Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 2



  Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІ кв. 2013 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

         - Проблеми і перспективи економічного розвитку

  - Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

  - Україна і світогосподарські зв'язки

   В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.

  Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

Укладач:        Селянкіна Г. В. - головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури

                     ОУНБ ім. І. Франка

Проблеми і перспективи

економічного розвитку

Cтруктурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави : монографія / за ред. О. С. Власюка, А. І. Мокія. - Л. : Апріорі, 2013. - 836 с.

Азарова А. О. Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 93-95.

Боярко І. Оцінка впливу державних витрат на забезпечення економічного зростання / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 28-33.

Диха М. В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави / М. В. Диха // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 29-37.

Запотоцька І. В. Конкурентні особливості експортного потенціалу регіонів України / І. В. Запотоцька // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 45-49.

Ісаєнко В. А. Оцінка ефективності інноваційних проектів / В. А. Ісаєнко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 5. - С. 26-27.

Ковальська Л. Л. Методичні підходи до аналізу і оцінювання конкурентоспроможності регіону / Л. Л. Ковальська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 109-124.

Матвієнко Р. О. Економічна система та її роль в організації регіонального простору: специфіка та елементи / Р. О. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 152-155.

Огляд економіки України [протягом 2012 р. ; у січ. 2013 р. ; у лют. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 18-23 ; № 3. - С. 11-12 ; № 4. - С. 11-12.

Торб'як М. Реалізація структурної політики у системі регулювання національної економіки / М. Торб'як // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 114-123.

Хвесик М. А. Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів / М. А. Хвесик, А. М. Сундук // Економіка України. - 2013. - № 3. - С. 4-16.

Фінанси, інвестиції, кредитні

та банківські відносини

Бюджетна система : підручник / за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : ЦУЛ, 2012. - 871 с.

Левандівський О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. Деметер. - К. : Знання, 2012. - 463 с.

Фінанси : підручник / за ред. С. І. Юрія. - К. : Знання, 2012. - 687 с.

Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. - К. : Знання, 2012. - 341 с.

Алексеєнко М. Актуальні питання депозитного формування ресурсної бази банків / М. Алексеєнко // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 34-43.

Алімпієв Є. В. Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів / Є. В. Алімпієв // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 16-19. 

Баюра Д. О. Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств / Д. О. Баюра, Т. В. Білоног // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 54-57.

Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України / О. Береславська // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 3-9.

Бєлялов Т. Є. Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі Інтернет / Т. Є. Бєлялов, Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 149-155.

Біломістна І. Фактори впливу на розвиток карткової платіжної системи України / І. Біломістна, В. Сословський // Банківська справа. - 2013. - № 1. - С. 98-109.

Біломістна І. І. Особливості формування теоретичних підходів до визначення фінансових ресурсів банку як економічної категорії / І. І. Біломістна // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 146-153.

Білошапка В. Місце інноваційних стратегій у підвищенні якості банківських послуг і продуктів / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 98-103.

Благун І. Аналіз і обґрунтування показників вимірювання нерівності в розподілі доходів / І. Благун, Л. Дмитришин // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 192-201.

Благун І. Удосконалення механізму обов'язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону / І. Благун, М. Заяць // Банківська справа. - 2013. - № 1. - С. 31-42.

Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою / І. Благун // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 25-33.

Бойко А. В. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стійкості економіки України / А. В. Бойко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 87-92.

Вдовенко Л. О. Кредитні ризики в системі банківського кредитування / Л. О. Вдовенко // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 79-82.

Віблий П. І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П. І. Віблий, Х. В. Горбова // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 60-68.

Вожжов А. П. Теоретичні аспекти формування архітектури фінансового стимулювання економічного зростання / А. П. Вожжов, О. Л. Гринько // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 20-33.

Возняк Г. В. Бюджетне забезпечення розвитку Карпатського регіону: стан, проблеми, перспективи / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 154-163.

Волохова  І. Проблеми диверсифікації дохідних джерел територіальних бюджетів / І. Волохова // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 17-20. 

Гайдук Л. А. Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій / Л. А. Гайдук // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 68-75.

Герасименко В. С. Застосування бюджетування для формування інформаційної бази управління підприємством / В. С. Герасименко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 114-118.

Гладких Д. Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2012 року / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 4. - С. 45-53.

Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 22-27.

Даниленко А. І. Теоретико-методологічні засади ідентифікації ризиків і загроз безпеці сектору державних фінансів / А. І. Даниленко, В. В. Зимовець // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 3-19.

Денисов І. Сучасний стан розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків / І. Денисов // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 22-27.

Диба М. Економічна безпека банків: стан та проблеми / М. Диба, С. Яременко // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 3-10.

Диба О. Фінансово-кредитні чинники інноваційних зрушень / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 14-23.

Діяльність платіжних систем на ринку України в 2012 році // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 4. - С. 65-67.

Дорошенко І. Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні / І. Дорошенко, І. Анкудович // Економіст. - 2013. - № 2. - С. 14-19.

Драган О. О. Фінанси домогосподарства: концептуальні підходи до визначення системи управління / О. О. Драган // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 124-128.

Жукова Н. К. Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків / Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 70-72. 

Заруцька О. П. Проблематика контролю економічних нормативів у системі банківського нагляду України / О. П. Заруцька // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 218-225. 

Захарін С. В. Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 102-108.

Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 35-42.

Квасницька Р. С. Економічні закони та принципи функціонування фінансового ринку / Р. С. Квасницька // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 5. - С. 3-6.

Кизим М. О. Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджету: теоретичний і економіко-математичний аспекти / М. О. Кизим, О. В. Равнєва // Фінанси України. - 2012. - № 11. - С. 31-43.

Коваленко В. В. Концептуальні основи формування системи безпеки банківської діяльності / В. В. Коваленко // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 56- 59.

Копчинська К. Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств / К. Копчинська // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 25-32.

Лайко О. Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні / О. Лайко // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 9-12.

Лук'янов В. Ринок деривативів та похідних фінансових інструментів: інноваційні різновиди / В. Лук'янов // Банківська справа. - 2013. - № 4.- С. 11-21. 

Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 83-86.

Мельниченко О. Аудит електронних грошей у банках України / О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 41-45.

Мержа Н. В. Фінансове забезпечення інвестиційних процесів в Україні / Н. В. Мержа // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. -  С. 118-124. 

Михайловська О. В. Регіональні диспропорції основних сегментів фінансового ринку України / О. В. Михайловська, В. М. Пердейчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 69-77.

Міщенко В. Наукові дослідження в системі Національного банку: основні здобутки за 10 років / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 4. - С. 3-8.

Міщенко В. Оригінальне дослідження ефективності функціонування та перспектив розвитку банківської системи України / В. Міщенко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 34-35.

Монетарний та фінансовий розвиток [протягом 2012 р. ; у січ. 2013 р. ; у лют. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 27-61 ; № 3. - С. 15-31 ; № 4. - С. 15-31. 

Науменкова С. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа. - 2013. - № 1. - С. 3-19.

Нестеренко В. Готівковий обіг України: від античних часів - до сьогодення / В. Нестеренко, І. Галичин // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 4. - С. 22-30. 

Обмінні курси та платіжний баланс України [протягом 2012 р. ; у січ. 2013 р. ; у лют. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 65-70 ; № 3. - С. 35-37 ; № 4. - С. 35-37. 

Олейнікова Л. Г. Податкові механізми детінізації економічної діяльності / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 44-55.

Онищенко В. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного іпотечного ринку комерційної нерухомості / В. Онищенко, М. Носенко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 28-33.

Охрименко І. Проблеми вартості споживчих кредитів в Україні / І. Охрименко // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 21-36. 

Плескач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плескач, Т. Зінчук // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 28-44. 

Радіонов Ю. Д. Про деякі особливості використання бюджетних коштів у розбудові соціальної інфраструктури / Ю. Д. Радіонов // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 164-170.

Рекуненко І. Практичні аспекти застосування вітчизняних фондових індексів / І. Рекуненко, Є. Бондарєв // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 5. - С. 46-53.  

Рожко О. Д. Теоретико-методичні основи інвестиційного процесу: структура та ресурсне забезпечення / О. Д. Рожко, Ю. О. Пітенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 3. - С. 17-20.

Савлук С. М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків / С. М. Савлук // Економіка України. - 2013. - № 3.

- С. 38-46.

Савлук С. М. Шляхи прискорення капіталізації банків України / С. М. Савлук // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 232-237.

Серажим Ю. Проблема саморегулювання на ринку цінних паперів / Ю. Серажим // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 118-125.

Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 10-11.

Сімахова А. О. Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку держави / А. О. Сімахова // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 3. - С. 21-22.

Слушаєнко Н. В. Формування інвестиційної стратегії в промислово-фінансових групах із використанням системного аналізу / Н. В. Слушаєнко // Фінанси України. - 2012. - № 11. - С. 118-127.

Слюсарчук Л. І. Сучасна структура грошової системи України / Л. І. Слюсарчук, Я. Д. Слюсарчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 95-99.

Смовженко Т. С. Проблеми розвитку безготівкових роздрібних платежів в Україні / Т. С. Смовженко, С. В. Міщенко // Фінанси України. - 2012. - № 10. - С. 56-67.

Соколовська А. М. Формування податкової політики в умовах невизначеності / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2012. - № 11. - С. 44-51.

Сотніченко О. А. Роль непрямих податків у регулюванні товарообороту зовнішньої торгівлі / О. А. Сотніченко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 238-243.

Сунцова О. О. Визначення темпу економічного зростання країни за умови проведення податкової реформи / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 193-198. 

Федишин М. П. Актуальні аспекти планування грошових потоків підприємства у сучасних умовах господарювання / М. П. Федишин // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 3. - С. 26-28.

Федоренко А. В. Питання оподаткування операцій із цінними паперами / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2012. - № 11. - С. 58-71.

Федулова Л. Інвестиційна політика технологічного розвитку промисловості України / Л. Федулова // Економіст. - 2013. - № 2. - С. 30-35.

Філатова Т. Міжбюджетні трансферти у 2013 році / Т. Філатова // Казна України. - 2013. - № 2. - С. 20-25.

Ходакевич С. Сутність банківської діяльності в Україні / С. Ходакевич // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 84-93.

Швабій К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України / К. І. Швабій // Фінанси України. - 2012. - № 11. - С. 52-57.

Яценко Ю. О. Удосконалення підходів до визначення міжбюджетних трансфертів вирівнювання в Україні / Ю. О. Яценко // Фінанси України. - 2012. - № 11. - С. 72-83.

Світогосподарські зв'язки і Україна

Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика. - К. : Знання, 2012. - 566 с.

Бабанін О. С. Економічна співпраця України і США: ІТ-сектор / О. С. Бабанін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 27-32.

Біломістний О. М. Особливості кредитування малого бізнесу в зарубіжних країнах / О. М. Біломістний // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 171-177.

Богдан Т. П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності / Т. П. Богдан // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 4-17.

Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2012 року // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 12-19.

Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 3. - С. 20-25.

Гвоздецький В. Д. Оцінка сучасних моделей, концепцій, стратегій та перспектив розвитку інноваційної сфери країн світу: завдання для України / В. Д. Гвоздецький, Б. І. Валуєв, О. О. Кощеєв, Т. Кепич // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 68-76.

Гоблик В. В. Специфіка прикордонної торгівлі в транскордонному просторі України з ЄС / В. В. Гоблик, І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2013. -№ 1. - С. 195-200.

Грущинська Н. М. Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій / Н. М. Грущинська // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 7-10.

Гусак О. Ю. Європейська фіскальна інтеграція: теоретичні основи та практичні реалії / О. Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 105-108.

Денисов І. Сучасний стан світового ринку роздрібних електронних платежів та роль комерційних банків / І. Денисов // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 82-89.

Длугопольський О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / О. Длугопольський, А. Жуковська // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 21-24.

Журлов А. М. Антикризова політика в умовах глобалізації світового господарства / А. М. Журлов, Н. Ю. Коровайченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 84-88.

Козоріз Г. Г. Пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в умовах глобальних викликів / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 26-34.

Короткова Д. О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації / Д. О. Короткова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 47-51.

Кучеренко В. Р. Аналіз наслідків впливу глобальної фінансово-економічної кризи на стан торгівлі між Україною та ФРН / В. Р. Кучеренко, Л. В. Шевченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 63-67.

Лазебник Л. Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку / Л. Лазебник // Банківська справа. - 2013. - № 3. - С. 44-54.

Лук'янов В. Сучасна фінансова економіка: глобалізаційна складова та цивілізаційні пріоритети / В. Лук'янов // Банківська справа. - 2013. - № 1. - С. 64-77.

Лук'янов В. С. Шляхи формування посткризових систем міждержавного фінансового регулювання / В. С. Лук'янов // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 17-19.

Малащук Д. В. Світова валютна система та сучасні напрями її розвитку / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 109-112.

Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду Євросоюзу / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 51-59. 

Михайловська О. В. Україна у світовому процесі розбудови інформаційного середовища / О. В. Михайловська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 19-26.

Мудрак Р. П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації / Р. П. Мудрак // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 34-37. 

Навроцька Н. А. Трансформація світового інвестиційного простору в умовах глобалізації / Н. А. Навроцька // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 13-16.

Новіков В. Практика роботи з проблемними активами банків: світовий досвід і реалії України / В. Новіков, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 4. - С. 15-21.

Огляд світової економіки [у ІV кв. 2012 р. ; у січ. 2013 р. ; у лют. 2013 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 11-17 ; № 3. - С. 9-10 ; № 4. - С. 9-10.

Онищенко В. П. Україна на роздоріжжі інтеграції / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 5-12.

Поліванов В. С. Формування нової парадигми якості життя в умовах активізації світогосподарських зв'язків / В. С. Поліванов, О. І. Задирака // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 33-38.

Процун Н. М. Вплив міжнародного фінансового капіталу на формування економічної політики приймаючої сторони / Н. М. Процун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 119-123.

Редзюк Є. В. Еволюція впливу фондових бірж на соціально-економічне середовище світу / Є. В. Редзюк // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 3-4. - С. 10-13.

Романов Д. С. Валютні війни: місце та роль СОТ та МВФ у їх запобіганні / Д. С. Романов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 100-104.

Романьок Т. Іноземне інвестування в банківському секторі України: стан та перспективи розвитку / Т. Романьок // Банківська справа. - 2013. - № 1. - С. 110-121.

Саліхова О. Б. Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України / О. Б. Саліхова, О. О. Кощеєв, О. І. Ястремський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 5-14.

Серажим Ю. Моделі регулювання ринку цінних паперів: світовий та український досвід / Ю. Серажим // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 64-72.

Сидоренко П. О. Роль збалансованого розвитку міжнародних фондових ринків у системі сучасних світогосподарських відносин / П. О. Сидоренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 130-136.

Сомик А. Економічні та наукові дослідження в центральних банках / А. Сомик, В. Плачинда // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 4. - С. 9-14.

Старостіна А. О. Формування конкурентних переваг на міжнародних ринках / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко, Л. О. Ярош-Дмитренко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 5. - С. 13-18. 

Тищенко О. П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України / О. П. Тищенко // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 8-11.

Харевич А. Еволюція доларизації / А. Харевич, О. Диба // Банківська справа. - 2013. - № 2. - С. 90-97.

Чугаєнко Ю. О. Економічна дипломатія в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю держави / Ю. О. Чугаєнко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 59-69.

Чужиков В. І. Кластерна політика Європейського Союзу / В. І. Чужиков, О. Д. Лук'яненко // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 81-91. 

Шаров О. М. Криза парадигми світової економічної системи (грошово-валютні аспекти) / О. М. Шаров // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 49-52.

Шевчук О. А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика / О. А. Шевчук // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 73-76. 

Шемет Т. С. Сучасні структурні зрушення у міжнародному використанні валют / Т. С. Шемет // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 66-69.

Ямко П. Ю. Світовий досвід удосконалення механізму оподаткування капіталу та шляхи його використання в Україні / П. Ю. Ямко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 6. - С. 106-112. 

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка