Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Академік Володимир Грабовецький: крізь призму інтернет джерел. Вебліографічний покажчик   Вебліографічний покажчик „Академік Володимир Грабовецький: крізь призму інтернет джерел" (до 85-річчя з дня народження) має на меті всебічно ознайомити краєзнавців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться місцевою історіографією з Інтернет-джерелами про визначного дослідника минувшини України та Прикарпаття, професора Володимира Грабовецького.

Покажчик охоплює вебліографічні джерела станом на 31.05.2013 р.

Матеріали систематизовано за розділами:

-            Біографія Володимира Грабовецького;

-            Науковий доробок вченого;

-            Вшанування історика В.В. Грабовецького;

-            Статті про В.В. Грабовецького;

У межах розділів документи розміщені в алфавітному порядку за їх назвами.

 

Укладач :  І. Фатафутдінова - головний бібліотекар ЦЕЗІ ОУНБ ім. І. Франка

 

Відповідальний за випуск:       Л. Бабій - директор ОУНБ ім. І.Франка

 

БІОГРАФІЯ ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО

 ВікіпедіЯ

http://uk.wikipedia.org/wiki/

Біографія В.В. Грабовецького

Енциклопедія ХІ

http://www.macsanomat.com/index.php/term/,9da4ab975b5460a5665c586970a8a661a8715f595698b0a0a269a069a25a59a75eaf975671b0af5ea15c6e6292a6a85ca594705e53a2ad5ca6586ca06db09e5ca794596756aea9.xhtml

В.В. Грабовецький. Біографічні дані, заслуги, праці.

Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

http://lib.if.ua/franko/1251001391.html

Грабовецький В.В., праці про І.Я. Франка.

http://lib.if.ua/franko/1312460383.html

Грабовецький В.В. Історія Івано-Франківська (Станіславова) з найдавніших часів до початку ХХ століття.

Нова Зоря

http://novazorya.if.ua/10052012/676-2012-05-10-10-39-17

Слово про літописця міста Івана Франка - В.В. Грабовецького.

ПроПоліс

http://propolis.if.ua/catalog/item4801.html

Грабовецький Володимир Васильович - коротка характеристика, біографія

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

http://www.pu.if.ua/inst/ndc/ndc/vvg.html

Володимир Васильович Грабовецький. Літописець прикарпатської землі.

Сайт П.П. Гай-Нижник

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/bio20.php

Біобібліографічний довідник «Українські історики ХХ століття», до якого внесено ім'я В.В. Грабовецького.

Фотоальбом рідної моди

http://ridnamoda.com.ua/album/category/fotoalbom/naukovts%D1%96-f%D1%96losofi-dosl%D1%96dniki

Інформація про Грабовецького Володимира Васильовича.

Хто є хто в Україні

http://whoiswho.dovidka.com.ua/user/?code=416419

Довідка: Книжка "Хто є хто - 2007" - Грабовецький В. В.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК ВЧЕНОГО

Вежа

http://vezha.org/kultura/n_10770/prezentovano_nove_doslidzhennja_akademika_vgrabovetskogo.html

Презентовано нове дослідження академіка В. В. Грабовецького "Легендарні опришки - лицарі Карпат (XVI-XIX ст.) в літописі та ілюстраціях"

Видавництво «Писаний камінь»

http://evrika.if.ua/35/

Новий посібник "Історія Гуцульщини" В. В. Грабовецького.

Повнотекстова стаття

http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N4/Art08.htm

В.В. Грабовецький «Вивчення історії та вшанування могил українських гетьманів».

Электронный каталог Absopac

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7755/source:default

Перелік книг В.В. Грабовецького.

Знання про Україну: що і де читати

http://www.uknol.info/uk/Persons/Graboveckyj_V_V.html

Перелік бібліографічних описів творів В.В. Грабовецького.

Книжкові джерела біо-бібліографістики Івано-Франківщини у фондах наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника:

lib.pu.if.ua/file/nauka/dzherela.doc

Бібліографічний опис книг В.В. Грабовецького (с. 19-23.)

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

http://hklib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KV_PRINT&P21DBN=KV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Грабовецький, Володимир Васильович

Опис книг В.В. Грабовецького.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

http://lib.if.ua/news/1368710434.html

Нові книги від визначного літописця Прикарпаття В.В. Грабовецького.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

http://lib.if.ua/publish2009/1235144545.html

Колекція книг Володимира Грабовецького у фондах ОУНБ ім. І. Франка.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

http://www.lib.if.ua/posts/1227008358.html

Презентація книги В.Грабовецького „Легендарні опришки - лицарі Карпат (XVI-XIX ст.) в літописі та ілюстраціях"

Старий Калуш

http://kalusz.io.ua/s112201/istoriya_kalusha_v._graboveckiy

Історія Калуша В.В. Грабовецького.

ХГНБ им. В.Г.Короленко

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?

Бібліографія книг В.В. Грабовецького.

e-catalog.name

http://www.e-catalog.name/x/2/x.exe?LNG=&C21COM=S&I21DBN=NBUV&P21DBN=NBUV&S21FMT=briefwebr&S21ALL=(<.>A%3DГрабовецький, Володимир Васильович$<.>)&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX

Каталог Киев НБУВ - перелік книг Грабовецького В. В.

Google Книги

http://books.google.com.ua/books/about/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%97_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B9.html?id=C-9QAAAACAAJ&redir_esc=y

Історія Коломиї з найдавніших часів до початку XX ст. В.В. Грабовецького.

nauka24.com

http://nauka24.com/kniga_spisok/grabovetskiy-volodimir-vasilovich--grabivka--litopis-oseli-nad-lukvoyu---prikarpatskiy-un-t-im--vasilya-stefanika--kafedra-istorii-ukraini----ivano-fr_218958.html

Інтернет магазин. Книга Грабовецького В. В. "Грабівка. Літопис оселі над Луквою".

osvita.org.ua

http://www.osvita.org.ua/news/40510.html

В Івано-Франківську презентовано нове дослідження академіка В.Грабовецького.

studentus.com.ua

http://studentus.com.ua/spisok_kniga/grabovetskiy-volodimir-vasilovich--legendarni-oprishki---litsari-karpat----------st---v-litopisi-ta-ilyustratsiyah---prikarpatskiy-natsionalniy-un-t-im--vasilya-stefanika--institut-istorii-p_69661.html

Бібліографічний опис книги Грабовецького В. В. "Легендарні опришки - лицарі Карпат (XVI-XIX ст.) в літописі та ілюстраціях".

wikipedia.org

http://uk.wikipedia.org/wiki/Івано-Франківський_історико-меморіальний_музей_Олекси_Довбуша

В основі експозиції музею Олекси Довбуша - приватна колекція директора музею, доктора історичних наук Володимира Грабовецького.

ВШАНУВАННЯ ІСТОРИКА В.В. ГРАБОВЕЦЬКОГО

Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців України (ІФ ОО НСКУ )

http://ifoonsku.ucoz.ua/index/chleni_if_oo_nsku/0-7

Грабовецький В.В. входить у список членів ІФ ОО НСКУ.

Івано-Франківська універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка

http://lib.if.ua/litprem/1340967758.html

В. В. Грабовецький - лауреат обласної премії ім. В. Стефаника за книгу «Нарис історії Княгинина» (2001 р.).

Інститут історії і політології ПНУ ім. В. Стефаника

http://www.pu.if.ua/depart/Historical/ua/355/

В Інституті сформувалися наукові школи. Зокрема, Прикарпатську історичну школу очолює доктор історичних наук Грабовецький Володимир Васильович.

Коломия

http://kolomiya.com.ua/vidatn-osobi.html

Грабовецький В.В. входить до видатних осіб міста.

Коломия ВЕБ портал

http://kolomyya.org/famous.htm

Постаті, діяльність яких пов'язана з містом, зокрема Грабовецький В.В.

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

http://lib.npu.edu.ua/ua/manythanks

Подаровані до бібліотеки книги В.В. Грабовецького.

Правда

http://pravda.if.ua/news-27588.html

Почесні громадяни Івано-Франківська, одним з яких є Грабовецький В.В.

Прикарпатський Національний університет ім. В. Стефаника Інститут політології

http://www.pu.if.ua/depart/Historical/ua/359/

 В Інституті історії і політології діє спеціалізована Вчена рада Д.20.051. із захисту докторських дисертацій. В склад ради входять: проф. Кугутяк М. В. , проф. Грабовецький В. В. та ін.

Українознавство

http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=221&number=54&category=8

Інформація про Український історичний клуб Москви, засновником якого є доктор історичних наук В. Ідзьо, учень академіка АН України В.В.Грабовецького.

Український науковий клуб

http://nauka.in.ua/news/articles/article_detail/1331

Кугутяк М., Райківський І. Історична школа Грабовецького.

Управління культури, національностей та релігій Івано-Франкіської ОДА

http://if-cultura.if.ua/premii-ta-nagorody/194-laureati-premyi-men-vana-vagilevicha-vano-frankvskoyi-oblasnoyi-radi.html

Грабовецький Володимир Васильович - лауреат премії імені І. Вагилевича Івано-Франківської обласної ради Українського товариства охорони пам'яток історії та культури 1991 р.

ivfrankivsk.if.ua

http://www.ivfrankivsk.if.ua/menu.php?id=30027

Інформація про обласну організацію Всеукраїнської спілки краєзнавців, яку очолював професор В.В. Грабовецький.

vchys.com.ua

http://vchys.com.ua/referatu/istoria_ukraine/8395-vano-frankvskiy-storiko-memoralniy-muzey-oleksi-dovbusha.html

Івано-Франківський історико-меморіальний музей Олекси Довбуша, створений на основі приватної колекції В.В. Грабовецького.

Соціальні медіа Печеніжина 3.0

http://www.pechenizhyn.org.ua/p/blog-page_13.html

Історична довідка про смт. Печеніжин, уроженцем якого є Грабовецький В.В.

СТАТТІ ПРО В.В. ГРАБОВЕЦЬКОГО

Галичина

http://www.galychyna.if.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=1431&tx_ttnews[backPid]=24

Кугутяк М., Райківський І. Історична школа Грабовецького.

Країна знань

http://www.4uth.gov.ua/education/history/vidomi.htm

В.В. Грабовецький - відомий український історик.

Правда.if.ua

http://pravda.if.ua/news-1364.html

Д. Назарчук. Інтерв'ю з В.В. Грабовецьким.

Радіо Свобода

http://www.radiosvoboda.org/content/article/1185807.html

Г. Добош. Засновник прикарпатської історичної школи Володимир Грабовецький відзначає 80-річний ювілей.

Україна молода

http://www.umoloda.kiev.ua/regions/72/171/0/77416/

Крайній І. Нестабільний «попит» на гетьманів. Про український феномен доби Середньовіччя та раннього Нового часу, «невизнаного» дуба й заповіт академіка Грабовецького.

Україна молода

http://www.umoloda.kiev.ua/regions/72/164/0/49580/

Крайній І. Професор стартував першим. Відомий прикарпатський історик В.В. Грабовецький розпочав підготовку до 200-річних ювілеїв Маркіяна Шашкевича та Тараса Шевченка книгами про малі батьківщини двох великих українців.

Україна молода

http://www.umoloda.kiev.ua/regions/0/175/0/13248/

Крайній І. Розповідь про легендарну українку Роксолану - історична версія професора В.В. Грабовецького.

Україна молода

http://www.umoloda.kiev.ua/regions/72/171/0/32149/

Крайній І. Олексі Довбушу - від Володимира Грабовецького.

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка