26 серп.

Франко і проблеми варіативності української літературної мови // Кононенко В. Мова. Культура. Стиль. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. - С. 409-413 ; Іван Франко і національне  та духовне відродження України : з6. наук. ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. - С. 4-8.

Корбута Л. Володимир Левинський про суспільні підходи І. Франка / Лариса Корбута // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - Вип. 2. - 182-186.

Кравців Б. Суспільно-політичні погляди І. Франка / Б. Кравців // Новий час. - 1991. - 30 трав.

Крамар Є. „Твоїм будущим душу я тривожу" : [про єврейську тематику в творчості І. Франка] / Є. Крамар // Галичина. - 1991. - 24 серп.

Кубаєвич П. Іван Франко і школа / П. Кубаєвич // Новий час. - 1991. - 12 верес.

Куник Я. Про деякі переклади з латині у виданнях творів Івана Франка / Я. Куник // Червоний прапор. - 1984. - 20 черв.

Лагетко В. Методичні поради до вивчення праці І.Франка „Одвертий лист до галицької української молодежі" [Текст] / В. Лагетко ; відп. за вип. В. Качкан. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1999. - 18 с.

Лазорко Я. Іван Франко - це розум і серце нашого народу / Я. Лазорко // Народна воля. - 1995. - 23 серп.

Луцак С. Внутрішня організація прозового твору : [на матеріалі „Сойчиного крила" Івана Франка] / С. Луцак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - Вип. 5. - С. 145-152.

Луцак С.   Розвиток монтажних принципів композиційної побудови в малій прозі Василя Стефаника та Івана Франка / С. Луцак // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. - Івано-Франківвськ : [б. в.], 2001. - Вип. 6. - С. 57-66.

Луцак С. Шляхи об'єктивізації авторського голосу : [на матеріалах малої прози Івана Франка ] / С. Луцак // Українознавчі студії. - 2001. - № 3. - С. 145-155.

Луцький Я. Іван Франко - краєзнавець і мандрівник / Я. Луцький // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - Вип. 10/11. - С. 218-225.

Марчук Г. Новаторство Івана Франка у збагаченні жанрових форм сатиричної прози / Г. Марчук // Галичина. - 2006/2007. - № 12/13. - С. 291-299.

Мицан М. Був Апостолом Праці і тому Великим патріотом [І. Франко] / М. Мицан // Вечірній Івано-Франківськ. - 2009. - 10 верес. (№ 26). - С. 3.

Москаленко М. Нам пора для України жить : [„Білі плями" Франкіани] / М. Москаленко // Галичина. - 1991. - 22 серп.

Науково-теоретична регіональна міжвузівська конференція, присвячена 135-річчю з дня народження І. Франка [Текст] : тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - 56 с.

Павличко Д. Світоч братерства й свободи / Д. Павличко // Прикарпатська правда. - 1986. - 27 серп.

Павличко Д. Слово на могилі Івана Франка (28.05.2009 р.) / Д. Павличко // Дзвін. - 2009. -  № 7. - С. 152-154; Літературна Україна. - 2009. - 4 черв. (№ 21).

Палійчук Г. З глибокої і чистої Франкової криниці / Г. Палійчук // Дзвони Підгір'я. - 1999. - 25 серп.

Паранюк Є. З останніх років життя Івана Франка / Є. Паранюк // Календар „Просвіти" на 2006 рік. - Ужгород : [б. в.], 2006. - C. 114-119.

Паранюк Є. Останні роки життя Івана Франка [Текст] / Є. Паранюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. - 16 с. ; Берегиня. - 1998. - № 1-2. -  С. 119-128.

Паранюк Є. Останні роки життя Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1998. - 15 с.

Парипа П. Почерк генія: історії з життя І. Франка / П. Парипа // Перевал. - 2009. - № 1-2. - С. 64-80.

Перегінська М. Івана Франка вбили злі духи : [про останні роки життя] / М. Перегінська // Західний кур'єр. - 2003. - 23 жовт.

Перкатюк Й. Твори І.Франка англійською мовою / Й. Перкатюк // Комсомольський прапор. - 1986. - 18 жовт.

Перкатюк Й. У перекладі І.Франка [твори О.Пушкіна] / Й. Перкатюк // Червоний прапор. - 1984. - 6 черв.

Перкатюк Й. Іван Франко про Пушкіна / Й. Перкатюк // Світанок. - 1984. - 5 черв.

Піхманець Р. „Я чую себе насамперед русином, а потім радикалом": національні екзистенціали Івана Франка / Р. Піхманець // Українознавчі студії. - 2009. - № 10. - С. 220-257

Погребенник Ф. „Великі роковини" Івана Франка / Ф. Погребенник // Дніпро. - 1990. - №  5. - С. 110-111.

Полєк В. Апостол полум'яного патріотизму : [про зв'язок І. Франка з чес. культ. громадськістю] // Західний кур'єр. - 1995. - 31 серп.

Полєк В. Вірш Івана Франка „Хрест" / В. Полєк // Новий час. - 1995. - 24 серп.

Полєк В. „Вічний революціонер" мовами світу / В. Полєк // Прикарпатська правда. - 1977. - 4 лют.

Полєк В. Володар у царстві духа / В. Полєк // Галичина. - 1997. - 27 серп.

Полєк В. Заборонена тема: Франко та євреї / В. Полєк // Рідна земля. - 1995. - 24 серп.

Полєк В. Каменяр і чеська „Омладіна" : [про зв'язки І. Франка з чеською л-рою і громад.-політ. життям] // Світ молоді. - 1995. - 18 серп.

Полєк В. „Мойсей" у перекладах / В. Полєк // Західний кур'єр. - 1991. - 24 серп.

Полєк В. „Панство жидовскє" : (до пробл. „Іван Франко та євреї") / В. Полєк // Новий час. - 1993. - 29 трав.

Полєк В. Польські історики літератури про творчість Івана Франка / В. Полєк // Українське літературознавство.  -  Л. : [б. в.], 1983. - Вип. 40. - С. 78-82.

Полєк В. Пролог до „Мойсея" мовами народів світу / В. Полєк // Вітчизна. - 1991. - № 9. - С. 189-190.

Полєк В.  Іван Франко - збирач і видавець прислів'їв та приказок / В. Полєк // Народна творчість та етнографія. - 1981. -  № 4. - С. 37-46.

Полєк В. И. Франко и чешское прогрессивное студенчество // Іван Франко та світ, культура : тези доп. Міжнар. симпозіуму. - К. : [б. в.], 1986. - С. 89-90.

Полєк В. Іван Франко про Олександра Пушкіна / В.Полєк // Літературна Україна. - 1999. - 3 черв. - С. 9. ; Світ молоді. - 1999. - 28 трав.

Полєк В. Іван Франко та євреї : одна стор. з літопису укр.-євр. зв'язків / В. Полєк // Галичина. - 1998. -№ 1. - С. 93-98.

Полєк В. Хреста нас знаменем хрестили ... : [про поезію І. Франка „Хрест"] / В. Полєк // Нова Зоря. - 1995. - № 17 .

Парипа П.  Малознаний Франко : [факти про одруження, муз. здібності та хворобу] / П. Парипа // Галичина. - 2004. - 27 трав.

Проводир у пустелі людського духу : [ювілейний погляд Івана Франка - художника слова] // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. -  Л. : [б. в], 1998. -  Кн. 3. - С. 65-72.

Процюк С. Поема „Похорон" : анатема зраді чи драма національної неволі? / С. Процюк // Західний кур'єр. - 1991. - 24 серп.

Пушик С. Таємничий код Франкового села та обійстя / Степан Пушик // Галичина. - 2010. - 26 серп. (№123-124). - С. 8-9.

Ружило Р. Один штрих до цікавої історії : [про викон. пісні-гімну „Не пора" на сл. І. Франка в Снятині в 1901 р.] / Р. Ружило // Покуття. - 1996. - № 1. - С. 69-70.

Сабат Г. Про свиню, звірячий парламент і всидливу опозицію: сатирично-політичні казки Івана Франка / Г. Сабат // Слово і Час. - 2010. - № 5. - С. 38-45.

Салига Т. Іван Франко : погляд у третє тисячоліття / Т. Салига // Гуцульський календар на 2006 рік. - 2006. - № 11. - С. 86-87.

Середюк Н. Іван Франко : міфи і реальність / Нестор Середюк // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2. - С. 29-37.

Скоморовський В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка [Текст] / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. - 236 с.

Скрипник І. Маловідомі сторінки Франкіяни / І. Скрипник // Новий час. - 1998. - 14 берез.

Слоньовська О. Боже, за що ти покарав мене багатство / О. Слоньовська // Дивослово. - 1996. - № 8. - С. 28-31.

Слоньовська О. Містика у немістичних творах (від „Зів'ялого листя" до „Похорону") / О. Слоньовська // Українська   мова та література. - 2005. -  № 43-44. - С. 26-30.

Слоньовська О. Один містичний аспект інтимної лірики : прекрасна Дама чи Цариця Зла? / О. Слоньовська // Перевал. - 1999. - № 3. - С. 176-183.

Слоньовська О. „Я не геній, синку мій..." : до проблеми геніальності Івана Яковича Франка / Ольга Слоньовська // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2. - С. 64-86.

Солошенко О. Іван Франко : далекий і близький / О. Солошенко // Прикарпатська правда. - 1996. -  7 верес.

Стельмахович М. Багатомовна симфонія Каменярів / М. Стельмахович // Українська мова та література в школі. - 1986. - № 8 - С. 25.

Стельмахович М. „Ми мусимо навчитися чути себе українцями..." / М. Стельмахович // Галичина. - 1996. - 28 серп. ; Рідна школа. - 1996. - № 9. - С. 2-5.

Стельмахович М. „Нам пора для України жить..." / М. Стельмахович // Обрії. - 1996. -  № 1. - С. 32-37.

Стельмахович М. „Учителем школа стоїть..." : [І. Франко про вчителя] / М. Стельмахович // Поліття. - 1996. -  № 27.

Стельмахович М.  Іван Франко про освіту і виховання / М. Стельмахович // Прикарпатська правда. - 1981. - 14серп.

Стринаглюк М. Традиції середньовічної художньої свідомості в збірці Івана Франка „Мій Ізмарагд" / М. Стринаглюк // Вісник  Прикарпатського університету. Філологія. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1999. - Вип. IV. - С. 83-89.

Теплінський М. Жіноча доля в українській класичній літературі : на прикл. „Украденого щастя" І. Франка та „Грози" М. Островського / М. Теплінський // Дивослово. - 1996. - № 8. - С. 8-11.

Тимінський Б. Остання дорога Каменяра : про останні роки життя та похорон І.Франка / Б. Ти мінський // Прикарпатська правда. - 1999. - 29 трав.

Тимінський Б. У терновому вінку / Б. Ти мінський // Прикарпатська правда. - 2001. - 25 серп.

Ткачівський В. Невідомий лист Івана Франка німецькою мовою / В. Ткачівський // Віснник Прикарпатського університету. Філологія. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. -  Вип. 2. - С. 176-180.

Ткачівський В. Німецькомовне листування Івана Франка з австрійськими соціал-демократами / В. Ткачівський // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - Вип. VII. - С. 95-103.

Ткачівський В. Порівняльний аналіз епістолярної спадщини Василя Стефаника та Івана Франка / В. Ткачівський, М. Ткачівська // Стефаниківські читання. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1993. -  Вип. 2.  - С. 69-70.

Томків О. Слово Каменяра у діаспорі / О. Томків // Галичина. - 1991. - 22 серп.

Фащук В. Іван Франко і театр / В. Фащук // Галицька Просвіта. - 2005. - 8 груд.

Франкіана Федора Погребенника : бібліогр. покажч. / упоряд. Г. Горбань. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 1999. - 10 с.

Іван Франко // Грабовецький В. Ілюстрована  історія Прикарпаття. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. - Т. 3.  - С. 418 - 422.

Іван Франко // Ярич І. 1000-ліття в обличчях : Долина, Болехів, околиці : біогр. довід. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - С. 246-249.

Іван Франко і національне та духовне відродження України : з6. наук. ст. -  Івано-Франківськ : Плай, 1997. - 155 с. - Із змісту : Матвіїшин В. Перекладацька діяльність Івана Франка та її роль у розвитку національної літератури. - С. 8-12 ; Голянич М. Внутрішня форма ключового словосполучення Зів 'яле листя - базисний елемент онтологічної основи ліричної драми І. Франка. - С. 12-21 ; Коршунова С. Проблеми методу вивчення історії літератури в критиці І.Франка. - С. 21-24 ; Лесюк М. Росіїзми в лексиці Івана Франка. - С. 24-28 ; Хороб М. Образ Мойсея в Івана Франка та Дмитра Павличка. - С. 28-39 ; Ткачівський В. Знайдено у Відні. Невідомий лист Івана Франка німецькою мовою. - С. 45-48 ; Кісь Я., Будуйкевич Н. Іван Франко про патріотичну творчість Адама Міцкевича. - С. 48-49 ; Девдюк І. І. Франко - критик, видавець і редактор перекладів П. Куліша. - С. 49-52 ; Буграк У. Полісем „зоря" (,,зірка") у поезії І. Франка. - С. 52-58 ; Нешпір Н. Слово-образ ,,дорога" в поемі І. Я. Франка „Мойсей". - С. 58-62 ; Стефурак Р. Слово-образ „вогонь" у ліричній драмі І. Я. Франка „Зів'яле листя". - С. 62-68 ; Возняк С. Світогляд І.Франка в контексті вітчизняної та світової філософської думки. - С. 68-74 ; Голянич М. Ідея людиновимірності суспільного розвитку у філософських працях І. Франка. - С. 74-77 ; Хороб С. Релігійні мотиви в наукових працях Івана Франка. - С. 81-86 ; Вальчук А. Погляди І. Франка та їх роль в піднесенні духовності українського народу. - С. 86-90 ; Кратюк О. Етичні погляди гуманістів доби Відродження в оцінці І. Франка. - С. 90-95 ; Кецало Г., Кецало Д. І. Франко і музична культура України. - С. 100-104 ; Сініцина А. До проблеми співвідношення романтизму і реалізму в поглядах І. Франка. - С. 106-109 ; Тютюнник С. Роль теоретичної спадщини І. Я. Франка у формуванні культури економічного мислення. - С. 109-1ІЗ ; Ступарик Б. Іван Франко про виховання патріотизму. - С. 113-115 ; Полєк В. І. Франко і чеське студентство. - С. 115-118 ; Крюков А., Томин Ю. Славістична спадщина І. Франка. - С. 118-122 ; Мисак Б. Вихований ідеал у творчості І. Франка. - С. 128-130 ; Пронишин О. Проблема морально-етичного виховання молоді у працях Івана Франка. - С. 134-137 ; Чуриліна Л. Використання творчої спадщини І. Я. Франка в морально-естетичному вихованні підлітків. - С. 137-140 ; Чепіль М. Іван Франко про літературу як чинник виховання. - С. 140-144 ; Хрущ О. Психологічна майстерність аналізу характерів в оповіданнях І. Франка про дітей і школу. - С. 144-149 ; Андрушко Л. Культура зовнішнього вигляду в казках Івана Франка. - С. 149-152.

Іван Франко - письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - 123 с.

Іван  Франко -  письменник,   мислитель, громадянин : матеріали Міжнар. наук конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). -  Л. : Світ, 1998. - 872 с. - Із змісту : Ткачівський В. Іван Франко у Відні. - С. 58-61 ; Піхманець Р. Психологічні концепції Івана Франка у світлі новітніх наукових відкриттів. - С. 313-319 ; Кукула С. Рудольф Мох в оцінці Івана Франка. - С. 541-543 ; Хороб С. Франкові концепції драматизму і конфлікту крізь призму європейської теорії. - С. 271-277 ; Грещук В. Поетична творчість Івана Франка і розвиток лексики української літературної мови кінця ХІХ-початку XX ст. - С. 686-690 ; Лесюк М. „Язичіє" в художніх творах Івана Франка. - С. 727-733.

Карась Г. Іван Франко в контексті музичної культури української західної діаспори ХХ ст. / Ганна Карась // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. - Вип. 2. - С. 239-245.

Никорак Н. Музична інтерпретація поезії Івана Франка у творчості Ярослава Ярославенка / Н. Никорак // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. Вип. 2. - С. 299-308.

Франко О. Іван Франко і пісня / О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 2000. - 30 серп.

Франкова криниця : вивч. творчості І. Я. Франка в шк. : посіб. для вчителя / за ред. Л. Кіліченко. - К. : [б. в.], 1991. - 286 с.

Ципердюк І. ,,Не нам тебе провадити до бою..." : роздуми над поемою І. Я. Франка „Мойсей" / І. Ципердюк // Західний кур'єр. - 1991. - 24 серп.

Черепанін М. Музикознавчі дослідження Івана Франка / Мирон Черепанін // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - Вип. 2. - С. 218-221.

Чобанюк В. Психологізм оповідання Івана Франка „Терен у нозі" / В. Чобанюк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 8. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - С. 43-46.

Шевченко. Франко. Стефаник : матеріали Міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 498 с. - Зі змісту : Голянич М. Прагматична навантаженість внутрішньоформної номінації у художньому тексті. - С. 124-134 ; Слоньовська О. Від „Зів'ялого листя" до ,,Похорону" (містика в далеко не містичних творах Івана Франка). - С. 179-203 ; Голод Р. Елементи натуралізму в структурі оповідної прози Івана Франка і Василя Стефаника. - С. 214-225 ; Марчук Г. Іван Франко і розвиток сатиричних жанрів у західноукраїнській літературі кінця ХІХ - початку XX ст. - С. 225-232.

Шеремет О. „Огонь в одежі слова..." / О. Шеремет // Єдність. - 2010. - 16 серп. (№8). - С. 4.

Шеремета М. А. „Хвороба моя не для сучасної медицини. Лікарі не мають жадної влади..." : [до історії хвороби і смерті І. Франка] / М. А. Шеремета, Л. М. Шеремета  // Нова Зоря. - 2000. - 6 верес.

Шкраб'юк П. Терни і лаври : маловідома історія проте, як І. Я. Франка висували на здобуття Нобелів. премії / П. Шкраб'юк //  Наука і суспільство. - 1987. -  № 1. - С. 58-62.

Щуровський В. Іван Франко серед українських січових стрільців / В. Щуровський // Комсомольський прапор. - 1990. - 19 трав.

Юсип Д. ,,Для України наша любов..." : [суспіл.- політ. погляди І. Франка] / Д. Юсип // Юсип Д. Вогонь Світлодара. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1992. - С. 11-24.

Якимович Б. Іван Франко - видатний теоретик і практик видавничої справи в Україні / Б. Якимович // Галичина. - 2006/2007. - № 12-13. - С. 68-85.

Яремко Я. Роль Івана Франка у становленні сучасної теорії комунікації / Я. Яремко // Українознавчі студії. - 2009. - № 10. - С. 33-45.

Ярош  Я. Про Івана Франка і не тільки рош / Я. Ярош // Світ молоді. - 1996. - 23-29 серп.

Ярош  Я. Як гартувався поет : тези наук.  повідомл. „Громадсько-політичні настрої та духовно-моральний досвід І. Франка в час написання повісті „На дні" (1880р.)"  / Я. Ярош // Прикарпатська правда. - 1990. - 28 серп.

ФРАНКОЗНАВЕЦЬ ІВАН БІЛИНКЕВИЧ

Білинкевич І. Іван Франко на Станіславщині [Текст] : біогр.-краєз. нариси / І. Білинкевич ; [вступ. ст., підготовка тексту і наук. ред. М. Васильчука]. - Коломия : Вік, 2006. - 192 c.

Білинкевич Іван Омелянович (1905, с. Стрільче Городенків. р-ну - 1996, Коломия) // Васильчук М. Коломийський азбуковник : друкарство, журналістика, л-ра, 1939-1999 рр. - Коломия : [б. в.], 2000. - С. 20-22 ; Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 2, літера Б. - Коломия : [б. в.], 1998. - С. 63.

 Вардзарук Л. Франкознавець з Покуття / Л. Вардзарук // Галичина. - 1996. - 4 січ.

 Васильчук М. Він зробив те, чого не зробив весь інститут / М. Васильчук // Вісник Коломиї. - 1995. - 27 груд.

Васильчук М. Він хотів знати все... : [про франкознавця з Коломиї І. Білинкевича] / М. Васильчук // Літературна Україна. - 2007. - 20 груд.

Васильчук М. Дорогою з непам'яті у вічність / М. Васильчук // Васильчук М. П'ять імен : діячі укр. культури на Коломийщині. - Коломия : [б. в.], 1995. - С. 23-29 ; На переломі. - 1995. - № 2.

Васильчук М. Любив Франка і його епоху : до 100-річчя І.Білинкевича / М. Васильчук // Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. - К. : [б. в.], 2006. - Вип. 3. - С. 39-40 ; Діло (м. Коломия). - 2005. - № 1. - С. 41-44.

Васильчук М. Один із Франкових біографів : до сторіччя Івана Білинкевича / М. Васильчук // Краєзнавець Прикарпаття. - 2005. - № 6. - С. 68-70.

Горак Р. Від нього віяло впевненістю і спокоєм / Р. Горак // Галичина. - 2006. - 5-11 січ. ; Край. - 2006. - 21 січ.

Горак Р. Кинути каменем. [Розд. 2] : Білинкевичі / Р. Горак // Дзвін. - 2004. -  № 3. - С. 39-51.

Горак Р. Спадщина Івана Білинкевича / Р. Горак // Вітчизна. - 2005. - № 9-10. - С. 143-148.

Легкий М. З останнього десятиліття франкознавства : [серед тих хто вивчає творчість І. Франка, згадується Р. Голод] / М. Легкий // Слово і Час. - 2008. - № 10. - С. 23.

Semper tiro. Франкознавство Івана Білинкевича за його рукописною спадщиною // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - Кн. 4. - С. 294-320 ; Перевал. - 1999. - № 3. - С. 130-145.

Пастух Р. Франкознавець з Коломиї / Р. Пастух // За вільну Україну. - 1991. - 6 верес.

Полєк В. Ратай на полі української культури : [помер Іван Білинкевич] / В. Полєк // Новий час. - 1996. - 7 груд.

Романюк І. Дороги твої дай пізнати мені / І. Романюк // Край. - 1997. - 11 січ.

Стефурак Н. Вектор добра / Н. Стефурак // Галичина. - 1991. - 26 груд.

Стефурак Н. З печаттю його духа на чолі / Н. Стефурак // Галичина. - 1996. - 4 груд.

Тимінський Б. Іван Франко : „Моя доля - вітер в полі..." : [про Каменяра розповідає дослідник його творчості та життя І. О. Білинкевич] / Б. Тимінський // Прикарпатська правда. - 1993. - 28 серп.

ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКА ФРАНКІАНА  КРАЮ

Бабій В. Без праці  : п'єса-казка за мотивами казки Івана Франка „Без праці" / В. Бабій. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 28 с.

Бабій В. Станіславська княгиня : п'єса на одну дію : [про І. Франка та Ю. Дзвонковську]. - Івано-Франківськ : Обл. друк., 2002. -  20 с.

Білинкевич І. Дорогами Каменяра : повість  / І. Білинкевич // Комсомольський  прапор. - 1981. - № 100-102, 104.

Бундіяк  Ю. Тюрма поета не зламала : вінок сонетів / Ю. Бундіяк // Червоний прапор. - 1986. - 27 серп.

Василик Л. Левкої : поезія / Л. Василик // Купальська злива : альм. тв. літ. студії „Бистрінь" Надвірнянщини. - Івано-франкіиськ : [б. в.], 2002. - С. 84-85.

Вончук В. І. Я. Франко в пам'яті народній : Франкіана Ігоря Деркача / В. Вончук // Прикарпатська правда. - 1980. - 28 серп.

Вуянко М. Іван Франко у творчості Ігоря Деркача / М. Вуянко // Нова Зоря. - 1995. -  № 18 ; Західний кур'єр. - 1995. - 7 верес.

Горак Р. Портрет поета, мальований генералом : портр. І. Франка роботи З. Павлюха / Р. Горак // Дзвін. - 2009. - № 9/10. - С. 98-101: фото.

Горак Р. Тричі мені являлася любов : [роман-есе про Івана Франка] / Р. Горак. -  К. : Дніпро, 1982. - 268 с.

Гуцуляк-Тимофійчук Г. Іван Франко - у творчості українських художників / Г. Гуцуляк-Тимофійчук // Голос Покуття. - 2008. - 22-28 серп.

Деркач І. Моя мистецька Франкіана / І. Деркач // Науково - теорететична регіональна міжвузівська конференція, присвячена 135-річчю з дня народження І. Франка :  тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С. 49.

Біля могили Івана Франка : поезія // Дорошенко Я. Дерев собори золоті : вибр. поезії. - Коломия : [б. в.], 2001. - С. 45.

Колочко В. Легенда гір : поема [про кохання І. Франка до О. Рошкевич] / В. Колочко // Прикарпатська правда. - 2001. - 26 серп.

Коцюба О. Тиха любов Франкова : повість [про І.Франка та Ю.Шнайдер (У. Кравченко)] / О. Коцюба // Перевал. - 1998. - №  3. - С. 39-56 ;  Українська мова і література в середній школі в гімназіях та колегіумах. - 2000. - №  6. - С. 160-176.

Кудлик  Р. Етап : поема : [поліц. арешти І. Франка в Коломиї, Станіславі] / Р. Кудлик // Жовтень. - 1981. - № 8. - С. 5-12.

Малишко А. Франко у Криворівні : поема / А. Малишко // Малишко А. Твори : в 5-ти т. - К. : [б. в.], 1987. - Т. 3. - С. 407-427.

Образотворча Франкіана Прикарпаття Деркача Ігоря Миколайовича : кат. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - 32 с.

Павличко Д. Задивлений в будущину : поезії : [до 130-річчя з дня народж. І. Я. Франка]  / Д. Павличко ; пер. з укр. О. Ратнера ; післямова Р. Лубківського ; худож. Н. Пономаренко. - Л. : Каменяр, 1986. - 103 с. : іл.

Полєк В. Мистецька Франкіана / В. Полєк // Образотворча Франкіана Прикарпаття Деркача Ігоря Миколайовича : кат. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С. 3-4.

Попадюк М. Іван Франко і літературно-мистецька Снятинщина / М. Попадюк // Голос Покуття. -2006. - 11-18 серп.

Пушик С. Криворівня ; Лолин : поезії / С. Пушик // Пушик С. Твори : в 6-ти т. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. - Т. І : Поезії. - С. 79-80 ; Тернові стежки : диптих // Поезія-86. Вип. 2. - К. : [б. в.], 1986. - С. 42-43.

Слоньовська О. ,,Я син народа, що вгору йде ..." : літ-муз. композиція по творчості І. Франка / О. Слоньовська // Дивослово. - 1996. - № 8. - С. 31-37.

Фащук  В. Терен на шляху : п'єси. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. - 184 с.-  Зі змісту : Терен на шляху : [про юнацькі роки І. Франка) /  за романом П. Колесника. - С. 4-65 ; Панські жарти / за поемою І. Франка. - С. 66-123 ; Лис Микита / за тв. І. Франка. - С. 124-178.

Фіголь М. Ілюстратор творів Івана Франка  [худож. Я. В. Пстрак] / М. Фіголь // Жовтень. - 1986. - № 9. - С. 136.

Ярош Я. Горда княгиня [Ю.Дзвонковська] : лірич. драма / Я. Ярош // Рідна земля. - 1993. - 25 черв. ; 2 лип. ; Ярош Я. Полинові яблуні. - К. : [б. в.], 1994. - С. 102-148.

Ярош  Я. Синій фарбований лис, або Царювання звіра Гостромисла : інсценізація казки І. Франка „Фарбований лис" / Я. Ярош // Початкова  школа. - 1993. - № 1. - С. 49-53.

У Лолин стелиться дорога : поезія // Яцура І. Передновок : поезії. - Коломия : [б. в.], 2000. - С. 11.

РОДИНА ФРАНКІВ ТА ПРИКАРПАТТЯ

Горак Р. Маловідоме про родину І.Франка / Р. Горак  // Літературна Україна. - 2002. - 20 черв.

Горак Р. Нащадки Івана Франка / Р. Горак // Перевал. - 1998. - № 3. - С. 64-95.

Горак Р. Остання дорога Ольги Хоружинської [дружини І. Франка] / Р. Горак // Дзвін. - 2009. - № 7. - С. 134-136.

Горак Р. Як там зараз на нашій горі? : листи Василя Франка, небожа І. Франка про останні дні життя поета  / Р. Горак,  Я. Горак // Дзвін. - 1998. - № 5-6. - С. 111-124.

Горак Я. Криниця на подвір'ї / Я. Горак, Р. Горак // Дзвін. - 1999. - № 8-9. - С. 130-143 ; № 10-12. - С. 113-128.

Гринюк В. Каменярева рідня / В. Гринюк // Радянська Верховина. - 1986. - 16 серп.

Качкан В. На маргінесах рукописів : [нове про смерть А. Франка] / В. Качкан // Євро-центр. - 1998. - 7 трав. - С. 3.

Ониськів М. Зіновія Франко : [онука І. Франка] / М. Ониськів // Літературна Україна. - 2005. - 4 серп. - С. 7.

Паранюк Є.. „Мій стрийко - Іван Франко" : [про племінника І. Франка Василя, який опікувався письм. в останні роки його життя] / Є. Паранюк, В. Савчук // Берегиня. - 2002. - № 1. - С. 77-82.

Ролянд Франко, внук Івана Франка : [радник Посольства України у Великобританії і Північ. Ірландії] // Вісник Коломиї. - 1994. - 16 листоп.

Тихолоз Н. Згасла свічка Андрія Франка : [про сина І. Франка] / Н. Тихолоз // Дзвін. - 2010. - № 8. - С. 113-121.

Франко А. Іван Франко і його діти : [Андрій, Тарас, Петро] / А. Франко, О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 2005. - 16 квіт. ; 21 трав. ; 23 лип.

Франко В. Без права на помилування : [про свою долю розповідає внучка І.Франка] / В. Франко // Франкова криниця. - 1991 - 27 квіт.

Франко Зеновія (1925-1991) // Морозюк В. Пом"яник - 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - С. 135.

Франко З. Він Бога свого мав / З. Франко // Франкова криниця. - 1991. - 30 берез.

Франко 3. Забув про шлюб : [про особисте життя І.Франка] / З. Франко // Франкова криниця. - 1991. - 23 серп.

Франко 3.  Невже трагізм запрограмований? : [роздуми Франкової онуки про долю нащадків поета] / З. Франко // Західний кур'єр. - 1991. - 23 листоп.

Франко 3. Родина Франків у Станислававі, Львові, Києві / З. Франко // Західний кур'єр. - 1991. - 18 лип.

Іван Франко : поети з музами не одружуються : [про І. Франка і його дружину] // Друг читача. - 2004. - № 2 (верес).

Франко-Ключко А. Для тебе, тату : до 155-річчя від дня народж. І. Франка / А. Франко-Ключко. - К. : Ярославів Вал, 2010. - 572 с.

Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина [Текст]. - Торонто : [б. в.], 1956. - 130 с. ; Дзвін. - 1994. - № 2-3. - С. 109-145 ; Спогади про Івана Франка. - Л. : [б. в.], 1997. - С. 465-490.

Франко О. Його рідня : [син, онуки, правнуки і праправнуки О.Франка, рідного брата І. Франка живуть в м. Калуші, с. Студинці, смт. Болехові] / О. Франко //  Літературна Україна. - 1981.- 21 серп.

Франко О. Маловідомі факти з родинних зв'язків Івана Франка / О. Франко // Зоря Прикарпаття. -1984. - 12 верес.

Франко О. Онука Франка читала „Самвидав" у гумових рукавичках... Минуло 80 р. від дня народженння Зеновії Тарасівни Франко / О. Франко // Висоий  Замок. - 2005. - 1 листоп. - С. 6.

Франко О. Про братів Франкових / О. Франко // Україна. - 1981. - № 34. - С 11.

Франко О. Родина Франків і репресії / О. Франко // Слово народу. - 1993. - 20 берез.

О. Хоружинська-Франко : [дружина І.Франка] // Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки. - Вінніпег : [б. в.], 1956. - С. 55.

Селецька Л. Життя як боротьба: Павло Юрачківський і Зіновія Франко / Л. Селецька // Слово Просвіти. - 2009. -  10. - 16 груд. (№ 49). - С. 9. 

Тихолоз Н. „...Ведені люблячою рукою мами..." : виховні ідеали Ольги Франко [дружини І. Франка] / Н. Тихолоз // Дзвін. - 2009. - № 8. - С. 101-113.

Тихолоз Н. Виховання любов'ю: [педагогічні ідеали Ольги Франко з Хоружинських] / Н. Тихолоз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 5. - С. 86-95.

Тихолоз Н. „Хто ми є і яка наша дорога": основи національного виховання в родині Франків / Н. Тихолоз // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 5. - С. 82-91.

ПЕТРО ФРАНКО

Голод І. Крилатий син Каменяра : [Петро Франко (1890-1941?)] / І. Голод // Молода Галичина. - 2005. - 16 черв. - С. 11.

Горак Р. Трагедія червневої ночі : подробиці зникнення Петра Франка та Кирила Студинського [у 1941 р.] / Р. Горак // Літературна Україна. - 1993. - 4 лют. ; Заідна Україна. - 1993. -  № 38, 39.

Заяць І. Руханка Петра Франка : [про кн. П. Франка „Підручник шведської руханки для народних і середніх шкіл" (1924)] / І. Заєць // Голос Опілля. - 1993. - 26 трав.

З вітки Каменяра (дещиця до портрета Петра Франка) // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. - Коломия : [б. в.], 1996. - Кн. 2. - С. 248-260.

Луговик І. Син великого Каменяра / І.  Луговик // Червоний прапор. - 1990. - 27 лип.

Любів Б. Галицькі соколи - у небі України : [син великого письм. Петро Франко був творцем авіації ЗУНР] / Б. Любів // Високий замок. - 2009. - 31 жовт.-1листоп. (№ 198). - С. 7.

Матвіїв О. Руханка Петра Франка / О. Матвіїв // Галичина. - 1996. - 7 верес.

Мельничук П. Петро Франко - мій учитель / П. Мельничук // За вільну Україну. - 1991. - 28 черв.

Нагірний В.  Безстрашний пілот і галантний професор / В. Нагірний // Коломийський вісник (Всевідо). - 1998. - 20 черв.

Руданець О. Петро Франко, син Івана / О. Руданець // Вісник Коломиї. - 1995. - 15 лип.

Селезінка В. Син велета / В. Селезінка // Крок. - 1991. - № 3.

Тинченко Я. Наші аси в небі Львова : серед галицьких льотчиків найкращим вважався син Івана Франка - Петро / Я. Тинченко // Київські Відомості. - 2005. - 1-7 лип.

Угорчак Ю. Син Каменяра / Ю. Угорчак // Галичина. - 1995. -16 серп. ; Поліття. - 1994. - № 32.

Угорчак Ю. Петро Франко / Ю. Угорчак // Поліття. - 1994. - № 32.

Франко А. Іван Франко і його діти. Петро Франко / А. Франко, О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 2005. - 23 лип.

Франко 3.  За невідомих обставин  / З. Франко // Аксіоми для нашадків : укр. імена в світ. науці. - Л. : [б. в.], 1991. - С. 347-356 ; Україна. - 1990. - № 8. - С. 20-21.

Петро Франко // Литвин  М.,  Науменко  К. Військова еліта Галичини. - Л. : [б. в.], 2004. - С. 262-275 ; Морозюк В. Пом'яник - 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - С. 136-137.

Франко П. Син Каменяра - людина-легенда / П. Франко // За вільну Україну. - 2000. - 30 черв.

Франко П. Син свого народу : [до 55-х роковин від дня трагіч. загибелі Петра Франка] / П. Франко // За вільну Україну. - 1996. - 27 черв.

Франко П. Спогади про батька / П. Франко // Спогади про Івана Франка. - Л. : [б. в.], 1997. - С. 453-460.

Чемеринський А. Петро Франко - пластун, летун, літератор / А. Чемеринський // Вперед. - 2000. - 23 черв.

ТАРАС ФРАНКО

Василик С. Синові Каменяра [Тарасові відкр. пам'ят. дошка в м.Івано-Франківську] / С. Василик // Прикарпатська правда. - 1990. - 28 серп.

Горак Р. Вигнання Франків : [про долю сина І.Франка - Тараса і його родини] / Р. Горак // За вільну Україну. - 2002. - 10 лют.

Горак Р. Доля нащадків / Р. Горак // Історичний календар. Вип. 10. - К. : [б. в.], 2004. - С. 160-164.

Грабовецький  В. Син Каменяра : спогади про Тараса Франка / В. Грабовецький // Прикарпатська правда. - 1989. - 22 жовт.

Дудко Д. Син і батько : до 100-річчя сина І.Франка - Тараса  / Д. Дудко // Молодь України. - 1989. - 12 берез.

Кубаєвич П. Тарас Франко (1889-1971) / П. Кубаєвич // Поліття. - 1994. -  № 18.

Малаш М. Мандрівець тернами духу / М. Малаш // Україна. - 1988. - № 43. - С. 10.

Тихолоз Н. Листи Ольги Франко до синів Андрія і Тараса Франків [коментар і тексти листів] / Н. Тихолоз // Дзвін. - 2009. - № 8. - С. 114-120.

Франко А. Іван Франко і його діти. І син, і дослідник його творів / А. Франко, О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 2005. - 21 трав.

Франко Тарас Іванович (1889-1971) // Освітяни - учасники визвольних змагань [Образотворчий матеріал]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1995 ; Морозюк В. Пом'яник - 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. - С. 138.

Франко Т. Великий Каменяр [Текст] / Т. Франко. -  Л. : Каменяр, 1966. - 81 с.

Франко Т. Мої спогади про батька / Т. Франко // Спогади про Івана Франка. - Л. : [б. в.], 1997. - С. 460-465.

Франко Т. Про батька : ст., оповід., спогади / Т. Франко. - [Вид. 2-е, доп. і перероб.]. - К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1964. - 224 с.

Франко Т. Статті, спогади, розповіді і нариси [Текст] / Т. Франко. - К. : Рад. письм., 1956. - 227 с.

РОДИНА ФРАНКА З ПІДГІРОК

Воловинець П. Живе гілка Франкового роду : [про брата І.Франка Онуфрія] / П. Воловинець // Галичина. - 1994. - 22 верес.

Когут М. З роду Франкового / М. Когут // Новий час. - 1996. - 19 жовт.

Когут М.  Калущина в іменах : біогр. довід. - Дрогобич : [б. в.], 1999. - 216 с. - Із змісту : Франко Іван. - С. 192 ; Франко Михайло. - С. 193 ; Франко Оксана. - С. 193 ; Франко Ольга (Хоружинська). - С. 192-193 ; Франко Онуфрій. - С. 194.

Когут М. Науковець - нащадок Франкового роду [Оксана Франко] / М. Когут // Дзвони Підгір'я. - 1999. - 17 берез.

Родина Івана Франка і Підгірки // Когут М. Підгірки : минуле і сучасне. -  Дрогобич : [б. в.], 2000. - С. 57-64.

Коломиєць М. „Франкова родина" на Калущині / М. Коломиєць // Літопис Бойківщини. - 2002. - № 1. - С. 23-24.

Криворучко В. Криниця крицевого роду : [доля родини Онуфрія Франка з Підгірок (передмістя Калуша)] / В. Криворучко // Західна Україна. - 1994. - 14 листоп.

Кубик М. Нехай жиє хімія! Слідами Каменяра - Підгірки - Калуш / М. Кубик, М. Ротін // Прикарпатська правда. - 1966. - 30 квіт.

Родичка великого Каменяра : [про племінницю І. Франка О. Франко, яка народилася в м. Калуші] // Українське слово. - 2009. - 8-14 квіт. (№ 14). - С. 7.

Стульківський М. Останній приїзд у Підгірки [І.Франка] / М. Стульківський // Прикарпатська правда. - 1986. - 30 листоп.

Тебешевська О. А як вона любила Підгірки! : [Зеновія Франко] / О. Тебешевська // Дзвони Підгір'я. - 2004. - 10 листоп.

Франко О. Вдячна пам'ять про Франка - від земляків і рідних / О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 2000. - 27 верес.

Франко О. Його рідня : [син, онуки, правнуки і праправнуки О.Франка, рідного брата І.Франка, живуть в Калуші, Студинці, Болехові] / О. Франко // Літературна Україна. - 1981. - 21 серп.

Франко О. Каменяр і Прикарпаття : [с. Підгірки (Калуш) в житті родини Франків] / О. Франко // Галицьке слово. - 2006. - 21, 28 січ.

Франко О. Нащадки повинні знати правду : [з історії родоводу родичів І.Франка у Підгірках]               / О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 1996. - 10, 14 серп.

Франко О. Курінний УПА Іван Франко-Гонта („Гамалія") : [п'ять Іванів з Франкового роду загинули за волю України] / О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 1999. - 6 лют.

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ КАМЕНЯРА НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

 

О батьку!

Дай і мені до смерті так, як ти

Жить в тамці вдячних, щоб і внуки чули

Провідний голос нашої любові!

                                               Іван Франко

Андрусенко Н. Музей над Білим Черемошем [у Криворівні] / Н. Андрусенко // Робітнича газета. - 1976. - 7 жовт.

Білинкевич І. Два ювілеї Івана Франка : [про відзначення 25 - та 40-річчя літ.  діяльності Каменяра, зокрема у Станіславі та Коломиї] / І. Біленкевич // Галичина. - 1996. - 24 серп.

„Білі плями" Франкіани : сцен. літ. години  / підгот. Г. Горбань. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - 9 с.- (Івано-Франківська ОУНБ ім. І.Франка).

Бурдуланюк В. М. Музей Івана Франка в Лолині [Текст] /  В. М. Бурдуланюк, Ю. Угорчак . - Івано-Франківськ : [б. в.], 1987. - 16 с.

Вшанування  пам'яті   Каменяра  на  Івано-Франківщині // Гаврилів Б., Гаврилів М. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях І. Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - С. 18-22 ;  Любінець І., Гаврилів 3. Шляхами Івана Франка на Прикарпатті. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1995. - С. 48-52 ; Гаврилів Б., Любінець І. Історичне краєзнавство. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. - С. 121-128.

Гаврилів Б. В Івано-Франківську таки є чимало Франкового! : [про вшанування пам'яті  Каменяра в Івано-Франківську] / Б. Гаврилів // Галичина. - 2005. - 13 груд.

Гаврилів  Б.  Вшанування пам'яті  І. Франка на Гуцульщині / Б. Гаврилів // Гуцульщина : перспективи її соц.-екон. і духов. розв. в незалежній Україні : матеріали наук. конф. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 1994. - С. 30-31.

Гаврилів  Б.  Здивував  нас франкознавець : [увічнення пам'яті  І. Франка в м. Івано-Франківську та зауваження щодо ст. Р. Горака ,,Що в Івано-Франківську Франкового?"] / Б. Гаврилів // Літературна Україна. - 2005. - 1 груд. - С. 4.

Головчанська У. Відображення життя і творчості І. Я. Франка в експозиції музеїв Прикарпаття / У. Головчанська // Науково-теоретична регіональна міжвузівська конференція присвячена 135-річчю з дня народження І. Франка : тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С. 26-27.

Горак Л. Столик з Лолина : про експонат музею Івана Франка у Львові, який пов'язаний з творчістю І. Франка / Р. Горак // Дзвін. - 2010. - № 1. -  С.119-121.

Горак Р.  Що в Івано-Франківську Франкового? / Р. Горак  // Літературна Україна. - 2005. - 10 листоп. - С. 7 ; Галичина. - 2005. - 17 листоп.

Горбань Г. Ювілейна Франкіана Прикарпаття : список видань і публ. у періодиці, які надійшли до ОУНБ ім. І. Франка / Галина Горбань, Валентина Дволітка // Вісник Наукового товариства  ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2.- С. 93-104.

Грабовецький  В. Велич таланту.  Вшановуючи пам'ять Каменяра / В. Грабовецький // Вперед. - 1986. - 25 верес.

Давидова М. С. Літературно-меморіальний музей Івана Франка у Криворівні : путівник укр. і рос. Мовами / М. С. Давидова. - Ужгород : Карпати, 1976. - 112 с.

Данилюк А. Архітектурні меморіали Івана Франка в Прикарпатті і Карпатах : [відтворення садиб у Нижньому Березові, Криворівн]| / А. Данилюк // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин : матеріали міжнар. наук. конф. (25-27 верес., 1996, Львів). - Л. : [б. в.], 1998. - С. 124-128.

День пам'яті Івана Франка в Лолині [започаткований 31 трав. 2009 р.] // Добра справа. - 5 черв. (№ 22). - С. 10.

Державний реєстр національного культурного надбання : пам'ятки історії [будинок, у якому жив і працював І. Франко, с. Криворівня] // Пам'ятки України. - 2000. -  № 2. - С. 10.

Дзурак М. Каменяра славить Гуцульщина / М. Дзурак // Праці Нукового товариства ім. Т. Шевченка. - Косів : [б. в.], 2006. - Т. 2 : Краєзнавство. - С. 51-53.  

Дмитренко Д. Тут був Великий Каменяр : [про музей І. Франка в Криворівні] / Д. Дмитренко // Верховинські вісті. - 1991. - 27 серп.

Дмитрів І. Лолин - столиця Франкового кохання : [про музей І. Франка та взаємини письм. з О. Рошкевич] / І. Дмитрів // Вечірній Івано-Франківськ. - 2006. - 12 груд. - С. 8.

Іваницька Л. Пагіння крицевого роду : сцен. вечора  [за матеріалами музею-оселі родини Франка у Підгірках, передмісті Калуша] / Л. Іваницька, О. Тихойко // Джерела. - 1996. - № 4. - С. 51-61.

Івасів О. ,,... В серці я зберіг спокій, свободу, любов до правди й рідного народу" : [вшанування роковин І. Франка на Калущині] / О. Івасів // Дзвони Підгір'я. - 1999. -  4 верес.

Каменяр поступу : метод. рек. б-кам до 150-річчя від дня народж. І.  Я. Франка (1856-1916) / уклад. Г. Колотило ; ред. М. Альба. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2005. - 25 с. - (Івано-Франківська ОУНБ ім. І.Франка).

Карась Г. Івано-Франківськ : культурно-мистецька хроніка Незалежності. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 286 с.

Карась Г. Творчість Івана Франка в музичній культурі української західної діаспори ХХ ст. / Ганна Карась // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2. - С. 38-48.

Клим Л. Піввіковий рубіж музею Каменяра [у Криворівні] / Л. Клим // Верховинські вісті. - 2003. - 14 лют.

Музей-оселя родини Івана Франка // Когут М. Підгірки : минуле і сучасне. -  Дрогобич : [б. в.], 2000. - С. 101-107.

Криворучко М. І відкрилась нова сторінка : [про експонати музею-оселі родини  І. Франка в с.  Підгірках (передмістя Калуша)] / М. Криворучко // Вісті Бойківщини. - 1993. - 14 січ.

Лейбюк Т. Пройшли стежками, де ходив Франко / Т. Лейбюк // Світ молоді. - 2001. - 31 серп.

Лист М. Стельмаха до працівників музею І.Франка у Криворівні // Літературна Україна. - 1993. - 29 лип.

Літературно-меморіальний музей і пам'ятник І.Франкові [в Криворівні Верховин. р-ну] // Маршрутами слави Прикарпаття : путівник. - Ужгород : [б. в.], 1987. - С. 121-122.

Луцюк Г. Криворівню треба бачити : музею І. Франка - 50 р. / Г. Луцюк // Верховинські вісті. - 2003. - 29 серп.

Мельник В.  І знову Іван Франко з Лолином розмовляв : фоторепортаж із Лолин. свята лірич. поезії / В. Мельник // Тижневик Галичини. - 2000. - 31 серп.

Назарчук Д. Франкові читання : [публ. читання тв. Каменяра в Івано-Франківську на відзначення 154-річчя з дня народж. письм.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2010. - 31 серп. (№ 160). - С. 11.

Олійник В. Десять свят ліричної Франкової поезії [у Лолині Долин. р-ну] / В. Олійник // Перевал. - 2003. - № 3-4. - С. 304-307.

Підберезька Л. Велику шану Лолин віддає : [Долинщина відзначила 149-у річницю від дня народж. І. Франка] / Л. Підберезька, В. Олійник // Свіча. - 2005. - 7 верес.

По місцях перебування й увіковічнення пам'яті Івана Франка на Прикарпатті [Текст] / авт.-упоряд. В. Федорак, З. Федунків, Р. Гандзюк. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. -  48 с.

Полєк В. Він живе в пам'яті народній / В. Полєк // Прикарпатська правда. - 1962. - 4 листоп.

Вулиця І. Франка // Полєк В. Майданами та вулицями Івано-Франківська. - Л. : [б. в.], 1994. - С. 53.

Полєк В. Через сімдесят п'ять років : [„Украдене щастя" в обл. театрі] / В. Полєк // Прикарпатська правда. - 1968. - 29 листоп.

Положення про міську премію імені Івана Франка в галузі літератури та журналістики // Західний кур'єр. - 2000. - 25 лют.

Пушик С. Івано-Франківшина вшановує Каменяра / С. Пушик // Літературна  Україна. - 1986. - 18 верес.

Ровенчак О. Багатоголосе відлуння „трьох жмутків" „Зів'ялого листя" : [про свято лірич. франков. поезії у с. Лолині Долин р-ну ] / О. Ровенчак // Галичина. - 2000. - 29 серп.

Ровенчак О.  „Жмутки" любові беруть початок з Лолина / О. Ровенчак // Галичина. - 1994. - 14 верес.

Ровенчак О. Лолинська муза явила світові поета : [І. Франко : свято лірич. поезії] / О. Ровенчак // Голос України. - 2002. - 12 верес. - С. 16 ; Галичина. - 2002. - 31 серп.

Романси українських композиторів на слова Івана Франка з репертуару народного артиста України Михайла Кривеня [Ноти] / упоряд. М. Кривень. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 72 с.

Скворій Р. Слідами великого Каменяра : [І. Франко у Лолині] / Р. Скворій // Ратуша. - 2009. - 30 квіт. (№ 16). - С. 5.

Іван Франко - титан праці і мислі : [матеріали „Круглого столу"] // Прикарпатська правда. - 1991. - 24 серп.

Черепанин М. Музичні святкування на честь І.Франка в Галичині / М. Черепанин // Іван Франко і національне та духовне відродження України : з6. наук. ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. - С. 95-100.

Шевчук П. Портрет письменника „приплив" додому : [до музєю-оселі родини І.Франка у Підгірках передано портр. Каменяра з теплохода його імені] / П. Шевчук // Галичина. - 2004. - 21 верес.

„Я син народа, що вгору йде..." : [рек. матеріали щодо проведення першого уроку в 2006/2007 навч. рр.] / Н. Уманцев, Я. Козленко, В. Островський. - Івано-Франківськ : ОІППО, 2006. - 84 с.

Ямаш Ю. Франкіана художника Івана Труша / Ю. Ямаш // Вісник Львівського університету Мистецтв. Вип. 6. - Л. : [б. в.], 2006. - С. 89-100.

ПАМ'ЯТНИКИ І. ФРАНКОВІ В ОБЛАСТІ

Бурдуланюк В. Всенародна шана : [пам'ятники і мемор. дошки в обл.] / В. Бурдуланюк // Комсомольський прапор. - 1981. - 30 квіт.

Бурдуланюк В.  Пам'ятки  культури  Івано-Франківщини [Текст] / В. Бурдуланюк. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1998. - 56 с.

Бурдуланюк В. Скульптурна Франкіана Прикарпаття / В. Бурдуланюк // Анонс контракт. - 2003. - 31 серп. -  С. 44.

Бурдуланюк В. Шана Каменяреві : [відкр. мемор. дошку, присвяч. перебуванню І. Франка в обл. центрі] / В. Бурдуланюк // Вперед. - 1986. - 14 черв.

Василів 3. У Гостові відкрили перший у нашому районі [Тлумац.] пам'ятник Іванові Франку / З. Василів // Злагода. - 2002. -  14 верес.

 Васильчук М. З вірою в силу духа : [про історію пам'ятника І. Франку у Слободі Колом. р-ну.] / М. Васильчук // Вільний голос. - 1996. - 21 серп.

 Великому Каменяреві [мемор. дошка в Калуші] // Радянська Україна. - 1981. - 14 серп.

 Вівчар Б. І злились воєдино дві любові святкові : що одна - Україна, друга - місто Франкове : [про відкр. пам'ятника І. Франку в Івано-Франківську] / Б. Вівчар, Д. Назарук // Галичина. -  1995. - 29 серп.

 Відновлено пам'ятний знак [в м. Косові, який свідчить про перебування тут І. Франка] // Гуцульський край. - 1997. -  30 серп.

 Володін Б. На честь Каменяра [відкр. мемор. дошку в с. Яблунів Косів. р-ну] / Б. Володін // Прикарпатська правда. - 1989. - 20 груд.

 Гаврилів Б. Вшановує  Прикарпаття : [про пам'ятники в обл.] / Б. Гаврилів // Прикарпатська правда. - 1981. - 22 лип.

 Гаврилів Б. Каменяр і Прикарпаття  / Б. Гаврилів // Комсомольська прапор. - 1986. - 14 серп.

 Гаврилів Б. Титан думки / Б. Гаврилів // Вперед. - 1981. - 13, 15, 18 серп.

 Гаврилів Б. Пам'ятники та визначні місця Івано-Франківська / Б. Гаврилів, С. Борчук .  - [2-е вид., доп.]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - С. 47-49.

 Гаврилів Б. Пам'ятки історії та культури Івано-Франківщини / Б. Гаврилів,  М. Гаврилів. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. - С. 60-75.

 Гавука П. Шешорам - 550 років : [відкрито пам'ят.  знак з нагоди 550-літ. ювілею села і пам'ятник І. Франкові] / П. Гавука // Гуцульський край. - 1995. - 23 серп.

 Глібчук В. І. Франко у Старих Кутах : [встановлено барельєф поетові] / В. Глібчук // Гуцульський край. - 1993. - 17 лип.

 Гнесь Я. У вінок шани Франкові [пам'ятник в с. Узин Тисмен. р-ну] / Я. Гнесь // Галичина. - 1996. -  4 верес.

 Головатий М. Увічнюється лиш добра пам'ять : нотатки до культурного літопису Івано-Франківська / М. Головатий // Західний кур'єр. - 1995. - 24, 31 серп.

 Городенко М. Вшанували Каменяра : [у с.Старі Кути Косів. р-ну відкр. мемор. дошку І. Франку] / М. Городенко // Галичина. - 1993. - 14 лип.

 Грабовецький В. Скульптурна Франкіана Прикарпаття : путівник / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. - 28 с.

 Грабовецький В. Івано-Франківськ в пам'ятниках історії та культури  / [В. Грабовецький, Б. Гаврилів, Г. Карась]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. - С. 67-70.

 Григор'єва Т. Франкіана України : [про пам'ятники на території обл.] / Т. Григор'єва, В. Войналович // Пам'ятки України. - 1986. - № 3. - С. 15-16.

 Гриджук М. Каменяреве слово і нині на порі : [фоторепортаж з відкр. пам'ятника І. Франкові у Делятині Надвірн. р-ну] / М. Гриджук // Народна воля. - 2004. - 1 жовт.

 Дзурак М. Правда про Франкову плиту : [про відкр. кам'ян. плити на честь І. Франка у с.Криворівні в 1926 р.] / М. Дзурак // Верховинські вісті. - 1996. - 23 серп.

 Дем'янів В. Великий Каменяр у Малому Ключеві / В. Дем'янів // Коломийський вісник (Всевідо). - 2003. - 26 верес.

 Дмитрів І. Чи спізнаємо коли-небудь Івана Франка сповна : [пам'ятник у с. Вигода] / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2004. - 29 лип.

 Карась Г. Івано-Франківськ : культурно-мистецька хроніка Незалежності / Г. Карась. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. -  286 с.

 Пам'ятник Кобзареві у Надієві [відкр. 15 серп. 1912р.] / В. Королюк , В. Голик , І. Гринишин // Свіча. - 2001. - 7 берез.

 Кравчук О. Не ридать, а здобувати! : погруддя І. Франка відкрито в Корничі [Коломийс. р-ну] / О. Кравчук // Вільний голос. -  1992. - 1 верес.

 Лейбюк Т. Вільна й багата Україна потрібна насамперед нам : [про відкр. пам'ятника І. Франку у Верховині] / Т. Лейбюк // Рідна земля. - 2001. - 31 серп.

 Мельничук О. Тепер він в Корничі не гість : [відкр. бюст І. Франку] / О. Мельничук // Прикарпатська правда. - 1992. - 12 верес.

 Мичко Л. Підгоряни шанують пам'ять Івана Франка / Л. Мичко // Оріана. - 1996. - 17 серп.

 Міста і села Галицького району : історія, пам'ятки, особистості / П. Арсенич, З. Федунків, Р. Гандзюк та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. - 784 с. - Із змісту : Процак Р. Дорогів. - С. 280 ; Гандзюк Р., Рега В. Тенетники. - С. 709 ; Федунків 3. Яблунів. - С. 754.

 Музей - оселя родини Івана Франка : [пам'ятник біля Нар. дому] // Когут М. Підгірки минуле і сучасне. - Дрогобич : [б. в.], 2000. - С. 105.

 Назарчук В. Будинок, де був Франко : [в Старих Кутах Косів. р-ну відкр. мемор. дошку І. Франку] / В. Назарчук // Голос України. - 1993. - 21 верес.

 Іван Франко - наше всевидяще око в будушину : [виступ на відкр. пам'ятника І. Франкові у с. Малий Ключів Колом. р-ну 21 верес. 2003 р.] // Павличко Д. Українська національна ідея. - К. : [б. в.], 2004. - С. 766-768 ;  Літературна Україна. - 2003. - 25 верес. ; Коломийський вісник (Всевідо). - 2003. - 26 верес.

 Пам'ятки історії Івано-Франківської області. Ч. І, 2 // Вісник Івано-Франківської обласної ради та ОДА. - 2005. - № 31, 32.

№ 31. 4.1. - С. 8, 24, 32, 34, 36, 38-40, 63, 64, 77, 83, 85, 86, 98, ПО, 121, 125, 129, 139, 140, 146, 149, 157, 160, 161, 166, 170, 171.

№ 32. Ч. 2. - С. 7, 27, 32, 36, 41, 44, 54, 63, 68, 70, 79, 85, 93, 98, 126, 128-130,136, 137, 144, 150, 154-156, 161, 164, 173, 178.

 Пам'ятник над Черемошем [в Криворівні] // Радянська Україна. - 1981. - 29 серп.

 Пам'ятники  І. Я. Франкові на Прикарпатті // Любінець І., Гаврилів Б. Шляхами Івана Франка на Прикарпатті. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1995. - С. 18-35.

 Пам'ятні знаки на честь І. Франка // Маршрутами слави Прикарпаття : путівник. - Ужгород : [б. в.], 1987. - С. 118-121.

 Питлюк М. Каменяр у центрі Делятина / М. Питлюк // Молодь України. - 2004. - 29 жовт.

 Пінич М. Франкова велич у монументах / М. Пінич // Радянська освіта. - 1976. - 28 серп.

 Пожоджук Д. Там, де жив Франко : [мемор. дошка в Криворівні] / Д. Пожоджук // Прикарпатська правда. - 1987. - 20 трав.

 Пожоджук Д. Тут жив Великий Каменяр : [про відкр. мемор. дошки в с. Криворівні] / Д. Пожоджук // Світанок. - 1987. - 4 квіт.

 Полєк В. Літературно-мистецькі місця Галича, Опілля і  Бойківщини :  путівник. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1989. - 24 с.

 Полєк В. Літературно-мистецькі місця Івано-Франківська, Покуття і Гуцульщини : путівник / В. Полєк, Ю. Угорчак . - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1989. - 24 с.

 Полєк В. Мовою мармуру  / В. Полєк // Культура і життя. - 1966. - 28 серп.

 Присвячено Каменяреві : [мемор. дошка в м. Івано-Франківську]  // Прикарпатська правда. - 1986. - 8 черв.

 Проскуряков О. Відкрили пам'ятник Каменяреві [в с. Малий Ключів Колом. р-ну] / О. Проскуряков // Прикарпатська правда. - 2003. - 25 верес.

 Ровенчак О. І постала оновлена Вигода : [пам'ятник у с. Вигода] / О. Ровенчак // Галичина. - 2004. - 19 жовт. ; Добра справа. - 2004. - 15 жовт.

 Савчук М. Шана Каменяреві : [в с. Корнич відкр. пам'ятник-погруддя І.Франка] / М. Савчук // Коломийський вісник (Всевідо). - 1992. - 12 верес.

 Смоляк О. Івано-франківці - Іванові Франку [відкр. пам'ятник] / О. Смоляк // Вперед. - 1995. - 23 серп.

 Сусак І. Вічному революціонеру [відкр. мемор. дошку на честь І.Франка в с. Яблунові [Косів. р-ну] / І. Сусак //  Радянська Гуцульщина. - 1989. - 21 листоп.

 Тимінський Б. Автор „Гуцульської саги" [про пам'ятник в с. Слобода Колом. р-ну] / Б. Тимінський // Комсомольський прапор. - 1978. - 30 берез.

 Тимофійчук Я. Корифею української культури : [про відкр. мемор. дошки в честь І. Франка в Кутах] / Я. Тимофійчук // Радянська Гуцульщина. - 1989. - 9 груд.

 Томаш О. Свято в Іллінцях : [Снятин. р-н] / О. Томаш // Голос Покуття. - 1992. - 20 черв.

 Тут слухали ,,Мойсея" : [про мемор. дошку на честь І. Франка в м. Івано-Франківську] // Культура і життя. - 1966. - 28 серп.

 Угорчак  Ю. Пам'ятники Івану Франку на Прикарпатті / Ю. Угорчак // Іван Франко -  письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-рІччю від дня народж. Великого Каменяра. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - С. 90-92.

 Урочистості на майдані Івана Франка  [з нагоди відкр. пам'ятника в Івано-Франківську] // Вперед. - 1995. - С. 28 серп.

 Черчани - І. Я. Франку  [відкр. погруддя, Рогатин. р-н] // Голос Опілля. - 2000. - 1 січ.

 Шандура Я. Пам'ятник Каменяреві в Голині : [Калус. р-н] / Я. Шандура // Дзвони Підгір'я. - 2000. - 2 верес.

 Шевчук П. Калушани - Кобзареві : [про мемор. дошку з барельєфом І. Франка в Калуші] / П. Шевчук // Прикарпатська правда. - 1988. - 7 лют.

 Шевчук П. Став ближчим Голинь до Нагуєвичів / П. Шевчук // Тижневик Галичини. - 2000. - 31 серп.

 Шокалюк О. Пам'ятники  І. Я. Франку  на Прикарпатті / О. Шокалюк // Науково-теоретична регіональна міжвузівська конференція, присвячена 135-річчю з дня народження І. Франка : тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С. 44-45.

 Шпільчак В. Пам'ятник Івану Франку [в м. Івано-Франківську] / В. Шпільчак, В. Полєк // Своя хата. - 1995. - № 1-2. - С. 16-17.

 Щудлюк Е. Незламна віра, невгасима любов : [мемор. дошка в Калуші] / Е. Щудлюк // Зоря Прикарпаття. - 1981. - 15 серп.

  Перейти до частини 1

  На початок сторінки

Оновлено 21-01-2022
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка