Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Життя, віддане Книзі : інформ. довідка до 110-ої річниці від дня народження Василя Пашницького (1903-1941), першого директора ОУНБ ім. І. ФранкаББК 63.3 (4 Укр.)

         Ж - 74

   Життя, віддане Книзі : інформ. довідка до 110-ої річниці від дня народження Василя Пашницького (1903-1941), першого директора ОУНБ ім. І. Франка / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. : Н. В. Джус ; відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2013. - 12 с.

 

   Інформаційна довідка „Життя, віддане Книзі" приурочена до110-ої річниці від дня народження організатора і першого директора ОУНБ ім. І. Франка Василя Пашницького (1903-1941).

    Дане видання представляє документальні джерела з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та Інтернет-ресурси.

   Книжкові видання розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів, а документи з періодичних видань - у зворотньо-хронологічному порядку.

    Інформаційна довідка розрахована на істориків, аспірантів та студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями історії бібліотечної справи в Україні.          

   Пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка, відділ загального читального залу, тел. 75-01-32.

 

Укладач       Джус Н. В.- завідувач відділу загального читального залу

Відповідальна за випуск      Бабій Л. В. - директор ОУНБ ім. І. Франка

 

Василь Пашницький - перший директор Станіславської

обласної бібліотеки, педагог, книголюб, краєзнавець

 

   Перший директор Станіславської обласної бібліотеки, педагог, краєзнавець і великий бібліофіл Василь Пашницький - людина трагічної долі, гідної нашої пам'яті і шани.

   Народився він 1903 р. у с. Вовчинцях (нині у межах Івано-Фран­ківська) в родині бідного шевця. Після закінчення виділової школи вступив до Станіславської української державної гімназії. Проте нав­чання перервала Перша світова війна. Як тисячі свідомих молодих галичан, що добровільно зголошувались до лав Легіону Українських Січових Стрільців, п'ятнадцятирічний Василь з гімназійної лави іде на фронт. Разом з Українською Галицькою Армією він проходить важкий шлях її перемог і поразок.

   Повернувшись після закінчення війни до Станіслава, юнак вирішує продовжити навчання і знову записується до третього класу гімназії, з якого, власне, і пішов захищати волю і незалежність рідного краю. Серед 13-річних школярів 18-річний хлопець виглядав як старший брат і дійсно був для своїх однокласників і братом, і батьком, і опі­куном. На той час з усієї родини у нього залишився тільки батько, який не міг надати синові матеріальної підтримки. Василь доношу­вав військову форму, голодував, проте за відмінне навчання мав змо­гу безкоштовно проживати в учнівській бурсі. Заробляв на прожит­тя репетиторством, але багато грошей витрачав на придбання книг.

   Його шкільний товариш, згодом професор Львівського універси­тету Юліян Редько, згадував: „Серед крайньої нужди і голоду за­кінчив гімназію. Мав одну пристрасть: був вродженим бібліофілом. Міг не їсти, але не міг не купити книжки".

   Ще навчаючись у гімназії, Пашницький став активним учасни­ком пластового руху і одним із керівників пластового куреня ім. гетьмана Мазепи. Тоді ж захопився комуністичними ідеями і став чле­ном КПЗУ. Однак на початку 30-х рр. він виходить з партії, роз­чарувавшись у комуністичній ідеології у зв'язку з голодом і репре­сіями на Великій Україні, та одружується з дочкою священника.

   У 1927 р. Василь Пашницький стає студентом Львівського уні­верситету. Знову живе на мізерні заробітки з приватних уроків. І надалі майже усі гроші витрачає на книжки. Він був постійним від­відувачем усіх львівських книгарень і букіністичних магазинчиків. Його власна бібліотека вже тоді налічувала понад тисячу томів.

  Багато часу студент Пашницький проводив і у фондах Націона­льного музею, і в бібліотеці Наукового товариства ім. Т. Шевченка, часто консультувався і спілкувався з відомими львівськими профе­сорами М. Возняком та І. Свєнціцьким.

  Навчаючись в університеті, він займається й науковими дослі­дженнями: збирає фольклорні та етнографічні матеріали, що згодом знайшли своє відображення в етнографічному нарисі "На лемківсько-бойківському пограниччі". Книга з'явилася друком польською мовою у 1935 р. у співавторстві з польським науковцем Яном Фальковським.

  Після закінчення університету Василь Пашницький повертаєть­ся до Станіслава і починає викладати польську мову і літературу в українській державній гімназії, а згодом стає вчителем української мови і літератури у новоорганізованій українській торговельній гімназії. За роки своєї педагогічної діяльності він зажив слави вели­кого ерудита, талановитого вчителя, який ставився до своїх учнів з любов'ю, повагою і доброзичливістю. Діти тягнулися до нього, ді­лилися з ним своїми проблемами, сумнівами, бідами, і він намагав­ся щиро їм допомогти. Особливо опікувався учнями з незаможних родин, домагався для них стипендій „Просвіти", часто запрошував до себе в гості, підгодовував, дозволяв користуватися своєю вели­чезною бібліотекою.

   З приходом радянської влади на Прикарпаття все змінилося. Станіславську гімназію ліквідували. І тільки через деякий час Пашницькому було доручено створити в місті обласну бібліотеку. Нака­зом від 19 січня 1940 р. по Станіславському обласному відділу на­родної освіти його призначено на посаду директора обласної дер­жавної бібліотеки. З великим ентузіазмом Василь Михайлович взяв­ся до роботи: збирав рідкісні видання, твори світової та української літератури, галузеві книги. Разом зі своїми помічниками, членами „Просвіти" ходив від будинку до будинку і просив книги для ново-створеної бібліотеки. Люди з розумінням ставилися до прохання гімназіального професора і безкоштовно віддавали найцінніші ви­дання. Багато було і чудових приватних бібліотек, залишених мешканцями міста, які не сприйняли більшовицької влади і виїхали зі Станіслава. Відбираючи краще з цих книгозбірень, Пашницький рятував їх від неминучого знищення.

   Та тривало це недовго. Наприкінці літа 1940 р. з Міністерства культури приїхала комісія для перевірки роботи. Спочатку похва­лили за порядок, за те, що у недавно створеній бібліотеці вже так багато книжок. З гордістю показував директор зібрані скарби, хва­лився рідкісними примірниками. Та замість захоплення назви книг викликали у членів комісії злість і зневагу. Перевіривши каталоги, червоним олівцем позначили більшість зібраної літератури для по­дальшого її вилучення і знищення як контрреволюційної, націона­лістичної і релігійної. За списком на підлогу полетіли понад півто­ри сотні томів „Наукових записок НТШ", вісім томів „Історії України-Руси" та „Історія української літератури" М. Грушевського, всі твори Богдана Лепкого, український переклад Біблії у виданні Бри­танського біблійного товариства, 16-томник Тараса Шевченка, ви­даний у Варшаві, річники „Літературно-наукового вісника" і ще ба­гато інших видань. Окрім українських було вилучено книги німець­кою, польською, англійською мовами.

  В. Пашницький намагався захистити зібране, та голова комісії зауважив, що ці книги нікому не потрібні. Крім того, члени комісії вважали за неможливе залишити Пашницького на посаді директора і взагалі поставили питання про його неблагонадійність і негативне ставлення до нового режиму.

  Вилучену літературу звалили на великі вантажні машини і ви­везли у невідомому напрямку. 5 серпня 1940 р. наказом Василя Ми­хайловича перевели на посаду заступника директора з тим, щоб у найкоротший термін передати новопризначеному керівникові всі справи і документацію. А вже 23 серпня Пашницький був звільне­ний і з цієї посади.

  Невдовзі він став викладати українську мову і літературу в но-воствореному Станіславському учительському інституті, але й там був білою вороною. Викладачі, в основному вихідці зі Східної Ук­раїни та Росії, підозріло, якщо не сказати вороже, ставилися до міс­цевої галицької інтелігенції, у всьому бачачи прояви націоналізму. А професор не завжди вмів, та й не хотів, приховувати свої погляди. Тому незабаром опинився під пильним наглядом НКВС.

   А 22 червня, коли над Станіславом загули фашистські літаки і на місто впали перші бомби, Василя Пашницького заарештували. При обшуку забрали всю його величезну приватну бібліотеку, де було чимало унікальних видань. Книги ледь вмістилися у вантаж­ний автомобіль, який вивіз усе на знищення.

  Відомо, що на третій день після арешту Пашницький був розстрі­ляний. Коли через тиждень до Станіслава вступили угорські війська, його труп, разом з багатьма іншими, був спізнаний на подвір'ї НКВС.

  Жодних документів про арешт і розстріл професора ніде не за­лишилося, що довгий час давало підстави обласній прокуратурі від­мовляти дочці Пашницького Іді Василівні у реабілітації її батька. І тільки 17 квітня 1991 р. він був реабілітований посмертно.

  У 2003 р. з нагоди 100-річчя від дня народження В. Пашницько­го в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка була організована розгорнута книжково-ілюстративна виставка, на якій було представлено чимало цікавих фотографій із сімейного архіву, документів і матеріалів, що стосувалися його життя і смерті. На відкритті виставки виступала онучка Василя Ми­хайловича, яка обрала для себе фах бібліотекаря і працює в одній з міських бібліотек-філіалів. Як і її дід, якого вона ніколи не бачила, як мати - вчителька німецької мови однієї з івано-франківських шкіл, вона понад усе любить книги і збирає власну бібліотеку.

  Сьогоднішні працівники ОУНБ шанують пам'ять першого ди­ректора своєї книгозбірні і продовжують його справу.

ХРОНОЛОГІЯ ЖИТТЯ

 

А ти пішов, і оглядавсь...

До смертної години

Я не забуду погляд твій

У ту важку хвилину.

Ти на Голгофу пішов сам,

З мертвих тобі не встати ...

Хоч би й сконав геній-тиран,

Не верне дітям тата.

Нам стала ніч у ясний день,

У двадцять друге червня.

Розбито все. У п'ять годин

Душа навіки вмерла.

            (С. Пашницька) 

 

   Пашницький Василь Михайлович народився 5 червня 1903 року в с. Вовчинці (тепер в межах Івано-Франківська) в родині бідного шевця Михайла Пашницького.

1909-1912 - учень 2-класної народної школи в с. Пациків (біля Станіслава)

1912-1913 - учень 4-го класу 2-класної народної школи в с. Старий Лисець (Тисменицький р-н)

1913-1915 - учень 2-класної народної школи в с. Крихівці (біля Івано-Франківська)

1915-1916 - учень підготовчого класу української державної гімназії у Станіславі

1917-1918 - учень 1-го класу гімназії

1919 - з 2-го класу гімназії йде добровольцем в УГА, поранений під Новою Ушицею (тепер районний центр Хмельницької обл.), демобілізований, повертається додому.

1920 - здає екстерном екзамени за 2-й клас гімназії.

1926 - закінчує українську державну гімназію у Станиславові.

1927 - студент 1-го курсу гуманітарного відділу Львівського університету.

1932 - закінчує університет із ступенем магістра слов'янської філології.

1932 - відмова головної управи «Рідної школи» у наданні посади в її навчальних закладах.

30 квітня 1934 - подає заяву на отримання звання доктора. Докторська праця на тему «Ісус Христос в народній творчості»

13 жовтня 1934 - університет Яна Казимира надає Василю Пашницькому звання доктора.

1935 - у Львові виходить з друку унікальна книга В. Пашницького у співавторстві з Я. Фальковським «На лемківсько-бойківському промежжі».

1935 - захищає докторську дисертацію.

1935-1936 - передіспитова практика в українській державній гімназії у Станиславові.

1936-1939 - учитель української приватної жіночої гімназії УПТ у Станиславові.

1938 - в українській державній гімназії у Станиславові виголошує доповідь «Історія етнографії» та «Гуцульський одяг», бере активну участь в організації шкільного краєзнавчого музею.

1940 - учитель Станіславської СШ № 1.

19 січня 1940 - директор Станіславської обласної державної бібліотеки (тепер Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка.)

1 березня 1940 - червень 1941 - учитель української мови та літератури Станіславського учительського інституту.

18 червня 1940 - підписує трудову умову про читання циклу лекцій та практичні роботи з курсів історії української та старослов'янської мови, для заочників Станіславського учительського інституту.

5-23 серпня 1940 - заступник директора Станіславської обласної державної бібліотеки.

22 червня 1941 - в день початку російсько-німецької війни, заарештований органами НКВС та розстріляний.

БІБЛІОГРАФІЯ

Бойчук І. „Стане початком тоді мій кінець..." / Ірина Бойчук // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 29-31.

Вірш дружини В. Пашницького Софії, присвячений її чоловікові // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 27-28.

Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - 44 с.

Горбань Г. Пашницький Василь Михайлович / Галина Горбань // Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка. 1940-2011 : енциклопедичний довідник / Управління  культури Івано-Франків. облдержадміністрації ; Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; підгот. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 55-57.

Горбань Г. Василь Пашницький - перший директор Станіславської обласної бібліотеки, педагог, книголюб, краєзнавець / Галина Горбань // Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII-XX  ст. - Л., 2006. - С. 154-157.

Дмитрів М. Професор Василь Пашницький : (до п'ятдесятиріччя від дня трагічної загибелі) / Микола Дмитрів // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 6-12.

Зорій М. Спомин / Михайло Зорій // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 21-22.

Костюк Й. Пам'яті вчителя / Йосип Костюк, Стефанія Костюк-Процак // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 28-29

Олексин (Нечипоренко) М. Спомин / Марія Олексин (Нечипоренко) // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 23-25.

Пашницька І. Спомин / Іда Пашницька // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 25-26.

Пушик О. Спомин / Олексій Пушик // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 22-23.

Редько Ю. Жертва бібліофільства / Юліан Редько // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 18-21.

Угорчак Ю. Василь Пашницький - засновник обласної бібліотеки / Юрій Угорчак, Богдан Гаврилів // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. -  С. 3-5.

Угорчак Ю. Згадаймо його ім'я / Юрій Угорчак // Гаврилів Б. Василь Пашницький : педагог, краєзнавець, бібліофіл / Б. Гаврилів, Ю. Угорчак, В. Передерко. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 12-17.

Пашницький В. Обласна державна бібліотека / В. Пашницький // Радянська Україна. - 1940. - 27 серп.

Скаврон Б. По своє : [про родину В. Пашницького] / Б. Скаврон // Галицький кореспондент. - 2012. - 4 жовт. (№ 40). - С. 13.

Рубан В. Про Пашницького не забули : [про відзначення ювілею В. Пашницького] / В. Рубан // Прикарпатська правда. - 2003. - 26 черв.

Угорчак Ю. Засновник обласної наукової бібліотеки : [про В. Пашницького та вшанування його пам'яті] / Ю. Угорчак // Освітянське слово. - 2003. - 12 черв. ; Галичина. - 2003. - 10 лип.

Костюк Й. Пам'яті вчителя : [спогад про В. Пашницького] / Й. Костюк // Галичина. - 2001. - 11 верес.

Арсенич П. Жертви ... : [про В. Пашницького] / П. Арсенич // Комсомольський прапор. - 1999. - 30 верес.

         Угорчак. Ю. Згадаймо його ім'я : [про В. Пашницького] / Ю. Угорчак // Новий час. - 1994. - 7 трав.

Інтернет-ресурси

pashnyzkyj.at.ua

Електронна бібліотека ім. В. Пашницького - Василь Пашницький

lib.if.ua

Василь Пашницький - перший директор Станіславської обласної ...

lib.if.ua

Про Пашницького не забули

www.galychyna.if.ua

 Інтернет-версія газети "Галичина": Червоний терор

mposhuk.com.ua

Василь Пашницький: педагог, краєзнавець, бібліофіл [Брошура ...

www.report.if.ua

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка ...

 

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка