Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Лауреати державної премії України в галузі науки і техніки1991 р.

За впровадження синтетичних кремнеземів для освітлення харчових напоїв:

Миронюк Іван Федорович –  доктор хімічних наук, проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

 1992 р.

За лікувальні препарати-винаходи „Уролесан” і „Трицинол”:

 Нейко Євген Михайлович – доктор медичних наук, професор, ректор Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2010), дійсний член Академії медичних наук України, Почесний член Польської академії медицини, Заслужений працівник вищої школи.

Мамчур Франц (Федір) Іванович – Заслужений винахідник України, професор курсу урології та онкології Івано-Франківського медичного інституту.

За широкий спектр фундаментальних наукових досліджень

Миронюк Іван Федорович – професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри органічної і аналітичної хімії Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

1996 р.

За науково-технічну розробку української комплексної системи переробки органічних відходів „Біоекотех”:

Мельник Іван Панасович – кандидат сільськогосподарських наук, професор Оренбурзького аграрного університету, Заслужений працівник сільського господарства, академік Української екологічної академії наук, президент наукової організації „Асоціація „Біоконверсія”.

2002 р.

За широкий спектр фундаментальних наукових досліджень, які є основою метрологічного забезпечення вимірювання фізичних властивостей твердих тіл, в першу чергу магнітних і електричних:

Остафійчук Богдан Костянтинович – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, завідувач кафедри матеріалознавства та новітніх технологій, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України.

2006 р.

За розробку і впровадження високоефективних технологій видобування та постачання газу для підвищення енергетичної безпеки держави:

Крижанівський Євстахій Іванович – доктор технічних наук, професор, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник “Укргазпрому”, Почесний розвідник надр, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, Академії наук вищої школи України, Української нафтогазової академії, Академії гірничих наук України.

Грудз Володимир Ярославович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спорудження і ремонту газопроводів і газосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, дійсний член Української нафтогазової академії.

Кондрат Роман Михайлович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник  “Укргазпрому”, академік Української нафтогазової академії, член-кореспондент Академії гірничих наук України.

Мислюк Михайло Андрійович – доктор технічних наук, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

За розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації:

Карпаш Олег Михайлович – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Української нафтогазової академії, Гірничої академії та Міжнародної академії стандартизації.

Зінчак Ярослав Михайлович – кандидат технічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту нафтогазових технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2007 р.

За створення і впровадження комплексу вітчизняних технологій, технічних засобів, бурових інструментів та новітніх матеріалів для підвищення ефективності бурових робіт, спрямованих на збільшення видобутку нафти і газу в Україні:

Векерик Василь Іванович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Української нафтової академії.

Яремійчук Роман Семенович – доктор технічних наук, професор, декан спільного факультету морських нафтогазових технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки Української РСР, академік  Української нафтогазової академії, член Російської академії природничих наук ім. В. Вернадського, дійсний член Білоруської гірничої академії.

2008 рік

 За розробку та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі:

Шкіца Леся Євстахівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

За розробку та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском:

Івасів Василь Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри нафтогазового обладнання, директор Науково-дослідницького інституту нафтогазової енергетики і екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Української нафтогазової академії, член-кореспондент Академії гірничих наук України.

Шлапак Любомир Степанович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання трубопроводів та конструкцій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, дійсний член Української нафтогазової академії, Заслужений працівник АТ ”Укргазпром”.

Говдяк Василь Михайлович – доктор технічних наук, професор кафедри спорудження  та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2009 рік

За роботу „ Нафтогазоперспективні обєкти України (наукові і практичні пошуки родовищ)”:

Маєвський Борис Йосипович – доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії, завідувач кафедри геології і розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2010 рік

за роботу „Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)”

Кузьменко Едуард Дмитрович – доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений діяч науки і техніки України, Почесний розвідник надр.

за роботу „Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану”

Кісіль Ігор Степанович – доктор технічних наук, завідувач кафедри методів та приладів контролю якості та сертифікації продукції Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2012 рік

за роботу «Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України»

Петриня Дмитро Юрійович – доктор технічних наук, завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Полутренко Мирослава Степанівна - кандидат хімічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Федорович Ярослав Теодорович - кандидат технічних наук, доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

2014 рік

за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України

Семчук Ярослав Михайлович – доктор технічних наук, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, керівник наукової школи „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”.

Рожко Микола Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти, ректор Івано-Франківського національного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України.

Ерстенюк Ганна Михайлівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії, перший проректор Івано-Франківського національного медичного університету.

Крижанівська Анна Євстахіївна – доктор медичних наук, завідувач кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету.

 

2016 рік

За роботу «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління»

Лях Михайло Михайлович - кандидат технічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 

2017 рік

За роботу «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України»

Мойсишин Василь Михайлович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ;

Бойко Василь Степанович - доктор технічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 

Оновлено 15-07-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка