Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Що видавати? Запити та пропозиції працівників ЦБС області : соціологічний моніторингЩо видавати? Запити та пропозиції працівників ЦБС області : соціологічний моніторинг/ Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Від. л-ри з мистец. ; [упоряд. : Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів, С. В. Джоголик; відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2013. -  16 с.

Соціологічний моніторинг „Що видавати? Запити та пропозиції працівників ЦБС області"  був організований з метою вивчення рівня використання друкованої продукції відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у бібліотеках області та визначення перспективних напрямків, форм і методів подальшого удосконалення видавничої діяльності відповідно до читацьких запитів та інтересів користувачів регіону.

Опитування проведено в електронному режимі.

Пропозиції та замовлення просимо надсилати на адресу:
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22,
обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка,
відділ літератури з мистецтва, тел. 75-01-32
E-mail: libifua@gmail.com

Упорядники:               Г. І. Пристай  - завідувач відділу літератури з мистецтва ОУНБ ім. І. Франка                                                 

                                    М. В. Дем'янів  - головний бібліотекар відділу

                                                                  літератури з мистецтва ОУНБ ім. І. Франка


                                    С. В. Джоголик - бібліотекар відділу літератури 

                                                                   з мистецтва ОУНБ ім. І. Франка

                                    
Відповідальна за випуск:  

                        Л. В. Бабій   - директор ОУНБ ім. І. Франка

Тираж 25 пр. 

 

І. Обґрунтування доцільності проведення дослідження

Сьогодні бібліотеки - це інформаційні заклади, яким притаманна динаміка розвитку, трансформація у центри інтелектуального і духовного життя місцевої громади. Для удосконалення своєї роботи  та визначення свого місця як виробників, постачальників та посередників на ринку інформаційних продуктів і послуг вони активно застосовують бібліотечно-інформаційний маркетинг.

Мистецтво - винятково важливий культурний потенціал, який має величезний вплив на розвиток культури нації.

Видавнича діяльність відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка  є різноаспектною, методично спрямованою. Вона призначена для якісного обслуговування користувачів бібліотеки та надання методичної допомоги фахівцям бібліотечних закладів Івано-Франківщини з питань популяризації кращих зразків літератури з мистецтва.

ІІ. Мета і завдання дослідження

Мета дослідження - визначення перспективних напрямків, форм і методів подальшого удосконалення видавничої діяльності відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка відповідно до читацьких запитів та інтересів користувачів регіону.

Основними мотивами проведення соціологічного моніторингу виступає необхідність мати найбільш актуальну та змістовну інформацію - думку фахівців ЦБС про видавничу діяльність відділу.

Завдання дослідження:

1. Проранжувати параметри оцінки видань.

2. Отримати інформацію про перелік видань, які відповідають читацьким потребам.

3. Виявити, які видання є інформаційно наповнені, а які потребують доопрацювання.

4. Визначити наочність, актуальність та значущість видавничої продукції відділу.

ІІІ. Об'єкт дослідження

Об'єкт дослідження - інформаційні бюлетені, пам'ятки користувачу, біографічні мозаїки, інформаційні вісники, соціологічні дослідження та інші видання відділу літератури з мистецтва.

ІV. Методика дослідження

Вирішення поставлених завдань передбачає застосування таких методів:

-  соціологічні - анкетування;

-  аналітичні - аналіз статистичних даних.

Для реалізації дослідницьких процедур розроблені анкети для респондентів (працівників ЦБС області) в електронному режимі.

V. Основні етапи проведення дослідження

1 етап - вивчення проблеми та розробка програми і методики дослідження. Розсилання анкет.

2 етап - збирання інформації.

3 етап - обробка та аналіз отриманих даних. Підведення підсумків дослідження.

4 етап - узагальнення матеріалів соціологічного моніторингу. Підготовка висновків, пропозицій, побажань та рекомендацій щодо впровадження результатів у практику роботи відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.

VІ. Бази дослідження

Дослідження було проведене на базі 9 районних та 1 міської ЦБС області. Зокрема, в опитуванні взяли участь працівники:

- Галицької ЦБС

- Калуської ЦБС

- Коломийської ЦБС

- Косівської ЦБС

- Надвірнянської ЦБС

- Рогатинської ЦБС

- Рожнятівської ЦБС

- Снятинської ЦБС

- Тисменицької ЦБС

- Івано-Франківської ЦБС

Здійснивши моніторинг анкет з відповідями бібліотечних працівників ЦБС області було отримано наступні результати.

Найважливішим параметром оцінки інформаційного бюлетеня „Мистецька палітра", на думку працівників ЦБС області, є інформаційне наповнення (93,3%). В порядку спадання важливості параметрів наступними є: значущість (68,9%), відповідність читацьким потребам (69%), актуальність (66,7%). Соціологічний моніторинг виявив, що бюлетень не є достатньо наочним для читача, тому потрібно працювати над удосконаленням цього параметру, що буде враховано в подальшій діяльності.

Рис. 1. Розподіл важливості параметрів оцінки інформаційного бюлетеня „Мистецька палітра"

Інформаційний вісник „Музичний арсенал" для фахівців бібліотек за важливістю оцінки параметрів в першу чергу є найбільш інформаційно наповненим. Проведений аналіз показав наступні показники: відповідність читацьким потребам (87%), актуальність та значущість (74%), наочність (71%). (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл важливості параметрів оцінки інформаційного вісника „Музичний арсенал"

Анкетування виявило, що серія: „Екскурс видами мистецтв" відповідає читацьким потребам і за оцінками важливості зайняла перше місце - 84%, значущість - 82%, інформаційне наповнення -78%, наочність - 68% та актуальність склала 62%.

Рис. 3. Розподіл важливості параметрів оцінки пам'яток користувачу із серії: „Екскурс видами мистецтв"

Новою формою видавничої діяльності відділу літератури з мистецтва є серія листівок „Світлини робіт митців", яка започаткована у 2012 р. Видання ставить за мету відтворити у світлинах, вміщених у буклеті, роботи митців Івано-Франківщини, які експонувались на виставках в мистецькій вітальні ОУНБ ім. І. Франка, та ознайомити читача з їх творчістю. Важливо, що аналіз підтвердив відповідність видання читацьким потребам (80%) та його значущість (76%) для широкого загалу читачів. А серед усіх видань відділу серія листівок „Світлини робіт митців" отримала найбільше балів за параметром  наочності (78%).

Рис. 4. Розподіл важливості параметрів серії листівок „Світлини робіт митців"

Біографічні мозаїки, літописи, пам'ятки користувачу до пам'ятних і знаменних дат митців з різних жанрів мистецтва, на думку фахівців ЦБС, серед переліку усіх видань відділу літератури з мистецтва найбільше відповідають читацьким потребам (96%) та є досить значущими для широкого кола читачів (84%). Тобто і надалі слід здійснювати випуск таких видань, особливу увагу приділяючи вдосконаленню їх наочності. На рис.5 відображено результати аналізу.

Рис. 5. Розподіл важливості параметрів оцінки біографічних мозаїк, літописів, пам'яток користувачу

Отримана статистика підтвердила високу актуальність (93,3%) та значущість (75,6%) соціологічних досліджень, моніторингів, аналітично-маркетингових розвідок для бібліотечних працівників області.

Однак, слід звернути увагу на вдосконалення інформаційного наповнення та наочності таких видань (рис. 6).

Рис. 6 - Розподіл важливості параметрів

соціологічних досліджень, моніторингів, аналітично-маркетингових розвідок

Оцінюючи „Календар пам'ятних і знаменних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва" працівники бібліотек визначили, що видання потребує вдосконалення наочності (50%), але для їхньої роботи воно є актуальним (82%), значущим (82%), інформаційно наповненим (84%) та потрібним, оскільки використовується для планування соціокультурної діяльності. Отримані результати відображені на рисунку 7.

Рис. 7. Розподіл важливості параметрів „Календаря пам'ятних і знаменних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва"

Після аналізу результатів оцінки збірника інтерв'ю „Гості літературно-мистецької вітальні" отримано наступну статистику: інформаційне наповнення склало 77,8%, відповідність читацьким потребам - 76%, значущість - 73,3%, актуальність - 66,7%, наочність - 62%.

Рис. 8. Розподіл важливості параметрів збірник інтерв'ю „Гості літературно-мистецької вітальні"

Співставляючи результати оцінки респондентами важливості параметрів видань відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, перевагу було надано наступним виданням:

  • інформаційне наповнення - мистецька палітра (93,3%),
  • відповідність читацьким потребам - біографічні мозаїки, літописи (96%)
  • наочність - серія листівок „Світлини робіт митців" (78%)
  • актуальність - соціологічні дослідження, моніторинги (93,3%)
  • значущість - біографічні мозаїки, літописи (84%)

Рис. 9. Розподіл важливості параметрів

Зведене графічне зображення отриманих даних соціологічного моніторингу „Що видавати? Запити та пропозиції працівників ЦБС області" представлені на рис. 10.

Рис. 10. Зведене графічне зображення результатів соціологічного моніторингу

Висновки

Соціологічний моніторинг довів, що видавнича продукція відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка є необхідною, актуальною для якісного обслуговування користувачів ЦБС області, зокрема, через відсутність видань мистецької тематики у фондах бібліотек.

Як засвідчили працівники бібліотек, видавничу продукцію відділу літератури з мистецтва ОУНБ ім. І. Франка використовують при проведенні масових заходів, організації тематичних виставок та викладок, а також при складанні індивідуальних та групових списків рекомендованої літератури. Видання необхідні для інформування читачів про нові надходження та статті з різних видів і жанрів мистецтва.

Таким чином, дослідження підтвердило, що ЦБС Івано-Франківської області потребують видань мистецької тематики. А працівникам відділу літератури з мистецтва потрібно працювати над удосконаленням наочності представлених даних та здійснювати їхню апробацію.

Рекомендації

1. З метою підвищення наочності видань покращити дизайн повнокольорових обкладинок.

2. Впроваджувати сучасні інформаційні технології, зміцнівати поліграфічну базу.

3. Удосконалити інформаційну наповненість соціологічних досліджень, серії листівок „Світлини робіт митців" та біографічних мозаїк, літописів, пам'яток користувачу.

4. Урізноманітнити асортимент видавничих матеріалів з метою задоволення зростаючих інформаційних потреб сучасного користувача.

5. Регулярно продовжувати випуск серійних видань.

6. Вдосконалити показник наочність наступних видань: інформаційного бюлетеня „Мистецька палітра", біографічних мозаїк, літописів, пам'яток користувачу до пам'ятних і знаменних дат митців з різних жанрів мистецтва, щорічного календаря пам'ятних і знаменних дат.

7. Покращення інформаційного наповнення та наочності соціологічних досліджень, моніторингів, аналітично-маркетингових розвідок.

Додаток

Шановні колеги!

     З метою оцінки ефективності видавничої продукції відділу літератури з мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка просимо Вас взяти участь у соціологічному моніторингу „Що видавати? Запити та пропозиції працівників ЦБС області".

    Будьте експертами та проранжуйте запропоновані параметри видавничої діяльності від 1-го до 5-ти (ранги у горизонтальному стовбці не повинні повторюватися). Відповідати на запитання можна колегіально, враховуючи пропозиції всіх фахівців бібліотеки.

Соціологічний моніторинг:

 

Інформаційне наповнення

Відповідність читацьким потребам

Наочність

Актуальність

Значущість

Інформаційний бюлетень „Мистецька палітра"

 

 

 

 

 

Інформаційний вісник „Музичний арсенал"

 

 

 

 

 

Пам'ятка користувачу Серія: Екскурс видами мистецтв

 

 

 

 

 

Серія листівок „Світлини робіт митців"

 

 

 

 

 

Біографічні мозаїки,  літописи, пам'ятки користувачу...

 

 

 

 

 

Соціологічні дослідження, моніторинги, аналітично-маркнтингові розвідки...

 

 

 

 

 

Календар пам'ятних і знаменних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва

 

 

 

 

 

Серія: Пам'ятка користувачу              „Гості літературно-мистецької вітальні"

 

 

 

 

 

         Ваші відповіді, побажання, пропозиції допоможуть нам визначити перспективні напрямки, форми і методи подальшого удосконалення видавничої діяльності відділу відповідно до читацьких запитів та інтересів користувачів регіону.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка