Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Літературне Прикарпаття. Бібліографічний бюлетень . Січень-березень 2013Щоквартальний бібліографічний бюлетень „Літературне Прикарпаття" вміщує книги, публікації у періодичних виданнях та збірниках творів івано-франківських письменників, а також критичні матеріали й статті про їх творчий доробок, що надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка за I квартал 2013 року.

Матеріали в розділах „Літературне життя області", „Твори місцевих поетів і прозаїків" та „Івано-Франківщина в художній літературі" розташовані в алфавітному порядку, а у розділі „Імена письменників - наших краян" - в алфавіті прізвищ письменників.

Бібліографічний бюлетень допоможе фахівцям, освітянам, студентам, працівникам бібліотек, всім, хто цікавиться питаннями розвитку літературного процесу в регіоні.

Укладач:                       О. Шаран - головний бібліограф відділу

                                      краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ ОБЛАСТІ

Васильчук М. Книжка про „покутське коло" письменників : [про вид. „Із покутської книги буття: засади художнього мислення В. Стефаника, М. Черемшини, Л. Мартовича" (К., 2012) та його авт., вченого Р. Піхманця] / М. Васильчук // Гуцульський край. - 2013. - 8 лют. (№ 6). - С. 5.

Гаврилович І. Кафедра звітувала книгами своїх науковців : [день кафедри укр. л-ри ін-ту філолог. Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника в ОУНБ ім. І. Франка] / І. Гаврилович // Галичина. - 2013. - 23 берез. (№ 44). - С. 7.

Головчин Т. „З горіха зерня" проросло : [про одноім. альм. поезій, прози, публіц., фотодокументалістики, присвяч. 20-річчю свята Франков. поезії в Лолині Долин. р-ну] / Т. Головчин // Українське слово. - 2013. - 30 січ.- 5лют. (№ 5). - С. 14.

Горецька О. Відображення стану шкільництва і становища вчителя в літературних творах жінок-педагогів Західної України (друга половина ХІХ-перша третина ХХ століть) / О. Горецька // Обрії. - 2012. - № 2. - С. 7-9.

 Грещук В. Ознайомлення учнів із художніми функціями гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах / В. Грещук // Обрії. - 2012. - № 1. - С. 79-83.

Грицишин М. Сила слова : [про діяльн. літ. студії Укр. гімназії № 1 м. Івано-Франківська] / М. Грицишин // Українська мова та література. - 2013. - № 4. - С. 27-28.

Книга року 2012 на Покутті : [за опитуванням Снятин. ЦРБ найкращими кн. у 2012 р. стали:  „Брати грому", „Брати вогню", „Брати просторів" (М. Андрусяк), „Душа" (М. Стрипчук-Палійчук), „Зимове яблуко" (О. Слоньовська), „Населені пункти Снятинщини" (В. Харитон), „Україно, ти для мене диво" (В. Пилип'юк)] // Голос Покуття. - 2013. - 25 січ. (№ 4). - С. 5.

Олійник В. Неспокій творчого натхнення : [про літ. Долинщину] / В. Олійник // Свіча. - 2013. - 15 берез. (№ 12). - С. 7.

ІМЕНА ПИСЬМЕННИКІВ - НАШИХ КРАЯН

Андрусяк І. Іван Андрусяк: Дитяча література - самобутнє явище, цікавіше, ніж „дорослий" „укрсучліт" : [розмова з письм. / записала Н. Позняк-Хоменко] // Україна молода. - 2013. - 27 берез. (№ 46). - С. 12.

Голобородько Я. Перцепції Софії Андрухович / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2012. - № 21. - С. 37-40.

Лошак О. Етнокультурні лакуни в англійських перекладах романів Юрія Андруховича „Recreations", „The Moscoviad", „Perverzion" / О. Лошак // Еврика ХІІІ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 104-105.

Ткачівська М. Відтворення гри слів та каламбуру у німецькомовному перекладі роману Ю. Андруховича „Дванадцять обручів" / М. Ткачівська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 36-37. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 159-164.

Бабій В. Заворожений футболом : [розмова з письм. / записав І. Костюк] // Матч. РВ. - 2013. - 7 лют. (№ 4). - С. 4, 5.

Баран Є. Євген Баран: „Філологія вела мене від дитинства..." : [розмова з літературознавцем,  головою обл. орг. Нац. спілки письм. України / записав Р. Лябига]  // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 28 лют. (№ 8). - С. 11.

10 подій літературного сезону 2012. Версія „Української літературної газети" : [серед літ. критиків кращу десятку кн. року визначав і Є. Баран]  // Українська літературна газета. - 2013. - 11 січ. (№ 1). - С. 2.

Дроздовський Д. „Майже нікому стало читати вірші..." : [про кн. Т. Крижанівської „Золоті поля: сто віршів" (К., 2012), післямову до якої написав Є. Баран] / Д. Дроздовський // Літературна Україна. - 2013. - 7 лют. (№ 6). - С. 5.

Надія Білик: лепкознавчі та культорологічні студії : бібліогр. покажч. / Обл. комун. музей Б. Лепкого в м. Бережани ; [упорядкув. : Н. Дирди, Н. Стрілець]. - Т. : Астон, 2012. - 27 с.

Баран Є. Герой, не визнаний нацією... : Пам'яті Геннадія Бурнашова (27. 04. 1936 - 03. 11. 2012) : [штрихи біогр. письм., краєзнавця] / Є. Баран // Літературна Україна. - 2012. - 20 груд. (№ 49). - С. 13.

Гаврилович І. „Станіславські фрески" - симбіоз двох мистецтв : [про презентацію одноім. кн. М. Вайно з іл. Т. Павлик в ОУНБ ім. І. Франка] / І. Гаврилович // Галичина. - 2013. - 10 січ. (№ 3-4). - С. 8.

Михайловський Р. „Станіславські фрески" та „Пасіонарія" від Марії Вайно : [презентація кн. в ОУНБ ім. І. Франка] / Р. Михайловський // Дзвони Підгір'я. - 2012. - 28 груд. (№ 52). - С. 10.

„Я люблю людей" : [творча зустріч з письм. М. Вайно в мистец. вітальні „Берегиня" Городенків. ЦРБ] // Край. - 2013. - 1 берез. (№ 9). - С. 4.

Винничук Ю. Найкращий письменник року Юрій Винничук: „Мене все більше тягне на радикальні акції..." : [розмова з письм. / записала Л. Тугай] // Галичина. - 2013. - 31 січ. (№ 15-16). - С. 9.

Турелик Л. „Душі моєї світлі береги весняних повеней у долі щиро просять" : [про поет. творчість І. Війтенка з с. Коршева Коломийс. р-ну] / Л. Турелик // Галичина. - 2013. - 23 берез. (№ 44). - С. 7.

Лауреатами „Глодоського скарбу" стали українські письменниці Віра Вовк (Бразилія) та Ліда Палій (Канада) // Українська літературна газета. - 2013. - 8 лют. (№ 3). - С. 15.

Майданська С. Преображення : Роздуми над двома новими творами Віри Вовк - „Спілкування з опалевим метеликом" та історичним романом „Книга Естер" / С. Майданська // Літературна Україна. - 2013. - 7 берез. (№ 10). - С. 15.

Левицький О. Ніхто і ніщо не скувало його душі // Нова Зоря. - 2013. - 14 лют. (№ 7). - С. 7. - Рец. на кн. : Не скує душі живої... / О. Гаврилюк. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012.

Зробок Л. Пісня нації - Марта Гай [Голояд, підпільниця УПА, письм.] / Д. Зробок // Голос Опілля. - 2013. - 15 лют. (№ 7). - С. 4 ; 22 лют. (№ 8). - С. 4.

Векерик Я. Іменем Дмитра Гриньківа [назвуть Коломийс. міську б-ку № 1] / Я. Векерик // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 14 лют. (№ 6). - С. 4 ; Захід. - 2013. - 14 лют. (№ 7). - С. 4.

Рябий В. Опришківського роду : [про поета Д. Гриньківа] / В. Рябий // Вільний голос. - 2013. - 25 січ. (№ 4). - С. 4.

Перепічка І. Фразеологічна одиниця у конструюванні жанру „докір" (на матеріалі роману М. Дзюби „Укриті небом") / І. Перепічка // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 36-37. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 136-140.

Склярова В. Год из жизни литератора : [презентація кн. В. Єшкілєва „Усі кути трикутника" в ОУНБ ім. І. Франка] / В. Склярова // Прикарпатська правда. - 2013. - 25 січ. (№ 4). - С. 6.

Ославський Б. Василь Карп'юк. BRUSTURY. Збірка поетичних текстів / Б. Ославський // Критика. - 2012. - № 7-8.

Васильчук М. „Постаті" від Володимира Качкана : [про двотомне вид. „Постаті : Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії" (Івано-Франківськ, 2012, 2013)] / М. Васильчук // Вільний голос. - 2013. - 18 січ. (№ 3). - С. 5.

Качкан В. Володимир Качкан : „А пам'ять багата, як світ..." : [розмова із письм. та вченим / записав П. Парипа] // Галичина. - 2012. - 27 груд. (№ 195-196). - С. 14.

Курчій Д. Зимове жниво академіка [В. Качкана] / Д. Курчій // Вільний голос. - 2013. - 18 січ. (№ 3). - С. 5.

Миколайчук М. Приїхав вчений чоловік... : Відбувся діалог історика, письменника Володимира Качкана з читачами [Рожнятів. ЦРБ] / М. Миколайчук // Новини Підгір'я. - 2013. - 15 берез. (№ 12). - С. 4.

Пристай Г. Зимове жниво академіка : [презентація кн. акад. В. Качкана „Постаті : Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії" в ОУНБ ім. І. Франка] / Г. Пристай // Галичина. - 2013. - 5 лют. (№ 18). - С. 7.

Сулятицький М. „Мій Бог там, де не змарнований день..." / М. Сулятицький // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 7 лют. (№ 5). - С. 11. - Рец. на кн. : Постаті : Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії / В. Качкан. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012.

Зеленюк І. Поета загадковий світ : [про кн. Р. Киселюка із смт. Делятин Надвірнян. р-ну „Роst скриптум, любове" (Івано-Франківськ, Лілея-НВ)] / І. Зеленюк // Галичина. - 2013. - 24 січ. (№ 11-12). - С. 8.

Панченко В. Феміністка [письм. Н. Кобринська] / В. Панченко // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 43-47.

Терешкун О. Учив писати відомих, залишаючись невідомим [Ю. Коляджин (1902, с. Яворів Долин. р-ну)] / О. Терешкун // Галицька Просвіта. - 2013. - 7 лют. (№ 6). - С. 3.

Черемшинський О. „На згадку" - до Криворівні : [про перебування М. Коцюбинського у Криворівні Верховин. р-ну] / О. Черемшинський // Літературна Україна. - 2013. - 21 лют. (№ 8). - С. 13.

Білик Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу / Н. Білик // Психологія і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 52-58.

Шульга О. Осінні мотиви у ліриці Богдана Лепкого й Івана Буніна: спроба зіставлення / О. Шульга // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 58-60.

Оповідання нашої землячки Тетяни Малярчук увійшло в антологію „Найкраща європейська проза - 2013" : [новини] // Захід. - 2013. - 7 берез. (№ 10). - С. 2.

Нарівська В. Кого ми втратили... : [творч. портр. літературознавця М. Медицької-Хороб] / В. Нарівська // Галичина. - 2013. - 2 лют. (№ 17). - С. 5.

Микицей М. Марія Микицей: „Я не пишу - я бачу" : [розмова з поетесою, ж-сткою / розмовляв А. Філіпський] // Репортер. - 2013. - 14 берез. (№ 11). - С. 16.

Качкан В. У чому „становий хребет" поета? : [про зб. поезій Л. Михайліва „Вербовий мед" (Л., 2012)] / В. Качкан // Галичина. - 2013. - 26 лют. (№ 30). - С. 5.

Кузюк М. Вербовий мед солодкий і... гіркий : [про нову поет. зб. Л. Михайліва „Вербовий мед"] / М. Кузюк // Новини Підгір'я. - 2013. - 11 січ. (№ 3). - С. 3.

Олійник В. Поет Бойківського краю: [про поета і краєзнавця Л. Михайліва, родом з с. Кропивника Долин. р-ну, який живе й працює в Рожнятові] / В. Олійник // Свіча. - 2013. - 4 січ. (№ 1). - С. 8.

Флис Р. Прощання з поетом [М. Михальчуком (18. 11. 1942, с. Середній Майдан Надвірнян. р-ну - 1. 02. 2013, смт. Делятин)] / Р. Флис // Народна Воля. - 2013. - 8 лют. (№ 12-14). - С. 4.

Василенко О. „Стихія води і грому" Василя Нагірняка : [про нову кн. засл. ж-ста України „Стихія води і грому" (Івано-Франківськ : Місто НВ)] / О. Василенко // Галичина. - 2013. - 23 берез. (№ 44). - С. 7.

Небилович О. Калинова поезія Василя Олійника / О. Небилович // Західний вісник. - 2013. - 22 лют. (№ 8). - С. 5.

Юсип Д. „...Ітиму від верстви до верстви" : [про поета, ж-ста В. Олійника] / Д. Юсип // Свіча. - 2013. - 8 лют. (№ 7). - С. 5.

Бакуменко О. Парадокси Петра Осадчука / О. Бакуменко // Українська літературна газета. - 2012. - 28 груд. (№ 26). - С. 2, 3.

Павликівська Л. Любов Павликівська: „То не я пишу, це небо диктує мені" : [розмова з письм. / записала В. Капчук] // Нова Зоря. - 2013. - 21 лют. (№ 8). - С. 2-3.

Цюцяк Б. Художнє слово Любові Павликівської : [творч. портр. письм., поетеси, краєзнавця з с. Радчі Тисмен. р-ну] / Б. Цюцяк // Вперед. - 2013. - 22 берез. (№ 12). - С. 4.

Ейхвальд Г. „Я син землі, що родить хліб" : [літ.-муз. композиція, присвяч. Д. Павличку] / Г. Ейхвальд, Г. Томаш // Українська мова та література. - 2013. - № 1-2. - С. 17-22.

Радчук В. Америка - світові: читайте Павличка! : [про вид. тв. письм. інозем. мовами] / В. Радчук // Літературна Україна. - 2013. - 28 лют. (№ 9). - С. 6, 7.

Шевчук П. „Дві копи..." сонетів Івана Павліхи : [про нову кн. письм. „Дві копи не снопів, а со!..нетів" (Івано-Франківськ, 2013)] / П. Шевчук // Калуський нафтохімік. - 2013. - 5 берез. (№ 10). - С. 8.

Карпів Й. Поміж буденність небуденним злетом : [про поет. зб. Л. Палагіцької „Найважча ноша" (Івано-Франківськ, 2012)] / Й. Карпів // Вперед. - 2013. - 1 берез. (№ 9). - С. 6.

Олійник В. „Синій птах" щастя : [про однойм. зб. поезій та її авт. В. Пирина з с. Княжолуки Долин. р-ну] / В. Олійник // Свіча. - 2013. - 1 січ. (№ 1). - С. 5.

Поетеса і педагог з Карпатських гір [Марійка Підгірянка] // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 1-2. - С. 81-82.

Маковійчук В. Знайомий-невідомий Попадюк : [про письм. М. Попадюка із Заболотова] / В. Маковійчук // Вісник Заболотова. - 2013. - 8 берез. (№ 10). - С. 4. - (Калинове гроно ; № 15).

Півень О. Письменниця Франкової школи [К. Попович] / О. Півень // Ратуша. - 2013. - 7 берез. (№ 9). - С. 6.

Прохасько Т. Тарас Прохасько: „Письменник задає тон, як камертон" : [розмова з письм. / записала О. Климончук] // День. - 2013. - 11-12 січ. (№ 3-4). - С. 23.

Прохасько Т. Тарас Прохасько: „Порозуміння зі світом є найбільшим скарбом" : [розмова з івано-франків. письм. / записав М. Хрущак] // Український театр. - 2012. - № 2. - С. 50-55.

Біографії від Процюка : [презентація кн. авт. „Чорне яблуко" та „Бийся головою до стіни"] // Західний кур'єр. - 2013. - 21 берез. (№ 12). - С. 20.

Мончук О. Гра в психобіографію, або Три письменники Степана Процюка : [презентація кн. авт. про В. Стефаника, В. Винничука, А. Тесленка у ПНУ ім. В. Стефаника] / О. Мончук // Галичина. - 2013. - 14 лют. (№ 23-24). - С. 14.

Процюк С. Степан Процюк: „Я хотів написати такі біографії, в яких наші класики б ожили" : [розмова з письм. / записав А. Сова] // Галицький кореспондент. - 2013. - 21 лют. (№ 8). - С. 21.

Юсип Д. І поет-гуморист, і актор-виконавець : [про кн. В. Пушкаря „Вас не чути!" (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 188 с.)] / Д. Юсип // Галичина. - 2013. - 5 лют. (№ 18). - С. 7.

Машталер О. Символіка як стильова домінанта лірики Дарії Мельникович-Рихтицької (на матеріалі збірки „Магія вогню") / О. Машталер // Еврика ХІІІ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 84-86.

        Василь Рябий: грані літературної діяльності : рек. бібліогр. покажч. : до 40-річчя творч. шляху / упоряд. В. С. Тороватова ; відп. за вип. В. П. Глаголюк. - Коломия : Вік, 2012. - 80 с.

Савчук М. Чому наш гумор невеселий. Микола Савчук: „Іноді в мене закрадається крамольна думка, що в Україні треба ввести ще одну національну меншину - „хохли"... : [розмова з письм. / записала Л. Турелик] // Галичина. - 2013. - 24 січ. (№ 11-12). - С. 9.

Ясінська О. Енциклопедія гумористики : [про презентацію зб. „Балет" та „Веселка сміху" М. Савчука в Нац. музеї нар. мист. Гуцульщини та Покуття] / О. Ясінська // Галичина. - 2013. - 26 берез. (№ 46). - С. 8.

Салига Т. Тарас Салига: „Для українського історичного буття Слово аж надто багато значило" : [розмова з літературознавцем, критиком, публіцистом / записав Б. Залізняк] // Слово Просвіти. - 2013. - 1-9 січ. (№ 1). - С. 6-7.

Головчин Ю. Як виростити кукурудзу на ялинці... Візьміть до рук книгу „Дівчинка на кулі" [О. Слоньовської] / Ю. Головчин // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 14 берез. (№ 10). - С. 11.

Книжки, подаровані редакції : [про кн. „Дівчинка на кулі" О. Слоньовської] // Дивослово. - 2013. - № 1. - С. 7.

Сулятицький М. Художні особливості лірики Ольги Слоньовської / М. Сулятицький // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 11. - С. 6-7.

Лозова О. Україна не продається! : [про кн. лірики В. Стефака „Примха посеред літа" (Л., 2012)] / О. Лозова // Дзвін. - 2013. - № 1. - С. 140.

Стефак В. Василь Стефак: „Випробування українців на живучість триває" : [розмова з письм., ж-стом, уродженцем Коломийщини / записав Б. Залізняк] // Слово Просвіти. - 2013. - 14-20 лют. (№ 7). - С. 10.

Карп'юк О. Лексико-семантична модель „темний" - „світлий" у новелах Василя Стефаника / О. Карп'юк // Еврика ХІІІ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 78-80.

Томусяк Л. Образно-експресивні синтаксичні конструкції у мовостилі Василя Стефаника / Л. Томусяк // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 36-37. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 155-159.

Яслик В.Синтаксична організація чужого мовлення у новелах Василя Стефаника / В. Яслик // Еврика ХІІІ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 72-74.

Стринаглюк Л. Любомир Стринаглюк: „Слова мають вплив" : [розмова із поетом та ж-стом / записала С. Лелик] // Репортер. - 2012. - 27 груд. (№ 52). - С. 8.

Стринаглюк Л. Любомир Стринаглюк: „Я завжди був вірним музі, й вона віддячила мені взаємністю" : [розмова з поетом, родом із с. Серафинців Городенк. р-ну / записав Т. Гросевич] // Край. - 2013. - 4 січ. (№ 1). - С. 4.

Витвицька М. Громовиця : [про поетесу О. Стрілець з нагоди ювілею] / М. Витвицька // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 3 січ. (№ 1). - С. 12.

Мельник В. „Розлуння" - нова поетична книжка Оксани Тебешевської / В. Мельник // Калуський нафтохімік. - 2013. - 9 берез. (№ 9). - С. 9.

Нестелєєв М. Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір [„Поза межами болю"] / М. Нестелєєв // Дивослово. - 2012. - № 11. - С. 50-56.

Ущенко О. Олег Ущенко: „Людина може бути значно талановитішим майстром із пошуку грошей, ніж автором" : [розмова з письм. і режисером / записала Ю. Баліцька] // Вікна. - 2013. - 22-28 лют. (№ 8). - С. 9.

Воробець Н. Анастасія Фікерт: „Україну треба любити щоденно..." : [про презентацію кн. „Короновані сльозою" та її авт. - політв'язня і поетесу з Калуша] / Н. Воробець // Дзвони Підгір'я. - 2013. - 8 лют. (№ 6). - С. 10.

Якименко С. „Короновані сльозою" від Анастасії Фікерт : [про життєвий шлях поетеси та презентацію її кн. у б-ці-філії № 1 м. Калуша] / С. Якименко // Західний Вісник. - 2013. - 8 лют. (№ 6). - С. 4.

Крохмалюк О. Поетичні хрестини [в Коломийс. ЦРБ - презентація поет. зб. В. Франкевича „Як дим над рікою"] / О. Крохмалюк // Вільний голос. - 2013. - 14 берез. (№ 11). - С. 8.

Джус О. Освітньо-виховна спрямованість життя і діяльності Івана Франка / О. Джус // Обрії. - 2012. - № 2. - С. 111-114.

Гаврилович І. „Залишаймось людьми..." : [урочистості з нагоди 75-річчя Н. Чира в Літ. музеї Прикарпаття] / І. Гаврилович // Галичина. - 2013. - 23 берез. (№ 44). - С. 7.

Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича / Р. Крохмальний // Міфологія і фольклор. - 2012. - № 2-3. - С. 104-111.

Лубківський Р. Маркіян Шашкевич - сьогодні / Р. Лубківський  // Слово Просвіти. - 2013. - 10-16 січ. (№ 2) ; 17-23 січ. (№ 3) ; 31 січ.-6 лют. (№ 5) ; 14-20 лют. (№ 7) ; 7-13 берез. (№ 10) ; 14-20 берез. (№ 11).

Тимів І. Літературно-краєзнавчі дослідження Маркіяна Шашкевича / І. Тимів // Західний Вісник. - 2013. - 18 січ. (№ 3). - С. 9.

Брухаль Г. Твори читатимуть двісті днів : [про проект „Слово Кобзаря" у Коломиї] / Г. Брухаль // Голос України. - 2013. - 12 берез. (№ 46). - С. 4.

Бурдуланюк В. Тарас Шевченко і Західна Україна / В. Бурдуланюк // Галичина. - 2013. - 7 берез. (№ 35-36). - С. 9.

Драбчук І. Звичайний Шевченко / І. Драбчук // Вперед. - 2013. - 8 берез. (№ 10). - С. 4.

Зілинський І. На Тарасовій могилі в Каневі : [напис. в 1911 р. у Станіславі] / І. Зілинський // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 7 берез. (№ 9). - С. 6.

Качкан В. Його кроки (рефлексії перед Шевченковими днями) : поезія / В. Качкан // Вечірній Івано-Франківськ. - 2013. - 7 берез. (№ 9). - С. 5 ; Галичина. - 2013. - 7 берез. (№ 35-36). - С. 8.

Ковтун В. Другий після Всевишнього : [розповідь філокартиста, дир. Коломийс. пед. коледжу ПНУ ім. В. Стефаника про листівки, присвяч. життю і творчості Т. Шевченка, які видавались на Прикарпатті ще за Австро-Угорщини / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2013. - 7-8 берез. (№ 36). - С. 19.

Ружицька С. „Кобзар" за 200 днів : [про оригін. акцію шевченків. читань „Слово Кобзаря" в Коломийс. пед. коледжі на відзначення 200-річчя Т. Шевченка, яка стартує 6 берез.] / С. Ружицька // Експрес. - 2013. - 19-20 лют. (№ 19). - С. 16.

Павліха І. Веселий оповідач з ліричною душею : [про гумориста з Калуша П. Шевчука та його поезію] / І. Павліха // Дзвони Підгір'я. - 2013. - 25 січ. (№ 4). - С. 9.

Олійник В. Китиця Яричевих утіх і щирий сміх : [про кн. долин. сміхованця І. Ярича „Гуморіs sміхуєнса"] / В. Олійник // Свіча. - 2013. - 1 січ. (№ 1). - С. 5.

Бабій В. Терпке вино зі старого міха : [про кн. Я. Ясінського „Ордалія"] / В. Бабій // Галицька Просвіта. - 2012. - 20 груд. (№ 51). - С. 4.

Тугай Л. Стиль старозавітних пророків  у поезії Ярослава Ясінського : [про презентацію в ОУНБ ім. І. Франка кн. Я. Ясінського „Ордалія"] / Л. Тугай // Галичина. - 2012. - 22 груд. (№ 193). - С. 8.

Стецик Х. Наддністрянські діалектизми в мові художньої прози М. Яцкова : [письм. родом з с. Лесівка Богородчан. р-ну] / Х. Стецик // Еврика ХІІІ : зб. студент. наук. праць. - Івано-Франківськ, 2012. - С. 62-64.

ТВОРИ МІСЦЕВИХ ПОЕТІВ І ПРОЗАЇКІВ

Котик Г. Солов'їний день : пісні та романси на вірші поетів Прикарпаття / Г. Котик. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 142 с.

Мир дому цьому. - 4-е вид. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 48 с.

Сонячні обрії слова : антол. (поезія, проза, драматургія, публіц.) / літ. упоряд. та ред. Н. Чир. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 501 с.

Футбол-ФЕSТ : антологія : письм. про футбол / упоряд. : В. І. Бабій, Є. М. Баран. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 122 с.

***

Андрухович Ю. Додому, до мами / Ю. Андрухович // Вісті Комбатанта. - 2012. - № 4. - С. 35-36.

Пастернак Б. Різдвяна зірка : [вірш у перекладі Ю. Андруховича] / Б. Пастернак // Світова література. - 2013. - № 1. - С. 3.

Арсенич Д. Розсипаний мак : поет. мініатюри / Д. Арсенич. - Косів :  Писаний Камінь, 2012. - 71 с.

Бабій В. З гумором про футбол : [оповід. „Майка Пеле", „Кому футбол, а кому..."] / В. Бабій // Матч. РВ. - 2013. - 14 лют. (№ 5). - С. 3.

Бабій В. Шевченкові сновидіння : сумна елегія в прозі / В. Бабій // Слово народу. - 2013. - 16 лют. (№ 7). - С. 8.

Боднарчук Р. Осінній вальс : поезія / Р. Боднарчук. - Калуш, 2012. - 124 с.

Бойко Г. Любов і надія : поезія / Г. Бойко // Дзвін. - 2012. - № 11-12. - С. 28-30.

Вайно М. Станіславські фрески / М. Вайно. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 103 с.

Гавадзин В. На краю світу : етюди, роздуми, есе / В. Гавадзин. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2012. - 135 с.

Гранах А. Ось іде людина : автобіогр. роман / А. Гранах ; з нім. пер. Г. Петросаняк. - К. : Вид-во Жупанського, 2012. - 334 с.

Девдюк Т. „Дівчина з білим льодом" : поезія / Т. Девдюк // Літературна Україна. - 2013. - 14 лют. (№ 7). - С. 8.

Дичка Н. Поезія - джерельна сила слова, що увібрала силу почуттів / Н. Дичка // Добра справа. - 2013. - 22 берез. (№ 12). - С. 2.

Єшкілєв В. Адепт, або Свідоцтво Олексія Склавина про сходження до Трьох Імен : роман знаків / В. Єшкілєв, О. Гуцуляк. - Х. : Фоліо, 2012. - 220 с.

Іваничук Р. Словесна сваволя і суворість літературного стилю : [роздуми про сучас. л-ру] / Р. Іваничук // Літературна Україна. - 2012. - 27 груд. (№ 50). - С. 9.

Качкан В. Постаті : Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії : [у 2 т.]. Т. 2 / В. Качкан ; [за заг. ред. М. Романюка] ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 735 с.

Кіт Г. Живу тобою, Україно : поезії / Г. Кіт. - Коломия, 2013. - 40 с.

Кіт Г. „Мама Марія" : вірші / Г. Кіт. - [Б. м. : б. в.], 2013. - 16 с.

Кобринська Н. Дух часу : оповідання / Н. Кобринська // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 48-51.

Козак Б. Золоторанети : повістинки / Б. Козак // Вісник Заболотова. - 2013. - 8 берез. (№ 10). - С. 4. - (Калинове гроно ; № 15).

Космач А. Відлітати і повертатися : поезія / А. Космач // Дзвін. - 2012. - № 11-12. - С. 13-17.

Крук Р. Над прірвою кохання / Р. Крук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 111 с.

Кучер Б. Бережіть в собі людину : вірш / Б. Кучер // Наша віра. - 2013. - № 2 (лют.). - С. 9.

Медицька М. Мирослава : літературознав. ст., спогади, матеріали / М. Медицька. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 351 с.

Михайлів Л. Вербовий мед : поезії / Л. Михайлів. - Л. : Тиса, 2012. - 79 с.

Михайлів Л. Сонети : поезії / Л. Михайлів. - Л. : Тиса, 2012. - 80 с.

Любомирові Михайліву - 60 : [вітання та добірка віршів авт.] // Галицька Просвіта. - 2013. - 3 січ. (№ 1-2). - С. 6.

Нощенко В. Емалі і камеї : зб. карпат. поез : присвяч. О. Криштоповій / В. Нощенко. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 144 с.

Олійник А. Умовна проза / А. Олійник. - Івано-Франківськ, 2012. - 28 с.

Олійник А. Умовна поезія / А. Олійник. - Івано-Франківськ, 2012. - 32 с.

Олійник В. „Йордань-вода" : поезія / В. Олійник // Літературна Україна. - 2013. - 7 лют. (№ 6). - С. 12.

Ославський Б. Поезія : [є біогр. довідка про авт.] / Б. Ославський // Галичина. - 2013. - 9 лют. (№ 21). - С. 8.

Павликівська Л. Поезії і пісні / Л. Павликівська. - Вид. 5-е, переробл. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2013. - 31 с.

Павличко Д. „...Але людства не збереш докупи Мстивою жадобою страждань..." / Д. Павличко // Літературна Україна. - 2013. - 17 січ. (№  3). - С. 8.

Павліха І. Мороз і сніг благословенні Богом (Різдвяні сонети) / І. Павліха // Дзвони Підгір'я. - 2013. - 11 січ. (№ 2). - С. 9.

Павліха І. Сонети сьомого терміналу (з нових американських вражень) / І. Павліха // Дзвони Підгір'я. - 2013. - 15 лют. (№ 7). - С. 9.

Палагіцька Л. Найважча ноша : поезія / Л. Палагіцька ; передм. Є. Барана. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 48 с.

Поетичний закуток : [біогр. Г. Петросаняк та її вірш з циклу „Монологи Марії Форно"] // Галичина. - 2013. - 26 січ. (№ 13). - С. 8.

Пилип'юк О. Поетологічні парадигми: Схід - Захід : монографія / О. Пилип'юк. - К. : Академія, 2012. - 334 с.

Підгірянка М. [Вірші для дітей] / М. Підгірянка // Український віночок : антол. тв. укр. письм. для дітей. - К., 2012. - С. 163-176.

Процюк С. Чорне яблуко (з роману про Архипа Тесленка) / С. Процюк // Українська літературна газета. - 2013. - 11 січ. (№ 1). - С. 12.

Пушик С. Ще година не пізня : [з майбут. кн. „Веснарка"] / С. Пушик // Дзвін. - 2012. - № 11-12. - С. 2-8.

Пушик С. У народу взяв - народові повернув : приповідки / С. Пушик // Дзвін. - 2013. - № 2. - С. 140-141.

Рябий В. Луни і відлуння : фрагменти з кн. есеїв / В. Рябий // Дзвін. - 2012. - № 10. - С. 105-121 ; № 11-12. - С. 139-144.

Рябий В. Міф метафоричної луни : поезії : [є корот. відомості про поета] / В. Рябий // Дивослово. - 2012. - № 7. - С. 61-64.

Салаш Й. Аргентинське танго : роман / Й. Салаш. - Калуш : Карпат. акцент, 2012. - 223 с.

Середюк Б. Осанна, Алілуя мові рідній! : поезії моїх днів / Б. Середюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 163 с.

Слоньовська О. Дівчинка на кулі : роман / О. Слоньовська. - Х. : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2012. - 397 с. - (Коронація слова).

Стефурак Н. Вірш із циклу „Сакральний простір" / Н. Стефурак // Галичина. - 2013. - 21 берез. (№ 42-43). - С. 16.

Стринаглюк Л. Бентежні видива : зб. поезій / Л. Стринаглюк. - К. : Гамазин, 2012. - 87 с. - (Зона Овідія).

Тамко О. Зустріч : зб. віршів / О. Тамко. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 59 с.

Федьків М. Струни мого серця : поезії / М. Федьків. - Калуш, 2012. - 144 с.

Фікерт (Мойсей) А. Короновані сльозою / А. Фікерт (Мойсей). - Івано-Франківськ : Просвіта, 2012. - 87 с.

Харитон В. Гріх : етюд / В. Харитон // Вісник Заболотова. - 2013. - 4 січ. (№ 1). - С. 3.

Чир Н. Про вірші ; Подих весни ; Мова яблук ; ... : поезія / Н. Чир // Народна Воля. - 2013. - 7 берез. (№ 22-23). - С. 4.

Щербатих М. Під музику печалі : вірші / М. Щербатих. - К. ; Івано-Франківськ ; Косів : Писаний Камінь, 2011. - 59 с.

Ясінський Я. Ордалія : поезії / Я. Ясінський. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 203 с.

ІВАНО-ФРАНКІВЩИНА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Бабій В. Станіславів: присвячено 350-річчю м. Івано-Франківська / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. - 236 с.

Ядловський А. У Бескидах - низьких горах : поезії / А. Ядловський. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 95 с.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка