Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 19:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Історико-краєзнавча діяльність Івана Франка     В розділі   подано перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст. Представлено книгу Богдана Гавриліва ”Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка”

„... Шумно криштальнії хвилі
Стрий і Черемош, і Прут
Почерез звори і скелі
В вічній мандрівці несуть.
Рокотом кличуть нас тихо
К собі в тих сонячних днях,
Змити все горе, все лихо
У їх сріблястих струях.
Гей же в дорогу,
В ясную путь.
Скинути з серця тривогу,
Вольним повітрям дихнуть!...”
( І. Франко. „В дорогу”)

Адам Міцкевич до галицьких приятелів / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 47. – С. 291-323

Азбучна війна в Галичині 1859 р. / І. Франко  // Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 47. – С. 543-650

Весільні пісні та звичаї с. Лолина, Стрийського повіту / І. Франко  //  Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О. Дей. – К., 1955. – С. 102–404

Галицьке краєзнавство / І. Франко // Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 46. : Кн. 2. – С. 116-150 

Гуцульська спілка / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 2.  Економічні праці (1888-1907) – С. 61-63

До історії руської церкви в послідніх часах Речі Посполитої польської / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 46. – Кн. 1. Історичні праці (1883-1890). – С. 448-451

Життя Івана Федоровича і його часи / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 46. – Кн. 1. Історичні праці (1883-1890). – С. 7-299

Злидні Галичини в цифрах / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 2.  Економічні праці (1888-1907) – С. 11-36

Еміграція населення / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 2.  Економічні праці (1888-1907) – С. 397-400

Етнографічна виставка у Тернополі / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 46. – Кн. 1. Історичні праці (1883-1890). – С. 469-479

Етнографічна експедиція на Бойківщину / І. Франко  // Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1982. – Т. 36. – С. 68-99; Жовтень. – 1972. –  № 8. – С. 112-119

Етнографічний рух у Галичині в XIX ст. / І. Франко //  Молода Галичина. – 1992. – 12 берез.

Карпаторуське письменство XVII-XVIІI вв. / І. Франко // Зібр. тв. у 50 т.– К., 1981. – Т. 32. –  С. 207-229

Лихварство в Галичині / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 2.  Економічні праці (1888-1907) – С. 373-392

Наші народні школи і їх потреби (Реферат на вічі Снятинськім) / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 46. – Кн. 2. Історичні праці (1891-1897). – С.108-115

Огляд праць над етнографією Галичини в XIX в. / І. Франка // Вибрані статті про народну творчість / упоряд. О. Дей. – К., 1955. – С. 233-243

Одвертий лист до Галицької молодежі / І. Франка // Націоналізм : антол. – К., 2000. – С. 172-179

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині / І. Франко //  Зібр. тв. у 50-ти т. - К., 1986. –  Т. 47. – С. 7-122

Селянські заворушення з приводу шляхового заколоту / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 1.  Економічні праці (1888-1907) – С. 510-515

Селяни оплачують борги / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 2.  Економічні праці (1888-1907) – С. 64-68

Семітизм і антисемітизм у Галичині / І. Франко // Франко І. Zur Judenfrage (до юдейського питання) : ст. – К., 2002. – С. 7-22

Середні школи в Галичині. В рр. 1875-1883 / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 46. – Кн. 1. Історичні праці (1883-1890). – С. 418-435

Торгівля у Галичині / І. Франко  //  Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1986. – Т. 44. – Кн. 2.  Економічні праці (1888-1907) – С. 432-438

Жіноча неволя в руських піснях народних  / І.Франко // Зібр. тв. у 50-ти т. - К., 1980. - Т. 26. - С. 210-254

 

Гаврилів Б., Гаврилів М. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка [Електронний ресурс] / Б. Гаврилів, М. Гаврилів ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника., Каф. іст. України. – Івано-Франківськ : Прикарпат.ун-т ім. В. Стефаника, 2000. – 34 с.; іл.

 

Оновлено 15-10-2021
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка