Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Відомості про вченого та його діяльністьП.П. Історичний «Зоосад...» Івана Монолатія : [про книгу І. Монолатія «Зоосад революції...»] / П.П. // Франківська газета. - 2021. - 28 січ. (№4). - с.8.

Іван Монолатій. Від Донецька до Перемишля. Як сучасна література «пам’ятає» українські міста.

Парипа П. Якою була сила ЗУНР : [про кн. І. Монолатія «Сила ЗУНР : вибрані питання потенціалу, безпеки і дипломатії держави» (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2020. - 80 с.)] / П. Парипа // Франківська газета. - 2020. - 20 серп. (№ 25). - с.8.

Великочий В. Приреченість сконструйованих парадигм, або нове прочитання національного наративу : (рефлексії щодо циклу наукових статей професора І. Монолатія «Чорні лебеді Української Революції (не)ймовірні випадки західноукраїнської державности») / В. Великочий // Галичина. № 33. - Івано-Франківськ, 2020. - С. 199-206.

М. Гаухман Рец. на: Іван Монолатій. "Вічний жид з Коломиї. "Українець" Мойсеєвого визнання Яків Саулович Оренштайн". (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015).  / М. Гаухман // Україна модерна. - 2017. - № 24. -  С. 305-314.

Долганов П. С. Багатоликі культурні обриси міст Західної України : [про кн. І. Монолатія «Діри пам'яті. Як пам'ятаючи, місто забуває» (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017)] / П.С. Долганов // Прикарпатський вісник НТШ : Думка. № 5/6. - Івано-Франківськ, 2017. - С. 270-274.

Клим О. Петросаняк переклала Цьоклера : [про презентацію кн. в стінах ОУНБ ім. І, Франка, модератор 1. Монолатій ] / О. Клим // Репортер. - 2016. - 13 жовт. ( 41). - С. 2.

 

«Листи додому» прадіда Івана Монолатія : [про презентацію кн, «Листи додому» проф. ПНУ ім. В. Стефаника І. Монолатія в обл. б-ці ] // Краєзнавець Прикарпаття. - 2016. - № 27. - С. 74.

 

 Почесні громадяни міста : [про вручення звання досліднику історії Коломиї І. Монолатію] // Вільний голос. - 2016. - 21 лип. (№29). - С.2.

 

Великочий В. Нове слово в українській юдаїці / В. Великочий // Карпатський край. - 2016. - № 1 (8). - С. 227-228. - Рец. на кн.: Монолатій І. Вічний жид з Коломиї. «Українець» Мойсеєвого визнання Яків Саулович Оренштайн. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ; Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2015. - 464 с.

 

Долганов П. «Історичні симулякри»: спроба повернення до втраченого світу : [про кн. І. Монолатія «Місто без властивостей: коломийська фуга Великої війни» (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - С. 224 с.] / П. Долганов, М. Гон // Панорама політичних студій : наук. вісн. РДГУ. Вип. 13 / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т; ред. М. М. Гон. - Рівне, 2015. - С. 304-306.

Презентація книжки Івана Монолатія «Цісарська Коломия. 1772-1918» [в Коломиї] // Петрів М. Культурологічний проект «Коломия - наше місто» : 2010-2014 : збірник / М. Петрів. - Івано-Франківськ : НАІР, 2015. - С. 21-24.

Презентація книжки Івана Монолатія «Цісарська Коломия. 1772-1918»  [в Коломиї] // Петрів М. Культурологічний проект «Коломия - наше місто» : 2010-2014 : збірник / М. Петрів. - Івано-Франківськ : НАР, 2015. - С. 21-24.

 

Щербін Л. Коломия у вирі великої війни : [про кн. І. Монолатія «Місто без властивостей: Коломийська фуга Великої війни» (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 224 с.)] / Л. Щербін // Вісник Прикарпатського університету : Історія. Вип. 26. - Івано-Франківськ, 2014. - С. 240-241.

Долганов П. «Історичні симулякри»: спроба повернення до втраченого світу / П. Долганов, М. Гон // Панорама політичних студій : наук. вісн. РДГУ. Вип. 13 / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; ред. М. М. Гон. - Рівне, 2015. - С. 304-306. - Рец. на Монолатій І. Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ; Галицько-Українська Накладня ім. Якова

Оренштайна, 2014. - 224 с.

 

Великочий В. Властиво про «властивістне» місто : [про кн. І. Монолатія «Місто без властивостей: Коломийська фуга Великої війни» (Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 224 с.)] / В. Великочий // Карпатський край. - 2014. - № 2 (5). - С. 268-270.

Великочий В. Властиво про «властивістне» місто / В. Великочий // Карпатський край. - 2014. - Мо2 (5). - С. 268-270. - Рец. на кн.: Монолатій І. Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ; Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна, 2014. - 224 с.

Малащук А. Вавилон над Прутом : [про презентацію кн. І. Монолатія «Місто без властивостей » в музеї Гуцульщини й Покуття м. Коломиї ] / А. Малащук // Вільний голос. - 2014, - 25 груд. (№ 54). С. 9.

 

Монолатій І. Іван Монолатій: арсенал мирних інструментів щодо розв'язання проблеми Криму вже вичерпано : [ інтерв'ю з акад. Акад. наук вищої шк. України І. Монолатієм / розмовляла Оксана Процюк] // Галичина. - 2014. - 20 берез. (№ 41/42). - С.8.

Монолатій І. Іван Монолатій: для кращого майбутнього треба робити більше вже сьогодні, а не відкладати на завтра (що чекає Україну в 2020 році?) [інтерв'ю з акад. Акад. наук вищої шк. України І. Монолатієм / розмовляла Оксана Процюк] // Галичина. - 2014. - 13 лют. (№ 22/23). - С. 1, 8-9.

Монолатій І. Початки новітнього відродження. Іван Монолатій: лише після виборів нового президента і парламенту фактор Майдану може відійти в історію: [інтерв'ю з д-ром політ наук, проф. ПНУ ім. В. Стефаника І. Монолатієм / розмовляла Оксана Процюк] // Галичина. - 2014, - 25 лют. (№ 29), - С. 4.

Монолатій І. Перед сходженням на виборчу Говерлу. Іван Монолатій: наше молоде громадське суспільство готове до перевиборів : [інтерв'ю з проф. ПНУ ім. В. Стефаника, д-ром політ. наук Іваном Монолатієм / розмову вела Оксана Процюк ] // Галичина. - 2014. - 2 верес. (№130). - С. 4.

Монолатій І. Лакмусовий папірець системних реформ. Іван Монолатій: не очікуймо від нового парламенту політичних див :[розмова з проф. ПНУ ім. В. Стефаника І. Монолатієм / розмовляла Оксана Процюк]  // Галичина. - 2014. - 30 жовт. (№ 165-166). -С. 4.

Ясінська О. Перша світова війна: коломийські контексти : [про презентацію кн. І. Монолатія «М істо без властивостей» в Коломиї] / О, Ясінська // Коломийські вісти. - 2014. - 26 груд. (№ З0). - С. 6.

Монолатій І. «Оrdung muss sеіn!» Професор Іван Монолатій про відповідальність та прагматизм у німецькому політичному житті [розмова з цьогоріч. переможцем у конкурсі рецензій на 100 нім. кн. від Гете-Інституту в Україні / записав Р. Івасів] // Галичина. - 2012. - 30 серп. (№ 127-128). - С. 18.

Пояркова Т. «Не існує дрібниць, якими можна знехтувати заради наукової цілісності...» / Т. Пояркова // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2013. - № 3 (23). - С. 303-304. - Рец. на кн.: Монолатій І. Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 432 с.

Щербін Л. Історія Івано-Франківська у джерелах : [про хрестоматію «Моє місто», упоряд. І. Монолатій] / Л. Щербін // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - 2012. - №22. - С.207-208.

Монолатій Іван Сергійович // Літопис краєзнавців Прикарпаття. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 104-105.

Монолатій І. Іван Монолатій: «Хто руйнує місто?» : [розмова з канд. іст. наук про руйнування пам'яток історії і архітектури у Коломиї та Івано-Франківську / розмовляла Л. Тугай] // Галичина. - 2011. - 25 січ. (№ 11). - С. 1,2.

Великочий В. С. Студія про етнополітичні відносини в краю пограниччя / В. С. Великочий // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Вип. 18. - Івано-Франківськ, 2010. -  С. 193-194. Рец. на кн.: Монолатій І. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1914 рр. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 736 с.

Малащук А. Коломия під короною Габсбургів : [презентація. кн. І. Монолатія «Цісарська Коломия »] / А. Малащук // Вільний голос. - 2010. - 9 квіт. (№ 27). - С. 6.

Монолатій І. Мої шкільно-гімназійні роки // Ї. - 2010. - № 62. - С, 188-193.

Монолатій Іван // Івано-Франківськ : енциклопедичний словник / авт-упоряд. Г. Карась, Р. Діда, М. Головатий та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - С. 300.

 Монолатій Іван Сергійович // Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності  / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; [редкол. : Микола Кугутяк (гол. редкол.), Олег Жерноклеєв, Володимир Комар та ін. ; авт. кол. : Ольга Боринська, Степан Борчук, Лілія Бурачок та ін.]. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. - С. 217-218.

Щербін Л. Мистецтво краєзнавчого дослідження: історична драма про місто Коломию : [про кн. І. Монолатія «Цісарська Коломия: 1772-1918»] / Лілія Щербін // Вісник Прикарпатського університету: Історія. Вип. 18. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 195-196.

Монолатій І. «Свої» / «чужі» ідентичності (Галицько-львівські сюжети еволюції ідентидів) / І. Монолатій // Ї. - 2009. - № 58. - С. 8-35.

Монолатій І. Оренштайновий світ України : [Діяльність коломийс. Євр. Видавця, громад. і політ. діяча в Галичині Я. Оренштайна (1875-1944)] // Ї. - 2007. - № 48. - С. 94-139.

Ніплюхіна Н. Україні потрібна національно-зорієнтована еліта : [Розмова з мол. вченим-істориком, доктором філософії УВУ в Мюнхені, коломиянином Іваном Монолатієм]  / Н. Ніплюхіна  // Галичина. - 2001. - 6 жовт.

Монолатій Іван Сергійович (20.12.1976. м. Коломия - науковець) // Васильчук М. Коломийський азбуковник. - Коломия. 2000. - С. 118-120.

 

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка