Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Голод Р. Ідеологеми “націоналізм” та “інтернаціоналізм” у системі історіософських тлумачень Івана Франка«Діалектика "національного" й "інтернаціонального" постійно перебувала у полі зору історіософських зацікавлень Івана Франка. У статті з промовистою назвою "Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах" письменник метафорично формулює власне бачення значущості цих категорій у літературному процесі...»

 (повний текст статті можна знайти у фондах ОУНБ ім. І. Франка).

 

Голод Р. Ідеологеми "націоналізм" та "інтернаціоналізм" у системі історіософських тлумачень Івана Франка / Р. Голод // До глибин сутности мови. = (To the depths  of the essence of language) : зб. наук. праць на пошану проф. М. Лесюка / ПНУ ім. В. Стефаника ; ред. Н. О. Дорогович. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - С. 80-90.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка