Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Структура. Відділи бібліотеки.
Дирекція


Бабій Людмила Василівна - директор ОУНБ ім. І. Франка;

Горбань Галина Василівна - заступник директора з наукової роботи;

Федик Любов Володимирівна - заступник директора з внутрішньої роботи;

Жирик Людмила Іванівна - заступник директора з питань автоматизації, інформаційного забезпечення бібліотечних процесів і євроінтеграції.

 


Науково-методичний відділ

Науково-дослідний, методичний та координаційний центр в області, визначає пріоритети бібліотечної методичної політики, її основні напрямки:

 • аналіз і прогнозування бібліотечної ситуації
 • моніторинг інноваційної діяльності
 • пошук нових моделей розвитку бібліотек
 • створення системи безперервної освіти бібліотечних працівників
 • проведення комплексів заходів для сприяння інноваційному розвитку бібліотек області та обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка
 • впровадження новітніх технологій в практику ЦБС

Координує організаційно-методичну діяльність, складає „Координаційний план організаційно-методичної роботи обласних бібліотек".
Здійснює:

 • формування та розробку стратегічних планів діяльності бібліотечної галузі, програм розвитку регіону,
 • статистичний аналіз діяльності бібліотечних установ області,
 • інформаційно-аналітичний огляд діяльності ЦБС за підсумками року,
 • експертно-діагностичний аналіз діяльності ЦБС,
 • підготовку документів на розгляд Колегії управління культури, національностей та релігій ОДА, об'єднаної науково-методичної ради,
 • формування баз даних про мережу бібліотек та основні показники їх діяльності,
 • вивчення та узагальнення актуального бібліотечного досвіду, здійснює методичну допомогу в оволодінні новаціями,
 • координує заходи, спрямовані на підтримку якості бібліотечних послуг у бібліотечних установах області, акумулює та аналізує інформацію з цього напрямку роботи

Проводить: огляди-конкурси діяльності бібліотек регіону; обласні акції, наукові, соціологічні дослідження, анкетування, моніторинги.
Організовує семінари, практикуми, тренінги, стажування для підвищення фахового рівня працівників бібліотек області.
Здійснює навчання фахівців бібліотек в рамках виїздних курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області.

Координує та забезпечує надання методичної, практичної та консультативної допомоги бібліотекам регіону з різних напрямків роботи. Бере участь в роботі районних семінарів.
Видає:

Веде розділ «Фахівцю бібліосервісу» на веб-сайті ОУНБ ім. І.Франка.

Завідувач відділу - Фіцик Софія Григорівна

        телефон - 52-32-31  E-mail: metodlibif@gmail.com

Відділ наукової обробки документів і організації та ведення каталогів

         Забезпечує наукову систематизацію документів  на різних носіях інформації , що надходять до бібліотеки.

         Основні напрями роботи: 

організація і ведення каталогів :

 • генерального службового;
 • алфавітного читацького;
 • систематичного;
 • електронного, який ведеться з (2004 року) і поповнюється новими  бібліографічними записами;
 • картотеки новинок літератури;
 • ретроконверсія систематичного каталогу;
 • вилучення каталожних карток з каталогів  на списані  документи з фонду  бібліотеки.

У зв'язку  з переходом бібліотек  України  з ББК  на УДК,  працівники відділу  наукової обробки документів надають консультації, проводять навчання, семінари-практикуми, вебінари  для працівників  ЦБС, ОТГ і  міста.

Відділ надає платні послуги видавцям друкованої продукції та фізичним особам, щодо присвоєння індексу УДК  на документ.

 

Завідувач відділу - Семен Марія Василівна
        телефон - 75-24-79

Сектор обліку та реєстрації користувачів

Здійснює реєстрацію користувачів, видає пластиковий читацький квиток, який дає право користуватися документно-інформаційними ресурсами бібліотеки.

Щорічно проводить перереєстрацію відвідувачів.

Ознайомлює читачів з правилами користування, структурою бібліотеки, послугами, документно-інформаційними ресурсами.

Реєстрація користувачів проводиться в автоматизованому режимі.

Здійснює щоденний облік основних показників роботи бібліотеки, готує зведені статистичні дані. Вивчає та аналізує якісний склад користувачів.

Завідувач сектору - Корнієнко Лариса Іванівна

 

Довідково-бібліографічний відділ

Забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

Здійснює формування та забезпечує використання бібліографічних та інформаційних ресурсів.

До послуг користувачів:

 • довідково-бібліографічний фонд: енциклопедії (вітчизняні та зарубіжні), словники різного профілю (двомовні, тлумачні, орфографічні тощо), довідники, державна реєстраційна бібліографія, поточні інформаційні видання, галузеві бібліографічні покажчики. Найцінніше раритетне видання відділу – „Енциклопедія Брокгауза та Ефрона” у 82 томах;
 • каталоги: алфавітний, систематичний;
 • картотеки: систематична, новинок літератури. "Письменники-лауреати", назв художніх творів, вміщених в журналах;
 • база даних "Реєстраційно-аналітична";
 • електронна повнотекстова база даних "Нормативні акти України";
 • консультації бібліографа у пошуках джерел інформації.

 Видає: тематичні бібліографічні покажчики, бібліографічні бюлетені: „Державне будівництво та місцеве самоврядування” (6 випусків на рік) „Нові надходження з питань народної освіти та загальної педагогіки” (щомісячно).

Надає додаткові послуги:

 • формування бібліографічних списків до курсових та дипломних робіт;
 • готує фактографічні, аналітичні довідки.

 Відслідковує інформаційні потреби відвідувачів:

 • проводить соціологічні дослідження щодо повноти, оперативності пошуку інформації, якості довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;
 • облікує запитувані користувачами видання, які відсутні у фондах бібліотеки, з метою їх придбання.

 Організовує тематичні Дні бібліографії.

Бере участь в організаційно-методичному забезбеченні бібліотек області. Проводить обласні семінари-практикуми, приймає участь у роботі районних семінарів працівників публічних бібліотек. Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань організації довідкового апарату бібліотеки, бібліографічної роботи та довідково-бібліографічного обслуговування.

При відділі діє Центр правової інформації, завданням якого є  забезпечення вільного доступу всіх верств населення до правової інформації.

В Центрі надається: доступ до правових баз даних, пошук документів через БД "НАУ", запис на електронні носії.

Завідувач відділу - Габер Алла Германівна
        телефон - 53-14-26

Відділ економіко-виробничої літератури

Забезпечує інформаційні потреби науковців, управлінців, підприємців, економістів, інженерно-технічних працівників, фахівців агропромислового комплексу, широкого кола користувачів.

Документно-інформаційні ресурси відділу налічують 60 тисяч примірників. Найбільш повно представлена література з теоретичних основ економіки, практики господарювання, підприємництва, менеджменту, маркетингу, банківської справи, бухгалтерського обліку, технічних дисциплін, різних галузей промислового і агропромислового виробництва.

Щорічно у відділ надходить понад 110 назв газет та журналів.

Особлива увага приділяється формуванню, збереженню документного фонду, вивченню інтенсивності його використання.

Обслуговування здійснюється через абонемент і читальний зал. Послугами відділу щорічно користується  понад 6 тисяч відвідувачів.

Відділ проводить соціологічні дослідження та маркетингові розвідки інформаційних потреб користувачів.

Видає щоквартальні бібліографічні бюлетені: „Організація та економіка сільського господарства", „Актуальні проблеми економіки", бібліографічні списки, інформдайджести, буклети.

Наповнює власні електронні бази даних: „Сільське господарство", „Економіка. Збірники. Аналітичний опис", „Інтелект-клуб „Галицькі кмітливці", „Вчені Прикарпаття".

Надає додаткові послуги ксерокопіювання.

Відділ став центром спілкування науковців, представників влади, керівників підприємств малого і середнього бізнесу. Спільно з Радою Івано-Франківських обласних організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів та Спілки наукових і інженерних об'єднань України діє творчий проект „Інтелектуальний клуб творчих особистостей „Галицькі кмітливці" та громадська приймальня. В рамках засідань Клубу відбуваються зустрічі з вченими, винахідниками, раціоналізаторами, влаштовуються книжкові виставки, виставки авторських досягнень, презентації нових книг, ексклюзивних моделей.

Налагоджена також співпраця з вищими навчальними закладами, бізнесовими та підприємницькими структурами регіону.

Багатогранною є робота з популяризації книги. Відділ організовує: декади студента-першокурсника, години інформаційної культури, дні економічної книги, тематичні дні інформації, книжкові виставки, виставки творів друку до професійних свят, виставки за сторінками періодичних видань. Інформація про проведення засідань Інтелектуального клубу творчих особистостей, виставки та нові видання звучить в рубриці „Скарбниця" на обласному радіо, розміщується в регіональній пресі, на веб-сайті бібліотеки.

Працівники відділу надають науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку, науково-технічної творчості.

Завідувач відділу - Багира Софія Іванівна
        телефон - 75-01-32

Відділ загального читального залу

Відділ загального читального залу є самостійним підрозділом обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

В своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу", нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, наказами та розпорядженнями управління культури ОДА та директора бібліотеки, Статутом бібліотеки, Положенням про відділ загального читального залу, посадовими інструкціями.

Універсальний фонд документно-інформаційних ресурсів налічує близько 60 тисяч примірників видань. Вагому частину фонду складають монографії, наукові збірники, науково-популярна, навчально-методична, література суспільно-політичної, науково-природничої, філологічної тематики, українська і світова художня класика. У відділі зосереджено інформаційні джерела з питань євроінтеграції і НАТО. Окреме місце у  відділі займають «Колекція книг з фондів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України», «Фонд Л. Вардзарука» та «Колекція книг з приватного фонду академіка В. Качкана».

Пропонується найбагатший фонд періодичних видань: до 150 назв журналів і газет.

Відділ проводить постійну роботу із залучення читачів до користування  бібліотечним фондом загального читального залу ОУНБ ім. І. Франка, вивчає їх інформаційні потреби та диференційовано задовольняє загальноосвітні і фахові інтереси та запити користувачів: інформація надається в системі ВРІ

Враховуючи запити читачів, формує фонд відділу загального читального залу та визначає його профіль; у співпраці з відділом комплектування, відстежує ринок інформаційних ресурсів та поповнює фонд масивом документів з різних джерел комплектування, веде картотеку „Періодичних видань". У відділі постійно здійснюється оперативний контроль за незадоволеними запитами користувачів, ведеться картотека відмовлень, яка постійно вивчається і аналізується для подальшого доукомплектування документального ресурсу відділу загального читального залу.

Постійно проводяться заходи із збереження документного фонду відділу: проводиться планове вивчення книжкового фонду, вивчається його склад і використання, виявляються і відбираються зношені видання, відбирається література для депозитарного зберігання та для обмінно-резервного фонду. Здійснюється контроль за виданою користувачам літературою, переплет та реставрація видань.

З метою якісного задоволення інформаційних запитів користувачів, використовує фонди як  основного книгосховища, так і книгосховищ структурних підрозділів ОУНБ ім. І. Франка, а також замовляє потрібні документи через МБА.

Організовує: літературні вечори, години пам'яті та історичні години, експозиції творів друку нових видань, тематичні та інші книжкові виставки.

Видає: малі форми рекомендаційної бібліографії:каталоги книжкових виставок, пам'ятки користувачу, інформ-дайджести та ін.

Систематично працює над поповненням баз даних „Визначні діячі Прикарпаття" (історики, політики, юристи, церковні діячі) та „Іван Франко і Прикарпаття" (розділ „Іван Франко: життєвий і творчий шлях");. веде пошукову роботу в системі ІРБІС

Проводить соціологічні дослідження з вивчення використання читачами книжкового фонду з різних галузей знань, періодичних видань, забезпечення їх інформаційних потреб, оцінки користувачами послуг, що надаються у відділі тощо.

Інформує краян про нові книги та соціокультурну діяльність на сайті бібліотеки, веб-сайті відділу культури ОДА та через електронну пошту редакції газети „Західний кур'єр", інформація про нові надходження звучить в ефірі обласного радіо в рубриці „Скарбниця" та друкується в обласній газеті "Галичина".

Надає додаткові послуги:

 • резервування документів;
 • ксерокопіювання.

Приймає участь в обласних та районних семінарах бібліотечних працівників. Надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань інноваційних форм соціокультурної діяльності та популяризації української та світової літератури.

Співпрацює з обласною організацією Національної спілки письменників України, молодіжними, громадськими організаціями, підшефними військовими частинами, вищими навчальними закладами міста.

 

Завідувач відділу загального читального залу - Джус Наталія Василівна

телефон - 75-01-32

Відділ літератури з питань мистецтва

Для задоволення інформаційних потреб мистецького характеру відділ літератури з питань мистецтва пропонує та популяризує користувачам інформаційні джерела з різних напрямків світового та вітчизняного мистецтва: книги, періодичні,  аудіовізуальні та електронні видання.

Фонд відділу налічує 15,5 тис. одиниць зберігання. До послуг користувачів колекція грамзаписів класичної музики, хорових та інструментальних композицій, фонд Василя Пилип'юка, Мирона Черепанини, фонд  видань діючого «Лемкоклубу»

Враховуючи запити та інформаційні потреби читачів відділу літератури з питань мистецтва  постійно формує та оновлює бібліотечний фонд : здійснює підбірку літератури у книгарнях, замовляє періодичні видання із передплатних каталогів, забезпечує збереження фонду, організовує його вивчення, виявляє і              відбирає зношені та дублетні видання на вилучення, систематично аналізує незадоволений запит читачів з метою   доукомплектування фонду.

 

Щороку послугами відділу  користується  понад 2,5 тисяч відвідувачів.

З метою популяризації  діячів культури і мистецтва регіону, України, світу та автентичної спадщини Прикарпаття відділ здійснює соціокультурну та культурно-просвітницьку діяльність, а саме :

 • постійно організовує книжкові виставки;
 • проводить майстер-класи із вдосконалення практичної майстерності в галузі образотворчого мистецтва та дизайну;
 • організовує та проводить відкриття виставок живопису та декоративно-прикладного мистецтва відомих художників та митців краю, України;
 • неодноразово проводить щорічні виставки-конкурси різних обласних організацій;
 • масові заходи: літературно-мистецькі вітальні, літературно-музичні вечори, творчі вечори та зустрічі, приурочені певним пам'ятним подіям, зокрема життєвій дорозі та творчому доробку світових та прикарпатських митців;
 • презентації книжок з різних жанрів вітчизняного та світового мистецтва

Неабиякий інтерес у наших читачів та гостей бібліотеки викликають заходи у рамках проекту „Без сім'ї та свого роду немає нації, народу". Проект передбачає проведення зустрічей з відомими родинами Прикарпаття. Його метою є ближче знайомство місцевої громади з життям та творчою діяльністю видатних сімей краю, виховання в учасників заходів патріотизму, любові до рідної землі, розвиток їхніх талантів та здібностей, а також формування християнських цінностей, серед яких сім'я та родина відіграють основну роль .

Цікаві та пізнавальні зустрічі  в нашому відділі організовані в рамках «Лемкоклубу», який створений при нашому відділі в 2014 році з метою відродження духовності, звичаїв, традицій, культури, мови лемків.  Для обміну інформацією, розширення знань про лемківську культуру, виховання молоді у дусі лемківських звичаїв та традицій, практикування розмовної лемківської мови.  

  Веде бази даних: 

 • «Майстри Прикарпаття»;
 • «Студія творчих постатей»;
 • поповнює розділи „Образотворча Франкіана Прикарпаття», «Музична Франкіана Прикарпаття» в БД «Франко і Прикарпаття»;
 • поповнює БД «Мистецтво» в автоматизованій системі «ІРБІС».

Відділ готує інформацію на сайт бібліотеки, обласне радіо для рубрики    „Скарбниця" про знаменні та пам'ятні дати митців з різних жанрів  мистецтва, нові надходження, діючі виставки та соціокультурну  діяльність відділу.      

Складає і видає :   

 • бібліографічні покажчики;
 • пам'ятки користувачу;
 • щорічний „Календар пам'ятних і знаменних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва";
 • серійні видання:буклети: „Світлини робіт митців";

Створює мультимедійні презентації , які висвітлюють життєвий та   творчий шлях відомих особистостей в галузі мистецтва.

Відділ систематично здійснює аналітичне опрацювання періодичних мистецьких    видань.

Співпрацює з обласними організаціями НСХУ, НСКУ, НСФУ,   НСНМУ, ЗМІ та культурно-мистецькими закладами міста. В рамках партнерства приймає участь у проведенні конференцій, літературно-мистецьких вечорів.

Проводить маркетингові дослідження, анкетування, баскет-опитування,  моніторинги реальних і потенційних користувачів щодо їх  інформаційних потреб.

Бере участь у науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки. Надає науково-методичну допомогу бібліотекам області з питань популяризації літератури з мистецтва. Бере участь у науково-практичних конференціях, проведенні нарад, семінарів, вебінарів, курсах підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області.

Завідувач відділу - Хімейчук Віра Михайлівна
тел. 75-01-32

E-mail: muslibif@gmail.com

Відділ абонементу

Літературний простір для всієї родини

Забезпечує професійні, освітні, дозвіллєві запити користувачів.

Універсальний фонд друкованих видань налічує понад 52 тисячі примірників. Це наукова та науково-популярна література з історії України та світової історії, правознавства, філософії, соціології, психології, медицини, охорони навколишнього середовища, мовознавства, літературознавства, спорту тощо.

Вагомий відсоток книжкового фонду становить художня література. Зокрема, повні зібрання творів класиків української літератури, переклади творів зарубіжних письменників, сучасна художня книга.

Фонд відділу поповнюється передплатними виданнями. Щорічно відділ отримує близько 40 назв популярних і науково-популярних журналів.

Послугами відділу користується більше 5 тисяч відвідувачів в рік. Читачами є: науковці, фахівці різних галузей знань, студенти вищих навчальних закладів та інші категорії користувачів.

Розкриття та популяризація книжкових фондів здійснюється шляхом організації книжкових виставок: тематичних, персональних, жанрових, нових творів друку;  проведення історичних, правових, літературних годин.

У відділі:

функціонує дитячий куток „Поки батьки читають..." - подарунок для дітей та підмога для їхніх батьків-читачів. Усі дорослі, які завітають до бібліотеки з дітьми, можуть вибирати книги, не турбуючись про свою малечу: дитячий куток пропонує: зовсім маленьким - яскраві іграшки, а більш дорослим - цікаві книжки.

діє соціальний проект „Естафета добра і любові" на підтримку людей похилого віку: здійснюється відвідування вдома читачів, що за станом здоров'я не можуть приходити до бібліотеки та бажання читати у них є велике; організовуються благодійні акції та інші заходи на пошанування старших людей. В рамках проекту уже стала традиційною тижнева благодійна акція „Крок до милосердя": здійснюється безкоштовний запис у бібліотеку, презентуються книжкові виставки-пошанування, розігрується святкова лотерея, де серед інших призів-сюрпризів - підписка на періодичне видання.

Пріоритетні напрямки роботи відділу:

Надає у користування читачам документально-інформаційні ресурси з усіх галузей знань.

Базуючись на інформаційних запитах користувачів, здійснює індивідуальне інформування спеціалістів з питань права, літературознавства, екології, історії України за системою ВРІ.

Проводить соціологічні дослідження та маркетингові розвідки з вивчення актуальних тем в галузі літератури та історії України, з питань повноти забезпечення читацьких потреб необхідними творами друку, спектру бібліотечних послуг, ефективності та якості їх надання.        Дослідження відділу: „У фокусі уваги - читач"(2009), „Краща українська книга року" (2009, 2010, 2011 роки), „Що читати: запити молодого читача" (2012) „Волонтерство і бібліотека - перспективи розвитку"(2012), „Шевченко з погляду сучасності" , що включає експрес опитування (2014).

Видає інформаційно-бібліографічні матеріали: каталоги книжкових виставок, пам'ятки користувачу; у 2010 році започатковано і до сьогодні продовжується робота над видавничим проектом „Літературне ін-фоліо „Час читати". Основу видання складають літературно-інформаційні путівники про популярних українських та зарубіжних письменників сучасності. На сьогодні понад 20 випусків літературних путівників, підготовлених фахівцями відділу, допомагають читачам не розгубитися в безмежному морі книг та інших друкованих видань, якими багаті фонди книгозбірні.

Веде базу даних абонементу "Збірники. Аналітичний опис", що є однією із допоміжних ланок в інформаційній пошуковій системі бібліотеки; наповнює електронну базу даних „Іван Франко і Прикарпаття" розділ „Міська премія ім. І. Франка в галузі літератури і журналістики".

Надає методичну, практичну та консультаційну допомогу працівникам бібліотек області з питань впровадження інновацій в роботі з читачами, сучасних тенденцій обслуговування користувача. Приймає участь в обласних і районних семінарах, курсах підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Співпрацює із Івано-Франківським територіальним центром соціального обслуговування, обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців, Іститутом післядипломної педагогічної освіти, університетом права ім. короля Данила Галицького. Налагоджена тісна співпраця із співробітниками книгозбірень, книгарень, із ЗМІ: працівники відділу готують інформацію про кращі книжкові новинки, різноманітні, актуальні події, книжкові виставки та масові заходи, яку презентують у рубриці „Скарбниця" обласного радіо та на сторінках місцевих періодичних видань.

Завідувач відділу - Качорак Оксана Петрівна

 телефон - 75-01-32

Відділ книгозберігання

Організовує та забезпечує збереження творів друку, формує його якісний склад.

Книжковий фонд налічує понад 200 тисяч документів. Це багатотомні академічні видання, енциклопедії, довідники з різних галузей знань, повні зібрання творів вітчизняних та зарубіжних класиків художньої літератури, література про їх життєвий і творчий шлях та ін.

Велику наукову цінність мають періодичні видання. Цей фонд налічує понад 100 тисяч одиниць, серед них 448 найменувань газет, 1050 журналів. Окремі періодичні видання зберігаються від 1940 року.

У відділі створено фонд рідкісних і цінних видань. Це найцінніший історико-культурний та науковий фонд книжкових раритетів, зокрема: прижиттєві видання М. Грушевського (1919), П. Куліша (1890), а також праці С. Томашівського „Жерела до історії України-Руси” (1901), „Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину” (1914), С. Наріжного „Українська еміграція” (1942), художні твори М. Зерова (1943), І. Липи (1935), М. Гоголя (1900), В. Шекспіра (1877), Г. Гейне (1864) та інші. Фонд рідкісних і цінних видань відображено в електронній базі даних „Рідкісні видання”.

Документно-інформаційні ресурси відділу видаються на замовлення для опрацювання в структурні підрозділи бібліотеки.
Проводить соціологічні дослідження з вивчення фондів та виявлення видань для включенння до Державного реєстру національного культурного надбання, моніторинг активної та пасивної частини книжкового фонду, незадоволеного запиту.

Завідувач відділу - Сабадиш Леся Іванівна
        телефон - 75-01-32

Відділ інформаційних технологій та електронних ресурсів

Основними завданнями відділу є:                                            

 • сприяння розвитку інформаційного потенціалу бібліотеки;
 • найбільш повне, якісне й оперативне задоволення запитів користувачів за допомогою власних електронних ресурсів та мережі Інтернет;
 • забезпечення технічної підтримки автоматизації бібліотечних процесів;
 • створення власних якісних електронних ресурсів;
 • підтримка сайту бібліотеки, актуалізація його розділів, повне та оперативне висвітлення різних аспектів життєдіяльності бібліотеки.

Видає: вебліографічні списки, пам’ятки користувачам, інформаційні буклети.

Створює тематичні віртуальні виставки з представленням на сайті бібліотеки.

Структурною одиницею ВІТ та ЕР є Інтернет-центр. Створений у 2001 році в рамках проекту „Інтернет для публічних бібліотек (LEAP)” за сприяння Посольства США в Україні.
Інтернет-зал налічує 6 автоматизованих робочих місць.

Послуги:

 • доступ до ресурсів глобальної інформаційної мережі Інтернет;
 • користування ПК, ноутбуком;
 • консультації та допомога при роботі з ПК, Інтернет, e-mail;
 • тематичний пошук інформації в мережі Інтернет;
 • сервісні послуги: запис та копіювання на електронні носії, сканування, друк, e-mail.

При відділі діє Центр Європейської Інформації, відкритий в 2006 році в рамках спільного проекту Громадського центру „Ділові ініціативи”, за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”. Надає консультативну та практичну допомогу у пошуку інформації з питань євроінтеграції, політики, права, економіки, освіти країн європейської співдружності. Проводить інформаційно-просвітницькі заходи. Наповнює базу даних "Євроінтеграція". Центр європейської інформації долучається до щорічної компанії ,,Дні Європи в Україні", яку ініціює мережа ЦЄІ та організовує і проводить ряд своїх заходів. Сайт ЦЄІ знаходиться за посиланням https://if.ukrcei.org/.

ВІТ та ЕР надає методичну та практичну допомогу бібліотекам області з питань автоматизації бібліотечних процесів.

Завідувач відділу - Люба Олександра Володимирівна
        телефон - 53-14-26

Відділ комплектування

Формує документно-інформаційний фонд бібліотеки. Забезпечує його облік.
Бібліотечний фонд складає 481550 тис. примірників документів, з них 335589 тис. книг та 144525 тис. періодичних видань, АВД та ЕВ 1436 прим.
Кількість найменувань періодичних видань становлять:

 • газет – 110
 • журналів – 200

Щорічно кількість назв періодичних видань складає більше 300.
Створює електронний реєстраційний каталог періодичних видань, що надходять до бібліотеки. Веде базу даних "Бібліотека вдячна".

Головними критеріями оновлення документної бази бібліотеки є поповнення бібліотечного фонду документами на різних носіях інформації у відповідності до статусу бібліотеки та інформаційних потреб користувачів. Відслідковує вітчизняний книжковий ринок та ринок періодичних видань з метою придбання необхідних видань. Проводить передплату періодики та придбання книг і електронних документів.

Веде роботу із забезпечення бібліотеки обов’язковим примірником місцевих творів друку. Налагоджує ділові стосунки з видавництвами регіону.

Здійснює науково-методичну, практичну допомогу бібліотекам Івано-Франківщини з питань формування, обліку та збереження бібліотечних фондів. Приймає участь в роботі обласних та районних семінарів бібліотечних працівників області, експертно-діагностичному аналізі діяльності публічних бібліотек.

Завідувач відділу - Свачій Любов Дмитрівна
        телефон - 75-24-79

Відділ літератури іноземними мовами

Єдиний в області відділ літератури іноземними мовами.
Здійснює:

 • наукове формування фонду відповідно до запитів користувачів; його збереження;
 • ведення каталогів та картотек, електронної бази даних „Іноземна книга”. "Іноземна періодика" , ,,Аналітичний опис збірників";
 • довідково-інформаційне обслуговування користувачів, установ, організацій;
 • якісне забезпечення інформаційних потреб відвідувачів в читальному залі та на абонементі;
 • пошук меценатів, спонсорів, партнерів з інших бібліотек світу;
 • додаткові послуги у вивченні іноземних мов.

Документно-інформаційні ресурси універсального змісту налічують понад 70 тисяч примірників видань. Багата колекція англомовних книг, літератури польською, німецькою, французькою мовами, зарубіжної україніки – переклади українських авторів, що видаються за кордоном та творів друку різними мовами світу.

Значна частина літератури отримана в дарунок від обласних фондів, громадських організацій, меценатів. Понад 600 книг подаровано Євгеном Паранюком, уродженцем краю, який проживає в США.

Створено фонди Євгена Паранюка та публічної бібліотеки ім. Е. Смолки, м. Ополє, Польща.

Вагому частину фонду складають періодичні видання – 15 тисяч примірників (понад 100 назв).

Багатогранна робота з популяризації світових культурних надбань. Діє клуб цікавих зустрічей, в рамках якого проходять засідання різної тематики, літературно-мистецькі вечори, презентації, прем’єри книг, літературні години тощо.

Організовує: наукові, читацькі конференції, дні фахівця, дні інформації. Працівники відділу готують інформаційний бюлетень з питань методики викладання іноземних мов, пам’ятки читачам, вебліографічні списки.

З 2004 року при відділі діє інформаційно-ресурсний центр „Вікно в Америку”, який відкрито за сприяння Посольства США в Україні.

Співпрацює з Гете-Інститутом: реалізовує різноманітні проекти, бере участь в тренінгах та семінарах.

З вересня 2012 року у відділі діє проект "Заочний абонемент" Гете-Інституту в Україні.

Співпрацює з товариствами національних меншин регіону, жіночими та молодіжними рухами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами міста.

Проводить соціологічні дослідження читацьких запитів та інтересів, ефективності та якості бібліотечних послуг, вивчення пропозицій користувачів щодо впровадження нових форм роботи.

Завідувач відділом - Войтичук Ольга Андріївна

Вул. Незалежності, 46

        телефон - 53-24-40

Відділ краєзнавчої літератури

Центр бібліотечного краєзнавства області, методичний та координаційний центр з питань краєзнавства. Здійснює збір, опрацювання, збереження та надання у користування краєзнавчих документно-інформаційних ресурсів з різних аспектів життєдіяльності регіону.

Є депозитарієм обов'язкових примірників творів місцевого друку.

Універсальний за змістом фонд  становить понад 17 тисяч документів. Серед них краєзнавчі дослідження науковців, художні твори місцевих авторів, видання української діаспори про край, туристичні путівники та інші видання. Це книги, які висвітлюють сторінки історії Івано-Франківщини, окремих населених пунктів області, рекреаційні ресурси регіону, питання суспільно-політичного життя, економіки, освіти, культури та мистецтва тощо.

Цінним інформаційним джерелом є фонд періодичних видань. У відділі зберігаються обласні та районні газети, місцеві часописи з часу їх виходу. Кількість щорічно складає близько 100 назв.

У фонді відділу сформовані колекції із власних зібрань краєзнавців  П. Арсенича, В. Морозюка, авторський книжковий фонд акад. В. Грабовецького. Значна частина фонду - дарунки прикарпатських авторів з автографами. Особлива увага приділяється збереженню документного фонду відділу.

Працівники відділу ведуть: зведений систематичний краєзнавчий каталог, який включає описи книг, монографій, статей з наукових збірників, матеріалів науково-практичних конференцій та періодичних видань, топографічну картотеку, яка є складовою ЗСКК; електронні бази даних „Краєзнавство", „Гуцульщина", „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення", окремі розділи бази даних „Іван Франко і Прикарпаття".

Здійснюється інформаційне забезпечення владних структур, окремих користувачів, установ та організацій міста.

Відділ видає: щоп'ять років каталоги „Широкий світ малої батьківщини: історія населених пунктів Івано-Франківщини" та „Друковане слово Прикарпаття"; щорічно: „Календар знаменних і пам'ятних дат Івано-Франківської області на ... рік";  щоквартально: анотований бібліографічний покажчик „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення", бібліографічний бюлетень „Пам'ятки історії і культури області". Користуються популярністю і різноманітні тематичні бібліографічні покажчики: „Тарас Шевченко і Прикарпаття" (2014), „Івано-Франківську - 350" (2012), „Василь Стефаник і Прикарпаття" (2011), „Петро Арсенич: біобібліографічний покажчик" (2010), „Фольклорні скарби Прикарпаття" (2010); „Етнографічні регіони Прикарпаття: матеріальна і духовна культура" (2009), „Галицько-Волинська держава: історія, постаті, культура" (2009); видання серії „Визначні вчені Івано-Франківщини": „Володимир Качкан в літературно-критичному ореолі (фрагменти статей, рецензій, есеїв, нарисів, діалогів, листів)" (2010, вип.1); „Франкознавство Івано-Франківщини: фрагменти статей 2006-2011 рр." (2011, вип.2); „Богдан Гаврилів: літопис життя і краєзнавчої діяльності (фрагменти статей, рецензій, інтерв'ю)" (2013, вип. 3); каталог „Колекція книг з приватного фонду Лук'яна Вардзарука" (2010) та ін.

Відділ організовує: краєзнавчі науково-практичні конференції, творчі зустрічі з науковцями, письменниками, краєзнавцями, відомими людьми краю, книжкові виставки, презентації нових творів друку, краєзнавчі панорами, літературно-краєзнавчі студії (з мультимедійними презентаціями) та ін.

Співпрацює: з обласними організаціями Національних спілок краєзнавців, письменників, журналістів України, обласним осередком Наукового товариства ім. Т. Шевченка, обласним товариством „Просвіта", громадськими організаціями, культурно-мистецькими установами, вищими навчальними закладами міста.

З 2013 року на сайті електронної газети „Правда ІF.UA" (https://pravda.if.ua/news-38041.html) діє рубрика „Від радянського Станіслава до українського Івано-Франківська. 1944-2013", у якій використовуються матеріали з фонду відділу краєзнавчої літератури.

На відзначення ювілейних дат суспільно-політичного життя, відомих людей краю готує інформацію та представляє її в рубриці бібліотеки „Скарбниця" на обласному радіо, популяризує свою діяльність на сторінках обласної преси.

Надає науково-методичну та практичну допомогу бібліотекам регіону з питань краєзнавства як складової формування національної самосвідомості краян. Організовує та бере участь у проведенні обласних і районних семінарів, навчанні у Івано-Франківському Регіональному тренінговому центрі, курсах підвищення кваліфікації працівників публічних та шкільних бібліотек області.

Працівники відділу приймають участь у Всеукраїнських, регіональних та обласних наукових краєзнавчих конференціях та тренінгах програми „Бібліоміст".

Завідувач відділу - Шаран Оксана Ігорівна

телефон - 75-01-32

Відділ проектної соціокультурної діяльності

Мета роботи відділу проектної соціокультурної діяльності полягає у створенні сучасного динамічного дослідницько-інноваційного середовища задля успішної реалізації творчого потенціалу ІФОУНБ ім. І. Франка; практичного впровадження грантових бібліотечних проектів; забезпечення їх фінансування за рахунок зовнішніх джерел і грантової діяльності; участі у національних та міжнародних конкурсах проектів і програмах.

 Основні завдання відділу проектної соціокультурної діяльності:

- організація і координація проектної діяльності в ІФОУНБ ім. І. Франка;

- залучення бібліотечних працівників, волонтерів до участі у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конкурсах проектів на отримання грантів;

- виявлення творчих ініціатив та надання комплексної допомоги в їх просуванні шляхом розробки і реалізації проектів;

- здійснення адміністративної, організаційно-методичної, інформаційної, консультаційної підтримки у процесі розробки та реалізації освітніх та інноваційних проектів ІФОУНБ ім. І. Франка;

 - сприяння практичному застосуванню результатів  інноваційної діяльності в роботу структурних підрозділів ІФОУНБ ім. І. Франка та інших бібліотек;

- пошук проектних пропозицій, грантів, фондів з фінансування проектів для проектної діяльності ІФОУНБ ім. І. Франка;

- організація інформаційно-комунікаційного середовища на базі ІФОУНБ ім. І. Франка щодо проектної діяльності з метою інформування громадськості та бібліотек міста і області про проектні пропозиції, гранти, фонди тощо;

- здійснення взаємодії ІФОУНБ ім. І. Франка з організаціями, підприємствами, установами, регіональними органами державної влади і місцевого самоврядування; регіональними, вітчизняними і міжнародними фондами і програмами;

- залучення волонтерів до діяльності клубів грантових проектів.

 Функціями відділу проектної соціокультурної діяльності є: освітньо-просвітницька, інформаційно-аналітична  та фандрейзингова.

 Освітньо-просвітницька функція передбачає:

- організаційно-методичну допомогу виконавцям проектів на початковій стадії їх діяльності (формулювання ідеї, розробка опису проекту, формування проектних груп, призначення керівників і консультантів проектних груп);

- залучення, бібліотечних працівників до роботи в проектних групах;

- введення проектної діяльності в освітні та культурні програми;

- організацію і проведення науково-методичних, навчальних і практичних семінарів та тренінгів щодо написання і реалізації проектів, участь в  курсах підвищення кваліфікації, запровадження у робочі плани всіх елементів проектної діяльності;

- підвищення кваліфікації працівників відділу на семінарах, тренінгах та конференціях, організованих грантодавцями, з метою отримання ними навичок щодо написання і реалізації проектів;

 - активну взаємодію з відповідними структурними підрозділами бібліотеки залежно від видів проектів, що розробляються.

 Інформаційно-аналітична функція передбачає:

- моніторинг проектів та грантів;

- постійне поповнення банку інноваційних ідей, бази даних розроблених і реалізованих проектів; переліку вітчизняних та міжнародних фондів, організацій, що надають відповідну фінансову підтримку тощо;

- формування портфелю проектів;

- розробка і підтримка роботи блогу відділу проектної соціокультурної діяльності;

- узагальнення і поширення інформації про вітчизняні та міжнародні проекти і програми, а також конкурси і гранти для студентів, молодих учених, наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників України та за кордоном;

- популяризація результатів і досягнень бібліотеки у сфері проектної діяльності в друкованих та електронних ЗМІ і соціальних мережах.

 

  Фандрейзингова діяльність відділу спрямована на:

- пошук зовнішніх джерел фінансування для реалізації проектів ІФОУНБ ім. І. Франка; 

- сприяння практичному застосуванню послуг, створених у процесі реалізації проектів;

- сприяння налагодженню прямих контактів між виконавцями проектів та представниками різних сфер;

- співпрацю з міжнародними, національними, регіональними фондами і програмами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

При відділі діє регіональний  тренінговий центр, який проводить навчання комп'ютерної грамотності для людей похилого віку.

Відділ реалізовує проекти:

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно  в Америку» за сприяння Американського дому в Києві;

«Мова. Культура. Німеччина» у співпраці з Goethe-Institut в Україні;

«Вікно до успіху: Клуб жіночої кар'єри»/»Window To Success: Women's Career Club»;

 «Трансформація українського суспільства: цінність академічної доброчесності»  спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та ГО «Центр дослідження комунікації» ;

 «Назустріч улюбленому письменнику» спільно з ГО «Поступовий гурт франківців».  

 

Вул. Незалежності, 46

телефон - 53-24-40

Сектор інформації з питань культури і мистецтва

Сприяє популяризації досягнень національної та світової культури та мистецтва, подальшому розвитку культурно-мистецького життя краю, відродження національної культури та мистецтва, традицій українського народу, краю.

Здійснює:

 • Формування фонду з питань культури і мистецтва, зокрема й неопублікованими документами Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України;
 • Наукову обробку джерел інформації з питань культури та мистецтва; поповнення відповідних розділів систематичної картотеки статей та реєстраційно-аналітичної бази даних;
 • Оперативне та повне інформаційне забезпечення потреб керівників, фахівців установ, організацій, закладів культури та мистецтва області з актуальних питань культури та мистецтва шляхом :

  - диференційованого забезпечення керівництва;
  - вибіркового розповсюдження інформації та у режимі запит-відповідь;
  - виконання бібліографічних довідок (тематичних, аналітичних, фактографічних);
  - консультування користувачів при пошуку необхідної інформації.

Видає:

 • інформаційний бюлетень „Культурно-мистецьке життя на Прикарпатті”;
 • інформаційні списки: „ Національна культура та мистецтво”, „Бібліотеки Івано-Франківщини на сторінках преси”;
 • інформаційні довідки: ”Хроніка культурного життя області за ... місяць ”, „Критичні зауваження, побажання, пропозиції,  висловлені на адресу органів і закладів культури області ”;
 • пам’ятки користувачам, присвячені відомим людям - митцям Івано-Франківщини.

Завідувач сектору - Качорак Мар'яна Василівна
телефон - 53-14-26

Сектор обмінно-резервного фонду

Формує та забезпечує поповнення фондів бібліотек області документами на різних носіях інформації з обмінно-резервних фондів інших бібліотек та надходженнями за державною програмою "Українська книга" та обласною програмою "Поліпшення стану забезпечення населення Івано-Франківської області українською книгою".

Здійснює:

 • прийом та облік видань, що надходять у сектор;
 • розподіл документів між бібліотеками усіх систем і відомств регіону та України;
 • видачу документів центральним районним,міським та бібліотекам ОТГ для подальшого їх розподілу по бібліотечних закладах області, окремим бібліотекам інших систем і відомств;
 • формування резервного фонду бібліотеки;
 • ведення алфавітної картотеки надходжень до резервного фонду.

Шорічно сектор обмінно-резервного фонду отримує і розприділяє між бібліотеками 35-40 тис. примірників документів.

Завідувач сектору - Бандура Ольга Михайлівна

телефон - 75-24-79

Редакційно-видавничий сектор

Здійснює:

 • розробку та виготовлення поліграфічних матеріалів про діяльність ОУНБ ім. І. Франка в цілому та окремих її підрозділів;
 • редагування та коректуру текстів, які друкуються в бібліотеці;
 • підготовку оригінал-макетів видань;
 • ксерографічний друк запрошень, оголошень та макетів матеріалів, підготовлених працівниками структурних підрозділів бібліотеки;
 • фінішну обробку надрукованих матеріалів;
 • представлення друкованої продукції бібліотеки на веб-сайті

телефон - 53-14-26

Сектор МБА

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка є регіональним центром міжбібліотечного абонементу.
У разі відсутності у фондах бібліотеки необхідних творів друку, відвідувач може скористатися послугами МБА. Необхідні видання можна замовити з інших бібліотек нашої держави та зарубіжжя, скориставшись e-mail.
Працівники здійснюють моніторинг інформаційних запитів користувачів, забезпечують їх задоволення.

Завідувач сектору - Князюк Олександра Василівна

телефон - 75-01-32

Бухгалтерія

Смушак Галина Іванівна - головний бухгалтер.

Малик Сідонія Іллінічна - провідний економіст.

Довга Світлана Василівна - бухгалтер І категорії.

 

 

 

 

 

 

 

Господарський відділ

                              

Грицик Галина Степанівна - начальник матеріально-технічного постачання.

Оновлено 25-11-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка