Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Грабовецький Володимир ВасильовичГРАБОВЕЦЬКИЙ Володимир (24.07.1928, смт. Печеніжин, тепер Коломийського р-ну - 4 грудня 2015) історик, доктор історичних наук (з 1969), академік НАН вищої школи України (з 1995), заслужений діяч науки України (1995). Кавалер 6-ти урядових нагород, зокрема, у 1998 році нагороджений відзнакою Президента України орденом „За заслуги" ІІІ ступеня. Лауреат обласної краєзнавчої премії ім. І. Вагилевича (1991), галицької історичної премії ім. І. Крип'якевича (1998), почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1993).

Навчався у Коломийській гімназії. Закінчив Малу духовну семінарію у Львові (1942-1944) та історичний факультет Львівського університету (1952). З листопада 1953 р. працював в Інституті суспільних наук АН УРСР у Львові на посаді наукового (з 1961 р. - старшого) співробітника. З 1975-го -професор кафедри історії України Івано-Франківського педінституту. У 1958 р. захистив кандидатську дисертацію „Селянський рух на Галицькому Прикарпатті у 2-й пол. XVII ст.", в 1968 р. - докторську "Антифеодальна боротьба карпатського опришківства ХУІ-ХІХ ст." Автор праць: "Народний герой „Олекса Довбуш" (1957), „Олекса Довбуш - легендарний герой українського народу" (М., 1959), „Звенигород" (1959), „Народні музеї Львівщини" (1961), „Західноукраїнські землі в період народно-визвольної боротьби 1648-1654 рр." (1972), „Напис на камені" (1976), „Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи 1490-1492 рр." (1979), „Гуцульщина ХШ-ХІХ ст." (1982), „Колиска трьох братніх народів" (1982), „Стежками Олекси Довбуша" (1988), „Галицька трійця XIII ст. - Тимофій, Авдій, Митуса" (1989), „З історії некрополя України" (1990), „Нариси історії Івано-Франківська" (1989), „Літопис запорізького козацтва" (1992), „Михайло Грушевський - видатний історик України, громадсько-політичний і державний діяч" (1991), „Нариси історії Прикарпаття" (т.1-6, 1992-1995), „Історія Печеніжина" (1993), „Гуцульщина в історії України" (1993), „Роксоляна в історії" (1993), співавтор путівників „Галич", „Гордок" (1968), „Надвірна", „Сторінками історії - у майбутнє" та ін.. Автор близько 1000 наукових праць. У 1998 р. став кавалером ордена „За заслуги".

В.Грабовецький створив Прикарпатську історичну школу, під його керівництвом захищено кілька десятків кандидатських та докторських дисертацій. Він Почесний громадянин трьох міст і трьох сіл Прикарпаття.

У 1995 р. В.Грабовецький виступив ініціатором проведення Міжна­родної наукової конференції, присвяченої 250-річчю із дня загибелі націо­нального героя України О.Довбуша. До цієї дати він опублікував велику історичну монографію „Олекса Довбуш" та спогади „В пошуках Довбушевих скарбів".

22 вересня 1995 р. в м. Івано-Франківську урочисто відкрито історико-меморіальний музей      легендарного героя Олекси Довбуша з приватної колекції відомого українського вченого-історика, академіка Володимира Грабовецького, а у 2000 р. - музей кафедри історії Украї­ни Прикарпатського університету ім.В.Стефаника.

Грабовецький В. про І. Франка:

Грабовецький В. Іван Франко про Галицький край / В. Грабовецький // Тези доповіді та повідомлення науково-теоретичної конференції, присвяченої 500-річчю початку селянського повстання на Прикарпатті під проводом народного героя Мухи. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1990. - С. 10-11.

Грабовецький В. Іван Франко у Станіславі // Грабовецький В. Історія Івано-Франківська (Станіславова). Ч. 1. -  Івано-Франківськ : [б. в.], 1999. - С. 261-264.

Грабовецький В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка в його праці „Галицьке краєзнавство" / В. Грабовецький // IV Республіканська наукова конференція з історії краєзнавства : [тези доп. і повідомл.]. - К. : [б. в.], 1989. - С. 64-65 ; 50 років возз'єднання Західної України з Радянською Україною в складі Союзу РСР. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1989. - С. 137-138.

Грабовецький В. Прикарпаття і Каменяр : до 150-річчя з дня народж. Івана Франка : зб. / Володимир Грабовецький. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2006. - 100 с.

Грабовецький В. Скульптурна Франкіана Прикарпаття : путівник  / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. - 28 с.

Іван Франко про галицький край // Грабовецький В. Багатовіковий літопис Прикарпаття в 50-ти томах. Т.3 : Історія Прикарпаття ХV ст. в літописі та ілюстраціях / В. Грабовецький. - Вид. 2-е, допов. - Івано-Франківськ, 2014. - С. 3-6.

 

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка