Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

До 150-ї річниці від дня народження Василя СтефаникаСтефаник В. Зібрання творів [Текст] : у 3 т., у 4 кн. Т. 1, кн. 1 : Твори : [150-річчю В. Стефаника присвяч.] / Стефаник В.; Василь Стефаник ; редкол.: С. Хороб (голова), Є. Баран, Р. Голод [та ін.] ; ред. і упоряд. тому Р. Піхманець. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - 675 с.

Публікуються новели, оповідання, поезії в прозі, публіцистика Василя Стефаника із збереженням автентичності авторського тексту.

Видання призначене для широкого кола читача.

Стефаник В. Зібрання творів [Текст] : у 3 т., у 4 кн. Т. 1, кн. 2 : Листи : [150-річчю В. Стефаника присвяч.] / Стефаник В.; Василь Стефаник ; редкол.: С. Хороб (голова), Є. Баран, Р. Голод [та ін.] ; ред. і упоряд. тому Є. Баран. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - 599 с. + 8 окр. арк. іл.

У виданні зібрані всі надруковані листи, як у книгах творів Василя Стефаника, так і в журналах чи наукових збірниках, додані окремі недруковані листи, які зберігаються в архіві Мотрі Стефаник у Львові та деякі листи з Центрального державного історичного архіву у Львові.

В окремий блок винесені листи Василя Стефаника за тритомним дослідженням Романа Горака. Всього у цьому виданні маємо 456 листів і фрагментів листування.

Для шанувальників української літератури.

Стефаник В. Зібрання творів [Текст] : у 3 т., у 4 кн. Т. 2 : Твори Василя Стефаника іноземними мовами : [150-річчю В. Стефаника присвяч.] / Стефаник В.; Василь Стефаник ; редкол.: С. Хороб (голова), Є. Баран, Р. Голод [та ін.] ; ред. і упоряд. тому С. Хороб. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - 679 с. + 21 с. іл.

До другого тому ввійшли вибрані переклади творів Василя Стефаника слов'янськими, романо-германськими, а також китайською мовами. Вони в різний час були надруковані за кордоном і в Україні як відомими, так і малознаними видавництвами. Тут подано лише окремі з новел письменника в іномовній інтерпретації, починаючи з перших публікацій на початку XX століття і завершуючи нинішніми у ХХІ-му сторіччі.

Адаптацію текстів перекладеної прози українського автора здійснювали фахівці іноземних мов, здебільшого викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стефаник В. Зібрання творів [Текст] : у 3 т., у 4 кн. Т. 3 : Репринт прижиттєвих видань Василя Стефаника / Стефаник В.; Василь Стефаник ; упоряд. : Р. Піхманця, І. Юрчук ; редкол.: С. Хороб (голова), Є. Баран, Р. Голод [та ін.]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. -  6 кн. в обкл.

Цей том складають репринтні видання прижиттєвих збірок прози Василя Стефаника «Дорога», «Земля», «Камінний хрест», «Моє слово», «Синя книжечка», «Ювілейне видання». Всі вони подані за хронологічним порядком із збереженням їх вихідних видавничих даних та авторських редакцій текстів.

Слоньовська О. В.  Василь Стефаник: маестро української новели : монографія / Слоньовська О. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. - 280 с.

Науково-популярна, проте в методичному ключі, розвідка Ольги Слоньовської «Василь Стефаник: Маестро української новели» по-новому відкриває читачам особистість відомого письменника й у новаторському ключі пропонує інтерпретацію його творів. Книга базується на документальних фактах, але виклад матеріалу в ній доступний і зрозумілий. Найважливіше, що авторка своєрідно «ліквідує» всі «білі плями» й ненав'язливо розвінчує насаджені радянською системою стереотипи стосовно цього митця. У поданих художніх текстах і цитатах із творів В. Стефаника збережено правопис, у якому ці твори вперше були видані. Зроблено це для того, щоб читачі мали нагоду переконатися, що Василь Стефаник писав тодішньою літературною мовою, а тільки його персонажі говорили русівською говіркою.

Стефаник В. Вибрані твори [Текст] = Valogatott muvek / Стефаник В.; Василь Стефаник ; [пер. Л. Балли та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2010. -  272 с.

В цій книзі подаються перли новелістики Василя Стефаника, неперевершеного майстра малої прози. Твори публікуються українською мовою в оригіналі, а також і в угорському перекладі.

Видання адресоване як широкому угорському читачеві, який таким чином матиме змогу двомовно знайомитися з визначними творами української класики, так і учням шкіл з угорською мовою навчання.

Стефаник В. Майстер [Текст] : вибране / Стефаник В. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 159 с.

Цією книжкою видавництво «Лілея-НВ» започатковує серію «Майстри української прози». В ній ми плануємо видати десять книжок української класики та десять - сучасних українських авторів. Надіємося, що наша серія вибраного допоможе Вам швидко опанувати український літературний простір і назавжди залишитися в ньому.

А про Василя Стефаника як яскравого представника експресіонізму в українській літературі свідчать його найкращі новели, що ввійшли до цієї книжки.

Стефаник В. Роса [Текст] : [новели] / Стефаник В.; Василь Стефаник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - 179 с.

У книзі подано кращі зразки новелістичного мислення Василя Стефаника, одного з найвидатніших майстрів малих жанрових форм не лише в українському, а й у світовому письменстві. Публікації супроводжує «спроба біографії» автора, що належить перу його сина Юрія, а також дослідження символічної природи його творчості.

Василь Стефаник: наближення [Текст] / ДВНЗ "ПНУ ім. В. Стефаника", Варшав. ун-т ; [за ред. С. Хороба]. - Івано-Франківськ ; Варшава : [Місто НВ], 2017. - 509 с. : іл. - (Видавнича серія кафедри україністики Варшавського університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ; т. 18).

До книги, присвяченої 145-літтю від дня народження Василя Стефаника, увійшли дослідження і матеріали сучасних учених з України, Польщі, США, в яких з нових наукових позицій здійснено спробу осмислення життя і творчості класика українського письменства, пізнання його неперебутнього художнього світу.

Книга розрахована на широкий читацький загал, зокрема на науковців, учителів, студентів, усіх пошановувачів літературної спадщини Василя Стефаника.

Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ-ХХ століть [Текст] : колект. монографія / ДВНЗ "ПНУ ім. В. Стефаника" [та ін. ; упоряд. та наук. редагування: Н. Д. Мочернюк, О. М. Солецький]. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2020. - 319 с.

Колективна монографія висвітлює спектр питань та проблем, пов'язаних з участю Василя Стефаника, Івана Франка, Андрея Шептицького в українському суспільно- культурному житті кінця ХІХ-ХХ ст. Розмаїття порушених тем зумовлене інтердисциплінарним характером монографії. Дослідники творчості Івана Франка і Василя Стефаника, слова та наук митрополита Андрея висвітлюють громадсько-політичну діяльність та культурно-освітні ідеї наших видатних діячів у духовному та національному житті українців, їхню рецепцію з погляду наступних поколінь.

Монографію адресовано літературознавцям, мовознавцям, історикам, культурологам, релігієзнавцям, педагогам, усім, хто цікавиться діяльністю Василя Стефаника, Івана Франка, Андрея Шептицького.

Стефаникознавство в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПНУ ім. В. Стефаника, Наук. б-ка ; відп. ред. та авт. передм. М. В. Бігусяк ; упоряд. Є. Ф. Ражик, О. М. Бігусяк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 80 с.

У бібліографічний покажчик увійшли дані про матеріали наукових конференцій, колективні монографії, художні твори, статті науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, присвячені життєпису та творчому доробку Василя Семеновича Стефаника (1871-1936 рр.). Матеріали покажчика подано за тематичними розділами, а в межах розділів у хронологічному порядку та мовою оригіналу. Доповнюють бібліографію покажчик лауреатів Обласної премії імені Василя Стефаника та іменний покажчик.

У бібліографічний покажчик увійшли дані про матеріали наукових конференцій, колективні монографії, художні твори, статті науковців ПНУ ім. В. Стефаника, присвячені життєвому шляху та творчому доробку В. Стефаника (1871-1936).

Горак Р. Василь Стефаник. Біографія [Текст] : до 150-річчя від дня народж. В. Стефаника / Горак Р.; Роман Горак ; [голов. ред. М. Николишин ; відп. за вип. В. Федорців]. - Львів : Апріорі, 2020. - 367 с.

Видатного українського письменника-класика і громадського діяча Василя Стефаника творці художнього слова, вчені-літературознаці вважають визначним майстром психологічної новели, «абсолютним паном форми» (І. Франко), зокрема діалога, і відносять до когорти світових прозаїків найвищого мистецького рівня.

Життю і творчості великого прозаїка присвятив своє ґрунтовне видання відомий письменник-есеїст Роман Горак. Його багатолітня дослідницька праця, основана на невтомних пошуках у різноманітних архівах, вивчення величезного масиву документів, біографічних матеріалів, спогадів, критичної стефаникознавчої, франкознавчої (Василь Стефаник вважав себе учнем Івана Франка) та іншої додаткової літератури дала можливість створити ґрунтовну працю про оповідника-новеліста світового рівня.

Горак Р. Василь Стефаник [Текст] : у 3 кн. Кн. 1 / Горак Р.; Роман Горак. - Львів : Апріорі, 2015. -  600 с.

Видатного українського письменника-новеліста та громадського діяча Василя Стефаника деякі українські письменники та літературознавці вважають світовим генієм. І не безпідставно. Якби він жив у якійсь іншій країні, то мав би світову славу письменника, подібну, як Ернест Хемінгуей і Джек Лондон, або Микола Гоголь.

Життю і творчості цього безсумнівно великого прозаїка присвятив своє ґрунтовне художньо-есеїстичне видання у трьох книжках відомий письменник-есеїст зі Львова Роман Горак. Його невтомні пошуки у різноманітних архівах, вивчення величезного масиву документів, біографічних матеріалів, спогадів, критичної, стефаникознавчої, франкознавчої (Василь Стефаник вважав себе учнем Івана Франка) та іншої додаткової літератури привели до фундаментальної праці про покутського оповідника-новеліста світового рівня.

Роман Горак - автор багатьох дослідницьких і надзвичайно цікавих та повчальних праць перш за все про велета українського письменства і національної думки Івана Франка.

Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну. - К.:УкрНДІСВД, 2018. - 112 с., іл. (Серія «Життя видатних дітей»)

Відомий український письменник Степан Процюк із притаманними йому запалом і пристрастю оповідає про те, як «поміж курми і зорями» проминало дитинство неперевершеного новеліста Василя Стефаника; у яку бездонну криницю снів поринав щоночі майбутній психіатр і філософ Карл-Ґустав Юнґ; як хвацько вмів хлопчаком бешкетувати письменник і перший керівник Українського Уряду Володимир Винниченко; як переростав власну долю один із найсумовитіших митців початку XX століття Архип Тесленко; урешті, наскільки «недитячим» виявилося дитинство російської поетки Ніки Турбіної.

Книжка для всіх, хто вчиться долати житейські перешкоди.

ОУНБ ім. І. Франка – на урочистому святкуванні 150-річчя від дня народження Василя Стефаника

Відеопрезентація «Василь Стефаник: наближення»

Василь Стефаник: вогонь і біль русівського генія

Віртуальна виставка «Василь Стефаник: сила справжнього таланту»

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка