Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Королько А. Участь Івана Франка в роботі радикального народного віча в м. Снятині 1892 р.У м. Снятині 27 лютого 1892 р. відбулося одне з найяскравіших українських радикальних народних віч кінця ХІХ ст. Речники радикального руху особливу увагу приділяли селянській масі, вбачаючи в ній основу демократичного руху. Іван Франко, ставши активним учасником віча, особливо покладав великі надії на це народне зібрання, вважаючи що рішення, які на ньому приймаються, є справді виразом волі і потреб усього українського народу. Розглядались різноманітні питання зі сфери центрального і місцевого громадського виборчого законодавства, шкільництва, справи розмежування земельних володінь між селами і багатшими власниками, ремонту доріг, звучали виступи щодо організації народних читалень, "Народних спілок", пропагували тверезість,  закликали до створення позичкових кас та селянського промислу, тощо. На цьому вічі І. Франко познайомився з простими промовцями-селянами, які в майбутньому для нього стали близькими приятелями і друзями...

 

(повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка).

 

Королько А. Участь Івана Франка в роботі радикального народного віча в м. Снятині 1892 р. / А. Королько // Дух, що тіло рве до бою... : матеріали наук.-теорет. конф. (Івано-Франківськ, серп. 2016 р.) / Івано-Франків. краєзнав. музей ; [упоряд. : М. Паньків, Г. Беднарчик ; відп. за вид. Я. Штиркало]. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 43-53.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка