Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Голод Роман БогдановичГолод Роман Богданович, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури.

Народився 2 грудня 1968 року в с. Сарники Рогатинського району Івано-Франківської області. У 1986 р. закінчив Івано-Франківську середню школу №11. З 1986 по 1988 рік служив у війську (м.Кіров, зараз - м. Вятка, РСФСР). Після демобілізації, 1989 року, вступив на філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. 1994 року закінчив навчання в університеті й отримав спеціальність філолога, викладача української мови і літератури та викладача зарубіжної літератури (диплом із відзнакою).

Ще під час навчання в університеті зацікавився франкознавчою науковою тематикою, захистив дипломну роботу на тему „Іван Франко: між романтизмом і натуралізмом". З 1994 по 1997 рр. вчився в аспірантурі при кафедрі української літератури імені Михайла Возняка Львівського державного університету імені Івана Франка. 1997 року успішно захистив дисертацію на тему „Поетика натуралізму у творчості  Івана  Франка"  (науковий  керівник -  канд. філол. наук, доцент Бондар Л. П.) та отримав диплом кандидата філологічних наук.

З 2002 по 2005 рр. навчався в докторантурі при кафедрі української літератури імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка. 2006 року захистив докторську дисертацію на тему „Іван Франко та літературні напрями кінця XIX- початку XX століття" (науковий консультант -доктор філол. наук, професор Денисюк І. О.).

Трудову діяльність розпочав ще 1986 року (відразу після закінчення школи). З того часу у різні періоди працював в Івано-Франківському державному медичному університеті (спо­чатку викладачем і доцентом кафедри українознавства, а потім завідувачем кафедри мовознавства), у Львівському національному університеті імені Івана Франка (доцентом кафедри української літератури імені Михайла Возняка та старшим науковим співробітником Інституту франкознавства), у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (доцентом, а потім професором кафедри української літератури).

Наукові зацікавлення пов'язані передусім із дослідженням історико-теоретичних особли­востей українського та світового літературного процесу кінця XIX - початку XX століття та творчістю Івана Франка зокрема. Автор двох монографій, двох типових програм, більше сорока наукових статей і рецензій.

 Голод Р. про І. Франка:

Голод Р. Ідеологеми “націоналізм” та “інтернаціоналізм” у системі історіософських тлумачень Івана Франка / Р. Голод // До глибин сутности мови. = (To the depths  of the essence of language) : зб. наук. праць на пошану проф. М. Лесюка / ПНУ ім. В. Стефаника ; ред. Н. О. Дорогович. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - С. 80-90.

Голод Р. Діалектика „старого" і „нового"  в літературних взаєминах Івана Франка та Василя Стефаника / Р. Голод // Вісник Прикарпатського університету: Філологія. Вип. 34/35. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 25-31.

Голод Р. Діяльний співрозмовник європейської цивілізаційної праці: До проблеми геополітичного вибору Івана Франка / Р. Голод // Перевал. – 2016. - № 1/2. – С. 20-32.

Голод Р. „З його духа печаттю": І.Франко і новаторство в л-рі  / Р. Голод // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 36-55.

Голод  Р. Елементи сюрреалізму в художній творчості Івана Франка / Р. Голод // Мандрівець. - 2005. - № 5. - С. 50-53.

Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ-початку XX століття [Текст] / Р. Голод. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2005. - 284 с.

Голод Р. Методологія франкознавчих досліджень та творчий метод Івана Франка / Р. Голод //  Українська мова і література в школі. - 2005. -  № 7. -  С. 44-46.

Голод Р. Між романтизмом і натуралізмом / Р. Голод // Дзвін. - 1996. - № 8. - С. 139- 141.

Голод Р. Натуралізм у творчості Івана Франка [Текст] : [до питання про особливості творчого методу Каменяра] / Р. Голод. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2000. - 108 с.

Голод Р. Поетика імпресіонізму в оповіданні Івана Франка „Лесишина челядь" / Р. Голод // Українознавчі студії. - 2005-2006. - № 6-7. - С. 188-192.

Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості Івана Франка / Р. Голод // Слово і Час. - 2006. - № 8. - С. 27-31.

Голод Р. Поетика натуралізму в художній прозі І. Франка / Р. Голод // Молода нація. - 2000. - № 4. - С. 137-153.

Голод Р. Мікропоетика інтер'єрного опису у прозі Івана Франка / Р. Голод // Вісник Прикарпатського університету : Філологія. Вип. 23-24. -  Івано-Франківськ, 2009-2010. -  С. 149-157.

Голод Р. „...Ся наша теперішня доба є великою добою народин" / Р.  Голод // Перевал. - 2011. - №2/3. - С. 41-47.

Голод Р. Франкове оповідання "Поки рушить поїзд" у світлі теорії імпресіоністичного мистецтва / Р. Голод // Вісник Прикарпатського університету : Філологія. Вип. 40/41. – Івано-Франківськ, 2013/2014. – С. 64-71.

"У нас ще дух не розколовсь надвоє під корою" [діалог В. Власенко та Р. Голода про і. Франка] // Слово Просвіти. - 2018. - 6-12 груд. (№ 49) - С. 12-13. - Поч. № 48

 

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка