Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Гаврилів Богдан МихайловичГАВРИЛІВ Богдан (01.12.1943 - 27.02.2020, Івано-Франківськ)   історик, краєзнавець, кандидат історичних наук (1996), заслужений працівник культури України (1995). Лауреат обласних історико-краєзнавчих премій: імені І.Вагилевича (1995) та імені академіка І.Крип'якевича (1997). Закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В.Стефаника (1969). З 1977 р. організатор та завідувач Музею історії освіти Прикарпаття в педінституті.

За З0 років історико-краєзнавчої діяльності Б.Гаврилів створив 12 музеїв та музейних кабінетів, написав та опублікував 360 статей і окремих праць. З 1990 р працює доцентом кафедри історії України Прикарпатського університету займає посаду голови ради Народного музею освіти Прикарпаття, є акти­вістом Українського товариства охорони пам'яток історії та культури У 1996 р. обраний головою Івано-Франківської обласної організації Всеукраїн­ської спілки краєзнавців. у 1993 р. обраний Почесним членом республіканської Спілки. Він був одним з авторів путівника "Мар­шрутами слави Прикарпаття" (1967), історичних нарисів "Івано-Фран­ківський державний педагогічний інститут ім. В.Стефаника" (1990), "Українське козацтво в пам'ятках історії-" (1993), довідників "Історія Прикарпаття", "Історія Івано-Франківська в хронології" (1993, 1994. 1996), "Краєзнавці Прикарпаття XIX - поч.XX ст." (1994), "Літопис Івано-Франківська (Станіслава)" (1998), "З минулого Опришівців" (1998), путівників "Шляхами Івана Франка на Прикарпатті" (1995), "Музей освіти Прикарпаття"  Давній Галич в пам'ятках історії та культури" (1999), „Вшанування пам'яті Олекси Довбуша на При­карпатті" (1999 - у співавторстві) та інших. Захистив канди­датську дисертацію на тему "Галицьке краєзнавство XIX - поч. XX ст.", яка видана окремою монографією (1997). Захистив канди­датську дисертацію на тему "Галицьке краєзнавство XIX - поч. XX ст.", яка видана окремою монографією (1997). Б. Гаврилів - ініціатор та організатор III Прикарпатської історико-краєзнавчої наукової конфе­ренції (1997).

 Гаврилів Б. про І. Франка:

Гаврилів Б. В Івано-Франківську таки є чимало Франкового! : [про вшанування пам'яті  Каменяра в Івано-Франківську] / Б. Гаврилів // Галичина. - 2005. - 13 груд.

Гаврилів  Б.  Вшанування пам'яті  І. Франка на Гуцульщині / Б. Гаврилів // Гуцульщина : перспективи її соц.-екон. і духов. розв. в незалежній Україні : матеріали наук. конф. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 1994. - С. 30-31.

Гаврилів  Б.  Здивував  нас франкознавець : [увічнення пам'яті  І. Франка в м. Івано-Франківську та зауваження щодо ст. Р. Горака ,,Що в Івано-Франківську Франкового?"] / Б. Гаврилів // Літературна Україна. - 2005. - 1 груд. - С. 4.

Гаврилів Б. М. Іван Франко в Станіславові [Текст] : історико-краєзн. вид. / Б. М. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 96 с.

Гаврилів Б. Прикарпаття в історико-краєзнавчих дослідженнях Івана Франка [Текст] / Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2000. - 37 с.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка