Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик за січень-березень 2012 року   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у січні-березні 2012 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
    Оскільки бібліотека видає щоквартальні бібліографічні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного видання не включена інформація з цих тем.
Покажчик стане в нагоді науковцям, краєзнавцям, освітянам, студентам, бібліотечним працівників, усім тим, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:  О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                  І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                   Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Національний природний парк „Гуцульщина". Рослинний світ : монографія / КНУ ім. Т. Шевченка та ін. - К. : Фітосоціоцентр, 2011. - 359 с. - (Природно-заповідні території України. Рослинний світ ; вип. ІХ).
 У монографії наведена характеристика природно-кліматичних умов НПП „Гуцульщина", подано конспект флори судинних та безсудинних рослин. Вперше на основі еколого-флористичної класифікації розроблена класифікаційна схема рослинності парку та наводиться характеристика виявлених синтаксонів.
2.    Скрипник О. Чорні діри Калуша : [екол. пробл. міста] / О. Скрипник, О. Сова // Дзеркало тижня. - 2011. - 17-23 груд. (№ 46). - С. 1, 12.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

3.    Геологія і нафтогазоносність морських надр : підручник / О. Трубенко, Б. Маєвський, С. Куровець, В. Омельченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 231 с.
У підручнику івано-франківських науковців висвітлено головні теоретичні та практичні проблеми геології і нафтогазоносності морських надр Світового океану.
4.    Крайній І. Наввипередки з роботами : [про досягнення прикарпат. молодих винахідників] / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 24-25 лют. (№ 30). - С. 19.
5.    Чернова М. Збірник задач з фізики : навч. посіб. / М. Чернова, Т. Кріцак ; за заг. ред. Б. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 389 с.
В збірнику запропоновано понад півтори тисячі задач, до кожної теми подано основні формули з курсу фізики, а також наведено приклади розв'язування задач.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

6.    Босацький Я. „Діагноз „безпліддя"  не став вироком для тисяч подружніх пар" : [розмова з дир. Прикарпат. держ. центру репродукції людини, уродженцем м. Івано-Франківська / записала О. Лобарчук] // Урядовий кур'єр. - 2012. - 25 лют. (№ 370). - С. 19.
7.    Взаємовідносини при домашньому догляді / Благодійний фонд „Карітас Коломийсько-Чернівецької Єпархії", Інформ.-консультац. центр домашнього догляду. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 8 с. - (Серія довідників з домашнього догляду).
Видання подає інформацію про роль психологічного чинника при домашньому догляді хворих, види контактів між хворим і доглядачем та ін.
8.    Воробець Я. Колеги. Снятинщина медична крізь три століття : спогади, док., нариси, оригін. ст. : 850-річчю м. Снятина присвяч. / Я. Воробець, М. Зінковський, М. Довжинський. - Снятин : Прут Принт, 2009. - 381 с. : іл. - (Літопис краю).
У книзі висвітлені історія відкриття, розвитку і діяльності закладів охорони здоров'я, праця сотень медичних працівників Снятинщини, а також біографії, наукова діяльність, літературна творчість видатних постатей медицини і культури краю: Є. Озаркевича, В. Кархута, І. Подюка, М. Муринюка та ін.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

9.    Бабій В. Колекція жінок Івана Вагилевича / В. Бабій. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2011. - 40 с.
Видання присвячене 200-річчю від дня народження одного з членів „Руської трійці", поета, священика, громадського діяча І. Вагилевича. Вміщені його поетичні твори, статті та есеї про нього.
10.    Олесницький Є. Сторінки з мого життя : спогади / Є. Олесницький; упоряд. М. М. Мудрий, О. М. Савчик. - Л. : Медицина і право, 2011. - 431 с.

У спогадах Євгена Олесницького (1860-1917), адвоката і громадсько-політичного діяча, йдеться про події з історії Галичини другої половини ХІХ ст., коли відбувалось інституційне становлення українського руху, формувалась його новочасна ідеологія, пов'язана, зокрема, з утвердженням ідеї національної єдності українців.
11.    Сигидин М. Народно-визвольні рухи в період польсько-шляхетського панування (ХVІ-ХVІІІ ст.) [на Прикарпатті] / М. Сигидин, А. Королько // Історія України. - 2012. - № 5-6 (лют.). - С. 15-20.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

12.    Арсенич П. Просвітянський календар на 2012 рік / П. Арсенич. - Івано-Франківськ, 2011. - 81 с.
Календар знайомить читачів із ювілейними датами культурно-просвітніх діячів України та краю, пам'ятними датами Івано-Франківщини, містить згадки про населені пункти і ювілейні роки відкриття читалень „Просвіти".
13.    Круцик Р. Народна війна, 1917-1932 : путівник по експозиції [120-й річниці від дня народж. Є. Коновальця присвяч.] / Р. Круцик. - К. : Укр. вид. спілка, 2011. - 245 с. : іл.
Видання є путівником до музейної експозиції „Народна війна". В ньому вміщено текстовий опис 24-х розділів експозиції. Крім документів та фотографій з експозиції, у путівнику подається ряд раніше невідомих документів.
14.    Морозюк В. Голоси здалека (Пом'яник-12) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. - 103 с. : іл.
В коротких замальовках автор розповідає про неповторні постаті - людей жертовних на ниві українського національного Відродження, що нині виринають на овиді нашої історичної минувшини.
15.    Никифорук І. Прикарпаття - серце моє / І. Никифорук. - К. : Просвіта, 2011. - 102 с. : фото.
Книга містить спогади про пережите автора - уродженця села Рудники Снятинського району.
16.    Сатурчак Л. Галіція : повість / Л. Сатурчак ; пер. Т. Прохаська. - К. : Темпора, 2011. - 255 с.
Це повість про історичні рани, які до сьогодні вкривають українсько-польське зарубіжжя, про поляків та українців, які опинилися у вирі драматичних подій напередодні та під час Другої світової війни.
17.    Семкіяш М. Україна в умовах незалежності (1991-2011) : посібник / М. Семкіяш. - Надвірна : Надвірн. друк., 2011. - 175 с.
Науково-методичне видання містить спецкурс з історії сучасної України для вчителів, студентів, учнів.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

18.    Іщук О. Генерал Микола Арсенич: життя та діяльність шефа СБ ОУН / О. Іщук, В. Огороднік ; Галузевий держ. архів СБУ, Центр дослідж. визвольного руху. - Коломия : Вік, 2010. - 195 с.
Книжка розповідає про невідомі сторінки життя та діяльності керівника Служби безпеки Організації українських націоналістів (бандерівців) М. Арсенича. Показано його роль у становленні та розбудові Служби безпеки ОУН(б), проаналізовано його причетність до репресій у повстанському середовищі, ін.
19.    Слободян-Ковалюк О. За Україну! За її волю! : спогади / О. Слободян-Ковалюк. - Коломия : Вік, 2011. - 143 с.
Спогади про пережиті роки боротьби й неволі присвячені друзям авторки по національно-визвольній боротьбі, в'язням німецько-нацистських і комуно-московських концтаборів.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

20.    Гушул М. Рожнів і рожнівчани : історико-мемуар. нарис п'яти поколінь / М. Гушул. - К. ; Косів ; Рожнів : Світ Успіху, 2010. - 384 с.
На базі архівних матеріалів, опублікованих і неопублікованих рукописів, спогадів людей різного віку і власних спогадів, через долю однієї родини простежується, зокрема,  доля села Рожнова Косівського району від давніх часів до сьогодення.
21.    Двадцять років незалежності. Галицький район: факти, хроніка подій, спогади / гол. ред. І. Чернега. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 246 с. : іл.
У книзі осмислюється роль Галича як визначного центру доісторичних цивілізацій Подністер'я, висвітлюється роль краю в українських державотворчих процесах в епоху середньовіччя. Головну увагу автори відвели дослідженню процесу відродження Української держави на теренах Галицького району на рубежі ХХ-ХХІ століть.
22.    Про підготовку та відзначення у 2012 році 950-річчя заснування м. Тисмениці Івано-Франківської області : Розпорядження Каб. Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2012. - 14 лют. (№ 28). - С. 12.
23.    Харитон В. Нескорені Тучапи : Сторінки пам'яті про примусове переселення / В. Харитон. - Снятин : Прут Принт, 2010. - 96 с. - (Літопис краю).
У книзі на підставі архівних джерел, історіософської літератури та спогадів йдеться про історію села Тучапи на Снятинщині, буремні сторінки його минулого у складному ХХ ст.
24.    Цимбалюк О. Уторопи: історія в іменах / О. Цимбалюк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 114 с.
Книга містить короткі нариси про людей із с. Уторопи, першого містечка на Гуцульщині, яке в 1524 р. отримало маґдебурзьке право.
25.    Шпільчак В. Станиславів-Івано-Франківськ: місто давнє і сучасне / В. Шпільчак, З. Соколовський, М. Головатий. - Л. : Світ, 2011. - 295 с. : іл. - (Історичні місця України).
Розповідь про найважливіші події та розвиток Івано-Франківська, особливості формування архітектурного середовища міста, його вулиці, будівлі. Розглядаються господарка міста, побут його мешканців, ін.

АРХЕОЛОГІЯ

26.    Томенчук Б. Давній Галич в новітніх археологічних дослідженнях / Б. Томенчук // Історія України. - 2012. - № 5-6 (лют.). - С. 7.

ЕТНОГРАФІЯ

27.    Королько А. Етнографічна мозаїка Прикарпаття. Гуцульщина, Бойківщина, Покуття, Опілля / А. Королько // Історія України. - 2012. - № 5-6 (лют.). - С. 34-40.
28.    Новицька Л. Етнофестиваль на Косівщині / Л. Новицька, Н. Копер // Географія та економіка в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 36-42.

ЕКОНОМІКА

29.    Ісаченко С. У зоні особливої уваги [інозем. інвестиції на Прикарпатті] / С. Ісаченко // Урядовий кур'єр. - 2012. - 20 берез. (№ 50). - С. 7.
30.    Назарчук Д. Нафтохімікам треба дякувати, а не ставити палиці в колеса : [про співробітництво між Івано-Франків. ОДА та рос. нафт. компанією „Лукойл" на території Прикарпаття, зокрема у Калуші] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 24 лют. (№ 36). - С. 12.
31.    Назарчук Д. Ой під мостом трава ростом : [пробл. буд-ва мостів на Прикарпатті] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 16 груд. (№ 238). - С. 8-9.
32.    Про схвалення техніко-економічного обґрунтування реконструкції та технічного переоснащення енергоблока № 5 Бурштинської теплової електричної станції : Розпорядження Каб. Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2012. - 3 лют. (№ 21). - С. 11.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

33.    Вишиванюк М. Нові вершини Прикарпаття : [розмова з головою Івано-Франків. ОДА / записала С. Усатюк] // Сільські вісті. - 2011. - 29 груд. (№ 149). - С. 1, 3.
34.    Лобарчук О. Матимемо свої персики взимку : [про перше регіон. плодоовочесховище у Снятин. р-ні] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 17 груд. (№ 236). - С. 6.
35.    Стражник Л. Реформа є - документів немає : [про конфлікт власників земел. паїв із інвесторами у с. Незвисько Городенків. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2012. - 28 лют. (№ 38). - С. 12.
36.    Щурик М. Про поєднання духовної та матеріальної субстанцій у процесі відтворення природних ресурсів : монографія / М. Щурик. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 227 с.
У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи участі духовної субстанції в процесі відтворення земельних ресурсів, розкрито критеріальні цінності, які спонукають суб'єктів володіння й користування землею до використання, збереження, поліпшення та охорони природних ресурсів.
37.    Якель Р. Еліксир привабливості : [фактори інвестиц. привабливості м. Івано-Франківська] / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2011. - 17-23 груд. (№ 46). - С. 10.
38.    Якель Р. Патова земля : [пробл. розподілу земель в м. Івано-Франківську та приміській зоні] / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2012. - 11 лют. - С. 6.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

39.    Василечко Л. В далекий світ - за синій океан: до 120-річчя укр. поселень у Канаді / Л. Василечко // Дзвін. - 2011. - № 11/12. - С. 110-114.
40.    Князев Н. „Хто справді щирий українець - той і Канаду оживить!" : [про еміграцію та життя галичан у Канаді] / Н. Князев // Урядовий кур'єр. - 2011. - 28 груд. (№ 243). - С. 1, 18.
41.    „Молода Просвіта" створює можливості для всебічного розвитку громади в Івано-Франківській області // Історія діяльності НДО у соціокультурній сфері. - Кіровоград, 2011. - С. 32-38.
42.    Монолатій І. Міжгрупові інтеракції в етнополітологічному дискурсі: проблеми теорії та методології : монографія / І. Монолатій. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 192 с.
У монографії обґрунтовано теоретичні основи, методологію та методику етнополітологічного дослідження міжгрупових інтеракцій.
43.    Назарчук Д. Націоналізм проти глобалізації : [про нову кн. голови облради, канд. іст. наук О. Сича „Український націоналізм: традиція і модерн"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 3 берез. (№ 420. - С. 18.
44.    Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : монографія / В. Сабадуха. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. - 175 с.
У монографії проаналізовано ґенезу української національної ідеї. Аналіз здійснено в контексті європейських інтелектуальних тенденцій. Сформульовано соціально-політичні, психолого-педагогічні умови реалізації української ідеї.
45.    „Я поділяю європейські цінності": формат святкування Дня Європи в рамках кампанії : (метод. рек., матеріали проекту, історії успіху) / Я. Боренько, А. Донець ; Тренерська група „Діалог". - Луганськ, 2011. - 35 с. : фото.
Видання подає інформацію про зміст, визначення та основні терміни кампанії „Я поділяю європейські цінності", містить методичні матеріали, історії  успіху проекту, зокрема, в Івано-Франківську.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

46.    Звіт голови Івано-Франківської обласної ради (листопад 2010-листопад 2011 р.) / Івано-Франків. облрада. - Івано-Франківськ, 2011. - 81 с.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

47.    Бурдуланюк В. Культура Прикарпаття / В. Бурдуланюк // Історія України. - 2012. - № 5-6 (лют.). - С. 27-33.
48.    Лобарчук О. Поціловані Терпсихорою : [про фест. гуцул. танцю у с. Криворівня Верховин. р-ну, присвяч. 100-річчю від дня народж. відомого балетмейстера Я. Чуперчука] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 13 груд. (№ 232). - С. 8.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

49.    Друковане слово Прикарпаття : кат. кн. вид., підготовлених авт. Івано-Франківщини. Вип. 3 : 2006-2010 / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : В. Дволітка, О. Черепович ; відп. за вип. Л. Бабій ; вступ. сл. В. Качкана. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 167 с.
Каталог представляє книжкові видання та електронні ресурси, підготовлені авторами Івано-Франківщини упродовж 2006-2010 рр. з різних галузей науки, техніки, освіти, літератури і мистецтва.
50.    Зозуляк-Случик Р. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. / Р. Зозуляк-Случик, Б. Ковбас. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 211 с.
У навчальному посібнику висвітлено сучасні погляди на проблеми соціально-педагогічної етики й деонтології. Розглянуто питання професійної моралі як основи фахової етики, особистості соціального педагога, етики стосунків фахівця і клієнта.
51.    Крайній І. Геолог - радник ескулапа : [про О. Адаменка, акад. ІФНТУНГ] / І. Крайній // Дивосвіт. - 2011. - № 4. - С. 13-14.
52.    Лущак В. Біохімія - на щодень : [розмова з зав. каф. біохімії та біотехнології ПНУ ім. В. Стефаника / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2012. - 1 лют. (№ 16). - С. 9.
53.    Іван Монолатій : бібліогр. покажч. друк. праць за 1991-2011 рр. : (до 20-річчя краєзн. , наук. та громад. праці) / Івано-Франків. від. НТШ [та ін.] ; упоряд. : З. Жеребецький, М. Косило, В. Мойсишин. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 51 с.
Покажчик містить перелік друкованих праць І. Монолатія, члена-засновника історико-краєзнавчого об'єднання „Моє місто", члена Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства імені Шевченка, доктора політичних наук, професора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, а також інформацію про упорядкування, наукове редагування і рецензування ним видань упродовж 1991-2011 р.
54.    Чернова М. Фізика : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 : Механіка твердих тіл, рідин і газів / М. Є. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 226 с.
У навчальному посібнику викладено фізичні основи кінематики, динаміки твердого тіла, рідин та газів, а також основи молекулярної фізики та термодинаміки.

ОСВІТА

55.    Заклади нового типу Івано-Франківщини : інформ. довід. / ОІППО, Голов. упр. освіти і науки Івано-Франків. облдержадмін. ; за заг. ред. З. Болюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 87 с.
В інформаційному довіднику зібрано аналітичний матеріал про навчальні заклади нового типу (гімназії, ліцеї, навчально-виховні комплекси, спеціалізовані школи) Івано-Франківської області.
56.    Звіт про роботу гімназії за 2010-2011 навчальний рік / ред. М. Грицишин. - Івано-Франківськ : НАІР, 2011. - 207 с. : іл.
У звіті висвітлено основні напрямки життя і діяльності гімназії у 2010-2011 навчальному році, включаючи навчальну, виховну та науково-методичну роботу.
57.    Народний учитель України Петро Лосюк : ст., дослідж., док. / упорядкув., заг. ред. А. Григорук. - Снятин : Прут ПРинт, 2011. - 150 с. : іл. - (Бібліотека гуцульської школи).
У книзі висвітлена науково-педагогічна діяльність П. Лосюка, народного учителя України, кандидата педагогічних наук, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, директора Яворівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівського району.
58.    Обдарована дитина: пошук, навчання, розвиток : (матеріали наук.-практ. конф.) / упоряд. : М. Грицишин, О. Нижник, М. Заліщук, Г. Василюк ; відп. за вип. Л. Шелемей. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2011. - 188 с.
Видання подає доповіді науково-практичної конференції ОІППО  „Обдарована дитина: пошук, навчання, розвиток".
59.    Освіта - 2010 / Упр. освіти і науки виконкому Івано-Франків. міськради, Інформ.-метод. центр. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 91 с. : іл.
Видання подає інформацію про мережу, кадровий склад, науково-методичне та матеріально-технічне  забезпечення освіти м. Івано-Франківська, дошкільну, початкову освіту, профільне навчання та ін.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

60.    Анушкевичус В. „Інвестори „Прикарпаття" нічого не роблять для клубу" : [розмова з мером м. Івано-Франківська, про пробл. футбол. клубу / записав О. Комаровський] // Український футбол. - 2012. - 3 лют. (№ 12). - С. 6.
61.    Павлів Н. Силач-рекордсмен Назарій Павлів: „Супермени не лише за океаном" : [розмова з прикарпат. спортсменом / записала О. Лобарчук] // Урядовий кур'єр. - 2012. - 1 берез. (№ 40). - С. 11.

ТУРИЗМ

62.    Дубровик А. „День" у Ворохті : [кор. газ. „День" побували на Гуцульщині] / А. Дубровик // День. - 2012. - 14 берез. (№ 44). - С. 8.
63.    Лобарчук О. Через поле, через гай іде до дітей Миколай : [про реалізацію держ. проекту Карпат. „Артека" на терит. Нац. парку „Гуцульщина"  у садибі св. Миколая у с. Пістинь Косів. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 15 груд. (№ 234). - С. 32.
64.    Подорожі по Гуцульщині. Ч. 2 : Татарів, Яблуниця, Вороненко, Поляниця, ТК „Буковель" / матеріали підгот. В. Юзюк. - Коломия : Мірошніченко, 2011. - 40 с. : іл., схеми.

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

65.    Назарчук Д. „Не страхайте людей вбивствами. Показуйте й світлі сторони" : [про ветерана прикарпат. журналістики А. Зацерковного] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 21 груд. (№ 241). - С. 16.
66.    Фабрика Р. Наодинці зі словом / Р. Фабрика. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 551 с. : іл.
Автор книги, ветеран української журналістики Прикарпаття, знайомить зі своїм творчим доробком, з численними різножанровими публікаціями, які побачили світ у засобах масової інформації в різні роки його репортерської діяльності.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

67.    Бабій Л. Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка - духовна скарбниця Прикарпаття : [виступ на Всеукр. науково-практ. конф. дир. держ. та обл. універс. б-к у м. Івано-Франківську] / Л. Бабій // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 15-17.
68.    Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : всеукр. науково-практ. конф., 22 листоп. 2011 р : 1-і краєзн. читання пам'яті П. Тронька / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. - К., 2011. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).
69.    Богза Н. Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи - до центру місцевої громади : [виступ дир. Миколаїв. ОУНБ на Всеукр. науково-практ. конф. дир. держ. та обл. універс. б-к у м. Івано-Франківську] / Н. Богза // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 18-21.
70.    Друковане слово Прикарпаття : кат. кн. вид., підготовлених авт. Івано-Франківщини. Вип. 3 : 2006-2010 / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : В. Дволітка, О. Черепович ; відп. за вип. Л. Бабій ; вступ. сл. В. Качкана. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 167 с.
Каталог, підготовлений працівниками обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, представляє книги та електронні ресурси, видані авторами Івано-Франківщини упродовж 2006-2010 рр. з різних галузей науки, техніки, освіти, літератури і мистецтва.
71.    Микитин Т. Вирішуємо конфліктні ситуації : [ст. зав. б-ки ЗОШ № 7 м. Калуша] / Т. Микитин // Шкільна бібліотека. - 2012. - № 3. - С. 55-61.
72.    Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек : [присвоєно звання „Заслужений працівник культури" Бабій Людмилі Василівні - дир. Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка] // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 38.
73.    Савіна З. Учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції  директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек приймає Івано-Франківськ [6-9 верес. 2011 р.] / З. Савіна // Бібліотечна планета. - 2011. - № 4. - С. 9.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

74.    Крайній І. У музеї сміються - аж за животи беруться : [про роботу музею гумору „Весела оселя" у м. Коломия та його організатора М. Савчука] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 6-7 груд. (№ 221). - С. 18.
75.    Крайній І. Увесь рід - під одним дахом: іванофранківець Роман Фабрика створив на своєму обійсті перший в Україні музей родинних професій / І. Крайній // Україна молода. - 2012. - 21 берез. (№ 42). - С. 8.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

76.    Євген Михайлович Баран : бібліогр. покажч. (до 50-річчя від дня народж.) / Наук. б-ка ; авт. передм. Л. Т. Табачин ; упоряд. О. Б. Гуцуляк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 130 с. - (Вчені Прикарпатського національного університету).
У бібліографічний покажчик увійшли наукові студії, статті та посібники кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Інституту філології ПНУ ім. В. Стефаника Євгена Михайловича Барана.
77.    Баран Є. Дев'яності навиворіт : есе / Є. Баран ; ред. Н. Ткачик. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2011. - 172 с.
У книзі розповідається про літературні події, факти, зустрічі з письменниками, які відбувалися у 90-х роках ХХ століття.
78.    Баран Є. Тиша запитань: Люди. Книги. Життя / Є. Баран. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 530 с.
У книзі зібрано літературно-критичні статті, рецензії, есеї, інтерв'ю відомого українського критика, голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України  Є. Барана, присвячені як окремим книжковим з'явам літературного процесу, так і загальним проблемам його розвитку.
79.    Дмитренко М. „І збувся я, немов ясний пророк..." / М. Дмитренко // Народознавство. - 2011. - № 81 (груд.). - С. 13-14. - Рец. на кн. : Качкан В. Епістоли серця : поезії днів моїх / В. Качкан. - Коломия : Вік, 2011. - 238 с.
80.    Ігор Володимирович Козлик : бібліогр. покажч. (до 50-річчя від дня народж.) / упоряд. О. Гуцуляк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 57 с. : іл. - (Вчені Прикарпатського національного університету).
У бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора кафедри світової літератури ПНУ ім. В. Стефаника І. Козлика.
81.    Коржик У. Іван ІОВ: літературно-критичний нарис / У. Коржик. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2011. - 159 с.
У книзі подано поетичний портрет Івана Іова, додані спогади про поета і його листи до Є. Барана та П. Сороки.
82.    Летять у спомини літа : Таким ми пам'ятаємо поета Ярослава Дорошенка, 16.10.1931-20.03. 2007 / упоряд. Г. Дорошенко. - Коломия : Вік, 2011. - 127 с. : фотоіл.
До книжки спогадів про репресованого українського поета, громадського діяча, багаторічного голову Івано-Франківської організації Національної спілки письменників України Я. Дорошенка увійшли роздуми відомих людей краю, які знали і поважали талановитого майстра слова.
83.    Матусяк А. Химерний Яцків : Модерністський дискурс у прозі М. Яцкова / А. Матусяк ; вид. В. Гутковський. - Вроцлав ; Л. : Піраміда, 2010. - 224 с. : портр. - (Українська класика: світовий контекст).
Автор, професор Вроцлавського університету, досліджує прозу уродженця с. Лесівка Богородчанського району Михайла Яцкова, в якій співіснують елементи модерності й літературної традиції. До книги увійшли також вибрані  тексти творів М. Яцківа.
84.    Негрич М. Скарби гуцульського говору: Березови / М. Негрич. - Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. - 221 с. - (Діалектологічна скриня).
Словник містить близько 7 тисяч діалектизмів та репрезентує мовлення мешканців сіл Вижній Березів, Середній Березів, Нижній Березів та Баня-Березів Косівського району.
85.    Підсумки року: Євген Баран : [про літ. рік 2011] // Літературна Україна. - 2011. - 29 груд. (№ 50). - С. 2.
86.    Процюк С. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / С. Процюк. - К. : Академія, 2011. - 301 с. - (Автографи часу).
У романі івано-франківського письменника - внутрішній світ і складний шлях Володимира Винниченка від екцентричного невротика, екстравагантного і сенсаційного митця до видатного мислителя, який гідно представив українську літературу у світі.
87.    Слово о полку Ігорем : у віршов. і прозових пер. укр. та польською мовами : до 895-ліття „Слова о полку Ігоревім" / Клуб укр. інтелігенції ім. Б. Лепкого ; Б. Лепкий ; упоряд. : У. Скальська, Є. Баран. - Івано-Франківськ : Грань, 2011. - 309 с.
До книги ввійшли переклади „Слова о полку Ігоревім" Богдана Лепкого, прозові і віршовані, польською й українською мовами, передмови й коментарі, переклади-переспіви попередників і сучасників, короткі згадки про кожного з них, літературний портрет самого Б. Лепкого, сучасна версія авторського тексту.
88.    Українська мова в Галичині: історичний вимір : збірник / відп. ред. Я. Ісаєвич та ін. - Л. : Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2011. - 331 с. - (Історія мови).
Пропоновані розвідки висвітлюють проблеми представлення української мови в галицьких граматиках до 1849 року, дослідження мови галицьких проповідників ХІХ ст., історію та особливості становлення філософської та медичної термінології та ін.
89.    Франкознавство Івано-Франківщини: фрагменти статей 2006-2011 рр : до 155-річчя від дня народж. великого Каменяра / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка та ін. ; відп. за вип. Л. Бабій ; вступ. ст. Р. Піхманця ; уклад. О. Черепович та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 192 с. - (Визначні вчені Івано-Франківщини ; вип. 2).
До видання включені фрагменти статей прикарпатських науковців та краєзнавців, які були опубліковані впродовж 2006-2011 рр., присвячені дослідженням життя і діяльності І. Франка, перебуванню Великого Каменяра на Прикарпатті та вшануванню його пам'яті в області.
90.    „Читаючи, відчуваю себе співтворцем": Євгенові Барану - 50 : пам'ятка користувачу / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. О. Черепович, О. Шаран ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 24 с.
Пам'ятка користувачу присвячена 50-річчю Є. Барана, відомого українського критика, літературознавця, вченого, голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України. Містить книги та публікації у збірниках і періодичних виданнях, рецензії, матеріали про Є. Барана та його творчість з фондів ОУНБ ім. І. Франка.
91.    Якібчук М. Творчість Зеновія Красівського та о. Ярослава Лесіва: дискурс національної ідентичності : монографія / М. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 182 с.
Монографію присвячено осмисленню проблеми національної ідентичності в 60-80 рр. ХХ ст. у взаємозв'язку з життям і творчістю українських поетів-дисидентів З. Красівського та Я. Лесіва.

ФОЛЬКЛОР

92.    Лобарчук О. А той другий празник - святого Василія : [традиції та обряди свята у с. Липівка Рогатин. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2012. - 13 січ. (№ 6). - С. 7.
93.    Лобарчук О. Свят-вечір у Космачі [Косів. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2012. - 6 січ. (№ 3). - С. 7.
94.    Лобарчук О. Та залишаються казки... : [про сподвижн. життя М. Зінчука, вчителя, фольклориста, авт. „Казок Галичини"] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2012. - 17 лют. (№ 31). - С. 8.

МИСТЕЦТВО

95.    Возницький Б. Духовний світ збагатився : [про кн. „Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова" Б. Тимківа, засл. діяча мистец. України, проф. ПНУ ім. В. Стефаника] / Б. Возницький // Слово Просвіти. - 2011. - 15-21 груд. (№ 50). - С. 16.
96.    Луців В. „Уперше в історії музики я дав концерт бандури в супроводі камерного оркестру" : [розмова із співаком, бандуристом, переможцем Євробачення 1961 р., уродженцем м. Надвірна / записала О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2012. - 4 лют. (№ 22). - С. 17.
97.    Павлик Т. Ілюстрації до творів Лесі Українки : 140-річчю Лесі Українки та 100-літньому ювілею „Лісової пісні" присвяч. / Т. Павлик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 1 папка (16 окр. арк.).
98.    Віталій Соломченко - художник-педагог / упоряд. : В. Соломченко, А. Андрейканіч. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 235 с. : іл.
Альбом розкриває творчий доробок Віталія Соломченка, творче життя та педагогічна діяльність якого тісно пов'язані з рідною землею, з Косовом, з Косівським училищем прикладного та декоративного мистецтва (тепер КІПДМ ЛНАМ).
99.    Тимків Б. Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна та ужиткова : монографія / Б. Тимків. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 311 с. : іл.
У монографії розглянуто питання становлення та розвитку сакральної й ужиткової дереворізьби в Україні та українській діаспорі. Аналізуються художні особливості творів літургійного, обрядового, ужиткового та монументально-декоративного характеру, що утворюють цілісний об'ємно-просторовий інтер'єр як храмів, так й житлових та громадських споруд.
100.    Федорук О. Поезія дерев'яних мережив: дереворізьба на теренах України та західної діаспори : [про кн. Б. Тимківа „Мистецтво України та діаспори: дереворізьба сакральна й ужиткова"] / О. Федорук // Дзеркало тижня. - 2012. - 28 січ. (№ 3). - С. 16.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

101.    Музиченко Я. Учитель високого малювання : [до 140-річчя засновника першого укр. мистец. закладу в Галичині, худож. Олекси Новаківського] / Я. Музиченко // Україна молода. - 2012. - 14 берез. (№ 38). - С. 10.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

102.    Атаманюк Ю. Ще не вмів писати, а вже різьбив : [про мистец. родину Корпанюків] / Ю. Атаманюк // Молодь України. - 2012. - 6 берез. (№ 16). - С. 6.
МУЗИКА

103.    Заметіль : пісні на вірші Неоніли Стефурак / аранжування А. Василюка. - Калуш : Студія 6 секунд, 2011. - 1 електрон. опт. диск.
104.    Фабрика-Процька О. Народна аматорська лемківська хорова капела „Бескид" : творча біогр. колективу (до 20-річчя ювілею капели) / О. Фабрика-Процька, П. Чоловський. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2011. - 36 с. : іл.
Науково-інформаційне видання висвітлює історію створення, концертну та культурно-просвітницьку діяльність хорової капели „Бескид" Івано-Франківської обласної організації ВУТ „Лемківщина".

ТЕАТР

105.    Назарчук Д. Здрастуйте, тітонько Чарлі! : [про прем'єру комедії „Тітонька Чарлі" обл. акад. муздрамтеатру] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 14 груд. (№ 236). - С. 21.
106.    Назарчук Д. З тобою і без тебе... : [про нову виставу „Заробітчанки, або Мамо, повернись..." Івано-Франків. облмуздрамтеатру] / Д. Назарчук // Голос України. - 2012. - 15 берез. (№ 47). - С. 12.
107.    Нищук Є. „Наш бізнес чомусь підтримує вистави сусідів" : [розмова із актором, засл. артистом України, уродженцем м. Івано-Франківська / записала Н. Князев] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 29 груд. (№ 244). - С. 17.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

108.    Єгрешій О. Греко-католицьке духовенство в українському національному русі ХІХ-ХХ ст. : [зокрема на Прикарпатті] / О. Єгрешій // Історія України. - 2012. - № 5-6 (лют.). - С. 21-26.
109.    Назарчук Д. Покликання кожної людини - робити добро : [історія створення та сучас. стан Містечка милосердя Св. Миколая у с. Крихівці Івано-Франків. міськради] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 17 груд. (№ 239). - С. 1, 12.
110.    Палій О. Чому галичани щонеділі ходять до церкви? : [до 120-річчя від дня народж. Й. Сліпого] / О. Палій // Українське слово. - 2012. - 29 лют.-6 берез. - С. 5.
111.    Сотворення: побачити світ очима Творця / Мальтійська служба допомоги ; уклав о. І. Сохан. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 35с.
За допомогою запропонованих біблійних, медитативних та молитовних текстів зроблена спроба зануритися у таємницю сотворення Богом Всесвіту.
112.    100-ліття церкви Введення Пресвятої Богородиці с. Прутівка. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 8 с. : іл.
113.    Буклет присвячений історії церкви та постатям релігійних діячів с. Прутівка Снятинського району.
114.    Форест Т. Ісус Христос - мій Цілитель / Т. Форест, Х. П. Флорес ; пер. з ісп. А. Садового. - Івано-Франківськ : Апостол, 2011. - 193 с.
На сторінках книги у доступній формі представлено Божий план зцілення.
115.    Хомишин Г. (станислав. єпископ). Українська проблема : лист-послання написав для духовної і світської інтелігенції укр. народу / Г. Хомишин (станислав. єпископ). - Івано-Франківськ : Накладом УКО 1932 р. : Нова Зоря, 2011. - 111 с.
Лист-послання Блаж. Мученика Григорія Хомишина, Єпископа Станиславівського (1904-1945) - це зразок релігійно-богословської, суспільно-політичної та соціально-економічної думки, це відверта і відповідальна, щира і глибока позиція Владики, який присвятив своє життя служінню Богові, Вселенській Церкві і українському народові.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

116.    Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Хімія. Вип. ХІІ. - Івано-Франківськ, 2011. - 175 с.
117.    Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 21-22. - Івано-Франківськ, 2011. - 392 с.
118.    Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ, 2011.
Вип. ХL. - 192 с.
Вип. ХL. Ч. 2. - 188 с.
Вип. ХL. Ч. 3. - 192 с.
119.    Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. 15. - Івано-Франківськ, 2011. - 183 с.
120.    Еврика - ХІІ : зб. студ. наук. праць. - Івано-Франківськ : Вид-во  ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 304 с.
121.    Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Вип. 16. Ч. 1.- Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011.  - 192 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 
Андрейканіч А. - 97
Анушкевичус В. - 60
Арсенич М. - (18)
Арсенич П. - 12
Атаманюк Ю. - 102
Бабій В. - 9
Бабій     Л. - 49, 67, 70, (72), 89, 90
Баран Є. М. - (76), 78, 79, (81), 85, 87 ,(90)
Богза Н. - 69
Болюк З. - 55
Боренько Я. - 45
Босацький Я. - 6
Бурдуланюк В. - 47
Вагилевич І. - (9)
Василечко Л. - 39
Василюк А. - 103
Василюк Г. - 58
Винниченко В. - (86)
Вишиванюк М. - 33
Возницький Б. - 95
Воробець Я. - 8
Головатий М. - 25
Григорук А. - 57
Грицишин М. - 56, 58
Гутковський В. - 83
Гуцуляк О. Б. - 76, 80
Гушул М. - 20
Дволітка В. - 49, 70
Дмитренко М. - 79
Довжинський М. - 8
Донець А. - 45
Дорошенко Г. - 82
Дорошенко Я. - (82)
Дубровик А. - 62
Єгрешій О. - 108
Жеребецький Ж. - 53
Заліщук м. - 58
Зацерковний А. - (65)
Зінковський М. - 8
Зінчук М. - (94)
Зозуляк-Случик Р. - 50
Іван Іова - (81)
Ісаченко С. - 29
Ісаєвич Я. - 88
Іщук О. - 18
Кархут В. - (8)
Качкан В. - 49, 70, (79)
Князев Н. - 40, 107
Ковбас Б. - 50
Козлик І. В. - (80)
Комаровський О. - 60
Коновалець Є. - (13)
Копер Н. - 28
Коржик У. - 81
Королько А. - 11, 27
Косило М. - 53
Крайній І. - 4, 51, 52, 75, 76
Красівський З. - (91)
Кріцак Т. - 5
Круцик Р. - 13
Куровець С. - 3
Лепкий Б. - (87)
Лесів Я. - 91
Лобарчук О. - 6, 34, 48, 61, 63, 92-94, 96
Лосюк П. - (57)
Луців В. - 96
Лущак В. - 52
Маєвський Б. - 3
Матусяк А. - 83
Микитин Т. - 71
Мойсишин В. - 53
Монолатій І. - 42, (53)
Морозюк В. - 14
Мудрий М. М. - 10
Музиченко Я. - 101
Муринюк М. - (8)
Назарчук Д. - 30, 31, 43, 65, 105, 106, 109
Негрич М. - 84
Нижник О. - 58
Никифорук І. - 15
Нищук Є. - 107
Новаківський О. - (101)
Новицька Л. - 28
Огороднік В. - 18
Озаркевич Є. - (8)
Олесницький Є. - 10
ОмельченкоВ. - 3
Павлик Т. - 97
Павлів Н. - 61
Палій О. - 110
Піхманець Р. - 89
Подюк І. - (8)
Прохасько Т. - 16
Процюк С. - 86
Сабадуха В. - 44
Садовий А. - 114
Савіна З. - 73
Савчик О. М. - 10
Савчука М. - 74
Сатурчак Л. - 16
Семкіяш М. - 17
Сліпий Й. - (110)
Сигидин М. - 11
Скальська У. - 87
Скрипник О. - 2
Слободян-Ковалюк О. - 19
Сова О. - 2
Табачин Л. Т. - 76
Тимків Б. - 95, 99, (100)
Ткачик Н. - 77
Томенчук Б. - 26
Тронько П. - (68)
Трубенко О. - 3
Українка Л. - (97)
Усатюк С. - 33
Фабрика Р. - 66, (75)
Фабрика-Процька О. - 104
Федорук О. - 100
Флорес Х. П. - 114
Форест Т. - 114
Харитон В. - 23
Хомишин Г. - 115
Цимбалюк О. - 24
Черепович - 49, 70, 89, 90
Чернега І. - 21
Чернов Б. - 5
Чернова М. - 5, 54
Чоловський П. - 104
Шаран О. - 90
Шелемей Л. - 58
Шпільчак В. - 25
Щурик М. - 36
Юзюк В. - 64
Якель Р. - 37, 38
Якібчук М. - 91
Яцків М. - (83)

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка