Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Іван Франко і Прикарпаття. Рекомендаційний бібліографічний покажчикОбласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Франка, як головна бібліотека регіону, володіє великим книжковим багатством художніх творів письменника різних років видання, книгами про його життєвий та творчий шлях, літературою української діаспори, науковими розвідками краєзнавчого характеру. Серед нових видань - 3-томник творів Каменяра, що вийшов у дрогобицькому видавництві „Відродження", збірка „Мозаїка", де зібрано твори письменника, які не увійшли до 50-ти томного зібрання та багато інших.

Цікавими є і діаспорні видання, які розкривають як громадянську позицію, науковий і творчий доробок, так і особисте життя письменника. Зокрема, це спомини його дочки Анни Франко-Ключко „Іван Франко і його родина" та книга „Рукописи І.Франка в Канаді", нарис Євгена Паранюка „Останні роки життя Івана Франка", праця доктора Луки Луціва „Іван Франко - борець за  національну і соціальну справедливість", що вийшли друком у нью-йорському видавництві „Свобода" 1967 року, дослідження Леоніда Рудницького „І.Франко і німецька література" та інші. У бібліотеці є чимало видань художніх творів І.Франка, що побачили світ поза межами України.

Ці документальні ресурси засвідчують, що спадщина І. Франка  феноменально багатогранна. Кожен раз по-іншому прочитуємо твори письменника, осягаємо нові іпостасі особистості І. Франка, їх глибинний філософсько-психологічний вимір. Мабуть, саме тому кожне покоління прочитує праці І. Франка по-своєму, відкриваючи нові пласти закладених там міркувань і почуттів.

 

 1. Іван Франко про Прикарпаття 
 2. Місця перебування І. Франка на Прикарпатті
 3. Іван Франко у Станіславі (Івано-Франківську)
 4. Іван Франко у Криворівні
 5. Взаємини Івана Франка із діячами краю
 6. Життя і творчість каменяра в дослідженнях Івано-Франківських науковців і краєзнавців.
 7. Франкознавець Іван Білинкевич
 8. Літературно-мистецька Франкіана краю
 9. Родина Франків та Прикарпаття
 10. Петро Франко
 11. Тарас Франко
 12. Родина Франка з Підгірок
 13. Вшанування пам’яті Каменяра на Івано-Франківщині
 14. Пам’ятники І. Франкові в області

   І. Я. ФРАНКО ПРО ПРИКАРПАТТЯ

 

Адам Міцкевич до галицьких приятелів // Франко І. Зібрання  творів : у 50-ти т. Т. 47. - К. : [б. в.], 1986. - С. 291-323.

Азбучна війна в Галичині 1859 р. // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. Т. 47. - К. : [б. в.], 1986.  - С. 543-650.

Арсенич П. З фольклорно-етнографічної діяльності І. Я. Франка на Гуцульщині / П. Арсенич // Народна творчість та етнографія. - 1981. -  № 4. - С. 46-51 ; Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки і культури. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - С. 23-30 ; Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини. -  Л. : [б. в.], 2001. - T.VI.  - С. 64-73.

Арсенич П. Дослідники Гуцульщини  [Текст] : довід. / П. Арсенич, І. Пелипейко. - Косів : [б. в.], 2002. - С. 235.

Барчук В. М. Стан трудового потенціалу Галичини кінця ХІХ століття та соціально-економічні проблеми регіону (за матеріалами праць Івана Франка) / В. М. Барчук, В. П. Барчук // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. - Івано-Франківськ, 2007. - № 4. - С. 214-216.

Брович О. С. Іван Франко про причини еміграції населення Східної Галичини у другій половині ХІХ-початку ХХ століття / О. С. Брович // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. - Івано-Франківськ, 2007. - №  4. - С. 221-224.

Василько 3. Номінація флори в „Галицько-руських народних приповідках" Івана Франка / З. Василько // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин : [матеріали Міжнар. наук. конф.] (25-27 верес., 1996, Львів). - Л. : [б. в.], 1998. - С. 746-750.

Галицьке краєзнавство // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. Т. 46, кн. 2. - К. : [б. в.], 1986. - С. 116-150.

Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка [Текст] / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - 37 с.

Галицькі москвофіли в оцінці Івана Франка // Сухий О. Галичина між Сходом і Заходом : нариси історії ХІХ-початку XX ст. - Л. : [б. в.], 1999. - С. 32-39 ; Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин : [матеріали Міжнар. наук. конф.] ( 25-27 верес., 1996, Львів). - Л. : [б. в.], 1998. - С. 1116-119.

Грабовецький В. З легенди - під перо Каменяра : [І.Франко про Олексу Довбуша та опришків] / В. Грабовецький // Комсомольський прапор. -  1986. - 24 трав.

Грабовецький В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка в його праці „Галицьке краєзнавство" / В. Грабовецький // IV Республіканська наукова конференція з історії краєзнавства : [тези доп. і повідомл.]. - К. : [б. в.], 1989. - С. 64-65 ; 50 років возз'єднання Західної України з Радянською Україною в складі Союзу РСР. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1989. - С. 137-138.

Грабовецький В. Опришки і гайдуки в творчості Каменяра : [з історії спільн. антифеод. боротьби селян України і Болгарії]  / В. Грабовецький // Прикарпатська правда. - 1986. - 26 серп.

Грабовецький В. Іван Франко про Галицький край / В. Грабовецький // Тези доповіді та повідомлення науково-теоретичної конференції, присвяченої 500-річчю початку селянського повстання на Прикарпатті під проводом народного героя Мухи. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1990. - С. 10-11.

Грабовецький В. Іван Франко про карпатських опришків і балканських гайдуків / В. Грабовецький // Іван Франко і світова культура : [ матеріали міжнар. симпоз. ЮНЕСКО]. Кн. 1. - К. : [б. в.], 1990. - С. 443.

Данилюк А. Внесок Івана Франка в дослідження народного будівництва Українських Карпат та Прикарпаття / А. Данилюк // Іван Франко і світова культура : [матеріали міжнар. симпоз. ЮНЕСКО]. Кн. 2. - К. : [б. в.], 1990. - С. 112-113.

Домашевський М. Історія Гуцульщини [Текст]. Т. VI / М. Домашевський, Н. Библюк. -  Л. : Логос, 2001. -  677 с. -  Зі змісту : Денисюк І. Гуцульські оповідання І.Франка. - С. 158-168 ; Тростюк І. Образ Гуцульщини у філософській малій прозі Івана Франка. - С. 169-189.

Етнографічна експедиція на Бойківщину // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. Т. 36. - К. : [б. в.], 1982. - С. 68-99 ; Жовтень. - 1972 - № 8. - С. 112-143.

Етнографічний рух у Галичині в XIX ст. //  Молода Галичина. - 1992. - 12 берез.

Іван Франко і Галицька Україна // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. - К : [б. в.], 1998. - С. 475-478.

Іван Франко - письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від. дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ : [б. в], 1986. - 124  с. - Зі змісту : Яськів В. І. Франко і становлення народознавчої науки в Галичині (кінець XIX - ноч. XX ст.). - С. 24-25 ; Павлюк С. І. Я. Франко - дослідник матеріальної культури населення Галичини. - С. 117-118.

Ільницький М. Ментальність бойка і  гуцула  в інтерпретації Івана Франка і Гната Хоткевича / М. Ільницький // Криворівня : матеріали міжнар. наук. конф. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - С. 16-20.

Історико-краєзнавча діяльність Івана Франка на Прикарпатті // Гаврилів Б., Любінець І. Історичне краєзнавство : [навч.-метод. посіб.]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2001. - С. 104-121.

Карпатське письменство XVII-XVI1I ст. // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Т. 32. - К. : [б. в.], 1981. -  С. 207-229.

Клопотовська Л. Народна пісня в житті і творчості І. Франка / Л. Клопотовська // Комсомольський прапор. - 1987. - 6 серп.

Кузьмина 3. Йван Франко и революция 1848 года в Галиции [Текст] / З. Кузьмина. - Петрозаводск ; Карелия : [б. в.], 1971. - 72 с.

Легетко В. Іван Франко та національна програма морального виховання української молоді : [до 100-річчя від дня виходу у світ твору І. Франка „Одвертий лист до галицької української молодежі" (1905 р.)] / В. Легетко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. 12. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - С. 120-127.

Лещишин Р. Образ Івана Франка в українській пресі Прикарпаття : суспільно-політичний аспект (1918-1939 рр.) / Р. Лещишин // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. Вип. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - С. 111-117.

Любінець І. Шляхами І. Франка на Прикарпатті [Текст] : іст.-краєзн. діяльність І. Франка на Станіславщині в другій половині XIX - на початку XX ст. / І. Любінець, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1995. - 62 с.

Мандрик Я. І. Я. Франко - творець радикальної партії в Галичині / Я. Мандрик, В. Голобін // Науково-теоретична регіональна міжвузівська конференція, присвячена 135-річчю з дня народження І. Франка : тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С.15-16.

Огляд праць над етнографією Галичини в XIX ст.  // Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О. Дей. -  К. : [б. в.], 1955. - С. 233-243.

Одвертий лист до Галицької молодежі  // Націоналізм : антол. - К. : [б. в.], 2000. - С. 172-179.

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. Т. 47. - К. : [б. в.], 1986.  - С. 7-122.

Паньків Т. Етнографічна діяльність І. Я. Франка на Покутті / Т. Паньків // Іван Франко - письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - С. 84-85.

Пастух Р. „Галицько-руські народні приповідки" як джерело вивчення історії, народознавства і краєзнавства : [про тритомну працю І. Франка, яка вийшла у 1901-1910 рр.] / Р. Пастух // За вільну Україну. - 1996. - 31 серп.

Перкатюк Й. Іван Франко і Михайло Павлик про Довбуша / Й. Перкатюк // Радянська Гуцульщина. - 1980. - 2 жовт.

Перкатюк Й. Іван Франко і пісні Коломийщини  / Й. Перкатюк // Червоний прапор. - 1981. - 11 квіт.

Полєк В. Прикарпаття у творах І. Франка  / В. Полек // Прикарпатська правда. - 1981. - 11 серп.

Романюк М. Еміграція населення Галичини кінця XIX - початку XX століття, її причини та наслідки в оцінці Івана Франка  / М. Романюк // Іван Франко і національне та духовне відродження України : з6. наук. ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. - С. 77-81.

Семітизм і антисемітизм у Галичині // Франко І. Zur Judenfrage  (до юдейського питання) : ст. - К. : [б. в.], 2002. - С. 7-22.

Соломчак Т. Я. Трудова міграція, її причини та наслідки в оцінці Івана Франка і міграційні процеси сучасності / Т. Я. Соломчак // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. № 4. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007.  - С. 198-202.

Скоморовський В. Краєзнавчі студії Івана Франка  / В. Скоморовський // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - C. 91-96 ; Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 8. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. - С. 129-137.

Скоморовський В. Опришківська тематика у творчості Івана Франка / В. Скоморовський // Галичина. -2004. - № 10. - С. 248-251.

Скоморовський В. Участь Івана Фрвнка в суспільно - політичному русі Галичини кінця ХІХ-початку ХХ століття / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 2/3. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007.  - С. 198-203.

Скоморовський В. Іван Франко як краєзнавець  / В. Скоморовський // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 40-42.

Скрипник І. Іван Франко і Скит Манявський / І. Скрипник // Галичина. - 1991. - 26 верес.

Скрипник І. Іван Франко про засновників Скиту Манявського : [Й. Княгиницького та І. Вишенського] / І. Скрипник // Новий час. - 1996. - 31 серп.

МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ І. ФРАНКА НА ПРИКАРПАТТІ

Хто хоче пізнати поета, мусить побувати в його країні", - писав велакий німецький поет Йоганн-Вольфганг Гете, закликаючи дослідників письменницької спадщини вивчати все, зв'язане з особою і творчістю митця.

Антонюк Р. З його духа печаттю : [І.Франко і Коломийська гімназія] / Р. Антонюк // Червоний прапор. - 1986. - 5, 6 груд.

Арсенич П. Великий Каменяр і Гуцульщина / П. Арсенич // Верховинські вісті. - 1996. -- 26 лип.; 2, 16 серп.

Арсенич П. Іван Франко і Станіславівщина / П. Арсенич  //  За незалежність. - 1996. - 17 серп.

Арсенич П. Іван Франко на Прикарпатті / П. Арсенич // Обрії. - 1996.- № 1. - С. 37-42 ; Репортер. - 2001. - 23 серп.

Арсенич П. Місцями життя і діяльності Івана Франка на Прикарпатті / П. Арсенич // Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. Вип. 3. - К. : [б. в.], 2006. - С. 17-36.

Арсенич П. Нижній Березів у житті Івана Франка / П. Арсенич // Радянська Гуцульщина. - 1987. - 5 січ. ; Народна творчість та етнографія. - 1986. - № 4. - С. 57-58 ;  Іван Франко - письмненник, мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - С. 85-86.

Арсенич П. Освячене ім'ям Каменяра : [cела Криворівня Верховин. р-ну, Нижній Березів Косів. р-ну в житті і діяльності І. Франка] / П. Арсенич // Літературна Україна. - 1986. -- 8 трав. - С. 8.

Арсенич П. Перебування письменника в Коломиї / П. Арсенич // Червоний прапор. - 1986. - 21 черв. ; Світанок. - 1986. - 21 черв.

Арсенич П. Прикарпатські дороги Каменяра / П. Арсенич // Комсомольський прапор. - 1986. -  № 102 -104, 106, 107.

Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра [Текст] / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. - 80 с. ; Західний кур'єр. - 1996. - 30 серп.

Арсенич П. Там, де ходив Великий Каменяр / П. Арсенич // Світанок. - 1981. - 13 серп.

Арсенич П. Титан праці і слова : [І. Франко і Болехівщина] / П. Арсенич // Ратуша. - 2006. - 28 лип.

Арсенич П. Шляхами Івана Франка / П. Арсенич // Верховинські вісті. - 1993. - 28 серп.

Арсенич П. Шляхами Івана Франка по Гуцульщині / П. Арсенич // Гуцульщина. - 1993. - № 8-9. - С. 8-9.

Арсенич П. Шляхами Івана Франка по Прикарпатті / П. Арсенич // Франкова криниця. - 1991. -  4 трав.

Бабій В. На Богородчанщину його привела любов : [Іван Франко і Богородчанщина] / В. Бабій // Галицька Просвіта. - 2006. - 17 серп.

Белей Д. Він любив наш край : [І. Франко і м. Коломия] / Д. Белей // Рогатинська земля. - 2006. - 27 трав.

Білинкевич І. Гуцульщина манила його / І. Білинкевич // Жовтень. - 1986. - № 8. - С. 95-101.

Білинкевич І. Коломийські епізоди в біографії Івана Франка / І. Білинкевич // Червоний прапор. - 1981. - 26 серп.

Білинкевич І. Поет читає „Мойсея" : [в м.Коломиї] / І. Білинкевич // Галичина. - 1996. - 17 серп.

Білинкевич І. Ув'язнення Івана Франка в Коломиї / І. Білинкевич // Червоний прапор. - 1980. - 4 трав.

Білинкевич І. Іван Франко і Коломия [Текст] / І. Білинкевич. - Івано-Франківськ : Галичина, 1991. - 24 с. ; Червоний прапор. - 1986. - 27 серп.

Білинкевич І. Іван Франко на Снятинщині / І. Білинкевич // Червоний прапор. - 1966. - 12 груд.

Білинкевич І. „Я радо йду на чесне праве діло" : [політ. процес Івана Франка і товаришів у Коломиї 1880 р.] / І. Білинкевич // Жовтень - 1981. - № 9. - С. 129-131.

Васильчук М. Тюрма, в якій сидів Франко : [в м. Коломиї] / М. Васильчук // Вільний голос. - 2006. - 24 серп.

Возняк С. На землі Станіславській / С. Возняк // Прикарпатська правда. - 1962. - 4 листоп.

Гаврилів Б. Каменяр і Прикарпаття / Б. Гаврилів // За ударну працю. - 1986. - 27 серп.

Гаврилів Б. Франко у Лолині / Б. Гаврилів // Червона Долина. - 1981. - 11 лип.

Гачка І. Тут витав у мріях молодий Франко :  З  історії Лолина  / І. Гачка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 604 с.

Глібчук В. І. Франко у Старих Кутах / В. Глібчук // Гуцульський край. - 1993. - 17 лип.

Горак Р. Довгополе [Верхов. р-ну, тут І. Франко писав, відпочивав з сім'єю] / Р. Горак // Дзвін. - 2007. - № 1. - С. 132-139 : фото.

Горак Р. Переполох у Коломиї : про другий арешт І. Франка / Р. Горак // Вітчизна. - 1986. - № 8. - С. 190-195.

Горак Р. Ранні мандрівки Бойківщиною Івана Франка в його творчості та епістолярії / Р. Горак // Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 5-15.

Грещук В. Бойківський діалект у ранній творчості Івана Франка / В. Грещук // Етнос і культура. - 2005/2006. - С. 20-23.

Грушецька Р. Іван Франко і Прикарпаття : [перебування письм. в насел. пунктах Івано-Франків. обл.] / Р. Грушецька // Народна воля. - 2006. - 23 серп.

Гуралюк П. Шляхами Івана Франка на Покутті та Гуцульщині / П. Гуралюк // Праці НТШ. Т. 2 : Краєзнавство. - Косів : [б. в.], 2006. - С. 54-58.

Деркач М. Прогулка до Лолина / М. Деркач // Франкова криниця. - 1993. - 23 жовт.

Дідик Н. Іван Франко і Коломия / Н. Дідик // Коломийський вісник. - 2006. - 18 серп. - С. 11.

Діжевський М. В. Франко в Лолині : поеми / М. В. Діжевський. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2001. - 98 с.

Ілюк О. Іван Франко і Коломия : хроніка перебування в покутській столиці / О. Ілюк, В. Горук // Всевідо. - 2006. - 1 верес.

Ільницький І. Слідами І. Франка на Бойківщині / І. Ільницький // Дзвін. - 2005. -  № 1. -  С. 125-127 ; Етнос і культура. - 2005/2006. - № 2/3. - С. 16-19.

Кабайда А. Іван Франко і Покуття / А. Кабайда // Прикарпатська правда. - 1962. - 21 жовт.

Калинович В. На світанку : політ. процес І. Франка і селян Станіславщини в Коломийському суді 1880 р. / В. Калинович // Прикарпатська правда. - 1962. -  4 верес.

Корнійчук В. Коломийський період творчості І. Франка : [генезис громадянської лірики] / В. Корнійчук // Українське літературознавство. Вип. 52. - Л. : [б. в.], 1989. - С. 65-75.

Котик І. Іван Франко та Івано-Франківщина : хронограф. / І. Котик // Дзвони Підгір'я. - 2006. - 16 серп.

Кукула С. „Я жию тут досить добре..." : І. Франко в Довгополі Галицькім, в отця І. Попеля / С. Кукула  // Дністровська хвиля. - 2001. - 28 груд.

Куник Я. З коломийського епізоду Каменяра / Я. Куник // Червоний прапор. - 1980. - 23 лип.

Куник Я. Коломийський шупас Івана Франка / Я. Куник // Червоний прапор. - 1980. - 23 лип.

Куник Я. І. Франко в Мишині / Я. Куник // Прикарпатська правда. - 1983. - 27 лют.

Лутченко Р. Каменяр і Снятинщина / Р. Лутченко // Голос Покуття. - 1996. - 24 серп.

Луцький Я. Туристичними стежками Івана Франка / Я. Луцький // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 17-21.

Любінець І. Шляхами І.Франка на Прикарпатті / І. Любінець, Б. Гаврилів // Історико-краєзнавча діяльність І. Франка на Станіславщині в другій половині XIX - на початку XX ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1995. - С. 53-57.

Марусик П. І .Франко і Прикарпаття / П. Марусик // Рогатинська земля. - 1998. - 29 серп.

Михайлюк Б. Пам'ятні стежини : [І.Франко у с.Тростянець Снятин. р-ну] / Б. Михайлюк // Літературна Україна. - 1981. - 1 верес.

Мороз О.  Шляхами  І. Франка : нарис / О. Мороз. -  Л. : Каменяр, 1966. - 104 с.

Нагірний В. Слідами Івана Франка : [в м. Коломиї] / В. Нагірний // Вільний голос. - 2006. - 18 серп.

Огірська Н. Франко і Долинщина / Н. Огірська // Освітянське слово. - 2001. - 29 черв.

Осічний Д.  Перебування  Івана Франка на Гуцульщині / Д. Осічний // Радянське Прикарпаття. -Станіслав : [б. в.], 1956. - С. 122-I24.

Перкатюк Й. „Найохотніше виїздив... на річку Черемош" / Й. Перкатюк // Світанок. - 1981. - 22 серп.

Перкатюк Й. Шляхами Івана Франка на Косівщині / Й. Перкатюк // Радянська Гуцульщина. - 1983. - 1 трав.

Підгірний І. Каменяр і  Калущина / І. Підгірний // Зоря Прикарпаття. - 1986. - 23 серп.

По місцях перебування  Івана  Франка  на Станіславщині [Карти] // Вивчаймо рідний край. - Станіслав : [б. в.], I960. - С. 87-96.

Погребенник Ф. Чотири арешти Івана Франка : [перебування в коломийській тюрмі в 1878 р.] / Ф. Погребенник // Українська мова та література. - 1996. -  № 2. - С. 10.

Полєк В. Каменяр і Прикарпаття / В. Полек // Прикарпатська правда. - 1986. - 6, 8, 11, 12, 25 лип. ; 5, 9, 17, 27 серп. ; 11 жовт. ; 22 листоп ; 1987. - 14 січ. ; 4 берез.

Полєк В. Іван Франко на Прикарпатті [Текст] : путівник. - Ужгород : Карпати, 1966. - 64 с.

Полєк В. Іван Франко на Станіславщині : до 45-річчя з дня смерті / В. Полек // Прикарпатська правда. - 1961. - 28 трав.

Попадюк М. Сліди, вкарбовані у вічність. Іван Франко і Станіславщина (статті і матеріали) // М. Попадюк, В. Харитон, М. Попадюк. - Снятин : Прут Принт, 2006. - 95 с.

Романишин Ф. Тут проживала перша Франкова любов : [О. Рошкевич в с. Іваниківка Богородчан. р-ну] / Ф. Романишин // Галичина. - 2003. - 16 серп.

Скворій Р. Іван Франко в Болехові / Р. Скворій // Прикарпатська правда. - 1961. - 24 верес.

Слезінський В. Іван Франко у Калуші / В. Слезінський // Прикарпатська правда. - 1981. - 7 серп.

Столиця Франкового серця : поезія, публіц., фотодокументалістика / упоряд. В. Олійник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. - 232 с.

Томаш Г. Чи стоїть ще Франкова сосна в Іллінцях? : [про перебування І. Франка на Снятинщині] / Г. Томаш // Галичина. - 2006. - 29 серп. - С. 7.

Тимінський Б. Коломийські пригоди Каменяра / Б. Тимінський // Прикарпатська правда. - 2002. - 22 серп.

Тирик Я. Дорогами і стежками Івана Франка : [маршрути для туристів, якими у свій час ходив Каменяр] / Я. Турик // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006. - № 27-28.

Філіпова А. І. Франко на Покутті / А. Філіпова // Науково-теоретична регіональна міжвузівська конферен-ція, присвячена 135-річчю з дня народження І. Франка : тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С. 324-325.

Флис С. З надією на кращі часи ворохтянців : [про перебування І. Франка у Ворохті, 1914 р.] / С. Флис // Галицька Просвіта. - 2006. - 24 серп.

Іван Франко і Снятин // Харитон В., Тимофійчук М. Снятин над Прутом. Ч. 1. - Снятин : [б. в.], 2003. - С. 152-153.

Іван Якович Франко на Станіславщині : путівник  / упоряд. М. Кубик. - Станіслав : [б. в.], 1956. - 29 с.

Шеремет О. Де творив Франко : [м. Коломия] / О. Шеремет // Прикарпатська правда. - 1969. - 5 лип.

Шеремет О. Смолоскип творчого горіння : [І. Франко і Коломия] // Єдність. - 2006. - 20 квіт.

Шляхами Івана Франка на Україні : путівник / упоряд. М. Мороз. -  Л. : Каменяр, 1982. - 127 с. : іл.

Ясиновський П. Пісня і праця / П. Ясиновський // Радянська Верховина. - 1986. - 23 серп.

Шутка Р. Туристські маршрути області, пов'язані з перебуванням І. Франка на Прикарпатті

: хроніка перебування І. Франка на Прикарпатті / Р. Шутка // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 26-27: карта.

 ІВАН ФРАНКО У СТАНІСЛАВІ (ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ)

Арсенич П. Каменяр у нашому місті / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 2001. - 30 серп.

Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра : [Станіславів] / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 1996. - 23 серп.

Арсенич П. „Сими днями був у Станіславі..."  / П. Арсенич // Прикарпатська правда. - 1981. - 2 верес.

Арсенич П. І.Франко в ідейно-теоретичному житті м.Станіслава кінця XIX - початку XX ст. / П. Арсенич, І. Макаровський // Науково - теоретична регіональна міжвузівська конференція, присвячена 135-річчю з дня народження І.Франка : тези. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - С. 24.

Білинкевич І. Іван Франко в Станіславі / І. Білинкевич // Прикарпатська правда. - 1961. - 26 листоп. ; Грабовецький В. Івано-Франківськ у пам'ятниках історії та культури / В. Грабовецький, Б. Гаврилів, Г. Карась. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 67-71.

Будуйкевич Н. Голос духа чути скрізь / Н. Будуйкевич // Галичина. - 1996. - 14 серп.

Гавврилів Б. М. Іван Франко в Станіславові [Текст] : історико-краєзн. вид. / Б. М. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 96 с.

Головатий М.Адреси Івана Франка [у Станіславові] / М. Головатий // Західний кур'єр . - 2006. -24 серп.

Головатий М. Будинки „Руської бесіди" й „Просвіти" в Станиславові / М. Головатий // Галицька Просвіта. - 2004. - 15 лип.

Головатий М. Вшанували ювілей А. Міцкевича та української літератури / М. Головатий // Західний кур'єр. - 1998. - 16 січ.

Головатий М. Де жила „гордая княгиня" : [до 100-річчя з дня смерті Ю. Дзвонковської] / М. Головатий // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею : вип. 2. -  Галич : [б. в.], 1993. - С. 26-34; Галичина. - 1992. - 6 трав.

Головатий М. Каменяр розповідає про Кобзаря : [до 100-річчя виступу І. Франка на Шевченків. вечорі в Станіславі] / М. Головатий // Прикарпатська правда. - 1989. - 26 берез.

Головатий М. Станіславські адреси І. Я. Франка / М. Головатий // Іван Франко - письменник мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ, 1986. - С.86-87.

Головатий М. Три оригінальні ювілеї : [Франко в Станиславові в 1884 р.] / М. Головатий // Галичина. - 1995. - 23 серп.

Головатий М. Українці співали „Не пора" : Івано-Франківськ 100 років тому / М. Головатий  // Західний кур'єр. - 2006. - 12 січ.

Головатий М. Іван  Франко   на   зборах станиславівської „Просвіти" : невідоме перебування Каменяра в Станиславові [у лип. 1885 р.] / М. Головатий //  Західний кур'єр. - 1999. - 10 верес.

Грабовецький В. Іван Франко у Станіславі // Грабовецький В. Історія Івано-Франківська (Станіславова). - Івано-Франківськ : [б. в.], 1999. - Ч.1. - С. 261-264.

Драбчук І. Франко в Станиславові  / І. Драбчук // Газета if. ua. - 2006. - 9 берез.

Мельничук Я. Місто Станіслав у житті і творчості Івана Франка / Я. Мельничук // Українське літературознавство. - К., 1970. - Вип. 11. - С.67-72.

Мельничук Я. Іван Франко про наше місто [Івано-Франківськ] / Я. Мельничук // Прикарпатська правда. - 1969. - 2 лип.

Полєк В. Івано-Франківськ у житті творчості Івана Франка / В. Полек // Тези обласної науково-практичної конференції присвяченої 325-річчю заснування м. Івано-Франківська. - Івано-Франківськ : [б.в.], 1987. - С. 81-82.

Полєк В. Із мандрівки століть / В. Полек // Прикарпатська правда. - 1966. - 29 трав.

Скаврон Б. Місто Франка / Б. Скаврон, Б. Гаврилів // Галицький  кореспондент. - 2005. - 29 груд.

Угорчак Ю. В Івано-Франківську багато Франкового : [про кн. Б. Гавриліва „Іван Франко у Станіславі"] / Ю. Угорчак // Галичина. - 2007. - 25 січ.

Шеремет О. Місто „гордої княгині": [І. Франко у Станіславі у 1883-1884 pp. / О. Шеремет // Галичина. - 2006. - 7 берез.

Шеремет О. У пам'яті нащадків [Іван Франко і Станіславів] / О. Шеремет // Єдність. - 2006. - 16 серп.

Шеремет О. Як промінь сонця : сторінки кохання І.Франка та Ю.Дзвонковської із Станіслава / О. Шеремет // Галичина. - 1990. - 28 серп.

Шкільник О. Іван Франко і місто Станиславів / О. Шкільник // Альманах Станиславівської землі. - Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1985. - Т. 2. - С. 24-25.

 І. ФРАНКО У КРИВОРІВНІ

Арсенич П. Криворівня напувала душу Івана Франка спокоєм, тихою красою / П. Арсенич // Верховинські вісті. - 2002. - 23 серп.

Бундзяк Ю. Франко у Криворівні / Ю. Бундзяк // Світанок. - 1981. - 25 серп.

Гавриш Б. Село, де літував Франко / Б. Гавриш // Версії. Факти. - 2003. -  №15 (серп.).

Гнатюк М. З Гуцульщиною в серці : Іван Франко і Гуцульщина [Криворівня] / Михайло Гнатюк // Гражда. - 2006. - № 14. - С. 23-25.

Денисюк І. Іван Франко у Криворівні / Іван Денисюк // Гражда. - 2006. - № 14. - С. 26-32 : фото.

Дзурак М. Бережемо пам'ять / М. Дзурак // Верховинські вісті. - 1990. - 28 серп.

Драбчук І. Франко у Станіславові / І. Драбчук  // Газета if. ua. - 2006. - 9 берез.

Іван Франко у Криворівні  // Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 16-22.

Корогодський Р. Спогад і документ на одну тему : [спогади про І.Франка гуцула з Криворівні В. Якіб'юка] / Р. Корогодський // Дзвін. - 1998. - № 5-6. - С.125-І26.

Луцюк Г. Іван Франко на Гуцульщині / Ганна Луцюк // Краєзнавець Прикарпаття. - 2006. - № 8. - С. 70.

Луцюк Г. Місця перебування Івана Франка у Криворівні / Г. Луцюк // Праці НТШ. - Косів, 2006. - Т. 2. Краєзнавство. - С. 59-61.

Луцюк Г. Стежками Івана Франка у Криворівні / Г. Луцюк // Верховинські вісті. - 2006. - 25 серп.

Процев'ят Т., Стеф'юк В. Письменницька ґражда у Криворівні / Т. Процев'ят, В. Стеф'юк // Народна творчість та етнографія. - 1986. -  № 6. - С. 60-64.

Ротін М. Тутбував Каменяр / М. Ротін // Радянська Україна. - 1985. - 12 верес.

Рябий М. У горах, де Писаний камінь / М. Рябий // Україна. - 1981. -  №34. - С. 12-13.

Скаврон Б. Село, де живуть спогади / Б. Скаврон // Експрес. - 2003. - 16 серп.

Скрипник І. Дах : [про хату В. Якіб'юка  в Криворівні, де жив І. Франко і де зараз знаходиться музей] / І. Скрипник // Літературна Україна. - 1986. -  4 верес.

Скуратівський В. „І в'язав свій скромний сніп" : кілька штрихів до перебування І. Франка в Криворівні / В. Скуратівський // Молодь України. - 1986. - 21 серп.

Там, де ходив Великий Каменяр // Світанок. - 1981. - 11 серп.

Троскот І. Д'горі, до Франка! : [про перебування І Франка в Криворівні Верховин. р-ну] / І. Троскот // Дивослово. - 2009. - № 5. - С. 61-62.

Хриптун М. Гірськими стежками Українки та Франка / М. Хриптун // Коломийський вісник. - 2003. - 23 верес.

Шеремет О. Місто „гордої княгині" [про перебування І. Франка у Станіславі у 1883-1884 рр.] / О. Шеремет // Галичина. - 2006. - 7 берез.

Ющенко О. Коцюбинський в гостях у Франка [вірш, 1945. Франко у Криворівні] / О. Ющенко // Вітчизна. - 2006. - № 11-12. - С. 106-107.

 ВЗАЄМИНИ ІВАНА ФРАНКА З ДІЯЧАМИ КРАЮ

Арсенич П. Взаємини Івана Франка з Кирилом Геником  / П. Арсенич // Гуцульщина [Торонто]. - 1992. - № 29. - С. 6-8.

Арсенич П. Взаємини Івана Франка з прогресивними учителями Гуцульщини / П. Арсенич // Українське літературознавство. - Л. : [б. в.], 1978. - Вип. 30. - С. 113-120.

Бабій В. Три Ольги : есе / В. Бабій. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 28 с.

Білинкевич І. Іван Франко і Андрій Чайковський / І. Білинкевич // Червоний прапор. - 1966. - 23, 24, 26 серп.

Боднар Л. Друга наречена : до взаємин І.Франка з О. Білинською / Л. Боднар // Дзвін. -  2005. -  № 9. - С. 138-141.

Бойчук Л. Олександр Мишуга та Іван Франко - побратими та однодумці / Л. Бойчук // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ століття. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - Вип. 2. - С. 291-294.

Бондар Л. ,,Тінь покійної любови" : образ Ольги Рошкевич у збірці Івана Франка „Із днів журби" / Л. Боднар // Дзвін. - 2004. -  № 8. - С. 141-146.

Вільде  І. У Андрія Чайковського : спомини письм. про Івана Франка / І. Вільде // Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження. -  Л. : [б. в.], 2002. - Т. 3. -  С. 163-165.

Виноградник Т. Франко в житті Стефаника : ст., спомини, нариси / Т. Виноградник. - [Вид. 2-е, доп.]. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 232 с.

Возняк М. З життя і діяльності І. Франка в рр. 1881-1884 : [листи до Івана Белея] / М. Возняк // Культура. - Л. : [б. в.], 1925. - Ч. 1. -  С. 53-68 ; Ч. 2. - С. 43-77.

Волянський О. Мої спомини про Івана Франка / О. Волянський // Спогади про Івана Франка. - Л. : [б. в.], 1997. - С. 491-501 ; Арсенич П. Священичий рід Бурачинських / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. - С. 87-152.

Гнатюк М. Безкомпромісна полеміка : [до взаємин І.Франка з Іваном Верхратським] / М. Гнатюк // Дзвін. -1996. - № 8. - С. 141-144.

Гнатюк М. Взаємини на тлі епохи : Іван Франко та Євген Олесницький / Михайло Гнатюк // Дзвін. - 2010. - № 5-6. - С. 130-132.

Гнатюк М. У колі близьких і друзів. Іван Франко у спогадах сучасників / М. Гнатюк // Дзвін. - 1995. - № 8. - С. 136-147.

Головатий М. Іван Франко і родина Дзвонковських / М. Головатий // Іван Франко і національне та духовне відродження України : з6. наук. ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. - С. 122-125.

Горак Р. Біль : чи зрадив І.Франка друг його юності [Ярослав Рошкевич] / Р. Горак // Прикарпатська правда. - 1989. - 4, 7 лют.

Горак Р. Були його щирими друзями : [І. Франко і родина Білинських] / Р. Горак // Культура і життя. - 2005. - 16 листоп. ; Горбач Н. Омелян Огоновський в оцінці Івана Франка / Н. Горбач // Рогатинська земля: історія та сучасність : [матеріали перш. наук. конф.] ( 24-25 берез., 1995, Рогатин). -  Л. : [б. в.], 1995. - С. 235-237.

Гуменюк В. Хто ви, отче  Волянський? / В. Гуменюк // Домашевський М., Библюк Н. Історія Гуцульщини. - Л. : [б. в.], 2000. - Т. 5. -  С. 487-491.

Дзурак М. Їх взаємини зміцнювала Гуцульщина : [І. Франко і Г. Хогкевич] / М. Дзурак  // Верховинські вісті. - 1996. - 12 лип.

Драбчук І. Як почуєш вночі... / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2007. - 63 с.

Жіноче питання. Український жіночий рух (Взаємини з прогресивним жіноцтвом Галичини Н. Кобринською, У. Кравченко, О. Рошкевич, А. Павлика ін.) // Книш І. І.Франко та рівноправність жінки : у 100-річчя з дня народин. - Вінніпег : [б. в.], 1956. - С. 75-154.

З листа Івана Франка до Ольги Рошкевич // Пізнаючи Франка. - Трускавець : [б. в.], 1994. - Вип. ІV. - С. 8-9.

Зозуляк К. Значуща постать нашої культури : [І. Пасічинський, шкіл. приятель І.Франка] / К. Зозуляк // Дзвін. - 2002. -  № 8. - С. 120-125.

Каськів О. Вплив І.Я.Франка на формування молодої інтелігенції Галичини [на прикладі   Б. Заклинського] / О. Каськів // Іван Франко і національне та духовне відродження України : з6. наук. ст. - Івано-Франківськ : [б. в.],  1997. - С. 125-128.

З великої всеукраїнської трійці : [Пантелеймон Куліш у взаєминах з галичанами та в оцінках І. Франка, Михайла й Олександра Грушевських] // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. -  Л. : [б. в.], 1998. -  Кн. 3. - С. 7-29.

Качкан В. Літературна праця І. Франка з молодими письменниками / В. Качкан // Радянська Гуцульщина. - 1966. - 27 серп.

Качкан В. Мудрий учитель творчої молоді / В. Качкан  // Літературна Україна. - 1966. - 30 серп.

Качкан В. Учитель творчої молоді : [Іван Франко, Климентина Попович, Наталя Кобринська] / В. Качкан // Жовтень. - 1968. - № б. - С. 101-102.

Качкан В. Франко - вихователь молодих талантів / В. Качкан // Дніпро. - 1971. - № 6. - С. 132-135.

Козловський Б. Не тричі, а частіше поетові являлася любов : [взаємини з О. Рошкевич] / Б. Козловський // Високий Замок. - 2004. - 25 берез. - С. 8.

Коломиєць М. Франко і Кобринська / М. Коломиєць // Зоря Прикарпаття. - 1981. - 7 серп. ; Легенда гір : [про кохання І.Франка до О.Рошкевич] // Колочко В. На перехресті епох. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2004. - С. 56-83.

Кравченко У. Пісні і квіти для нього : спогади // Спогади про Івана Франка. - Л. : [б. в.], 1997. - С. 136-140 ; Просвіта. - 1997. - 12 квіт.

Кукула С. „Я був правдиво щасливий..." : [В.Стефаник та І. Франко] / С. Кукула // Дністровська хвиля. - 2001. - 18 трав.

Лобовик І. Портрет незнайомки з маком у волоссі : [про кохання І. Франка до Дзвонковської] / І. Лобовик // Я, ти, ми. - 1996. - № 4 (квіт.).

Марій Г. Йосифа Дзвонковська : „Явилась друга - гордая княгиня..." / Г. Марій // Калуське віче. - 1996. - 31 серп.

Мельничук А.Ф. Про взаємини Івана Франка та Гната Хоткевича / А. Ф. Мельничук // Радянське літературознавство. - 1972. - № 8. - С. 78-81.

Науково-теоретична регіональна міжвузівська конференція, присвячена  135-річчю з дня народження І.Франка : тези. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 1991. - 56 с. -  Зміст : Криштопа С., Криштопа В. І.Франко і Лесь Мартович. - С. 30-31 ; Долчук М. І. Франко та професор І. Пулюй. - С. 41-42 ; Струк Л. І. Франко та М. Черемшина. - С. 43-44 ; Кісельова Л., Петруня Н. І. Я. Франко і В. С. Стефаник. - С. 44-45.

Пахомов В. „...Це знайомство мало на мене колосальний вплив" : [вплив І.Франка на розв. обдарувань О. Дучимінської] / В. Пахомов // Іван Франко і національне та духовне відродження України : з6. наук. ст. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. - С. 39-45.

Пелипейко І. Олекса Волянський та Іван Франко / І. Пелипейко // Голос Гуцульщини. - 2002. - № 3 (листоп.)

Перкатюк Й. Іван Франко і Михайло та Ганна Павлики / Й. Перкатюк // Світанок. - 1977. - 27 серп.

Перкатюк Й. Співець Гуцульщини  [Марко Черемшина] про Каменяра / Й Перкатюк // Радянська Гуцульщина. - 1980. -- 26 серп.

Піхманець Р. „Іван Франко поставив мене малим наслідником своїм" : [Василь Стефаник] / Роман Піхманець // Вісник Наукового товариства ім. Т. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - Чис. 2. - С. 49-63.

Піхманець Р. Іван Франко та Василь Стефаник: взаємини на тлі доби : моногр. / Р. Піхманець ; НАН України Львів. від. ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т українознавства при Прикарпат. нац. ун-ті ім. В. Стефаника. - Л., 2009. - 262 с. - (Франкознавча серія. Вип. 13).

Піхманець Р. „Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка / Р. Піхманець // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 27/28. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 48-62.

Погребенник В. Іван Франко та Станіслав Вінценз : „Гуцульські зустрічі" життєтворчости / В. Погребенник // Сівач духовності : зб. спогадів, ст. і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2003. - С. 117-128.

Погребенник Ф. З ким тільки доля не зводила І. Франка : [І. Франко у розвідці вчен.-етнографа П. Рябкова „По восточной Галиции и Буковине"] / Ф. Погребенник // Голос України. - 1996. - 5 листоп.

Різун Т. „... Поставив мене малим наслідником своїм" : про взаємини І. Франка та В. Стефаника / Т. Різун // Франкова криниця. - 1991. - 13 верес.

Рошкевич М. Спогади про Івана Франка / М. Рошкевич // Спогади про Івана Франка. -  Л. : [б. в.], 1997. - С. 108-118 ; Рошкевич  М. Таку вже Бог долю судив. - 1993. - С. 54-82.

„Се правдивий артист із Божої ласки" : І. Франко про В. Стефаника // Голос України. - 1999. - 6 лют.

Седляр О. Взаємини Андрія Чайковського та Івана Франка / О. Седляр // Андрій Чайковський : спогади, листи, дослідження. - Л. : [б. в.], 2002. - С. 323-331.

Семенюк М. Іван Франко у дзеркалі творчості Гната Хоткевича / М. Семенюк // Вісник Львівського Університету. Мистецтво. - Л. : [б. в.], 2006. - Вип. 6. - С. 191-198.

Сердюченко В. Йван Франко, Ольга Рошкевич и Чернышевский. От литературного романа к  „роману жизни" // Література. Літературознавство. Життя. - Івано-Франківськ : [б. в.],  1999. - С. 226-234.

Середюк І. Франкова Беатріче : [про О. Рошкевич та її перебування в Сільці Тисмен. р-ну] / І. Середюк // Галичина. - 2001. - 28 серп.

Спогади про Івана Франка. -  Л. : Каменяр, 1997. - 636 с. - Із змісту : Попович К. Спомини про Івана Франка. - С. 123-131 ; Гриневичева К. Спомини.  Зустріч з поетом. - С. 140-155 ; Трильовський К. Іван Франко в час студентської мандрівки. - С. 182-184 ; Лепкий Б. Іван Франко. - С. 229-255 ; Черемшина М. Фрагмент моїх споминів про Івана Франка. - С. 282-284 ;  Яцків М. Мої зустрічі з Каменярем. - С. 305-309 ;  Лукіянович Д. Мої зустрічі з І. Франком. - С. 323 ;  Хоткевич Г.  Зі споминів про Франка. - С. 393-396 ; Смольський Г.  У дружбі з народом. - С. 397-398 ; Заклинський М. Мої зустрічі з Іваном Франком. - С. 523-526.

Тимінський Б. Сімнадцять „карток любові" : [листи І. Франка до О. Рошкевич] / Б. Тимінський // Прикарпатська правда. - 1995. - 26 серп.

Тимінський Б. Ще одне зів'яле кохання [І. Франка і Анни Павлик] / Б. Тимінський // Прикарпатська правда. - 2001. - 3 берез.

Федорів Р. Колиска першого кохання [І. Франка і О. Рошкевич] / Р. Федорів // Перевал. - 2000. - № 2-3. -  С.12-114.

Іван Франко - письменник, мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - 124 с. - Із змісту : Мєльничук. А. Про творчі взаємини І. Франка та Г. Хоткевича. - С. 43 ; Филипчук В. І. Франко у творчій біографії А. Крушельницького. - С. 45-47 ;  Грузинська Л. Іван Франко і Христя Алчевська. - С. 46-47 ; Попович О. І. Франко і О. Маковей. - С. 47-48 ; Грицик М. Іван Франко та Мелітон Бучинський. - С. 48-49 ; Садова Л. Листування І. Я. Франка з молодими авторами як зразок наставницької критики. - С. 49-50 ; Рис Г. І. Я. Франко як редактор творів К. Попович. - С. 87 ;  Лисенко Е. І.Франко і Т. Бордуляк. - С. 44-45.

Харитон В. Кохана Франка з Устя [Ольга Рошкевич] / В. Харитон // Снятин. - 2004. - № 1. -  С.74 -77.

Хронович В. Перша і єдина зустріч / В. Хронович // Прикарпатська правда. - 1966. - 15 квіт.

Чайковський А. Мої спомини про Івана Франка / А. Чайковський // Спогади про Івана Франка. - Л. : Каменяр, 1997. - С. 94-100 ; Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження. - Л. : [б. в.], 2002. - Т. 1. - С. 181-189.

Ярош  Я. Велика сила творення добра : [про дружбу В. Стефаника з І. Франком] / Я. Ярош  // Прикарпатська правда. - 1986. - 14 трав.

Ярош Я. Найдружніші взаємини : [І. Франко у серці В. Стефаника] / Я. Ярош  // Літературна Україна. - 1986. - 4 верес.

Перейти до частини 2

На початок сторінки

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка