Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Франкознавчі дослідження 2006-2022Франкознавство Івано-Франківщини: фрагменти статей 2006-2011 рр. / Івано-Франківська ОУНБ  ім. І. Франка ; уклад. : О. Черепович, М. Качорак, М. Толстенкова ; вступ. ст. Р. Піхманця ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 192 с. - (Визначні вчені Івано-Франківщини. Вип. 2).

Адамів С. Іван Франко – послідовник Тараса Шевченка / С. Адамів // Рогатинська земля. – 2013. – 17 серп. (№33). – С. 1, 2.

Бабинська Г. Твори Івана Франка на сцені Івано-Франківського музично-драматичного театру / Г. Бабинська // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. Вип. 23. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 95-101.

Бабій В. Жили приязно між собою / В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с.

Бабій В. Мій герой / В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2021. – 88 с.

Бабій В. На Богородчанщину його привела любов : [І.Франко і Богородчанщина] / В. Бабій // Галицька Просвіта. - 2006. - 17 серп.

Бабій В. Стефаникове весілля : [серед гостей був І. Франко] / В. Бабій // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 113-115.

Бабій В. Три Ольги : есе  / В. Бабій. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 28 с.

Багірова В. „Дзвіночок" вшанував Франка : [про ювіл. номер журн. для дітей „Дзвіночок"] / В. Багірова // Галичина. - 2006. - 7 груд. - С. 16.

Балагура Т. „Тричі мені являлася любов..." : урок-есе про кохання Каменяра / Т. Балагура // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2006. - № 6. - С. 15-20.

Баран С. Заповіт Івана Франка : до 90-ліття від дня смерті / С. Баран // Вісті Калущини. - 2006. - 27 трав. - 2 черв.

Баран Є. Іван Франко: непоборні міфи : Виступ на святкуванні 159-ї річниці від дня народження Івана Франка / Є. Баран // Дзвін. – 2015. - № 8. – С. 143-144.

Баран Є. Кому вигідний псевдоскандал навколо Івана Франка?.. : [авт.-літ. критик виступає проти необгрунтов. звинувачення І. Франка громадянином Австрії, вихідцем з Одеси] / Є. Баран // Літературна Україна. – 2013. – 7 листоп. (№43). – С. 2.

Баран Є. Наукова епопея Богдана Якимовича ["Іван Франко – видавець" (Львів, 2006)] / Є. Баран // Якимович Б. Україна та українці: події далекі і близькі : вибр. праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 966-968.

Баран Є. Образ Івана Франка у листах Ольги Рошкевич / Євген Баран // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 3-7: фото, рис.

Баран Є. „Приятелю мій щирий, єдиний..." : [про листування І. Франка та О. Рошкевич] / Є. Баран // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 99-105.

Бачинський Р. Той день я не забуду ніколи : [за щоденником дир.  „Народної лічниці"-шпиталю ім. А. Шептицького Тита-Євгена Бурачинського про зустріч з Іваном Франком на Писаному Камені] / Р. Бачинський // Літературна Україна. - 2006. - 6 квіт. - С.  7.

Белей Д. Він любив наш край : [І. Франко і Коломия] / Д. Белей // Рогатинська земля. - 2006. - 27 трав.

Бєляєв Е. Родина Франка  / Е.  Бєляєв // Галичина. - 2006. - 22 лип.

Бігусяк М. Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком у говірках прикарпатського ареалу / М. Бігусяк // Прикарпатський вісник НТШ : Слово. Вип. 4(40)/3(47). - Івано-Франківськ, 2017/2018. - С. 117-126.    

Бігусяк М. До історії взаємин Івана Франка та Костя Горбаля / М. Бігусяк // Вперед. - 2006. - 23 серп.

Бігусяк М. “Золотий фонд” галицьких приповідок, зібраних Іваном Франком / М. Бігусяк // Вперед. – 2018. – 2 листоп. (№ 44). – С. 4

Бігусяк М. Титан праці й велет духу людського, задивлений у будущину / М. Бігусяк // Вперед. - 2006. - 18 серп.

Бігусяк М. Франкознавчі студії професора Полєка / М. Бігусяк // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 145-150.

Білічак Л. Богдан Лепкий та Іван Франко / Л. Білічак // Обрії. - 2006. - № 2. - С. 75-78 : фото, мал.

Білик І. У Калуші відзначили 100-річчя останнього візиту до Підгірок Івана Франка / І. Білик // Західний Вісник. – 2013. – 2 серп. (№31). – С. 5.

Бодак В. Музей патронові міста : Франкові знайшлося місце у центрі Івано-Франківська : [у краєзнав. від Центр. міськ. б-ки з ініціативи історика Б. Гавриліва  відкрито Краєзнав. музей Івана Франка] / В. Бодак // Західний кур’єр. – 2017. – 19 січ. (№3). – С. 4.

Бодак В. Сюди заходив Каменяр : [місце перебування І. Франка в Станиславові] / В. Бодак // Західний кур'єр. – 2016. – 1 верес. (335). – С. 1, 4-5.

Боднар Л. „Кохання без тями" : (штрихи до ліричного портрета Ольги Рошкевич у збірці Івана Франка „Із днів журби") / Л. Боднар // Слово і Час. - 2006. - № 8. - С. 32-39.

Боднар Л. Французька помана Івана Франка : [про коханих жінок І. Франка] / Л. Боднар // Дзвін. - 2007. - № 4. - С. 134-137.

Бондарев І. Перший візит [Івана Франка до Станиславова] / І. Бондарев  // Репортер. - 2012. - 28 черв. (№26). - С. 24.

Бурдуланюк В. Вшанування пам'яті І. Я. Франка на Прикарпатті / В. Бурдуланюк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 22-23 : фото.

Василенко М. Думати і діяти за Франком / М. Василенко // Перевал. - № 3. - С. 162-186.

Василенко М. Філософські погляди Івана Франка поза межами догматизму / М. Василенко // Творчий дім: Воскресінецька гора. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 57-61.

Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ-ХХ століть [Текст] : колект. монографія / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін. ; упоряд. та наук. редагування: Н. Д. Мочернюк, О. М. Солецький]. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2020. - 319 с.

Васильчук М. Тюрма, в якій сидів Франко [в Коломиї]  / М. Васильчук // Вільний голос. - 2006. - 24 серп.

Верб’яна О. Сквери Івано-Франківська ще досі пам’ятають його кроки : [ І. Франко у Станіславі ] / О. Верб’яна // Голос Опілля. – 2013. – 30 серп. (№35). – С. 4.

Вівчарик Н. Мотив покути/порятунку в оповіданні Івана Франка "Терен у нозі" / Н. Вівчарик // Прикарпатський вісник НТШ : Слово. Вип. 4(40)/3(47). - Івано-Франківськ, 2017/2018. - С. 241-248.

Виноградник Т. Учіться, лишіть політику : [про відвідини В. Стефаника в Русові І. Франком] / Т. Виноградник // Прикарпатська правда. - 2006. - 20 лип.

Виноградник Т. Франко в житті Стефаника : ст., спомини, нариси  / Т. Виноградник. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 232 с.

Виноградник Т. „Хотілося обсипати його цвітом...": І. Франко і „Покутська трійця" / Т. Виноградник // Прикарпатська правда. - 2006. - 17 серп.

Вінценз С. Спогад про Івана Франка  / С. Вінценз // Гражда. - 2005. - № 11. - С. 42-44.

Вовк М. Музична етнопедагогіка у контексті науково-народознавчих розвідок Івана Франка / М. Вовк, В. Савчук // Освітній простір України – 2017. – № 10. – С. 16-20.

Возняк С. М. Антропонаціоцентризм філософського світогляду І. Франка / С. М. Возняк // Прикарпатський вісник НТШ. - 2008. - № 3. - С. 7-12.

Возняк С. Іван Франко про гуманну сутність соціалістичної ідеї / С. Возняк // Товариш Прикарпаття. - 2009. - 13 лют. (№ 4). - С. 3.

Возняк С. Світогляд Т. Шевченка в оцінці І. Франка / С. Возняк // Вісник Прикарпатського університету: Філософські і психологічні науки. Вип. 18. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 11-15.

Возняк С. І. Франко - титан думки і праці / С. Возняк // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. Х. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - С. 33.

Возняк С. М. У пошуках суспільного ідеалу : [І. Франко і соціалізм] : моногр.  / С. М. Возняк. - Івано-Франківськ : Вид.-дизайнер. від. ЦІТ, 2006. - 170 с.

Волощук Г. Іван Франко й Уляна Кравченко: епістолярій як індикатор творчих взаємин / Г. Волощук // Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ-ХХ століть : колект. монографія / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін. ; упоряд. та наук. редагування: Н. Д. Мочернюк, О. М. Солецький]. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2020. - С. 42-50.

В роковини смерти Каменяра : сцен. картинка з життя дітей в одній дії // Верховинка Л. До Делятина на крилах мрій : поезії, новели, оповід., драм. твори, есеї, ст., епістолярій : [до 110-річчя від дня народж.] / Л. Верховинка. – Л., 2013. – С. 204-208.

Вшанування пам'яті Каменяра на Івано-Франківщині // Гаврилів Б. Історія Прикарпаття в краєзнавчих дослідженнях. Вибрані статті / Б. Гаврилів. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 186-189.

Гаврилович І. Є така країна - Франкіана : [про відзначення 92-ої річниці від дня смерті І. Франка в Прикарпат. Нац. ун-ті ім. В. Стефаника] / І. Гаврилович // Галичина. - 2008. - 12 черв. (№ 86-87). - С. 18.

Гаврилович І. Іти шляхом, що заповів велет духу : [урочистості до 160-річчя І. Франка в Івано-Франківську] / І. Гаврилович // Галичина. – 2016. – 30 серп. (№66). – С. 8.

Гах Й. Осмислення соціалістичного феномену: І. Франко і соціалізм / Й. Гах // Прикарпатська правда. - 2006. - 14 верес.

Гачка І. Тут витав у мріях молодий Франко : з історії Лолина / І. Гачка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. -  604 с.

Геник Л. Іван Франко в Березові Нижньому / Л. Геник // Вечірній Івано-Франківськ. - 2011. - 8 верес. (№32), 15 верес. (№33), 22 верес. (№34).

Гладюк В. Іван Франко - завзятий галицький політик / В. Гладюк // Голос Покуття. - 2006. - 24 серп.-16 верес. - С. 4.

Гладюк В. Іван Франко на українських гривнях  / В. Гладюк // Голос Покуття. - 2006. - 22-29 верес. - С. 7.

Гладюк В. Про Великого Каменяра розповідала поштівка / В. Гладюк // Голос Покуття. - 2006. - 14-21 лип. - С. 5.

Гладюк В. Про славетного сина української землі розповідають значки : [Франкова фалеристика]  / В. Гладюк // Голос Покуття. - 2006. - 4-11 серп.

Гнатюк М. Ми не є антисемітами. Говоримо се явно й одверто: Іван Франко і галицьке єврейство / М. Гнатюк // День. – 2013. – 15-16 листоп. (№209-210). – С. 8.

Гнатюк М. На шляху до національної ідеї / В. Гнатюк // Дзвін. - 2006. - № 9. - С.131-135.

Голод Р. Діяльний співрозмовник європейської цивілізаційної праці: До проблеми геополітичного вибору Івана Франка / Р. Голод // Перевал. – 2016. - № 1/2. – С. 20-32.

Голод Р. Франкове оповідання "Поки рушить поїзд" у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва / Р. Голод // Вісник Прикарпатського університету : Філологія. Вип. 40/41. – Івано-Франківськ, 2013/2014. – С. 64-71.

Горак Р. Довгополе [Верховин. р-ну, тут І. Франко писав, відпочивав] / Р. Горак // Дзвін. - 2007. - № 1. - С. 132-139 : фото.

Горак Р. Плебанія в Лолині : [про І. Франка та О. Рошкевич] / Р. Горак // Дзвін. - 2008. - № 8. - С. 130-142.

Горак Р. Ранні мандрівки Бойківщиною Івана Франка в його творчості та епістолярії  / Р. Горак // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 5-15.

Горак Я. Портрет незнайомки : історія портр. Ройзнера, на якому зображена жінка, схожа на Ю. Дзвонковську / Я. Горак // Вісник НТШ. - 2006. - № 35. - С. 18-19.

Горбань Г. Ювілейна Франкіана Прикарпаття : список видань і публ. в періодиці, які надійшли до ОУНБ ім. І. Франка / Г. Горбань // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Ч. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - С. 93-104.

Грещук В. Бойківський діалект у ранній творчості Івана Франка / Василь Грещук // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 20-23.

Грещук В. Роль Івана Франка у формуванні єдиної української літературної мови / Василь Грещук // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Чис. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - С. 29-37.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) [Текст] / Я. Грицак. - К. : Критика, 2006. - 630 с.

Грушецька Р. Іван Франко і Прикарпаття : [перебування письм. в насел. пунктах Івано-Франківської обл.] / Р. Грушецька // Народна воля. - 2006. - 23 серп. - С. 5.

Гуралюк П. Шляхами Івана Франка на Покутті та Гуцульщині / П. Гуралюк // Праці НТШ. Т. 2 : Краєзнавство. - Косів : [б. в.], 2006. - С. 54-58.

Гуцуляк О. Пророк у поемі „Мойсей" Івана Франка: філософсько-наративний аспект у сьогоденні / О. Гуцуляк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2010. - №16. - С.43-44.

Давидюк В. Фольклористичні методи Івана Франка / Віктор Давидюк // Етнос і культура. - 2008. - № 4/5. - С. 51-60.

Дармохвал Л. Іван Франко і українська жінка / Л. Дармохвал // Ратуша. - 2006. - 18 серп.

Денисюк І. Іван Франко у Криворівні / І. Денисюк // Гражда. - 2006. - № 14. - С. 26-32: фото.

День пам'яті Івана Франка в Лолині [започаткований 31 трав. 2009 р.] // Добра справа. - 2009. - 5 черв. (№ 22). - С. 10.

Дідик Н. Іван Франко і Коломия / Н. Дідик // Коломийський вісник. - 2006. - 18 серп. - С. 11.

Дичка Н. Живий Франко : [про обставини останніх років життя І.Франка] / Н. Дичка // Добра справа. - 2006. - 11 серп.

"Для добра міліонів хай вічно живе..." : зб. наук. праць на пошану 150-річчя від Дня народж. І. Франка / ПНУ ім. В. Стефаника ;  [відп. ред. та упоряд. Р. Голод].  – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 442 с.

Дмитрів І. Лолин - столиця Франкового кохання : [про музей І.Франка у Лолині Долин. р-ну та взаємини письм. з О. Рошкевич] / І. Дмитрів // Вечірній Івано-Франківськ. - 2006. - 12 груд. - С. 8.

Драбчук І. „Не кожна могила означає забуття...": про встанов. надгроб. пам'ятника на могилі І.Франка на Личаків. кладовищі у Львові / І Драбчук // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 95-98.

Драбчук І. Ольжині листи : [про ставлення О. Рошкевич-Озаркевич із Сільця Тисмен. р-ну до І.Франка] / І. Драбчук  // Вперед. - 2006. - 21 лип. - С. 7.

Драбчук І. Франко в Станиславові / І. Драбчук // Газ.if.ua. - 2006. - 9 берез.

Драбчук І. Як почуєш вночі... / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2007. - 63 с.

Драматургія і театр Івана Франка // Хороб С.  Сторінки історії української драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття / С.  Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. - С. 11-90.

Дзурак М. Каменяра славить Гуцульщина / М. Дзурак // Праці НТШ. Т. 2 :  Краєзнавство. - Косів : [б. в.], 2006. - С. 51-53.

Дух, що тіло рве до бою... : матеріали наук.-теорет. конф. (Івано-Франківськ, серп. 2016 р.) / Івано-Франків. краєзнав. музей ; [упоряд. : М. Паньків, Г. Беднарчик ; відп. за вид. Я. Штиркало]. - Івано-Франківськ, 2017. - 151 с.

Жіночі портрети в творчості Івана Франка // Верховинка Л. До Делятина на крилах мрій : поезії, новели, оповід., драм. твори, есеї, ст., епістолярій : [до 110-річчя від дня народж.] / Л. Верховинка. – Л., 2013. – С. 242-248.

Захарова Г. „Я понесу тебе в душі на дні...” : [жінки у творчості І. Франка] / Г. Захарова // Дивослово. – 2013. - №11. – С. 28-34.

Зварич І. Коломийська шана Каменяреві / І. Зварич // Рідна земля. - 2012. - 7 верес. (№36). - С. 4.

Зеленчук І. „Великому Каменяреві від малого каменяра” : [про життя і творчість майстра-каменяра І. Марусяка, авт. копії мемор. плити і обеліску І. Франку від 1926 р. в с. Криворівня Верховин. р-ну] / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство. – 2016. - № 3. – С. 250-252 ; Верховинські вісті. – 2016. – 3 черв. (№ 23). – С. 8.

Зеленчук І. Чи легко бути внуком  Івана Франка? : [про долю Роланда Тарасовича Франка] / І. Зеленчук // Галичина. - 2006. - 27 квіт.

Зеленчук Я. Як Ольга Франко з дітьми подорожували від села Буркут на Чивчин [з групою туристів] / Я. Зеленчук, І. Зеленчук // Верховинські вісті. – 2023. – 22 черв. (№ 25). – С. 6.

Зленко Г. Орел з поламаними крилами : [про хворобу І.Франка та встановлення діагнозу вченими медиками м. Івано-Франківська] / Г. Зленко // Науковий світ. - 2006. - № 8 . - С. 14-15.

Іван Франко // Бабій В. Образок люди героїчного чину / В. Бабій. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 51-52.

Іван Франко в епістолярії Василя Стефаника: рецептивний та оцінний аспект // Баран Є. 25 монологів про літературу : зб. наук. есеїв та ст. / Є. Баран ; [передм. С. І. Хороба ; після-мова А. В. Ільків]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – С. 74-81.

Іван Франко й Андрей Шептицький: до історії взаємопізнання двох велетнів духа // Рудницький Л. Трьома мовами для трьох культур : (літературознав. і культурол. праці) / Л. Рудницький ; [упоряд., авт. прим. С. Хороб]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - С. 67-81.

Іван Франко в сучасних вимірах та осягах : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (до 160-річчя з дня народж.) : наук. зб. / наук. редкол. : В. В. Лизанчук, В. Ф. Погребенник, О. І. Гринів та ін. ; за заг. ред. В. А. Качкана ; ред.-упоряд. О. В. Качкан. – Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2016. – 392 с.

Іван Франко і розвиток літературної мови в Галичині // Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / М. Лесюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – С. 607-639.

Іван Франко про галицький край // Грабовецький В. Багатовіковий літопис Прикарпаття в 50-ти томах. Т.3 : Історія Прикарпаття ХV ст. в літописі та ілюстраціях / В. Грабовецький. – Вид. 2-е, допов. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 3-6.

Іван Франко та євреї. З приводу фальсифікату в журналі „Profil” [Відень] // Літературна газета. – 2013. – 21 листоп. (№45). – С. 2, 14.

Іван Франко у музиці: українознавчий аспект // Тимків В. Місцеве управління як елемент національної безпеки : наук.-навч. зб. / В. Тимків ; [ред. В. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2019. – С. 149-155.

Іван Франко – через покоління, крізь століття. Перебування правнуків Івана Франка в Коломиї // Петрів М. Культурологічний проект „Коломия – наше місто” : 2010-2014 : збірник / М. Петрів. – Івано-Франківськ : НАІР, 2015. – С. 282-285.

Іваницька Л. До нього горнулися всі : [І.Франко і Підгірки] / Л. Іваницька // Галичина. - 2006. - 10 серп. - С. 13.

Іваницька Л. 100 років тому Іван Франко востаннє побував у Підгірках / Л. Іваницька // Дзвони Підгір’я. – 2013. – 2 серп. (№33). – С. 13.

Іванчук М. Образ І. Я. Франка у декоративно-ужитковому мистецтві Гуцульщини / М. Іванчук // Праці НТШ. Т. 2 : Краєзнавство. - Косів : [б. в.], 2006. - С. 48-50.

Ідейний провідник української нації : до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка / уклад. Й. М. Гах. – Івано-Франківськ, 2016. – 355 с.

Ідзьо В. „Ви велетень нового покрою..." : Каменяр на шпальтах часопису українців Польщі „Наша культура" / В. Ідзьо // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 130-139.

Ілюк О. Іван Франко і Коломия : хроніка перебування в покутській столиці / О. Ілюк // Всевідо. - 2006. - 1 верес. - (Колом. вісн.).

Ільницький М. Слідами Івана Франка на Бойківщині / М. Ільницький // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 16-19.

Ісаєва К. "Іван Франко – поет національної чести" / К. Ісаєва // Дзвони Підгір'я. – 2014. – 20 черв. (№25). – С. 23.

Карпаш О. Зустріч титанів у ментальному просторі української культури. Літературний тандем: Шевченко-Франко / О. Карпаш. В. Блощинська // Будитель нації : до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка. – Івано-Франківськ. 2014. – С. 211-226.

Карп’як Д. До спілки гуцули! : [ про нар. віче 1885 р. в Коломиї та погляд на нього І. Франка як ж-ста і політика] / Д. Карп’як // Дзеркало Коломиї. – 2013. – 19 лип. (№5). – С. 11.

Карп’як Д. Самоврядування „Жаб’ївського губернатора” : [І. Франко про самоврядування] / Д. Карп’як // Дзеркало Коломиї. – 2013. – 5 лип. (№3). – С. 11.

Качкан В. Незнищенність Франкового духу: парадигма сучасності / В. Качкан // Українська літературна газета. – 2016. – 2 верес. (№17). – С. 1, 14; Перевал. – 2016. – №3/4. – С. 13-20.

Качкан В. Сила духу Каменяра: парадигма сучасності : [про творчість І. Франка] / В. Качкан // Галичина. – 2016. – 21 лип. (№ 55). – С. 8-9.

Кіліченко Л. „Іван Франко, якого знаємо мало" / Л. Кіліченко // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. Вип. 27/28. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 3-7.

Коноварт Т. Стаття Івана Франка про польську та українську музику / Тамара Коноварт // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 10/11. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - С. 3-4.

Королько А. Участь Івана Франка в роботі радикального народного віча в м. Снятині 1892 р. / А. Королько // Дух, що тіло рве до бою… : матеріали наук.-теорет. конф. (Івано-Франківськ, серп. 2016 р.) / Івано-Франків. краєзнав. музей ; [упоряд. : М. Паньків, Г. Беднарчик ; відп. за вид. Я. Штиркало]. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 43-53.

Кохані жінки Івана Франка // Вісті Калущини. – 2016. – 13 трав. (№ 19). – С. 4.

Крайній І. „Люблю тебе першу в житті..." : [про с. Лолин та кохання І. Франка до О. Рошкевич] / І. Крайній // Україна молода. - 2006. - 13 квіт.

Кречуняк Ю. Мандрівки Івана Франка по Верховинщині. / Ю. Кречуняк // Дух, що тіло рве до бою… : матеріали наук.-теорет. конф. (Івано-Франківськ, серп. 2016 р.) / Івано-Франків. краєзнав. музей ; [упоряд. : М. Паньків, Г. Беднарчик ; відп. за вид. Я. Штиркало]. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 81-88.

Карась Г. Іван Франко в контексті музичної культури української західної діаспори ХХ ст. / Ганна Карась // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. Вип. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006.  - С. 239-245.

Карась Г. Іван Франко і музична культура Прикарпаття / Ганна Карась // Вісник Прикарпатського університету (Філологія). Вип. 19-20. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. - С. 18-24. - Бібліогр. в кінці ст.;Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип.10/11. - Івано-Франківськ,2007. - С.18-24.

Карп'як  Д. Найнебезпечніший твір Івана Франка : [про працю „Біблійне оповідання про сотворення світу в світлі науки"] / Д. Карп'як // Західний  кур'єр. - 2006. - 7 верес.

Касян Л. Іван Франко - критик, історик та теоретик українського національного театру / Л. Касян // Українознавець. Вип. ІІІ. - Л. : [б. в.], 2007. - С. 24-28.

Кобилюх В. „Одну вітку з індійських дібров..." : [І. Франко як перекладач з інд.] / В. Кобилюх // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 80-86.

Кобута Л. Володимир Левинський про суспільні підходи І. Франка / Лариса Кобута // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. Вип. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006.  - С. 182-186.

Козленко Я. Літературознавець, критик, перекладач : І. Франко на уроках зарубіж л-ри / Я. Козленко // Освітянське слово.  - 2006. - 24 серп.

Купчинська Л. Ілюстрація казок Івана Франка на західних землях України (1890-1939) / Л. Купчинська // Вісник НТШ. - 2006. - № 35. - С. 19-22.

Лазоришин І. Підгорецька пам’яті про Івана Франка : [про музей-оселю родини Каменяра в Підгірках] / І. Лазоришин // Галичина. – 2022. – 30 верес.-6 жовт. (№ 38). – С. 3, 8.

Лазоришин І. Франковими стежками Франківська : [про мандрів. Франк. читання в обл. центрі з нагоди 163-ліття від дня його народж.] / І. Лазоришин // Галичина. – 2019. – 5 верес. (№ 36). – С. 3.

Лапій М. «Поезії дивнії чари»: Франкове віршотворення. П’ятий франкознавчий пленер інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині : [відбувся 31 трав.-2 черв. 2019 р.] / М. Лапій // Слово і Час. – 2019. – № 7. – С. 121-123.

Легкий М. З останнього десятиліття франкознавства : [серед тих хто вивчає творчість І. Франка, згадується Р. Голод] / М. Легкий // Слово і час. - 2008. - № 10. - С. 23.

Лелик С. Смаками Каменяра : [про екскурсійн. проєкт «Гастромандрівка слідами українських літераторів, що включає маршрут в Івано-Франківську, присвяч. кулінар. вподобанням І. Франка»] / С. Лелик // Репортер. – 2021. – 7 жовт. (№ 40). – С. 15.

Лесюк О. Іван Франко і Рожнятівщина / О. Лесюк // Добра справа. - 2006. - 1, 8 верес.

Лещишин Р. Образ Івана Франка в українській пресі Прикарпаття: суспільно-політичний аспект (1918-1939 рр.) / Р. Лещишин // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. Вип. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - С. 11-17.

Лікар Овчаровський прискорив смерть Франка : [розповідає Н. Середюк] // Вікна. - 2006. - 10-16 листоп. - С. 11.

Луцюк Г. Іван Франко на Гуцульщині / Г. Луцюк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. -  № 8. - С. 70.

Луцюк Г. Криворівня у спогадах «франчат»:  Великому Каменяреви 165 р. від дня уродин і 105 літ з часу смерти / Г. Луцюк // Гуцульський калєндар. – 2021. – № 26. – С. 30-31.

Луцюк Г. Місця перебування Івана Франка у Криворівні / Г. Луцюк // Праці НТШ. Т. 2 : Краєзнавство. - Косів : [б. в.], 2006. - С. 59-61.

Луцюк Г. Стежками Івана Франка у Криворівні / Г. Луцюк // Верховинські  вісті. - 2006. - 25 серп. - С. 2.

Луцюк М. Іван Франко і Криворівня у спогадах його сучасників / М. Луцюк // Гуцульський календар. – 2016. – № 21. – С. 26-30.

Луцький Я. Туристичними стежками Івана Франка / Я. Луцький // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 17-21.

Макаровський І. П. Державотворчі ідеї Івана Франка [Текст] / І. П. Макаровський. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2007. - 51 с. - (Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; вип. Х).

Макаровський І. Дорогоцінний посів мислі: Іван Франко і студентська молодь : [2016-ий – рік І. Франка] / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. – 2016. – черв. (№ 5). – С. 4.

Макаровський І. Жити працею : спогад про знайомство з сином І. Франка - Т. І. Франком  / І. Макаровський // Студент Прикарпаття. - 2006. - № 9.

Макаровський І. П. Національно-державницькі погляди Івана Франка [Текст] : [моногр.] / І. П. Макаровський. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2008. - 129 с. - (Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації ; вип. ХІ).

Марчук В. „Зійшов понад століттями Каменяр..." : [свято Франкової ліричної поезії у Лолині] / В. Марчук // Добра справа. - 2010. - 9 верес. (№36). - С.10.

Методичні зошити : матеріали з навч. дисципліни „Українська література". Вип. 1 / ІФНМУ ; [упоряд. Д. Д. Курчій ; за заг. ред. В. А. Качкана]. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 98-158

Микитин Т. Іван Франко – великий муж України : [авт. ст. – зав. б-ки Калус. ЗОШ №7] / Т. Микитин // Шкільна бібліотека. – 2013. – №13-14. – С. 37-38.

Нагірний В. Слідами Івана Франка [в м. Коломиї] / В. Нагірний // Вільний голос. - 2006. - 18 серп.

Нагірняк В. Довге поле на франковій стезі : [про перебування І. Франка з родиною в с. Довгополе Верховин. р-ну у 1898 р.] / В. Нагірняк // Перевал. – 2016. - №3/4. – С. 21-24.

„Нам пора для України жить” : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. „До 160-річчя від дня народження Івана Франка” (Калуш, 6 верес. 2016 р.) / Музей-оселя родини Франка [та ін. ; відп. ред. І. Тимів ; редкол.: О. Франко та ін.]. - Калуш, 2016. - 199 с.

"Науковий реалізм" Альфонса Доде в критичному осмисленні Івана Франка // Література. Час. Постаті. Володимир Матвіїшин: літературозн. ст., спогади, матеріали до бібліогр. на вшанування пам'яті Володимира Матвіїшина / упоряд. Н. Яцків. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 256-272.

Нестерук А. Спогади Марка Черемшини про Івана Франка - джерело формування світобачення учнів / А. Нестерук // Обрії. - 2006. - № 2. - С. 78-79. - Бібліогр. в кінці ст.

Никифорук В. Чому посварився Іван Якович з Михайлом Грушевським : [погляд краєзнавця з Городенки на працю І.Франка „Прицінки до історії України-Руси"] / В. Никифорук // Галичина. - 2006. - 29 серп. - С. 7.

Образ Івана Франка у листах Ольги Рошкевич // Баран Є. 25 монологів про літературу : зб. наук. есеїв та ст. / Є. Баран ; [передм. С. І. Хороба ; після-мова А. В. Ільків]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – С. 15-27.

Олійник В. Лолинська „часть” дороги : [про відвідини с. Лолина та збереження пам’яті І. Франка в селі] / В. Олійник // Свіча. – 2015. – 28 серп. (№ 35). – С. 8.

Олійник В. У буйноквітті слави письменника : [обл. свято лірич. Франкової поезії в Лолині] / В. Олійник // Свіча. – 2013. – 6 верес. (№37). – С.7.

Отой холодний інструмент // Горак Р. Поцілунок самотності / Р. Горак. – Львів : Література та мистецтво, 2021. – С. 188-218.

Павличко Д. Задивлений в будущину : поезії про Івана Франка  / Дмитро Павличко. - Дрогобич : Коло, 2005. - 80 с.

Павличко Д. Заповідь пророка : сучасні акценти у поемі І.Франка „Мойсей" / Д. Павличко // Галичина. - 2006. - 26 серп. - С. 14-15 ; Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 16-31.

Павличко Д. Слово на могилі Івана Франка (28.05.2009 р.) / Д. Павличко // Літературна Україна. - 2009. - 4 черв. (№ 21).

Паранюк Є. Останні роки життя Івана Франка : спогади  / Є. Паранюк. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 28 с.

Парипа П. Почерк генія : історії з життя І. Франка / Петро Парипа // Перевал. - 2009. - № 1/2. - С. 64-80.

Парипа П. Шлюб з доктрини : [одруження І. Франка з О. Хоружинською] / П. Парипа // Галичина. – 2016. – 27 серп. (№65). – С. 9.

Пасемко І. І тут не судилося : Іван Франко і Нобелівська нагорода 1916 року / І. Пасемко // Дзвін. - 2006. - № 9. - С. 123-125.

Пасемко І. Незабутні розмови  [з внучкою І. Франка - Зіновією Франко] / І. Пасемко // Дзвін. - 2006. - № 3. - С. 131-132.

Петраш О. Проблема давня - і сучасна або Чи можна пам'ять про гетьманів увічнювати на пляшці : Ставлення І.Франка до алкоголю / О. Петраш // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 151-152.

Пилипчук С. Іван Франко – теоретик культурно-історичної школи у фольклористиці / С. Пилипчук // Вісник Прикарпатського університету : Філологія. Вип. 38/39. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 16-24.

Підберезька Л. До Лолина! До Ольги! До життя : [про стосунки І. Франка і О. Рошкевич] / Л. Підберезька // Свіча. – 2016. – 3 черв. (№23). – С. 10.

Підберезька Л. Франкова муза з Лолина : [про О. Рошкевич] / Л. Підберезька // Свіча. - 2012. - 10 лют. (№ 7). - С. 8.

Піхманець Р. Сновізійний дискурс Івана Франка останніх років життя / Р. Піхманець // перевал. – 2016. - №3/4. – С. 25-37.

По місцях перебування і увічнення пам'яті Івана Франка на Прикарпатті : (екскурс. маршрути) : путівник / авт.-упоряд. : В. Федорак, З. Федунків, Р. Гандзюк. - Івано-Франківсь : [б. в.], 2006. - 48 с.

Погляд на феномен Івана Франка : Степан Пушик // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 6. - С. 23.

Попадюк М. Сліди, вкарбовані у вічність. Іван Франко і Снятинщина : (статті та матеріали) / М. Попадюк, В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 95 с.

Потяк В. Останні дні Каменяра : [28 трав. ц. р. минає 100 років із дня смерті І. Франка] / В. Потяк // Верховинські вісті. – 2016. – 27 трав. (№ 22). – С. 9.

Про вшанування пам’яті Івана Франка : Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 2015. – 12 груд. (№ 233). – С. 4.

Ровенчак О. Два серця : [про Івана Франка та Ольгу Рошкевич - «єдину любов поета»] / О. Ровенчак // День. - 2006. - 23 серп. (№ 142).

Романси українських композиторів на слова Івана Франка з репертуару народного артиста України Михайла Кривеня [Ноти] / упоряд. М. Кривень. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. - 72 с.

Родичка великого Каменяра : [про племінницю І. Франка О. Франко, яка народ. в м. Калуші] // Українське слово. - 2009. - 8-14 квіт. (№ 14). - С. 7.

Романюк В. Три любові та шлюб Івана Франка / В. Романюк // Галицький кореспондент. – 2016. – 1 верес. (№35). – С. 11.

Романюк В. Тричі мені являлася любов, або Що ми знаємо про Івана Франка / В. Романюк // Західний кур'єр. – 2016. – 1 верес. (№35). – С. 16-17.

Романюк Н. Історична тематика у творчій спадщині Івана Франка / Н. Романюк // Галицьке слово. – 2016. – 27 трав. (№ 22). – С. 4.

Рудницький Л. „Нескінченний найменший шматок світу!": [нім. мова і л-ра у творчості І.Франка] / Л. Рудницький // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 87-94.

Садула І. Іван Франко – звичайна людина, надзвичайна особистість / І. Садула // Вперед. – 2022. – 6 жовт. (№ 35). – С. 5.

Салига Т. Іван Франко : погляд у третє тисячоліття / Т. Салига // Гуцульський калєндар на 2006 рік. Вип. 11. - 2006. - С. 36-37.

Салига Т. Франко - Каменяр [Текст] / Т. Салига. - Ужгород : Гражда, 2007. - 128 с. : іл.

Світова література у перекладацькій, критичній та художній діяльності Івана Франка // Література. Час. Постаті. Володимир Матвіїшин: літературозн. ст., спогади, матеріали до бібліогр. на вшанування пам'яті Володимира Матвіїшина / упоряд. Н. Яцків. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 294-314.

Семенюк М. Іван Франко у дзеркалі творчості Гната Хоткевича / М. Семенюк // Вісник Львівського університетету. Мистецтво. Вип. 6. - Л. : [б. в.], 2006.  - С. 191-198.

Сеник Л. Іван Франко і його поема „Мойсей"/ Л. Сеник // Вісник НТШ. - 2006. - №  35.

Середюк Н. Іван Франко: міфи і реальність / Нестор Середюк // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Чис. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007.  - С. 87-92.

Середюк Н. „Тобі офіруючи душу й тіло...": [про останні роки життя І.Франка та його хворобу] / Н. Середюк // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 140-144.

Сілецькі сліди Івана Франка : [про кн. „Як почуєш вночі..." І. Драбчука] // Галичина. - 2008. - 3 квіт. (№ 49-50). - С. 19.

Скальська У. Простий у величі й величний у простоті : Іван Франко і Богдан Лепкий / У. Скальська // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 116-123.

Скворій Р. Слідами великого Каменяра : [І. Франко у Лолині] / Р. Скворій // Ратуша. - 2009. - 30 квіт. (№ 16). - С. 5.

Скоморовський В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. - 236 с.

Слоньовська О. Коли приходить кохання : роздуми над ліричною драмою Івана Франка / Ольга Слоньовська // Галичина. - 2006. - 3-9 серп. - С. 14.

Слоньовська О. „Я не геній, синку милий... " : до проблеми геніальності Івана Яковича Франка / Ольга Слоньовська // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Чис. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007.  - С. 64-86.

Слоньовська О. „Я не геній, синку милий": кілька зауваг до проблеми геніальності митця : [І. Франко і його поема „Похорон"] / Ольга Слоньовська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 11. - С. 11-14.

Смицнюк А. Іван Франко, якого ми не знаємо... : [про релігійні погляди Каменяра] / А. Смицнюк, О. Смицнюк // перевал. – 2014. - №3/4. – С. 261-272.

Смицнюк О. Релігійні погляди Каменяра / О. Смицнюк // Освітянське слово. – 2016. – 31 трав. (№ 19-20). – С. 6.

Столиця Франкового серця : поезія, публіц., фотодокументалістика / упоряд.  В. Олійник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 232 с.

Стрільчук В. І постав у бронзі Каменяр : [про пам'ятники І. Франку в селах : Слобода (1936), Корнич (1992), Малий Ключів (2003), Товмачик (1957) Колом. р-ну] / В. Стрільчук // Вільний  голос. - 2006. - 18 серп.

Стринадюк Л.-П.  Як я 'му жити на полонині : гуцул. проза / Л.-П. Стринадюк. - Львів : Піраміда, 2018. - 99 с. : іл.

Сулятинський М. Великий Каменяр і національна ідея : ідеї конструктивного націоналізму у творчості Івана Франка / М. Сулятинський // Українське слово – Літаври. – 2016. – №6 (черв.). – С. 10.

Сулятицький М. Конструктивний націоналізм у творчості Івана Франка / М. Сулятицький // Галицька Просвіта. – 2016. – 4 серп. (№31-32). – С. 3.

Сулятинський М. „Не ридать, а добувати…” : ідеї конструктивного націоналізму в творчості Івана Франка / М. Сулятинський // Галичина. – 2016. – 11 серп.(№61). – С. 8.

Тебешевська О. Великий Каменяр у рецепції Зеновії Франко / О. Тебешевська  // Перевал. - 2012. - №3. - С. 116-124.

Тебешевська О. Іван Франко і Голинь: у рік 165-річчя від дня народження Івана Франка та 100-річчя від дня народження Миколи Жекала / О. Тебешевська. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2022. – 248 с.

Тимів І. Краєзнавча історіографія сучасного франкознавства / І. Тимів // Краєзнавець Прикарпаття. – 2022. – № 39. – С. 8-15.

Тимів І. Творчі мандрівки Івана Франка до Станиславова / І. Тимів // Рідна земля. – 2016. – 23 верес. (№37). – С. 11.

Тимінський Б. Косівська любов Івана Франка [Анна Павлик] / Б. Тимінський // Гуцули і Гуцульщина. - 2010. - № 1. - С.24-25.

Тимків Н. Реальні події видобутку нафти в Галичині і інтерпретації Івана Франка у художніх текстах / Надія Тимків // Обрії. – 2013. - №2. – С. 84-89.

Тирик Я. Дорогами і стежками Івана Франка : [Маршрути для туристів, якими у свій час ходив Каменяр] / Я. Тирик // Краєзнавство. Туризм. Географія. - 2006. - № 27-28. - С. 35-46.

Ткачівський Я. Рік національного генія Івана Франка / Я. Ткачівський // Первал. – 2016. – № 1/2. – С. 3-4.

Томаш Г. Чи стоїть ще Франкова сосна в Іллінцях? : [про перебування Івана Франка на Снятинщині] / Г. Томаш // Галичина. - 2006. - 29 серп. - С. 7.

Троскот І. Д'горі, до Франка! : [про перебування І. Франка в Криворівні Верховин. р-ну] / І. Троскот // Дивослово. - 2009. - № 5. - С. 61-62.

Тугай Л. Жінки в житті Франка: погляд з-за лаштунків : [Івано-Франківськ відвідав Коломий. драмтеатр ім. І. Озаркевича з прем'єрою  "Тричі мені являлася любов" за твором Т. Іващенко "Таїна буття"] / Л. Тугай // Галичина. – 2014. – 3 квіт. (№49/50). – С. 14.

Туга за сонцем // Горак Р. Поцілунок самотності / Р. Горак. – Львів : Література та мистецтво, 2021. – С. 34-108.

Угорчак Ю. Франкіана Ігоря Деркача / Ю. Угорчак // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8 . - С. 24-25 : фото.

Фащук В. Театр має бути школою життя : [І.Франко і театр] / В. Фащук // Галичина. - 2006. - 21 верес. - С. 16.

Федунишин Ю. Одна з роду Каменяра : [Олеся Франка (Калуш) правнучка І. Франка] / Ю. Федунишин // Репортер. – 2015. – 22 січ. (№4). – С. 19.

Федунь М. Автобіографічні оповідання Івана Франка / М. Федунь // Обрії. - 2006. - № 2. - С. 72-75. - Бібліогр. в кінці ст.

Фіглевський М. „Сам Бог вложив на теє душу..." : [філософія християнства в поемі І.Франка „Мойсей"] / М. Фіглевський // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 31-35.

Флис С. Іван Франко у Ворохті / С. Флис // Яремчанський вісник. - 2011. - 5 серп. (№23). - С.7.

Флис С. З надією на кращі часи ворохтянців: [Про перебування І.Франка у Ворохті 1914 р.] / С. Флис // Галицька Просвіта. - 2006. - 24 серп.

Флис С. Останнє прощання Івана Франка з Гуцульщиною : [перебування письменника у Криворівні] / С. Флис // Гуцульський календар. – 2016. – № 21. – С. 30-31.

Франкіана Богдана Лепкого. Іван Франко та родини Лепких, Глібовицьких / Упоряд. У. Скальської. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. - 200 с.

Франків „Мойсей” і Коломия: До 100-річчя прочитання Іваном Франком поеми „Мойсей” в Коломиї // Петрів М. Культурологічний проект „Коломия – наше місто” : 2010-2014 : збірник / М. Петрів. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 188-189.

Франко Іван // Гоян Я. Титани нації : есе / Я Гоян ; іл. В. Касіяна. – К. : Веселка, 2010. – С. 29-42.

Франко З. Невже трагізм запрограмований? : [трагізм доль нащадків Івана Франка] / З. Франко // Франкова криниця. - 1990. - 26 серп. ; Нар. воля. - 2006. - 28 лип.

Франко-Клочко А. Писання : до 150-річчя від дня народж. І. Франка / А. Франко-Клочко ; Т-во "Просвіта". – Дрогобич : Посвіт, 2006. – 377 с.

Франко О. Іван Франко дав синові ім’я на честь Шевченка: Родинні спогади й дослідження : [про дітей та онуків І. Франка, зокрема, сина Тараса] / О. Франко // Перевал. – 2016. – № 1/2. – С. 5-19.

Франко О. Каменяр і Калущина / О. Франко // Дзвони Підгір'я. - 2010. - 26 серп. (№35). - С.7.

Франко Т. Вибране. Т. 1 : І. Наукові та науково-популярні праці / Т. Франко ; упоряд. : Є. Баран, Н. Тихолоз ; Івано-Франків. обл. орг. НСП України [та ін.]. – Івано-Франківськ : Сеньків М. Я., 2015. – 963 с. – (Бібліотека Галицька ; вип. 4).

Франко Т. Вибране. Т. 2 : ІІ. Художні твори. ІІІ. Мемуарні та автобіографічні праці. ІV. З епістолярної спадщини : [листи до І. Франка] / Т. Франко ; упоряд. : Є. Баран, Н. Тихолоз ; Івано-Франків. обл. орг. НСП України [та ін.]. – Івано-Франківськ : Сеньків М. Я., 2015. – 758 с. – (Бібліотека Галицька ; вип. 4).

Франко і Стефаник // Юрій Стефаник: статті, рецензії, нариси / упоряд. Є. Баран, М. Грицюк, передм. Є. Баран, М. Грицюк. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. – С. 72-81.

Французька література в ідейно-естетичній та поетикальній системі Івана Франка // Література. Час. Постаті. Володимир Матвіїшин: літературозн. ст., спогади, матеріали до бібліогр. на вшанування пам'яті Володимира Матвіїшина / упоряд. Н. Яцків. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 314-325.

Хороб С. „Драма – моя стародавня страсть...” : (Драматургія і театр Івана Франка) / С. Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 267 с.

Хороб С. Іван Франко як теоретик драми / С. Хороб // Перевал. - 2006. - № 2-3. -    С. 56-71.

Хороб С. „Людини дух і поступу чин " : [християн. мотиви в творчості І.Франка] / С. Хороб // Галичина. - 2006. - 14 верес.

Хороб С. Театр Івана Франка: художній феномен та естетичне явище / С. Хороб // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2010. - №2. - С. 281-290.

Хороб С. Театр Івана Франка: художній феномен та естетичне явище: до 160-річчя від дня народж. І. Франка / С. Хороб // Ямгорів. Вип. 27. – Городенка, 2016. – С. 119–128.

Черепанин М. Музикознавчі дослідження Івана Франка / М. Черепанин // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. Вип. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006.  - С. 218-221.

Цвілинюк М. Провісник правди, добра і волі : [І.Франко і Гуцульщина] / М. Цвілинюк // Верховинські вісті. - 2006. - 11 серп.

Цимбрикевич Й. Етнічна маса і народ: великий Каменяр про нац. проблеми українців / Й. Цимбрикевич // Галичина. – 2016. – 14 квіт. (№ 29). – С. 15.

Шевченко. Франко. Стефаник [Текст] : [матеріали Міжнар. наук. конф.]. - Івано-Франківськ : Плай, 2002. - 491 с.

Шептицька Л. Життєва позиція Івана Фрака і його поема "Мойсей" – геніальна проекція біблійного сюжету на українську історію / Л. Шептицька // Галицьке слово. – 2014. – 22 серп. (№33). – С. 10.

Шеремет О. Енергія живого слова : [про І. Франка] / О. Шеремет // Єдність. – 2016. – 28 черв. (№6). – С. 3.

Шеремет О. Йому приносив Черемош натхнення... : [про І. Франка] / О. Шеремет // Єдність. – 2016. – 15 верес. (№9). – С. 4.

Шеремет О. Місто „гордої княгині" : [про перебування І. Франка у Станиславові у 1883-1884рр.] / О. Шеремет // Галичина. - 2006. - 7 берез.

Шеремет О. „Огонь в одежі слова” : [І. Франко в Станиславові] / О. Шеремет // Єдність. – 2016. – 14 квіт. (№ 4). – С. 4.

Шеремет О. Смолоскип творчого горіння : [І.Франко і Коломия] / О. Шеремет // Єдність. - 2006. - 20 квіт.

Шеремет О. У пам'яті нащадків: Іван Франко і Станіслав / О. Шеремет // Єдність. - 2006. - 16 серп.

Шкрумеляк Ю. Я бачив Івана Франка в Коломиї / Ю. Шкрумеляк // «Твоїми говоритиму устами…». Іван Франко в контексті свого часу / авт.-упоряд. М. Гнатюк. – Київ : Парламент. вид-во, 2021. – С. 542-544.

Шутка Р. Туристські маршрути області, пов'язані з перебуванням І.Франка на Прикарпатті: Хроніка перебування І.Франка на Прикарпатті / Р. Шутка // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 26-27: карта.

Юзвенко В. Українсько-польські фольклористичні взаємини: концепція Івана Франка / В. Юзвенко // Етнос і культура. - 2005-2006. - № 2-3. - С. 24-26.

Якимович Б. Іван Франко - видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти [Текст] / Б. Якимович. - Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. - 691 с.: портр., іл.

Якимович Б. Іван Франко : творець та ідеолог Українсько-руської Видавничої Спілки / Б. Якимович // Мандрівець. - 2007. - № 1. - С. 16-19.

Ярославенко С. Поезії: Іван Франко в поезії поетів діаспори / С. Ярославенко // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 124-123.

„Я син народа, що вгору йде...” (рек. матеріали щодо проведення першого уроку в 2006/2007 навч. р.) / Н. Уманців, Я. Козленко, В. Островський. – Івано-Франківськ : ОІППО, 2006. – 84 с.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка