Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Структура. Відділи бібліотеки.
Дирекція


In English

Бабій Людмила Василівна - директорка ОУНБ ім. І. Франка, заслужена працівниця культури України;

Горбань Галина Василівна - заступниця директорки з наукової роботи;

Федик Любов Володимирівна - заступниця директорки з внутрішньої роботи;

Жирик Людмила Іванівна - заступниця директорки з питань автоматизації, інформаційного забезпечення бібліотечних процесів і євроінтеграції.

 


Науково-методичний відділ

Науково-дослідний, методичний та координаційний центр в області, визначає пріоритети бібліотечної методичної політики, її основні напрямки:

 • аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації
 • моніторинг інноваційної діяльності
 • пошук нових моделей розвитку бібліотек
 • створення системи безперервної освіти бібліотечних працівників
 • проведення комплексів заходів для сприяння інноваційному розвитку бібліотек області та обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка
 • впровадження новітніх технологій в практику бібліотек області

Координує організаційно-методичну діяльність, складає „Координаційний план організаційно-методичної роботи обласних бібліотек".
Здійснює:

 • формування та розробку стратегічних планів діяльності бібліотечної галузі, програм розвитку регіону,
 • моніторинг цифрових показників роботи публічних бібліотек області в електронній системі звітності ЕСМаР,
 • статистичний аналіз діяльності бібліотечних установ області,
 • інформаційно-аналітичний огляд діяльності бібліотек області за підсумками року,
 • підготовку документів на розгляд Колегії управління культури, національностей та релігій ОДА, об'єднаної науково-методичної ради,
 • формування баз даних про мережу бібліотек та основні показники їх діяльності,
 • вивчення та узагальнення актуального бібліотечного досвіду, здійснює методичну допомогу в оволодінні новаціями,
 • координує заходи, спрямовані на підтримку якості бібліотечних послуг у бібліотечних установах області, акумулює та аналізує інформацію з цього напрямку роботи

Проводить: огляди-конкурси діяльності бібліотек регіону; обласні акції, наукові, соціологічні дослідження, анкетування, моніторинги.
Організовує семінари, практикуми, тренінги, стажування для підвищення фахового рівня працівників бібліотек області.
Координує та забезпечує надання методичної, практичної та консультативної допомоги бібліотекам регіону з різних напрямків роботи. Бере участь в роботі районних семінарів.
Видає:

Веде розділ «Фахівцю бібліосервісу» на веб-сайті ОУНБ ім. І.Франка.

Завідувачка відділу - Хімейчук Віра Михайлівна

        телефон - 52-32-31  E-mail: metodlibif@gmail.com

Відділ наукової обробки документів і організації та ведення каталогів

Відділ наукової обробки документів, організації і ведення каталогів забезпечує наукову систематизацію документів, що надходять до бібліотеки, розкриття фондів через електронний каталог, ( з середини 2021року) через АБІС «Коха»  та традиційних каталогів. Основні напрями діяльності:

       . систематизація  та предметизація документів на  різних носіях інформації ; 

      . ведення і редагування АБІС «Коха»(з середини 2021року);  

     . ретроспективне введення фондів в АБІС «Коха»;   

     .  вилучення каталожних карток з (службового алфавітного, читацького алфавітного і систематичного каталогів).   

  Відділ надає платні послуги, щодо визначення індексів УДК на документи, а також  місцевим  видавництвам на книжкові видання. Працівники  відділу проводять вебінари, надають консультації, проводять навчання бібліотечних працівників області  з питань УДК, також проводять консультації працівникам бібліотеки, щодо створення бібліографічного запису на ретроспективне введення фондів в АБІС «Коха».

Завідувачка відділу - Семен Марія Василівна
        телефон - 75-24-79

Сектор обліку та реєстрації користувачів

Здійснює реєстрацію користувачів, видає пластиковий читацький квиток, який дає право користуватися документно-інформаційними ресурсами бібліотеки.

Щорічно проводить перереєстрацію відвідувачів. Оформляє обхідні листи навчальних закладдів.

Ознайомлює читачів з правилами користування, структурою бібліотеки, послугами, документно-інформаційними ресурсами.

Реєстрація користувачів проводиться в автоматизованому режимі в АБІС (автоматизованій інтегрованій бібліотечній системі) «Koha».

Здійснює щоденний облік основних показників роботи бібліотеки, готує зведені статистичні дані. Вивчає та аналізує якісний склад користувачів.

Завідувачка сектору - Корнієнко Лариса Іванівна

телефон - 75-01-32

 

Довідково-бібліографічний відділ

Забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Здійснює формування та забезпечує використання бібліографічних та інформаційних ресурсів.

До послуг користувачів:

 • довідково-бібліографічний фонд: енциклопедії (вітчизняні та зарубіжні), словники різного профілю (двомовні, тлумачні, орфографічні тощо), довідники, державна реєстраційна бібліографія, поточні інформаційні видання, галузеві бібліографічні покажчики. Найцінніше раритетне видання відділу – „Енциклопедія Брокгауза та Ефрона” у 82 томах;
 • каталоги: алфавітний, систематичний (картковий до 2021 року), електронний;
 • картотеки: систематична, новинок літератури. "Письменники-лауреати", назв художніх творів, вміщених в журналах;
 • електронна повнотекстова база даних "Нормативні акти України";
 • консультації бібліографа у пошуках джерел інформації.

 Видає: тематичні бібліографічні покажчики, бібліографічні бюлетені: „Державне будівництво та місцеве самоврядування” (6 випусків на рік) „Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки” (щомісячно).

Надає додаткові послуги:

 • формування бібліографічних списків до курсових та дипломних робіт;
 • готує фактографічні, аналітичні довідки.

 Відслідковує інформаційні потреби відвідувачів:

 • проводить соціологічні дослідження щодо повноти, оперативності пошуку інформації, якості довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 • облікує запитувані користувачами видання, які відсутні у фондах бібліотеки, з метою їх придбання.

 Організовує тематичні Дні бібліографії.

Бере участь в організаційно-методичному забезбеченні бібліотек області. Проводить обласні семінари-практикуми. Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань організації довідкового апарату бібліотеки, бібліографічної роботи та довідково-бібліографічного обслуговування.

При відділі діє Центр правової інформації, завданням якого є  забезпечення вільного доступу всіх верств населення до правової інформації.

В Центрі надається: доступ до правових баз даних, пошук документів через БД "НАУ", запис на електронні носії.

Завідувачка відділу - Габер Алла Германівна
        телефон - 53-14-26

Відділ економіко-виробничої літератури

Забезпечує інформаційні потреби науковців, управлінців, підприємців, економістів, інженерно-технічних працівників, фахівців агропромислового комплексу, широкого кола користувачів.

Документно-інформаційні ресурси відділу налічують 60 тисяч примірників. Найбільш повно представлена література з теоретичних основ економіки, практики господарювання, підприємництва, менеджменту, маркетингу, банківської справи, бухгалтерського обліку, технічних дисциплін, різних галузей промислового і агропромислового виробництва.

Щорічно у відділ надходить понад 110 назв газет та журналів.

Особлива увага приділяється формуванню, збереженню документного фонду, вивченню інтенсивності його використання.

Обслуговування здійснюється через абонемент і читальний зал. Послугами відділу щорічно користується  понад 6 тисяч відвідувачів.

Відділ проводить соціологічні дослідження та маркетингові розвідки інформаційних потреб користувачів.

Видає щоквартальні бібліографічні бюлетені: „Організація та економіка сільського господарства", „Актуальні проблеми економіки", бібліографічні списки, інформдайджести, буклети.

Наповнює власні електронні бази даних: „Сільське господарство", „Економіка. Збірники. Аналітичний опис", „Інтелект-клуб „Галицькі кмітливці", „Вчені Прикарпаття".

Відділ став центром спілкування науковців, представників влади, керівників підприємств малого і середнього бізнесу. Спільно з Радою Івано-Франківських обласних організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів та Спілки наукових і інженерних об'єднань України діє творчий проект „Інтелектуальний клуб творчих особистостей „Галицькі кмітливці" та громадська приймальня. В рамках засідань Клубу відбуваються зустрічі з вченими, винахідниками, раціоналізаторами, влаштовуються книжкові виставки, виставки авторських досягнень, презентації нових книг, ексклюзивних моделей.

Налагоджена також співпраця з вищими навчальними закладами, бізнесовими та підприємницькими структурами регіону.

Багатогранною є робота з популяризації книги. Відділ організовує: декади студента-першокурсника, години інформаційної культури, дні економічної книги, тематичні дні інформації, книжкові виставки, виставки творів друку до професійних свят, виставки за сторінками періодичних видань. Інформація про проведення засідань Інтелектуального клубу творчих особистостей, виставки та нові видання розміщується в регіональній пресі, на веб-сайті бібліотеки.

Працівники відділу надають науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку, науково-технічної творчості.

Завідувачка відділу - Багира Софія Іванівна
        телефон - 75-01-32

Відділ загального читального залу

Відділ загального читального залу є самостійним підрозділом обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

Універсальний фонд документно-інформаційних ресурсів налічує близько 50 тисяч примірників видань. Вагому частину фонду складають монографії, наукові збірники, науково-популярна, навчально-методична, література суспільно-політичної, науково-природничої, філологічної тематики, українська і світова художня класика. У відділі зосереджено інформаційні джерела з питань євроінтеграції і НАТО. Окреме місце у відділі займають «Колекція книг з фондів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України», «Фонд Л. Вардзарука», «Фонд Д. Дзвінчука» «Фонд Г. Дутчака», «Фонд П. Осадчука», «Книги з приватної колекції лавреата Шевченківської премії С. Пушика» та «Колекція книг з приватного фонду академіка В. Качкана».

Пропонується найбагатший фонд періодичних видань.

Відділ проводить постійну роботу із залучення читачів до користування бібліотечним фондом загального читального залу ОУНБ ім. І. Франка, вивчає їх інформаційні потреби та диференційовано задовольняє загальноосвітні і фахові інтереси та запити користувачів: інформація надається в системі ВРІ.

Враховуючи запити читачів, формує фонд відділу загального читального залу та визначає його профіль; у співпраці з відділом комплектування, відстежує ринок інформаційних ресурсів та поповнює фонд масивом документів з різних джерел комплектування, веде картотеку «Періодичних видань». У відділі постійно здійснюється оперативний контроль за незадоволеними запитами користувачів, ведеться картотека відмовлень, яка постійно вивчається і аналізується для подальшого доукомплектування документального ресурсу відділу загального читального залу.

Постійно здійснюються заходи із збереження документного фонду відділу: проводиться планове вивчення книжкового фонду, вивчається його склад і використання, виявляються і відбираються зношені видання, відбирається література для депозитарного зберігання та для обмінно-резервного фонду. Здійснюється контроль за виданою користувачам літературою, переплет та реставрація видань.

З метою якісного задоволення інформаційних запитів користувачів, використовує фонди як основного книгосховища, так і книгосховищ структурних підрозділів ОУНБ ім. І. Франка, а також замовляє потрібні документи через МБА.

Організовує: літературні вечори, години пам'яті та історичні години, експозиції творів друку нових видань, тематичні та інші книжкові виставки.

Видає: малі форми рекомендаційної бібліографії:каталоги книжкових виставок, пам'ятки користувачу, інформ-дайджести тощо.

Систематично працює над поповненням баз даних «Визначні діячі Прикарпаття» (історики, політики, юристи, церковні діячі) та «Іван Франко і Прикарпаття» (розділ «Іван Франко: життєвий і творчий шлях»).

Проводить соціологічні дослідження з вивчення використання читачами книжкового фонду з різних галузей знань, періодичних видань, забезпечення їх інформаційних потреб, оцінки користувачами послуг, що надаються у відділі тощо.

Інформує краян про нові книги та соціокультурну діяльність на сайті бібліотеки, веб-сайті відділу культури ОДА та через електронну пошту редакції газети «Західний кур'єр», друкується в обласній газеті «Галичина».

Співпрацює з обласною організацією Національної спілки письменників України, молодіжними, громадськими організаціями, підшефними військовими частинами, вищими навчальними закладами міста.

Завідувачка відділу загального читального залу - Джус Наталія Василівна

телефон - 75-01-32

Відділ літератури з питань мистецтва

Для задоволення інформаційних потреб користувачів мистецького характеру відділ літератури з питань мистецтва пропонує та популяризує документальні джерела з різних напрямків світового та вітчизняного мистецтва: книги, періодичні,  аудіовізуальні та електронні видання.

Фонд відділу налічує 12,7 тис. одиниць зберігання.

До послуг користувачів фонди Василя Пилип'юка, Мирона Черепанина, Володимира Морозюка, Романа Дзундзи, «Лемкоклубу», колекція грамплатівок класичної музики, хорових та інструментальних композицій подарованих бібліотеці Євгеном Паранюком.

Враховуючи запити та інформаційні потреби читачів, фахівці відділу постійно формують та оновлюють бібліотечний фонд: здійснюють підбірку літератури у книгарнях, замовляють періодичні видання із передплатних каталогів, забезпечують збереження фонду, організовують його вивчення та впорядкування, систематично аналізують незадоволений запит читачів з метою доукомплектування фонду.

Щороку послугами відділу  користується  понад 3 тисяч відвідувачів.

З метою популяризації  діячів культури і мистецтва регіону, України та світу фахівці відділу здійснюють соціокультурну діяльність, а саме:

 • організовують відкриття експозицій живопису та декоративно-прикладного мистецтва художників та митців краю, України;
 • організовують літературно-мистецькі зустрічі з творчими людьми, музичні вечори, приурочені знаменним і пам'ятним датам митців з різних жанрів мистецтва;
 • презентації книг;
 • популяризують літературу мистецького характеру за допомогою книжково-ілюстративних викладок, інформін, дайджестів;
 • організовують проведення майстер-класів із вдосконалення практичної майстерності в галузі образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну;
 • в рамках співпраці з Івано-Франківським державним центром естетичного виховання проводять щорічний конкурс іграшок-сувенірів серед здобувачів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області;

Неабиякий інтерес у наших читачів та гостей бібліотеки викликають заходи організовані в рамках «Лемкоклубу», який створений при відділі у 2014 році з метою відродження та збереження духовності, звичаїв, традицій, культури і мови лемків.

Відділом започатковано бази даних:

 • «Майстри Прикарпаття»;
 • «Студія творчих постатей»;

Фахівці відділу наповнюють інформацією розділи „Образотворча Франкіана Прикарпаття», «Музична Франкіана Прикарпаття» в БД «Франко і Прикарпаття»; ведуть аналітичний опис в автоматизованій системі «Koha».

Фахівці відділу готують інформацію на сайт бібліотеки, про знаменні та пам'ятні дати митців з різних жанрів  мистецтва, нові надходження, діючі виставки, соціокультурну  та видавничу діяльність відділу.

Складають і видають :

 • бібліографічні покажчики;
 • пам'ятки користувачу;
 • щорічний «Календар пам'ятних і знаменних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва»;
 • буклети: «Світлини робіт митців»;

Створюють мультимедійні презентації, які висвітлюють життєвий та   творчий шлях відомих особистостей в галузі мистецтва.

Відділ літератури з питань мистецтва співпрацює з обласними організаціями НСХУ, НСКУ, НСФУ,   НСНМУ, ЗМІ, культурно-мистецькими та з навчальними закладами міста. В рамках партнерства приймає участь у проведенні конференцій, літературно-мистецьких заходів.

Фахівці відділу проводять маркетингові дослідження, анкетування,  моніторинги реальних і потенційних користувачів щодо їх  інформаційних потреб.

 

тел. 75-01-32

E-mail: muslibif@gmail.com

Відділ абонементу

Літературний простір для всієї родини

Забезпечує професійні, освітні, дозвіллєві запити користувачів.

Універсальний фонд друкованих видань налічує понад 46 тисяч примірників. Це наукова та науково-популярна література з історії України та світової історії, правознавства, філософії, соціології, психології, медицини, охорони навколишнього середовища, мовознавства, літературознавства, спорту тощо.

Вагомий відсоток книжкового фонду становить художня література. Зокрема, повні зібрання творів класиків української літератури, переклади творів зарубіжних письменників, сучасна художня книга.

Фонд відділу поповнюється передплатними виданнями. Щорічно відділ отримує біля 40 назв популярних і науково-популярних журналів.

Послугами відділу користується біля 5 тисяч відвідувачів в рік, а саме такі категорії:

 - за віком: люди літнього віку, молодь, підлітки, діти;
 - за зайнятістю: працюючі і безробітні, студенти, учні, діти дошкільного віку;
 - за спеціальністю: викладачі, вчителі, науковці, фахівці різних галузей знань, державні службовці, ІТ-спеціалісти, підприємці, працівники сфери послуг тощо.

Розкриття та популяризація книжкових фондів здійснюється шляхом організації книжкових виставок: тематичних, персональних, жанрових, нових творів друку;  проведення історичних, правових, літературних годин; бібліографічних оглядів, книжкових толок, декад родинної книги, літературних дайджестів та екскурсій тощо.

У відділі:

функціонує дитячий куток „Поки батьки читають..." - подарунок для дітей та підмога для їхніх батьків-читачів. Усі дорослі, які завітають до бібліотеки з дітьми, можуть вибирати книги, не турбуючись про свою малечу; дитячий куток пропонує: зовсім маленьким - яскраві іграшки, а більш дорослим - цікаві книжки.

діє соціальний проект „Естафета добра і любові" на підтримку людей поважного віку: здійснюється відвідування вдома читачів, що за станом здоров'я не можуть приходити до бібліотеки та бажання читати у них є велике; організовуються благодійні акції та інші заходи на пошанування старших людей.

В рамках проекту уже стала традиційною тижнева благодійна акція „Крок до милосердя": презентуються книжкові виставки-пошанування, розігрується святкова лотерея, де серед інших призів-сюрпризів, зокрема, підписка на періодичне видання.

Запис у бібліотеку людей старшого віку є безкоштовним.

Пріоритетні напрямки роботи відділу:

Надає у користування читачам документально-інформаційні ресурси з усіх галузей знань.

Базуючись на інформаційних запитах користувачів, здійснює індивідуальне інформування спеціалістів з питань права, літературознавства, екології, історії України за системою ВРІ.

Проводить соціологічні дослідження та маркетингові розвідки з вивчення актуальних тем в галузі літератури та історії України, з питань повноти забезпечення читацьких потреб необхідними творами друку, спектру бібліотечних послуг, ефективності та якості їх надання.   

 Дослідження відділу: «Промоції видань від Українського інституту книги та їх читаності» експрес-моніторинг (2021), «Новочасна українська книга в контексті дослідницьких практик: діагностика фонду сучасних україномовних літературно-художніх видань 2000-2020 рр.» (2020), „Шевченко з погляду сучасності" , що включає експрес опитування (2014), „Волонтерство і бібліотека - перспективи розвитку" (2012),  „Що читати: запити молодого читача" (2012), „Краща українська книга року"  (2009, 2010, 2011 роки), „У фокусі уваги - читач" (2009).

Видає інформаційно-бібліографічні матеріали: каталоги книжкових виставок, пам'ятки користувачу.

Веде базу даних абонементу "Збірники. Аналітичний опис", що є однією із допоміжних ланок в інформаційній пошуковій системі бібліотеки; наповнює електронну базу даних „Іван Франко і Прикарпаття" розділ Міська премія ім. І. Франка в галузі літератури і журналістики".

Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу працівникам бібліотек області з питань впровадження інновацій в роботі з читачами, сучасних тенденцій обслуговування користувача. Приймає участь в обласних і районних семінарах, курсах підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Співпрацює з Івано-Франківським територіальним центром соціального обслуговування, Іститутом післядипломної педагогічної освіти, університетом права ім. короля Данила Галицького. Налагоджена тісна співпраця із співробітниками книгозбірень, книгарень,  ЗМІ.

 телефон - 75-01-32

Відділ книгозберігання

Організовує та забезпечує збереження творів друку, формує його якісний склад.

Книжковий фонд налічує понад 200 тисяч документів. Це багатотомні академічні видання, енциклопедії, довідники з різних галузей знань, повні зібрання творів вітчизняних та зарубіжних класиків художньої літератури, література про їх життєвий і творчий шлях та ін.

Велику наукову цінність мають періодичні видання. Цей фонд налічує понад 100 тисяч одиниць, серед них 448 найменувань газет, 1050 журналів. Окремі періодичні видання зберігаються від 1940 року.

У відділі створено фонд рідкісних і цінних видань. Це найцінніший історико-культурний та науковий фонд книжкових раритетів, зокрема: прижиттєві видання М. Грушевського (1919), П. Куліша (1890), а також праці С. Томашівського „Жерела до історії України-Руси” (1901), „Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину” (1914), С. Наріжного „Українська еміграція” (1942), художні твори М. Зерова (1943), І. Липи (1935), М. Гоголя (1900), В. Шекспіра (1877), Г. Гейне (1864) та інші. Фонд рідкісних і цінних видань відображено в електронній базі даних „Рідкісні видання”.

Документно-інформаційні ресурси відділу видаються на замовлення для опрацювання в структурні підрозділи бібліотеки.
Проводить соціологічні дослідження з вивчення фондів та виявлення видань для включенння до Державного реєстру національного культурного надбання, моніторинг активної та пасивної частини книжкового фонду, незадоволеного запиту.

Завідувачка відділу - Сабадиш Леся Іванівна
        телефон - 75-01-32

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів здійснює  адміністрування та інформаційне наповнення  бібліотечного Wеb-сайту, БД, Інтернет-сервісів, створення та  зберігання електронних інформаційних ресурсів бібліотеки, розміщення  та поширення дописів в соціальних мережах.

Здійснює обслуговування користувачів Інтернет-центру, забезпечує якнайширший доступ до електронних ресурсів віддаленим користувачам, надає платні послуги відповідно до переліку, затвердженого, директором бібліотеки.

Основними завданнями відділу є:                                            

 • сприяння розвитку інформаційного потенціалу бібліотеки;
 • найбільш повне, якісне й оперативне задоволення запитів користувачів за допомогою власних електронних ресурсів та мережі Інтернет;
 • забезпечення технічної підтримки автоматизації бібліотечних процесів;
 • створення власних якісних електронних ресурсів;
 • підтримка сайту бібліотеки, актуалізація його розділів, повне та оперативне висвітлення різних аспектів життєдіяльності бібліотеки.

Видає: вебліографічні покажчики, тематичні списки для більш   широкого розкриття Інтернет-ресурсів, пам’ятки користувачам, інформаційні буклети.

Створює тематичні віртуальні виставки з представленням на сайті бібліотеки, мультимедійні відеопрезентації, інтернет-мандрівки, віртуальні книжкові виставки,  тематичні підбірки Інтернет-ресурсів.

Структурною одиницею ВІТ та ЕР є Інтернет-центр. Створений у 2001 році в рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек (LEAP)” за сприяння Посольства США в Україні.
Інтернет-зал налічує 6 автоматизованих робочих місць.

Послуги:

 • доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет;
 • користування ПК, ноутбуком;
 • консультації та допомога при роботі з ПК, Інтернет, e-mail;
 • тематичний пошук інформації в мережі Інтернет;
 • сервісні послуги: запис та копіювання на електронні носії, сканування, друк, e-mail.

При відділі діє Центр Європейської Інформації, відкритий в 2006 році в рамках спільного проекту Громадського центру „Ділові ініціативи”, за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”. Надає консультативну та практичну допомогу у пошуку інформації з питань євроінтеграції, політики, права, економіки, освіти країн європейської співдружності. Проводить інформаційно-просвітницькі заходи. Наповнює базу даних "Євроінтеграція". Центр європейської інформації долучається до щорічної компанії ,,Дні Європи в Україні", яку ініціює мережа ЦЄІ та організовує і проводить ряд своїх заходів. Сайт ЦЄІ знаходиться за посиланням https://if.ukrcei.org/.

ВІТ та ЕР надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань автоматизації бібліотечних процесів.

Завідувачка відділу - Люба Олександра Володимирівна
        телефон - 53-14-26

Відділ комплектування

Формує документно-інформаційний фонд бібліотеки. Забезпечує його облік.
Бібліотечний фонд складає 455666 тис. примірників документів, з них 316384 тис. книг та 137836 тис. періодичних видань, АВД та ЕВ 1446 прим.
Кількість найменувань періодичних видань становлять:

 • газет – 50
 • журналів – 90

Щорічно кількість назв періодичних видань складає 140.
Створює електронний реєстраційний каталог періодичних видань і всі надходження до бібліотеки реєструє в АБІС (автоматизованій інтегрованій бібліотечній системі) «Koha». Веде базу даних "Бібліотека вдячна".

Головними критеріями оновлення документної бази бібліотеки є поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів. Відслідковує вітчизняний книжковий ринок та ринок періодичних видань з метою придбання необхідних видань. Проводить передплату періодики та придбання книг і електронних документів.

Веде роботу із забезпечення бібліотеки обов’язковим примірником місцевих творів друку. Налагоджує ділові стосунки з видавництвами регіону.

Здійснює науково-методичну, практичну допомогу бібліотекам Івано-Франківщини з питань формування, обліку та збереження бібліотечних фондів. Приймає участь в роботі обласних та районних семінарів бібліотечних працівників області, експертно-діагностичному аналізі діяльності публічних бібліотек.

Завідувачка відділу - Свачій Любов Дмитрівна
        телефон - 75-24-79

 

Відділ літератури іноземними мовами

Єдиний в області відділ літератури іноземними мовами.
Здійснює:

 • наукове формування фонду відповідно до запитів користувачів; його збереження;
 • ведення каталогів та картотек, електронної бази даних „Іноземна книга”. "Іноземна періодика" , ,,Аналітичний опис збірників";
 • довідково-інформаційне обслуговування користувачів, установ, організацій;
 • якісне забезпечення інформаційних потреб відвідувачів в читальному залі та на абонементі;
 • пошук меценатів, спонсорів, партнерів з інших бібліотек світу;
 • додаткові послуги у вивченні іноземних мов.

Документно-інформаційні ресурси універсального змісту налічують понад 70 тисяч примірників видань. Багата колекція англомовних книг, літератури польською, німецькою, французькою мовами, зарубіжної україніки – переклади українських авторів, що видаються за кордоном та творів друку різними мовами світу.

Значна частина літератури отримана в дарунок від обласних фондів, громадських організацій, меценатів. Понад 600 книг подаровано Євгеном Паранюком, уродженцем краю.

Створено фонди Євгена Паранюка та воєводської публічної бібліотеки ім. Е. Смолки, м. Ополе, Польща.

Вагому частину фонду складають періодичні видання – 15 тисяч примірників (понад 100 назв).

Багатогранна робота з популяризації світових культурних надбань. Діє клуб цікавих зустрічей, в рамках якого проходять засідання різної тематики, літературно-мистецькі вечори, презентації, прем’єри книг, літературні години тощо.

Організовує: наукові, читацькі конференції, дні фахівця, дні інформації. Працівники відділу готують інформаційний бюлетень з питань методики викладання іноземних мов, пам’ятки читачам, вебліографічні списки.

З вересня 2012 року у відділі діє проект "Заочний абонемент" Гете-Інституту в Україні.

Співпрацює з товариствами національних меншин регіону, жіночими та молодіжними рухами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами міста.

Проводить соціологічні дослідження читацьких запитів та інтересів, ефективності та якості бібліотечних послуг, вивчення пропозицій користувачів щодо впровадження нових форм роботи.

Завідувачка відділом - Войтичук Ольга Андріївна

Вул. Незалежності, 46

        телефон - 53-24-40

Відділ краєзнавчої літератури

Відділ краєзнавчої літератури є осередком формування джерелознавчої та бібліографічної бази з історії Івано-Франківщини, окремих населених пунктів області, рекреаційних ресурсів регіону, питань суспільно-політичного життя, економіки, освіти, культури, мистецтва краю тощо.

Багатоаспектна діяльність структурного підрозділу спрямована на поширення знань про свій рідний край, формування національної самосвідомості, виховання глибокої поваги до історії, культури, традицій, звичаїв та обрядів свого народу.

Високий рівень бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів забезпечується завдяки 22 тисячам примірників друку, які органічно поєднують старовину і сучасність. Найбільший в області фонд краєзнавчих документів включає: краєзнавчі дослідження науковців та видання місцевого друку, художні твори прикарпатських письменників, книжки української діаспори про край, туристичні путівники та інші інформаційно-документні джерела. Значна частина фонду - дарунки місцевих авторів з автографами.

Цінним інформаційним ресурсом є фонд періодичних видань - обласні та районні газети, місцеві часописи з часу їх виходу.  

Сформовані унікальні колекції із власних зібрань краєзнавців П. Арсенича, В. Морозюка, В. Карого, Л. Вардзарука, авторський книжковий фонд академіка В. Грабовецького.

  Увесь книжковий фонд відділу краєзнавчої літератури внесений в автоматизовану інтегровану бібліотечно-інформаційну систему «Koha» і пошук зацікавлених видань є доступним для віддалених читачів в електронному каталозі на сайті нашої бібліотеки. Це дає можливість користувачам в домашніх умовах самостійно дізнатися про наявність необхідних джерел, що значно полегшує роботу.

Пріоритетні напрямки роботи відділу:

 • формування фонду краєзнавчих документів;
 • створення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату: зведеної краєзнавчої картотеки, що включає в себе систематичний краєзнавчий каталог, топографічну картотеку та картотеку персоналій;
 • популяризація історичної і культурної спадщини через призму тематичних і персональних книжкових виставок, зокрема й у циклах «Краєзнавство Івано-Франківщини в іменах», «З літературної скарбниці Прикарпаття», «Вчені Прикарпаття»;
 • організація і проведення творчих зустрічей з науковцями, письменниками, краєзнавцями, відомими людьми краю, презентації нових творів друку, краєзнавчих науково-практичних конференцій, краєзнавчих панорам, поетичних флешмобів, відеомандрівок, літературно-краєзнавчих студій, історико-краєзнавчих лабораторій та ін.;
 • реалізація різноманітних краєзнавчих бібліотечних проєктів;
 • підготовка та видання власних інформаційно-бібліографічних матеріалів;
 • створення і використання за допомогою новітніх інформаційних технологій мультимедійної продукції, яка значно покращує рівень сприйняття користувачами необхідної інформації: відеороликів, краєзнавчих флешбуків, відеофрешів, вебпанорам, мультимедійних подорожей та ін.

Широким резонансом серед віртуальних користувачів користується створена у соціальній мережі Facеbook сторінка відділу «Краєзнавча платформа», яка допомагає легко та швидко поширювати краєзнавчу інформацію. Тут рекламуються новинки літератури як прозові, так і поетичні, які поповнюють фонд книгозбірні та заслуговують на увагу читачів, презентуються у бібліотеці під час численних заходів.
   Діяльність відділу постійно висвітлюється на сайті бібліотеки lib.if.ua та сторінках в соціальних мережах Facеbook (Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка) та Instagram (ounbfranko), шпальтах обласної преси та в ефірі місцевого телебачення.

Розмаїття заходів, проведених відділом, представлено у виданні «Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка: краєзнавчі орієнтири» та альбомі «Відділ краєзнавчої літератури Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка:  30 років на ниві бібліотечного краєзнавства».
   Працівники відділу ведуть електронні бази даних:

Поповнюють бази даних:

Постійно здійснюється забезпечення краєзнавчою інформацією владних структур, установ та організацій міста, окремих користувачів.


        Видавнича продукція відділу:

 • щоп'ять років каталоги «Широкий світ малої батьківщини: історія населених пунктів Івано-Франківщини» та «Друковане слово Прикарпаття»;
 • щорічно - «Календар знаменних і пам'ятних дат Івано-Франківської області на ... рік»;
 • тематичний бібліографічний покажчик «Лемківські долі: трагізм і пам'ять поколінь» (2022);
 • біобібліографічні покажчики про відомих особистостей краю «...І серцем, й словом свічу на землі: Ярослав Ткачівський» (2022), «Життєдайна ватра творчості Івана Гавриловича» (2022) та ін.; («Ольга Деркачова: у глибинах творчої нестримності» (2023); «У сфері наукових досліджень Володимира Великочого» (2023), «Модерно-химерний Михайло Яцків» (2023);
 • бібліодайджести («Письменник. Слово. Бібліотека» (співпраця ОУНБ ім. І. Франка та Спілки письменників та журналістів ім. І. Франка) (2023); «У просторі спільних інтересів (Євген Баран та обласна книгозбірня Івано-Франківщини)» (2021) та ін.;
 • соціологічні моніторинги «Вивчення запитів студенської молоді з питань історичного краєзнавства»;
 • пам'ятки користувачеві «При світлі слова Дмитра Юсипа» (2022); «Читаючи Тараса Прохаська» (2023),
 • каталоги книжкових виставок та ін.

 

Ключовим пріоритетом нового часу, базовим інструментом інноваційного менеджменту є проєктна діяльність. Відділ реалізовує проєкти:

 • «Знакові постаті краю»;
 • «Історичний хронограф»;
 • «Літературне краєзнавство».

Краєзнавчу роботу відділ проводить у тісній співпраці з науковою інтелігенцією міста та області, багаторічними партнерами: Івано-Франківськими обласними організаціями Національних спілок краєзнавців, письменників, журналістів України, Товариством письменників і журналістів ім. І. Франка, обласним осередком Наукового товариства ім. Т. Шевченка, обласним товариством «Просвіта», івано-франківськими видавництвами «Лілея-НВ» і «Дискурсус», громадськими організаціями «Поступовий гурт франківців» та «Громадський інститут аналітики», культурно-мистецькими установами, закладами вищої освіти міста. У рамках такої співпраці бібліотечні фахівці активно долучаються до різноманітних наукових та культурно-просвітницьких подій у краї.
     Відділ краєзнавчої літератури надає допомогу бібліотекам регіону з питань краєзнавства як складової формування національної самоідентичності краян, організовує та бере участь у проведенні обласних семінарів, курсах підвищення кваліфікації працівників публічних та шкільних бібліотек області.

 Працівники відділу приймають участь у Всеукраїнських, регіональних та обласних наукових конференціях, різноманітних курсах, семінарах, навчаннях з питань бібліотечного краєзнавства.

Завідувачка відділу - Джоголик Світлана Валеріївна

телефон - (0342)75-01-32

 

Відділ проектної соціокультурної діяльності

Мета роботи відділу проектної соціокультурної діяльності полягає у створенні сучасного динамічного дослідницько-інноваційного середовища задля успішної реалізації творчого потенціалу ІФОУНБ ім. І. Франка; практичного впровадження грантових бібліотечних проектів; забезпечення їх фінансування за рахунок зовнішніх джерел і грантової діяльності; участі у національних та міжнародних конкурсах проектів і програмах.

 Основні завдання відділу проектної соціокультурної діяльності:

- організація і координація проектної діяльності в ІФОУНБ ім. І. Франка;

- залучення бібліотечних працівників, волонтерів до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах проектів на отримання грантів;

- виявлення творчих ініціатив та надання комплексної допомоги в їх просуванні шляхом розробки і реалізації проектів;

- здійснення адміністративної, організаційно-методичної, інформаційної, консультаційної підтримки у процесі розробки та реалізації освітніх та інноваційних проектів ІФОУНБ ім. І. Франка;

 - сприяння практичному застосуванню результатів  інноваційної діяльності в роботу структурних підрозділів ІФОУНБ ім. І. Франка та інших бібліотек;

- пошук проектних пропозицій, грантів, фондів з фінансування проектів для проектної діяльності ІФОУНБ ім. І. Франка;

- організація інформаційно-комунікаційного середовища на базі ІФОУНБ ім. І. Франка щодо проектної діяльності з метою інформування громадськості та бібліотек міста і області про проектні пропозиції, гранти, фонди тощо;

- здійснення взаємодії ІФОУНБ ім. І. Франка з організаціями, підприємствами, установами, регіональними органами державної влади і місцевого самоврядування; регіональними, вітчизняними і міжнародними фондами і програмами;

- залучення волонтерів до діяльності клубів грантових проектів.

 Функціями відділу проектної соціокультурної діяльності є: освітньо-просвітницька, інформаційно-аналітична  та фандрейзингова.

 Освітньо-просвітницька функція передбачає:

- організаційно-методичну допомогу виконавцям проектів на початковій стадії їх діяльності (формулювання ідеї, розробка опису проекту, формування проектних груп, призначення керівників і консультантів проектних груп);

- залучення, бібліотечних працівників до роботи в проектних групах;

- введення проектної діяльності в освітні та культурні програми;

- організацію і проведення науково-методичних, навчальних і практичних семінарів та тренінгів щодо написання і реалізації проектів, участь в  курсах підвищення кваліфікації, запровадження у робочі плани всіх елементів проектної діяльності;

- підвищення кваліфікації працівників відділу на семінарах, тренінгах та конференціях, організованих грантодавцями, з метою отримання ними навичок щодо написання і реалізації проектів;

 - активну взаємодію з відповідними структурними підрозділами бібліотеки залежно від видів проектів, що розробляються.

 Інформаційно-аналітична функція передбачає:

- моніторинг проектів та грантів;

- постійне поповнення банку інноваційних ідей, бази даних розроблених і реалізованих проектів; переліку вітчизняних та міжнародних фондів, організацій, що надають відповідну фінансову підтримку тощо;

- формування портфелю проектів;

- розробка і підтримка роботи блогу відділу проектної соціокультурної діяльності;

- узагальнення і поширення інформації про вітчизняні та міжнародні проекти і програми, а також конкурси і гранти для студентів, молодих учених, наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників України та за кордоном;

- популяризація результатів і досягнень бібліотеки у сфері проектної діяльності в друкованих та електронних ЗМІ і соціальних мережах.

  Фандрейзингова діяльність відділу спрямована на:

- пошук зовнішніх джерел фінансування для реалізації проектів ІФОУНБ ім. І. Франка; 

- сприяння практичному застосуванню послуг, створених у процесі реалізації проектів;

- сприяння налагодженню прямих контактів між виконавцями проектів та представниками різних сфер;

- співпрацю з міжнародними, національними, регіональними фондами і програмами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

При відділі діє регіональний  тренінговий центр, який проводить навчання комп'ютерної грамотності для людей похилого віку.

Відділ реалізовує проекти:

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно  в Америку» за сприяння Американського дому в Києві;

«Мова. Культура. Німеччина» у співпраці з Goethe-Institut в Україні;

«Вікно до успіху: Клуб жіночої кар'єри»/»Window To Success: Women's Career Club»;

 «Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності»  спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та ГО «Центр дослідження комунікації».  

 

Вул. Незалежності, 46

телефон - 53-24-40

Сектор інформації з питань культури і мистецтва

 

Сприяє популяризації досягнень національної та світової культури та мистецтва, подальшому розвитку культурно-мистецького життя краю, відродження національної культури та мистецтва, традицій українського народу, краю.

Здійснює:

 • Формування фонду з питань культури і мистецтва, зокрема й неопублікованими документами Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого;
 • Наукову обробку джерел інформації з питань культури та мистецтва; поповнення відповідних розділів систематичної картотеки статей та реєстраційно-аналітичної бази даних;
 • Оперативне та повне інформаційне забезпечення потреб керівників, фахівців установ, організацій, закладів культури та мистецтва області з актуальних питань культури та мистецтва шляхом :

  - диференційованого забезпечення керівництва;
  - вибіркового розповсюдження інформації та у режимі запит-відповідь;
  - виконання бібліографічних довідок (тематичних, аналітичних, фактографічних);
  - консультування користувачів при пошуку необхідної інформації.

Видає:

 • інформаційний бюлетень „Культурно-мистецьке життя на Прикарпатті”;
 • інформаційні списки: „ Національна культура та мистецтво”, „Бібліотеки Івано-Франківщини на сторінках преси”;
 • інформаційні довідки: ”Хроніка культурного життя області за ... місяць ”, „Критичні зауваження, побажання, пропозиції,  висловлені на адресу органів і закладів культури області ”;
 • пам’ятки користувачам, присвячені відомим людям - митцям Івано-Франківщини.


телефон - 53-14-26

Сектор обмінно-резервного фонду

Формує та забезпечує поповнення фондів бібліотек області документами на різних носіях інформації з обмінно-резервних фондів інших бібліотек та надходженнями за державною програмою Українського інституту книги "Про затвердження переліку книжкової продукції, для поповнення бібліотечних фондів" та обласною програмою "Регіональна цільова програма підтримки книговидання на 2022-2026 роки".

Здійснює:

 • прийом та облік видань, що надходять у сектор;
 • розподіл документів між бібліотеками усіх систем і відомств регіону та України;
 • видачу документів бібліотекам ТГ для подальшого їх розподілу по бібліотечних закладах області, окремим бібліотекам інших систем і відомств;
 • формування резервного фонду бібліотеки;
 • ведення алфавітної картотеки надходжень до резервного фонду.

Шорічно сектор обмінно-резервного фонду отримує і розприділяє між бібліотеками 35-40 тис. примірників документів.

Завідувачка сектору - Черепаха Стефанія Іванівна

телефон - 78-36-05, м. т. 096-77-40-147.

Редакційно-видавничий сектор

Здійснює:

 • розробку та виготовлення поліграфічних матеріалів про діяльність ОУНБ ім. І. Франка в цілому та окремих її підрозділів;
 • редагування та коректуру текстів, які друкуються в бібліотеці;
 • підготовку оригінал-макетів видань;
 • ксерографічний друк запрошень, оголошень та макетів матеріалів, підготовлених працівниками структурних підрозділів бібліотеки;
 • фінішну обробку надрукованих матеріалів;
 • представлення друкованої продукції бібліотеки на веб-сайті

телефон - 53-14-26

Сектор МБА

 

 • Надає абонентам у тимчасове користування оригінали документів та їхні копії із фондів ОУНБ ім. І. Франка;
 • у разі відсутності документів в фондах обласної бібліотеки надсилає запит в інші бібліотеки України;
 • здійснює бібліографічне доопрацювання замовлень;
 • через діючі в Україні центри МБА одержує замовлену літературу;
 • забезпечує користувачів бібліотек інших областей України замовленими виданнями з фондів ОУНБ ім. І. Франка;
 • отриманими за МБА документами читач має право користуватися у відділі загального читального залу певні терміни:

-      для книг - 30 днів;

-      для періодики - 15 днів;

-      для видань, які користуються підвищеним попитом, - 10 днів.

 

Завідувачка сектору - Князюк Олександра Василівна

телефон - 75-01-32

Бухгалтерія

 Смушак Галина Іванівна - головний бухгалтер.

Малик Сідонія Іллінічна - провідний економіст.

Довга Світлана Василівна - бухгалтер І категорії.

 

Оновлено 21-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка