Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” № 3; 2013Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.

Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у Ш кварталі 2013 р.

Бюлетень складається з шести розділів:

              - Загальні питання

              - Землеробство та рослинництво

              - Тваринництво та ветеринарія

              - Новини захисту рослин

              - Техніка АПК

              - Добрива.

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.

Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.              

Укладач -                     С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури

                                     ОУНБ ім. І. Франка           

 

Тираж 25 пр

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Біосфера і сільськогосподарське виробництво в Україні: розвиток нормативної бази / В. Кравчук, В. Таргоня, В. Гусар [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 6. - С. 25-31.

Бірюкова І. Павло Кулинич: „Законопроект позбавляє українців права купити землю" / І. Бірюкова //  Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 14-16, 18.

Бова І. Правове регулювання набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції / І. Бова // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 56-59.

Гмиря В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / В. Гмиря, С. Власюк // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 34-35.

Гребенюк М. Продовольча безпека: історико-правовий досвід становлення та розвитку / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 5. - С. 51-55.

Даниленко А. С. Роль агролізингу в забезпеченні відтворення ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / А. С. Даниленко, Л. М. Сатир // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С. 62-66.

Євчук Л. А. Управління ризиками діяльності сільськогосподарських підприємств через механізми хеджування / Л. А. Євчук, А. О. Тарасов // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 78-82.  

Калачова І. В. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку / І. В. Калачова, О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Статистика України. - 2013. - № 1. - С. 10-16.

Калетнік Г. М. Іпотечне кредитування в сільському господарстві України / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 58-63.

Ковтун О. Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки / О. Ковтун // Економіст. - 2013. - № 7. - С. 36-39.

Козаченко О. А. Альтернативні способи підвищення економічної ефективності аграрного виробництва / О. А. Козаченко // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С. 71-74.

Котикова О. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / О. Котикова, І. Власенко // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 36-37.

Крисанов Д. Антикризове управління в АПК в умовах глобалізації / Д. Крисанов, О. Тур // Економіст. - 2013. - № 7. - С. 30-35.

Лазарєва О. Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі / О. Лазарєва // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 42-43.

Луговий М. Польський досвід кредитування фермерів: наслідувати чи ні? / М. Луговий // Тваринництво України. - 2013. - № 4. - С. 7-11.

Лункіна Т. Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями / Т. Лункіна // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 37-39.

Лупенко Ю. О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 5-21.

Маслак О. Експортні можливості України / О. Маслак // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 36-41.

Мацко П. Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні / П. Мацко, Ю. Яремко // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 40-41.

Михайлов Ю. ГМО довкола нас / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 58-61.

Назаренко М. Податкова революція в АПК: економлячи на пільгах для аграріїв, можемо втратити українське село / М. Назаренко // Тваринництво України. - 2013. - № 4. - С. 5-7.

Назаренко М. Український АПК впевнено почувається на зовнішніх ринках / М. Назаренко // Тваринництво України. - 2013. - № 3. - С. 5-6.

Наконечна К. В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С. 67-70.

Остапчук С. М. Облік земельних ділянок і прав користування ними в системі міжнародних стандартів фінансової звітності / С. М. Остапчук // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 134-141.

Присяжнюк М. На шляху до врожаю-2013 держава на боці аграріїв / М. Присяжнюк // Тваринництво України. - 2013. -  № 3. - С. 2-4.

Проданчук М. А. Види облікових підсистем в інформаційному забезпеченні управління підприємств / М. А. Проданчук // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 63-70.

Резнік Н. П. Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України / Н. П. Резнік // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 70-77.

Сіренко Н. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. Сіренко // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 28-32.

Сус Т. Й. Механізм фінансової підтримки екологічного сільгоспвиробництва в Польщі / Т. Й. Сус // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 120-125.

Терещенко С. І. Ресурсне забезпечення аграрних формувань в умовах нестабільної економіки / С. І. Терещенко // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 82-87.

Тернівський Т. Земельний мораторій досі дає привід для гарячих дискусій / Т. Тернівський //  Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 44.

Тивончук С. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) / С. О. Тивончук, Я. О. Тивончук // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 98-105.

Худолій Л. Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві / Л. Худолій, О. Файчук // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 44-48.

Чикало І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні / І. Чикало // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 29-31.

Щурик М. В. Соціальні проблеми розвитку села в умовах земельної та аграрної реформ / М. В. Щурик // Статистика України. - 2013. - № 1. - С. 42-46.

Яненкова І. Особливості формування ринку землі в Україні / І. Яненкова // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 32-33.

Ярошко М. Державне регулювання сівозмін / М. Ярошко // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 26-27. 

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Андрійченко Л. Озиме тритикале в посушливих умовах Степу / Л. Андрійченко, П. Хом'як // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 5

Артеменко С. Соя як один із попередників під озиму пшеницю / С. Артеменко // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 66-69.

Беспалов В. В. Високий урожай томатів - щороку / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 4-5.

Беспалов В. В. Рожеві томати: краса і смак / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 4-5. 

Буняк Н. М. Формування ринку насіння зернових колосових / Н. М. Буняк // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 40-44.  

Волков В. Выращиваем крыжовник / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 31-32. 

Волков В. Чтобы фундук приживался / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 19.

Гауе О. Озимий ріпак: потужне повернення значущої культури / О. Гауе // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 76-77.

Голубничая К. Блестящие синенькие : баклажаны / К. Голубничая // Огородник. - 2013. - № 7. - С. 4-6.  

Голубничая К. Кабачки или цуккини? / К. Голубничая // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 9-11.

Голубничая К. Овощная кукуруза: четыре степени  сладости / К. Голубничая // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 4-5.

Духов Р. Екзотична лагенарія - декоративна і їстівна / Р. Духов // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 8-9.

Жолобецький Г. Ріпак за системою Clearfield: європейські „гулі" та вітчизняні реалії / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 47-49.

Загарова И. Великолепный амарант / И. Загарова // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 41.

Кищак Е. Черешневые сады: для души или для рынка... / Е. Кищак // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 24-27.

Кіщак О. А. Способи підвищення виходу садивного матеріалу черешні на підщепі ВСЛ-2 / О. А. Кіщак // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 28-32.    

Кіщук С. Розвиток органічного землеробства в Україні та у світі / С. Кіщук, В. Громитко, В. Яворів // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 44-46 ; № 8. - С. 33-34. 

Клімчук О. Д. Вологозабезпечення рослин на городі і дачі / О. Д. Клімчук // Дім, сад, город. - 2013. - № 8. - С. 4-5.

Коваленко О. Біологічне відновлення природної родючості ґрунту / О. Коваленко // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 72-73. 

Коваленко Є. Проблеми концентрації зерновиробництва сільськогосподарських підприємств / Є. Коваленко // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 60-63.

Коваленко О. Як підвищити врожайність соняшнику / О. Коваленко, В. Болоховська  // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 62-63.

Копань В. Прекрасных яблонь аромат... Современные технологии и сортимент яблони в Украине / В. Копань, К. Копань // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 28-29 ; № 7. - С. 20-23 ; № 8. - С. 20-21.

 Крохмаль О. Ожиновий конвеєр / О. Крохмаль // Дім, сад, город. - 2013. - № 8. - С. 14.

Кузьменко О. Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні / О. Кузьменко // Економіст. - 2013. - № 3. - С. 38-39.

Лисікова В. Нові сорти озимої пшениці - нові можливості / В. Лисікова, О. Шовгун // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 62-65.

Мазур Г. А. Продуктивність агроценозу як функція рівня відтворення родючості ґрунтів / Г. А. Мазур // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 10-15.

Малієнко М. Горох як панацея у підвищенні родючості ґрунтів / М. Малієнко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 33-35.

Маркевич Е. Урожай в любую погоду : [малина] / Е. Маркевич, В. Маркевич // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 26-27.

Марущак Л. В. Вирощування суниці - справа прибуткова / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. - 2013. - № 8 - С. 11-13.

Надточій І. П. Сад лікує. Горобина чорноплідна / І. П. Надточій // Дім, сад, город. - 2013. - № 8. - С. 16-17.

Надточій І. П. Сад лікує. Журавлина / І. П. Надточій // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 22-23.

Надточій І. П. Сад лікує. Суниця / І. П. Надточій // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 16-17.

Обрезаем малину // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 30.

Павлик О. Вищий урожай картоплі за сталих витрат / О. Павлик // Дім, сад. город. - 2013. - № 7. - С. 7.

Пащенко В. Пять в коробе, не считая сидератов : [кабачки] / В. Пащенко // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 12-13.

Потопаева Н. Универсальный продукт - кабачок / Н. Потопаева // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 46-47.

Реформування системи державної сертифікації на зерновому ринку України / Б. В. Буркинський, В. М. Ганганов, В. М. Лисюк, О. В. Нікішина // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - С. 29-37.  

Рудник-Іващенко О. І. Сортові ресурси плодово-ягідних культур в Україні / О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 25-27.

Рябов С. Наші гарбузи-новинки / С. Рябов, С. Рябова // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 6-7.

Савейко О. Земляника: осенние труды / О. Савейко // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 28.

Слєпцов Ю. В. Вирощування печериць / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 11.

Томашевский А. Проверка на прочность. Устойчивые сорта крыжовника / А. Томашевский // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 32-33.

Федорова О. Время персика / О. Федорова, Т. Шишова // Огородник. - 2013. - № 7. - С. 18-19. 

Формируем ежевику // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 30-31.

Хоміна В. Урожайність плодів розторопші плямистої залежно від розміщення рослин на одиниці площі в умовах південної частини Лісостепу Західного / В. Хоміна // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 30-32.

Цыкаленко Е. Классические всегда в форме : [баклажаны] / Е. Цыкаленко // Огородник. - 2013. - № 7. - С. 7-8.

Шевчук Н. Настоящее сокровище : [фундук] / Н. Шевчук // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 16-18.

Шляховий Г. Н. Мої улюблені сливи / Г. Н. Шляховий // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 18-19.

 Ямкова В. Вирощування сумісних посівів кукурудзи та сої / В. Ямкова // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 50-53.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Адмін О. Як правильно формувати технологічні групи тварин / О. Адмін // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 195-196.

Антонів І. Порівняльна ефективність вакцин проти РСV2 на свинокомплексах України / І. Антонів // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 157-158.

Бабань О. Чучело для кнурів: робимо правильний вибір / О. Бабань, В. Гаркавенко // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 188-190.

Білай Д. В. Годівля й утримання кіз / Д. В. Білай // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 34-35.

 Білай Д. В. Раціональне використання робочого коня / Д. В. Білай // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 28-30.

Білай Д. В. Утримання, догляд та годівля коней / Д. В. Білай // Дім, сад, город. - 2013. - № 8. - С. 26-28.

Варченко О. Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни (липень-серпень) / О. Варченко, І. Свиноус // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 152-153.

Гнатюк О. Субклінічний кетоз: мовчазний викрадач прибутку молочної ферми / О. Гнатюк, О. Костюк // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 154-156.

Гребень Л. Роздаємо кормосуміш / Л. Гребень, О. Адмін, С. Балаценко // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 184-185.

Григорьев В. Добавьте селена / В. Григорьев // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 7. - С. 88-89.

Григорьєв Д. „Силосна закваска - важливий елемент сучасної технології заготівлі силосу" / Д. Григорьєв // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 182-183.  

Григорьєв Д. Шкідливі стійлові гази: нижча концентрація - вища продуктивність / Д. Григорьєв, Т. Шкурко // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 168-171.

Ефективність згодовування різних доз хелатної форми заліза супоросним і лактуючим свиноматкам / Б. М. Газієв, В. О. Саприкін, І. А. Іонов [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С. 26-30. 

Зуева И. Кровь в молоке / И. Зуева, В. Шаталов // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 6. - С. 84-85.

Іванова-Сальнікова В. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней за застосування селірану / В. Іванова-Сальнікова, О. Митрофанов // Тваринництво України. - 2013. - № 3. - С. 29-32.

Кандиба В. М. Кормо-конверсійна здатність і прогнозування м'ясної продуктивності великої рогатої худоби / В. М. Кандиба // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 36-40.

Квітка Г. Чи є перспективи у козівництва? / Г. Квітка // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 160-162. 

Кінєва Т. Аналітична оцінка формування та використання біологічного капіталу скотарства / Т. Кінєва // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 64-67.

Коваленко Г. Роздоювання корів після отелення / Г. Коваленко // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 32-34.

Логойда С. Остання їжа для мух... або Як позбутися мух на фермі / С. Логойда // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 166-167.

Лукьяненко Л. Профилактика инфекционных заболеваний индеек / Л. Лукьяненко // Огородник. - 2013. - № 7. - С. 46-47.

Марущак Л. Мускусная утка вне конкуренции / Л. Марущак // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 7. - С. 79-83. 

Мельник В. Кормление индюшат / В. Мельник // Огородник. - 2013.

- № 7. - С. 44-46.

Молочна продуктивність корів за умов згодовування цитратів біогенних металів / В. І. Карповський, Д. І. Криворучко, Р. В. Постой, П. В. Карповський // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 3. - С. 34-36.

Назаренко А. Завітайте на Саміт із тваринництва / А. Назаренко // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 156-157.

Никитина Е. Вирус Шмалленберг атакует / Е. Никитина // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 6. - С. 86.

Новопашина С. Коза как она есть. Перспективы развития козоводства / С. Новопашина // Тваринництво України. - 2013. - №  3. - С. 8-10.

Ображей А. Нове у лікуванні метриту корів / А. Ображей, Ю. Жук, В. Ситнік // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 170-171. 

Обуховська О. В. Епізоотологія респіраторного мікоплазмозу птиці / О. В. Обуховська // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С. 31-33.

Плахотнюк І. Технологія доїння корів: повторення пройденого матеріалу / І. Плахотнюк // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 186-187.   

Подобєд Л. Про тонкощі технології заготівлі кормів на силос / Л. Подобєд // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 178-181.

Попсуй В. Антиоксиданти - проти згіркнення кормів / В. Попсуй // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 176-179.

Преображенский О. Такие вредные глисты / О. Преображенский // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 7. - С. 89.

Прижан О. Вирішення проблем із продуктивністю свиноматок: допомагають французи / О. Прижан, А. Карайван // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 186-187.

Рибаченко О. М. Ефективність виробництва і використання кормів у молочному скотарстві / О. М. Рибаченко, І. С. Воронецька // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 68-71. 

Свиноус І. Вітчизняний ринок живої худоби: аналізуємо ціни / І. Свиноус // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 143.

Свиноус І. Ринок живої худоби та м'ясної продукції: аналізуємо ціни (червень 2013 р.) / І. Свиноус // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 152-153.  

Семенко О. Еймеріоз птиці: що треба знати / О. Семенко // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 168-171.

Улько Л. Здорові копитця - запорука продуктивного довголіття корів / Л. Улько // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 172-174.

Фотіна Т. Від чого залежить успіх вакцинації птиці? / Т. Фотіна // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 175 - 177.

Хламидиозы и бесплодие КРС. Приблизиться к решению проблемы // Тваринництво України. - 2013. - № 4. - С. 33-35. 

Хойвісер В. Прихована загроза після отелення / В. Хойвісер // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 168-169. 

Чорнозуб М. Зміщення сичуга: правильна допомога корові / М. Чорнозуб, М. Петрик, М. Рубленко // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 178-181 ; № 7. - С. 192-194.

Шумилина Н. Н. Выбираем кролика / Н. Н. Шумилина // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 6. - С. 90-91. 

Югонен Л. Якісна годівля свиноматок = висока збереженість поросяток / Л. Югонен, В. Михайлов // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 164-165.

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Астраханцев О. Вибір протруйника - перший найважливіший етап отримання врожаю / О. Астраханцев, С. Чоні // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 90, 92.

Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин і пестициди / В. Ф. Петриченко, О. В. Корнійчук, Л. А. Пасічник [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 4. - С. 21-26.

Бондарева Л. Комірні кліщі - реальна небезпека для вашого зерна / Л. Бондарева // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 104-105.

Бурик О. Ю. Ураження льону-довгунцю хворобами залежно від строків збирання / О. Ю. Бурик, В. І. Чучвага // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С. 78-80.

Віннічук Т. Про „здоров'я" пшениці озимої дбаємо з літа / Т. Віннічук, В. Пасацька, Н. Гаврилюк // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 87-89.

Горбань Р. Дуо-захист озимини від „Мактешим Аган Україна" / Р. Горбань // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 92-93.

Горбань Р. Ефективний захист озимого ріпаку має бути простим / Р. Горбань // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 94-95.  

Дерменко О. Діагностика хвороб соняшнику / О. Дерменко // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 80-82, 85.

Квадріс - надійний захист овочевих культур від хвороб // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 18-19.

Кирик М. Шкідливі та розповсюджені грибні хвороби ячменю ярого / М. Кирик, М. Піковський, Ю. Таранухо // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 76-78.

Кораген: універсальний інсектицид для універсального захисту // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 97.

Круть М. Захистимо посіви зернових від хлібної жужелиці / М. Круть // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 108-109.

Круть М. Кукурудзяний метелик: небезпека та ефективні заходи захисту / М. Круть // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 95-97.

Лихочвор В. Гербіциди внесли восени - мінеральні добрива зберегли / В. Лихочвор // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 80-84.

Марков І. Л. Хвороби баштанних культур / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 12-14 ; № 8. - С. 7-10.

Починок Л. Захист кукурудзи від шкідників і хвороб / Л. Починок, В. Пасацька // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 90-91.

Ременюк С. Ваточник сирійський в посівах буряків цукрових та пшениці озимої / С. Ременюк //  Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 101- 103.

Ременюк С. Кореневі гнилі цукрових буряків / С. Ременюк // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 110-113.

Ретьман С. Якісне протруєння насіння - основа захисту озимої пшениці / С. Ретьман, Т. Кислих // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 112-113.

Рітченко М. С. Фітофтори можна позбутися / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 8.

Розшибін М. Н. Захист суниці / М. Н. Розшибін // Дім, сад, город. - 2013. - № 7. - С. 20-21.

Саблук В. Хвороби цукрових буряків та заходи з обмеження їхнього розвитку в 2013 році / В. Саблук, Н. Запольська, К. Шендрик // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 106, 109-110.

Сергиенко В. Фитофтороз томатов: стеблевая форма / В. Сергиенко // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 14. 

Таліус восени - і зернові захищено та загартовано! // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 106-107.

Танчик С. Захист озимих зернових від бур'янів у осінній період /  С. Танчик, А. Бабенко // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 94-100.

Таранюк В. Захист саду і виноградника / В. Таранюк // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 20-21.

Ткаленко А. Не болей, сельдерей! / А. Ткаленко // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 15.

Труфанов О. Біопрепарати в боротьбі з білою гниллю соняшнику / О. Труфанов // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 56-57. 

Успіх починається зі Скарлет, МЕ // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 102-103. 

Федоренко В. П. Шкідливість стеблового кукурудзяного метелика в посівах кукурудзи / В. П. Федоренко, Н. В. Гуляк // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 4. - С. 27-29.

Челомбітко А. Крилата карантинна небезпека - американський білий метелик / А. Челомбітко, О. Башинська // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 102-105.

Челомбітко А. Обережно: бактеріальний опік плодових! / А. Челомбітко, О. Башинська, В. Мелещук  // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 114-117.

Шевчук И. В заботах о саде / И. Шевчук // Огородник. - 2013. - № 8. - С. 22-25.

Шевчук И. Если куст запятнан... / И. Шевчук // Огородник. - 2013. - № 6. - С. 34-35.

Шевчук И. Фитофтороз яблони / И. Шевчук // Огородник. - 2013. - № 7. - С. 25.

Шелудько О. Захист посівів сої від павутинних кліщів / О. Шелудько, В. Клубук, Е. Репілєвський // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 100-101. 

Яцух К. ГРОДІЛ МАКСІ + ЗЕНКОР ЛІКВІД: подвійний удар по бур'янах з осені! / К. Яцух // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 100-101.

ТЕХНІКА АПК

Адамчук В. Централізоване збирання ранніх зернових культур: МТФ чи самотужки? / В. Адамчук, О. Сидорчук, М. Грицишин // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 126-129.

Адамчук В. В. Формування і розвиток ринку сільськогосподарської техніки в Україні / В. В. Адамчук, М. І. Грицишин // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 5-9.

ACROS від Ростсільмаш: як створити „народний комбайн" // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 22-24.

Бойко А. Резервування як ефективний метод забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки / А. Бойко, О. Бондаренко, В. Савченко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 19-21.

Боровик Г. Сушарка - запорука якості зерна / Г. Боровик // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 128-132.

Будлянський Т. „Взуття" для сільгосптехніки / Т. Будлянський // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 124-125.

Бухалов В. Оновлені трактори ХТЗ / В. Бухалов // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 14-16.

Гребень Л. Технологія приготування кормів / Л. Гребень, О. Адмін, С. Балаценко // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 182-185.

Грубань В. Компонувальна схема технологічного модуля для збирання кукурудзи з очищенням качанів / В. Грубань, О. Полішкевич // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 9-12.  

Гузь М. Що і куди потрібно заливати / М. Гузь, В. Марченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 70-74.

Давидюк С. Доступні свиноферми малої потужності / С. Давидюк // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 163.

Демко А. Визначення та прогнозування втрат урожаю / А. Демко, О. Демко // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 128-130.

Демко А. Как оптимизировать механические потери за молотилкой / Анатолий Демко, Александр Демко, Л. Кулик // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 46-49.

Диркс Х. Биотопливо из целлюлозы / Х. Диркс // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 78-79.

Джулінський Д. Надійність сучасного елеваторного комплексу: високоефективні системи гравітаційного транспорту / Д. Джулінський // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 138-139.

Дідиченко О. Я. Коса - добре, а косарка - краще / О. Я. Дідиченко // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 26.

Дідиченко О. Я. Універсальна електрокосарка власноруч / О. Я. Дідиченко // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 27.

Дьяченко Д. TORUM - комбайн, якому немає рівних, або „Сага про ротор" / Д. Дьяченко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 24-26.

Електрифікація як фактор створення мобільної сільсько-господарської техніки нового покоління / В. В. Адамчук, В. Г. Мироненко, В. М. Третяк, Р. В. Мельник // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 4. - С. 13-16.

Жолобецький Г. Змолотити вчасно за будь-яку ціну / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 46-47.

Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин під час їх відновлення та інноваційні пропозиції сільгосппідприємств / М. О. Василенко, Д. О. Буслаєв, О. Є. Калінін, В. М. Кучерявий // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 3. - С. 44-47.

Завірюха М. Доцільність розроблення качановідокремлювального апарата з інтегрованим подрібнювачем / М. Завірюха // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 12-15.

Заготовка влажного фуражного зерна в мягких контейнерах / Е. А. Тяпугин, Л. А. Никитин, В. К. Углин, В. Е. Никифоров // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 64-65. 

Занько М. Зернові парадокси сьогодення: збираємо врожай по-новому, а транспортуємо - по-старому / М. Занько // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 132-135.   

Занько М. Зернозбиральні комбайни / М. Занько // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 22-24.

Занько М. Особливості збирання сої / М. Занько // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 124-127.

Занько М. Оцінка „апетиту" зернозбирального комбайна / М. Занько // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 108-111. 

Злочевський С. Кормозмішувальна техніка для українських ферм / С. Злочевський // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 186-189.

Кансволь Н. Больше света в коровник / Н. Кансволь // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 61-63.

Карабиньош С. Різальні апарати жаток, їхні ТО і ремонт / С. Карабиньош // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 118-120.

Клапань В. Трактори, причепи і навантажувачі / В. Клапань // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 12-14.

Клімчук О. Д. Гідросівалка для присадибних господарств / О. Д. Клімчук // Дім, сад, город. - 2013. - № 8. - С. 5-6.

Конструкційні особливості кормозбиральних комбайнів / Л. Філоненко, І. Календрузь, Л. Кириченко [та ін.] // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 140-142.

Кормоуборочный комбайн John Deere 7750i // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 14-17.

Кравчук В. Дослідження втрат зерна за молотаркою зерно-збирального комбайна / В. Кравчук, М. Занько // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 8-12.

Кравчук В. Дослідження залежності питомих витрат палива від технічних параметрів та продуктивності зернозбирального комбайна / В. Кравчук // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 6. - С. 7-10.

Леженкін О. Шляхи удосконалення збирання зернових / О. Леженкін // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 6. - С. 10-13.  

Луценко М. Ефективність використання роботизованих систем доїння / М. Луценко, Д. Зволейко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 13-15.

Майструк Б. Мобільні зерносушарки: всі „за" і „проти" / Б. Майструк // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 68-69.

Максаєв В. Зерносушарки фірми „MEPU Oу" / В. Максаєв // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 27-28.

Маринін С. Огляд нових розробок для сівби сидеральних культур / С. Маринін, Л. Шустік, Л. Мариніна // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 146-148.

Матковский Р. Испытание газового роговыжигателя GasBuddex от Kerbl / Р. Матковский // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 58-60.       

Матковський Р. Четверть века на резиновых гусеницах / Р. Матковский // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 12-13.   

Машини для обробітку ґрунту і сівби / Л. Шустік, С. Маринін, Л. Іваненко [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 16-21.

Митрофанов О. Регіональна науково-практична конференція „Техніка - селу" / О. Митрофанов, А. Мігальов, В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 36-40.

Новое поколение двухосных комбайнов ROPA // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 50-51.

Одинець А. Грунтообробні агрегати ТОВ НВП „БІЛОЦЕРКІВМАЗ" в поєднанні з висівним адаптером фірми Tehnik Plus ( Австрія) / А. Одинець // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 21-22.

Одинець А. Комбайн кормозбиральний „Рось 2" / А. Одинець // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 21-22.

Потужний Zetor Forterra 135 // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 10-11.

Прикатывающий каток: передняя или задняя навеска? // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 26-28.

Примаков О. Сучасна техніка як фактор розвитку технологій збирання технічних конопель / О. Примаков, І. Маринченко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 19-22.

П'ятаченко В. Додаткове робоче обладнання обприскувачів / В. П'ятаченко, В. Панасюк, В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 30-34, 36.

Розвиток вітроенергетичних установок та можливості їх застосування в сільському господарстві / Р. Мельник, В. Жоров, С. Тарнавський [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 17-19.

Самойленко В. Порядок відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів / В. Самойленко // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 8. - С. 15-16.

Секреты воздушного фильтра // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 75-77.

Сербій В. Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів шляхом утилізації тепла охолоджувального контура двигуна / В. Сербій // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 16-18.

Сербій В. Обладнання для використання поновлюваних джерел енергії / В. Сербій // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 28. 

Сергієва Н. Якісні грубі корми - запорука високих надоїв молока / Н. Сергієва // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 6. - С. 18-19.

Слободян В. Впевнено крокуємо до мети : [техніка ХМЗ] / В. Слободян // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 41-42.

Смоляр В. Техніка для тваринництва / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 25-26.

 Сухенко Ю. Автоматизовані мобільні заводи для виробництва дизельного біопалива / Ю. Сухенко, В. Сухенко, М. Муштрук // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 5. - С. 23. 

Сухина А. Секрети продуктивності комбайна / А. Сухина // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 122-126.

Сухина А. Сучасні системи живлення дизелів / А. Сухина, М. Коровай // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 130-133.

TORUM - комбайн, якому немає рівних // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 107.

Фадєєв Л. Очищення зерна: новий підхід / Л. Фадєєв // Пропозиція. - 2013. - № 7. - С. 140-141.

Хмельовський В. Обґрунтування параметрів бункера кормоприготувального агрегата / В. Хмельовський // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 6. - С. 13-15.

Шустік Л. Консервувальна система обробітку ґрунту : [глибокорозпушувач] / Л. Шустік // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 116-118.

Януш А. М. Інновації в сушінні / А. М. Януш // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 2. - С. 66.

Ясенецький В. Доїльні роботи - майбутнє молочних ферм / В. Ясенецький, В. Чорношкур, Н. Ковпак // Техніка і технології АПК. -2013. - № 5. - С. 26-29.

Ясенецький В. Елементна база сільськогосподарської техніки від АМА (Італія) / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 29.

Ясенецький В. Машини для заготівлі і приготування кормів / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 24-25.

Ясенецький В. Обладнання для переробки сільськогосподарської продукції / В. Ясенецький, Н. Ковпак, В. Чорношкур // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 26-27.

Ясенецький В. Техніка ПП „Бартощук А. Г." на виставці „Агро-2013" / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 7. - С. 28-29.

Ящук Н. Важковідокремлювані домішки в зерновій масі: як з ними боротися? / Н. Ящук // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 76-79.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Вплив тривалого внесення добрив на калійний режим чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах / Я. П. Цвей, В. В. Іваніна, О. Т. Петрова, Ю. П. Дубовий // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 4. - С. 17-20.

Іваніна В. В. Роль добрив у підвищенні енергетичної ефективності агротехнологій / В. В. Іваніна // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 3. - С. 20-23.

Карпук Л. Позакореневе підживлення - резерв підвищення продуктивності цукрових буряків / Л. Карпук // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 6. - С. 22-25.

Розшибін М. Н. Удобрення суниці / М. Н. Розшибін // Дім, сад, город. - 2013. - № 6. - С. 18-19.

Сапропель // Дім, сад, город. - 2013. - № 8. - С. 2-3.

Труфанов О. Біопрепарати і соя: ефективний захист без стресів / О. Труфанов // Пропозиція. - 2013. - № 6. - С. 48-49.

Ходаніцький В. Застосування безводного аміаку в посівах озимих зернових культур / В. Ходаніцький // Пропозиція. - 2013. - № 8. - С. 70-74.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Єфременко П. ГІСи для лісу / П. Єфременко, О. Горб  // Лісовий і мисливський журнал. - 2013. - № 2. - С. 18-19.

Кравець П. Лісова сертифікація в Україні. Принципи відповідального ведення лісового господарства в Україні / П. Кравець // Лісовий і мисливський журнал. - 2013. - № 2. - С. 16-17.

Половець С. Технічні засоби збереження лісу. Якісні та надійні телесистеми - запорука своєчасного виявлення пожежі! / С. Половець // Лісовий і мисливський журнал. - 2013. - № 2. - С. 10-11.

У вирі гірських потоків: [Я. Головацький про сплав лісу у Карпатах] // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 11 лип. (№ 26). - С. 4.

Фурдичко О. І. Землі лісові як об'єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві / О. І. Фурдичко // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 60-64.

Шавурська О. В. Класифікація лісових біологічних активів як об'єктів бухгалтерського обліку / О. В. Шавурська // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 7. - С. 37-40. 

 

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка