Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Організація та економіка сільського господарстваАграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини. 
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у I кварталі 2013 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.              

 

 

Укладач –                    С. Багира, головний бібліотекар відділу                                          
економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка           

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3-15.
Артиш В. І. Формування менеджменту якості підприємств із виробництва органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 68-71.
Бородіна О. М. Агрохолдинги як база формування корпоративного устрою в Україні / О. М. Бородіна // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 21-28.
Бредіхін О. О. Еколого-економічний механізм відновлення сільськогосподарських земель / О. О. Бредіхін // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 11-12. – C. 84-86.
Ганганов В. М. Механізм розподілу доходів на зерновому ринку України / В. М. Ганганов, В. М. Лисюк, О. В. Нікішина // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 29-36.
Горьовий В. П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В. П. Горьовий // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 10-17.
Жавнерчик О. В. Економіко-екологічна оптимізація земельного оподаткування / О. В. Жавнерчик // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
Зеліско І. М. Ризики  в системі забезпечення інтеграційних аграрних формувань фінансовими ресурсами / І. М. Зеліско // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 1. – С. 71-73.
Іртищева І. О. Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 71-78.
Ісаян А. М. Тенденції розвитку кредитування підприємств АПК банками України / А. М. Ісаян // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 61-71.
Калашнікова Т. В. Оцінка досвіду застосування єдиного внеску в підприємствах АПК / Т. В. Калашнікова, О. М. Калашніков // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 79-83.
Клочко В. М. Шляхи підвищення ефективності АПК України / В. М. Клочко // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 45-48.
Козак Л. В. Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 55-60.
Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 10-14.
Мазур Г. Ф. Удосконалення механізму державного регулювання та стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 21-25.
Медведєв В. В. Оцінювання інвестиційної привабливості та вартості земельної ділянки / В. В. Медведєв, І. В. Пліско, О. М. Бігун // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 66-72.
Наконечна К. В. Проблеми управління регіональними трансформаціями аграрної сфери економіки / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 73-74.
Одінцов О. М. Формування організаційно-економічного механізму агропромислових кластерних систем / О. М. Одінцов // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 18-23.
Олійник К. А. Фінансово-кредитне забезпечення малих сільськогосподарських підприємств / К. А. Олійник // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 150-158.
Олійник О. В. Критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств / О. В. Олійник // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 49-53.
Пасхавер Б. Й. Аграрний сегмент національного багатства / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 50-58.
Передумови та наслідки глобалізації в агросфері України / Д. Ф. Крисанов, Л. О. Удова, О. М. Варченко, А. С. Даниленко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 8-14. 
Петриченко В. Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / В. Ф. Петриченко // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 3-9.
Прилуцький А. М. Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку / А. М. Прилуцький // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 113-117.  
Проценко В. Відчуження права оренди землі: реалії та перспективи / В. Проценко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 26-27.

Резнік Н. П. Функціональні ознаки та складові організаційно-економічного механізму залучення інвестицій в АПК / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 82-84.
Рижков О. Кадастрова система на шляху осучаснення / О. Рижков // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 22.
Сатир Л. М. Напрями забезпечення відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. М. Сатир // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 1. – С. 74-77.
Стройко Т. В. Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елементу гарантування продовольчої безпеки / Т. В. Стройко // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 43-48.
Тенденції на світових регіональних ринках зерна та перспективи України / І. Г. Кириленко, В. В. Дем’янчук, Б. В. Андрющенко [та ін.] // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 33-42.
Фугело П. М. Антиризикована спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємства / П. М. Фугело // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 119-124.
Хвесик М. А. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору / М. А. Хвесик, Ю. М. Хвесик // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 66-76.
Чудовська В. А. Формування ціни на органічну сільськогосподарську продукцію в ринкових умовах / В. А. Чудовська // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 142-146.
Шебанін В. С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання / В. С. Шебанін // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 9-12.
Шпичак О. М. Проблеми власності та формування ціни землі сільськогосподарського призначення / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 3-9.
Яценко О. М. Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства / О. М. Яценко // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 31-38.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Каталог сортів Прикарпатської селекції / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін. ; за ред. М. І. Абрамика та ін.]. – [Івано-Франківськ : б. в.], [2010]. – 58 с.
Беспалов В. В. Кущ стевії на вікні взимку / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 9.
Болотських О. С. Салат латук / О. С. Болотських // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 4-6. 
Васильєва Т. Розмноження малини й ожини та деякі секрети підвищення врожайності / Т. Васильєва // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 58-60.
Вировець В. Сенсація: з посівних ненаркотичних конопель знято охорону! / В. Вировець, І. Лайко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 52-54, 57.
Волков В. Виноград-2012. Десятка лучших сортов / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. – 2012. – № 12. – С. 18-20.
Волков В. Что скрывает скорлупа… : [грецкий орех] / В. Волков, Н. Волкова. – Огородник. – 2013. – № 1. – С. 20-21.
Воронов А. Как я приручил „Пекинку” / А. Воронов // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 12. – С. 24-27.
Гауе О. Озимий ріпак: азот і сірка – ключові фактори успіху! / О. Гауе // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 56-57.
Гібриди кукурудзи: об’єктивна оцінка – правильний вибір // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 42-43.
Гораш О. С. Взаємозв’язок елементів продуктивності ячменю з початковими етапами розвитку / О. С. Гораш // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 11. – С. 22-24.
Дмитриев В. Сладость восходящего солнца. Айва японская в Украине / В. Дмитриев, Л. Дмитриева // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 42-43.
Дудка В. Керування кислотністю грунтів / В. Дудка // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 38-40.
Каминская Т. Беспочвенные сеянцы / Т. Каминская // Огородник. – 2012. – № 1. – С. 16-17.
Колодько О. М. Радують нові сорти перцю і томатів / О. М. Колодько // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 2-3. 
Кораблева О. „Грибная трава” – образ собирательный / О. Кораблева // Огородник. – 2012. – № 12. – С. 14-15.
Кораблева О. Сельдерей: полезен от макушки до корней / О. Кораблева // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 8-11.
Кочур А. І. Справжній садівник завжди з гілкою „на ножах” : щеплення дерев / А. І. Кочур // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 15-16.
Кріпак О. І. Мої улюбленці: помідори / О. І. Кріпак // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 7-8.
Крохмаль О. А. Нові сорти на моїй суничній грядці / О. А. Крохмаль // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 14.
Кулиш Е. Свои семена / Е. Кулиш // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 19-22.
Луцько Г. Сорго – відповідь екстремальній посусі / Г. Луцько // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 44-46.
Любинецька Г. М. Черемшина – північна вишня / Г. М. Любинецька // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 13.
Мануша А. Уплотненные томаты / А. Мануша // Огородник. – 2013. – № 1. – С. 14-15. 
Марущак Л. В. Про швидкоплідні волоські (грецькі) горіхи у запитаннях і відповідях / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 10-12.
Меженский В. Яблоко раздора / В. Меженский // Огородник. – 2013. – № 1. – С. 29. 
Мельник В. Кукуруза – чистое золото / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 12. – С. 44-45.
Мороз К. Азимина в США и Украине. Обмен опытом / К. Мороз // Огородник. – 2012. – № 12. – С. 26-27.
Настенко Н. В. Какой же огород без свеклы? / Н. В. Настенко // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 2. – С. 24-25.
Настенко Н. В. Хороший хозяин знает, какие гибриды огурца покупает / Н. В. Настенко // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 24-25.
Непорожная Е. Зачем нам огуречный сухостой? / Е. Непорожная // Огородник. – 2013. – № 1. – С. 10-12.
Никитенко С. Лоза – к лозе. Способы размножения винограда / С. Никитенко, А. Николаев // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 32-34, 36.
Позняк О. В. Віддячить ревінь за увагу / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 2-4.
Помазан С. Наши штамбовые: от Дамы до Бизнес-леди : томаты / С. Помазан, В. Помазан // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 16-18.
Попов С. Боронування озимих посівів після зимівлі / С. Попов, Н. Рябчун // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 64-65.
Приглядись к порею // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 2. – С. 26-27.
Ріпак ярий: культура, що варта уваги навесні // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 43.
Рітченко М. С. Найкраща цибуля для вигонки / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 9.
Рябов С. Червоноплідні баклажани / С. Рябов, С. Рябова // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 4-5.
Самойленко О. Інтенсивний сад в умовах України / О. Самойленко // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 50, 52, 55.
Симкович В. Хорошая рассада – начало всех начал / В. Симкович, А. Романюк // Огородник. – 2013. – № 1. – С. 6-9.
Сторож О. Формування урожайності сортів ехінацеї пурпурової другого року вегетації залежно від строків сівби та ширини міжрядь в умовах південної частини Лісостепу Західного / О. Сторож // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 25-27.
Томілін О. О. Розвиток цукробурякового виробництва в ринкових умовах / О. О. Томілін // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 42-48.
Федоляк І. Посади лозу, якщо хочеш бути щасливим : [про „Клуб виноградарів Прикарпаття”, голова Д. Семенів] / І. Федоляк // Галичина. – 2013. – 19 лют. (№ 26). – С. 4.
Францішко В. Де і як купувати саджанці? / В. Францішко // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 17.
Францішко В. Малина Сонце Токіо / В. Францішко // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 16.
Францішко В. Шовковиця на подвір’ї – здоров’я для всієї родини / В. Францішко // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 17-18.
Храмова Ю. Баклажаны: не привередливы, но требовательны / Ю. Храмова // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 33-34.
Цеханович Ю. Фундаментальный подход. Обзор подвоев для яблони в любительских садах / Ю. Цеханович // Огородник. – 2012. – № 12. – С. 24-25.
Шестопал Г. С. Сучасні високопродуктивні сорти смородини і порічок від селекціонерів Львівщини / Г. С. Шестопал, З. А. Шестопал, Т. М. Васільєва // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 13-16.
Щерба А. „Престижная картошка” / А. Щерба, С. Щерба // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 24-25.

 


ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Бабань О. Фактори впливу на перебіг родів у свиноматок / О. Бабань // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 114-117.
Бабенко О. Балансування годівлі корів за сухою речовиною / О. Бабенко // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 124-127.
Бабенко О. Про що свідчать жирність і білок молока? / О. Бабенко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 134-137.
Білай Д. Виведення молодняку птиці / Д. Білай // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 29-31.
Божко В. Досвід розведення імпортованих свиней / В. Божко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 125-127.
Випадки АПП дедалі частіше трапляються під час годівлі : [актинобацилярна плевропневмонія] // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 112-115. 
Воронецька І. С. Визначення собівартості молока на основі енергетичної оцінки кормів / І. С. Воронецька, О. М. Рибаченко, А. В. Тучик // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 38-44.
Гвоздев Г. Заведите „вислобрюшек” – не пожалеете / Г. Гвоздев // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 86-88.
Гнатюк О. Проведено моніторинг кетозів дійних корів в Україні / О. Гнатюк, О. Костюк // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 138-139.
Голопура С. І. Профілактика ацидозу в корів / С. І. Голопура // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 33-35.
Гудзь О. Є. Напрями удосконалення державної підтримки кредитного забезпечення галузі тваринництва / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 49-56.
Десросіерс Р. Цирковірус свиней другого типу (PCV2): ефективна вакцинація / Р. Десросіерс // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 134-136.
Забиякин В. В цесарином стаде – пополнение / В. Забиякин // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 2. – С. 82-83.
Забиякин В. Хвалебное слово цесарке / В. Забиякин // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 12. – С. 88-89.
Засєкін Д. Вплив намагніченої води на ріст і розвиток курчат-бройлерів / Д. Засєкін, Т. Орлюк, М. Орлюк // Тваринництво України. – 2013. – № 1-2. – С. 16-19.
Зєльдін В. Ф. Новий метод оцінки рівня репродуктивної здатності у свиноматок / В. Ф. Зєльдін // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 39-42.
Івченко В. Туберкульоз великої рогатої худоби / В. Івченко // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 140-143, 145.
Кисленко О. Органічне молочне виробництво у Швейцарії / О. Кисленко // Дім, сад, город. – 2013. – № 1. – С. 26-29.
Контроль трансмісії патогену АПП серотипу 7 у великому стаді свиней з використанням препарату Байтрил МАКС // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 116-117.
Кривошия П. Ю. Стандартизація умов постановки реакції непрямої гемаглютинації вірусу ринопневмонії коней / П. Ю. Кривошия // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 11. – С. 28-30.
Кузьменко М. В. Ефективність відгодівлі молодняку свиней за різної початкової маси / М. В. Кузьменко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 77-78.
Кукушкін С. Комплекс респіраторних захворювань свиней (КРЗС): від серології до бойні / С. Кукушкін // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 118-122, 124.
Лаптєв Ю. Здоров’я кишечника тварин: програми „НУТРІ-АД” / Ю. Лаптєв // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 108-111.
Лечение заболеваний птиц без антибиотиков // Тваринництво України. – 2012. – № 11. – С. 31.
Маслак О. Молока більшає, а ціни нижчають / О. Маслак // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 44-46, 48-49.
Мельник А. Порушення обміну речовин у курей-несучок / А. Мельник // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 138-141 ; № 2. – С. 152-154.
Мельник В. Гусята, утята, индюшата из инкубатора / В. Мельник // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 60-62.   
Микитюк В. М. Шляхи відродження галузі скотарства: основні детермінанти / В. М. Микитюк // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 29-36.
Назаренко А. Вирощування телят: оптимальний підхід з мінімальними витратами / А. Назаренко // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 122-123.
Назаренко А. Корми для ефективного тваринництва / А. Назаренко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 110.
Назаренко А. Системний підхід до кормовиробництва / А. Назаренко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 132-133.
Найдена новая вакцина против ящура // Тваринництво України. – 2012. – № 11. – С. 31-32.
Орлянкін Б. Патологія репродукції свиней / Б. Орлянкін, О. Бартнєв // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 118-121.   
Паштецька О. В. Світові тенденції розвитку галузі вівчарства / О. В. Паштецька // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 139-145.
Причини подорожчання яловичини на ринку України / В. Славов, О. Шубенко, В. Біденко, П. Шуст // Тваринництво України. – 2013. – № 1-2. – С. 2-5.
Рітченко М. С. Прості й зручні годівниці для кролів / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 23.
Розведення шиншил – вигідний бізнес // Дім, сад, город. – 2013. – № 2. – С. 20-22.  
Романенко В. П. Епідеміолого-епізоотологічні властивості мікобактерій туберкульозу / В. П. Романенко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 29-32.
Сатир Л. М. Ефективність модернізації технічного потенціалу в галузі молочного скотарства / Л. М. Сатир // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 11. – С. 65-67.
Севастьянова В. Опасная сальмонелла / В. Севастьянова // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 12. – С. 82-83. 
Симонян Г. Если у коровы лейкоз / Г. Симонян // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 12. – С. 80-81.
Скляренко Ю. І. Вплив генетичних і паратипних факторів на вміст соматичних клітин у молоці корів / Ю. І. Скляренко, Р. В. Братушка // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 11. – С. 33-35.
Стоит ли купировать коровам хвосты // Тваринництво України. – 2013. – № 1-2. – С. 34-35.
Філогенетичний аналіз вірусів лейкозу великої рогатої худоби / М. С. Мандигра, Н. В. Любар, М. І. Гулюкін [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 1. – С. 33-35.
Шаран П. І. Методичні та практичні аспекти інтенсивності відтворення великої рогатої худоби м’ясних порід / П. І. Шаран // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 113-119.
Шаран П. І. Шляхи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства / П. І. Шаран // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 26-32.
Шевченко А. Такие разные индейки / А. Шевченко // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 82-83.
Шиян Н. І. Сільське населення у формуванні регіональних відмінностей виробництва молока / Н. І. Шиян // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 49-54.
Шумилина Н. Выбираем кролика / Н. Шумилина // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 2. – С. 89-92.
Якубчак О. М. Жирнокислотний склад підшкірної жирової тканини за ларвального ехінококозу свиней / О. М. Якубчак, А. А. Збарська, Т. В. Таран // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 36-38.

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Аденго – гарантія високої селективності, ефективності та зручності // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 66-67.
Баннікова К. Зимуючий запас і прогноз розвитку шкідників буряків і соняшнику / К. Баннікова // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 62-64.
Білко В. Вітчизняні інноваційні технології на сої / В. Білко // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 86-87.
Бокач О. Гербіциди компанії „Сингента” для захисту кукурудзи / О. Бокач // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 104-105.
Борзих О. І. Пріоритетні напрями наукових досліджень у захисті рослин / О. І. Борзих, С. В. Ретьман // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 22-25.
Впровадження високоефективної системи боротьби зі злаковими бур’янами на посівах зернових культур: скринінг фітотоксичності грамініцидів та їх композицій з іншими гербіцидами / С. П. Ожерєдов, С. І. Співак, А. І. Ємець, Я. Б. Блюм // Наука та інновації. – 2012. – № 6. – С. 67-75.
Гриник І. В. Імітаційна модель динаміки чисельності вишневої мухи Rhagoletis cerasi L. у черешневому агроценозі / І. В. Гриник, І. В. Шевчук, О. В. Шевчук // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 11. – С. 18-21.
Грищенко О. Чи загрожуватимуть шкідники посівам цукрових буряків у 2013 році? / О. Грищенко, К. Калатур, О. Половинчук // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 109-111.
Ефективність сівби цукрових буряків насінням, обробленим захисними препаратами / В. Доронін, Л. Сторожик, В. Смірних [та ін.] // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 96-98.
Іоніцой Ю. Проблема гетеродерозу цукрових буряків та шляхи її подолання / Ю. Іоніцой, Ю. Ременюк // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 62-64.
Кава Л. Шкідники ріпаку готуються до нового сезону / Л. Кава, С. Станкевич // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 120-122.
Ковалишина Г. Висів якісно захищеним насінням – шлях до високого врожаю / Г. Ковалишина, В. Гудзенко // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 114-115.
Комплексний захист озимих зернових культур / Т. Віннічук, Ф. Брухаль, В. Коломієць, В. Пасацька // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 88, 90, 92.
Максимович В. Ланцелот 450 WG – виклик прийнято! або Особливості застосування на зернових колосових та кукурудзі / В. Максимович // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 124-125.
Макух Я. Контроль бур’янів у посівах кукурудзи / Я. Макух // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 106-108.
Маркова Т. Пшеничний кліщ – небезпечний переносник вірусу смугастої мозаїки пшениці / Т. Маркова, І. Черняєва, В. Петренкова // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 68, 71.
Піковський М. Хвороби насіння кукурудзи / М. Піковський, М. Кирик, К. Деревенець // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 70-74.  
Половинчук О. „Довгоносий окупант”, або Як уберегти бурякові плантації від довгоносика-стеблоїда / О. Половинчук, К. Калатур, Ю. Васильєва // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 93-94.  
Починок Л. Хвороби та шкідники в посівах кукурудзи / Л. Починок, В. Пасацька // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 84, 93-94.
Саблук В. Грунтові шкідники і способи їх контролю на цукрових буряках / В. Саблук, О. Грищенко // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 70, 79-80.
Термено В. Селест Топ – новий протруйник картоплі від компанії „Сингента” / В. Термено // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 26. 
Ульяновская Е. И парша не страшна / Е. Ульяновская // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 56-59.
Циців Б. Захист цукрових буряків від „Аріста ЛайфСайенс” / Б. Циців // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 82-83.
Челомбітко А. Південноамериканська томатна міль в Україні – реальна небезпека / А. Челомбітко, О. Башинська // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 76-78.
Шелудько О. Ефективність бакових сумішей гербіцидів та регуляторів росту на озимій пшениці / О. Шелудько, О. Марковська, Е. Репілевський // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 116-117.
Ющенко Л. Біологічні засоби в захисті рослин / Л. Ющенко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 72-74. 

ТЕХНІКА АПК

Бакланов Ю. Развитие альтернативной энергии в Германии / Ю. Бакланов // Аграрна техніка і обладнання. – 2012. – № 4. – С. 82-83.
Бешун О. А. Трактори марки Lаndini на українському ринку / О. А. Бешун // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 8-17.
Боднар О. Міні-навантажувачі New Holland серії 200 / О. Боднар // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 36-37.
Бок М. Експрес-заміна лап культиваторів / М. Бок, Г. Айкель // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 84-85.
Василенко М. Підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин / М. Василенко // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 86, 88, 90, 92.
Васильченко В. Підготовка збиральної техніки до зимівлі / В. Васильченко, З. Ружило // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 78-80.
Глибокорозпушувачі // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 60-63.
Голуб Г. А. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива / Г. А. Голуб, С. В. Лук’янець // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 54-60.
Голубкова Н. „Культурное” землепашество: культиваторы / Н. Голубкова // Огородник. – 2013. – № 3. – С. 78-80. 
Гольтяпин В. Я. Новые направления использования электрической энергии на тракторах / В. Я. Гольтяпин // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 18-19.
Гудзенко М. Різновиди конструкцій пресів для віджимання олії / М. Гудзенко // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 146-149.
Давидюк С. Реконструкція свинокомплексів: оптимальна та доступна / С. Давидюк // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 155.
Давидюк С. Сучасна реконструкція свинокомплексів: оптимальне рішення за розумні гроші / С. Давидюк // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 132-133.
Дослідження важкої дискової борони з пристроєм для попередньої деформації стеблової маси рослин / В. Кравчук, Ю. Пономар, М. Пономар, В. Давидюк // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 11-14.  
Думич В. Аналіз конструкцій технічних засобів для комбайнового збирання картоплі / В. Думич, Я. Сало // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 19-22. 
Захарченко А. Зерносушильная роскошь / А. Захарченко, С. Клепикова // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 68-71.
Індукційна установка для термообробки зерна ріпаку / І. П. Кондратенко, В. П. Лисенко, А. О. Березюк, Д. С. Комарчук // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 12. – С. 55-58.
Калашнік А. Навісні оборотні плуги Ювель: безпечність використання, комфорт обслуговування та висока якість роботи в цілком новій формі / А. Калашнік // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 26-27. 
Комбайн ACROS 560: плюсы и минусы // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 26-29.
Крюкова Л. Зберігаймо зерно правильно / Л. Крюкова // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 102-103.
Кушлянський В. Діагностування дизельних двигунів сільгоспмашин / В. Кушлянський // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 98-101 ; № 2. – С. 106-108.   
Ленерт С. „Підняти” доїльну установку? / С. Ленерт // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 128-129.
Лімонт А. Готування рошенцевої льонотрести і температура в стрічках розстеленої соломи / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 22-25 ; № 2. – С. 35-37.
Маше Р. Быстрота, прочность, высокая производительность: дисковая борона / Р. Маше // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 543-55.
Маше Р. Для коров – только лучший корм : [опыт перед. хоз-ва Германии] / Р. Маше // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 64-67.
Михайлов Ю. Ідеальні рішення для українських чорноземів / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 94-96.
Мігальов А. Сучасна техніка для механізації технологічних процесів у садівництві і виноградарстві / А. Мігальов, В. Сидоренко, І. Скок // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 15-17.
Могилова М. М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі / М. М. Могилова, Я. К. Білоусько, Г. М. Підлісецький // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 61-67.
Мохначов В. Особливості грунтообробітку ранніх ярих посівів / В. Мохначов // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 124-125.
Надикто В. Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур / В. Надикто, В. Кюрчев // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 7-11.
Надикто В. Проблеми баластування колісних тракторів / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 7-9.   
Новинки сільськогосподарської техніки на виставці „Агро 2012” / В. Ясенецький, С. Постельга, І. Цинікін [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 30-38.
Олійник О. Техніка світових стандартів від компанії ТОВ НВП „Білоцерківмаз” / О. Олійник // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 18-19.
Паничев Р. Альтернатива большим кормоуборочным комбайнам – есть! / Р. Паничев // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 38-39.
П’ятаченко В. Фільтри для очищення рідини у вентиляторних обприскувачах / В. П’ятаченко, В. Марченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 74-77.
Семашко В. Сельскохозяйственные погрузчики / В. Семашко, И. Петрусевич // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 44-45.
Сеялка под украинский размер // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 56-57. 
Сидорчук О. В. Формування ефективних ринків техніки, технічних і техніко-технологічних послуг / О. В. Сидорчук // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 1. – С. 50-54.
Смолінський С. Заготівля пресованого сіна і соломи / С. Смолінський, В. Марченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 46-48, 50, 52-53.  
Смоляр В. Огляд фермерських комбайнів / В. Смоляр, В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 14-16.
Соловей Д. Ю. Забезпеченість сільського господарства паливно-енергетичними ресурсами / Д. Ю. Соловей // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 83-86.
Трактор Fendt 936 під українські умови // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 102-104.
Трактори VERSATILE Rom-crop – від висіву до навантаження // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 81.
Тракторы Versatile Row-crop – от посева до погрузки // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 20-22.
Украине – новый автопоезд-зерновоз от ПАО „Автокраз” // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 58-59.
Уминський С. Гідродинамічне обладнання для отримання біопалива / С. Уминський, С. Інютин // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 11-13.
Фадєєв Л. Новий принцип решіт, або Чому мистецтво не може бути плоским… / Л. Фадєєв // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 104-105.
Федоренко В. Ф. Информационные технологии – стратегический вектор развития сельхозтехники / В. Ф. Федоренко, О. В. Кондратьева // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 40-42.   
Хайліс Г. Розташування дисків голчастої борони та їх тиск на грунт / Г. Хайліс, В. Шевчук, М. Толстушко // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 9-11.
Ценюх Я. Дослідження лінії виробництва твердого біопалива (брикетів) / Я. Ценюх, І. Пітель // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 2. – С. 23-24.
Шустік Л. Сівалки для різних систем обробітку грунту / Л. Шустік, С. Маринін, Л. Мариніна // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 140, 143-144.
Януш А. М. Нові розробки в галузі сушильного обладнання від компанії „STELA” / А. М. Януш // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 72-73.
Ярошко М. Особливості використання глибокорозпушувачів / М. Ярошко // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 4. – С. 30-33.
Ясенецький В. Новинки сільськогосподарської техніки на міжнародній виставці „EuroTier-2012” / В. Ясенецький, Н. Ковпак // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 38-42.
Ясенецький В. Сільськогосподарська техніка на ІХ Міжнародній виставці „Агрофорум-2012” / В. Ясенецький, В. Чорношкур // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 1. – С. 43-44.
Ясенецький В. Трактори демонструють силу / В. Ясенецький, П. Бутенко // Пропозиція. – 2013. – № 1. – С. 90-93.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Технологічні аспекти переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування / [В. М. Сендецький, Н. М. Колісник, І. П. Мельник та ін.] ; Асоц. „Біоконверсія”. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010, – 55 с.
Тимофійчук О. Б. Рекомендації із застосування біостимуляторів – добрив нового покоління в технологіях вирощування кукурудзи на зерно / О. Б. Тимофійчук ; Асоц. „Біоконверсія”. – Івано-Франківськ : [Симфонія форте], 2012. – 27 с.

Гирник Л. В. Ринок мінеральних добрив та напрями його диверсифікації / Л. В. Гирник // Економіка АПК. – 2012. – № 11. – С. 134-139.
Дендиберина А. Какой пестицид эффективнее? / А. Дендиберина // Приусадебное хозяйство. – 2013. – № 1. – С. 36.
Застосування глибоководних органо-мінеральних осадів чорного моря у високоефективних технологіях живлення озимої пшениці / В. В. Моргун, Є. Ф. Шнюков, В. В. Швартау [та ін.] // Наука та інновації. – 2012. – № 6. – С. 76-83.
Зменшення нітратів у коренеплодах буряків столових / С. І. Корнієнко, О. В. Куц, Т. В. Парамонова, Т. К. Горова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
Мікродобрива АДОБ Макро + Мікро – інноваційна технологія, що спонукає рослин заробляти для Вас гроші! // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 58-59.
Мойсеєнко В. Рідкі органічні добрива: внесення та технічне забезпечення / В. Мойсеєнко // Пропозиція. – 2013. – № 3. – С. 137-139.
Новицький Д. Безводний аміак: переваги застосування / Д. Новицький // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 44-48.
Труфанов О. Біотехнологія в полі: біологічні інокулянти для насіння й грунту / О. Труфанов // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 40-41.
Ямковий В. Як правильно побудувати ефективну систему удобрення кукурудзи / В. Ямковий // Пропозиція. – 2013. – № 2. – С. 66-68.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Горб О. Геоінформація для лісоінтеграції. Застосування навігаційно-геодезичних приладів у лісогосподарській галузі / О. Горб, М. Шевченко, Л. Зінчук // Лісовий і мисливський журнал. – 2012. – № 6. – С. 16-17. 
Горошко С. Електронний метод обліку деревини в дії / С. Горошко // Лісовий і мисливський журнал. – 2012. – № 6. – С. 14-15.
Дребот О. І. Удосконалення обліку полезахисних лісосмуг і захисних насаджень / О. І. Дребот // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 79-82.
Дяченко Я. Я. Концептуальні основи забезпечення економічної ефективності лісопромислової діяльності в умовах ринку / Я. Я. Дяченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 150-154.
Олійник В. Еколого-економічна ефективність гідрологічних функцій карпатських лісів / В. Олійник // Екологічний вісник. – 2012. – № 5. – С. 27-28.
Сова А. Бунт почнеться з лісу : [про вимогу прикарпат. деревооброб. припинити продаж лісу-кругляка] / А. Сова // Галицький кореспондент. – 2013. – 7 лют. (№ 6). – С. 5.
Шершун М. Х. Лісові ресурси Європи у забезпеченні сталого розвитку суспільства / М. Х. Шершун // Економіка АПК. – 2012. – № 12. – С. 135-139.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка