Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” №2 ; 2013 р.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Бібліографічний бюлетень Вип. 2 (квітень-червень)  
                                                          
  Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
  Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 
  Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у IІ кварталі 2013 р.
   Бюлетень складається з шести розділів:
              - Загальні питання
              - Землеробство та рослинництво
              - Тваринництво та ветеринарія
              - Новини захисту рослин
              - Техніка АПК
              - Добрива.
  В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.              

Укладач - С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка           

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Осадчий О. С. Основи сільського господарства / О. С. Осадчий. - К. : ЦУЛ, 2012. - 293 с.

Березівський П. С. Потенційні можливості Львівщини у формуванні кооперативів / П. С. Березівський // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 70-76.
Галушко В. П. Методологічні підходи до визначення ефективності залучення інвестицій в агроформуваннях / В. П. Галушко, О. А. Ковтун, А. Д. Остапчук // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 56-59.
Гончар Ю. Особливості правосуб'єктності виробників ріпака як суб'єктів правовідносин / Ю. Гончар // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 2. - С. 93-96.
Гошовська В. В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні / В. В. Гошовська // Економіка, фінанси, право. - 2013. - № 4. - С. 3-5.
Давиденко Н. М. Фінансова безпека аграрних підприємств у системі корпоративного управління / Н. М. Давиденко // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 58-62.
Дем'янченко М. Я. Ефективність оборотних засобів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика / М. Я. Дем'янченко // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 44-52.
 Долгошея Н. О. Значення фінансової стійкості аграрних підприємств для здійснення інноваційної діяльності / Н. О. Долгошея // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 30-33.
Загурський О. М. Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України / О. М. Загурський // Фінанси України. - 2012. - № 8. - С. 122-129. 
Зось-Кіор М. В. Теоретичні аспекти удосконалення земельних відносин у сучасних умовах господарювання / М. В. Зось-Кіор // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 88-93. 
Ібатуллін Ш. І. Експертна грошова оцінка земельних ресурсів із використанням нейромережевого моделювання / Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. С. Дорош // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 25-35.
 Кириленко І. Г. Роль мотиваційних чинників у нарощуванні обсягів виробництва аграрної продукції / І. Г. Кириленко, В. П. Кравчук // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 108-115.
Кінєва Т. С. Інформаційна політика управління відтворенням біологічного капіталу сільськогосподарських підприємств / Т. С. Кінєва // Економіка, фінанси, право. - 2013. - № 4. - С. 9-12.    
Козак Л. В. Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світових ринках зернової продукції / Л. В. Козак // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 48-55.
Кропивко М. Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 3-15. 
Мазур Г. Ф. Механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 41-45.
Макаренко Ю. П. Вирішення проблеми реалізації виробленої продукції малими формами аграрного господарювання / Ю. П. Макаренко // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 51-58. 
Маслак О. Фінансування майбутнього врожаю / О. Маслак // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 32-34, 37.
Мудрак Р. П. Продовольча безпека України в умовах глобалізації / Р. П. Мудрак // Економічний часопис-ХХІ. - 2013. - № 1-2. - С. 34-36.
Півторак В. С. Банківське кредитування малих аграрних підприємств / В. С. Півторак // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 130-135.
Русан В. М. Перспективи розвитку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та шляхи удосконалення землеоціночної діяльності в Україні / В. М. Русан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 28-35.
Стегней М. І. Сучасні напрями забезпечення сталого розвитку сільських територій: європейський досвід і українські реалії / М. І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 3. - С. 125-133.
Чухно І. С. Теоретичні засади бухгалтерської звітності / І. С. Чухно // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 124-130.
Шишканов О. Нові правила оформлення права оренди державних та комунальних земель / О. Шишканов // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 22-24.
Шубравська О. В. Розвиток агроінноваційної діяльності в Україні / О. В. Шубравська // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 77-81.
Яценко О. Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки / О. Яценко // Україна: аспекти праці. - 2013. - № 2. - С. 41-47.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Андрієнко А. Тонкощі сівби соняшнику / А. Андрієнко, О. Жужа // Пропозиція. - 2013. - № 3. - С. 70-73.
Бабій В. Г. Елітне насіння картоплі з власного городу / В. Г. Бабій // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 6. 
Беспалов В. В. Фізаліс: їстівний, лікувальний і декоративний / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 7.
Бойко О. О. Вплив виробничих факторів на рентабельність соєвиробництва в Україні / О. О. Бойко // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 46-50.
Волков В. О. Швидкоплідний волоський горіх - цінна культура / В. О. Волков // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 14-15. 
Горбач О. Дивовижний світ помідорів / О. Горбач // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 2-4.
Дмитриева Л. Год малины. Ремонтантные сорта / Л. Дмитриева, В. Дмитриев // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 36-37.
Духов Р. Дині - райські плоди / Р. Духов // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 4-6.
Іоніцой Ю. С. Проблеми галузі - проблеми загальнодержавні : [цукрова галузь] / Ю. С. Іоніцой // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 38-40.
Кваша С. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні / С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 16-24.
Копань В. П. Колоноподібні сорти яблуні / В. П. Копань, К. М. Копань // Дім, сад, город. -2013. - № 4. - С. 10-11.
Крохмаль О. А. Малина: випробовуємо сорти російської селекції / О. А. Крохмаль // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 17-18.
Кукурудза із різною шириною міжрядь / Ю. Ткаліч, О. Шевченко, В. Матюха, С. Кравець // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 76-77.
Кулик А. Томат - роза огорода / А. Кулик // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 3. - С. 34-35. 
 Левенець В. Ф. Яблуня. Вибір сорту / В. Ф. Левенець // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 8-11.
Лівандовський А. Новинки селекційних продуктів кукурудзи на 2013 рік / А. Лівандовський, М. Загинайло, М. Таганцова // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 88-91.
Любинецька Г. М. Капуста брокколі / Г. М. Любинецька // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 5.
Любинецька Г. М. Маловідомий, корисний і чудодійний салат мокрець / Г. М. Любинецька // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 6.
 Любинецька Г. М. Смачна, корисна й напрочуд гарна : [капуста калі] / Г. М. Любинецька // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 8.
Маслак О. Переваги - за кукурудзою / О. Маслак // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 32-34.
Надточій І. П. Женьшень - цілющий скарб природи / І. П. Надточій // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 14-15 ; № 4. - С. 17-19. 
Надточій І. П. Жимолость їстівна - перша ягода сезону / І. П. Надточій // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 14-16. 
Найкращі гібриди соняшнику - запорука високої рентабельності / А. Лівандовський, М. Загинайло, З. Шпак, М. Таганцова // Пропозиція. - 2013. - № 4.- С. 66-69.
Настенко Н. В. Морковь - витаминная грядка / Н. В. Настенко // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 3. - С. 48-49.  
Никитин В. О виноградной лозе, пирамиде и зонтике / В. О. Никитин // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 5. - С. 48-49. 
 Позняк О. В. Настурція лікарська - овоч і ліки / О. В. Позняк // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 9.
Потопаева Н. Лук - от семи недуг / Н. Потопаева // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 70-71.
Рябов С. Вігна сорту Метро / С. Рябов, С. Рябова // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 6-7.
Савейко О. Земляника день за днем / О. Савейко // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 32-35.
Ткаченко Н. М. Шляхи реформування цукрової галузі України та її адаптація до ринкових умов / Н. М. Ткаченко // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 23-28.
Удод В. Томати з Америки / В. Удод // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 7.
Хомяк П. Вирощування соняшнику в коротких сівозмінах / П. Хомяк, Л. Андрійченко // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 78-81. 
Цеханович Ю. Правила садоводов. Питомник в любительском саду / Ю. Цеханович // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 38-39.
Чебаненко В. І. Помідори з насіння і з розсади / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 2-3.
Ясененко М. Г. Червоноплідна горобина / М. Г. Ясененко // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 19.
Ясінська О. Підсумки минулорічного суничного сезону / О. Ясінська // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 11-13.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Іонов І. А. Тваринництво на вашому подвір'ї / І. А. Іонов, Ю. Д. Бойчук, О. В. Зуб. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 350 с. 

Березовський А. Ефективно лікуємо респіраторні хвороби свиней бактеріальної етіології / А. Березовський, А. Ображей, О. Карюхін // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 164-166.
Білай Д. Вибираємо молочну козу / Д. Білай // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 26.
Білай Д. В. Розведення кіз у присадибному господарстві / Д. В. Білай // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 22-23.
Варченко О. Ринок живої худоби: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / О. Варченко // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 52-56.
Вірус Шмалленберга: кількість випадків захворювання стрімко зростає / М. Беер, Е. Райнкінг, К. Верніке, М. Ешбаумер // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 156-159.
Волков С. Коли корова Бажає, або „Полювання" на охоту / С. Волков, В. Лотоцький // Пропозиція. - 2013. - № 5. - C. 182-184.
Замотайло Д. В. Так вирощуємо індиків / Д. В. Замотайло // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 24-25 ; № 4. - С. 24 ; № 5. - С. 26.
Кольб Д. Вакцини проти цирковірусу: порівняльна безпека в польових умовах / Д. Кольб, Е. Діас // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 152-154. 
Кормові добавки у раціоні корів: досвід господарства / М. Монашок, В. Осмола, М. Чернадчук, Ю. Дворська // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 170-171.
Корнійчук О. О. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах / О. О. Корнійчук // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 99-106.
Куксина С. Нас цесарки только радуют / С. Куксина // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 5. - С. 82-83.
Кучер Л. Ю. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі / Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 70-75. 
Мельник А. Сечокислий діатез курей: причини виникнення та розвиток захворювання / А. Мельник // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 178-180.
Мельник А. Сечокислий діатез курей: форми та профілактика захворювання / А. Мельник // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 178-181.
Миргородська В. Увага: ілеїт! Дорого лікувати - економніше попередити! / В. Миргородська // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 162-163.
Назаренко А. Перший робот-дояр: складно, сміливо, гордо / А. Назаренко // Пропозиція. - 2013. - № 5. -С. 167-169.
Олійник О. Вакцинуймо телят / О. Олійник // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 160.
Поперечная С. Лейкоз - основная проблема молочного скота / С. Поперечная // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 65-67.
Фролова С. Салат для гусят / С. Фролова // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 5. - С. 79-81.
Шлапак О. Конкурентоспроможність вітчизняного м'ясного скотарства / О. Шлапак // Економіст. - 2013. - № 4. - С. 48-51.
Янишин Я. С. Розвиток вітчизняного молочного скотарства в контексті світових тенденцій ринку молока / Я. С. Янишин // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 82-85.
НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Ахатов А. Новый вредитель томатов / А. Ахатов // Приусадебное хозяйство. - 2013. - № 5. - С. 30-31.
Бондаренко П. Колоїдні розчини та мікроемульсії - абсолютна досконалість для агровиробників / П. Бондаренко // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 106-107.
         Віннічук Т. Біопрепарати проти хвороб пшениці ярої / Т. Віннічук, О. Коваленко, В. Болоховська // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 92-93.
         Горбань Р. Маврік ЕВ - унікальний піретроїд для захисту вашого врожаю / Р. Горбань, К. Головенець // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 120-121.
Грищенко О. Чи загрожуватимуть шкідники посівам цукрових буряків у 2013 році? / О. Грищенко, К. Калатур, О. Половинчук // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 104-105.
Дудка В. Стимулятори росту: рекламні казочки та реальні можливості / В. Дудка // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 44-49.
Захист зерняткових культур (яблуні та груші) на присадибних ділянках // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 30-31.
Захист посівів ячменю від бур'янів / С. Авраменко, М. Цехмейструк, Ю. Красиловець, Н. Рябчун // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 92-94.
Захистимо сад з весни ! // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 13.
Зозуля О. Л. Ефективна боротьба з фітофторозом та альтернаріозом / О. Л. Зозуля // Огородник. - 2013. - № 4. - С. 26-27.
Каленич Ф. Захист плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб у весняний період / Ф. Каленич // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 104-106.
Каушан О. О. Енвідор на захисті плодових та овочевих культур від кліщів / О. О. Каушан // Дім, сад, город. - 2013. - № 3. - С. 31.
Лаба Ю. Ріпак озимий: шкідники та захист культур / Ю. Лаба // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 86, 88,91.
Нікіфорова О. Озимі зернові: що маємо, чого слід очікувати і як захистити посіви / О. Нікіфорова // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 102-103.
Половинчук О. „Довгоносий окупант", або Як уберегти бурякові плантації від довгоносика-стеблоїда / О. Половинчук, К. Калатур, Ю. Васильєва // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 116-118. 
Потьомкін В. Боротьба з берізкою польовою в поточному році / В. Потьомкін, А. Лук'янченко // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 110-112.
Піковський М. Хвороби ячменю ярого на початку вегетації рослин / М. Піковський, М. Кирик // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 82-84.
Раундап МАКС: ефективно та надійно за будь-яких умов навесні! // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 119.
Фітосанітарний стан посівів зернових колосових культур у Східному Лісостепу України / В. Петренкова, І. Черняєва, Т. Маркова [та ін.] // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 96-100.
Чоні С. Весна'2013: ентомологічні хіти зернової ниви : [шкідники зерн. культур] / С. Чоні // Пропозиція. -2013. - № 5. -С. 80-81.
Шам І. Захист посівів цукрових буряків від бур'янів / І. Шам // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 100,102.

ТЕХНІКА АПК

Балаценко С. Технологія механізації приготування й роздавання кормів / С. Балаценко // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 172-177.
Борсало О. Забудьте про роторні косарки - економте паливо! (Косарки-плющилки Splendimo 330 PCR фірми LELY) / О. Борсало // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 3. - С. 28-30.
Броварець О. Пристрій для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту / О. Броварець, А. Дворник // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 3. - С. 42-44.
Васильченко В. Трактори DEUTZ-FAHR нові 6 та 7 серії / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 6-9.
Вентиляторні обприскувачі // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 56-59.
Гольтяпин В. Я. Рейтинговая оценка зарубежных систем параллельного вождения / В. Я. Гольтяпин // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 52-54.
Гордійчук Н. „Правильне" протруювальне обладнання для сої / Н. Гордійчук // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 142-143.
Долгополов С. Глубокорыхлитель FraLaz: плюс 30% урожайности / С. Долгополов // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 42-43.
Калетнік Г. М. Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - один із головних чинників стабілізації галузі / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 65-69.
Калініченко В. М. Сонячні колектори різних конструкцій / В. М. Калініченко // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 80-83.
Кантемиров Р. Моторные масла - залог работы двигателя / Р. Кантемиров // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 76-79.
Кравчук О. О. Еколого-економічні особливості формування ринку енергетичних сільськогосподарських культур / О. О. Кравчук // Економіка АПК. - 2013. - № 5. - С. 135-141.
Левківська О. Проблеми формування ринку малогабаритної техніки для фермерських господарств / О. М. Левківська // Економіка АПК. - 2013. - № 3. - С. 129-133.
Майзе З. Укрытие силосохранилищ / З. Майзе // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 44-48.
Марченко Л. А. Энергосберегающая и экологически чистая технология внесения охлажденного аммиака / Л. А. Марченко, В. Н. Мищенко // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 36-38.
Маше Р. Эта жатка окупится за один сезон / Р. Маше // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 55.
Нефедов А. Малогабаритные тракторы из Японии / А. Нефедов // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 10-13.
Нефедов А. Сельськохозяйственные тракторы специфических компоновок / А. Нефедов // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 14-17.
Одинець А. Найкращий вибір аграрія - культиватор виробництва ТОВ НВП „БІЛОЦЕРКІВМАЗ" / А. Одинець // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 3. - С. 24.
Поверхневий обробіток ґрунту зменшує ерозію на 90 відсотків // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 34.
Погрузчики MANITOU MLT 731 и MLT 741 120 LSU // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 18-20.
П'ятаченко В. Невеликий вузол із важливими функціями [гідравл. насоси] / В. П'ятаченко, В. Марченко, В. Панасюк // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 70-74.
Ратушний В. Правильний обприскувач - ефективний захист! / В. Ратушний, В. П'ятаченко, В. Панасюк // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 136-140.
Ратушний В. Розпилювач: маленька складова великого процесу / В. Ратушний, В. П'ятаченко, В. Панасюк // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 114-117.
Рітченко М. С. Вентиляція в хліву / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 26.
Самоходная косилка нового поколения Challenger WR9740 // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 28.
Скалецька Л. Ф. Вплив режиму та тривалості зберігання на якість зерна пшениці озимої сорту Циганка / Л. Ф. Скалецька // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 66-69.
Смоляр В. Аспекти розвитку техніки й обладнання для скотарства з погляду виставки „Euro Tier 2012" / В. Смоляр, В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. - 2013. - № 3. - С. 44-46. 
Техніка CLAAS стає ще доступнішою // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 40-41.  
Фортенко В. Змащуємо економно / В. Фортенко // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 144-146.
Шустік Л. Сівалки для різних систем обробітку ґрунту / Л. Шустік, С. Маринін, Л. Мариніна // Пропозиція. - 2013. - № 4. - С. 132-134.      
Щеголихина Т. Д. Самоходные штангове опрыскиватели / Т. Д. Щеголихина // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 22-25.
Ярошко М. Системи напування для свиней / М. Ярошко // Аграрна техніка та обладнання. - 2013. - № 1. - С. 60-64.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Вегестим - регулятор росту рослин із мікроелементами та кріопротектором // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 68-69.
Кальцієва селітра (кальцій азотнокислий, нітрат кальцію, норвезька селітра) // Дім, сад, город. - 2013. - № 4. - С. 3. 
Коваленко О. Елементи живлення та стреси польових культур / О. Коваленко, А. Ковбель // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 78-79.
Молдован В. Г. Екоплант / В. Г. Молдован, З. П. Конопельська // Дім, сад, город. - 2013. - № 5. - С. 11-12.
Труфанов О. Мікроелементи, хелати, мікродобрива, або Як покращити біодоступність елементів живлення / О. Труфанов // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 56-57.
 Шепілова Т. Вплив мінеральних добрив та інокуляції насіння на врожайність сої / Т. Шепілова // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 70-72.
Ямковий В. Система удобрення в інтенсивному буряківництві: на що потрібно зважати / В. Ямковий // Пропозиція. - 2013. - № 5. - С. 58-61.

 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Сенько Є. І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств / Є. І. Сенько. - К. : Знання, 2012. - 487 с.

Гарварт Г. Організаційно-правові засади ведення державного лісового кадастру, обліку та впорядкування лісового фонду України / Г. Гарварт // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 4. - С. 97-101.
Попадинець Н. М. Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: підходи до оцінювання та напрями розвитку / Н. М. Попадинець // Регіональна економіка. - 2013. - № 1. - С. 201-210.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка