Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Мистецтво скульптури України та світу : пам’ятка користувачуББК    85. 13 (4 Укр)

           М 65

Мистецтво скульптури України та світу : пам'ятка користувачу / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [упоряд. : Г. І. Пристай, М. В. Дем'янів, Н. М. Чабан ; комп. дизайн С. В. Джоголик ; відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2013. - Набір буклетів (5). - (Екскурс видами мистецтва ; вип. IV).

Пропоноване видання рекомендується для бібліотечних працівників, викладачів та студентів, що вивчають скульптурою, а також всім, хто цікавиться скульптурною спадщиною України та світу.

Пам'ятка користувачу охоплює документальні джерела з фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка від 1968 р. до червня 2013 р.

Матеріали в пам'ятці розміщені в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назвами творів чи публікацій.

Упорядники:     

           Пристай Г. І.        -   завідувач відділу  літератури з мистецтва 

           Дем'янів М. В.     -   головний бібліотекар відділу літератури з мистецтва 

           Чабан Н. М.       -   бібліотекар відділу літератури з мистецтва 

 Комп'ютерний        Джоголик С. В. - бібліотекар

 дизайн:                                     відділу літератури з мистецтва 

 Відповідальний       Бабій Л. В.    -    директор

 за випуск:                             ОУНБ ім. І. Франка

ВСТУП

Скульптура - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів.

Головним об'єктом зображення в скульптурі є людина, тварини, природа і речі.

Скульптори користуються мовою природних матеріалів і вибирають відповідний своїм задумом: бездоганна білизна мармуру з його твердістю і водночас ніжністю дає можливість передати фактуру людської шкіри. Граніт, діорит, базальт підходять для втілення монументальних форм. У бронзі прекрасно передається динамічні руху, а дерево приваблює різноманітністю фактури і текстури.

Розрізняють два основні різновиди скульптури:

-     круглу - (статуя, бюст, статуетка, скульптурна група і т.д.). Вона розміщується в просторі і дозволяє бачити скульптуру з усіх сторін,

-     рельєф - зображення розташовується на площині, яка утворює його фон. Він володіє одночасно тривимірністю скульптури і при цьому стелиться подібно малюнку по площині.

За змістом і функціям скульптури діляться на:

- монументальні - розраховані на конкретний архітектурний простір і природне оточення. Вони розміщуються, як правило, на площах, вулицях і в парках.

-    декоративні - використовуються для прикраси побуту та виявлення основних поділок архітектури.

-    станкові - носять камерний характер і створюються для прикраси інтер'єрів. Їм притаманний інтерес до внутрішнього світу людини і психологізм.

ЗМІСТ

* Історія скульптури

* Види скульптури

* Скульптура України

* Скульптори України

* Скульптурні шедеври світу                 

Зауваження, пропозиції, замовлення просимо надсилати на адресу :

м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 22,

обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка,

відділ літератури з мистецтва,

тел. 75-01-32

Е-mail:libifua@gmail.com

Історія скульптури

1.   Жишкович В. Пластика Русі-України: Х - перша половина XIV століття / В. Жишкович. - Л. : Ін-т народознав., 1999. - 239 с.

2.   Скульптура XVIII - начало XX века : каталог. - Л. : Искусство, 1988. - 318 с.

3.   Современная советская скульп-тура. - М. : Сов. художник, 1989. - 279 с.

4.   Степовик Д. Скульптор Лео Мол: Життя і творчість / Д. Степовик. - К. : Мистецтво, 1995. - 224 с.

5.   Степовик Д. Скульптор Михайло Черешньовський: Життя і творчість / Д. Степовик. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2000. - 222 с.

6.   Штітельман Ф. Антична скульптура / Ф. Штітельман. - К. : Мистецтво, 1968. - 68 с.

***

1.     Бірюльов Ю Ранній класицизм у скульптурі Львова XVIII століття / Ю. Бірюльов // Пам'ятки України. - 2008. - № 2. - С. 38-49.

2.       Бурдуланюк Г. Українське монументальне мистецтво Прикарпаття другої половини ХІХ - початку ХХ століть / Г. Бурдуланюк // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 23-27.

3.       Возницький Б. Майстер Пінзель: Проблеми візантизму у львівській пізньо-барокковій пластиці другої половини XVIII ст. / Б. Возницький // Дзвін. - 1998. - № 10. - С. 157-160.

4.       Гирич І. ,,Історичний шлях" у київських монументах: спадок минулого і сучасні проблеми / І. Гирич // Пам'ятки України. - 2007. - № 1. - С. 122-138.

5.       Забашта Р. Скульптура слов'ян-язичників і художня традиція античного світу / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 3. - С. 20-39.

6.       Захарчишин Л. Львівська скульптура ХІХ століття / Л. Захарчишин // Просвіта. - 2003. - Ч. 3. - С. 8.

7.       Лупій С. Меморіальна скульптура Львова доби класицизму / С. Лупій // Київська старовина. - 2004. - № 3. - С. 161-167.

8.       Попович Ж. Пінзель - Мікелан-джело українського бароко : [у Терноп. обл. краєзн. музеї відкр. вист. ,,Сакральна скульптура XVIII-XIX ст."] / Ж. Попович // Захід. - 2002. - 3 трав. - С. 6.

9.       Титаренко В. Молитви дерев'яних храмів : [про поділ. культуру храм. буд-ва] / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2002. - № 3-4. - С. 23-25.

10.   Титаренко В. Бушанські хрести / В. Титаренко // Народне мистецтво. - 2002. - № 3-4. - С. 53.

11.   Толочко Л. Нові факти з історії спорудження пам'ятника Воло-димиру Святому в місті Києві / Л. Толочко // Київська старовина. - 2002. - № 4. - С. 141-150.

12.    Толочко Л. Унікальна знахідка - Андрій Первозваний : [про скульптуру невідомого авт., яка зберігається в Нац. худож. музеї] / Л. Толочко // Час. - 1997. - 28 серп.-3 верес. - С. 16.

13.   Шліпченко С. Деякі міркування з приводу Есея Алоїза Рігля : [про теперішній культ пам'ятників] / С. Шліпченко // Студії мистецтвознавчі. - 2009. - № 1. - С. 7-16.

Види скульптури

1.   Красноголовець О. Основи скульптури : навч. посіб. / О. Красноголовець. - К. : Знання, 2008. - 171 с.

2.   Моздрир М. Українська народна меморіальна скульп-тура / М. Моздрир. - К. : Наук. думка, 1996. - 128 с.

3.   Туманов І. Рисунок. Живо-пис. Скульптура: Теоретико-методологічні основи комп-лексного навчання : навч. посіб. / І. Туманов. - Л. : Аверс, 2010. - 495 с.

4.   Хессенберг К. Скульптура для начинающих: создание трехмерных композиций из глины, гипса и дерева / К. Хессенберг. - М. : АРТ-РОДНИК, 2005. - 127 с.

***

1. Грешлик В. Царські врата XVI-XVIII століть з іконостасів церков Східної Словаччини / В. Грешлик // Пам'ятки України. - 2010. - № 1-2. - С. 46-51.

2. Дьомін М. Монументальна скульптура Миколи Обезюка / М. Дьомін // Культура і життя. - 2011. - № 36. - С. 9.

3. Забашта Р. До зводу середньовічної язичницької скульптури Білорусії: Сло-нимській ідол / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - № 4. - С. 33-54.

4. Мельник В. Монументальне мистецтво Перемиської єпархії княжих часів / В. Мельник // Пам'ятки України. - 2010. - № 1-2. - С. 4-11.

5. Чердинцева А. Еволюція саду скульптур : [про вист. скульптур] / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2012. - № 39. - С. 9.

Скульптура України

1.   Грабовецький В. Скульптурна шевченкіана Прикарпаття : путівник / В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Облполіграф-видав, 1989. - 24 с.

2.   Грицюк М. Скульптура, графіка : альбом / М. Грицюк. - К. : Довіра, 1996. - 143 с.

3.   Моздир М. Українська народна меморіальна скульптура / М. Моздир. - К. : Наук. думка, 1996. - 131 с.

4.   Монументальне мистецтво у творчості художників Вінничини / упоряд. Л. Гринюк. - Вінниця : Консоль, 2009. - 120 с.

5.   Стецько В. Таїна Пінзеля / В. Стецько. - К. : Майстер книг, 2012. - 168 с.

***

1. Бірюльов Ю. Камінь - не вічний. Проблеми збереження і дослідження скульптурної спадщини Львова / Ю. Бірюльов // Студії мистецтвознавчі. - 2012. - № 2. - С. 129-141.

2.   Бортніков Д. 20-й ,,Подільський оберіг" у Буші : [про всеукр. симп. кам'яної скульптури в с. Буша] / Д. Бортніков // Культура і життя. - 2011. - № 35. - С. 7.

3.   Будуйкевич Н. Міцкевич нині - це не тільки Польща : [про пам'ятник А. Міцкевичу в Івано-Франківську] / Н. Будуйкевич // Студент Прикарпаття. - 2008. - лист. - С. 7.

4.   Бурдуланюк В. Скульптурна франкіана Прикарпаття : [до 147-річчя від дня народж. І. Франка] / В. Бурдуланюк // Анонс-Контракт. - 2003. - № 31. - С. 44.

5.   Відкриття у Харкові пам'ятника на честь 10-річчя Незалежності України // Віра і роздум. - 2001. - № 2. - С. 273-275.

6.   Волинський Ю. Про час і про долю - водою й каменем : [про скульптурно-простор. комплекс ,,Відродження кримсько-татарського народу" в Сімферополі] / Ю. Волинський // Дзеркало тижня. - 2005. - 12 лют. - С. 18.

7.   Всеукраїнська трієнале скульптури ,,Київ - 2002": тенденції розвитку сучасної пластики // Образотворче мистецтво. - 2002. - № 3. - С. 28.

8.   Гайдук О. Михайло Кулиняк: „Успіх Пінзеля в Луврі приверне увагу світової спільноти до багатої української культури : [про вист. скульптора в Луврі] / О. Гайдук // Культура і життя. - 2012. - № 48. - С. 6.

9.   Гургула І. Івасюк став каменем з тіла червоної рути. Там, де загинув всесвітньовідомий композитор - встановлено пам'ятний знак / І. Гургула // Літературна Україна. - 2002. - 13 черв. - С. 3.

10.      Гурнак В. Пам'ятники нагадують про Чорнобиль / В. Гурнак // Вісник Чорнобиля. - 2005. - 5 берез. - С. 4.

11.      Гусар В. Перший і єдиний : [про скульптури Михайла Дзиндра] / В. Гусар // Артанія. - 2011. - № 4. - С. 63-69.

12.      Дмитрів І. Перший в Україні пам'ят-ник Кобзарю спорудили гуцули / І. Дмитрів // Демократична Україна. - 2008. - 8 серп. - С. 24.

13.      Єфремова В. Магія творчості : [про вироби скульптора П. Печорного] / В. Єфремова // Культура і життя. - 2012. - № 38. - С. 12.

14.      Забашта Р. Наскельна скульптура України: теоретичний аспект / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - № 3. - С. 7-18.

15.      Захарчишин Л. Львівська скульптура ХIX століття Л. Захарчишин // Просвіта. - 2003. - № 3. - С. 8.

16.      Карпенко О. Прийшов Кобзар у Будапешт : [про встановл. пам'ятника Т. Г. Шевченку] / О. Карпенко // Культура і життя. - 2007. - 25 лип.

17.      Корецька К. ,,Заява Ангела" в Луцьку : [про міжнар. пленер скульптури в камені ,,Пам'ять крізь призму віків" у Луцьку] / К. Корецька // ПіК. - 2001. - № 32. - С. 48.

18.      Красовська О. Незалежність та її незворушливі привиди: скульптурний зріз / О. Красовська // Віче. - 2009. - № 15. - С. 23-25.

19.      Кроп Т. Гнат Юра оберігатиме франківців : [про відкр. пам'ятника Г. Юрі у Києві] / Т. Кроп // Демократична Україна. - 2011. - 3 черв. - С. 19.

20.      Лєпьошкіна О. Дерев'яна скульптура ,,Христос в темниці" із Вовчанського Різдва Пресвятої Богородиці Печерського чоловічого монастиря / О. Лєпьошкіна // Музеї України. - 2008. - № 5. - С. 20-23.

21.      Лисенко Л. Нотатки про VI всеукраїнську трієнале скульптури - 2008 : [про вист. скульптур у Харкові] / Л. Лисенко // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 3. - С. 109-111.

22.      Лисенко О. Свято в Полтаві : [про спорудж. пам'ятника І. Котля-ревському] / О. Лисенко // Народна творчість та етнографія. - 2005. - № 6. - С. 110-114.

23.      Маричевська О. Всесвіт Михайла Горлового : [про роботи скульптора] / О. Маричевська // Артанія. - 2012. - № 4. - С. 106-109.

24. Мельничук О. Монументи, пам'ятки, обеліски: від всенародної любові до всенародної ненависті... один крок? / О. Мельничук // Пам'ятки України. - 2009. - № 1. - С. 54-57.

25. Оляніна С. Парні рельєфи архангелів Гавриїла і Михаїла та їх первинне призначення : [Прилуцький краєзн. музей] / С. Оляніна // Пам'ятки України. - 2012. - № 1. - С. 10-17.

26. Посарєва Л. Відкриття в дусі нинішніх часів : [антич. скульптур на Львівщині] / Л. Посарєва // Дзеркало тижня. - 2002. - 19 січ. - С. 17.

27. Портянко В. Пам'ятники Кобзареві: А скільки ж пам'ятників Тарасові Шевченку споруджено у світі / В. Портянко // Українська культура. - 2003. - № 3-4. - С. 32.

28. Чердинцева А. Еволюція саду скульптур : [про вист. скульптур] / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2012. - № 39. - С. 9.

Скульптори України

1.     Вовк М. Скульптор Григорій Крук. нарис життя і творчості / М. Вовк. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац ун-т ім. В. Стефаника, 2011. - 91 с.

2.     Володимир Мельник: Скульптура / під ред. Б. Будного. - Т. : Навч. книга - Богдан, 2008. - 70 с.

3.     Іван Макогон. Життя і творчість / упоряд. І. Макогон. - К. : Мистецтво, 2007. - 176 с.

4.     Іоан Георг Пінзель: Скульптура. Перетворення / підгот. Б. Возницький. - К. : Грані-Т, 2007. - 152 с.

5.     Михайло Грицюк. Скульптура, графіка / упоряд. Н. Грицюк. - К. : Довіра, 1996. - 144 с.

6.     Міртала Пилипенко: скульптор і поет / під ред. А. Гумецької. - Нью-Йорк ; К. : Місіонер, 2007. - 136 с.

7.     Моздир М. Володимир Лупійчук - співець українського козацтва / М. Моздир. - Л., 2005. - 144 с.

8.     Ониськів М. Михайло Паращук / М. Ониськів. - Т. : Збруч, 1998. - 106 с.

9.     Степовик Д. Скульптор Михайло Паращук / Д. Степовик. - Едмонтон ; Торонто ; К. : Канад. ін-т укр. студій, 1994. - 226 с.

10.  Степовик Д. Скульптор Михайло Черешньовський / Д. Степовик. - К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2000. - 222 с.

11.  Степовик Д. Скульптор Лео Мол. Життя і творчість / Д. Степовик. - К. : Мистецтво, 1995. - 224 с.

12.     Стецько В. Таїна Пінзеля / В. Стецько. - К. : Майстер книг, 2012. - 168 с.

13. Сутеев Г. Скульптор Эрьзя: Биографические заметки и воспоминания / Г. Сутеев. - Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1995. - 288 с.

14.  Яців Р. Скульптор Еммануїл Мисько. Світло долі / Р. Яців. - К. : Криниця, 2009. - 224 с.

***

1.   Антіпова А. ,,Живе в Луганську король мармуру..." : [про скульптора М. Шматька] / А. Антіпова // Голос України. - 2010. - 1 жовт. - С. 8.

2.   Аронець М. Пластика Григорія Крука : [до 100-річчя від дня народж. скульптора Г. Крука] / М. Аронець // Галичина. - 2011. - 27 жовт. - С. 9.

3.   Безюк М. Закономірність випадковості : [про укр. скульптора О. Безюка] / М. Безюк // Артанія. - 2010. - № 4. - С. 82-85.

4.   Бородай В. Талант з піднебесних Карпат : [про укр. скульптора М. Беленя] / В. Бородай // Українська культура. - 2003. - № 6. - С.1.

5.   Горлач Л. І в бронзі, і в камені : [про скульптора Анатолія Фуженка] / Л. Горлач // Артанія. - 2011. - № 1. - С. 26-31.

6.   Денисенко Н. Творив без ескізів : [до 130-річчя від дня народж. укр. скульптора Петра Верни] / Н. Денисенко // Українська культура. - 2007. - № 1. - С. 46-47.

7.   Єфремова В. 125-й річниці з дня народження Івана Кавалерідзе присвячується : [про укр. скульптора] / В. Єфремова // Культура і життя. - 2012. - № 16. - С. 8-9.

8.   Захарчук Ю. Майстер : [до 80-ліття скульптора Бориса Довганя] / Ю. Захарчук // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 4. - С. 18-21.

9.   Зима Я. Диригент простору : [про скульптора О. Архипенка] / Я. Зима // Захід пост. - 2008. - 3 лип. - С. 96.

10.  Зноба М. Микола Зноба: ,,Культура основа нації" : [розмова з укр. скульптором М. Знобою / записав В. Коскін] // Демократична Україна. - 2011. - 14 січ. - С. 17.

11.  Іваннікова Л. Чарівний світ Миколи Вакуленка : [про укр. майстра скульптури] / Л. Іваннікова // Слово Просвіти. - 2007. - 27 верес.-3 жовт. - С. 16.

12.  Іванова Г. Наділена щедрим талантом: 85-років тому народилася Галина Кальченко / Г. Іванова // Демократична Україна. - 2011. - 4 берез. - С. 7.

13.  Козубський О. Михайло Бринський - видатний скульптор / О. Козубський // Голос Покуття. - 2002. - 2 серп.

14.  Копчак С. Кам'яна поезія Дарії Альошкіної : [про укр. скульптора] / С. Копчак // Образотворче мистецтво. - 2007. - № 2. - С. 79.

15.  Лебідь Є. Глиняні метафори Леонтія Костура : [про укр. скульптора] / Є. Лебідь // Артанія. - 2011. - № 1. - С. 120-123.

16.  Лупій С. Класик львівської школи : [про скульптора Євгена Дзиндра] / С. Лупій // Образотворче мистецтво. - 2002. - № 3. - С. 15-16.

17.  Маценко Н. Мінімалістичний максималізм Івана Світличного : [про укр. скульптора] / Н. Маценко // Українська культура. - 2012. - № 2-3. - С. 74-76.

18.  Міщенко Г. Родом із Закарпаття - серцем з усією Україною : [про укр. скульптора І. Фізера] / Г. Міщенко // Артанія. - 2011. - № 2. - С. 121-127.

19.  Новицька О. На перехресті двох світів: до життєпису та творчості Іоанна Георга Пінзеля / О. Новицька // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 17/18. - Івано-Франківськ, 2009/2010. - С. 98-107.

20.  Олійник Т. Жива душа скульптури : [про скульптора В. Луцака] / Т. Олійник // Українська газета. - 2008. - 12 лист. - С. 14.

21.  Онищенко В. Вимогливий до творення краси : [до 50-річчя скульптора Василя Корчового] / В. Онищенко // Культура і життя. - 2011. - 7 жовт. - С. 9.

22.  Онищенко В. Пластична мова Миколи Вакуленка : [про укр. скульптора] / В. Онищенко // Культура і життя. - 2011. - № 30. - С. 13.

23.  Особова О. Негативна скульптура - злочин : [про луган. скульпторку Катерину Доменко] / О. Особова // Урядовий кур'єр. - 2011. - 13 трав. - С. 11.

24.  Піоро В. Пінзель знайомить світ з Україною : [про вист. „Іоан Георг Пінзель. Скульптура бароко в Україні XVIII ст."] / В. Піоро // Музейний простір. - 2012. - № 4. - С. 26-27.

25.  Пошивайло Т. Посвята: Шляхами подвижника. Іванові Гончару - 110 : [про укр. скульптора] / Т. Пошивайло // Артанія. - 2011. - № 2. - С. 30-43.

26.  Рудніченко Н. ,,Я наполегливо вивчав пропорції, щоб потім їх порушувати" : [розмова з укр. скульптором О. Пінчуком] / Н. Рудніченко // Урядовий кур'єр. - 2011. - 3 груд. - С. 17.

27.  Савицька О. Живе світло таланту : [про укр. скульптора М. Степанова] / О. Савицька // Артанія. - 2010. - № 1. - С. 110-113.

28.  Саєнко Н. Незабутній майстер : [про скульптора І. Макогона] / Н. Саєнко // Культура і життя. - 2007. - 19 груд.

29.  Соколова С. Історія у пластиці Михайла Белея : [про укр. скульптора] / С. Соколова // Культура і життя. - 2011. - № 31. - С. 8.

30.  Тарасенко А. ,,Я багатоликий!" Скульптор Борис Рум'янцев / А. Тарасенко // Образотворче мистецтво. - 2010. - № 2/3. - С. 106-107.

31.  Тримбач С. Сталь і ніжність: Руслан Найда: кіно і... скульптура : [про укр. скульптора] / С. Тримбач // День. - 2011. - 4-5 лют. - С. 14.

32.  Туровська Л. Він справжнє диво творить... : [про київ. скульптора Анатолія Гайдая] / Л. Туровська // Демократична Україна. - 2005. - 6 лют. - С. 10.

33.  Чердинцева А. І був „День Сьомий" : [про вист. скульптури Г. Кисельової та Ф. Богинського] / А. Чердинцева // Культура і життя. - 2013. - № 3. - С. 3.

34.  Шестаков А. Геній монументального епатажу: Виповнюється 145 років із дня народження Владислава Городецького - архітектора від Бога / А. Шестаков // Україна молода. - 2008. - 24 трав. - С. 8.

35.  Шлапак Ю. Іван Кавалерідзе на українській сцені : [про укр. скульптора] / Ю. Шлапак // Демократична Україна. - 2010. - 19 берез. - С. 19.

36.  Юсип Д. Михайло Черешньовський - митець і повстанець : [про укр. скульптора] / Д. Юсип // Перевал. - 2006. - № 1. - С. 116-123.

37.  Юсип Д. Талант від Бога : [про худож.-скульптора Василя Вільшука з Івано-Франківська] / Д. Юсип. / Вечірній Івано-Франківськ. - 2011. - 6 січ. - С. 12.

38.  Янко Д. Майстер пластики. Педагог : [про укр. скульптора В. Бородая] / Д. Янко // Культура і життя. - 2007. - 12 верес.

39.  Ясний І. Навколо ,,Паркану" : [про укр. скульптора К. Синицького] / І. Ясний // Українське слово. - 2010. - 23 лют. - С. 11.

Скульптурні шедеври світу

1.   Грицюк М. Скульптура, графіка : альбом / М. Грицюк. - К. : Довіра, 1996. - 143 с.

2.   Громыко А. Маски и скульптура Тропической Африки / А. Громыко. - М. : Искусство, 1984. - 351 с.

3.   Зарецкая З. Французкая скульптура XVII-XX веков / З. Зарецкая. - Лен., 1963. - 168 с.

4.   Светлов И. Современная венгерская скульптура / И. Светлов. - М. : Сов. художник, 1968. - 108 с.

5.   Светлов И. Современная румынская скульптура / И. Светлов. - М. : Изобраз. искусство, 1974. - 208 с.

6.   Сидорова В. Скульптура древней Индии / В. Сидорова. - М. : Искусство, 1971. - 86 с.

***

1.   Бортніков Д. 20-й „Подільський оберіг" у Буші : [про всеукр. симп. кам'ян. скульптури на Вінничині] / Д. Бортніков // Культура і життя. - 2011. - № 35. - С. 7.

2.   Вечерський В. Пам'ятник у Вашингтоні : [жертвам голодомору в Україні 1932-1933 рр.] / В. Вечерський // Культура і життя. - 2009. - 11-18 груд. - С. 56-57.

3.   Всеукраїнська трієнале скульптури „Київ - 2002": тенденції розвитку сучасної пластики // Образотворче мистецтво. - 2002. - № 3. - С. 28.

4.   Георгієвський Г. Таємниці Венери Мілоської / Г. Георгієвський // Чумацький шлях. - 2006. - № 1. - С. 20-21.

5.   Гончарова Л. Каменная бронзовая скульптура России второй половины XIX века / Л. Гончарова // Антиквариат. Предметы искусства. - 2003. - № 12. - С. 8-15.

6.   Забашта Р. До зводу середньовічної язичницької скульптури Білорусії: Слонім ідол / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2010. - № 4. - С. 33- 54.

7.   Забашта Р. Наскельна скульптура України: теоретичний аспект / Р. Забашта // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - № 3. - С. 7-18.

8.   Захарчишин Л. Львівська скульптура       ХIX століття / Л. Захарчишин // Просвіта. - 2003. - № 3. - С. 8.

9.   Корецька К. „Заява Ангела" в Луцьку : [про міжнар. пленер скульптури в камені „Пам'ять крізь призму віків" у Луцьку] / К. Корецька // ПіК. - 2001. - № 32. - С. 48.

10.                  Красовська О. Незалежність та її незворушливі привиди: скульптур-ний зріз / О. Красовська // Віче. - 2009. - № 15. - С. 23-25.

11.   Кривцов Н. Леди Свобода : [о статуе в Нью-Йорке] / Н. Кривцов // Вокруг света. - 2003. - № 11. - С. 10-11.

12.   Лисенко Л. Нотатки про VI всеукраїнську трієнале скульптури - 2008 : [про вист. скульптур у Харкові] / Л. Лисенко // Образотворче мистецтво. - 2008. - № 3. - С. 109-111.

13.   Самые грандиозные скульптурные сооружения на планете // Арт-Мозаика. - 2001. - № 25. - С. 32.

 

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка