Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Соціологічне дослідження „Шевченко з погляду сучасності” (до 200-ліття від дня народження Кобзаря)Відділом абонементу обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка проведено соціологічне дослідження „Шевченко з погляду сучасності” – вивчено громадську думку щодо розуміння та ставлення сучасників до життя та творчості Т. Шевченка, його актуальності, пошанування. Адже у кожного є свій Кобзаревий день, день осягнення його долі, його Слова, його України… І розуміємо ми Шевченка настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в нім.

   Опитування респондентів, якими стали: користувачі бібліотеки, професорсько-викладацький склад медичного національного університету кафедри українознавства, яку очолює академік В. А. Качкан, фахівці бібліотечної сфери, проводилося в листопаді-грудні 2013 року. Згодом усі анкети було опрацьовано і результати узагальнено.

    Головна мета  вивчення - підвищення інтересу до постаті Тараса Шевченка, популяризація його літературної та мистецької спадщини; виховання морально-етичних рис на прикладі його життя і творчості, формування духовних орієнтирів; прищеплення любові і відданості Україні, народним традиціям, національній культурі, дбайливого ставлення до історичної пам'яті.

    Відповідаючи на запитання анкети, респонденти мали можливість ще раз задуматись, переосмислити і визначити для себе, яку роль в їх житті, в житті нації, держави відіграє Т. Г. Шевченко, ким він є для кожного зокрема.

    120 користувачів віком від 16 до 60 років та старші стали учасниками вивчення: це чоловіки і жінки, люди з різним ступенем освіти, зайняті у всіх сферах діяльності.

     Отож, узагальнивши результати дослідження, можна стверджувати:

 1. Шевченка читають усі, незалежно від віку, статі, сфери діяльності (33% зазначили, що часто читають його твори, 67% - інколи і жодної людини, яка хоча б раз не зверталася до Шевченкіани)

 2. Головне, що несе в собі творчість Великого Кобзаря і чим зацікавлює - це її духовна наповненість (68% опитаних вибрали дане твердження).

 3. Науковий і творчий доробок геніального українця - істинний, багатогранний скарб української держави, а вершинним його досягненням є поезія - 91% опитаних надали перевагу поетичним творам автора  серед інших жанрів та напрямків його творчості.  

4. Відповіді на запитання „Який твір ближчий за духом українству на сьогодні" можна було передбачити: думки  розділилися, було названо 24 твори і до переліку увійшла збірка „Кобзар" в цілому. Це підтверджує, що уся творчість Т.Шевченка відображає душу народу.  І сьогодні це особливо відчутно.

5. „Що для Вас є „Кобзар" - запитання, яке було одним із ключових в нашій анкеті.
Визначення, з яким, напевне, солідарні більшість українців, висловила  журналіст, письменниця Любов Голота у своїй книжці „Сотворіння": „...а чому б не поставити пам'ятник книжці?! Книзі, яку не раз називали Біблією українського народу. Книзі, за якою вчилися просто грамоті і українській грамоті. Книзі, якою вінчали, возвеличували, прощали, яку люблять як батька і матір, як рід свій і землю свою. Книгу - вчительку нашого народу, карту його душі, кардіограму його серця. У цій книзі, наче у дзеркалі, відбився Майдан Незалежності і постаті наші на цьому Майдані. Тож хай постане над цим Майданом, над Києвом, над Україною, над кожним із нас книга, чия назва єдина із народним ім'ям автора - „Кобзар". І кожен з нас побожно схилятиме перед цим пам'ятником голову, бо ні страх, ні сила, ні розчарування не гнітять нас перед ним, а лиш любов і шана виповнюють серце".

6. За допомогою даного дослідження також виявлено рівень ознайомленості наших читачів із книгами, присвяченими життю і творчості Т. Г. Шевченка, та творами письменника, що покладені на музику:

  - 44 книги літературознавчого характеру було названо користувачами як такі, що були прочитані ними і запам'яталися,  

  - близько 30 творів  Шевченка відомі нашим респондентам як пісні. Найбільш знаною (42%) виявилася пісня  „Реве та стогне Дніпр широкий" (на слова із поеми „Причинна").

7. Любов до Шевченка в нашому народі - безмежна. Про шанобливе ставлення українців до Кобзаря підтверджують результати опитування: 90% родин мають у своїх домівках геніальну збірку „Кобзар", у 37% - інші його твори, у 41% опитаних є портрет Шевченка, вишивки шевченківської тематики - у 20%.

8. Скільки існує та житиме народ, Україна, стільки й будуть пізнавати Шевченка, знову і знову, адже кожне нове його прочитання є засобом нашого оновлення.

Шкала від 1 до 10, яку ми запропонували всім учасникам опитування, де 1 вказує на мінімум обізнаності з життям і творчістю Т. Г. Шевченка, а 10 - на достатньо глибокі знання про нього, дала можливість кожному оцінити власні знання. Ось який результат ми отримали:

9. Шевченко не тільки актуальний сьогодні, а є „аж надто гостро сучасний, - соціальний, національний, суперукраїнський в усі часи, а особливо - в час формування справжньої української нації". 93% опитаних підтвердили це своїми коментарями,  3% висловили думку, що „кожен час має своїх героїв і своїх поводирів" і тільки 4% не змогли визначитися.

 

Коментарі, що підтверджують актуальність Т. Г. Шевченка сьогодні

                                 (цитати із анкет)

        Думки про Шевченка... і не тільки

 

Респонденти (вік,  рід занять, освіта)

Загальнолюдські цінності не змінюються
як 200 років тому, так і зараз.

Інженер, 59р., вища

Його твори - це своєрідне віщування. Автор знав,
що чекає на його країну через сотні років.
У „Кобзарі" є відповіді на багато запитань.
Навіть більше - політичних прогнозів.

Студентка, 20 р.,н/вища
Революційно-демократичні твори здатні підняти
українців та Україну на захист майбутнього
України як європейської держави. Твори Шевченка
повинні звучати на майданах, де почала проливатись
кров наших дітей.

Юрист, 43р., вища

Особливо актуальний. Це час, коли треба боротися за
свою націю, за свої права та долю українського
народу. А як говорив Шевченко - „Борітеся-поборите"!
Студентка,21р., н/вища
Читаєш твори і наче говорить пророк, що бачить
дальшу долю України
Пенсіонер, 74 р.вища
Майже нічого конкретно не змінилося з його
часів у державі у ставленні до народу.
Студентка, 21р., вища
Ми, українці, маємо цінувати нашу історію та
Особистостей, які її творили. Т. Г. Шевченко був
Великою людиною, яка вірила в Україну.
Продавець-консультант,28 р. вища
Актуальний, особливо сьогодні, бо не хотів
миритися з приниженням, безправ'ям.
Держ. працівник,49 р., вища
На фоні сьогоднішніх подій в Україні
Шевченко надзвичайно актуальний. Його твори
надихають українців, вселяють дух і зміцнюють сили.

Науковець, 38р., вища

Так, оскільки він виразив світогляд українського
народу і дух його філософії, визначив хиби
та недоліки українського світогляду, вказав
шляхи оздоровлення, зберіг в українській душі
надію, воскресив зміст буття українського народу,
заклав підмурки українського традиціоналізму.
Доцент ун-ту, 38р.,вища
На мою думку, Т. Г. Шевченко буде актуальним
завжди, адже проблема народної боротьби та
любові до своєї Батьківщини ніколи не втратить
своєї актуальності.

Аспірантка, 22 р., вища

Т. Шевченко був і залишається актуальним сьогодні.
Він зі своїм народом, з Україною навічно оселився в
серці кожного з нас. Це ідеал гармонійного співбуття
усіх - і мертвих, і живих, і ненароджених...
Бібліотекар,  65 р., вища
Дуже актуальний, сучасний, поезія модерна,
погляди сучасні. Але з нього зробили ікону і
моляться на нього замість його читати і вивчати.
Вчитель, 43 р.,вища

   Щоб дізнатися більше, запрошуємо усіх зацікавлених у відділ абонементу ОУНБ ім. І. Франка, де Ви зможете детальніше ознайомитися із результатами соціологічного дослідження „Шевченко з погляду сучасності", яке було І етапом моніторингу. Аналіз опитування презентується на книжково-ілюстративній виставці „Слово Тараса іде до людей", яка діє у відділі абонементу з нагоди 200-ліття від дня народження Т. Шевченка.

   9 березня відбудеться ІІ етап вивчення - експрес-опитування „Тарас Шевченко - символ української нації". Висловлені думки підтвердять або спростують попередні висновки, а відповіді на нові запитання допоможуть поглибити розуміння та ставлення сучасників до життя і творчості Шевченка, його актуальності, пошанування. Результати ювілейного експрес-опитування будуть висвітлені на сайті бібліотеки.

                                                 Матеріал підготувала Оксана Качорак,

    завідувач відділу абонементу

Оновлено 21-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка