Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Качкан Володимир АтаназійовичКАЧКАН Володимир (12.08.1940, с. Рибне, тепер         Тисменицькогор-ну). Прозаїк, поет, фольклорист, історик і теоретик української літератури та етнокультури, пресознавець, педагог, громадсько-політичний діяч.

Навчався у Рибнянській початковій, Павелчанській семирічній та середній школі № 11 м. Івано-Франківська; здобув спеціальність слюсаря у  тех­нічному училищі № 2, а відтак, відслуживши три роки в армії, - професії філолога-викладача української мови та літератури в Івано-Франківському державному педагогічному інституті ім. В.Стефаника (історико-філологічний факультет, 1967), журналіста (1974). Працював кореспондентом, редактором, старшим редактором в обласному телерадіокомітеті, викладав літературу, фольклористику, журналісти­ко­знавство у Києві (Інститут журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка: завідувач кафедри, заступник директора Інституту, 1972-1995).

Ставши на наукову дорогу, 1974 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Михайло Павлик і уснопоетична народна творчість", а 1988 р. - докторську дисертацію на тему: „Проблеми традицій і новаторства в публі­цистиці". З 1990 р. - професор, з 1993 р. - академік АН Вищої школи України. 1990 р. здобув звання першого лауреата Республіканської премії в галузі публіцистики за розробку в періодичній пресі питань українського народознавства; 1995 р. став лауреатом академічної нагороди імені Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки; 1999 р. здобув звання лауреата премії ім. Василя Стефаника; 2000 р. - звання лауреата премії ім. Івана Франка; 2003 р. - звання лауреата Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких; нагороджений Міжнародною премією ім. Воляників-Швабінських (США, 2002);   2001 р. - визнаний людиною десятиліття; 2002 р. нагороджений медаллю Всеукраїнського товариства української мови "Просвіта" ім. Тараса Шевченка - "Будівничий України", орденом Архистратига Михаїла Української Православної Церкви Київського Патріархату. 2006 р. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Автор більше cімдесяти книжкових видань: монографій, художніх і докумен­тальних книг, новел, оповідань, есеїв, повістей, романів, поезій, більше пвтори тисячі публікацій у журнально-газетній періодиці в Україні, інших країнах.

Упорядкував кілька фольклорних збірок народних пісень (у записках М. Павлика, О. Маковея), тематичних збірників, антологій з української літератури, зокрема про творчість М. Павлика. Випустив у світ книгу „Журавлі повертаються...: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого" / Передмова, упорядкування і текстологічна редакція листів, примітки й коментарі, покажчики та підготовка ілюстративного матеріалу. - Львів, 2001. - 920 с.; іл.

З вересня 1995 р. Володимир Качкан живе і працює в Івано-Франківську, завідує кафедрою українознавства державного медичного університету. Веде велику науково-просвітницьку  роботу: є членом ради обласного об'єднання української мови ім. Тараса Шевченка "Просвіта"; редколегій журналів "Українознавець", "Галичина", "Обрії", "Перевал", "Літопис Бойківщини" (США-Україна), низки серійних видань енциклопедичного характеру, як „Українська журналістика в іменах", Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій з філологічних наук у Національному університеті імені Тараса Шевченка; 2006 р. - обраний депутатом Івано-Франківської обласної Ради V демократичного скликання.

Коло наукових інтересів В. А. Качкана - історія і теорія української літератури; фольклористика; історичне й літературне краєзнавство; культурологія; пресологія. Він один з утверджувачів в українознавстві напряму персоналізації галузей науки. Основними на цій ділянці є монографічні дослідження: „...І воскресне ім'я твоє: Народознавчі студії про забутих" (К., 1993. - 128 с.), "У творчій майстерні визначних етнологів" (К.: Київ. ун-т, 1993. - 86 с.), "Хай святиться ім'я твоє: Галицькі просвітницькі діячі, письменники, вчені - вихідці із священицьких родин" (Чернівці: Прут, 1994. - Т. 1. - 196 с., іл.), "Українське народознавство в іменах: У 2 ч." (К.: Либідь, 1994. - Ч. 1. -  336 с.; 1995. - Ч.2. - 288 с., іл.), "Українська журналістика в іменах: Історичний досвід, майстерність: У 2 ч." (К.: Варта, 1995. - Ч.1. - 40 с.; Ч.2. - 53 с.), "Хай святиться ім'я твоє: Студії з історії української літератури ХІХ-ХХ ст." (Коломия: Вік, 1996. - Т. 2. - 307 с., іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Українознавство та пресологія (ХІХ-перша половина ХХ ст.)" (Львів: Фенікс, 1998. - Т.3. - 368 с., іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ-перша полов. ХХ ст.)" (Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000. - Т.4 - 368 с., іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХ ст.)" (Львів, 2002. - Т. 5. - 472 с.; іл.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХ ст.)" (Львів, 2004. - Т. 6-7. - 720 с.; іл.), "Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.)" (Коломия: Вік, 2005. - 416 с.), "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХУІІІ - ХХІ ст.): Антологія одного листа" (Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. - Т. 8. - 540с., Т. 9. - 536с.); "Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ - ХХІ ст.) (Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007. - Т. 10. - 624 с., іл.), „Іван Хланта: бібліогр. покажчик (Ужгород, 2008. - 458 с.: іл.).

Про життєвий і творчий шлях вченого і письменника писали відомі вчені, літератори Євген Баран, Михайло Вів­­­чарик, Олег Гринів, Роман Гром'як, Микола Дмитренко, Федір Зубанич,  Ігор Кравченко, Іван Крупський, Ва­силь Лизанчук, Микола Мушинка, Михайло Пазяк, Анатолій Погрібний, Володимир Полєк, Сте­пан Пушик, Олександр Рисак, Тарас Салига, Василь Скуратівський, Ольга Слоньовська, Іван Хланта, Роман Федорів, Михайло Шалата, Во­лодимир Шкляр, Наталія Шумада та ін. (див.: Полєк В. Володимир Качкан: Біб­ліографічний покажчик творів. - Івано-Франківськ, 1990. - 62 с.; Володимир Качкан - вчений, письменник, педагог: Бібліографічний покажчик / Укладач М. М. Романюк. - Львів, 2000. - 112 с.; Володимир Качкан. Біобібліографічний покажчик / НАН України. ЛНБ ім. В.Стефаника. НДЦ періодики; укладач і автор передмови М. М. Романюк. - Львів, 2005. - 204с.).

Качкан В. про І. Франка :

Качкан В. Культурологічні ідеї Івана Франка в парадигмі сучасності / В. Качкан // Українознавство в персоналіях - у системі вищої медичної освіти : монографія. Кн. 1 / ІФНМУ ; за заг. ред. В. А. Качкана. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. - С. 52-64.

Вісник НТШ. Чис. 2 / ред. М. Сулятицький ; відп. за вип. В. Качкан. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 106 с.

Качкан В. Безцінний інтелект нації : до 150-річчя Івана Франка / В. Качкан // Галичина. - 2006. - 11 лип.

Качкан В. Іван Франко : українознавчий контекст і сучасна доба / В. Качкан // Етнокультурні процеси в українському урбанізованому середовищі ХХ ст. Вип. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.] , 2006.  -  С. 9-14.

Качкан В. Із народних глибин  / В. Качкан // Жовтень. - 1981. -  № 8. - С. 144-146.

Качкан В. На українських сходинах української честі і гідності (Іван Франко в рецепції Симона Петлюри) / В. Качкан // Вісник наукового товариства ім. Т. Шевченка. Чис. 2. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - С. 19-28.

Качкан В. Сила духу Каменяра: парадигма сучасності : [про творчість І. Франка] / В. Качкан // Галичина. – 2016. – 21 лип. (№ 55). – С. 8-9.

Качкан В. „Слово його б'є, як батіг, і очищає, як каяття": Іван Франко в рецепції Симона Петлюри  / В. Качкан // Перевал. - 2006. - № 2-3. - С. 72-79.

Качкан В. Франкоцентричний рік або На чому акцентувала періодика [відзначаючи 150-річчя з дня народж. І. Франка] / В. Качкан // Перевал. - 2007. - № 2. - С. 194-199.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка