Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик за липень-вересень 2012 року   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у липні-вересні 2012 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
    Оскільки бібліотека видає щоквартальні бібліографічні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного видання не включена інформація з цих тем.
Покажчик стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, освітянам, студентам, бібліотечним працівникам, усім тим, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:    О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                    І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                   Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Національний природний парк „Гуцульщина" / В. В. Пророчук. - Косів, 2012. - 20 с. : фото.
Видання містить матеріал про Національний природний парк „Гуцульщина", розташований  у межах Косівського району.                                                                                                                                                                                                                                                        
2.    Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Українських Карпат : монографія / за ред. Б. Й. Маєвського. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 207 с.
Наведено короткий огляд існуючих поглядів зі структурно-тектонічної будови та нафтогазоносності Передкарпаття і Зовнішніх Карпат.
3.    Приходько М. Стан земель в реґіоні Українських Карпат та їх екологічна безпека / М. М. Приходько // Український географічний журнал. - 2012. - № 2. - С. 43-48.
4.    Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій : матеріали міжнар. науково-практ. конф., присвяч. 10-річчю НПП „Гуцульщина", Косів, 18-19 трав. 2012 р. - Косів : ПП Павлюк М. Д., 2012. - 389 с.
Матеріали збірника присвячені проблемам функціонування ПЗФ, збереженню біорозмаїття флори й фауни, об'єктів неживої природи, дослідження етнокультурної спадщини, сакральної архітектури, ономастики, а також питанням екологічної освіти та виховання, розвитку рекреації.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

5.    Бойко В. Проектування експлуатації нафтових свердловин : підручник / В. Бойко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 783 с.
Викладено теоретичні положення термодинаміки і гідрогазодинаміки усталених потоків однорідної рідини, газу та газорідинної суміші у вертикальних трубах, методи розрахунків властивостей нафтового і природного газів, нафти, пластової води, водонафтової емульсії, газоводонафтових сумішей.
6.    Добровольська А. Інформаційні технології у фармації. Тестові завдання : навч. посіб. Ч. 1 / А. Добровольська ; за ред. М. І. Мойсеєнка. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 203 с.
7.    Добровольська А. Медична інформатика. Тестові завдання : навч. посіб. / А. Добровольська ; за ред. М. І. Мойсеєнка. - Вид. 5-е, допов. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011-2012. - 266 с.
8.    Добровольська А. Основи медичної інформатики та обчислювальної техніки. Тестові завдання : навч. посіб. / А. Добровольська. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 191 с.
Посібники призначені для допомоги студентам у здійсненні контролю якості знань, одержаних під час їх аудиторної і самостійної роботи, а також для підготовки до підсумкового модульного контролю.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

9.    Розпитування та фізикальне обстеження хворого терапевтичного профілю : навч. посіб. для студ. ІІІ-VІ курсів мед. вузів / В. Є. Нейко, І. В. Тимків, М. В. Близнюк, Н. І. Ромаш та ін. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 144 с. : іл.
У навчальному посібнику, підготовленому співробітниками кафедри пропедевтики ІФНМУ,  детально висвітлені та наведені у вигляді коротких алгоритмів методики фізикального обстеження хворого.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

10.    Грабовецький В. Скит Манявський серед монастирів Прикарпаття ХІІ-ХVІІІ ст. в літописі та ілюстраціях : до 400-річчя заснування / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей О. Довбуша. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2012. - 387 с.
В книзі вміщено дослідження з історії та культури старовинного прикарпатського монастиря Скиту Манявського. Видання цінне тим, що воно багато ілюстроване старовинними гравюрами, схемами, живописними картинами, світлинами.
11.    Кузяк А. Польские охранные блокгаузы у железнодорожного моста на реке Днестр : [фортифікац. споруди між станціями сіл Єзупіль і Дубівці] / А. Кузяк, М. Ющенко, А. Чемеринський // Фортовед. - 2012. - № 5. - С. 14-29.
12.    Узлова І. Де могила князя? [Данила Галицького] / І. Узлова // Україна молода. - 2012. - 31 серп.-1 верес. (№ 128). - С. 3.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

13.    Івано-Франківська станиця Галицького братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії Української Національної Армії : альбом. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ,  2012. - 224 с. : іл.
Альбом присвячено діяльності стрілецької дивізії „Галичина", причинам її виникнення, історії створення Івано-Франківської станиці галицького братства колишніх вояків 1-ї Української дивізії УНА.        

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

14.    Андрусяк М. Останні з когорти „залізних" : докум.-худож. повість / М. Андрусяк ; ред. М. Васильчук. - Вид. 2-е, випр. - Коломия : Вік, 2012. - 447 с.
Документально-художня повість про героїчні і водночас трагічні сторінки національно-визвольної боротьби на терені Коломиї та Коломийщини написана на основі архівних матеріалів та свідчень очевидців.
15.    Біля повстанської ватри : жертовність борців ОУН-УПА Тисмениц. р-ну у спогадах та шанобливім слові. Кн. 3 / ред. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 191 с.
В книзі розкриваються невідомі сторінки життя і революційної діяльності полковника УПА М. Медвідя з Тисмениці, перелік боїв УПА з німцями впродовж 1943-1944 років, спогади про бойові дії вояків УПА.
16.    Бурнашов Г. Герой, визнаний Нацією : докум. повість / Г. Бурнашов ; фракція ВО „Свобода" в Івано-Франків. облраді. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. - 119 с.
Книга знайомить з життям та безкомпромісною політичною діяльністю Провідника ОУН С. Бандери. Твір доповнений цікавими документами, світлинами, що надають йому переконливої достовірності.

17.    Ковальчук М. На чолі Січових Стрільців. Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в 1917-1921 рр. / М. Ковальчук. - К. : УВС ім. Ю. Липи, 2010. - 287 с.
Книга присвячена діяльності видатного українського військового і громадсько-політичного діяча Є. Коновальця в добу національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
18.    Літопис УПА : Нова серія. Т. 19 : Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951 : Док. і матеріали. - К. ; Торонто, 2012. - 784 с.
Збірник включає звітно-інформаційні документи структур ОУН Буковини, інструкції, пресові видання, деякі матеріали УПА та СБ, а також документи радянських органів держбезпеки, що вели боротьбу з українським визвольним рухом.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

19.    Благословенна Богом Городенківська земля : іст.-краєзн., турист. путівник Городенківщини / текст : Я. Левкун. - Городенка, 2012. - 60 с. : фото.
Історико-краєзнавчий, туристичний фотопутівник знайомить з одним із чудових куточків Покутського краю - Городенківщиною, його святими місцями, пам'ятками, мистецьким, спортивним життям та ін.
20.    Васильчук М. Українська видавнича справа в Коломиї (друга половина ХІХ-ХХ ст) : монографія / М. Васильчук. - 2-е вид., переробл. і допов. - Коломия : Вік, 2012. - 218 с. - (Коломийська бібліотека ; вип. 12).
У книзі читач знайде розповідь про історію започаткування та становлення друкарства в Коломиї як першооснови для розбудови національно зорієнтованого інформаційного простору.
21.    Івано-Франківськ : безальтерн. мистец. путівник: 350-річчю надання містові магдебурзького права присвяч. / упоряд. М. Джичка. - Івано-Франківськ : Форумс, 2012. - 205 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ.
Мистецький путівник пропонує туристам подорож незабутніми та цікавими місцями Івано-Франківська, розповідає історії, які дозволяють вловити унікальний шарм урбаністичного середовища, подає детальні туристичні маршрути та ін.
22.    Крайній І. Оаза на берегах Прута : [с. Микуличин Яремчан. місьради] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 24 лип. (№ 106). - С. 12.
23.    Марчук Л. Іменини столиці Прикарпаття : [350-річчя Івано-Франківська] / Л. Марчук // Віче. - 2012. - № 11. - С. 64-65.
24.    Нагірний В. Недавні історії давнього міста : 770-річчю першої згадки про Коломию присвячую / В. Нагірний. - Коломия : Вік, 2011. - 240 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 10).
Відомий коломийський краєзнавець і тележурналіст подає у книзі сценарії, написані в стилі художньої документалістики для телепроекту „Місто Кола - спадок предків".
25.    Пожоджук Д. Святкує Космач - келія сонця : [урочистості в с. Космач Косів. р-ну з нагоди 600-річчя села] / Д. Пожоджук // Українське слово. - 2012. - 25-31 лип. (№ 30). - С. 9.
26.    Про введення в обіг пам'ятних монет „350 років м. Івано-Франківську" // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 6. - С. 42.
27.    Про відзначення 800-річчя міста Тлумача Івано-Франківської області : Постанова Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. - 2012. - 1 серп. (№ 136). - С. 12.
28.    Топографія історична. Коломия : перший іст. нарис про Коломию: 770-річчю першої писемної згадки про Коломию присвячено / текст опрацював, подав до нього слов. і прим. М. Савчук ; пер. з пол. та нім. Й. Ріпецького. - Коломия : Вік, 2011. - 48 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 9).
Книга містить перший історичний нарис про Коломию, який упродовж 1865-1866 років публікувала перша українська коломийська газета „Голосъ Народный".
29.    Харитон В. Стриганці : сторінки історії / В. Харитон. - Івано-Франківськ : Лік, 2012. - 99 с. : іл., фото.
В книзі у хронологічно-тематичному порядку висвітлюються окремі сторінки історії села Тисменицького району.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

30.    Крайній І. Українець, який відкопав „празьку культуру" : [про городенків. краєзнавця Ярослава Левкуна та акад. І. Борковського] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 4 лип. (№ 95). - С. 10.

ЕТНОГРАФІЯ

31.    Горблянський Ю. Бойківські колядки та віншування з села Липовиця Рожнятівського району Івано-Франківської області / Ю. Горблянський // Міфологія і фольклор. - 2012. - № 1. - С. 81-87.
32.    1000 джерел про бойків : матеріали до бібліогр. Бойківщини / уклала Н. Кляшторна. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 48 с.
Книга є першою спробою зібрати та систематизувати наукову та науково-популярну літературу, присвячену Бойківському краю та його мешканцям.

ЕКОНОМІКА

33.    Москалевич І. П'ять облгазів на трьох : [блокуючі пакети „Івано-Франківськгазу" продають Д. Фірташу] / І. Москалевич // Дзеркало тижня. - 2012. - 11 серп. (№ 27). - С. 10.
34.    Попович В. „Спрямовуємо бізнес-потенціал у конструктивне русло" : [розмова з дир. департаменту, заст. голови Івано-Франків. ОДА, уродженцем смт Ланчин Надвірнян. р-ну / записала С. Ісаченко] // Урядовий кур'єр. - 2012. - 31 серп. (№ 1560. - С. 6.
35.    Янко І. Солеварні міста гуцульсько-покутської межі / І. Янко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 285 с. : іл.
У дослідженні розкрито причини появи більшості поселень Гуцульщини і Покуття та виникнення тут міст, охарактеризовано технічні та технологічні особливості солеварних комплексів та визначено основні закономірності розвитку інфраструктури солеварних містечок, їхню топоніміку, геральдику тощо.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

36.    Баланюк І. Розвиток організації сільськогосподарських підприємств : монографія / І. Ф. Баланюк, Н. Р. Мегедин. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. - 200 с. : табл.
У монографії досліджено теоретичні основи розвитку організації сільськогосподарських підприємств, оцінено тенденції та проблеми, встановлено основні функціональні складові, які спричинюють перехід їх організації на новий етап розвитку.
37.    Назарук В. Голодний пес як символ розпаювання : [про несправедливе розпаювання майна колгоспу „Ленінська іскра", який діяв у селах Старі Кривотули, Красилівка, Нові Кривотули та Терновиця Тисмениц. р-ну Івано-Франків. обл.] / В. Назарук // Україна молода. - 2012. - 19 лип. (№ 104). - С. 10.
38.    Назарчук Д. На Прикарпатті нові заводи : [свинокомплекс у с. Лани Галиц. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 1 серп. (№ 139). - С. 6.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

39.    Марчук Л. Іван Мосюк головує в селі Старуня Богородчанського району на Івано-Франківщині, відколи Україна стала незалежною : [про розв. у селі місц. самоврядування] / Л. Марчук // Віче. - 2012. - № 15-16 (серп.). - С. 40-42.
40.    Стражник Л. Самоврядування по-рашківськи : [про с. Рашків Городенків. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 17 серп. (№ 152). - С. 13.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

41.    Гражда С. Скалічили на 151 тисячу євро : [Європ. суд з прав людини присудив Б. Савицькому із с. Поточище Городенків. р-ну найбільшу в історії України суму компенсації] / С. Гражда // Україна молода. - 2012. - 3-4 серп. (№ 113). - С. 1, 2 ; Голос України. - 2012. - 11 серп. (№ 147). - С. 21.
42.    Дзвінчук Д. Вступ до спеціальності : курс лекцій / Д. І. Дзвінчук, В. І. Малімон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 172 с.
Посібник підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю „Державна служба".
43.    Зеліско А. Правовий статус споживчих товариств : монографія / А. В. Зеліско. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 183 с.
Монографія присвячена комплексному дослідження правової природи споживчих товариств як суб'єктів цивільних правовідносин.
44.    Координати управління : зб. наук. праць. Вип. 1, 2 / за ред. Д. І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ. - Місто НВ, 2012.
Вип. 1. - 236 с.
Вип. 2. - 234 с.
Статті збірника наукових праць висвітлюють актуальні питання розв'язання управлінських, політичних, гуманітарних, кадрових, соціальних та економічних проблем у процесі реформування вітчизняного державного управління в умовах глобалізації та євроінтеграції.

45.    Пам'ятка з інтелектуальної власності : довід. посіб.-практикум / Обл. орг. Т-ва винахідників і раціоналізаторів України ; редкол. : В. В. Попович та ін. - Івано-Франківськ, 2012. - 113 с.
Пам'ятка містить базу довідкових відомостей з основ інтелектуальної власності, зразки оформлення заявочних документів для набуття права на об'єкти інтелектуальної власності та ін.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

46.    Тугай Л. Звуки та дії у просторі : [про фест. „Арт-поле" в с. Уніж Городенк. р-ну] / Л. Тугай // День. - 2012. - 19 лип. (№ 124). - С. 10.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

47.    Гой Т. Диференціальні та інтегральні рівняння : навч. посіб. / Т. П. Гой, О. В. Махней ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 354 с.
У посібнику викладено основи теорії звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, а також деякі близькі питання (рівняння з частинними похідними першого порядку, основи стійкості та ін.).
48.    Збірник тестових завдань з математики / О. Р. Никифорчин, Р. І. Собкович, А. І. Казмерчук [та ін.] ; ПНУ ім. В. Стефаника. - 3-є вид., випр. і допов. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 267 с.
Збірник містить тестові завдання закритої форми для підготовки до зовнішнього оцінювання знань з математики.

ОСВІТА

49.    Нижник О. Шкільна палітра, або Таке життя... / О. Нижник. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2012. - 208 с.
Книга розповідає про Учительку, яка вміє жити мудро і гордо, яка уміє любити, і навчати, виховати особистість, і при цьому живе не у віртуальному вимірі, а у реальному житті, з його добром і злом, з його радощами і складнощами.

50.    Сахневич І. Практикум для самостійного оволодіння основами медіакомпетентності : метод. вказівки та завдання / І. А. Сахневич ; ІФНТУНГ ; за заг. ред. Г. В. Онкович. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 117 с.
Практикум підпорядкований завданням самостійного оволодіння навичками медіакомпетентності в процесі роботи над найпоширенішими серед молоді навчальними медіазасобами: друкованими та Інтернет-газетами, Інтернет-сайтами та ін.
51.    Черкаська Л. ХVІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії [у м. Івано-Франківську] / Л. Черкаська // Історія України. - 2012. - № 29-30. - С. 3-14.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

52.    Ружицька С. У нас - велоклас! : [у с. Загайпіль Коломийс. р-ну створено парк для велоекстремалів] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 17-19 серп. (№90). - С. 19.

ТУРИЗМ

53.    Вакс П. Медовое время : [турист. привабливість Коломиї] / П. Вакс // Лиза - 2012. - № 33. - С. 44-45.
54.    Городенківщина : путівник / текст, фото Я. Левкуна. - Т. : Наш Світ, 2011. - 1 к. : фото, текст. - (Історія-культура-туризм).
55.    Писанкове Прикарпаття : Івано-Франків. обл. / авт. фільму О. Іроденко ; кер. проекту В. Семків ; дизайн і програмув. С. Римара. - Івано-Франківськ, 2011. - 1 електрон. опт. диск.
56.    Пендерецький О. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О. Пендерецький ; за ред. Я. Б. Олійника. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 225 с.
У монографії сформульовано теоретичні і практичні основи нового наукового напрямку в туризмі - промислового. Досліджено чинники, що впливають на розвиток промислового туризму на прикладі Карпатського суспільно-географічного району.
57.    Собашко В. Мандрівки з Яремчого : путівник-довід. / В. Собашко ; за ред. Я. Довгана. - Вид. 2-ге, виправ.та допов. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 52 с. : іл.
В путівнику описано 20 пішохідних маршрутів різної складності з виходом із Яремчого.  Супроводжуються детальними описами місцевості, місць для привалів, ночівлі та харчування.

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

58.    Журналісти Прикарпаття : довід. вид. / ред.-упоряд. В. Плахта. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 352 с. : іл.
У книзі зібрано й упорядковано короткі відомості з історії розвитку на Прикарпатті засобів масової інформації, вміщені творчі біографії журналістів і найвідоміших громадських кореспондентів.
59.    Павлюк М. Радіо „Воскресіння" - унікальне явище в історії інформаційного простору України у 1989-2009 роках / М. Павлюк ; Нац. н.-д. ін-т українознав. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 335 с.
У книзі з'ясовується розвиток релігійного радіомовлення від тоталітарної Української Радянської Соціалістичної Республіки 1989 р. до відновлення та становлення незалежності України у 2009 р.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

60.    Костенко М. Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні : [зокрема, в Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка] / М. Костенко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 3. - С. 37-41.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

61.    Випасняк Г. Агіографічні мотиви в сучасній українській прозі : монографія / Г. Випасняк ; наук. ред. Р. Голод. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2012.  - 252 с.
В дослідженні звертається увага на відродження в українській літературі сьогодення такого художнього жанру сакрального характеру, як житія святих, та на особливості його функціонування в нових умовах. Особливу увагу в монографії приділено cучасній українській прозі, в якій використано агіографічний матеріал як жанрову основу чи стилістичний компонент. Передусім, це твори Валерія Шевчука, Катерини Мотрич, Володимира Дрозда, частково Юрія Андруховича, Євгена Гуцала, Тані Малярчук, Любові Пономаренко, Тараса Прохаська, Олександра Шугая.
62.    Істин М. Поет „Планети наступного слова" / М. Істин. - Івано-Франківськ : Самвидав, 2012. - 23 с.
Видання подає творчі біографії та твори членів Івано-Франківського літоб'єднання „Планета наступного слова".
63.    Косминіна П. Паростки правди, любові і болю: творчість Михайла Василенка : роздуми, літ.-критич. ст. / П. Косминіна ; ред. О. Урбанська, худож. С. Урбанська. - Коломия : Вік, 2011. - 239 с.
Роздуми вчительки про творчість поета, журналіста, науковця, літературознавця, публіциста, перекладача М. Василенка, автора книг про І. Франка, зокрема упорядника його маловідомих творів „Мозаїка".
64.    Крайній І. Із Вербівців - до зірок Голлівуду : [про актора і письм. світ. слави А. Гранаха, уродженця с. Вербівці Городенк. р-ну та його автобіогр. роман „Ось іде людина" у пер. Г. Петросаняк (з нім. мови)] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 14 серп. (№ 118). - С. 13.
65.    Літературний StanislawIФ від Ф. Карпінського до наших днів : антологія / упоряд. : В. Л. Єшкілєв, І. М. Бондарев ; передм. В. Л. Єшкілєва. - Х. : Фоліо, 2012. - 385 с. : іл., фото.
Антологія, присвячена 350-річчю Івано-Франківська, вміщує твори відомих містян за три з половиною століття. Збірку відкриває польський поет і драматург Ф. Карпінський, а сучасний Івано-Франківськ репрезентовано творчістю письменників різних напрямів, зокрема представників Станіславського феномена.
66.    Цівкач О. Літературне краєзнавство : пол. л-ра Прикарпаття (ХV-перша половина ХХ ст.) : хрестоматія. Ч. 1 / О. М. Цівкач. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 272 с. : іл., портр. - Текст: укр., пол.
У виданні зібрані, упорядковані й написані нові біографічні розвідки про польських прозаїків, драматургів, поетів і культурних діячів, які народилися, вчилися та діяли на території міста Станіславова та Станиславівського воєводства - Каєтана Абгаровича, Садока Баронча, Станіслава Вінценза, Францішка Карпінського, Кароля Свідзінського та ін. Біографічні дані проілюстровані уривками з художніх творів польською мовою, щоб читачі мали змогу пізнати оригінальну творчість цих митців.
67.    Якібчук М. І в храм свободи увійти: творчість Зеновія Красівського та о. Ярослава Лесіва: дискурс нац. ідентичності / М. Якібчук. - Коломия : Вік, 2012. - 191 с.
Книгу присвячено осмисленню дискурсу національної ідентичності в 1960-80-х роках у взаємозв'язку з творчістю українських поетів-дисидентів З. Красівського і Я. Лесіва.

ФОЛЬКЛОР

68.    Гойсан В. Мовна картина світу, відображена в народних колядках з Лемківщини / В. Гойсан. - Горлиці, 2010. - 286 с.
Книга розкриває маловідомий символічний світ лемківських народних колядок, які досі збереглися в пам'яті лише найстаршого покоління.
69.    Коломийки дзвиняцькі: записала з пам'яті Анна Мацько / засн. серії й упоряд. М. Савчук. - Коломия : Вік, 2012. - 30 с. - (Автентичні коломийки-20.
У збірнику вміщено 150 коломийок з бойківського села Дзвиняч Горішний Богородчанського району.

МИСТЕЦТВО

70.    Богдан Іванович Губаль : бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя творч. діяльн.) / упоряд. : О. Б. Гуцуляк, І. М. Арабчук ; голов. ред. В. М. Головчак ; авт. передм. Н. П. Бабій. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 63 с. - (Вчені Прикарпатського національного університету).
У бібліографічний покажчик увійшли статті, посібники, каталоги, участь у виставках, мистецькі роботи Б. Губаля, професора кафедри дизайну, історії і теорії мистецтв Інституту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника.
71.    Губаль Б. Гобелен : альбом-каталог / Б. Губаль ; авт.-упоряд. Н. Бабій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 83 с. : іл.
Альбом знайомить із творчістю відомого мистецтвознавця Б. Губаля, значна кількість гобеленів якого є справді унікальною завдяки новизні образного рішення.
72.    Долина у променях: з нагоди річниці фотоклубу „Промінь" : фотокаталог. - Долина, 2012. - 32 с. : фото.
У фотоальбомі представлені світлини фотографів - членів Долинського народного фотоклубу „Промінь", який діє при музеї „Бойківщина".  
73.    Пилип'юк - еталон: Блиск і убогість сучасних фотокнижок : [про фотокн. В. Пилип'юка] // Україна молода. - 2012. - 25 лип. (№ 107). - С. 13.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

74.    Мелодія живопису Анатолія Калитка : присвяч. 70-річному ювілею худож. : каталог / авт.-упоряд. : В. Д. Молинь, В. С. П'ясецька. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 128 с. : іл.
В альбомі представлено живописні і графічні твори А. Калитка, провідного викладача Косівського інституту прикладного й декоративного мистецтва ЛНАМ.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

75.    Гаврилко Д. Геній різьбярства прибув до Києва із синами, онуками і правнуками : [про вист. „Різьбяр Юрій Шкрібляк та його школа" з нагоди 190-річчя від дня його народж. у Нац. центрі нар. культури „Музей Івана Гончара" ] / Д. Гаврилко // Українське слово. - 2012. - 1-7 серп. (№ 31). - С. 8.
76.    Крайній І. Майстер і „Гуцулочка" : [про різьбяра Ю. Цепецавера, власника гостин. двору „Гуцулочка" у с. Микуличин Яремч. міськради] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 15 серп. (№ 119). - С. 9.
77.    Ружицька С. Натягай обруч, Василю! : [про майстра В. Мочернюка із с. Іванівці Коломийс. р-ну, що відроджує традиції гуцул. боднарства] / С. Ружицька // Експрес. - 2012. - 10-12 серп. (№ 87). - С. 14.
78.    Юрченко І. Гуцульська різьба. Візуально-морфологічні закономірності орнаменту: теорія і практика : монографія / І. Юрченко. - Л. : Львів. політехніка, 2011. - 365 с. : іл.
У монографії вперше в українському мистецтвознавстві досліджено візуальні й морфологічні властивості орнаменту гуцульської різьби. Значна частина монографії висвітлює дослідження методології використання етномистецьких традицій формоутворення орнаменту у проектно-художній практиці.
МУЗИКА

79.    Волосянко Б. Хорові твори (для чоловічого хору без супроводу та з авторським музичним супроводом) / Б. Волосянко ; відп. за вип. З. Кияк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 428 с. : ноти.
До пісенника ввійшло понад сто пісень як українських, так і зарубіжних композиторів, а також народних за власною обробкою Б. Волосянка, доцента ІФНМУ, художнього керівника, дириґента відомих народних чоловічих хорових колективів сіл Кривотул, Радчі та „Сурми".
80.    Назарчук Д. „Солодка Даруся" заспівала. Та ще й як! : [про перший сольний концерт актриси Івано-Франків. облмуздрамтеатру Г. Баранкевич] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 23 черв. (№ 115). - С. 21.
81.    Пісенна царина Марії Турик / упоряд. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 191 с.
У книзі представлені різножанрові народні пісні, записані з уст Турик Марії Федорівни, яка народилася і проживає в селі Клубівці Тисменицького району.
82.    Філоненко Л. Фольклористична діяльність Михайла Тимофіїва : навч. посіб. / Л. Філоненко, О. Німилович ; пер. на англ., нім. мови В. Шон ; пер. на фр. І. Рубанович. - Вид. 2-ге, випр. й допов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 196 с. : портр., іл., ноти, фото.
В навчальному посібнику аналізується життєвий та творчий шлях педагога, науковця, виконавця-віртуоза на народних музичних інструментах й збирача музичного інструментарію М. Тимофіїва, уродженця с. Мишин Коломийського району.

ТЕАТР

83.    Петрів В. „Якщо куліса пахне порохом, театр живе" : [розмова з дир. та худож. кер. Рівнен. муздрамтеатру, уродженцем с. Старий Мартинів Галиц. р-ну / записала  І. Омелянчук] // Урядовий кур'єр. - 2012. - 30 серп. (№ 155). - С. 9.
84.    Струтинський Б. „Мрію про національний мюзик-хол з вітчизняними брендовими іменами" : [розмова з худож. кер. Київ. нац. академ. театру оперети, уродженцем с. Старий Лисець Тисмен. р-ну / записала Л. Семака] // Урядовий кур'єр. - 2012. - 30 серп. (№ 155). - С. 12.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

85.    Білик А. Біблійні жінки в книгах Ісуса Навина, Суддів, Рут / А. Білик. - Т. : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 168 с. : іл.
На прикладі життя біблійних жінок автор, івано-франківський християнський письменник, намагається показати, як ми повинні жити, щоб бути щасливими.
86.    Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви / упоряд. і літ. ред. І. Голота. - Л. : Друк. куншти, 2012. - 264 с.
Видання містить,  зокрема,  декрет про заснування Івано-Франківської митрополії УГКЦ, Грамоту про іменування Преосвященного Владики Володимира (Війтишина) Митрополитом Івано-Франківської митрополії УГКЦ, інші повідомлення, звернення і промови,послання, проповіді тощо.
87.    Великий Скит Український Афон: Манявський Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир. - Івано-Франківськ : Лік, 2012. - 86 с.
Книга розповідає про заснування, розвиток і сучасний стан Манявського монастиря, його святині, порядок богослужінь.
88.    Вуянко М. Святоіванівський монастир у Пістині / М. Вуянко ; рецензенти : С. Мудрий, В. Грабовецький. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 79 с.
У роботі досліджується історія одного із найдавніших чернечих осередків Гуцульщини - пістинського монастиря, який у другій половині ХІV ст. започаткував розвиток с. Пістинь Косівського району.
89.    Галицькі іконостаси і церковна археологія / Б. Бойчук, С. Кияк, І. Коваль [та ін.] ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 198 с. : іл.
На основі великого джерельного матеріалу, вивченого авторами в музейних колекціях України та безпосередньо в храмах, літописної інформації, а також монографічних узагальнень вітчизняних і зарубіжних археологів і мистецтвознавців  зроблено висновок, що одним із головних центрів іконописного мистецтва середньовічної Європи був княжий Галич - столиця Галицько-Волинської держави. Саме на теренах Галицької землі вони проаналізували особливості іконографії Львівської і Жовківської художніх шкіл (ХVІ-ХVІІІ ст.) - провідних тогочасних іконографічних осередків України.
Важливе місце у книзі відведено визначним пам'яткам сакрального мистецтва Прикарпаття: іконостасу Святодухівської церкви в Рогатині (середина ХVІІ ст.), Богородчанському іконостасу (1698-1705 рр.), який створив уславлений митець Йов Кондзелевич.
90.    Драбчук І. Таємниця Духової Криниці / І. Драбчук. -  Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 96 с.
У книзі розповідається про одне із священних місць Галичини - чудотворне джерело Духову Криницю. Історичні нариси відтворюють минувшину цієї святині від прадавніх часів до наших днів.
91.    Концур-Карабінович Н. Греко-Католицька церква. Початки підпілля : (Львів. собор 1946 р. в антиунійній політиці рад. тоталітар. режиму) : монографія / Н. М. Концур-Карабінович ; за ред. В. В. Марчука. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 215 с.
Монографія присвячена важливій проблемі стосунків між Українською ГКЦ і радянським комуністичним режимом після включення західноукраїнських земель до складу Радянського Союзу. З нових позицій висвітлено початки переходу УГКЦ  на підпільне становище,  ін.
92.    Людська любов у Божому задумі : з праць Блаженного Папи Івана Павла ІІ „Теологія тіла" та „Любов і відповідальність" / упоряд. Л. Григоренко, ЧНІ ; богослов. ред. і рец. І. Козовик. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 40 с.
У книзі зібрані „діамантові" думки Блаженного Папи Павла ІІ про правдивість людської любові згідно Божого задуму, яка пізнається у чистоті та безкорисливості, має займати головний престіл душі людини.
93.    Пилипів І. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918-1939 рр.) : монографія / І. В. Пилипів ; наук. ред. О. Є. Лисенко. - Т. : Екон. думка ТНЕУ, 2011. - 440 с.
Монографія є першим комплексним науковим дослідженням ролі Греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Східної Галичини 1918-1939 років. У роботі розкрито значний внесок ГКЦ у формування національної самосвідомості українців, висвітлено участь духовенства у становленні та організації ЗУНР, проаналізовано організаційну структуру ГКЦ та ін.  

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

94.    Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. ХХХІІ-ХХХІІІ. - Івано-Франківськ :  ПНУ ім. В. Стефаника, 2012. - 399 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Абгарович К. - (66)
Андрусяк М. - 14
Андрухович Ю. - (61)
Арабчук І. М. - 70
Бабій Н. П. - 70, 71
Баланюк І. - 36
Бандера С. - (16)
Баранкевич Г. - (80)
Баронч С. - (66)
Білик А. - 85
Близнюк М. В. - 9
Бойко В. - 5
Бойчук Б. - 89
Бондарев І. М. - 65
Борковський І. - (30)
Бурнашов Г. - 16
Вакс П. - 53
Васильчук М. - 14, 20
Випасняк Г. - 61
Війтишин В. - (86)
Вінценз С. - (66)
Волосянко Б. - 79
Вуянко М. - 88
Гаврилко Д. - 75
Гой Т. - 47
Гойсан В. - 68
Головчак В. М. - 70
Голод Р. - 61
Горблянський Ю. - 31
Грабовецький В. - 10, 88
Гражда С. - 41
Гранах А. - (64)
Григоренко Л. - 92
Губаль Б. І. - (70), 71
Гуцал Є. - (61)
Гуцуляк О. Б. - 70
Джичка М. - 21
Дзвінчук Д. - 42, 44
Добровольська А. - 6, 7, 8
Довган Я. - 57
Драбчук І. - 90
Дрозд В. - (61)
Єшкілєв В. Л. - 65
Зеліско А. - 43
Іроденко О. - 55
Ісаченко С. - 34
Істин М. - 62
Казмерчук А. І. - 48
Калитко А. - (74)
Карпів Й. - 15, 81
Карпінський Ф. - (65, 66)
Кияк З. - 79, 89
Кляшторна Н. - 32
Коваль І. - 89
Ковальчук М. - 17
Козовик І. - 92
Кондзелевич Й. - (89)
Коновалець Є. - (17)
Концур-Карабінович Н. - 91
Косминіна П. - 63
Костенко М. - 60
Крайній І. - 22, 30, 64, 76
Красівський З. - (67)
Кузяк А. - 11
Левкун Я. - 19, (30), 54
Лесів Я. - (67)
Лисенко О. - 93
Маєвський Б. Й. - 2
Малімон В. І. - 42
Малярчук Т. - (61)
Марчук В. - 91
Марчук Л. - 23, 39
Махней О. В. - 47
Мацько А. - 69
Мегедин Н. Р. - 36
Медвідь М. - (15)
Мойсеєнко М. І. - 6, 7
Молинь В. Д. - 74
Москалевич І. - 33
Мосюк І. - (39)
Мотрич К. - (61)
Мочернюк В. - (77)
Мудрий С. - 88
Нагірний В. - 24
Назарук В. - 37
Назарчук Д. - 38, 80
Нейко В. Є. - 9
Нижник О. - 49
Никифорчин О. Р. - 48
Німилович О. - 82
Олійник Я. - 56
Омелянчук І. - 83
Онкович Г. В. - 50
Павлюк М. - 59
Папи Павла ІІ - (92)
Пендерецький О. - 56
Петрів В. - 83
Петросаняк Г. - (64)
Пилипів І. - 93
Пилип'юк В. - (73)
Плахта В. - 58
Пожоджук Д. - 25
Пономаренко Л. - (61)
Попович В. - 34, 45
Приходько М. - 3
Пророчук В. В. - 1
Прохасько Т. - (61)
П'ясецька В. С. - 74
Римара С. - 55
Ріпецький Й. - 28
Ромаш Н. І. - 9
Рубанович І. - 82
Ружицька С. - 52, 77
Савицький Б. - (41)
Савчук М. - 28, 69
Сахневич І. - 50
Свідзінський К. - (66)
Семак Л. - 84
Семків В. - 55
Собашко В. - 57
Собкович Р. І. - 48
Стражник Л. - 40
Струтинський Б. - 84
Тимків В. - 9
Тимофіїв М. - (82)
Тугай Л. - 46
Турик М. - 81
Узлова І. - 12
Урбанська О. - 63
Урбанська С. - 63
Філоненко Л. - 82
Фірташ Д. - (33)
Харитон В. - 29
Цепецавер Ю. - (76)
Цівкач О. - 66
Чемеринський А. - 11
Черкаська Л. - 51
Шевчук В. - (61)
Шкрібляк Ю. - (75)
Шон В. - 82
Шугай О. - (61)
Юрченко І. - 78
Ющенко М. - 11
Янко І. - 34
Якібчук М. - 67

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка