Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик за квітень-червень 2012 року   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у квітні-червні 2012 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
   Оскільки бібліотека видає щоквартальні бібліографічні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного видання не включена інформація з цих тем.
   Покажчик стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, освітянам, студентам, бібліотечним працівникам, усім тим, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:      О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                      І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                   Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Батіг В. Погода, землетруси, виверження вулканів і їх прогнозування. Таємниці календаря Майя / В. Батіг. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 143 с.
Науково-популярне видання є результатом багаторічних спостережень та цілеспрямованої пошуково-наукової роботи автора.
2.    Боберський Ю. Кутай звіра : наук. нарис карпат. біотехнійн. знань / Ю. Боберський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. - 120 с. : іл.
У книзі автор обґрунтовує твердження про збагачення мисливсько-тваринного ресурсу України, яке можливе лише за умови створення біотехнійно спрямованого господарського режиму.
3.    Відкрийте для себе „Воротищі"! : буклет / Карпат. нац. парк ; відп. ред. А. І. Яворський ; фото Р. Федорчука. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 5 с. : іл. - (Мандруймо разом).
Буклет розповідає про одну із 12 відпочинкових зон Карпатського національного природного парку - рекреаційну зону „Воротищі".
4.    Карпатський національний природний парк / М-во охорони навколишнього природного середовища України ; пер. Н. Вертипорох. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 15 с. : фото.
Видання містить інформацію про природні рекреаційні ресурси, ріки, озера, джерела, флору, фауну КНПП.
5.    Ковальчук О. Гідрологічний заказник „Річка Лімниця": дослідниц. проект / О. Ковальчук, Л. Глушко // Географія. Краєзнавство. Туризм. - 2012. - № 20. - С. 8-10.
6.    Лобарчук О. Чи будуть в Карпатах міні-ГЕС? / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2012. - 9 черв. (№ 102). - С. 6.
7.    Методичні рекомендації з курсу „Історико-культурна спадщина Карпатського єврореґіону" /  уклад. : В. Великочий, Н. Кіндрачук. - Івано-Франківськ : НАІР,  2012. - 83 с.
Методичні рекомендації містять структуру дисципліни, тематику лекційних і семінарських занять, запитання для самоконтролю і перевірки, тестові завдання та ін.
8.    Николишин Ю. Усе про Карпати: духовні вершини, географія Карпат, геологія Карпат, клімат Карпат, природа Карпат, карпатські візії / Ю. Николишин. - Л. : Апріорі, 2012. - 116 с. : фото.
На сторінках видання - емоційна оповідь, філософські роздуми, факти, цифри і чудові світлини Карпат.
9.    Шпарик Ю. Структура букового пралісу Українських Карпат / Ю. Шпарик, Б. Коммармотт, Ю. Беркела. - Івано-Франківськ ; Снятин : Прут Принт, 2010. - 143 с.
У книзі наведено аналіз результатів досліджень структури букового пралісу Українських Карпат на пробній площі розміром 10 гектарів. Подано нові для України методичні підходи з вивчення структури лісів.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

10.    Райтер П. Технологія комп'ютерних мереж : в 2 ч. Ч. 1 : Технологія і сервіси комп'ютерних мереж : практикум / П. М. Райтер ; ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 76 с.
Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни „Технологія комп'ютерних мереж".
11.    Середюк Б. Династія Галицьких кмітливців в „Надії" : зб. портр. біогр. нарисів і поет. замальовок династії винахідників Прикарпаття / Б. Середюк. - Івано-Франківськ, 2012. - 49 с. : іл.
Особливістю збірки є те, що в ній вперше розкривається досвід сімейної династії винахідників: наведено портретні біографічні відомості у поєднанні зі стислим висвітленням інтелектуальних надбань творчих особистостей - родини Бойко.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

12.     Клінічний довідник лікаря-стоматолога загального профілю: клініка, діагностика, методи лікування : навч. посіб. / Ю. Кононенко, М. Рожко, Г. Кіндрат [та ін.]. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Івано-Франківськ : НАІР, 2012- 355 с.
У навчальному посібнику на основі особистого досвіду авторів викладено питання клініки, діагностики, профілактики невідкладних станів, які можуть виникнути  у повсякденній роботі лікаря-стоматолога.
13.     Назарчук Д. Хочеш когось похвалити - хвали Бога, хочеш когось погудити - свари себе : [про сучас. стан прикарпат. медицини; екол. пробл. Калуша; ситуацію із забудовою іст. центру Івано-Франківська] / Д. Назарчук, І. Ілляш, В. Королюк // Голос України. - 2012. - 27 квіт. (№ 78). - С. 12-13.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

14.     Беляев Э. Тайные тропы бесславия : докум. повесть / Э. В. Беляев. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 415 с. : іл.
Документальна повість уродженця Івано-Франківська розповідає про дійсні події підготування й початкового етапу афганської війни на основі документів, свідчень очевидців, спогадів безпосередніх учасників, а також особистих вражень автора, який працював тоді військовим кореспондентом і мав змогу спостерігати „зсередини" чимало колізій тієї війни в їх зародку і процесі.
15.     Бурнашов Г. У горах громи гудуть... / Г. Бурнашов. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. - 167 с.
Автор книги розповідає про гуцульське повстання 1920 року, утверджує почуття поваги гуцулів один до одного, описує пам'ятні та мальовничі місця Прикарпаття.
16.     Гайванюк П. Україна-НАТО : Євроатлантичний вибір / П. Гайванюк. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2010.  - 12 с.
Видання подає повний текст Північноатлантичного договору.
17.     Грицяк Є. Норильське повстання [1953 р.] / Є. Грицяк ; за ред. В. Карого. - 6-те вид., випр. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 107 с.
Книжка відкриває маловідому героїчну сторінку історії Норильського повстання 1953 р.
18.     Зона : громад. та літ. часоп. Всеукр. т-ва політ. в'язнів і репрес. Вип. 26 / голов. ред. О. Різників. - О. : Сімекс-принт, 2011. - 265 с.
Часопис містить статті про життєвий шлях та діяльність Є. Пронюка, П. Франка, К. Мандрик-Куйбіди, Л. Бандери, О. Озарка та ін.
19.     Мельничук Б. Великий українець із Тернопілля. Ярослав Стецько: життєвий шлях Провідника ОУН / Б. Мельничук, М. Сагайдак, В. Уніят. - Т. : Астон, 2010. - 175 с.
У книзі на основі спогадів, архівних документів та інших матеріалів висвітлюється життєвий шлях Голови Українського Державного Правління, Провідника ОУН і Президента Антибільшовицького блоку народів Ярослава Стецька.
20.     Національна революція: загальноєвропейська традиція та український контекст : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 2-3 берез. 2012 р. : збірник / Івано-Франків. облрада (голова О. Сич), Міжнар. благодійна установа [та ін.]. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 640 с.
У збірнику праць учасників конференції розглядається сучасна парадигма наукового знання про „революцію" і перспективи українського націоналізму.

100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О. ГІРНИКА

21.    Бабій В. [Про героїчний чин мого земляка Олекси Гірника...] / В. Бабій // Українська літературна газета. - 2012. - 23 берез. (№ 6). - С. 3.
22.    Іщенко М. „За неї душу погублю" / М. Іщенко // Українська літературна газета. - 2012. - 23 берез. (№ 6). - С. 3.
23.    Тупілко В. Згорів за Україну: 100 р. легендарному мученику, Герою України Олексі Гірнику / В. Тупілко // Україна молода. - 2012. - 28 берез. (№ 46). - С. 6.
24.    Тупілко В. Прометей України / В. Тупілко // Українське слово. - 2012. - 4-10 квіт. (№ 14). - С. 9.
25.    Тупілко В. Протест ціною життя / В. Тупілко // Сільські вісті. - 2012. - 29 берез. (№ 38). - С. 1.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

26.    Іщук О. Життя і творчість Ніла Хасевича / О. Іщук, І. Марчук ; вступ. ст. укр. та англ. мовами написана Д. Даревич. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 429 с. : іл. - (Літопис Української Повстанської Армії. Бібліотека ; т. 10).
Книга, написана на раніше недоступних, засекречених матеріалах з архіву Служби безпеки України, розкриває життєвий шлях та довготривалу діяльність у лавах підпілля Ніла Хасевича, видатного художника-графіка, члена УГВР з 1949 р., ілюстратора багатьох видань ОУН та УПА, який діяв у підпіллі під псевдонімами „Бей", „Зот", „Рибак".
27.    Іщук О. Молодіжні організації ОУН (1939-1955 рр.) / О. Іщук ; відп. ред. П. Й. Потічний. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 943 с. : іл. - (Літопис Української Повстанської Армії. Бібліотека ; т. 11).
У праці детально розглядаються організаційні структури Юнацтва ОУН, визначено його основні завдання, напрямки діяльності, склад і чисельність, динаміку розвитку, показано роль у вихованні свідомих громадян України та в активізації визвольного руху.
28.    Літопис УПА : Нова серія. Т. 16 : Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1944-1954 рр. - К. ; Торонто, 2011. - 1021 с.
У книзі вміщено 281 діловий лист, а також фраґменти, розсекречені Службою безпеки України за останні 3 роки. Авторами джерел є як керівники УПА і збройного підпілля ОУН (Р. Шухевич, В. Кук), так  і функціонери крайового рівня (М. Козак, В. Галаса та ін.). Діловий епістолярій висвітлює маловідомі, переважно трагічні події національно-визвольної боротьби на Волині та Поліссі у 1944-1954 рр.
29.    Літопис УПА : Нова серія. Т. 17 : Осип Дяків -„Горновий" : Док. і матеріали. - К. ; Торонто, 2011. - 1014 с.
Книга присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена проводу ОУН, заступника Голови генерального секретаріату УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа -„Горнового". Основну частину складає його творча спадщина та листування.
30.    Літопис УПА : Нова серія. Т. 18 : Діяльність ОУН та УПА на території центрально-східної та південної України. - К. ; Торонто, 2011. - 1157 с.
У книзі вміщено документи і матеріали про діяльність підпілля ОУН(б) та УПА на території центральних, східних і південних областей України у 1942-1952 рр. Джерела висвітлюють одну з маловідомих сторінок історії України середини ХХ століття та органічно доповнюють документальну спадщину українського самостійницького руху в Західній Україні.  
31.    Парака Я. Микола Плав'юк відкрив в Україні еру державного націоналізму : [про вечір пам'яті останнього Президента УНР, сусп.-політ. діяча, уродженця с. Русова Снятин. р-ну] / Я. Парака // Українське слово. - 2012. - 4-10 квіт. (№ 14). - С. 1, 5.
32.    Творець Декалога українських націоналістів: Степан Ленкавський (06.07.1904 - 30.10.1977) : набір світлин : комплект / упоряд. та авт. листівок О. Сич. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 1 к-т (16 окр. арк) : фото.
33.    Українська громада попрощалася зі світлої пам'яти Миколою Плав'юком [(5. 06. 1925, с. Русів Снятин. р-ну - 10. 03. 2012, м. Бурлінгтон, Канада)] // Українське слово. - 2012. - 4-10 квіт. (№ 14). - С. 2-3.
34.    Червак Б. Гордо нести прапор Організації Українських Націоналістів : [життя і діяльн. М. Плав'юка, провідника ОУН, останнього Президента УНР в екзилі] / Б. Червак // Українське слово. - 2012. - 4-10 квіт. (№ 140). - С. 4.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

35.    Гаврищук В. Печеніжин. Пам'ять минулих століть : історико-докум. повість / В. Гаврищук. - Коломия : ЮКС, 2011. - 302 с. : іл.
В історико-краєзнавчому дослідженні систематизовано довідкову інформацію про селище Печеніжин Коломийського району. Видання збагачене рідкісними світлинами й архівними матеріалами.
36.    Івано-Франківськ : сувенірна карта з історією міста та видатними місцями / авт. проекту М. Грабовецький ; авт. текстів В. Устинський. - Івано-Франківськ, 2011. - 1 к. в обкл.,  текст, іл.
37.    Калущина. 20 років Незалежності / Калуська РДА, Калуська районна рада. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 15 с. : іл.
Видання містить інформацію з історії району, його географічного розташування та природних ресурсів, промисловості, сільського господарства, розвитку соціальної інфраструктури, освіти, культури та ін.
38.    Мамчак М. Княже понад Черемошем : іст. нарис / М. Мамчак. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 391 с. : іл. - (Літопис краю).
В книзі розкривається вікова історія села Княже Снятинського району на тлі подій Покуття від першої письмової згадки про село до наших днів.
39.    Михайлів Л. Рожнятів і околиці : історико-краєзн. кн. / Л. Михайлів. - Вид. 2-е, допов. й переробл. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 174 с. : іл.
Книга розповідає про важку, складну і водночас драматичну долю одного з найдавніших містечок Прикарпаття - Рожнятова, а також про історію селищ та сіл району. Вміщено „Словник географічних термінів" та опис туристських маршрутів.
40.    Харитон В. Населені пункти Снятинщини: Історичне минуле, культурні традиції, персоналії / В. Харитон ; Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 303 с. : іл. - (Літопис краю).
Книга містить історичні нариси про усі населені пункти Снятинського району, їх демографічний та економіко-господарський стан. Чільне місце відводиться опису пам'яток археології, архітектури, історії та культури, а також відомим людям - вихідцям зі Снятинщини.

350-РІЧЧЯ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

41.    Великочий В. Станиславів (Івано-Франківськ) у часи ЗУНР (1918-1919рр.) / В. Великочий // Історія України. - 2012. - № 17-18. - С. 3-8.
42.    Від граду Рівери до м. Івано-Франківська: крізь віки в сьогодення та майбутнє : зб. наук. праць переможців ІІ конкурсу студ. науково-практ. робіт / упоряд. С. Адамович. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. -  64 с.
У збірнику наукових праць переможців конкурсу студентських науково-практичних робіт досліджується історико-культурна спадщина м. Івано-Франківська, аналізуються шляхи вирішення практичних проблем розвитку міської інфраструктури та ін.
43.    Гнатишин-Скульська К. Славні люди нашого міста : 350-річчю м. Івано-Франківська присвяч. : нариси / К. Гнатишин-Скульська. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2012. - 40 с. : фото.
У книжці - дещиця нарисів про відомих сучасників, які своєю працею та національно-патріотичною позицією творять гармонію суспільно-культурного життя міста Івано-Франківська.
44.    Гриняк Ю. Огненне минуле міста Станіслава : [з історії восьми пожеж в м. Івано-Франківську] / Ю. Гриняк // Пожежна безпека. - 2012. - № 5. - С. 44-45.
45.    Ісаченко С. Третина тисячоліття - за плечима / С. Ісаченко // Урядовий кур'єр. - 2012. - 11 трав. (№ 82). - С. 16.
46.    Якель Р. Як став славним Станиславів / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2012. - 12 трав. (№ 17). - С. 16.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

47.    Дутчак О. Сучасна українська історіографія краєзнавчого руху у Галичині 30-х рр. ХІХ - 30-х рр. ХХ ст. : монографія / О. Дутчак. - Івано-Франківськ : НАІР, 2012. - 275 с.
В монографії виокремлено та проаналізовано проблематику сучасної української історіографії краєзнавчого руху  в Галичині у визначений період. Здійснено систематизацію і класифікацію основних груп історіографічних джерел, визначено ступінь наукової розробки і методологічні засади історіографії проблеми.

ЕТНОГРАФІЯ

48.    Вінценз. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 1 електрон. опт. диск (DVD+R). - 4, 7 GB ; 120min ; 16X ; RW.
49.    Вінценз С. На високій полонині / С. Вінценз ; пер. з пол. Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 640 с.
Книга є розшифрованим генетичним кодом Гуцулії. Вона розкриває дивовижний світ Карпат, сповнений нерозгаданих таємниць легендарних, міцних душами опришків, доброти та духовної правди старовіку.
50.    Моя Гуцульщина. Уроки гуцульщинознавства в початковій школі : навч.-метод. посіб. / упоряд. А. Григорук ; за ред. П. Лосюка. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 350 с.  - (Бібліотека гуцульської школи).
Навчально-методичний посібник містить розгорнуті конспекти уроків з гуцульщинознавства в початкових класах.

ЕКОНОМІКА

51.    Більчич В. Подвижники реабілітаційної справи / В. Більчич, М. Крупей, О. Фесенко. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 255 с. : іл.
У книзі узагальнено й систематизовано багаторічний досвід реабілітаційної роботи на підприємствах УТОС. Стислий виклад теоретичних основ реабілітації інвалідів по зору ілюструється конкретними прикладами самовідданої діяльності подвижників цієї справи.
52.    Витко Т. Управління персоналом : навчально-метод. комплекс / Т. Ю. Витко ; ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 64 с.
Навчально-методичний комплекс містить: навчально-тематичний план, плани і коротку анотацію лекцій, плани практичних занять, які включають скорочений виклад навчального матеріалу та ін.
53.    Ісаченко С. У світі все починається з мами : [про стан народжуваності та захист материнства і дитинства на Івано-Франківщині] / С. Ісаченко // Урядовий кур'єр. - 2012. - 12 трав. (№ 83). - С. 5.
54.    Крижанівський Є. Ефективне транспортування газу - важливий чинник енергетичної безпеки : [авт. - ректор ІФНТУНГу] / М. Крижанівський // Дзеркало тижня. - 2012. - 7 квіт. (№ 13). - С. 9.
55.    Назарчук Д. ЖЕО просить скинутися на прожиття? : [про ситуацію із ЖЕО-4 м. Івано-Франківська, яке рішенням міськвиконкому ліквідовано] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 6 черв. (№ 102). - С. 15.
56.    Назарчук Д. Інвестиційні дріжджі для області : [інозем. інвестиції в економіку Івано-Франків. обл. 2011 р.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 5 квіт. (№ 62). - С. 18.
57.    Назарчук Д. Хочеш когось похвалити - хвали Бога, хочеш когось погудити - свари себе : [пробл. буд-ва міні-ГЕС на карпат. річках; розв. тваринництва та стан доріг в обл., зокрема у Верховин. р-ні] / Д. Назарчук, І. Ілляш, В. Королюк // Голос України. - 2012. - 24 квіт. (№ 75). - С. 10-11.
58.    Олександрів С. У Карпатах хочуть збудувати понад 500 малих гідроелектростанцій : [про круглий стіл „Проблеми будівництва малих ГЕС у гірській місцевості" за участю місц. влади Івано-Франків. обл.] / С. Олександрів // Голос України. - 2012. - 23 трав. (№ 93). - С. 3.
59.    Парфенюк І. Карпати надихають... : [про наук.-практ. семінар „Безпека праці-2012" у м. Яремче] / І. Парфенюк // Охорона праці. - 2012. - № 4. - С. 26-29.
60.    Савка П. Реконструкція і модернізація золоочисного обладнання Бурштинської ТЕС / П. Савка // Енергетика та електрифікація. - 2012. - № 4. - С. 32-36.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

61.    Назарчук Д. Хочеш когось похвалити - хвали Бога, хочеш когось погудити - свари себе : [про важкий екон. стан найбільших та найпотужніших у минулі часи підприємств обл.] / Д. Назарчук, І. Ілляш, В. Королюк // Голос України. - 2012. - 20 квіт. (№ 72). - С. 8-9.
62.    Худицький В. Гіркий осад Домбровського кар'єру : [фінанс. та екол. наслідки зупинки калійн. вир-ва на ДП „Калійний з-д" ВАТ „Оріана" (м. Калуш)] / В. Худицький // Дзеркало тижня. - 2012. - 2 черв. (№ 20). - С. 11.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

63.    Крайній І. Успішний хід коровою : [про фермера В. Слободяна з Дитятина Галиц. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 24 трав. (№ 74). - С. 8.
64.    Крупін В. Економічний розвиток сільських територій Карпатського реґіону України: стан, тенденції, перспективи / В. Крупін // Реґіональна економіка. - 2012. - № 1 . - С. 54-61.
65.    Стражник Л. За що давить жаба одноосібника : [про вирішення пробл. впорядкування землі у с. Стрільче Городенків. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 22 трав. (№ 92). - С. 14.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

66.    Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині : Між ґендерною ідентичністю та національною заангажованістю : монографія / М. Дядюк ; ЛННБ України ім. В. Стефаника. - Л. : Астролябія, 2011. - 367 с. : іл.
У фокусі дослідження перебуває жіноче товариство „Союз українок" на шляху ресоціалізації - зміни ґендерних стереотипів в історичних реаліях Галичини 1914-1939 рр. Автор досліджує організаційне становлення українського жіночого руху та його задіяність у тогочасні суспільно-політичні процеси.
67.    Королишин А. „Колись президентом України стане пластун!" : [про відзначення в Івано-Франківську 100-річчя „Пласту"] / А. Королишин // Високий замок. - 2012. - 30 квіт. (№ 78). - С. 4.    

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

68.    Довідник-записник депутата обласної ради : VІ демокр. скликання / Івано-Франків. обл. рада. - Івано-Франківськ, 2011. - 152 с.
     Довідник подає відомості про Івано-Франківську область, депутатів обласної ради шостого демократичного скликання, депутатські фракції, постійні комісії, виконавчий апарат обласної ради та ін.
69.    Європейська традиція у розвитку місцевого самоврядування на Прикарпатті : зб. наук. ст. / кол. авт.: В. С. Великочий, Б. І. Волошинський, І. С. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 75 с.
    Збірник містить наукові статті, які досліджують наявність європейської традиції у розвитку місцевого самоврядування в Галичині і, зокрема, на території сучасного Прикарпаття від епохи середньовіччя до початку Другої світової війни.
70.    Назарчук Д. Власноруч заробили понад 2,5 мільйона гривень [переможці Всеукр. конкурсу проектів та прогр. розв. місц. самоврядування на Прикарпатті] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 12 трав. (№ 85). - С. 5.
71.    Назарчук Д. Голова ОДА - у трійці найкращих [М. Вишиванюк;  за підсумками роботи реґіону] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 5 квіт. (№ 62). - С. 2.
72.    Назарчук Д. Калушу бракує коштів на захищені статті [видатків міськ. бюджету; про відпов. звернення депутатів до Президента України] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 29 трав. (№ 97). - С. 5.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

73.    Басиста І. Прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування : монографія / І. В. Басиста. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 531 с.
    Розглядаються актуальні проблеми теоретичного і практичного характеру щодо процесуального порядку прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування.
74.    Дерев'янко С. Політико-правові засади референдумів в Україні : монографія / С. Дерев'янко. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 847 с.
    У монографії обґрунтовано політико-правові засади референдумів - одного з найважливіших способів реалізації народом його суверенітету, провідної форми безпосередньої демократії в Україні. Зокрема, розглядається питання місцевого референдуму як інституту місцевого самоврядування і територіальної демократії.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

75.    Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 21 : Scripta manent : ювіл. зб. на пошану Б. Якимовича / НАН України ; уклад. Л. Панів. - Л., 2012. - 962 с.
    Збірник містить статті колег і учнів доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника культури України Б. Якимовича, уродженця с. Серафинці Городенківського району.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

76.    Іванцев І. В обіймах моєї родини : (автобіогр. нарис) / І. Д. Іванцев. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 126 с. : іл.
    У книжці подається автобіографічний нарис Ігора Іванцева, кандидата історичних наук, професора кафедри всесвітньої історії ПНУ ім. В. Стефаника.
77.    Климишин І. Фрагменти космології : навч. посіб. / І. А. Климишин. - Вид. 2-е, допов. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 123 с.
Навчальний посібник подає стислі тексти конспектів із космології для студентів спеціальностей фізика, філософія та релігієзнавство.
78.    Махней О. Сингулярні квазідиференціальні оператори на скінченному інтервалі : монографія / О. В. Махней, Р. М. Тацій. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 358 с.
Монографія присвячена дослідженню асимптотики власних значень і власних функцій та розвинення за ними крайових задач для звичайних диференціальних і квазідиференціальних рівнянь.
79.    Стовбенко М. Нарисна геометрія : навч. посіб. / М. Є. Стовбенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 175 с.
Навчальний посібник містить теоретичні основи методів графічного відображення геометричних тіл та практичне використання цих методів.
80.    Стражнікова І. Наукові дослідження Західного реґіону України другої половини ХХ - початку ХХІ століття : (алфавітно-бібліогр. покажч.) / І. Стражнікова ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : НАІР, 2012. - 95 с.
Бібліографічний покажчик містить список наукових праць по Західному реґіону України з різних галузей знань.
81.    Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика : навч. посіб. / В. І. Векерик, І. В. Кузьо, М. В. Лисканич [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 342 с.
У навчальному посібнику запропоновані тестові теоретичні питання і короткі задачі з відповідями до другого розділу теоретичної механіки „Кінематика".

ОСВІТА

82.    Калуська Л. Людина із серцем Прометея: Мирослав Гнатович Стельмахович / Л. Калуська. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 32 с. : іл.
    Книга подає коротко представлений художньо осмислений життєвий шлях академіка М. Стельмаховича, його кроки на шляху професійного зростання та наукових досягнень.
83.    Калуська Л. Мирослав Стельмахович і сучасність : зб. матеріалів на допомогу педагогам та батькам / Л. Калуська ; ІФОІППО. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. - 51 с.
    У збірнику представлені матеріали, розроблені та апробовані впродовж багатьох років у процесі роботи з педагогами. Вони вміщують основні орієнтири творчого використання спадщини академіка М. Стельмаховича педагогами та батьками.
84.    Лаппо В. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах : навч. посіб. / В. В. Лаппо ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : НАІР, 2012. - 299 с.
    У посібнику визначено теоретичні засади діяльності літнього оздоровчого табору; подано нормативно-правове забезпечення його функціонування; наведено зразки виховних заходів, різноманітних ігор, психологічних тренінгів та ін.

ІСТОРІЯ ОСВІТИ

85.    Завгородня Т. Зміст початкової освіти в українських школах на західноукраїнських землях (191901939 рр.) : монографія / Т. Завгородня, Г. Лемко. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 211 с.
На основі вивчення джерельної бази з'ясовано стан розробки проблеми змісту освіти в історико-педагогічній літературі, охарактеризовано умови формування змісту початкової освіти на західноукраїнських землях міжвоєнної доби, визначено його основні складові та розкрито дидактичний аспект підготовки майбутніх вчителів для українських народних шкіл регіону досліджуваного періоду.
86.    Завгородня Т. Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини (початок ХХ ст. - 1939 р.) : монографія / Т. Завгородня, О. Ворощук. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 218 с.
На основі глибокого вивчення джерельної бази виявлено передумови розвитку учнівського самоуправління досліджуваного періоду, проаналізовано внесок галицьких педагогів і громадських діячів у розробку теорії самоврядування і впровадження його в практику навчально-виховного процесу галицьких гімназій.

ТУРИЗМ

87.    Bukovel: Ваш гірськолижний курорт № 1 : Зима. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 18 с. + електрон. опт. диск.
88.    Зима на Івано-Франківщині : Верховина, Вишків, Косів, Шешори, Яремче, Паляниця, Яблуниця / Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2012.- 10 с. : іл.
89.    Літо на Івано-Франківщині : Карпати, ВелоКраїна, карпатський трамвай, музейне коло, фестивалі, Дністровський каньйон / Голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2012.- 10 с. : іл.
Буклети розповідають про найпопулярніші туристичні місця Івано-Франківщини.
90.    Назарчук Д. Прикарпаття у ролі пасербниці? : [пробл. розв. туризму в реґіоні] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 29 трав. (№ 97). - С. 19.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

91.    Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек : [зокрема у Тисмен. ЦБС Івано-Франків. обл.] / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета. - К. : НПБУ, 2012. - № 1. - С. 14-19 : фото.
92.    Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. / ред. : Т. Кудласевич, І. Чеховська. - К. : Вид. дім „Вініченко", 227 с. - (І Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька).
Науковий збірник містить доповіді та повідомлення учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції  „Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України", що відбулася у рамках Перших краєзнавчих читань, присвячених пам'яті П. Тронька.
93.    Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів Прикарпаття, 2011 : кат. персп. винаходів, корисних моделей, пром. зразків і раціоналізаторських пропоз. галицьких кмітливців / Обл. орг. т-ва винахідників іраціоналізаторів України ; редкол. : В. В. Попович, Б. І. Середюк, Л. М. Шляхтич та ін. -  Івано-Франківськ, 2012. - 145 с. : іл.
Видання каталогу представляє дані про наукові, науково-технічні розробки, новітні технології та нові види інноваційної продукції, які розробляються і створюються жителями Прикарпатського краю. Окремий розділ присвячений інформації про інтелектуальний продукт Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка.
94.    Краєзнавча робота в бібліотеках України : інформ. бюл. Вип. 22 / Нац. іст. б-ка України ; [підгот. : В. Кисельова, О. Михайлова, І. Чеховська ; ред. Т. Кудласевич ; відп. за вип. А. Скорохватова]. - К. : Вид. дім „Вініченко", 2011. - 150 с.
Черговий випуск інформаційного бюлетеня містить результати наукового дослідження „Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах реґіональних бібліотек України", проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 р.
95.    Назарчук Д. ...створили бібліотеку для безпритульних [в Івано-Франківську] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 22 трав. (№ 92). - С. 19.
96.    Тарантюк З. Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС / З. Тарантюк // Бібліотечна планета. - К. : НПБУ, 2012. - № 1. - С. 12-14.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

97.    Гончарук І. Фабрика ремесел Романа Фабрики : [музей ж-ста Р. Фабрики в Івано-Франківську] / І. Гончарук // Високий замок. - 2012. - 22 трав. (№ 91). - С. 12.
98.    Пастернак Н. Візитна картка Коломиї [Музей писанки] / Н. Пастернак // Культура і життя. - 2012. - 13 квіт. (№ 15). - С. 11.
99.    Фещук Н. Гуцули носили на собі навіть... вироби із сиру : [про музей Гуцульщини і Покуття ім. Й. Кобринського в Коломиї] / Н. Фещук // Високий замок. - 2012. - 18-20 трав. (№ 89). - С. 9.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

100.    Васильчук М. Профілі. Література і краєзнавство : зб. ст. / М. Васильчук. - Коломия : Вік, 2012. - 399 с.
У книзі представлено різнопланові матеріали, які тематично торкаються проблем історії української літератури, критики, літературного, історичного та мистецького краєзнавства, історії преси тощо.
101.    Горак Р. Третя варта : есеї про Франка / Р. Горак. - Л. : Апріорі, 2012. - 479 с. : іл.
Збірка есеїв львівського письменника Р. Горака відповідає на найбільш гострі питання в біографії Івана Франка, які досі намагалися обминути дослідники.
102.    Задністряна О. Ґазда, крумплі, рондель..." : [про В. Зеленчука з Криворівні та його роботу над уклад. корот. слов. гуцул. говірки] / О. Задністряна // Сільські вісті. - 2012. - 24 квіт. (№ 49). - С. 3.
103.    Криниця для спраглих : афоризми та сентенції Ю. Іллєнка / авт. ідеї, уклад. та літ. ред. І. Фаріон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 160 с.
Це перша в українському письменстві збірка афоризмів та сентенцій оператора, кінорежисера, сценариста, художника, публіциста, літератора, політика Ю. Іллєнка.
104.    Шашкевичіана Богдана Лепкого : до 200-ліття від дня народж. Будителя Галичини о. Маркіяна Шашкевича / упоряд. : У. Скальська, Є. Баран. - Івано-Франківськ : Грань, 2011. - 286 с. : іл.
У книзі подано життєпис М. Шашкевича, виданий Богданом Лепким 1912 р. до 100-ліття від дня його народження, історичну статтю З. Кузелі „До ґенези пієтизму Б. Лепкого до Шашкевича" та всебічні оглядові матеріали відомих сучасних дослідників творчості Б. Лепкого.

ФОЛЬКЛОР

105.    Кіндратюк Б. Дзвони та дзвоніння в народній творчості / Б. Кіндратюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 41 с.
На основі опрацювання джерел із народної творчості систематизовано відомості про відображення складових дзвонарської культури.

МИСТЕЦТВО

106.     Пилип'юк В. Україно, ти для мене диво! / Пилип'юк В. ; пер. англ. О. Фешовець. - Л. : Світло й Тінь, 2011. - 175 с. : фото. - Текст парал. : укр., англ.
Альбом В. Пилип'юка можна назвати фотопоемою про рідну українську землю. Автор проникливим поглядом окидає обшири її історії, захоплюється неповторною красою природи, з любов'ю і ніжністю розповідає про пам'ятки історії та культури.
107.    Привалова М. Інтерпретація образу Роксолани у творчості українських митців / М. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 5. - С. 31-32.
108.    „Фотопортрет 2011": 3-й нац. конкурс ім. С. Назаренка / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Нар. фотоклуб „Колумб". - Івано-Франківськ, 2011. - 40 с. : фото.
Альбом містить роботи учасників третього Національного конкурсу ім. С. Назаренка.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

109.    Павчак С. Культурно-мистецькі листи до художниці Ольги Плешкан / С. Павчак // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 21 : Scripta manent : ювіл. зб. на пошану Б. Якимовича. - Л., 2012. - С. 905-912.
110.    Якель Р. Українець зі Швейцарії фіксує „болячки світу" : [у залі Івано-Франків. обл. орг. НСХ України - 57-ма міжнар. персон. вист. картин Л. Винника] / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2012. - 7 квіт. (№ 130). - С. 16.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

111.    Гнатюк М. Красою гір натхненні: Народне мистецтво Гуцульщини і Покуття, кінець ХІХ - початок ХХ ст. Майстри, школи, музеї : зб. нарисів і ст. / М. В. Гнатюк, М. І. Грепиняк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 321 с.
Збірник нарисів і статей підсумовує багаторічні дослідження творчості народних і професійних різьбярів, мосяжників, писанкарів, керамістів, майстрів виробів зі шкіри, іграшок із сиру, музикантів, хореографів, фотографів, які своєю працею прославили прикарпатський край і загалом Україну. Значне місце відведено фаховим деревообробним і гончарній школам, які виникли в місцях найбільш сприятливих для розвитку художнього ремесла нашого краю. Окремий розділ присвячений музеям Галичини, зокрема Косівському музею Гуцульщини і Покуття, музею родини Паращуків в Отинії.
112.    Крайній І. Повелитель різця [Ю. І. Шкрібляк, уродженець Яворова Косів. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 26 квіт. (№ 62). - С. 14.
113.    Лихогляд К. „Дерев'яна графіка" Василя Бовича : [у Києві відкрита вист. „Дідизна" косів. митця В. Бовича] / К. Лихогляд // День. - 2012. - 13-14 квіт. (№ 66-67). - С. 24.
114.    Назарчук Д. Кінець світу не настане, допоки діти розмальовуватимуть писанки : [про майстер-клас з писанкарства у Музеї мистецтв Прикарпаття] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 11 квіт. (№ 66). - С. 8.
115.    Цивірко М. Може, миска з Косова... : [у київ. „Залі Катерини Білокур" презентовано мистец. альб. „Мальована кераміка Косова і Пістиня ХІХ - початку ХХ століть"] / М. Цивірко // Сільські вісті. - 2012. - 11 трав. (№ 55). - С. 5.
МУЗИКА

116.     Корж П. Пісні для маленьких християн : зб. пісень / П. Корж. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 46 с. : іл.
В авторській збірці зібрані пісні на духовну тематику для учнів молодшого та середнього шкільного віку, написані на власні слова мелодиста.
117.     Тучак І. Струмок мого дитинства : зб. пісень / І. Тучак ; ІФОІППО. - Снятин : Прут Принт, 2011. - 46 с. : іл.
У книзі зібрано пісні для учнів середнього та старшого шкільного віку, написані вчителем музичного мистецтва з Городенки на вірші українських поетів з різних регіонів України.

ТЕАТР

118.     Вергіліс О. Анна на шиї: Новий розділ в історії театру : [критич. погляд на „театр Анни Герман" та постановку вистави студентами з Івано-Франківська за її тв.] / О. Вергіліс // Дзеркало тижня. - 2012. - 26 трав. (№ 19). - С. 14.
119.     Захарова А. Театр Анны Герман: вышиванки и слезы : [в київ. театрі  ім. І. Франка показали виставу за кн. А. Герман „Піраміди невидимі" випускники івано-франків. Ін-ту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника, реж. Н. Грицан] / А. Захарова // Сегодня. - 2012. - 19 мая (№ 109). - С. 3.
120.     Назарчук Д. „Піраміди невидимі" стали видимими : [про виставу поет. театру Ін-ту мистец. ПНУ ім. В. Стефаника „ПовертайсяДоСвогоЗвідтіля" за романом Г. Герман ] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 12 трав. (№ 85). - С. 20.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

121.     Білик А. Роздуми про духовне життя : у 2 кн. Кн. 2 / А. Білик. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2012. - 101 с.
Автором збірки розкриваються високі духовні цілі з виховання християнського характеру.
122.     Ікона „Іван Хреститель з житієм". Середина ХVІ ст. : Музей-пам'ятка архіт. й живопису ХVІ-ХІХ ст., церква Зішестя Св. Духа в Рогатині, філіал Івано-Франків. обл. художнього музею : альбом / тексти : Т. Откович, О. Канарська-Луцан ; світлини : І. Шкльода, Т. Откович. - Л. : Простір М, 2010. - 80 с. : іл. - (Публікація однієї пам'ятки).
В альбомі йде мова про один із найяскравіших творів у експозиції Івано-Франківського обласного художнього музею (тепер: Музей мистецтв Прикарпаття) - ікону „Іван Предтеча  з житієм". Ця пам'ятка  - одна з найкращих збережених житійних ікон ХVІ ст., присвячених Святому Івану Хрестителю.
123.     Інжуватова Х. Той, хто в концтаборі бачив Бога : [у м. Перемишляни Львів. обл. відкрито пам'ятник священику О. Ковчу (1884, с. Космач Косів. р-н - 1944), який під час війни рятував євреїв] / Х. Інжуватова // Україна молода. - 2012. - 15 трав. (№ 68). - С. 13.
124.     Климишин І. Бачити добро в добрі / І. Климишин. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 32 с.
У брошурі об'єднано дещо скорочені дві статті з питань духовності, опубліковані в газетах „Галичина", „Нова Зоря", „Освіта України".
125.     Климишин І. Збагнути світ і себе в ньому : (тим, хто задумується над місцем релігії у своєму світогляді) / І. Климишин, О. Климишин. - 4-е вид. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 204 с.
Книга містить матеріал для роздумів „тим, хто задумується над місцем релігії у своєму світогляді".
126.     Климишин І. „Формула творця" / І. Климишин. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2012. - 24 с.
У книжці автор дає відповідь на деякі питання з приводу проблем духовного життя.
127.     Лавриш Ю. Він був там, де були сльози Церкви : [штрихи біогр. священомученика О. Ковча] / Ю. Лавриш // День. - 2012. - 18-19 трав. (№ 83-84). - С. 14.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

128.     Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 19. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 210 с.
129.     Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 4-5. - Івано-Франківськ :  ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 228 с.
130.     Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Вип. 14. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 144 с.
131.     Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Хімія. Вип. ХІІІ. - Івано-Франківськ, 2011. - 205 с.
132.     Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвітній краєзн. часопис. Ч. 18-19 : До 350-річчя м. Івано-Франківськ / ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т історії і політології. - Івано-Франківськ, 2011. - 417 с.
133.     Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 16. Ч. 2.- Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011.  - 288 с.
134.     Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка : зб. наук. праць. Т. 8 / голов. ред. А. Самойленко. - Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2011. - 358 с.
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
         
Адамович С. - 41.
Амеліна Є. - 91
Бабій В. - 21
Бандер Л. - (18)
Баран Є. - 104
Басиста І. - 73
Батіг В. - 1
Беляев Э. - 14
Беркела Ю. - 9
Білик А. - 121
Більчич В. - 51
Боберський Ю. - 2
Бович В. - (113)
Бурнашов Г. - 15
Васильчук М. - 100
Векерик В. І. - 81
Великочий В. - 7, 41, 69
Вергіліс О. - 118
Вертипорох Н. - 4
Винник Л. - (110)
Витко Т. - 52
Вишиванюк М. - (71)
Вінценз с. - (48), 49
Волошинський Б. І. - 69
Ворощук О. - 86
Гаврищук В. - 35
Гайванюк П. - 16
Галаса В. - (28)
Герман Г. - (118, 119, 120 )
Гнатишин-Скульська К. - 43
Гнатюк М. - 111
Гірник О. - (21-25)
Глушко Л. - 5
Гончарук І. - 97
Горак Р. - 101
Грабовецький М. - 36
Грепиняк М. - 111
Григорук а. - 50
Гриняк Ю. - 44
Грицяк Є. - 17
Даревич Д. - 26
Дерев'янко С. - 74
Дутчак О. - 47
Дядюк М. - 66
Дяків -„Горновий" О. - 29
Завгородня Т. - 85, 86
Задністряна О. - 102
Захарова А. - 119
Зеленчук В. - (102)
Іванцев І. - 76
Іллєнко Ю.  - (103)
Ілляш І. - 13, 57, 61
Інжуватова Х. - 123
Ісаченко С. - 45, 53
Іщенко М. - 22
Іщук О. - 26, 27
Калуська Л. - 82, 83
Канарська-Луцан О. - 122
Карий В. - 17
Кисельова В. - 94
Кіндрат Г. - 12
Кіндратюк Б. - 105
Кіндрачук Н. - 7
Климишин І. - 77, 124-126
Климишин О. - 125
Кобринський Й. - (99)
Ковальчук О. - 5
Ковч О. - (123, 127)
Козак М. - (28)
Коммармотт Б. - 9
Кононенко ю. - 12
Корж П. - 116
Королишин А. - 67
Королюк В. - 13, 57, 61
Крайній І. - 63, 112
Крижанівський Є. - 54
Крупей М. - 51
Крупін В. - 64
Кудласевич Т. - 92, 94
Кузеля З. - (104)
Кузьо І. В, - 81
Кук В. - (28)
Лавриш Ю. - 127
Лаппо В. - 84
Ленкавський С. - (32)
Лепкий Б. - (104)
Лисканич М. В. - 81
Лихогляд К. - 113
Лобарчук О. - 6
Лосюк П. - 50
Мамчак М. - 38
Мандрик-Куйбіда К. - (18)
Марчук І. - 26
Махней О. - 78
Мельничук Б. - 19
Михайлів Л. - 39
Михайлова О. - 94
Монолатій І. - 69
Назарчук Д. - 13 , 55-57, 61, 70-72, 90, 95, 114, 120
Николишин Ю. - 8
Озарко  О. - (18)
Олександрів С. - 58
Откович Т. - 122
Павчак С. - 109
Парака Я. - 31
Паращуки - (111)
Парфенюк І. - 59
Пастернак Н. - 98
Пилип'юк В. - 106
Пілярчук В. - 91
Плав'юк М. - (31, 33, 34 )
Плешкан О. - (109)
Попович В. - 93
Потічний П. Й. - 27
Привалова М. - 107
Пронюк Є. - (18)
Прохасько Т. - 49
Райтер П. - 10
Різників О. - 18
Рожко М. - 12
Роксолана - (107)
Савка П. - 60
Сагайдак М. - 19
Самойленко А. - 134
Середюк Б. - 11, 93
Сич О. - 20, 32
Скальська У. - 104
Скорохватова А. - 94
Слободян В. - (63)
 Стельмахович М. Г. - (82, 83)
Стецько Я. - (19)
Стовбенко М. - 79
Стражник Л. - 65
Стражнікова І. - 80
Тарантюк З. - 96
Тацій Р. М. - 78
Тупілко В. - 23-25
Тучак І.  - 117
Уніят В. - 19
Устинський В. - 36
Фабрика Р. - (97)
Фаріон І. - 103
Федорчук Р. - 3
Фесенко О. - 51
Фешовець О. - 106
Фещук Н. - 99
Франко І. - (101)
Франко П. - (18)
Харитон В. - 40
Хасевич Н. - (26)
Худицький В. - 62
Цивірко М. - 115
Червак Б. - 34
Чеховська І. - 92, 94
Шашкевич М. - (104)
Шкльода І. - 122
Шкрібляк Ю. - (112)
Шляхтич Л. - 93
Шпарик Ю. - 9
Шухевич Р. - (28)
Яворський А. І. - 3
Якель Р. - 46, 110
Якимович Б. - (75, 109)

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка