Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Епістолярій письменника
Погребенник Ф. Василь Стефаник і родина Кирила Гаморака / Федір Погребенник. - Снятин : Прут Принт, 2000. - 72 с.

В історико-літературному документальному дослідженні на основі епістолярної спадщини В. Стефаника  розкриваються взаємини письменника із родиною священика Кирила Гаморака.Лепкий Б. Присвяти Василеві Стефаникові : Збірник / Б. Лепкий. - Тернопіль, 1997. - 100 с.

У виданні розкрито довголітню дружбу між письменниками крізь призму науково об'єктивних, літературно-критичних оцінок творчості видатного новеліста, спогадів і листів. Тут зібрано художньо-критичні, мемуарні та епістолярні документи, що раніше не публікувалися.


Бабій В. Смуток двох сердець : [листування В. Стефаника з О. Кобилянською] / В. Бабій // Літературна Україна. - 1999. - 15 квіт. - С. 5 ; Тижневик Галичини. - 1998. - 24 груд.

Болотенюк М. „Остаю як все вашим вічним другом і обожателем" : [листи В. Стефаника до А. Шептицького] / М. Болотенюк // Галичина. - 2005. - 5 квіт. ; Край. - 2010. - 21 трав. - С. 6.

До Василя Стефаника : [лист Б. Лепкого до В. Стефаника] // Журавлі повертаються... : з епістолярної спадщини Богдана Лепкого / упоряд., авт. передм., прим. і коментарів В. Качкан. - Л., 2001. - С. 477-481.

З епістолярної класики: невідомі листи В. Стефаника та О. Олеся // Сучасність. - 1994. - № 10. - С. 162-163.

Качкан В. „Ти не дурив себе оманними думками" : В. Стефаник у проекції Б. Лепкого (за епістолярієм) / В. Качкан // Галичина. - 2001. - 21 квіт.

Косменко М. Маловідомі листи Василя Стефаника / М. Косменко // Голос Покуття. - 2003. - 16 трав.

Костюк І. Вся глибина „душевних зрушень" Стефаника постає в його листах / І. Костюк // Західний кур'єр. - 1996. - 9 трав.

Листи. 1904-1930 // У півстолітніх змаганнях : Вибрані листи до Кирила Студинського (1891-1941). - К., 1993. - С. 128, 471, 531, 534, 583.

Недруковані досі листи Василя Стефаника // Основа. - 1995. - № 28 (6). - С. 135-143.

Надія вмирає останньою : з листів В. Стефаника до В. Костащука // Літературна Україна. - 1991. - 23 трав. - С. 5.

Піхманець Р. Повернення до себе : над листами В. Стефаника / Р. Піхманець // Дзвін. - 2008. - № 5-6. - С. 121-139.  

Погребенник Ф. „Моя літера у моїх листах" / Ф. Погребенник // Друг читача. - 1991. - 24 лип.

Причинок : [листування В. Стефаника з митрополитом А. Шептицьким] // Агро. - 1990. - 1 черв.

Радченко О. Листування Василя Стефаника з митрополитом Андреєм Шептицьким / О. Радченко // Матеріали звітно-наукової студентської конференції за 1998 р. - Івано-Франківськ, 1999. - С. 51-52.

Стефаник Ю. Дещо про листування Василя Стефаника / Ю. Стефаник // Українство: національно-духовні виміри : Зб. наук. праць і матеріалів. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 248-259. - (Праці сесій, конф., круглих столів НТШ. Вип. 1) ; Край. - 1994. - 14 трав., 21 трав. ; Покуття. - 1994. - № 1. - С. 51-60.

Василь Стефаник у проекції Богдана Лепкого (за епістолярієм) // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. Кн. 5 / В. А. Качкан. - Л., 2002. - С. 125-129.

Фабрика Р. Невідомі листи Василя Стефаника / Р. Фабрика // Рідна земля. - 1993. - 26 берез.

Шість листів Василя Стефаника // Перевал. - 1991. - № 1. - С. 6.

Ярош Я. Про свій народ, про Україну : [листи В. Стефаника] / Я. Ярош // Край. - 2008. - 12 квіт. - С. 6.

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка