Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Туризм в Україні та світі: теоретичні аспекти. Бібліографічний покажчикСтрімкий і ефективний розвиток туризму потребує глибоких сучасних знань, нового економічного мислення, комплексного розуміння проблем управління розвитком туристичної індустрії та опанування навиками їх застосування на практиці.

Даний бібліографічний покажчик представляє літературу з фондів ОУНБ ім. І. Франка за 2011-2013 рр., яка висвітлює особливості розвитку туристичної галузі в Україні та світі, окреслює проблеми та шляхи їх розв'язання.

До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Покажчик складається з п'яти розділів:

     - Туристична галузь: стан і перспективи розвитку

- Сучасні різновиди туризму

- Готельні послуги. Ресторанна справа

- Туризм у Карпатському регіоні

- Розвиток туризму за рубежем

Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавить стан і перспективи розвитку індустрії туризму. 

 

Укладач:    Пасяка Н. М. - завідувач відділу  економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

 

Відповідальна за випуск:                                Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка

 

Тираж 30 пр.

ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ:

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

1. Закон України „Про туризм" вiд 15.09.1995 № 324/95-ВР зі змінами // zakon.rada.gov.ua

2. Указ Президента України „Про підтримку розвитку туризму в Україні" // zakon2.rada.gov.ua

3. Концепція державної цільової програми розвитку туризму в Україні на 2011-2015р.р. // vuppi.at.ua

4. Стратегія розвитку туризму і курортів // zakon.rada.gov.ua

5. Балашова Р. І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова. - К. : ЦУЛ, 2012. - 182 с.

6. Забуранна Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко ; Європ. ун-т. - К. : Ліра-К, 2012. - 151 с.

7. Кудла Н. Є. Маркетинг туристичних послуг : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. - К. : Знання, 2011. - 350 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Вища освіта ХХІ століття).

8. Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла. - К. : Знання, 2012. - 343 с.

9. Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська О. Ю. Бордун ; ЛНУ ім. І. Франка. - К. : ЦУЛ, 2012. - 246 с.

10. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; ЛНУ ім. І. Франка. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 365 с.

11. Школа І. М. Менеджмент туризму : підручник / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Кн.-ХХІ, 2011. - 464 с.

12. Абдулхаіров А. З. Роль Міністерства курортів і туризму АР Крим у рекламно-інформаційному просуванні кримського туристського продукту / А. З. Абдулхаіров // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 4. - С. 7-9.

13. Арсеньєва Є. Бізнес у туризмі: із чого розпочати? / Є. Арсеньєва, Т. Лісіца // Баланс. - 2013. - № 49. - С. 34-39.

14. Балашова Р. І. Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств / Р. І. Балашова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 110-117.

15. Балашова Р. І. Особливості методу інноваційного планування туристичної діяльності / Р. І. Балашова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 88-93.

16. Бартошук О. В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі / О. В. Бартошук // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 3-4. - С. 38-41.

17. Башта О. І. Інноваційний розвиток рекреаційної системи регіону на засадах стратегії його соціально-економічного розвитку / О. І. Башта // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 10. - С. 186-189.

18. Бейдик О. Факторний аналіз формування потоків в'їзного туризму України / О. Бейдик, Н. Новосад // Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 44-49.

19. Білова Н. Туристична діяльність: особливості обкладення ПДВ / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2011. - № 43. - С. 9-18.

20. Білова Н. Туристична діяльність та ПДВ: вивчаємо зміни / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. - 2012. - № 65. - С. 29-36.

21. Богославець О. Г. Туристсько-рекреаційний комплекс в умовах економіки знань / О. Г. Богославець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 3. - С. 112-115.

22. Бойко М. Г. Методичні основи оцінювання економічних інтересів туристичних підприємств / М. Г. Бойко // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 9-10. - С. 48-53.

23. Бондаренко М. П. Позиціонування України на міжнародному туристичному ринку / М. П. Бондаренко // Економічний часопис-ХХІ. - 2011. - № 1/2. - С. 47-50.

24. Бондаренко М. П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України / М. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 66-73.

25. Бондаренко М. П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму / М. П. Бондаренко // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 3-4. - С. 19-22.

26. Братюк В. П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 30-37.

27. Галиця І. О. Нові аспекти управління в туристичній індустрії / І. О. Галиця, І. Л. Мельник // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 155-161.

28. Гарный Д. Нестандартные схемы реализации туристических услуг / Д. Гарный // Турбізнес. - 2011. - № 1/2. - С. 72-74.

29. Герасименко В. Г. Методика визначення кількісних показників регіонального ринку туристичних послуг / В. Г. Герасименко // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 157-163.

30. Глинский В. В. Оценка мультипликативного эффекта туристической индустрии на региональном уровне / В. В. Глинский, Л. К. Серга // Вопросы статистики. - 2012. - № 1. - С. 48-52.

31. Гордієнко Т. Нормативне забезпечення туристичних і супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку / Т. Гордієнко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2012. - № 2. - С. 3-7.

32. Григор'єва Я. В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності / Я. В. Григор'єва // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 7. - С. 73-79.

33. Гринько Т. В. Удосконалення управління підприємствами туристичної галузі / Т. В. Гринько // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - 5. - С. 13-15.

34. Гулич О. Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку / О. Гулич // Економіст. - 2011. - №5. - С. 41-43.

35. Гур'єва І Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур'єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль. - 2011. - № 1. - С. 17-22.

36. 12 шагов навстречу туризму. Предложения Совета по вопросам туризма и курортов по первоочередным шагам по развитию туриндустрии Украины // Ресторанный и гостиничный бизнес. - 2011. - № 2. - С. 12-20.

37. Димчук А. В. Вдосконалення національної політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг у контексті глобальних викликів і кризових ситуацій / А. В. Димчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 6. - С. 32-36.

38. Дідик Я. М. Формування української термінології у царині відпочинку і туризму / Я. М. Дідик // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 8-13.

39. Забалдіна Ю. Б. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності туристичних дестинацій / Ю. Б. Забалдіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 12. - С. 165-168.

40. Забуранна Л. В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л. В. Забуранна, В. Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 68-76.

41. Заячковская Г. Средства маркетинговых коммуникаций в формировании имиджа Украины на мировом туристическом рынке / Г. Заячковская // Журнал європейської економіки. - 2011. - № 2. - С. 186-193.

42. Зинкевич А. Неклиентоориентированный маркетинг Крыма / А. Зинкевич // Маркетинг и реклама. - 2012. - № 7-8. - С. 42-46.

43. Іванова З. О. Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств / З. О. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 110-114.

44. Івашина Є. М. Особливості організації обліку в туристичній діяльності / Є. М. Івашина, М. П. Білан // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 217-219.

45. Історія розвитку туризму в Україні // tourlib.net

46. Как сделать крымскую туриндустрию привлекательной для иностранных инвесторов? // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 12-13.

47. Капустіна Т. А. Впровадження в діяльність туристичного підприємства антикризової стратегії / Т. А. Капустіна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7-8. - С. 86-89.

48. Капустяк І. Тенденції розвитку туризму в Україні // www.rusnauka.com

49. Коваль П. Ф. Зовнішні фактори, які обумовлюють вимоги до туристичних центрів / П. Ф. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 117-122.

50. Козловська М. В. Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму / М. В. Козловська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 290-294.

51. Козловська М. В. Механізм управління трансформацією туристичних підприємств / М. В. Козловська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 2. - С. 139-142.

52. Колосінська М. І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 185-193.

53. Крымское лето 2012 - результаты маркетинговых исследований // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 22-26.

54. Кудла Н. Є. Формування туристичної політики на регіональному та місцевому рівнях / Н. Є. Кудла // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 43-48.

55. Кусков А. Новеллы в туристическом законодательстве: правовая оценка и проблемы применения / А. Кусков // Человек и закон. - 2012. - № 1. - С. 85-97.

56. Леітао Н. К. Туризм та економічне зростання: підхід з використанням панельних даних / Н. К. Леітао // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 343-349.

57. Лобанова В. А. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу / В. А. Лобанова, Н. В. Бунтова // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 7-8. - С. 64-67.

58. Лютак О. М. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України / О. М. Лютак, Л. В. Михальчук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 217-225.

59. Маринкевич М. „Особенности национальной охоты" или Маркетинговые коммуникации в туризме / М. Маринкевич // Маркетинг и реклама. - 2012. - № 7-8. - С. 38-40.

60. Маркетинг в сфере туризма, отдыха и развлечений в Украине: скорее есть, чем нет (результаты блиц-опроса экспертов) // Маркетинг и реклама. - 2012. - № 7-8. - С. 18-24.

61. Мархонос С. М. Механізм розробки маркетингової стратегії просування нового туристичного продукту для туристичного агента / С. М. Мархонос, Н. П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 1. - С. 113-116.

62. Мархонос С. М. Фактор розвитку туризму у зниженні рівня безробіття в Україні / С. М. Мархонос, Н. П. Турло // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 10. - С. 210-214. 

63. Матвієнко А. Т. Інформатизація туризму та соціокультурний аспект електронного туристичного ресурсу в Україні / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2011. - № 4. - С. 54-58.

64. Михайліченко Г. І. Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного підприємства / Г. І. Михайліченко // Економічний часопис-ХХI. - 2013. - № 1-2. - С. 80-83.

65. Названова Л. Тенденції інноваційного розвитку туристичної галузі в Україні / Л. Названова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2011. - № 137. - С. 65-68.

66. Нездоймінов С. Г. Концептуальні підходи до „зеленого регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіональна економіка. - 2012. - № 2. - С. 80-88.

67. Некрасов Р. Практика современного туризма уже не обходится без маркетинга / Р. Некрасов // Маркетинг и реклама. - 2012. - № 7-8. - С. 30-32.

68. Новосельська І. Теоретико-правові питання імплементації конвенцій міжнародної організації праці у сфері туризму / І. Новосельська // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 12. - С. 84-85.

69. Одрехівський М. В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки / М. В. Одрехівський // Регіональна економіка. - 2011. - № 2. - С. 69-77.

70. Орлова В. В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку / В. В. Орлова, Н. І. Остап'юк // Економічний часопис-ХХI. - 2011. - № 9-10. - С. 45-47.

71. Охріменко А. Г. Тенденції формування в'їзного туристичного потоку до України / А. Г. Охріменко // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 9-10. - С. 38-42.

72. Палеха О. Ю. Аналіз формування системи взаємодії операторів ринку в управлінні якістю туристичного продукту / О. Ю. Палеха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 3. - С. 158-162.

73. Палеха О. Ю. Сутнісний підхід до формування туристичного продукту / О. Ю. Палеха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 155-159.

74. Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичних послуг / Л. Пащук, І. Голобородько // Маркетинг в Україні. - 2012. - № 4. - С. 37-44.

75. Попрозман О. І. Вплив рекреаційно-туристичного потенціалу на формування стратегії економічного розвитку регіону / О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 9. - С. 188-192.

76. Прочан А. О. Потенціал впливу інформаційних технологій при організації надання туристичних послуг / А. О. Прочан // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7-8. - С. 140-143.

77. Пунько Б. М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 126-138.

78. Рошко Н. Бухгалтерський облік і звітність суб'єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу / Н. Рошко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2011. - № 130. - С. 66-68.

79. Сажнєва Н. Актуальні напрями розвитку конкурентоспроможного ринку туризму в Україні / Н. Сажнєва, І. Арсененко // Український географічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 40-43.

80. Самарцев Е. Государство и туризм - слабое звено / Е. Самарцев // Ресторанный и гостиничный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 8-10.

81. Семенець О. С. Правовий статус та загальна характеристика управомочених суб'єктів правовідносин використання природних ресурсів для туризму в Україні / О. С. Семенець // Адвокат. - 2011. - № 5 - С. 37-43.

82. Совмен Ш. Д. Статистические показатели сезонности туристических посещений / Ш. Д. Совмен // Вопросы статистики. - 2011. - № 6. - С. 67-70.

83. Соловйов Д. І. Закордонні туристичні представництва як важлива складова державного регулювання туристичної сфери / Д. І. Соловйов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 148-150.

84. Суслова Т. О. Дослідження впливу маркетингової цінової політики на поведінку споживачів туристичних послуг / Т. О. Суслова, С. В. Співаковський // Маркетинг в Україні. - 2011. - № 1. - С. 42-45.

85. Федорець Л. М. Перспективи розвитку регіонального туризму в Черкаській області у контексті зовнішньоекономічної діяльності / Л. М. Федорець // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2011. - № 2. - С. 31-34.

86. Формування кадрового потенціалу сфери туризму // http://tourlib.net

87. Шамілєва Е. Мотивація як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим / Е. Шамілєва // Економіст. - 2011. - № 10. - С. 72-74.

88. Шиманська В. В. Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України / В. В. Шиманська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 5. - С. 132-140.

89. Шіє Ч.-Ж. Вплив туристичної мотивації на туристичні знання / Ч.-Ж. Шіє // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 443.

90. Шкарлет С. Расширение категориальных понятий рекреационной сферы в системе социальных приоритетов экономического развития / С. Шкарлет, В. Ильчук, В. Аноприенко // Економіст. - 2012. - № 7. - С. 13.

91. Ярмолка В. М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм / В. М. Ярмолка // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 173-179.

СУЧАСНІ РІЗНОВИДИ ТУРИЗМУ

92. Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. - К. : Знання, 2013. - 334 с.

93. Автотуризм в Украине: автопробегом по бездорожью // Маркетинг и реклама. - 2011. - № 7-8. - С. 48-51.

94. Алексеева Е. Евпаторию теперь знают в Европе / Е. Алексеева // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 16-19.

95. Андрєєва Н. Сучасна організація аграрного туризму в Україні як перспективний напрямок розвитку сільських територій / Н. Андрєєва, С. Нездоймінов, І. Дишловий // Економіст. - 2011. - № 6. - С. 25-28.

96. Білецька Г. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку „Подільські Товтри" / Г. Білецька // Екологічний вісник. - 2012. - № 5 - С. 33-34.

97. Божук Т. Розвиток релігійного туризму: різновиди, функції, пріоритети / Т. Божук // Краєзнавство, географія, туризм. - 2011. - № 16. - С. 3-6.

98. Ведмідь Н. І. Функціонально-цільове наповнення санаторно-курортної та оздоровчої послуги в ієрархії потреб / Н. І. Ведмідь // Економічний часопис-ХХI. - 2013. - № 1-2. - С. 91-94.

99. Гуменюк В. В. Курортна справа в умовах формування фіскального простору місцевого самоврядування / В. В. Гуменюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 9. - С. 32-35.

100. Забаштанський Д. Туризм зі смаком : [гастроном. туризм] / Д. Забаштанський // Вісник податковоі служби Украіни. - 2013. - № 27/28. - С. 52-55.

101. Забуранна Л. В. Теоретичні підходи до класифікації туризму в сучасних умовах розвитку туристичного ринку / Л. В. Забуранна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 12. - С. 168-174.

102. Зелений туризм - ефективна форма працевлаштування // Людина і праця. - 2012. - № 2. - С. 16-17.

103. Кафарський О. В. Особливості земельних та аграрних відносин у сфері сільського туризму України / О. В. Кафарський. // Держава і право. - 2011. - № 1. - С. 325-330.

104. Кінаш І. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг / І. Кінаш // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - С. 25-26.

105. Клунько О. Діловий туризм у вирі податкових спорів / О. Клунько // Бухгалтерія. - 2012. - № 21. - С. 62-64.

106. Кондратенко О. О. Аналіз потоків клієнтів на ринку туристичних послуг України напередодні визначних спортивних подій / О. О. Кондратенко, Т. О. Свердло // Зовнішня торгівля : право та економіка. - 2012. - № 3. - С. 198-204.

107. Кудла Н. Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі / Н. Кудла // Економіка України. - 2011. - № 2. - С. 70-85.

108. Кудла Н. Є. Шляхи підвищення якості сільського туризму / Н. Є. Кудла // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 116-122.

109. Куліш І. М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України / І. М. Куліш // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 80-85.

110. Малік М. Й. Сільський аграрний туризм як чинник розвитку сільських територій / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 110-115.

111. Мельник А. Нестандартні види туризму. Особливості функціонування військового туризму / А. Мельник // Краєзнавство, географія, туризм. - 2012. - № 16. - С. 3-5.

112. Мигалина Ю. Санаторно-курортні заклади України: бізнес чи соціальна спрямованість? / Ю. Мигалина // Економіст. - 2011. - № 6. - С. 38-40.

113. Отель как ключевой партнер в медицинском и оздоровительном туризме // Отель. - 2011. - № 3. - С. 18-21.

114. Развитие городов-курортов - место человека : [города-курорты Крыма] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 8-9.

115. Самарцев Е. Евро 2012 - уже история / Е. Самарцев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 8-15.

116. Санаторно-курортный сектор - вариант рыночного развития : [Крым] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 10-11.

117. Серебрій В. Аграрний туризм: становлення й перспективи розвитку / В. Серебрій // Краєзнавство, географія, туризм. - 2012. - № 24. - С. 3-6.

118. Серебрій В. Перспективи інноваційного дитячо-юнацького туризму і МАДЮТК / В. Серебрій // Краєзнавство, географія, туризм. - 2011. - № 20. - С. 3-5.

119. Серебрій В. Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи / В. Серебрій // Краєзнавство, географія, туризм. - 2011. - № 20. - С. 21.

120. Соломін В. Сучасний туризм і освіта : [освіт. туризм] / В. Соломін, В. Погодіна // Краєзнавство, географія, туризм. - 2011. -№ 36. - С. 4-10.

121. Старовойтенко О. А. Класифікація видів туризму в контексті культури / О. А. Старовойтенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 7/8. - С. 132-140.

122. Старовойтенко О. А. Оздоровчий туризм / О. А. Старовойтенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 152-155.

123. Терлецький В. Світовий досвід інноваційних форм екотуризму на порушених ландшафтах / В. Терлецький, А. Філіпенко // Екологічний вісник. - 2012. - № 1. - С. 28-29.

Готельні послуги. Ресторанна справа

124. Круль Г. В. Основи готельної справи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. В. Круль, Г. Я. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - К. : Центр учб. л-ри, 2011. - 368 с.

125. Лук'янов В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Кондор, 2012. - 344 с.

126. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; ЛНУ ім. І. Франка. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 470 с.

127. Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько ; ЛНУ ім. І. Франка. - К. : Знання, 2011. - 366 с.

128. Організація готельного господарства : навч. посіб. / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 408 с.

129. Барабанова И. Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине / И. Барабанова // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 13-14.

130. Бычков В. 11 устаревших практик отельных продаж / В. Бычков // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 40-41.

131. Вихарева О. Современная гостиница: технология чистоты и комфорта как залог коммерческого успеха / О. Вихарева, С. Гинчук // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 52-64.

132. Восемь тенденций гостиничной индустрии 2012 года // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 20-23.

133. Гостиничный ресторан // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 52-56.

134. Грек Д. В. Методика економічного обґрунтування заходів щодо вдосконалення системи управління трудовим капіталом ресторанного господарства / Д. В. Грек // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 5-6. - С. 60-63.

135. Евдокимова Т. „Если звезды зажигают, значит это кому-то нужно..." / Т. Евдокимова // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 35.

136. „Евроотель" - первый отель класса „Бизнес-супериор" во Львове. Как взорвать стереотипы создания отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 40-42.

137. Гавриш К. Системы контроля и управления доступом гостей и персонала гостиницы / К. Гавриш // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 44-46.

138. Гриценко О. М. Інвентаризація запасів у ресторанному господарстві: теорія і методика / О. М. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 145-150.

139. Идеи, которые ведут нас вперед : [индустрия гостеприимства] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 4. - С. 44-47.

140. Как взорвать стереотипы создания отелей // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 38-39.

141. Как разработать правильную стратегию маркетинга : [гостин. и турист. бизнес] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 34-37.

142. Карский В. Проектирование предприятий общественного питания / В. Карский // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 74-79.

143. Клементьєва О. Ю. АВС аналіз в управлінні прибутком підприємств ресторанного бізнесу / О. Ю. Клементьєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 183-188.

144. Клецковская И. Прогнозирование ресторанной и гостиничной деятельности / И. Клецковская // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 50-53.

145. Клецковская И. Ресторанный маркетинг / И. Клецковская // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 70-73.

146. Клецковская И. Финансовое планирование. Общие принципы / И. Клецковская // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 26-30. 

147. Колотилова В. Сфера приложения маркетинга гостеприимства - гостиницы / В. Колотилова // Маркетинг и реклама. - 2012. - № 7-8. - С. 26-29.

148. Курдюков М. Энергоэффективные технологии Mitsubishi Electric в гостинично-ресторанном бизнесе / М. Курдюков // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 4. - С. 54-55.

149. Кучеренко Е. Прибыльность ресторана начинается с эффективного управления / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 56-57.

150. Кучеренко Е. Проблемы гостинично-ресторанного бизнеса / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 72-74.

151. Кучеренко Е. Работа с персоналом как ключевой фактор управления ресторанным бизнесом / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 66-69.

152. Кучеренко Е. Рецепты для продления сезона : [аквакомплексы и спа в отелях] / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 54-56.

153. Кучеренко Е. Формирование конкурентных преимуществ в области качественного обслуживания : [гостин. хоз-во] / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 28-32.

154. Маевская Е. Как поддерживать чистоту на профессиональной кухне / Е. Маевская, Т. Субота // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 54-55.

155. Малафеева Н. Стратегическое планирование гостиничной деятельности / Н. Малафеева // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 20-22.

156. Маркетинговое планирование в гостинице: прямые методы прогнозирования продаж // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 18-20.

157. Миклевски Е. Гостиничная инвестиция - трудно ли это? / Е. Миклевски, С. Подмогильный // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 36-37.

158. Мустеца І. В. Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств / І. В. Мустеца // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 19. - С. 148-153.

159. Орлова О. Модернизация гостиницы Атлантик / О. Орлова // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 22-25.

160. Пронько С. И. Пуща - природа, которая вдохновляет : [трехзвезд. отель в Пуще-Водице] / С. И. Пронько // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 24-26.

161. Самарцев Е. Методика ценообразования в гостиничном и ресторанном бизнесе - мировая практика / Е. Самарцев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 26-39.

162. Седлецкая И. 10 лет эволюции гостиничного рынка - уверенный шаг вперед / И. Седлецкая // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 20-21.

163. Сидоренко І. О. Стратегічний потенціал підприємств сфери туризму / І. О. Сидоренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 11. - С. 169-173.

164. Сидоренко І. О. Якість готельних послуг / І. О. Сидоренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 9. - С. 129-124.

165 Совершенство в деталях : [конгресс-отель „Пуща"] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 4. - С. 52-53.

166. Фоменко Н. А. Деякі методологічні підходи до оцінки відповідності якості підготовки кадрів сфери гостинності в сучасних умовах господарювання / Н. А. Фоменко // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 3/4. - С. 42-45.

167. Чистота в отеле - действующий маркетинговый инструмент // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 46-48.

168. Шелковникова Л. Налоговые льготы для звездных гостиниц: Законодатель продолжает стимулировать отрасль / Л. Шелковникова, Т. Бондарев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 22-24. 

169. Шелковникова Л. Отмена обязательной сертификации гостиничных услуг: хаос или либерализация? / Л. Шелковникова, Т. Бондарев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 18-20. 

170. Шіє Х.-Ш. Перехід на екологічні технології: розробка концепції системи рейтингів „зелених" готелів / Х.-Ш Шіє, Дж.-Л. Ху, Х.-Ц. Шеу // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 8. - С. 521-530.

Туризм у Карпатському регіоні

171. Великочий В. Чари Дністрових зір (історико-культурний потенціал покутського Придністров'я) : [турист. потенціал] / В. Великочий // Ямгорів. Чис. 18-19. - Снятин, 2011. - С. 207-213.

172. З любов'ю до краю гірського / авт. проекту: М. Платановський, Ю. Скрип, І. Терен, М. Яків'юк. - Чернівці : Колір-друк, 2012. - 59 с.

173. Івано-Франківщина очима регіональних журналістів. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 43 с.

174. Івано-Франківщина туристична = Ivanowrankiwsczyzna turystychna : навч-метод. вид. / В. Великочий. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 88 с.

175. Кононенко К. Українські Карпати: Медова Долина / К. Кононенко, С. Флис. - К., 2011. - 74 с.

176. Літо на Івано-Франківщині : Карпати, ВелоКраїна, карпатський трамвай, музейне коло, фестивалі, Дністровський каньон / Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 10 с.

177. Пендерецький О. В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрями її вдосконалення : монографія / О. В. Пендерецький ; за ред. Я. Б. Олійника. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 225 с.

178. Подорожі по Гуцульщині. Ч. 2 : Татарів, Яблуниця, Вороненко, Поляниця, ТК „Буковель" / матеріали підгот. В. Юзюк. - Коломия : Мірошніченко, 2011. - 40 с.

179. Сім незабутніх вражень Бойківського краю : буклет / Туристично-інформ. центр „Бойківщина" ; авт. та кер. проекту О. Кізима. - Брошнів : Таля, 2011. - 43 с.

180.Туристичний довідник Тлумаччини = The Tlumach district Tourist guide : довідник. - Тлумач, 2011. - 21 с.

181. Шикеринець В. В. Актуальні проблеми управління і розвитку туризму на Прикарпатті : зб. навч.-метод. матеріалів / В. В. Шикеринець, Б. П. Савчук, Т. З. Маланюк ; Ін-т туризму ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2011. - 59 с.

182. Будич П. Здоров'я, гарний настрій і духовне єднання : [історія і перспективи туризму в Галичині] / П. Будич // День. - 2013. - 31 трав.-1 черв. (№ 92-93). - С. 13.

183. Вальо М. Опис першої наукової подорожі в Українські Карпати : [про опис подорожі Б. Гакета] / М. Вальо // Дзвін. - 2011. - № 3. - С. 102-103.

184. Великочий В. Розвиток релігійного туризму в Галичині: сучасний стан і перспективи / В. Великочий // Карпати: Людина. Етнос. Цивілізація. - 2011. - № 3. - С. 40-46.

185. Вульчин Т. Заклади розміщення туристів в Українських Карпатах (Східна Галичина) у міжвоєнний період / Т. Вульчин // Еврика-ХIII : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 288-289.

186. Габа М. І. Чинники впливу на діяльність підприємств сільського зеленого туризму Карпатського регіону / М. І. Габа // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 88-92.

187. Гакет Б. Найновіші фізично-політичні подорожі по дакських і сарматських або Північних Карпатах. Ч. III / пер. з нім. Р. Макітра / Б. Гакет // Дзвін. - 2011. - № 3. - С. 101-117.

188. Гасюк Н. Горизонти туристичної інфраструктури розширюються : [на Івано-Франківщині] / Н. Гасюк // Єдність. - 2012. - 11 жовт. (№ 10). - С. 3.

189. Гетьман В. Стежками диво-схилів казкових Карпат (екотуризм в Ужанському національному природному парку) / В. Гетьман // Персонал. - 2012. - № 4. - С. 101-107.

190. Гудзевата М. Івано-Франківщина. Законодавці сільської моди / М. Гудзевата // Міжнародний туризм. - 2011. - № 5. - С. 152-156.

191. Гуменюк Г. Виховний потенціал туристично-краєзнавчої роботи / Г. Гуменюк // Гірська школа Українських Карпат. - 2010/2011. - № 6/7. - С. 202-203.

192. Довгань В. Галицький пляцок : [Дністров. каньон] / В. Довгань // Географія. - 2013. - № 4. - С. 25-27.

193. Дозвілля й атракції на Івано-Франківщині: поза сезонами і умовностями : [вод. туризм, дельтапланеризм, альпінізм] // Івано-Франківщина туристична = Ivanowrankiwsczyzna turystychna : навч-метод. вид. / В. Великочий. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 22-33.

194. Котенко Р. Формування управлінської й організаційної структури туристично-екскурсійної сфери на Прикарпатті в 60-70-х роках ХХ ст. / Р. Котенко // Вісник Прикарпатського університету: Історія. Вип. 21. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 213-219.  

195. Кифяк В. Ф. Конкурентні переваги перспективного розвитку територіальної рекреаційної системи Карпатського регіону / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 1. - С. 199-204.

196. Кифяк В. Ф. Регіональні детермінанти становлення туристичної галузі в контексті розвитку „зеленої економіки" / В. Ф. Кифяк, О. В. Кифяк // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 23-30.

197. Лабій Ю. Геопатогенні зони на території Карпатського туристичного регіону / Ю. Лабій, І. Мердух // Обрії. - 2012. - № 2. - С. 108-110.

198. Луцький В. Гірськолижні курорти як елемент туристичного комплексу Українських Карпат / В. Луцький // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Вип. 13. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 91-98.

199 Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові / О. М. Мельник // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 191-197.

200. Михайлюк Р. Таємна вечеря на Говерлі : [туризм] / Р. Михайлюк // Міжнародний туризм. - 2012. - № 1. - С. 130-134.

201. Мороз В. „Легені Європи" потребують „другого дихання" : [пробл. турист. галузі Прикарпаття] / В. Мороз // Галичина. - 2012. - 19 січ. (№ 7-8). - С. 9.

202. Мороз В. На Дністровський каньон мали надію ще за Польщі : [з історії розв. туризму] / В. Мороз // Галичина. - 2013. - 21 лют. (№ 27-28). - С. 4.

203. Мороз В. Стати повноцінною галуззю [таке завдання поставлено перед турист. сферою Прикарпаття на міжнар. конф. „Туризм: розвиток регіону" (Яремче, 19-20 жовт.) ПНУ ім. В. Стефаника] / В. Мороз // Галичина. - 2011. - 22 жовт. (№ 158). - С. 7.

204. Мостова Н. „Ласий шматочок" для туристів : [турист. галузь Прикарпаття] / Н. Мостова // Світ молоді. - 2011. - 16 черв. (№ 24). - С. 1,3.

205. Надворняк Я. Фінансове забезпечення розвитку підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області / Я. Надворняк // Економіка АПК. - 2011. - № 11. - С. 69-74.

206. Назарчук Д. Прикарпаття у ролі пасербиці? : [пробл. розв. туризму в регіоні] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 29 трав. (№ 97). - С. 19.

207. Пилатюк Д. Гідроенергетика і водний туризм - природні пріоритети нашого краю / Д. Пилатюк // Гуцульська скриня. - 2013. - № 1 (квіт.).

208. Розвиток туризму в Галичині й Прикарпатті ; Туристична привабливість Прикарпаття // Україна: 20 років незалежності / Прикарпат. юрид. ін.-т Льв. ДУВС. - Івано-Франківськ ; Надвірна, 2011. - С. 202-211.

209. Савчук Б. Роль громадських організацій Карпатського регіону у формуванні здорового способу життя засобами туризму (кінець ХХ - початок ХХI століття) / Б. Савчук // Гірська школа Українських Карпат. - 2010/2011. - № 6/7. - С. 115-117.

210. Сільський зелений туризм // Івано-Франківщина туристична = Ivanowrankiwsczyzna turystychna : навч-метод. вид. / В. Великочий. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 22-24.

211. Спорт-туризм // Фабрика Р. Наодинці зі словом / Р. Фабрика. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 479-496.

212. Туз І. Велокраїна „пересаджує" Карпати на велосипед : [реалізація одноім. проекту в Яремчі] / І. Туз // Галицький кореспондент. - 2011. - 9 черв. (№ 23). - С. 74.

213. Туристичне Прикарпаття - 2012: підстави для обережного оптимізму // Галицький кореспондент. - 2012. - 5 січ. (№ 1). - С. 6.

214. Федик І. Туризм - ключ до процвітання Прикарпаття / І. Федик // Вісті Прикарпаття. - 2012. - № 12. - С. 1,5.

215. Філюк С. Використання природних туристських ресурсів Івано-Франківської області в рекреаційному туризмі / С. Філюк // Вісник Прикарпатського університету: Фізична культура. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 67-73.

216. Флис С. На велосипеді довкола Карпат : [з історії велоспорту на Прикарпатті, зокрема Яремчанщині] / С. Флис // Галицький кореспондент. - 2011. - 19 трав. (№ 20). - С. 8.

217. Ходан М. Концептуальне вирішення економічних основ розвитку туризму в напрямку збереження історико-культурної спадщини Прикарпатського регіону / М. Ходан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 219-227.

218. Червінський А. Роль туризму у забезпеченні сталого розвитку Карпатського регіону / А. Червінський // Гірська школа Українських Карпат. - 2010/2011. - № 6/7. - С. 219-223.

219. Яворський А. Роль Карпатського національного природного парку в умовах соціально-економічного розвитку території / А. Яворський, О. Киселюк // Екологічний вісник. - 2011. - № 4. - С. 27-28.

Розвиток туризму за рубежем

220. Ага М. Роль університетів в економіці турецької частини Кіпру: вища освіта як засіб просування туризму / М. Ага // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 3. - С. 271-280.

221. Анисимов А. П. Проблемы правового регулирования экологического туризма как вида предпринимательской деятельности : [Росія] / А. П. Анисимов, С. В. Злобин // Туризм: право и экономика. - 2011. - N3. - С. 18-24.

222. де-Арріба Р. Світовий туризм, конкурентоспроможність та економічна політика Іспанії / Р. де-Арріба // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 12. - С. 347-356.

223. Асіф Хан М. Емоційне виснаження при емоційній праці, згладжувальний ефект соціальної підтримки (за даними готельного бізнесу в Пакистані) / М. Асіф Хан // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 5. - С. 321-329.

224. Бавельский А. Доступная среда как фактор развития и безопасности безбарьерного туризма / А. Бавельский, И. Зорин, А. Сеселкин // Туризм: право и экономика. - 2012. - № 1 - С. 2-5.

225. Бек Ш. Швейцарское качество туризма / Ш. Бек // Ресторанный и гостиничный бизнес. - 2011.- № 1. - С. 42-44.

226. Билецкая И. Деловой туризм в контексте развития международного туризма / И. Билецкая // Журнал європейської економіки. - 2011. - № 2. - С. 194-204.

227. Братюк В. П. Аналіз досвіду західних країн щодо формування державної політики сприяння розвитку туризму / В. П. Братюк // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 63-71.

228. Веллер Т. Гостиничные рынки России, СНГ и Грузии. Тенденции и перспективы / Т. Веллер, А. Коробкин, Г. Кузьмина // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 4. - С. 20-40.

229. Веллер Т. Индекс оценочной стоимости HVS : [індекс оцінки готелів] / Т. Веллер, А. Коробкин, Г. Кузьмина // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 14-18.

230. Вуїчіч М. Стратегія розвитку фестивального гастротуризму в Республіці Сербія / М. Вуїчіч, Л. Рістіч, М. Вуїчіч // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 351-359.

231. Гибсон Э. Перспективы развития СПА в отелях / Э. Гибсон // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 44-46.

232. Гигант уже проснулся : [Джованни Анжелини о туризме в Китае] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 36-41.

233. Ерниязова Ж. Проблемы и перспективы развития механизма управления гостиничным бизнесом Республики Казахстан / Ж. Ерниязова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 353-363.

234. Жаревац М. Питання розвитку і покращення сільського туризму в муніципалітеті Кніч : [туризм у Сербії] / М. Жеревац, М. Лакічевіч // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 274-280.

235. Забуранна Л. В. Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму/ Л. В. Забуранна // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 178-183.

236. Іє Ш.-П. Інноваційний менеджмент у сфері туризму: аналіз середовища функціонування : [тур. бізнес Тайваню] / Ш.-П. Іє // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 381-387.

237. Культура сьедает стратегию на завтрак : [культура гостин. бизнеса] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 30-31.

238. Ланц Л. Маркетинг независимых отелей / Л. Ланц // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 3. - С. 36-38.

239. Лі І-М. Згладжуючий ефект емоційного інтелекту у відношенні між емоційною працею, емоційним виснаженням і громадянською організаційною поведінкою готельних працівників нижчої ланки : [на прикл. міжнар. готелів] / І-М. Лі // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 226-236.

240. Мельник Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник // Психологія і суспільство. - 2012. - № 2. - С. 58-63.

241. Мілічевіч С. Потенціал Сербії як центру медичного туризму на міжнародному туристичному ринку / С. Мілічевіч, В. Міловановіч, М. Мандаріч // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 397-404.

242. Могелонский Л. Отели через 10 лет - шокирующий сценарий / Л. Могелонский // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 30-31.

243. Моритц А. Moritz Hotelconsulting Отель во время кризиса - интерим-менеджмент как шанс / А. Моритц // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 62-64 ; № 3. - С. 32-35.

244. Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства : [туризм Казахстана] / Д. Кыдырбек-улы, Б. Сыздыкбаева, Ж. Раимбеков, Г. И. Купалова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 344-356.

245. Негода Г. А. Аналіз зарубіжного досвіду розвитку підприємств готельного господарства / Г. А. Негода // Економічний часопис-ХХI. - 2012. - № 9-10. - С. 64-66.

246. Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 28-29.

247. Одіамбо Н. М. Туризм і зниження бідності в Південній Африці: емпіричне дослідження / Н. М. Одіамбо, Ц. В. Зил // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 434-444.

248. Понну С. Х. Робоча етика готельного персоналу в Малайзії / С. Х. Понну // Актуальні проблеми економіки. - 2001. - № 8. - С. 428-440.

249. Радосавлєвіч Г. Задоволеність клієнтів онлайн-пропозиціями туристичних агентств у Сербії / Г. Радосавлєвіч, Л. Максимовіч, К. Борисавлєвіч // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 436-447.

250. Самарцев Е. Индекс конкурентоспособности стран в туризме / Е. Самарцев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2011. - № 1. - С. 12-14.

251. Самарцев Е. Спортивные мега-события и цены в отелях - мировой опыт / Е. Самарцев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 10-12.

252. Самарцев Е. Типы тарифов в американских гостиницах / Е. Самарцев // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 2. - С. 42-49. 

253. Секреты успешной концепции меню в барах США // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 2. - С. 62-64.

254. Сеніч В. Визначення чинників розвитку винного туризму: емпіричне дослідження : [на прикл. Сербії] / В. Сеніч, А. Джорджевіч, Д. Дімітровськи // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 461-472.

255. Сирченко А. О перспективах развития событийного туризма в Российской Федерации / А. Сирченко // Туризм: право и экономика. - 2012. - № 2. - С. 2-4.

256. Скобкин С. Формирование конкурентного потенциала предприятий индустрии гостеприимства и туризма в Российской Федерации / С. Скобкин // Туризм: право и экономика. - 2011. - № 4. - С. 6-10.

257. Смагулова Ж. Анализ современного состояния туризма в Казахстане и перспективы его развития / Ж. Смагулова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 456-466.

258. Смирнов Г. І. Досягнення Туреччини у застосуванні системи гостинності „все включено" у туризмі та можливості її використання в Україні (логістичний аспект) / Г. І. Смирнов // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2011. - № 1. - С. 19-26.

259. Смыкова М. Оценка стратегических экономических зон развития туризма в Казахстане / М. Смыкова, Л. Муталиева, Л. Байтенова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 508-517.

260. Суруджіу К. Емпіричний аналіз впливу викидів вуглекислого газу: за даними туристичної галузі Румунії / К. Суруджіу, А.-І. Дінка, М.-Р. Суруджіу // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 458-468.

261. Суруджіу К. Оцінювання в'їзного туризму з урахуванням викидів парникових газів і відновлюваних джерел енергії (на прикладі Румунії) / К. Суруджіу, З. Бреда, М.-Р. Суруджіу // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 467-476.

262. Тренды лондонского дизайна : [гостин. проекты] // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2012. - № 1. - С. 24-25.

263. Фанг Ч. Ї. Вивчення моделей прогнозування прибуття туристів у міжнародні туристичні готелі / Ч. Ї. Фанг, Ч.-Л. Сюй // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 518-527.

264. Фу С.-В. Мотивація до подорожей, сприйняття еко-туризму і задоволеність туристів [екотуризм бухти Дунши, Тайвань] / С. В. Фу, С.-Л. Хуанг, Х.-Х. Бань // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 385-395.

265. Фу Х.-В. Дослідження залежності між різновидами подорожей, якістю сервісу та мірою задоволеності туристів : [тур. бізнес Тайваню] / Х.-В. Фу, Ш.-П. Іє // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 1. - С. 434-443.

266. Хсу Ж.-Л. Дослідження ключових чинників успіху постачальників морепродуктів у готельному бізнесі Тайваню / Ж.-Л. Хсу, Ф.-Д. Вань, К.-Ч. Чунь // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9. - С. 383-393.

267. Хсу Ю-Л. Ефективність вебсайтів групової закупівлі у туристичному маркетингу: на прикладі groupon.com / Ю-Л. Хсу, К-Ю. Чен, Ю-С. Тінг // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7. - С. 519-527.

268. Хуанг К. П. Прогнозування прибутків від туризму: підхід із застосуванням гібридної моделі : [на прикл. Тайваню] / К. П. Хуанг, Й.-Ц. Дай // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 473-483.

269. Чао Ц.-Ю. Дослідження розвитку прибережного яхтового туризму у Кінмені (Тайвань) / Ц.-Ю. Чао // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 527-539.

270. Чиріч Н. Менеджмент якості продуктів і послуг у готельному бізнесі : [готел. індустрія Сербії] / Н. Чиріч, М. Вуїчич, М. Вуковіч // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 538-544.

271. Шелковникова Л. Мировые тенденции гостиничного рынка / Л. Шелковникова // Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2013. - № 1. - С. 11-13.

272. Шеу Х.-Ц. Емпіричне застосування рейтингу еко-готелів / Х.-Ц. Шеу, Д.-Л. Ху, Х.-Ш. Шіє // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 574-583.

273. Шіє Х.-Ш. Розробка екостандартів: аналіз тайванської програми ранжування еко-готелів / Х.-Ш. Шіє, В.-Л. День // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 544-553.

274. Ян Ю.-Ш. Взаємозв'язок між робочими цінностями співробітників, плинністю кадрів і задоволеністю роботою у сфері туризму / Ю.-Ш. Ян // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 556-563.

 

Шановні читачі!

Інформацію про стан і перспективи розвитку туристичної галузі Ви також можете знайти на веб-сайтах:

 

Офіційний портал Верховної Ради України

http://w1.c1.rada.gov.ua

 

Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів  України

 www.tourism.gov.ua

 

Управління зовнішніх зв'язків і туризму Івано-Франківської ОДА

frtt.if.gov.ua

 

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

 

www.greentour.com.ua

 

Наукова періодика України - Каталоги - НБУВ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

archive.nbuv.gov.ua/portal/

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету „Львівська політехніка" 

ena.lp.edu.ua:

 

Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

http://irtb.karazin.ua

 

Все о туризме. Туристическая библиотека

http://tourlib.net/

 

Бібліотека українських підручників

http://pidruchniki.ws/

 

Туризм для студента

http://tourism-book.com/articles/

 

Бібліотека економіста

http://library.if.ua/book/

 

Міжнародний туризм. Журнал про мандрівки та відпочинок

intour.com.ua

 

Іменний покажчик

 


Абдулхаіров А. З. - 12

Ага М. - 220

Алексеева Е. - 94

Андрєєва Н. - 95

Андрєєва Н. М. - 66

Анисимов А. П. - 221

Аноприенко В. - 90

де-Арріба Р. - 222

Арсененко І. - 79

Арсеньєва Є. - 13

Асіф Хан М. - 223

Бавельский А. - 224

Байтенова Л. - 259

Балашова Р. І. - 5, 14, 15

Бань Х.-Х. - 264

Барабанова И. - 129

Бартошук О. В. - 16

Башта О. І. - 17

Бейдик О. - 18

Бек Ш. - 225

Білан М. П. - 44

Билецкая И. - 226

Білецька Г. - 96

Білова Н. - 19, 20

Богославець О. Г. - 21

Божук Т. - 97

Бойко М. Г. - 22

Бондарев Т. - 168, 169

Бондаренко М. П. - 23, 24, 25

Бордун О. Ю. - 9

Борисавлєвіч К - 249

Братюк В. П. - 227

Братюк В. П. - 26

Бреда З. - 261

Будич П. - 182

Бунтова Н. В. - 57

Бычков В. - 130

Вальо М. - 183

Вань Ф.-Д. - 266

Ведмідь Н. І. - 98

Великочий В. - 171, 174,

184,    193

Веллер Т. - 228, 229

Вихарева О. - 131

Вуїчич М. - 270

Вуїчіч М. - 230

Вуковіч М - 270

Вульчин Т. - 185

Габа М. І. - 186

Гавриш К. - 137

Гакет Б. - 183, 187

Галиця І. О. - 27

Гарный Д. - 28

Гасюк Н. - 188

Герасименко В. Г. - 29

Гетьман В. - 189

Гибсон Э. - 231

Гинчук С. - 131

Глинский В. В. - 30

Голобородько І. - 74

Головко О. М. - 128

Гордієнко Т. - 31

Грек Д. В. - 134

Григор'єва Я. В. - 32

Гринько Т. В. - 33

Гриценко О. М. - 138

Гудзевата М. - 190

Гулич О. - 34

        Гуменюк В. В. - 99

Гуменюк Г. - 191

Гур'єва І. - 35

Дай Й.-Ц. - 268

День В.-Л - 273

Димчук А. В. - 37

Дишловий І. - 95

Джованни А. - 232

Джорджевіч А. - 254

Дідик Я. М. - 38

Дінка А.-І. - 260

Дімітровськи Д. - 254

Довгань В. - 192

Евдокимова Т. - 135

Ерниязова Ж. - 233

Жаревац М. - 234

Забалдіна Ю. Б. - 39

Забаштанський Д. - 100

Забуранна Л. В. - 6, 40

101, 235

Занько Ю. С. - 127

Заячковская Г. - 41

Зил Ц. В. - 247

Зинкевич А. - 42

Злобин С. В - 221

Зорин И. - 224

Іванова З. О. - 43

Івашина Є. М. - 44

Іє Ш.-П. - 236, 265

Ильчук В. - 90

Кампов Н. С. - 128

Капустіна Т. А - 47

Капустяк І. - 48

Карский В. - 142

Кафарський О. В. - 103

Киселюк О. - 219

Кифяк В. Ф. - 195, 196

Кізима О.- 179

Кінаш І. - 104

Клементьєва О. Ю. - 143

Клецковская И. - 144,145, 146

Клунько О. - 105

Кляп М. П. - 92

Коваль П. Ф. - 49

Козловська М. В. - 50, 51

Колосінська М. І. - 52

Колотилова В. - 147

Кондратенко О. О. - 106

Кононенко К. - 175

Коробкин А. - 228, 229

Корольчук О. П. - 11

Котенко Р. - 194

Крамаренко В. Г. - 40

Круль Г. В. - 124

Круль Г. Я. - 124

Кудла Н. - 107.

Кудла Н. Є. - 7, 8, 54, 108

Кузьмина Г. - 228, 229

Куліш І. М. - 109

Купалова Г. И. - 244

Курдюков М. - 148

Кусков А. - 55

Кучеренко Е. - 149, 150, 151

152, 153

Кыдырбек-улы Д. - 244

Лабій Ю. - 197

Лакічевіч М. - 234

Ланц Л. - 238

Леітао Н. К. - 56

Лі І-М. - 239

Лісіца Т. - 13

Лобанова В. А. - 57

Лук'янов В. О. - 125

Луцький В. - 198

Лютак О. М. - 58

Маевская Е. - 154

Макітра Р. - 187

Максимовіч Л. - 249

Маланюк Т. З. - 181

Малафеева Н. - 155

Малік М. Й. - 110

Мальська М. П. - 9, 10

126, 127

Мандаріч М. - 241

Маринкевич М. - 59

Мархонос С. М. - 61, 62

Матвієнко А. Т. - 63

Махлинець С. С. - 128

Мельник А. - 111

Мельник І. Л. - 27

Мельник О. М. - 199

Мельник Ю. - 240

Мердух І. - 197

Мигалина Ю. - 112

Миклевски Е. - 157

Михайліченко Г. І. -64

Михайлюк Р. - 200

Михальчук Л. В. - 58

Мілічевіч С. - 241

Міловановіч В. - 241

Могелонский Л. - 242

Моритц А. - 243

Мороз В. - 201, 202, 203

Мостова Н. - 204

Мунін Г. Б. - 125

Мустеца І. В. - 158

Муталиева Л. - 259

Надворняк Я. - 205

Назарчук Д. - 206

Названова Л. - 65

Негода Г. А. - 245

Нездоймінов С. Г. - 66, 95

Некрасов Р. - 67

Новосад Н.- 18

Новосельська І. - 68

Одіамбо Н. М. - 247

Одрехівський М. В. - 69

Олійник. Я. Б - 177

Орлова В. В. - 70

Орлова О. - 159

Остап'юк Н. І. - 70

Охріменко А. Г. - 71

Палеха О. Ю. - 72, 73

Пандяк І. Г. - 126, 127

Пащук Л. - 74

Пендерецький О. В. - 177

Пилатюк Д. - 207

Платановський М. - 172

Погодіна В. - 120

Подмогильный С. - 157

Понну С. Х. - 248

Попрозман О. І. - 75

Пронько С. И. - 160

Прочан А. О. - 76

Пунько Б. М. - 77

Рістіч Л. - 230

Радосавлєвіч Г. - 249

Раимбеков Ж. - 244

Рошко Н. - 78

Савчук Б. - 209

Савчук Б. П. - 181

Сажнєва Н. - 79

Самарцев Е. -115, 161

Самарцев Е. - 80, 250, 251,

252

Свердло Т. О. - 106

Седлецкая И. - 162

Семенець О. С. - 81

Сеніч В - 254

Серебрій В. - 117, 118, 119

Серга Л. К. - 30

Сеселкин А. - 224

Сидоренко І. О. - 163, 164

Симочко Г. В. - 128

Сирченко А. - 255

Сіренко К. В. - 6

Скобкин С. - 256

Скрип Ю. - 172

Смагулова Ж. - 257

Смирнов Г. І. - 258

Смыкова М. - 259

Совмен Ш. Д. - 82

Соловйов Д. І. - 83

Соломін В. - 120

Співаковський С. В. - 84

Старовойтенко О. А. - 121,

122

Субота Т. - 154

Суруджіу К. - 260, 261

Суруджіу М.-Р. - 260, 261

Суслова Т. О. - 84

Сыздыкбаева Б. - 244

Сюй  Ч.-Л. - 263

Терен І. - 172

Терлецький В. - 123

Тінг  Ю-С. - 267

Туз І. - 212

Турло Н. П. - 61, 62

Фабрика Р. - 211

Фанг Ч. Ї. - 263

Федик І. - 214

Федорець Л. М. - 85

Філіпенко А. - 123

Філюк С. - 215

Флис С. - 175, 216

Фоменко Н. А. - 166

Фу С.-В. - 264

Фу Х.-В. - 265

Хитяник С. - 35

Ходан М. - 217

Христук Ю. С. - 77

Хсу Ж.-Л. - 266

Хсу Ю-Л. - 267

Ху Дж.-Л. - 170

Ху Д.-Л. - 272

Хуанг К. П. - 268

Хуанг С.-Л. - 264

Худо В. В. - 10

Чао Ц.-Ю. - 269

Чен К-Ю. - 267

Червінський А. - 218

Чиріч Н. - 270

Чунь К.-Ч. - 266

Шамілєва Е. - 87

Шандор Ф. Ф. - 92

Шелковникова Л. - 168, 169,

 271

Шеу Х.-Ц. - 170, 272

Шикеринець В. В. - 181

Шиманська В. В. - 88

Шіє Х.-Ш. - 170, 272, 273

Шіє Ч.-Ж. - 89

Шкарлет С. - 90

Школа І. М. - 11

Юзюк В.- 178

Яворський А. - 219

Яків'юк М. - 172

Ян Ю.-Ш. - 274

Ярмолка В. М. - 91

 

Оновлено 22-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка