Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 1   Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за I кв. 2013 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.

Бюлетень складається з трьох розділів:

   - Проблеми і перспективи економічного розвитку

  - Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини

  - Україна і світогосподарські зв'язки

В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.

Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

Укладач:         Селянкіна Г. В. - головний бібліотекар

     відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

 

Проблеми і перспективи економічного розвитку

Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства : матер. міжнар. науково-практ. інтернет-конф. (23-24 лют. 2012 р., м. Хмельницький) - Т. : Астон, 2012. - 184 с.

Андрійчук В. Г. Стратегічні пріоритетні орієнтири і парадигми забезпечення інноваційно-модернізаційного розвитку економіки України / В. Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 5-13.

Василенко В. М. Про деякі результати економічної діагностики розвитку регіонів / В. М. Василенко // Економіка України. - 2013. - № 1. - С. 12-25.

Далевська Н. М. Національні економічні інтереси України в умовах глобальної конкуренції / Н. М. Далевська // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 11-12. - С. 15-18.

Кравців В. С. Концептуальні засади розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат / В. С. Кравців, П. В. Жук // Економіка України. - 2013. - № 1. - С. 4-11.

Огляд економіки України [у ІІІ кв. 2012 р. ; у жовт. 2012 р. ; у листоп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 22-26 ; № 12. - С. 11-12 ; 2013. - № 1. - С. 11-12.

Олешко А. А. Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку України / А. А. Олешко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 39-42.

Писаренко С. М. Інноваційна складова структурної трансформації національної економіки / С. М. Писаренко // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 7-15.

Попова О. Забезпечення інноваційного розвитку: оцінки з позиції сталості й ризиків / О. Попова // Економіст. - 2013. - № 1. - С. 9-12.

Тяжкороб І. В. Економічний розвиток як характеристика регіону / І. В. Тяжкороб // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 6-8.

Фатенок-Ткачук А. О. Парадигма проявів „нової економіки" / А. О. Фатенок-Ткачук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 53-60.

Фінанси, інвестиції, кредитні

та банківські відносини

Коваль О. Перспективи впровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / О. П. Коваль. - К. : НІСД, 2012. - 240 с.

Коваль О. П. Ризики, загрози, пріоритети та наслідки реформування пенсійної системи України : аналіт. доп. / О. П. Коваль. - К. : НІСД, 2012. - 112 с.

Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна. - К. : Кондор, 2013. - 304 с. 

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. - К. : Кондор, 2012. - 376 с.  

Сідельникова Л. П. Оподаткування суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. - К. : Ліра-К, 2013. - 424 с.

Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. - К. : Ліра-К, 2012. - 576 с.

Алексеєнко Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. - 2012. - № 8. - С. 69-77.

Алімпієв Є. В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є. В. Алімпієв // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 123-132. 

Арбузов С. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 1. - С. 3-10.

Бабич Л. М. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні / Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 133-141.

Баліцька В. В. Накопичення боргів у національній економіці / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 142-153. 

Батрак О. В. Методичні положення та методика діагностики фінансового стану підприємства / О. В. Батрак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 104-108.

Бєлялов Т. Е. Характеристика суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення: функціонування і проблеми діяльності / Т. Е. Бєлялов, Д. І. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 57-62.

Бистряков І. К. Фінансовий простір держави: відтворення територіальних економічних систем / І. К. Бистряков, В. В. Пилипів // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 82-89.

Білик Д. В. Особливості та сучасний стан інституційного сектору фінансових корпорацій України за СНР : [система нац. рахунків] / Д. В. Білик // Статистика України. - 2012. - № 4. - С. 4-9.

Благун І. С. Моделювання впливу інструментів грошово-кредитної політики на економіку регіону : [на прикл. Карпат. регіону] / І. С. Благун, М. Я. Заяць // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 96-105.

Богдан Т. П. Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні / Т. П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 3-16.

Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 52-58.

Вітчизняна банківська система в умовах глобалізації фінансових ринків : [нотатки з конф.] // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 12. - С. 4-8.

Галіцейська Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку / Ю. Галіцейська // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 13-21.

Гаманков Д. В. Основні чинники присутності держави на страховому ринку / Д. В. Гаманков // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 140-144.

Гончар І. А. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект / І. А. Гончар, М. К. Сидоренко // Статистика України. - 2012. - № 3. - С. 66-71.  

Гриценко Л. Л. Обґрунтування моделей оптимізації участі держави у фінансуванні проектів в умовах інвестиційної взаємодії з бізнесом / Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 34-40.

Губа М. О. Місце і роль митного оподаткування в системі економічної безпеки держави / М. О. Губа // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 11. - С. 23-26.

Дзюблюк О. В. Ефективність монетарного впливу Центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О. В. Дзюблюк, Г. М. Забчук // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 17-27.

Диба О. Інформаційне забезпечення оцінки банківського портфеля цінних паперів / О. Диба, О. Кущ // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 22-29.

Дикий О. В. Удосконалення моделі організації інвестиційної діяльності на державному рівні на основі використання міжнародного маркетингу / О. В. Дикий // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 59-63.

Долгіх В. Непараметричні оцінки ефективності української банківської системи в 2005-2012 рр. / В. Долгіх // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 29-35.

Домбровський В. С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В. С. Домбровський, О. Л. Пластун, В. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 14-19. 

Другова В. Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні / В. Т. Другова // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 113-120.

Д'яконова І. І. Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду / І. І. Д'яконова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 63-67.

Єфименко Т. І. Фінансова наука та економічні реформи: інституціональний контекст / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2012. - № 8. - С. 5-22.

Жебчук Р. Л. Програмно-цільовий метод бюджетного планування як інструмент реформування місцевих бюджетів в Україні / Р. Л. Жебчук // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 90-97.

Жук П. В. Території пріоритетного розвитку як форма активізації інвестиційної діяльності в гірських зонах України / П. В. Жук // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 75-85.

Захожай К. В. Теоретичні аспекти дослідження дефіциту Державного бюджету України / К. В. Захожай // Статистика України. - 2012. - № 4. - С. 51-56.

Іщук С. О. Напрямки оптимізації структури економіки Західного регіону України за критеріями ефективності інвестицій / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 57-66.  

Іщук С. О. Проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіоні / С. О. Іщук // Регіональна економіка. - 2012. - № 4. - С. 202-203.

Касіян Є. В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічній науці та його роль у економічному зростанні / Є. В. Касіян // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - С. 6-9.

Кнейслер О. В. Страхове посередництво на ринку перестрахування / О. В. Кнейслер // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 154-159.

Кобушко І. Моделювання рівня відкритості інвестиційного ринку / І. Кобушко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 12. - С. 36-41.

Ковальчук І. В. Необхідність диверсифікації розширення географії розміщень цінних паперів українськими емітентами / І. В. Ковальчук, В. Ю. Зінькова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 47-51.

Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі / Т. Ковальчук // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 26-34. 

Колодізєв О. Визначення критеріїв збалансованості стратегії розвитку банку / О. Колодізєв, О. Безродна // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 3-12.

Краснощок О. Стратегічний розвиток державних банків України / О. Краснощок // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 114-127.

Лозицький В. П. Концептуальні засади запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні / В. П. Лозицький, О. В. Гаєвська // Фінанси України. - 2012. - № 9. - С. 37-42.

Лукаревська О. М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків / О. М. Лукаревська // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 160-167.

Лук'янов В. С. Платоспроможний попит як основа фінансової рівноваги / В. С. Лук'янов // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 168-172.

Любкіна О. Аналітична оцінка вартості компаній банківського сектору України при злитті й поглинанні / О. Любкіна, Н. Шпигоцька // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 102-115.

Мазур В. Л. Нереалізовані можливості наповнення бюджету України / В. Л. Мазур, М. В. Тимошенко // Економіка України. - 2012. - № 11. - С. 38-47.

Малютін О. К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України / О. К. Малютін // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 37-46.

Маринич Т. О. Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки / Т. О. Маринич // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 12. - С. 9-12.

Марцин В. С. Економічний механізм відносин у структурі інституційного інвестування / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 19-28.

Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко, В. Ткаченко // Економіст. - 2013. - № 1. - С. 13-17.

Мельниченко О. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із позабанківського обігу в Україні / О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 1. - С. 26-31.

Міщенко В. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні / В. Міщенко, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 1. - С. 20-25.

Монетарний та фінансовий розвиток [у ІІІ кв. 2012 р. ; у жовт. 2012 р. ; у листоп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 29-56 ; № 12. - С. 13-30 ; 2013. - № 1. - С. 15-30.

Мудра-Рудик Я. А. Теоретичні аспекти портфельного інвестування недержавних пенсійних фондів у контексті розвитку світових ринків капіталу / Я. А. Мудра-Рудик // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 9-10. - С. 18-21.

Набедрик Н. Міжбюджетні трансферти у 2012 році / Н. Набедрик // Казна України. - 2012. - № 5. - С. 15-19.

Нескородєва І. Особливості функціонування фондового ринку України / І. Нескородєва // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 36-42.

Нетесаний Ю. В. Розвиток українських інвестиційних фондів: сучасний стан та перспективи / Ю. В. Нетесаний // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - С. 53-56.

Обмінні курси та платіжний баланс України [у ІІІ кв. 2012 р. ; у жовт. 2012 р. ; у листоп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 59-66 ; № 12. - С. 33-35 ; 2013. - № 1. - С. 33-35.

Огерчук М. О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні / М. О. Огерчук // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 121-128.

Панченко І. В. Фінансовий стан та основні проблеми діяльності Пенсійного фонду України / І. В. Панченко // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 9-10. - С. 45-47.

Пердейчук В. М. Інформаційно-інституційне середовище кредитного ринку України / В. М. Пердейчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 45-49.

Петренко П. С. Ефективність діяльності органів державного контролю в Україні / П. С. Петренко // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 101-107.

Подік І. І. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект / І. І. Подік, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 30-44.

Поліщук С. В. Шляхи модернізації в системі бюджетування / С. В. Поліщук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 50-53. 

Про підсумки виконання державного бюджету України за І півріччя 2012 року // Казна України. - 2012. - № 5. - С. 3-6.

Рабцун Н. В. Інституційний інвестор: сутність, поняття та класифікація / Н. В. Рабцун // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 11. - С. 19-22.

Радіонов Ю. Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. - 2012. - № 12. - С. 41-51.

Рудан В. Координація фіскальної та монетарної політики як умова розвитку економіки України / В. Рудан // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 69-84.

Селіверстова Л. С. Місце фінансів корпорацій у фінансовій системі України / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 84-90.

Сидоренко О. М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків / О. М. Сидоренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 1. - С. 59-61.

Сімахова А. О. Оцінка фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної складової соціально-економічного розвитку України / А. О. Сімахова // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 12. - С. 6-8.

Скоробогач О. І. Сутність і теоретичні підходи до аналізу фінансової нестабільності / О. І. Скоробогач // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - С. 61-63.

Слобода Л. Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 140-149.

Сніжко О. В. Сучасні теоретичні підходи до визначення сутності фінансової системи / О. В. Сніжко // Фінанси України. - 2012. - № 8. - С. 57-68.

Сторонянська І. З. Муніципальний банк в системі управління фінансовими потоками великого міста / І. З. Сторонянська, В. Й. Карпінець // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 96-105.

Стрижак А. П. Аналіз внутрішніх механізмів формування капіталу банківських установ / А. П. Стрижак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 146-150.

 Стукало Н. В. Системний підхід до управління проблемними кредитами в банківській діяльності / Н. В. Стукало, О. С. Білай // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 11-12. - С. 55-58.

Сунцова О. О. Оптимізація бюджетної складової макро-економічного механізму державного і регіонального розвитку / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 45-52.

Сунцова О. О. Теоретичне удосконалення механізмів проведення місцевих податкових реформ / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 42-50.

Сунцова О. О. Фінансові методи в регулюванні економічного розвитку України / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 2. - С. 29-33.

Терещенко Г. М. Залучення потенціалу інститутів спільного інвестування для забезпечення інноваційного розвитку економіки / Г. М. Терещенко // Фінанси України. - 2012. - № 9. - С. 105-115.

Тимонькін Б. Конкурентні умови функціонування банку - основна запорука його успіху / Б. Тимонькін // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 12. - С. 9-14.

Ушеренко С. В. Напрями удосконалення фінансового менеджменту як основа системної протидії банкрутству підприємств / С. В. Ушеренко, О. Л. Лісовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 160-162.

 Файчук О. В. Ключова проблема фінансової підтримки інноваційних проектів - недосконалість вітчизняного законодавства / О. В. Файчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 21-24.

Чемодуров О. М. Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств / О. М. Чемодуров // Економіка України. - 2013. - № 1. - С. 40-49.

Чухно А. А. Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко // Фінанси України. - 2012. - № 8. - С. 23-42. 

Юрків Н. Я. Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення / Н. Я. Юрків // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 118-127.

Світогосподарські зв'язки і Україна

Бабанін О. С. Українсько-американські економічні відносини в 2009-2011 рр. / О. С. Бабанін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 32-37.

Балика Г. А. Сучасний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в Україні / Г. А. Балика // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 141-144.

Башко В. Й. Оцінка валютних ризиків та вартості зовнішніх державних запозичень в Україні / В. Й. Башко // Фінанси України. - 2012. - № 9. - С. 94-104.

Бозуленко О. Міжнародна інвестиційна позиція й баланс поточних операцій країни: аналіз взаємозв'язків / О. Бозуленко // Економіст. - 2013. - № 1. - С. 30-35.

Власюк О. С. Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б. Базилюк, Д. Ю. Венцковський, О. С. Лапко // Фінанси України. - 2012. - № 9. - С. 3-17.  

Гнатик Я. Б. Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. - 2012. - № 4. - С. 27-33.

Длугопольський О. В. Публічні фінанси за умов фінансово-економічної кризи та трансформації світової економіки / О. В. Длугопольський // Фінанси України. - 2012. - № 8. - С. 106-121. 

Ендовицкий Д. А. Мировой экономический кризис: анализ причин / Д. А. Ендовицкий, Д. Г. Ломсадзе // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 12. - С. 347-352. 

Жукович І. А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності / І. А. Жукович // Статистика України. - 2012. - № 3. - С. 8-14.

Зикова О. І. Стратегії дедоларизації на ринках, що формуються / О. І. Зикова // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - С. 19-21. 

Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 123-130. 

Канов А. А. Управление национальной экономикой в условиях глобализации: факторы влияния / А. А. Канов // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 11. - С. 15-18.

Карп'юк О. Інноваційна діяльність у глобальному вимірі / О. Карп'юк // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 85-92.

Навроцька Н. А. Теоретичні засади трансформації інвестиційного процесу в умовах глобалізації / Н. А. Навроцька // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 9-10. - С. 9-11.

Ніколайчук С. Криза в єврозоні: результат відсутності фіскальної дисципліни чи накопичення зовнішніх дисбалансів? / С. Ніколайчук, В. Хом'як // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 22-28.

Огляд світової економіки [у ІІІ кв. 2012 р. ; у жовт. 2012 р. ; у листоп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 11-21 ; № 12. - С. 9-10 ; 2013. - № 1. - С. 9-10.

Огреба С. В. Статистичне вивчення тіньової економіки: світовий досвід / С. В. Огреба // Статистика України. - 2012. - № 4. - С. 44-50.

Педь І. В. Оподаткування майна в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз / І. В. Педь, Ю. М. Лисенков, О. Я. Мельник // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 107-113.

Пердейчук В. М. Інфраструктурне забезпечення функціонування світових інформаційних інститутів на фінансовому ринку України / В. М. Пердейчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 32-38.

Полозенко Д. Використання внутрішніх ресурсів України - пріоритетний напрям подолання світової фінансової кризи / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 1. - С. 46-48.

Предборський В. А. Тіньова експлуатація зовнішньо-економічної сфери / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 10. - С. 3-8.

Прокопов О. А. Світовий досвід використання програмно-цільових інструментів щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг / О. А. Прокопов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 76-81. 

Проскура К. П. Зарубіжний досвід організації податкового адміністрування / К. П. Проскура // Економічний часопис-ХХІ. - 2012. - № 7-8. - С. 30-33.

Ричаківська В. Світовий досвід вилучення з обігу монет дрібних номіналів / В. Ричаківська, О. Галиць // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 2. - С. 8-14.

Рогач Ф. Иностранный банковский капитал в Украине и регулирование его деятельности / Ф. Рогач // Економіст. - 2012. - № 12. - С. 4-6. 

Старостіна А. О. Зовнішньоторговельні ризики в умовах світової фінансово-економічної кризи: порівняльний аналіз діяльності українських та угорських компаній / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 14-18.

Харламова Г. Перспективи регіональної економічної інтеграції України / Г. Харламова, О. Галіта // Банківська справа. - 2012. - № 5. - С. 92-102.

Чудовець В. Науково-практичні проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / В. Чудовець // Економіст. - 2012. - № 12. - С. 61-63.

Шаров О. Перспективи валютної інтеграції на пострадянському просторі / О. Шаров // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 1. - С. 12-19.

Ямко П. Ю. Податковий механізм офшорних країн: сутність, функції та інструменти / П. Ю. Ямко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 4. - С. 135-140.

Ященко Л. О. Міжнародні рейтинги боргової стійкості країн світу / Л. О. Ященко // Статистика України. - 2012. - № 4. - С. 81-87.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка