Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Заслужені діячі науки і техніки УкраїниАдаменко Олег Максимович – Заслужений діяч науки і техніки (2015), професор кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор геолого-мінералогічних наук.

Благун Іван Семенович – Заслужений діяч науки і техніки України (2009), доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Бойко Василь Степанович – Заслужений діяч науки і техніки України (1994), доктор технічних наук, професор кафедри розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Української нафтогазової академії.

Василюк Михайло Дмитрович – Заслужений діяч науки і техніки України (2006 ), доктор медичних наук, професор Івано-Франківського національного медичного університету.

Векерик Василь Іванович – Заслужений діяч науки і техніки України (2007),  завідувач кафедри теоретичної механіки, дійсний член Української нафтової академії, член Президії академії, керівник відділення „Нафтогазове обладнання і механізми”, член-кореспондент Гірничої академії України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Геник Степан Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України (1995), доктор медичних наук, професор Івано-Франківського національного медичного університету.

Грабовецький Володимир Васильович – Заслужений діяч науки і техніки України (1995), доктор історичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Грещук Василь Васильович - Заслужений діяч науки і техніки України (2014), доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, директор Навчально-наукового інституту українознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дикий Богдан Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України (2005), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету.

Завгородня Тетяна Костянтинівна - Заслужений діяч науки і техніки (2018), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки ім. Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Загороднюк Андрій Васильович – Заслужений діяч науки і техніки (2020), доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу факультету математики та інформатики, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Заяць Любомир Мирославович – Заслужений діяч науки і техніки (2019), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патофізіології ІФНМУ.

Качкан Володимир Атаназійович – Заслужений діяч науки і техніки України (2003), доктор філософських наук, професор, академік вищої школи, завідувач кафедри українознавства з курсом філософії Івано-Франківського національного медичного університету.

Карпаш Олег Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України (2001), доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Української нафтогазової академії, Гірничої академії та Міжнародної академії стандартизації, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Карпенко Зіновія Степанівна - Заслужений діяч науки і техніки України (2017), доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

Кондрат Роман Михайлович –   Заслужений діяч науки і техніки України (1994), доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений працівник „Укргазпрому”, академік Української нафтогазової академії, член-кореспондент Академії гірничих наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кононенко Віталій Іванович – Заслужений діяч науки і техніки України (1989), доктор філологічних наук, професор, радник ректора, завідувач кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, академік АНП України.

Крижанівський Євстахій Іванович – Заслужений діяч науки і техніки України (2002),  доктор технічних наук, професор, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Заслужений працівник “Укргазпрому”, Почесний розвідник надр, дійсний член Міжнародної академії наук вищої школи, Академії наук вищої школи України, Української нафтогазової академії, Академії гірничих наук України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Кугутяк Микола Васильович – Заслужений діяч науки і техніки України (2007), доктор історичних наук, професор, директор інституту історії і політології, завідувач кафедри етнології і археології Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Кузьменко Едуард Дмитрович – Заслужений діяч науки і техніки України (2008), доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, „Почесний розвідник надр”, академік Української нафтогазової академії, Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів.

Левицький Володимир Андрійович – Заслужений діяч науки і техніки України (2009), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії людини Івано-Франківського національного медичного університету.

Лущак Володимир Іванович – Заслужений діяч науки і техніки України (2015), доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Марчук Василь Васильович – Заслужений діяч науки і техніки України (2010), доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Ожоган Зіновій Романович - Заслужений діяч науки і техніки (2022), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології Івано-Франківського національного медичного університету.

Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна – Заслужений діяч науки і техніки України (2000), доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Остафійчук Богдан Костянтинович – Заслужений діяч науки і техніки України (2005),  доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, завідувач кафедри матеріалознавства та новітніх технологій, член-кореспондент НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Островський Микола Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України (2015), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом профпатології Івано-Франківського національного медичного університету.

Рижик Валер’ян Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України (2009), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри радіології з курсом радіаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету.

Рожко Микола Михайлович –  Заслужений діяч науки і техніки України (2003), доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти, проректор з міжнародних відносин Івано-Франківського національного медичного університету.

Романюк Михайло Дмитрович – Заслужений діяч науки і техніки (2011), доктор економічних наук, декан економічного факультету, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Семенцов Георгій Никифорович – Заслужений діяч науки і техніки України (2009), доцент, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Середюк Нестор Миколайович – Заслужений діяч науки і техніки України (1990),  доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, академік Академії наук технологічної кібернетики України.

Ткачук Ірина Григорівна – Заслужений діяч науки і техніки України (2007), доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, керівник наукової школи з проблем регіональної економіки, засновник Прикарпатського науково-аналітичного центру.

Фреїк Дмитро Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України (1993), доктор хімічних наук, професор, керівник фізико-хімічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, академік Міжнародної термоелектричної академії, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, Соросівський професор.

Хороб Степан Іванович – Заслужений діяч науки і техніки України (2010), доктор філологічних наук, професор, директор інституту філології, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Шевчук Ігор Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки (2016), завідувач кафедри хірургії № 2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук.

Шевчук Михайло Григорович – Заслужений діяч науки і техніки України (1994), доктор медичних наук, професор.

Яремійчук Роман Семенович –  Заслужений діяч науки і техніки Української РСР (1988), доктор технічних наук, професор, декан факультету морських нафтогазових технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Української нафтогазової академії, член Російської академії природничих наук ім. В. Вернадського, дійсний член Білоруської гірничої академії.

Оновлено 21-06-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка