Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик за жовтень-грудень 2012 року   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у жовтні-грудні 2012 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
    Оскільки бібліотека видає щоквартальні бібліографічні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного видання не включена інформація з цих тем.
Покажчик стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, освітянам, студентам, бібліотечним працівникам, усім тим, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:                            О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                                           І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                   Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Вдовиченко Г. На горі Піп Іван оживає Білий Слон : [про обсерваторію на г. Піп Іван] / Г. Вдовиченко // Високий замок. - 2012. - 11-17 жовт. (№ 189). - С. 15.
2.    Відповідальність за створіння у вченні Папи Венедикта ХVІ. Т. 2 : Екологічне вчення Церкви / Екол. центр Івано-Франків. Архієпархії УГКЦ ; [заг. ред. В. Шеремета]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 126 с.
У книзі зібрано офіційні документи і матеріали, що унаочнюють позицію Католицької Церкви щодо суспільно-екологічних питань, розкривають проблеми відповідальності за природу як невід'ємну складову християнської віри і життя.
3.    Гайдін А. Розсоли в затоплених калійних рудниках Передкарпаття / А. Гайдін, В. Дяків, І. Зозуля // Хімічна промисловість України. - 2012. - № 3. - С. 32-38.
4.    Заліщук Д. Битва за Писаний Камінь : [про самовільне буд-во і захоплення земель в с. Буковець підприємцями з Донецька] / Д. Заліщук // Гражда. - 2012. - № 2/31. - С. 50-51.
5.    Фоменко Н. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. / Н. В. Фоменко. - Івано-Франківськ : Галиц. акад., 2011. - 295 с.
У підручнику викладені основні визначення, зміст та завдання рекреації.  Дано класифікацію рекреаційних ресурсів та приклади визначення природного рекреаційного потенціалу території, охарактеризовано рекреаційні ресурси України, зокрема Карпатського реґіону.
6.    Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. ред. : О. Ю. Мателешко, Л. А. Потіш. - Ужгород : Карпати, 2011. - 334 с. : іл.
У книзі подано інформацію про тварин Українських Карпат, занесених до Червоної книги України, а також видів, пропонованих для охорони у Карпатському регіоні України.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

7.    Автоматизоване проектування різальних інструментів : навч. посіб. / В. Б. Копей, О. Р. Онисько, Л. О. Борущак, Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 208 с.
У навчальному посібнику розглянуто основи автоматизованого проектування різальних інструментів, яке базується на тривимірному параметричному моделюванні і інтерфейсах прикладного програмування САПР.
8.    Акустичний контроль конструкцій та устаткування у нафтогазовій галузі : монографія / М. О. Карпаш, І. В. Рибіцький, Т. Т. Котурбаш [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 420 с.
У монографії  наведено результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення нових способів і засобів контролю фактичного технічного стану бурового, нафтогазопромислового устаткування й інструменту, нафто-, газо-, продуктопроводів та інженерних мереж.
9.    Вільно поширюване програмне забезпечення : навч.-інформ. посіб. / ІФОЦППК ; [уклад. : В. А. Корнута, Р. О. Шкварла]. - Івано-Франківськ, 2012. - 38 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 61/12).
Посібник знайомить із умовами розповсюдження та використання вільно поширюваного програмного забезпечення та розглядає найбільш популярні вільно поширювані пакети офісних програм.
10.    Мазурик І. З. Прикладна механіка. Основні поняття та визначення : посібник / І. З. Мазурик, І. О. Рачкевич ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України. - Івано-Франківськ : Галиц. акад., 2012. - 164 с.
В посібнику містяться основні поняття та визначення, які є базовими при вивченні модулів „Механіка абсолютно твердого тіла", „Основи теорії механізмів приладів" та „Основи розрахунків на міцність і жорсткість деформованих тіл".
11.    Підвищення надійності газотранспортних систем : монографія / Б. Копей, А. Бенмуна, В. Слободян [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 300 с. - (Нафтогазове обладнання ; т. 8).
Монографія присвячена аналізу надійності газотранспортних систем, зокрема газоперекачувальних агрегатів та газопроводів.
12.    Шаповал А. А. Научное обоснование использования технических средств контроля для автоматизации и оптимизации бурения разведочных скважин : монография / А. А. Шаповал. - Ивано-Франковск : Галиц. акад., 2011. - 302 с.
В монографії розглядаються проблеми оперативного контролю параметрів буріння для автоматизації і оптимального управління. Наведені результати моделювання взаємодії електроприводу з гірською породою, а також рекомендації щодо його використання для поліпшення автоматизованого управління.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

13.    Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із закладами охорони здоров'я щодо різних аспектів надання соціальних послуг з догляду, підтримки та профілактики ВІЛ/СНІДу : збірник / відп. за вип. Я. М. Надворняк. - Івано-Франківськ, 2011. - 43 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 40/11).
У збірнику подано тексти розпорядження Кабінету Міністрів України, Стандарти і накази Міністерств України з означених питань.
14.    Ружицька С. Гайда до коників - у „Ковчег" : [про лікув.-анімац. ферму для дітей з особливими потребами у с. П'ядики Коломийс. р-ну] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 28-29 серп. (№ 93). - С. 93.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

15.    Календар знаменних і пам'ятних дат Івано-Франківської області / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. І. Бурда]. - Івано-Франківськ, 2011-2012.
...на 2012 рік. - 76 с.
...на 2013 рік. - 105 с.
Календар подає ювілейні та пам'ятні дати письменників, митців, громадсько-культурних діячів Прикарпаття і тих, чиє життя і творчість пов'язані з нашим краєм, а також дати визначних ювілейних подій в житті краю та першої письмової згадки про окремі міста і села області.
16.    Крайній І. Глобальні поправки до історії людства : [інженер Микола Янко із с. Задубрівці Снятин. р-ну обґрунтував власну теорію незем. походження людства] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 12 верес. (№ 134). - С. 13.
17.    Лукомський Ю. У пошуках королівського некрополя : [розмова з членом групи дослідників останків короля Д. Галицького, наук. співроб. Ін-ту українознавства НАН України, канд. наук з архіт., уродженцем Івано-Франківська / записала О. Мельник] // Урядовий кур'єр. - 2012. - 15 верес. (№ 167). - С. 19.
18.    Шляхами видатних людей : буклет / кер. проекту М. Кушнерчук ; Бібліоміст [та ін.]. - Надвірна, 2012. - 8 с. : іл.
Буклет, надрукований завдяки фінансовій підтримці програми „Бібліоміст", подає інформацію про відомі особистості Надвірнянщини.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

19.    Гаврилів І. Західна Україна у 1921-1941 роках: нарис історії боротьби за державність : монографія / І. Гаврилів ; ред. О. Грабовська. - Л. : Львів. політехніка, 2012. - 60 с.
У монографії проаналізовано діяльність УВО-ОУН, УНДО, УСРП, УСДП, діячі яких зуміли охопити населення Західної України та підготувати загал до усвідомлення потреби боротьби за Українську Соборну Самостійну Державу, що мало вплив на все українство.
20.    Гук В. Шлях до волі / В. Гук. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2012. - 627 с. : іл.
В книзі висвітлено життєвий і творчий шлях автора, який пережив польський, німецький і радянський режими, час, коли народжувались і формувались суспільні сили та ідеї.
21.    ХХ століття - століття мегасмерті, диктатури Гітлера та Сталіна : спогади, факти, хроніка подій / уклад. І. Дмитрук та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 135 с. : іл.
Видання здійснено благодійною фундацією „Карітас Івано-Франківськ УГКЦ", містить спогади учасників „Клубу людей похилого віку „Надвечір", який діє з 2009 року.
22.    Михайло Дяк на світлинах, у спогадах, документах / заг. ред., упорядкув. О. Дяка. - Дрогобич : Коло, 2011. - 126 с. : іл.
Книга про нашого краянина Михайла Дяка - одного із засновників Українського Національного Фронту, людину, яка насмілилася кинути виклик тоталітарній системі.
23.    Каспрук С. Каральні акції німецьких нацистів на Прикарпатті (1941-1944) / С. Каспрук ; Упр. культури Івано-Франків. облдержадмін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 219 с. : іл.
У книзі з архівних матеріалів та літературних джерел зібрані дані про німецьких та угорських окупантів на Прикарпатті, їхні жахливі каральні акції в роки Другої світової війни.
24.    Ліщук-Строцька І. Поранений дух не вмирає : спомини / І. Ліщук-Строцька. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 115 с.
З написаних на автобіографічній основі спогадів автора, колишнього політв'язня сталінських таборів, постає розповідь про все пережите в буремні 40-50-і роки минулого століття.
25.    Морозюк В. Із когорти українських Жанн Д'Арк / В. Морозюк. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-R). - Систем. вимоги : 700 МВ ; 80 min ; х 16, х 32, х 56.
26.    Романюк І. Стежок багато, а дорога одна : збірка / І. Романюк. - Івано-Франківськ : Плай, 2012. - 446 с.
До книги увійшли статті про відомих вихідців з Городенківщини.
27.    Симчич М. Лицар державотворчого чину : [про діяча ЗУНР, полковника Д. Вітовського, родом із с. Медуха Галиц. р-ну] / М. Симчич // Українське слово. - 2012. - 14-20 листоп. (№ 46). - С. 10.
28.    Тимків Б. Крізь вогонь та пекло : кн. пам'яті Калус. міськрайон. орг. ветеранів воєн / Б. Тимків. - Калуш, 2012. - 231 с. : іл.
Автор книги на основі документальних даних веде розповідь про ті збройні конфлікти, що мали місце впродовж минулого століття та про їх ветеранів - наших земляків.
29.    Турчин М. Печорна / М. Турчин. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 366 с.
Дана книга - це перша спроба написати історію села Печорна (Заліщицький р-н Тернопільської обл.) і заповнити прогалину як в українському краєзнавстві, так і в історії України. Книга базується на основі архівних джерел, писемних документів та спогадів учасників різних подій.
30.    Хома І. Січові Стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. : до 20-річчя незалежності України / І. Хома. - К. : Наш час, 2011. - 103 с. : іл. - (Плац д'Арм).
Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917-1919 рр. На основі багатого історіографічного і джерельного матеріалу висвітлено створення, організацію командної вертикалі, структуру та всі реорганізаційні процеси.
31.    Чорновол І. Герой листопадового зриву Дмитро Вітовський / І. Чорновол // Українське слово. - 2012. - 3-9 жовт. (№ 40). - С. 5.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

32.    Батіг М. Як італієць на псевдо Михась виборював волю України : [про воїна УПА італійця Августа Донніні, який загинув і похов. в с. Вікняни Тлумац. р-ну] / М. Батіг // Високий замок. - 2012. - 12-14 жовт. (№ 190). - С. 5.
33.    Марчук І. Ростислав Волошин / І. Марчук ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2012. - 126 с. : іл. - (Події і люди ; кн. 18).
В книзі докладно розповідається про життєвий шлях та активну діяльність у лавах Організації Українських Націоналістів Ростислава Волошина, одного з організаторів ОУН на Волині.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

34.    Бондарев І. Привіт зі Станиславова : іст. путівник / І. Бондарев, О. Гречаник ; пер. на пол. мову Т. Заяць. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 64 с. : іл. - Текст парал. : укр., пол.
Видання є переможцем міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства, присвяченого 350-річчю Івано-Франківська. Воно запрошує на прогулянку рідним містом у різні часи та епохи за старими міськими поштівками.
35.    Верховинщина за 20 років незалежної України / упоряд. Д. Ватаманюк. - Верховина : Гуцульщина, 2011. - 335 с. : іл.
Книга висвітлює події національно-культурного і духовного відродження району, економічного і соціального розвитку за роки незалежності, політичної і громадської активності верховинців, інше.
36.    Вишневський О. На роздоріжжях минулого : спогади на схилі літ - від першої особи / О. Вишневський. - 2-е, допов. вид. - Дрогобич : Коло, 2012. - 134 с.
У книзі автор ділиться спогадами про пережите ним і побачене на життєвому шляху - від босоногого дитинства у селі на Прикарпатті (с. Ясеновець Рожнятівського р-ну) до університетської кафедри. Також Омелян Вишневський описує побут довоєнного бойківського села, згадує про важкі воєнні та післявоєнні часи, про освітянські будні тощо.
37.    Вівчарик О. Героїка і драматизм Космача [Косів. р-ну] / О. Вівчарик // Голос України. - 2012. - 7 листоп. (№ 210). - С. 14.
38.    Звід пам'яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район : у 2 кн. Кн. 1 : місто Надвірна / Від. культури і туризму Надвірнян. РДА ; Р. Гандзюк, Л. Поліщук, З. Федунків [та ін.] ; ред. Г. Максимців. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 131 с. : фото.
Книга створена у процесі підготовки тому загальнодержавного видання „Звід пам'яток історії та культури України. Івано-Франківська область". Вона знайомить жителів і гостей міста з пам'ятками історії, архітектури, археології та мистецтва, привертає увагу до проблем їх дослідження і збереження.
39.    Зьомковська М. Довгий Войнилів колись і тепер / М. Зьомковська. - Калуш: Акцент, 2011. - 313 с. : іл.
Книга подає матеріал з історії та сьогодення села Довгий Войнилів Калуського району.
40.    Когут М. Ріп'янка: село на берегах Лукви-ріки : (іст. хроніка) / М. Когут, Б. Струтинський, І. Артемович. - Калуш, 2012. - 110 с. : іл.
Дослідження є першою спробою висвітлити історію с. Ріп'янка Калуського району.
41.    Коломия : альбом : 770-річчю першої літопис. згадки про Коломию присвяч. / Коломийська міськрада та ін. ; упоряд. М. Петрів ; авт. графік Р. Кочержук ; авт. іст. довідок М. Кочержук. - Т., 2011. - 72 с. : іл. - Текст парал. : укр., англ.
Альбом репрезентує коломийські будівлі в графіці, світлинах та історії. Графіку старовинних будівель Коломиї виконав художник і архітектор Р. Кочержук. Сучасні світлини будівель подано з історичними довідками.
42.    Крайній І. ...І повстане з попілу Посіч : [про відродж. с. Посіч Тисмениц. р-ну, яке за підтримку УПА 1950 р. було знищене НКВС] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 21 листоп. (№ 174). - С. 7.
43.    Крайній І. Село з рогом достатку : [Торговиця Городенків. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 4 жовт. (№ 147). - С. 7.
44.    Мельник Г. Гаряче серце Гуцульщини : [минуле і сьогодення с. Космач Косів. р-ну] / Г. Мельник // Гражда. - 2012. - № 2/31. - С. 37-42.
45.    Микуличин. Вип. 2 / відп. ред. : Ю. Боберський, О. Киселюк, В. Яремчук. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. - 196 с.
Краєзнавча книга є другим випуском статей багатьох авторів, у яких вони відзначають окремі етнічні, історико-соціальні особливості давнього гуцульського села Микуличина.
46.    Моє місто : хрестоматія з історії Івано-Франківська : 350-річчю надання місту магдебурського права присвяч. / редкол. : І. Бондарев, М. Головатий, З. Жеребецький (голова) [та ін.] ; упоряд. І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 672 с. : іл. ; в супер. обкл.
Хрестоматія серії  „Моє місто" містить значну частину матеріалів,  вже раніше опублікованих у книгах згаданої серії.   Це, перш за все, найцікавіші літературно-художні, історичні, наукові твори, що неупереджено та під різними кутами зору висвітлюють історію нашого міста. Крім цього, у книзі представлена подорож всіма історичними епохами - від найдавніших часів до початку незалежності України, яка вдало та доречно проілюстрована сімдесятьма поштівками з виглядом обласного центру в різні періоди його існування.
47.    Невойса О. 350-річчя Станіслава : [про ювілей „Свята ковалів" та відкр. реконструйов. бастіону Св. Андрія; є фото ковал. робіт] / О. Невойса // Ковальська майстерня. - 2012. - № 2. - С. 24-34.
48.    Некрополі Івано-Франківська : Пам'ятки історії та культури Івано-Франківська. Кн. 4 / авт.-упоряд. З. Федунків, Р. Гандзюк, М. Головатий [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 223 с. - (Моє місто ; № 31/4).
Видання розповідає про некрополі м. Івано-Франківська. Описи пам'яток доповнені відомостями про історію їх встановлення, руйнування та відновлення, а також великою кількістю світлин.
49.    Остапович В. Нариси з історії села Ганнусівка / В. Остапович. - Х. : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2012. - 311 с. : фото.
В книзі розповідається про перші кроки заселення села Ганнусівка Тисменицького району, походження його назви, життя та побут жителів села в минулі часи і сьогодні.
50.    Реєнт О. „Жива історія" „казкового" села : [про кн. П. Литвина „Розповіді про Князівське", село Рожнятів. р-ну (Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 484 с.)] / Олександр Реєнт // Краєзнавство (Київ). - 2012. - № 1. - С. 167-168.
51.    Рожнятівщина. - Калуш : Незалежність, 2011. - 1 електрон. опт. диск.
52.    Ружицька С. Тричі перейменований [Івано-Франківськ] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 13-14 листоп. (№ 126). - С. 15.
53.    Терпеливець-Кондрат І. Краснополь-Солотвин: історія і сьогодення / І. Терпеливець-Кондрат. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 119 с. : іл.
Краєзнавче видання присвячене історичним подіям з початку заселення с. Солотвин Богородчанського району до 2012 р. Значне місце в книзі посідають розділи про видатних людей краю, заклади освіти, культури, медицини, ін.
54.    Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка і культура : матеріали наук. краєзн. конф., присвяч. 950-річчю заснування м. Тисмениці, 18 трав. 2012 р., Івано-Франківськ-Тисмениця / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 255 с. : іл.
У збірнику матеріалів наукової краєзнавчої конференції вміщено доповіді і повідомлення учасників, які стосуються проблем археології та історії, суспільного і духовного життя, ролі та місця особистостей, чиє життя було пов'язане з Тисменицею.
55.    Фаріон І. Івано-Франківськ колись хотіли назвати ... Сталінокарпатськом : [з історії назви міста] / І. Фаріон // Високий замок. - 2012. - 12 листоп. (№ 211). - С. 2.
56.    Харитон В. Село моїх снів. Сторінки історії Чернієва / В. Харитон ; Івано-Франків. обл. орг.  Нац. спілки краєзнавців. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 104 с. : іл.
Видання розповідає про минуле одного з найдавніших на Прикарпатті сіл Тисменицького району і є коротким викладом великої історичної праці автора з історії цього населеного пункту.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

57.    Гуменюк Т. Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х - 80-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми : [відмічено багаторіч. працю істориків-краєзнавців, зокрема: В. Грабовецького, П. Арсенича, Б. Гавриліва] / Тетяна Гуменюк // Краєзнавство (Київ). - 2012. - № 1. - С. 33-39.
58.    Історик України - Володимир Грабовецький : біобібліогр. покажч. наук. праць : до 85-річчя уродин / ред. А. Королько ; упоряд. Ю. Крайчук ; авт. вступ. ст. В. Марчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей О. Довбуша. - 11-те вид., допов. - Івано-Франківськ, 2013. - 624 с. : іл.
Ювілейний біобібліографічний покажчик вміщує перелік назв монографій, брошур, наукових і науково-популярних статей академіка В. Грабовецького. Всі книги автора згруповані за тематикою в окремі розділи, які доповнені ілюстраціями видань. Опубліковано список 34-х монографій істориків та біографів історичної спадщини Володимира Грабовецького,  назви праць за його науковою редакцією, кандидатських і докторських дисертацій, захищених під керівництвом академіка,  матеріали про життя  та науково-педагогічну і громадську діяльність вченого тощо.    
Особливої уваги заслуговує стаття „Авторський книжковий фонд академіка Володимира Грабовецького в Івано-Франківській ОУНБ ім. І. Франка" (з досвіду роботи відділу краєзнавчої літератури).
59.    Морозюк В. Острови пам'яті / В. Морозюк. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 1 електрон. опт. диск (DVD-R). - Систем. вимоги : 8-16Х, 4.7GВ, 120 Min.
60.    Морозюк В. Острови пам'яті : вибране / В. Морозюк ; Літ. музей Прикарпаття [та ін.]. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 328 с. - (Бібліотека журналу „Краєзнавець Прикарпаття").
Видання є своєрідним альманахом, укладеним до 75-річчя Володимира Морозюка, письменника, журналіста, історика-краєзнавця, лауреата обласної  пам'яткознавчої  премії  ім. І. Вагилевича, Почесного краєзнавця Прикарпаття. Книга об'єднала в собі в'язанку художньо-документальних нарисів, замальовок, спогадів-есе, статей, нотаток з народознавства, літературно-мистецького краєзнавства, містить бібліографічний покажчик друкованих праць автора за 2010-2012 роки.
61.    Національна спілка краєзнавців України. З'їзд (5 ; 2012 ; Київ). V (позачерговий) з'їзд Національної спілки краєзнавців України : матеріали та док., 23 січ. 2012 р., Київ. міськ. будинок учителя : збірник / голов. ред. О. П. Реєнт. - К., 2012. - 181 с. : іл.
У збірнику подано матеріали та документи з'їзду, який підсумував діяльність Спілки та її реґіональних відділень за період з листопада 2008 р. до січня 2012 р., зокрема вміщено виступ голови правління Івано-Франківської обласної організації НСКУ М. Косила та інформацію про нагороди подвижникам краєзнавчого руху.

ЕТНОГРАФІЯ

62.    Главацька Л. Жіночий одяг східної Бойківщини (Рожнятівщина) кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Л. Главацька // Народне мистецтво. - 2011. - № 1-4. - С. 126-127.
63.    Ружицька С. Із хусткою на... виставку : [про відродження традиції носити хустки у с. Саджаві Богородчан. р-ну] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 25-26 верес. (№ 105). - С. 15.

ЕКОНОМІКА

64.    Данилюк М. О. Економіко-аналітична діяльність державного службовця : навч. посіб. / М. О. Данилюк, Н. П. Струк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 260 с.
У навчальному посібнику розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності державних службовців. Висвітлено наукові основи, особливості інформаційного забезпечення та організації економіко-аналітичної діяльності.
65.    Ділова Івано-Франківщина : презентац. альм. / [авт.-упоряд. Г. О. Соляник]. - Івано-Франківськ : Ділова Івано-Франківщина, 2011. - Вип. 3. - 208 с. : іл.
Презентаційний альманах продовжує серію рейтингових видань, що  представляють область на загальноукраїнському та міжнародному рівнях.
66.    Загальне діловодство. Вимоги до оформлення документів : практ. посіб. / ІФНТУНГ ; [авт.-уклад. В. М. Пахомов]. - 2-е вид., оновл. і допов. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 111 с.
У посібнику висвітлюються основні вимоги до складання і оформлення документів. Подані приклади найтиповіших документів у сфері управління.
67.    Західна електроенергетична система : Івано-Франківська область // Енергетика та ринок. - 2012. - № 1. - С. 20-21.
68.    Історія економіки та економічної думки : навч.-метод. посіб. / Н. В. Колодрубська, С. Я. Кісь, В. П. Колодрубський, Г. Р. Кісь. - Івано-Франківськ : ПВНЗ „Галиц. акад.", 2010. - 190 с.
Посібник включає комплекс навчальних і методичних матеріалів: робочу програму, плани семінарів, методичні рекомендації і літературу.
69.    Крючков О. Повага та цивілізованість є визначальними сьогодні у роботі з платниками податків : [про податківців м. Івано-Франківська] / О. Крючков // Вісник податкової служби України. - 2012. - № 38. - С. 62-63.
70.    Порядок проведення витрат на відрядження в бюджетних установах : зб. нормат. док. з комент. / ІФОЦППК ; [упоряд. Я. М. Надворняк]. - Івано-Франківськ,  2011. - 47 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 46/11).
До збірника включено нормативно-правові акти, які регулюють службові відрядження працівників.
71.    Ресторан під ялинку : [про буд-во ресторану у президент. „Синьогорі" в с. Гута Богородчан. р-ну] // Україна молода. - 2012. - 28 листоп. (№ 178). - С. 4.
72.    Савич В. І. Гроші та кредит : навч.-метод. посіб. / В. І. Савич, О. Т. Левандівський. - Івано-Франківськ : ПВНЗ „Галиц. акад.", 2012. - 276 с.
У посібнику особлива увага приділена викладенню сутності грошей, сучасній грошовій системі, впливу інфляції на вартість грошей.  Висвітлюється суть валютних відносин, особливості їх організації в сучасних умовах, розкриваються основні форми кредиту, його місце і роль у забезпеченні економічного зростання.
73.    Саків О. Ф. Операційний менеджмент : навч. посіб. / О. Ф. Саків, Л. С. Кухній. - Івано-Франківськ : Галиц. Акад., 2011. - 167 с.
Навчальний посібник подає комплекс навчально-методичного забезпечення. Сутність і зміст основних положень розкрито у теоретичному, тестовому та практичному аспектах.
74.    Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2011 рік / за ред. М. М. Колімбровського ; Головне упр. статистики. - Івано-Франківськ, 2012. - 532 с.
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області у 2011 році у порівнянні з попередніми роками.
75.    Химинець В. Потенціал сталого розвитку Карпатського єврореґіону / В. Химинець // Економіст. - 2012. - № 10. - С. 18-22.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

76.    Стражник Л. Цукроварню під замок, працівників - на вулицю : [про зупинку роботи Городенків. цукрозаводу] / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 13 листоп. (№ 214). - С. 19.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

77.    Брухаль Г. Оформити документи на землю тепер буде простіше [завдяки законодав. нововведенням на терит.обл.] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 9 листоп. (№ 212). - С. 12.
78.    Крючков О. Велика „Копійка" : [про агрокомпанію „Копійка" с. Нижнього Струтина Рожнятів. р-ну] / О. Крючков // Вісник податкової служби України. - 2012. - № 40. - С. 76.
79.    Проців О. Р. Правове регулювання ведення мисливського господарства: аспект місцевого самоврядування / О. Р. Проців. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2011. - 27 с. - (Навчально-методичні матеріали ; вип. 49).
У збірнику, окрім правових, висвітлено історичні аспекти формування мисливського господарства в Галичині та розглянуто його політичні, соціальні й економічні виміри.
80.    Стражник Л. Один баран на двадцять гуцулів, або Як не загубитися агровиробництву в горах / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 2 жовт. (№ 184). - С. 12.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

81.    Брухаль Г. Найбільша проблема - клони і двійники [у передвибор. кампанії- 2012 в Івано-Франків. обл.] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 11 жовт. (№ 191). - С. 3.
82.    Гаврилишин І. На службі народу : [штрихи біогр. І. Зварича, держ. і політ. діяча, вченого, проф. ПНУ ім. В. Стефаника, нар. деп. України з нагоди його 60-ліття] / І. Гаврилишин // Голос України. - 2012. - 27 жовт. (№ 203). - С. 6.
83.    Захарук Д. Вгору піднесімо серця: національна ідея як векторний компонент моделі самовідтворення української нації / Д. Захарук. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2012. - 27 с.
В стислій формі досліджується національна ідея в чотирьох напрямах: Слово Боже і українська національна ідея; національна ідея і національна спільнота; Соборність горизонтальна і вертикальна; нова українська родина.
84.    Назарчук Д. Воскресіння у Воскресінцях [Коломийс. р-ну: про привселюд. підняття синьо-жовтого прапора задовго до проголошення сувер. України] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 8 верес. (№ 168). - С. 5.
85.    Сич О. Пласт - український скавтинґ: нарис витоків, історії, сьогодення / О. Сич. - Вид. 2-е, змін., допов. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 287 с. : іл.
У виданні відображено історію становлення українського скавтинґу, зокрема на Галичині, що найповніше зреалізував себе у формі Пласту - Національної скавтської організації України.
86.    Федорчак Т. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та зовнішні виміри : монографія / Т. Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФТУНГ, 2012. - 543 с.
У монографії викладача ІФНТУНГу досліджена політична трансформація Чеської Республіки у внутрішніх та зовнішніх вимірах кінця ХІХ-початку ХХІ століть.
87.    Шкутяк З. Маятник симпатій хитнувся до „Нашої України" : [розмова із депутатом Верхов. Ради, кер. вибор. штабу „Наша Україна" на Прикарпатті / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2012. - 18 жовт. (№ 155). - С. 5.
88.    Щербін Л. Українське питання в діяльності Конституційно-демократичної  партії Росії (1905-1918 рр.) : монографія / Л. Щербін. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 247 с.
У монографії доцента Інституту історії і політології ПНУ ім. В. Стефаника здійснено комплексне дослідження ставлення Конституційно-демократичної партії до українського питання протягом 1905-1918 рр.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

89.    Брухаль Г. Івано-Франківську обласну раду очолив Василь Скрипничук / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 27 листоп. (№ 225). - С. 3.
90.    Дзвінчук Д. І. Лідерство в управлінській діяльності : зб. навч.-метод. матеріалів / Д. І. Дзвінчук, В. М. Кушнірюк ; ІФНТУНГ [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2012. - 79 с. - (Навчально-методичні матеріали ; вип. 51).
Збірник розкриває теоретичні засади лідерства у сфері управлінської діяльності, практичні методи дослідження цього соціального явища.
91.    Малімон В. Комунікативна компетентність державного службовця / В. Малімон ; ІФОЦППК. - Івано-Франківськ, 2011. - 43 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 41/11).
Матеріали, викладені у випуску, дають можливість працівникам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування удосконалити свої знання та оцінити рівень комунікативних умінь та навичок.
92.    Оновлені правила поведінки державних службовців / відп. за вип. Л. В. Бойчук. - 2-е вид., оновл. - Івано-Франківськ, 2011. - 18 с. (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 49/11).
У випуску подані Загальні правила поведінки державних службовців та коментар фахівців щодо оновлених правил.
93.    Основні форми казначейської звітності органу місцевого самоврядування / ІФОЦППК ; [відп. за вип. Я. М. Надворняк]. - Івано-Франківськ, 2011. - 61 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 48/11).
Збірник допоможе сільським та селищним головам навчитися контролювати показники казначейської звітності.
94.    Порядок обчислення заробітної плати працівників навчальних закладів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення : зб. нормат. док. та навч.-метод. матеріалів / ІФОЦППК ; [уклад. М. М. Матковська]. - 2-е вид., випр. та допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 55 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 45/11).
Видання стане в нагоді працівникам органів місцевого самоврядування та бюджетних установ, спеціалістів з бухгалтерського обліку та звітності виконавчих комітетів сільських та селищних рад.
95.    Рекомендації органам місцевого самоврядування з питань оподаткування : (комент. Податкового кодексу України) / ІФОЦППК, ДПА в Івано-Франків. обл. ; [уклад. В. В. Попович]. - Івано-Франківськ, 2011. - 48 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 38/11).
Видання подає роз'яснення норм Податкового кодексу України. Основна увага приділяється викладу матеріалу з питань здійснення повноважень сільських, селищних та міських рад щодо податків і зборів.
96.    Рекомендації стосовно проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування / ІФОЦППК ; [упоряд. М. М. Андрусяк]. - Івано-Франківськ, 2012. - 19 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 62/12).
У випуску, окрім зазначених рекомендацій, подано адреси органів, які проводять спеціальну перевірку, і нормативні акти, які регулюють цю процедуру.
97.    Шикеринець В. В. Шляхи удосконалення місцевого управління в контексті зарубіжного досвіду / В. В. Шикеринець, М. В. Козлов, А. І. Гуменюк ; Ін-т туризму [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. - 75 с. - (Навчально-методичні матеріали ; вип. 53).
Висвітлено теоретико-методологічні аспекти організації місцевого управління. Запропоновано, з огляду на зарубіжний досвід, основні напрями реформування місцевого управління в Україні.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

98.    Витко Т. Ю. Добір кадрів на державну службу: зарубіжний та вітчизняний досвід / Т. Ю. Витко ; відп. за вип. Я. М. Надворняк ; Івано-Франків. облрада. - 2-е вид., переробл. і допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 37 с. - (Навчально-методичні матеріали ; вип. 47).
Автор розглядає механізми та принципи добору кадрів на державну службу і робить порівняння із практикою цієї роботи в Україні.
99.    Витко Т. Ю. Особливості правового регулювання вступу на державну службу / Т. Ю. Витко ; відп. за вип. М. М. Матковська ; Івано-Франків. облрада [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2012. - 42 с. - (Навчально-методичні матеріали ; вип. 52).
У виданні проведено аналіз організаційно-правових засад вступу на державну службу, зокрема вимог до рівня професійної компетентності особи, освітньо-кваліфікаційних та особистісних.
100.    Кушнірюк В. М. Організація діяльності державного службовця : конспект  лекцій / В. М. Кушнірюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 543 с.
У книзі висвітлено теоретичні та практичні складові діяльності державної служби в Україні, спрямовані на формування та становлення професійних організаторських вмінь і навичок державного службовця.
101.    Мироненко І. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні : монографія / І. В. Мироненко. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. - 189 с.
У монографії розглянуто теоретичні аспекти щодо права приватної власності на землю, обсягу повноважень власника земельної ділянки, досліджено особливості землі як об'єкта права власності та ін.
102.    Нові законодавчі та нормативно-правові акти України, прийняті на виконання Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції" / ІФОЦППК ; [відп. за вип. Л. В. Бойчук]. - Івано-Франківськ, 2012. - 40 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 50/12).
У випуску використано зазначені матеріали офіційного Інтернет-представництва Президента України, офіційних  веб-сайтів  Верховної Ради та Національного агентства України з питань державної служби.
103.    Ознаки корупції та корупційного правопорушення : зб. практ. задач із розв'язками / ІФОЦППК ; [авт.-уклад. В. М. Луцишин]. - Івано-Франківськ, 2012. - 15 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 53/12).
Задачі та їх розв'язок, запропоновані у збірнику, допоможуть посадовцям краще зрозуміти суть корупції та корупційного правопорушення.
104.    Організація нормативно-правового забезпечення діяльності головного бухгалтера та бухгалтерської служби в бюджетній установі : зб. нормат. док. з комент. / ІФОЦППК ; [упоряд. Я. М. Надворняк]. - Івано-Франківськ, 2012. - 65 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 59/12).
До збірника включено нормативно-правові акти, які регулюють організацію роботи головного бухгалтера та бухгалтерської служби бюджетної установи.
105.    Організація роботи щодо запобігання і протидії корупції в органі влади : метод. рек. і поради / ІФОЦППК ; [відп. за вип. Л. В. Бойчук]. - Івано-Франківськ, 2012. - 31 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 52/12).
У випуску подано методичні матеріали щодо організації та проведення роботи із запобігання корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування.
106.    Основні положення нового антикорупційного закону : закон України „Про засади запобігання і протидії корупції" та зміни до деяких законодав. актів України щодо відповідальності та корупційні правопорушення з комент. / відп. за вип. Л. В. Бойчук. - Івано-Франківськ, 2011. - 48 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 47/11).
У випуску подано текст Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції" з короткими коментарями.
107.    Трудове законодавство: прийом на роботу, звільнення, надання відпусток : зб. нормат. док. та навч.-метод. матеріалів / ІФОЦППК ; [уклад. М. М. Матковська]. - 3-є вид., випр. та допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 51 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 36/11).
Збірник містить нормативні документи з питань ведення трудових книжок, надання відпусток посадовим особам, технічним працівникам і обслуговуючому персоналу органів місцевого самоврядування та ін.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

108.    Брухаль Г. Це було щось дивовижне : [в м. Івано-Франківську пройшли гастролі всеукр. концерт. проекту „Відчинилося життя" за участю незрячих співаків] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 20 жовт. (№ 198). - С. 13.
109.    Культурно-мистецька панорама Івано-Франківська : монографія : 350-річчю надання місту магдебур. права присвяч. / Г. В. Карась, В. Г. Дутчак, І. С. Монолатій та ін. ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 179 с. : іл.
У колективній монографії розглядається широке коло питань розвитку культури і мистецтва Станиславова-Івано-Франківська, представленого розмаїттям форм образотворчого, декоративно-прикладного, музичного, театрального і хореографічного мистецтва.
110.    Первоцвіт : інформ. бюл. / відп. за вип. : А. Заліщук, М. Шкляр. Вип. 26. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 178 с.
Інформаційний бюлетень містить сценарії культурно-просвітницьких заходів на відзначення, зокрема, 22-й річниці  Незалежності України.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

111.    Гаврилишин П. Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) : монографія / П. Гаврилишин. - Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. - 246 с.
У монографії комплексно проаналізовано політико-правову, соціально-економічну й громадсько-культурну площини життя українських трудових мігрантів в Італії, виділено їх особливості та основні напрями.
112.    Крайній І. Бронзовий голос Бога : [про Б. Кіндратюка, канд. пед. наук, доц. ПНУ ім. В. Стефаника, дослідника церков. дзвонів] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 25 жовт. (№ 159). - С. 11.
113.    Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В. І. Малімон ; ІФНТУНГ [та ін.]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 351 с.
Посібник містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять із зазначеної дисципліни.
114.    Романко О. Штрихи до творчого портрета ставропігійця, професора Василя Костицького [який стояв біля витоків створення юрид. ф-ту ПНУ ім. В. Стефаника] / О. Романко // Пульс Ставропігії. - 2012. - № 8 (серп). - С. 6.

ОСВІТА

115.    Вища Освіта та Болонський процес в Україні : навч. посіб. / О. Б. Кафарська, І. Б. Якуц ; за ред. В. І. Кафарського. - Івано-Франківськ, 2011. - 213 с.
У виданні подано курс лекцій з навчальної дисципліни „Вища освіта та Болонський процес в Україні". Посібник містить нормативно-правові акти з питань організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.
116.    „Освіта Прикарпаття - 2012" : збірник. Вип. 1 / Голов. упр. освіти і науки ; уклад.: Т. Вилущак, О. Стельмах. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 60 с. : фото.
У довідковому збірнику представлено здобутки освіти Івано-Франківщини за 2011-2012 н. р., та перспективи на 2012-2013 навчальний рік.
117.    Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : зб. науково-метод. матеріалів / ІФОІППО [та ін.] ; наук. редагування О. Я. Мариновської. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2012. - 269 с.
У збірнику подано методичні рекомендації, розробки технологічних уроків та ін.; досвід роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з питань підготовки педагогів-андрагогів, учителів-словесників до інноваційної діяльності з використанням нових технологій методичного менеджменту інновацій.

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

118.    Роль товариства „Рідна школа" у книжковому русі Галичини кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. : автореф. дис. / О. С. Плитус ; НБУ ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 19 с.
Дисертація присвячена дослідженню внеску першого педагогічного товариства Галичини „Рідна школа" у розвиток українського книжкового руху.
119.    Цюп'як Р. Будинок, до якого ведуть сотні стежок і доріг / Р. Цюп'як. - Калуш, 2012. - 216 с. : іл.
Книга розповідає про історію заснування та розвитку освіти в прикарпатському селищі Войнилів. Написана на основі багатого фактичного матеріалу, архівних джерел, спогадів старожилів, випускників школи.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

120.    Брухаль Г. День народження вузу зустріли на роверах : [про відзначення 67-річчя ІФНМУ] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 5 жовт. (№ 187). - С. 7.
121.    Брухаль Г. Дні Чехії у Прикарпатському університеті / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 2 жовт. (№ 184). - С. 11.
122.    Брухаль Г. Нетрадиційно вирішили відзначити... : [про танцюв. флеш-моб студентів ПНУ ім. В. Стефаника під керівництвом викл. О. Деркачової та С. Ушневич з нагоди Дня укр. писемності та мови] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 9 листоп. (№ 212). - С. 8.
123.    Брухаль Г. Університетські фестини [на Івано-Франківщині] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 13 жовт. (№ 193). - С. 9.
124.    Тимків Б. Богдан Тимків: „Нині в нас сформувалося декілька потужних фахових шкіл" : [розмова з проф. ПНУ ім. В. Стефаника, авт. кн. „Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова" (Івано-Франківськ, 2012) / записав Т. Головко] / День. - 2012. - 7-8 груд. (№ 224-225). - С. 15 ; Вечірній Івано-Франківськ. - 2012. - 13 груд. (№ 47). - С. 11.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

125.    Ружицька С. Із колиски - у козаки : [про діяльність В. Павліва, тренера з бойов. гопака у Калуші] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 7-9 верес. (№ 98). - С. 19.
126.    Читайло О. „А їм літать охота..." : [про єдиний в Україні льотний табір „Чота крилатих" у с. Луквиця Богородчан. р-ну] / О. Читайло // Високий замок. - 2012. - 6-12 верес. (№ 164). - С. 9.

ТУРИЗМ

127.    Відкрийте для себе Рожнятівщину / кер. проекту М. Філіпович. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 14 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ.
Буклет розкриває рекреаційні ресурси Рожнятівського району - унікального в біогеографічному відношенні краю.
128.    Долина : Місто в Україні / Долинська міськрада ; текст В. Смолія. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 16 с. : фото.
У книзі розкривається історія та сьогодення, туристична привабливість та культурне життя міста Долини.
129.    Ковальчук О. По Центральних Горґанах : пішохід. маршрут / О. Ковальчук, Л. Глушко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний туризм. - 2012. - № 32. - С. 14-15.
130.    Шикеринець В. В. Актуальні проблеми управління і розвитку туризму на Прикарпатті : зб. навч.-метод. матеріалів / В. В. Шикеринець, Б. П. Савчук, Т. З. Маланюк ; Ін-т туризму ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.]. - Івано-Франківськ, 2011. - 59 с. - (Навчально-методичні матеріали ; вип. 48).
Збірник розкриває теоретичні засади державного управління у сфері туристичної та рекреаційної діяльності. Аналізуються можливості та перспективи розвитку туризму на Прикарпатті.

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

131.    Брухаль Г. Відкрито школу молодого журналіста [при Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки ж-стів України] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 10 жовт. (№ 190). - С. 14.
132.    Ігор Мельник : бібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / уклад. Л. Щербанюк. - Л. : Апріорі, 2012. - 87 с.
Бібліографічний покажчик містить інформацію про журналістську, публіцистичну, краєзнавчу та громадську діяльність Ігоря Мельника, уродженця Львова, який впродовж п'яти років був редактором часопису „Галицька брама".
133.    Соціальні медіа і влада / ІФОЦППК ; [відп. за вип. Л. В. Бойчук]. - Івано-Франківськ, 2012. - 39 с. - (Довідково-інформаційні матеріали ; вип. 51/12).
У випуску розглядаються питання використання сучасних комунікаційних технологій в роботі органів державної влади, дається характеристика програмних продуктів для проведення відео-конференцій, використання соціальних медіа для співпраці з громадськістю та ін.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

134.    Дригайло С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України [зокрема, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка] / Сергій Дригайло // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 21-25.
135.    Ілейжер Р. Волонтерство в Долинській ЦРБ Івано-Франківської області / Р. Ілейжер // Бібліотечна планета. - 2012. - № 4. - С. 17-18.
136.    Історія бібліотек Рожнятівщини: хроніка дат і подій : 65 р. Рожнятів. центр. район. б-ці, 35 р. Рожнятів. централіз. бібл. системі / упоряд. : М. В. Рибчак, О. М. Озаришин. - Рожнятів, 2012. - 65 с. : іл.
В книзі відображена історія розвитку бібліотечної справи на Рожнятівщині, починаючи від утворення читалень „Просвіти" кінця ХХ століття до сьогодення.
137.    Переможці Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів : [зокрема, Івано-Франків. центр. міська  дит. б-ка у 5-й номінації: Кращий сайт б-ки для дітей/юнацтва] // Культура і життя. - 2012. - 5 жовт. (№ 40). - С. 2.
138.    Трачук Л. Бібліотечний блог як прояв концепції „Бібліотека 2.0" : [зокрема, блог Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка „Бібліоміст Івано-Франківськ"] / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 9. - С. 22-25 : фото.
МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

139.    Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського / ред.-упоряд. Б. Ткачук ; відп. за вип. А. Ємчук ; пер. англ. мовою Г. Стефанюк. - Коломия, 2011. - 59 с. : іл.
В багатоілюстрованому виданні вміщено опис творів за видами народного мистецтва (дерево, кераміка, метал, шкіра, вишиття, ткацтво та одяг), які слугують своєрідним путівником залами музейної експозиції.
140.    Синиця О. Відрядження на все життя : спогади / О. Синиця. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 226 с. : іл.
Книга містить спогади О. Синиці, краєзнавця, організатора музейної справи в Івано-Франківській області, довголітнього директора обласного краєзнавчого музею, громадської діячки.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

141.    Барчук В. Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис : монографія / В. Барчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 415 с.
У монографії визначено лінгвістичний статус, граматичний зміст та структуру категорії темпоральності в сучасній українській мові. Обґрунтовано ієрархічну складну, надкатегорійну природу граматичної темпоральності, встановлено її інваріантну семантику. На матеріалі сучасної української мови здійснено аналіз формальних, семантичних, функціональних ознак темпоральних категорій, визначено принципи та засади їхньої лінгвістичної інтерпретації.
142.    Деркачова О. Літературна казка Великобританії : навч.-метод. посіб. / О. Деркачова, С. Ушневич. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 131 с. - (Літературна казка).
У навчально-методичному посібнику, підготовленому викладачами ПНУ ім. В. Стефаника, подано методичні рекомендації аналізу художніх творів, зокрема письменників-казкарів Великобританії.
143.    Зьомковська М. Мова моїх батьків : тлумач. слов. призабутих сл. укр. мови. Колискові, гаївки, весільні латканки, щедрівки, коляди, вертеп, віншування з с. Довгий Войнилів / М. Зьомковська. - Калуш : Акцент, 2010. - 183 с.
Тлумачний словник розкриває багатство розмовного стилю українського народу, а також містить деякі фольклорні матеріали з с. Довгий Войнилів Калуського району.
144.    Качкан В. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному відзеркаленні: панорама проблеми) : монографія. Ч. 2 : (2008-2011) / В. Качкан ; ІФМУ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 111 с.
На великому масиві епістолярних текстів, що належать визначним діячам українства, дослідник простежує проблемно-тематичні зрізи, а також тримає в полі зору амплітуду художніх виявів авторів.
145.    Качкан В. Постаті : студії, есеї, сильвети, рефлексії : у 2 т. Т. 1 / В. Качкан ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника ; за заг. ред. М. Романюка. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 571 с.
До книги увійшли художньо-документальні матеріали різних жанрів про визначних українських літераторів, вчених, митців, громадсько-культурних та просвітницьких діячів, зокрема М. Борисюка і Р. Смика, В. Залозецького і Р. Сембратовича, Р. Федоріва і Т. Мельничука,  В. Полєка і О. Коровая, Н. Чира і Є. Барана, Б. Губаля і Н. Стефурак, Б. Бринського і В. Вільшука... Окремий розділ присвячено творцям Українського Січового Стрілецтва: М. Галущинському, Р. Купчинському, О. Назаруку, Ю. Шкрумеляку, Л. Лепкому,  М. Угрину-Безгрішному,  М. Ірчану та ін.
146.    Качкан В. Українська література (література рідного краю) : навч. посіб.-хрестоматія. Ч. 1 / В. Качкан ; ІФНМУ [та ін]. - Івано-Франківськ, 2012. - 400 с.
Навчальний посібник-хрестоматія, укладений за хронологічним принципом, дає можливість поглиблено вивчати  як творчість письменників-класиків, так і наших сучасників, які, на жаль, відійшли з життя.
147.    Кононенко В. Текст і смисл : монографія / В. Кононенко ; голов. ред. В. М. Головчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін]. - К. ; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 272 с.
Монографія присвячена проблемам взаємодії тексту і смислу. На широкому матеріалі художніх текстів українських письменників простежено шляхи формування ідіолектів у світлі процесів мовомислення.
148.    Крайній І. Магія Циганського горба : [про с. Ліски Коломийс. р-ну та Я. Ясінського, письм. та популяризатора рідного краю] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 7-8 груд. (№ 184). - С. 20.
149.    Мандрик-Куйбіда К. Том 3: Родовід вкраїнський вічний : ст., рец., спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду / К. Мандрик-Куйбіда ; упоряд. В. Куйбіда. - Л. : Літопис, 2012. - 289 с.
Книга містить статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи, зокрема Є. Барана, Д. Павличка, Т. Салиги, Р. Постолянюк, Р. Ткача про К. Мандрик-Куйбіду.
150.    „Народе мій, я ще не все сказав... " : Ярослав Ткачівський : 55-річчю від дня народж. Я. Ткачівського  присвяч. / Упр. культури, національностей та релігій Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [наук. ред. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківьк : Симфонія форте, 2012. - 175 с.
Збірник  розкриває життєвий і творчий шлях Я. Ткачівського, відомого письменника, журналіста, депутата обласної ради, відповідального секретаря обласної організації Національної спілки письменників України, а також пропонує форми популяризації творчості митця у закладах культури та освіти.
151.    Ярославу Ткачівському - 55 : пам'ятка користувачу / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Від. краєзн. л-ри ; [уклад. : О. Черепович, О. Шаран, відп. за вип. Л. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2012. - 30 с.
До видання увійшли назви книг Я. Ткачівського та публікації його окремих творів у збірниках і періодичних виданнях, матеріали про автора та його творчість з фондів Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка.

ФОЛЬКЛОР

152.    Рожнятівщина в легендах та переказах / Рожнятів. центр. район. б-ка ; упоряд. : Н. В. Шищак, Г. М. Фреїшин. - Рожнятів, 2012. - 148 с. : іл.
В книзі вміщено легенди та перекази, зібрані учасниками конкурсу Рожнятівської ЦРБ „Легенди рідного краю".

МИСТЕЦТВО

153.    Брухаль Г. У Коломиї відкрито унікальний парк писанок / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 2 листоп. (№ 208). - С. 9.
154.    Вовк М. Скульптор Григор Крук : нарис життя і творчості : присвяч. 100-річчю від дня народж. / М. Вовк, М. Гнатюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 90 с. : іл.
У книзі, присвяченій дослідженню життя і творчості видатного українського скульптора Григора Крука, представлено низку документальних матеріалів з приватних колекцій, музеїв Івано-Франківська, Львова, Надвірної, Братишева на Тлумаччині, що містять значну цінність для збагачення та вивчення історії національної культури в контексті сучасності.
155.    Імпреzа: міжнародна бієнале : зб. ст. / упоряд. : І. Панчишин, А. Звіжинський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 183 с. - (Моє місто ; № 37).
Видання містить спогади, рефлексії безпосередніх учасників міжнародної бієнале „Імпреза", яка проводиться в Івано-Франківську з 1989 року. Статистика, світлини, репродукції допоможуть відчути атмосферу тих часів.
156.    Мистецька палітра Надвірнянщини / Від. культури і туризму Надвірн. РДА ; [кер. проекту О. Зварчук]. - [Б. м. : б. в.], 2012. - 33 с. : фото.
Видання знайомить з великим культурно-мистецьким і духовним потенціалом району: народним  аматорським ансамблем танцю „Горянка", духовим оркестром РБК, зразковим аматорським ансамблем бального танцю „Едельвейс" та ін.  
157.    Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова / Б. Тимків. - 2-е вид., переробл. і допов. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 315 с. : іл.
В книзі розглянуто питання становлення та розвитку сакральної й ужиткової дереворізьби в Україні та українській діаспорі. Дається аналіз художніх особливостей творів літургійного, обрядового, ужиткового та монументально-декоративного характеру, що утворюють цілісний об'ємно-просторовий інтер'єр як храмів, так і житлових та громадських споруд.
158.    Тисмениччина: Багата талантами земля / Від. культури та туризму Тисмениц. райдержадмін. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 29 с. : фото.
Видання містить інформацію про мистецькі творчі колективи району, зокрема народний аматорський вокальний ансамбль „Перлина", оркестр народної музики відділу культури та туризму райдержадміністрації та ін.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

159.    Кущ С. Про Лесю розповість акварель [на вист. за мотивами лірики Л. Українки, яку презентувала в Києві івано-франків. худож. Т. Павлик] / С. Кущ // День. - 2012. - 19-20 жовт. (№ 189-190). - С. 24.

160.    Павлик Т. Тетяна Павлик: „Мистецьке фото потребує чутливого світосприйняття" : [розмова з худож. з Івано-Франківська, яка взяла участь у фотоконкурсі „Дня" / записав В. Дубчак] // День. - 2012. - 19-20 жовт. (№ 189-190). - С. 17.
161.    Паляниця С. А тут роботи на півхвилини : [про творчі експерименти живописця Р. Бончука] / С. Паляниця // Експрес. - 2012. - 28-30 верес. (№ 107). - С. 14.
162.    ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО
163.    Баран Р. Розвиток гончарства. Селище Кути Косівського р-ну Івано-Франківської обл. : [кінець ХІХ-початок ХХ ст.] / Р. Баран // Народне мистецтво. - 2011. - № 1-4. - С. 98-101.
164.    Корпанюк В. Майстер над майстрами : до 190-річчя від дня народж. Ю. Шкрібляка  [основоположника гуцул. різьби з Яворова Косів. р-ну] / В. Корпанюк // Гражда. - 2012. - № 2/31. - С. 30-31.
165.    Костенко Т. Той Яворів, що гуцульський : [штрихи до портр. с. Яворів Косів. р-ну та вшанування тут класиків гуцул. різьби по дереву Ю. Шкрібляка (190 р.) і Ю. Корпанюка (120 р.)] / Т. Костенко // Високий замок. - 2012. - 10 жовт. (№ 188). - С. 7.
166.    Кучеренко О. Жительница Ивано-Франковска получила патент на вязание икон [Н. Соломко] / О. Кучеренко // Комсомольская правда в Украине. - 2012. - 8 ноября (№ 249) . - С. 15.
167.    Ружицька С. Це вам не китайська підробка! : [про М. Ватаманюк, майстриню в'язання з Коломийщини] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 30-31 жовт. (№ 120). - С. 14.
168.    Стражник Л. Візерунки... з посуду [використовують майстри-винахідники Прикарпаття для оздоблення фасадів будинків] / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 23 листоп. (№ 223). - С. 16.
169.    Стражник Л. Домашні ляльки : [про хобі тележурналістки Н. Теличко з Тисмениці] / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 19 жовт. (№ 197). - С. 16.
170.    Чуднов В. Торкає серце світу глибина: до 120-річчя від дня народж. Ю. Корпанюка [засл. майстра нар. творчості у техніці плоскої різьби, родом із с. Яворова Косів. р-ну] / В. Чуднов // Гражда. - 2012. - № 2/31. - С. 32-33.

МУЗИКА

171.    Близнюк М. Всі ми любимо співати : дит. пісенник / М. Близнюк, Л. Чупринчук. - Косів : Писаний Камінь, 2012. - 37 с. - (Бібліотека гуцульської школи).
Збірка пісень для дітей розкриває тематику Новорічних, Різдвяних, Великодніх свят, а також  Миколая,  Дня Матері та ін.

172.    Мацієвський І. Музичні інструменти гуцулів / І. Мацієвський. - Вінниця : Нова Кн., 2012. - 463 с.
В книзі розглядається культура гуцульського краю в аспекті її інструментарію, способу його виготовлення, побутування інструментальної музики, етномузичного мислення.
173.    Мандрик-Куйбіда К. Том 2: Піснями скріплюємо волю : із пісенної скарбниці К. Мандрик-Куйбіди / К. Мандрик-Куйбіда ; упоряд. В. Куйбіда. - Л. : Літопис, 2012. - 458 с.
У виданні представлені тексти пісень з долученими до них наспівами, а також додано неопубліковані раніше музично-фольклорні матеріали.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

174.    Брухаль Г. Допомагають зібрати торбу Святому Миколаю : [про традиц. на Прикарпатті акцію допомоги дітям-сиротам, організ. Мальтійс. службою допомоги за участю громадськості] / Г. Брухаль // Голос України. - 2012. - 21 листоп. (№ 221). - С. 16.
175.    В избушке Св. Николая  [в с. Пістинь Косів. р-ну] // Сегодня. - 2012. - 11 декабря (№ 280). - С. 8.
176.    Кузь І. (протоієрей). Становлення і розвиток Галицької Православної парафії Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого : історико-худож. нарис / І. Кузь (протоієрей). - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 126 с. : іл.
Книга доносить до читачів історію храму й парафії Святого Володимира в м. Галичі. Прикладом конкретних подвижників заохочує до доброго християнського життя і парафіяльної активності.
177.    Лаба В. Літопис парафії Лолин : дослідження / В. Лаба. - Л., 2012. - 60 с.
У дослідженні, зробленому з нагоди 120-річчя храму Перенесення мощей св. Миколая в селі Лолин  Долинського району, простежується історія місцевої парафії на основі вивчених архівних документів.
178.    Мартін Р. Спрага за Богом: практична допомога в особистій молитві / Р. Мартін. - Івано-Франківськ : Апостол, 2012. - 128 с.
У цій класичній праці про духовне життя Ральф Мартін дає відповіді на такі питання як: „Чи можлива молитва?", „Чи має вона якесь значення?", „Як ми молимося? Чому?". Головним одкровенням цієї книги є те, що знайти Бога можливо.  
179.    Чуйко О. Монастирі Галичини (середина ХVІ-початок ХХ століття) : монографія / О. Чуйко. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 188 с. : іл.
Монографія присвячена вивченню особливостей розвитку монастирів Галичини середини ХVІ - початку ХХ століть у контексті загально-національних і європейських суспільних процесів.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

180.    Вісник післядипломної освіти. №7 / МОЗ України ; Голов. упр. охорони здоров'я ; Івано-Франків. базовий мед. коледж. - Івано-Франківськ, 2012. - 96 с.
181.    Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Хімія. Вип. ХІV / [голов. ред. І. Ф. Миронюк]. - Івано-Франківськ, 2012. - 212 с.
182.    Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мистецтвознавство. Вип. 23. - Івано-Франківськ, 2011. - 221 с.
183.    Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 20. - Івано-Франківськ :  ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 264 с.
184.    Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 34-35. - Івано-Франківськ :  ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 313 с.
185.    Ділові рекомендації - 2012 : щоріч. обл. довід. / кер. проекту Г. Соляник ; відп. за вип. В. Фуштей. - Івано-Франківськ, 2012. - 240 с. - (Ділова Івано-Франківщина).
186.    Карпати: людина, етнос, цивілізація : наук. журн. з пробл. карпатознавства. 3'2011 / ПНУ ім. В. Стефаника ; голов. ред. В. Головчак. - Івано-Франківськ : Плай, 2011. - 230 с. - Текст укр., англ. мовами.
187.    Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 9 / [голов. ред. А. Самойленко ; відп. ред.: О. Артемович, А. Загороднюк]. - Івано-Франківськ : [Голіней О. М.], 2012. - 430 с.
188.    Наукові записки. Вип. № 2, 2011 р. / Івано-Франків. обл. музей визвольної боротьби ім. С. Бандери. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 182 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 
Андрусяк М. М. - 96
Арсенич П. - 57
Артемович І. - 40
Артемович О. - 187
Бабій Л. - 150, 151
Баран Є. - (145), 149
Баран Р. - 163
Барчук В. - 141
Батіг М. - 32
Бенмуна А. - 11
Близнюк М. - 171
Боберський Ю. - 45
Бойчук Л. В. - 92, 102, 105, 106, 133
Бондарев І. - 34, 46
Бончук Р. - (161)
Борисюк М. - (145)
Борущак Л. О. - 7
Бринський Б. - (145)
Брухаль Г. - 77, 81, 89, 108, 120-123, 131, 153, 174
Бурда І. - 15
Ватаманюк Д. - 35
Ватаманюк М. - (167)
Вдовиченко Г. - 1
Вилущак Т. - 116
Витко Т. Ю. - 98, 99
Вишневський О. - 36
Вівчарик О. - 37
Вільшук В. - (145)
Вітовський Д. - (27, 31)
Вовк М. - 154
Волошин Р. - (33)
Гаврилишин І. - 82
Гаврилишин П. - 111
Гаврилів І. - 19, 57
Гайдін А. - 3
Галущинський М. - (145)
Гандзюк Р. - 38, 48
Гітлер - 21
Главацька Л. - 62
Глушко Л. - 129
Гнатюк М. - 154
Головатий М. - 46, 48
Головко Т. - 124
Головчак В. - 147, 186
Грабовецький В. - 57, (58)
Грабовська О. - 19
Гречаник О. - 34
Губаль Б. - (145)
Гук В. - 20
Гуменюк А. І. - 97
Гуменюк Т. - 57
Данилюк М. О. - 64
Деркачова О. - (122), 142
Дзвінчук Д. І. - 90
Дмитрук І. - 21
Донніні А. - (32)
Дригайло С. - 134
Дубчак В. - 160
Дутчак В. Г. - 109
Дяк М. - (22)
Дяк О. - 22
Дяків В. - 3
Ємчук А. - 139
Жеребецький З. - 46
Загороднюк А. - 187
Заліщук А. - 110
Заліщук Д. - 4
Залозецький В. - (145)
Захарук Д. - 83
Заяць Т. - 34
Зварчук О. - 156
Звіжинський А. - 155
Зозуля І. - 3
Зьомковська М. - 39, 143
Ілейжер Р. - 135
Ірчан М. - (145)
Карась Г. В. - 109
Карпаш М. О. - 8
Каспрук С. - 23
Кафарська О. Б. - 115
Кафарський В. І. - 115
Качкан В. - 144-146
Киселюк О. - 45
Кіндратюк Б. - (112)
Кісь Г. Р. - 68
Кісь С. Я. - 67
Ковальчук О. - 129
Когут М. - 40
Козлов М. В. - 97
Колімбровський М. М. - 74
Колодрубська Н. В. - 68
Колодрубський В. П. - 68
Кононенко В. - 147
Копей Б. В. - 11
Копей В. Б. - 7
Корнута В. А. - 9
Коровай О. - (145)
Королько А. - 58
Корпанюк В. - 164
Корпанюк Ю.  - (165, 170)
Косило М. - (61)
Костенко Т. - 165
Костицький В. - (114)
Котурбаш Т. Т. - 8
Кочержук М. - 41
Кочержук Р. - 41
Крайній І. - 16, 42, 43, 87, 112, 148
Крайчук Ю. - 58
Крук Г. - (154)
Крючков О. - 69, 78
Кузь І. - 176
Куйбіда В. - 173
Купчинський Р. - (145)
Кухній Л. С, - 73
Кучеренко О. - 166
Кушнерчук М. - 18
Кушнірюк В. М. - 90, 100
Кущ С. - 159
Лаба В. - 177
Левандівський О. Т. - 72
Лепкий Л. - (145)
Литвин П. - (50)
Ліщук-Строцька І. - 24
Лукомський Ю. - 17
Луцишин В. М. - 103
Мазурик І. - 10
Максимців Г. - 38
Маланюк Т. - 130
Малімон В. - 91, 113
Мандрик-Куйбіда К. - (149), 173
Мариновська О. Я. - 117
Мартін Р. - 178
Марчук В. - 58
Марчук І. - 33
Мателешко О. Ю. - 6
Матковська М. М. - 94, 99, 107
Мацієвський І. - 172
Мельник Г. - 44
Мельник І. - (132)
Мельник О. - 17
Мельничук Т. - (145)
Мироненко І. - 101
Миронюк І. - 181
Монолатій І. - 46, 109
Морозюк В. - 25, 59, 60
Надворняк Я. - 13, 70, 93, 98, 104
Назарчук Д. - 84
Назарук О. - (145)
Невойса О. - 47
Озаришин О. - 136
Онисько О. Р. - 7
Остапович В. - 49
Павлик Т. - (159), 160
Павличко Д. - 149
Павлів В. - (125)
Паляниця С. - 161
Панчишин І. - 155
Пахомов В. М. - 66
Петрів М. - 41
Плитус О. С. - 118
Полєк В. - (145)
Поліщук Л. - 38
Попович В. В. - 95
Постолянюк Р. - 149
Потічний П. Й. - 33
Потіш Л. А. - 6
Проців О. Р. - 79
Рачкевич І. О. - 10
Реєнт О. - 50, 61
Рибіцький І. В. - 8
Рибчак М. - 136
Романко О. - 114
Романюк І. - 26
Романюк М. - 145
Роп'як Л. Я. - 7
Ружицька С. - 14, 52, 63, 125, 167
Савич В. І. - 72
Савчук Б. - 130
Саків О. Ф. - 73
Салига Т. - 149
Самойленко А. - 187
Сембратович Р. - (145)
Симчич М. - 27
Синиця О. - 140
Сич О. - 85
Скрипничук В. - 89
Слободян В. - 11
Смик Р. - (145)
Смолій В. - 128
Соломко Н. - (166)
Соляник Г. О. - 65, 185
Сталін - 21
Стельмах О. - 116
Стефанюк Г. - 139
Стефурак Н. - (145)
Стражник Л. - 76, 80, 168-169
Струк Н. П. - 64
Струтинський Б. - 40
Теличко Н. - (169)
Терпеливець-Кондрат І. - 53
Тимків Б. - 28, 124, 157
Ткач Р. - 149
Ткачівський Я. - (150, 151)
Ткачук Б. - 139
Трачук Л. - 138
Турчин М. - 29
Угрин-Безгрішний М. - (145)
Українка Л. - (159)
Ушкевич С. - (122), 142
Фаріон І. - 55
Федорів Р. - (145)
Федорчак Т. - 86
Федунків З. - 38, 48
Філіпович М. - 127
Фоменко Н. - 5
Фреїшин Г. - 152
Фуштей В. - 185
Харитон В. - 56
Химинець В. - 75
Хома І. - 30
Цюп'як Р. - 119
Черепович О. - 151
Чир Н. - (145)
Читайло О. - 126
Чорновол І. - 31
Чуднов В. - 170
Чуйко О. - 179
Чупринчук Л. - 171
Шаповал А. - 12
Шаран О. - 151
Шеремет В. - 2
Шикеринець В. В. - 97, 130
Шищак Н. - 152
Шкварла Р. О. - 9
Шкляр М. - 110
Шкрібляк Ю. - (164, 165)
Шкрумеляк Ю. - (145)
Шкутяк З. - 87
Щербанюк Л. - 132
Щербін Л. - 88
Якуц І. Б. - 115
Янко М. - (16)
Яремчук В. - 45
Ясінський Я. - (148)

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка