Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Арсенич Петро ІвановичАрсенич Петро Іванович (24.01.1934, с. Нижній Березів, тепер Косівського ройону - 20.03.2017, м. Івано-Франківськ).

Історик, етнограф, музеєзнавець, культурно-освітній діяч, колекціонер.

Народився у селянській сім'ї 24 січня 1934 року у Нижньому Березові тепер Косівського району Івано-Франківської облас­ті. У 1958 р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціаль­ністю історик-музеєзнавець і був направле­ний на роботу в Івано-Франківський крає­знавчий музей, де працював старшим нау­ковим працівником у відділі історії. З вере­сня 1963 по серпень 1966 року викладав ар­хеологію та етнографію в Івано-Франківсь­кому педінституті, звільнений у 1966 р. за так званий націоналізм у зв'язку із справою дисидента В.Мороза. Піз­ніше знову у музеї. У 1965-1986 рр. переслідувався органами КДБ. Йо­го звільнено з посади завідувача відділу краєзнавчого музею (1973), конфісковано старі видання книг (1981). Він виступав проти русифіка­ції, нищення пам'яток історії та культури, брав участь у національно­му відродженні краю.

П. Арсенич - один із засновників в області товариства українсь­кої мови ім. Т.Г.Шевченка "Просвіта", "Меморіал", Народного руху. 15 квітня 1990 р. підняв синьо-жовтий прапор над Івано-Франківською міською ратушею.

Завідував науково-редакційним відділом при обласному управлінні культури. Науково-редакційним відділом, очолюваним П.Арсеничем, зда­но до друку книгу "Про Гуцулів і Гуцульщину", "Діяльність "Про­світи" на Прикарпатті", "Славні галицькі родини", "Відомі люди м. Івано-Франківська", "Культурно-громадська діяльність греко-католицьких священиків Прикарпаття за 100 років 1846-1946 рр.".

Він є одним із засновників обласних Товариств української мови ім. Т. Шевченка ,,Просвіта” . Працює доцентом у Прикарпат­ському університеті ім. В.Стефаника та Івано-Франківському теологічно-катехитичному духовному інституті. Досліджує маловідомі сто­рінки історії та культури краю. Ще у 1963-1970 рр. брав актину участь у написанні, редагуванні та організації видання "Історії міст і сіл УРСР. Івано-Франківська область".

П. Арсенич був одним з організаторів та активним учасником Міжнародної наукової конференції "Українці в Канаді" (1991), Пер­шого Світового Конгресу Гуцулів та міжнародної наукової конферен­ції в рамках роботи Конгресу (16-22 серпня 1993 року).

П. Арсенич - член Наукового товариства ім. Т. ІІІевченка у Льво­ві, Республіканської асоціації українознавців, лауреат премій ім. П. Чубинського, І.Вагилевича та Марійки Підгірянки, заслужений працівник культури України, Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців, член ради і колегії Товариства охорони пам'яток історії та культури..

Він опублікував декілька книг і понад тисячу статей з історії та культури краю в енциклопедіях, журналах "Архіви України", "Дзвін", "Народна творчість та етнографія", "Український історичний журнал", тезах, збірниках тощо. Ряд його статей присвячено проблемам етног­рафічного вивчення Гуцульщини, зокрема автору п'ятитомної моно­графії "Гуцульщина" Володимиру Шухевичу. Він співавтор путівників "Галич" (Львів, 1964), і "Маршрутами слави Прикарпаття" (Ужгород, 1987), монографії "Гуцульщина" (К., 1987), покажчика "Памятники истории и культури Ивано-Франковской области" (Івано-Франківськ, 1988) і довідника "Українські лікарі Прикарпаття" (Івано-Франківськ, 1991), автор брошур "Січові стрільці" (Івано-Франківськ, 1990) і "Ста-ниславів - столиця ЗУНР" (Івано-Франківськ, 1993), "Гуцульський те­атр Гната Хоткевича" (Коломия, 1993), "Березуни" (Івано-Франківськ, 1994), "Родина Заклинський" (Галич, 1995) та багатьох інших.

П. Арсенич - один з перших в області почав досліджувати націо­нально-визвольні змагання на Прикарпатті, зокрема про УСС, діяль­ність ОУН-УПА, сталінські репресії, зараз працює над підготовкою енциклопедичних довідників "Івано-Франківщина" та "Звід пам'яток історії та культури Івано-Франківської області".

Арсенич П. про І. Франка:

Арсенич П. Діти й онуки Івана Франка : [біогр. довід.] / П. Арсенич // Західний кур'єр. - 2006. - 31 серп.

Арсенич П. Іван Франко і Прикарпаття [Текст] / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Нова зоря , 2006. - 352 с.

Арсенич П. Криворівня напувала душу Івана Франка спокоєм, тихою красою / П. Арсенич // Верховинські вісті. - 2002. - 23 серп.

Арсенич П. Місцями життя і діяльності Івана Франка на Прикарпатті / П. Арсенич // Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. Вип. 3. - К. : [б. в.], 2006. - С. 17-36.

Арсенич П. Нижній Березів у житті Івана Франка / П. Арсенич // Радянська Гуцульщина. - 1987. - 5 січ. ; Народна творчість та етнографія. - 1986. - № 4. - С. 57-58 ;  Іван Франко - письмненник, мислитель, борець за дружбу між народами : [тези доп. обл. наук. конф., присвяч. 130-річчю від дня народж. Великого Каменяра]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1986. - С. 85-86.

Арсенич П. Почувався, як у себе вдома : І. Франко і Прикарпаття / П. Арсенич // Галицька Просвіта. - 2006. - № 19-25.

Арсенич П. Прикарпаття в житті Каменяра [Текст] / П. Арсенич. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1996. - 80 с.

Арсенич П. Титан праці і слова : [І. Франко і Болехівщина] / П. Арсенич // Ратуша. - 2006. - 28 лип.

Арсенич П. Титан праці, думки й слова / П. Арсенич // Ратуша. - 1999.- 27 серп.

Іван Франко у Криворівні  // Арсенич П. Криворівня в житті і творчості українських письменників, діячів науки й культури. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - С. 16-22.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка