Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 3Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІІ кв. 2013 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

  - Проблеми і перспективи економічного розвитку

  - Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

  - Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.

Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

 

Укладач:      Селянкіна Г. В. - головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури

                                             ОУНБ ім. І. Франка

Тираж 25 пр.

Проблеми і перспективи економічного розвитку

    Васильєва Т. А. Інтегральне оцінювання інноваційного потенціалу національної економіки України: науково-методичний підхід і практичні розрахунки / Т. А. Васильєва // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - С. 50-59.

    Воловодюк С. С. Вплив державних інституцій на формування конкурентоспроможності вітчизняного виробника / С. С. Воловодюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 8. - С. 27-30.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - С. 72-79.

Городянська Л. В. Прогнозний аналіз відтворення економічних ресурсів / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 8-15.

Дорошенко І. Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні / І. Дорошенко // Економіст. - 2013. - № 7. - С. 16-21.

    Дробязко С. І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу / С. І. Дробязко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 7. - С. 29-31.

Козловський С. В. Концепція стійкості економічної системи як фактор розвитку економіки держави / С. В. Козловський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 42-48.

Козоріз М. А. Напрями модернізації механізмів реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні / М. А. Козоріз // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 52-61.

Криленко В. І. Концептуальні засади економічної безпеки держави / В. І. Криленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 36-39.

Огляд економіки України [у І кв. 2013 р. ; у квіт. 2013 р. ; у трав. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 17-23 ; № 6. - С. 11-12 ; № 7. - С. 11-12.

    Петрова І. Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні / І. Петрова // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 5. - С. 3-7.

Старостіна А. Економічний зміст поняття національної економіки та її структури в умовах економічної нестабільності / А. Старостіна, Е. Прушківська // Економіст. - 2013. - № 6. - С. 29-32.

Стасіневич С. А. Біржовий товарний ринок України: динаміка, структура, сучасні проблеми / С. А. Стасіневич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 32-35.

Ткач Р. Ю. Особливості розвитку кластерів як нової форми організації регіональної економіки / Р. Ю. Ткач // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 207-211.

Товченко А. В. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України / А. В. Товченко // Статистика України. - 2013. - №  2. - С. 40-46.

Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка України. - 2013. - № 4. - С. 15-23 ; № 5. - С. 30-37.

Черненко О. П. Державне регулювання структурних змін в економіці / О. П. Черненко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 42-47.

Шедяков В. Інформаційне забезпечення конкуренто-спроможності країни в контексті розвитку бюджетної системи / В. Шедяков // Економіст. - 2013. - № 7. - С. 10-15.

Яворська Т. В. Конкурентне регулювання страхового підприємництва України / Т. В. Яворська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - С. 115-122.

Ясько Ю. І. Конкурентна політика як форма державного регулювання економіки / Ю. І. Ясько // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 38-42.

Яценко Г. Ю. Канали та індикатори поширення кризових явищ в економіці України / Г. Ю. Яценко // Економіка України. - 2013. - № 6. - С. 42-54.

Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доп. - К. : НІСД, 2012. - 80 с.

Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посіб. - К. : Центр громад. експертизи, 2013. - 176 с.

Абакуменко О. В. Моделювання точки рівноваги на фінансовому ринку України / О. В. Абакуменко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 40-47.

Артус М. М. Державне регулювання ціноутворення в сучасних умовах розвитку ринкових відносин / М. М. Артус // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 3-6.

Бєлова І. Визначення фінансової стабільності України / І. Бєлова, С. Башлай // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 7. - С. 25-31.

Бєлова І. В. Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків України / І. В. Бєлова, О. Г. Коренєва, Л. Ю. Сисоєва // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - С. 123-129.

Бобиль В. В. Удосконалення системи ризик-менеджменту банківського сектору України в умовах фінансової кризи / В. В. Бобиль, Ю. В. Півняк // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 131-139.

Бутко М. Інституційні засади модернізації податкової системи України / М. Бутко, І. Мінін // Економіст. - 2013. - № 6. - С. 7-10.

Ватульов А. В. Фінансова політика в системі економічного розвитку / А. В. Ватульов // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 37-40.

Верига Г. В. Діагностика типів валютної політики банків України / Г. В. Верига // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 45-48.

Височанський В. Теоретико-технологічні засади трансформації грошової системи / В. Височанський // Банківська справа. - 2013. - № 5. - С. 3-21.

Владичин У. В. Регіональні особливості розвитку іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 158-167.

Власова І. В. Фінансове забезпечення інноваційних проектів: значення та підходи до визначення / І. В. Власова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 70-74.

Волохова І. Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів / І. Волохова // Економіст. - 2013. - № 7. - С. 26-29.

Волохова І. С. Розподіл видаткових повноважень між рівнями влади: концептуальні підходи до реформування / І. С. Волохова // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 98-105.

Волошин І. Скориговане на ризик ціноутворення довгострокових кредитів, що фінансуються короткостроковими депозитами банку / І. Волошин // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 48-55.

Гаврилюк С. І. Комерційні банки - учасники ринку цінних паперів / С. І. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 7-11.

Галайко Н. Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах / Н. Р. Галайко // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 185-192.

Гладких Д. Практичні аспекти аналізу діяльності банківських відділень / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 8. - С. 39-43.

Голинський Ю. Ефективність контролю органами казначейства за використанням бюджетних коштів / Ю. О. Голинський // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 8. - С. 37-40.

Голинський Ю. О. Перспективи розвитку „електронного" державного казначейства в Україні / Ю. О. Голинський // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 6. - С. 15-18.

Григор'єва І. Пріоритетні напрями вдосконалення оподаткування банків у посткризовий період / І. Ю. Григор'єва // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - С. 104-108.

Даниленко А. І. Удосконалення моделі управління економікою та фінансові механізми її реалізації / А. І. Даниленко // Економіка України. - 2013. - № 5. - С. 4-29.

Дейнеко Л. В. Перспективні напрями вдосконалення функціонального розвитку податкової системи України / Л. В. Дейнеко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 24-29.

Диба М. Мотивація банківського персоналу та її значення для ефективної діяльності банку / М. Диба, В. Білошапка, Є. Данилюк // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 13-22.

Дмитришин Л. І. Концептуальний підхід до моделювання просторово-структурної диференціації грошових доходів населення / Л. І. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - С. 114-121.

Долга Г. В. Проблеми оподаткування в Україні / Г. В. Долга // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 89-91.

Д'яконова І. Теоретичні аспекти сутності депозитних ризиків у банківській діяльності / І. Д'яконова, А. Шелюк // Економіст. - 2013. - № 6. - С. 19-21.

Заблоцький М. Б. Фінансово-ринкові регулятивні засади конвергенції національних і регіональних інтересів / М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 148-157.

Заяць Т. А. Оцінювання ефективності соціальних інвестицій, що фінансуються з бюджетів територіальних громад / Т. А. Заяць, Н. Я. Яневич // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 56-59.

Ібрагімов Е. Е. Проблеми реформування системи оподаткування в Україні / Е. Е. Ібрагімов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 47-50.

Ігнатенко В. Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону / В. Ю. Ігнатенко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 185-189.

Карачина Н. П. Методичний простір оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів / Н. П. Карачина, А. В. Вітюк // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 92-95.

Кириленко О. Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, О. Петрушка // Журнал європейської економіки. - 2013. - № 3. - С. 79-95.

Коваленко В. Теоретичні та методичні підходи до оцінювання фінансової стабільності банківської системи / В. Коваленко, Ю. Гаркуша // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 35-40.

Ковальчук Т. Новації у сфері сучасних грошових систем та деякі їх особливості / Т. Ковальчук // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 3-12.

Козюк В. Життєвий цикл резервної валюти / В. Козюк // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 7. - С. 44-52.

Колодізєв О. М. Формування багаторівневої системи показників фінансування інноваційної діяльності / О. М. Колодізєв // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - С. 32-44.

Колодійчук А. В. Фінансова та науково-технічна складова інноваційного потенціалу промисловості: теоретичні аспекти та вітчизняні реалії / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 30-35.

Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 7. - С. 34-39.

Лагутін В. Д. Вплив держави на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / В. Д. Лагутін, А. О. Ільїна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 58-66.

Ленін Д. Організаційно-інформаційне забезпечення потенціалу банків / Д. Ленін // Банківська справа. - 2013. - № 5. - С. 66-74.

Лехіцька Є. Деякі аспекти розвитку готівково-грошового обігу Київського регіону / Є. Лехіцька // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 8. - С. 26-31. 

Майбутнє платіжного ринку - безконтактні платіжні інструменти і широке використання електронних грошей [нотатки з конф.] // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 7. - С. 3-10.

Максимович В. І. Інвестиційний потенціал державного і місцевих бюджетів / В. І. Максимович // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 61-66.

Максимович В. І. Механізм бюджетного інвестування / В. І. Максимович // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 66-70.

Максимчук Р. Ф. Проблеми питання здійснення фінансового моніторингу в Україні / Р. Ф. Максимчук // Економіка. Фінанси Право. - 2013. - № 7. - С. 21-23.

Максюта А. А. Бюджетна стратегія як інструмент економічного зростання / А. А. Максюта // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 34-37.

Махаєва О. Основні інфраструктури сучасного фінансового ринку та міжнародні стандарти їх оверсайта / О. Махаєва // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 7. - С. 18-24.

Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 7. - С. 11-17.

Мних Є. Аналіз розвитку кредитних відносин суб'єктів господарювання в Україні та можливості їх удосконалення / Є. Мних, В. Белякова // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 94-107. 

Могилко Л. В. Проблемні аспекти здійснення державних єврооблігаційних запозичень / Л. В. Могилко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 36-40.

Монетарний та фінансовий розвиток [у І кв. 2013 р. ; у квіт. 2013 р. ; у трав. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 27-54 ; № 6. - С. 15-30 ; № 7. - С. 15-30.

Наговська Ю. М. Фінансові важелі формування інноваційно-інтелектуального потенціалу суспільства / Ю. М. Наговська // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 5-6. - С. 30-33.

Нечаюк І. Б. Економічна природа дефіциту бюджету / І. Б. Нечаюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 35-38.

Нечаюк І. Б. Механізм фінансової політики і бюджетний дефіцит в економіці / І. Б. Нечаюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 50-55.

Обмінні курси та платіжний баланс України [у І кв. 2013 р. ; у квіт. 2013 р. ; у трав. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 57-62 ; № 6. - С. 33-35 ; № 7. - С. 33-35.

Панасюк М. В. Теоретичні засади фінансової діагностики / М. В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 199-204.

Пилипів В. В. Фінансовий механізм управління сталим розвитком територіальних економічних систем / В. В. Пилипів, Л. П. Тичковська // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 72-80.

Пітюлич М. І. Макроекономічні проблеми інфляції в умовах економічної трансформації / М. І. Пітюлич, В. А. Шинкар // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 43-51. 

Пластун В. Емпіричне дослідження причинних зв'язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку / В. Пластун // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 30-36.

Плачинда В. Класифікація режимів валютного курсу / В. Плачинда // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 8. - С. 31-35.

Плескач В. Удосконалення податкового механізму на основі супроводу змін до норм податкового законодавства / В. Плескач // Банківська справа. - 2013. - № 7. - С. 75-93.

Поважний О. С. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України / О. С. Поважний // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7.- С. 172-179.

Притуляк Н. М. Оптимізація фінансової структури як одна з основних задач фінансового менеджменту / Н. М. Притуляк, Я. В. Грицина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 149-154.

Прохоренко В. Системі електронних платежів Національного банку України - 20 років / В. Прохоренко, Н. Синявська // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 8. - С. 4-6.

Рибалко Н. О. Бюджетна політика України: теоретико-методичні засади, мета та основні завдання в 2012-2013 роках / Н. О. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 24-26.

Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 12-17.

Селіверстова Л. С. Управління фінансовими інвестиціями корпорації / Л. С. Селіверстова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 22-25.

Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти - онтологія моделей / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - С. 29-39.

Сідельник О. П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ / О. П. Сідельник // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 177-184.

Смовженко Т. Впровадження фінансової грамотності в Україні: сучасний стан і перспективи / Т. Смовженко, А. Кузнєцова // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 8-16. 

Смовженко Т. С. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України / Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнєцова // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 34-42.

Сороківська М. В. Сучасний стан та перспективи інвестування страховими компаніями України / М. В. Сороківська // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 114-121.

Стаднік Є. О. Аналіз сучасного стану ринку лізингу в Україні / Є. О. Стаднік // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 6. - С. 60-66. 

Сухий Р. До питання визначення поняття „валютна операція" / Р. Сухий // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 28-30.

Тимошенко М. Боргова стійкість у системі середньострокового бюджетного планування / М. Тимошенко // Банківська справа. - 2013.- № 7. - С. 118-127.

Тригуб О. В. Сучасні підходи до управління власним капіталом банків / О. В. Тригуб // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 154-161.

Файчук О. Практичне застосування удосконалення методики розрахунку рівня економічної ефективності кредитування банками інноваційних проектів / Олександр Файчук, Ольга Файчук // Економіст. - 2013. - № 6. - С. 16-18.

Фаріон В. Роль облікової інформації в системі управління банком / В. Фаріон, Т. Фаріон // Журнал європейської економіки. - 2013. - № 3. - С. 96-108.

Фільо М. Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі / М. Фільо // Економіст. - 2013. - № 7. - С. 22-25.

Фурсова В. Удосконалення методики оцінювання рівня проблемних активів комерційного банку / В. Фурсова // Банківська справа. - 2013. - № 5. - С. 38-58.

Чікіта І. Еластичність попиту на кредити як фактор підвищення впливу банківської системи на економічне зростання / І. Чікіта // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 8. - С. 52-56.

Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації валютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми / С. Швець // Економіст. - 2013. - № 8. - С. 4-7.

Шевчук О. А. Трансформація змісту державного фінансового контролю / О. А. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 194-204.  

Штангрет А. М. Визначення та обґрунтування сукупності загроз для фінансової безпеки вітчизняних підприємств / А. М. Штангрет, М. М. Караім // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 41-44. 

Щербакова О. Монетарна політика та її цільові орієнтири в 2012 році / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 3-6.

Юга І. П. Податкова система України в умовах трансформаційного періоду національної економіки / І. П. Юга // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 59-62.

Якимова Л. П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи / Л. П. Якимова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 162-171.

Світогосподарські зв'язки і Україна

Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доп. - К. : НІСД, 2013. - 120 с.

Андрусь О. І. До проблеми державного регулювання ціноутворення в промислово розвинених країнах / О. І. Андрусь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 1. - С. 3-7.

Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 17-21.

Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за перше півріччя 2013 року // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 9. - С. 31-34.

Вовк С. Стратегії ТНК: злиття і поглинання / С. Вовк // Журнал європейської економіки. - 2013. - № 3. - С. 28-41.

Воробйова Н. П. Шляхи входження країни в міжнародний економічний простір / Н. П. Воробйова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 29-32.

Гончар І. А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка / І. А. Гончар, В. О. Бабірад-Лазунін // Статистика України. - 2013. - № 2. - С. 16-20.

Горбачова І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 5. - С. 39-44. 

Землянкін А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. - 2013. - № 2. - С. 193-202.

Касич А. О. Досвід формування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються / А. О. Касич // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 46-49.

Кириченко О. М. Дослідження проблемних питань зовнішньоторговельних відносин та можливі напрями їх вирішення / О. М. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 145-149.

Кириченко О. М. Структурні зрушення в галузях економіки: світові тенденції / О. М. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 27-31.

Козюк В. В. Фіскальний рубікон резервних валют / В. В. Козюк // Економіка України. - 2013. - № 6. - С. 55-70.

Лук'янов В. Глобалізаційна абсорбція національних банківських систем у сучасних умовах / В. Лук'янов // Банківська справа. - 2013. - № 5. - С. 28-37. 

Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської інтеграції. - 2013. - № 3. - С. 57-78.

Мельник Т. М. Протидія тінізації у зовнішньоекономічному секторі України / Т. М. Мельник, Т. Л. Вишинська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 95-107.

Огляд світової економіки [у І кв. 2013 р. ; у квіт. 2013 р. ; у трав. 2013р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 11-16 ; № 6. - С. 9-11 ; № 7. - С. 9-11.

Онищенко В. Ризики Євразійської інтеграції / В. Онищенко // Журнал європейської економіки. - 2013. - № 3. - С. 42-56.

Пахомова В. М. Інвестиційний компонент підвищення міжнародної конкурентоспроможності / В. М. Пахомова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 4. - С. 74-78.

Сазонець І. Л. Реалізація економічної політики ТНК методами прямого інвестування / І. Л. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 8. - С. 15-23.

Сирота А. Банк розвитку Німеччини - досвід для впровадження в Україні / А. Сирота // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 7. - С. 44-47.

Сніжко О. В. Міжнародна конкурентоспроможність фондових ринків трансформаційних економік в умовах фінансової відкритості / О. В. Сніжко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - №2. - С. 9-13.

Стейб Д. Огляд глобального ринку страхування в 2012 році / Д. Стейб, М. Путайя // Страхова справа. - 2013. - № 2. - С. 28-31.

Сулейманов О. Ю. Інвестиційна діяльність ТНК: тенденції та перспективи / О. Ю. Сулейманов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 54-57.

Транскордонні перекази у І півріччі 2013 року [огляд] // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 8. - С. 36-38.

Шевченко І. В. Рекомендації щодо застосування методів міжнародного податкового планування в Україні / І. В. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 3. - С. 26-31.

Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань / В. Шедяков // Економіст. - 2013. - № 8. - С. 15-22.

Юхименко В. Дослідження функціонування світового фондового ринку в умовах інтеграційних процесів / В. В. Юхименко, В. В. Гутафель // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 39-49. 

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка