Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail: Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31


Графік роботи:

Щоденно: з 10 - до 19 години
В неділю: з 10 - до 18 години
Субота - вихідний день
Останній четвер місяця - санітарний день.


Енциклопедія Сучасної України

Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком у говірках прикарпатського ареалуТритомний корпус у шести книгах "Галицько-руські народні приповідки" І. Франка з часу його публікування має багату історію дослідження, яка відображена у розвідках різних поколінь учених. З виходом перевиданих Франкових паремій (2006) почався новий етап їх дослідження, побудований часто на текстологічному вивченні. Тут виокремлюється у першу чергу низка праць літераторів, фольклористів, етнологів про що детально описано у монографії С. Пилипчука. Однак певною фрагментарністю, на нашу думку, визначаються сучасні дослідження мовних багатств Франкового збірника, оскільки в них часто йдеться про окремі аспекти цієї багатопланової проблеми...

 (повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка).

Бігусяк М. Динамічні лексико-семантичні діалектні особливості в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком у говірках прикарпатського ареалу / М. Бігусяк // Прикарпатський вісник НТШ : Слово. Вип. 4(40)/3(47). - Івано-Франківськ, 2017/2018. - С. 117-126.    

Оновлено 17-03-2020
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка