Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Педагогічні науки та народна освіта . Бібліографічний покажчик.Ч.2.ББК 91.9 : 74
П 24.

Педагогічні науки та народна освіта [Текст] : бібліогр. покаж. в 2-х ч. Ч. 2 / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад. О. І. Тимофійчук : наук. ред., відп. за вип. Л. В. Бабій]. - Івано-Франківськ, 2012. - 28с
В частині ІІ покажчика „Педагогічні науки та народна освіта" висвітлюються питання професійно-технічної освіти, вищої освіти та сімейного виховання.
Посібник розрахований на освітян, студентів та широкий загал всіх, хто цікавиться процесами та змінами, що відбуваються в освітянській галузі України.
Укладач:     О. І. Тимофійчук, бібліограф довідково-бібліографічного відділу ОУНБ ім. І. Франка

Комп'ютерний набір та макет оформлення обкладинки:     О. І. Тимофійчук

Науковий редактор, відповідальний за випуск:     Л. В. Бабій, директор ОУНБ ім. І. Франка

Зауваження, пропозиції та замовлення просимо надсилати за адресою :
Довідково-бібліографічний відділ
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка
Тел. 3-14-26
E-mail: libifua@gmail.com
Тираж 50 прим.

ПРОФЕСІЙНА ТА СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
1.    Астахова О. Перспективи розвитку професійної освіти в Україні / О. Астахова // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 4. - С. 9-12.
2.    Астахова О. Якість професійної освіти - запорука сталого розвитку України / О. Астахова // Праця і зарплата. - 2009. - 23 груд. (№ 48). - С. 4-5.
3.    Булавко В. Якість професійної освіти - нові стандарти / В. Булавко // Освіта України. - 2010. - 12 берез. (№ 20). - С. 4.
4.    Грищенко І. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів / І. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 7. - С. 56-61.
5.    Муранова Н. Грантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти / Н. Муранова // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 41-44.
6.    Набока О. Філософсько-соціальні передумови технологізації професійної освіти / О. Набока // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 168-172.
7.    Пальчук М. Глобалізаційні процеси в єдиному освітньому просторі та їх вплив на стратегічний розвиток професійної освіти / М. Пальчук // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1. - С. 38-49.
8.    Півняк Г. Вища професійна - невідкладні проблеми / Г. Півняк, П. Пілов // Освіта. - 2011. - 5-12 жовт. (№ 40). - С. 2.
9.    Теорія і методика професійної освіти [Текст] : навч. посіб. / за ред. З. Курлянд.- К. : Знання, 2012. - 390 с.
10.    Савчук Н. Філософсько-антропологічні засади педагогічної взаємодії у контексті професійної освіти / Н. Савчук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 43-45.
11.    Сургай О. Професійна освіта. Експерименти тривають / О. Сургай // Освіта України. - 2010. - 19 берез. (№ 22). - С. 4.
Див. також: №№ 134(1), 137(1), 149(1), 206(1), 331(1), 349(1), 258(1), 383(1),
389(1), 404(1), 441(1).
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА
12.    Перелік підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту державних професійно-технічних навчальних закладів , що проводять підготовку кваліфікованих робітників за професіями для потреб економіки : Дод. до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2009р. № 42 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2012р. № 857-р) // Урядовий кур'єр. - 2012. - 28 листоп. - С. 13-14.
****
13.    Батроченко Н. Використання модульних технологій у професійному навчанні / Н. Батроченко, Н. Каменева // Все для вчителя. - 2009. - № 7/8. - С. 20-32.
14.    Биков В. Модель підготовки робітників для високотехнологічних виробництв / В. Биков // Освіта України. - 2010. - 25 серп. (№ 61/62) - С. 8.
15.    Бучнєва Н. Фундамент майбутньої професії: перспективи і реалії професійно-технічної освіти / Н. Бучнєва // Сучасна освіта. - 2010. - № 6. - С. 48-49.
16.    Вайнтрауб М. Педагогічні вимоги до професійних якостей викладачів професійно-технічних навчальних закладів / М. Вайнтрауб // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 25-27.
17.    Вакарчук І. Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання / І. Вакарчук // Освіта України. - 2008. - 22 серп. (№ 64). - С. 1-2.
18.    Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська [Текст]. - [Б. м. : б. в.], [2008]. - 10 с.
19.    Головінов В. Профтехосвіта була і залишається пріоритетним напрямком у роботі парламентського Комітету з питань науки і освіти / В. Головінов // Освіта України. - 2011. - 25 січ. (№ 7). - С. 4.
20.    Довідник професій навчальних закладів професійно-технічної освіти Івано-Франківської області [Текст] / [Х. Битківська, Н. Грищук, І. Лясковський]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. - 31 с.
21.    Дремова І. Професійне навчання учнів старшої школи на базі професійно-технічних навчальних закладів: досвід, проблеми, та перспективи / І. Дремова, Л. Настерова, Л. Романенко // Освіта України. - 2011. - 11 квіт. (№ 27/28). - С. 7.
22.    Ільїч Л. Системи професійно-технічної освіти: статистичний аналіз стану, динаміки та тенденцій розвитку / Л. Ільїч // Статистика України. - 2008. - № 4. - С. 36-41.
23.    Короденко М. Інноваційні форми роботи управління профтехосвітою / М. Короденко // Освіта України. - 2010. - 19 січ. (№ 5). - С. 2.
24.    Короденко М. ПТО: проблеми і здобутки / М. Короденко // Освіта України. - 2012. - 27-серп. (№ 35). - С. 12.
25.    Кухарчук П. Формування механізмів державно-громадського управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні / П. Кухарчук // Освіта і управління. - 2009. - № 3/4. - С. 126-132.
26.    Методичний посібник на допомогу майстру виробничого навчання - початківцю // Все для вчителя. - 2010. - № 28/29. - С. 29-42.
27.    Онищук Л. Організаційно-методичні принципи децентралізованого управління професійно-технічною освітою / Л. Онищук // Рідна школа. - 2010. - № 6. - С. 19-22.
28.    Павлова Л. Організація професійно-технічної освіти в регіонах / Л. Павлова // Все для вчителя. - 2010. - № 19. - С. 5-14.
29.    Педагогічний досвід у професійно-технічній освіті // Все для вчителя. - 2009. - № 11/12. - С. 1-31.
30.    Полозенко Д. Проблеми фінансування професійно-технічних навчальних закладів в Україні / Д. Полозенко // Фінанси України. - 2009. - № 2. - С. 22-30.
31.    Пропозиції щодо невідкладних кроків по збереженню та оновленню професійно-технічної освіти в Україні // Освіта України. - 2010. - 20 квіт (№ 29). - С. 5.
32.    Русланова Т. Інформаційно-комунікативні технології як засіб створення єдиного інформаційного простору професійно-технічної освіти в області / Т. Русланова, Г. Боровик // Все для вчителя. - 2009. - № 7/8. - С. 3-20.
33.    Скульська В. Інститут професійно-технічної освіти АПН України як інтегруючий елемент наукового супроводу підготовки кваліфікованого робітничого потенціалу держави / В. Скульська // Освіта України. - 2009. - 1 верес. (№ 65/66). - С. 5.
34.    Сушенцева Л. Формування ключових компетенцій учнів у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу / Л. Сушенцева // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 1. - С. 57-63.
35.    Туренко А. Технічна освіта нові моделі вдосконалення / А. Туренко // Освіта. - 2012. - 22-29 лют. (№ 8/9). - С. 5.
36.    Шулікін Д. Профтехосвіта сьогодні і завтра / Д. Шулікін // Освіта України. - 2008. - 12 верес. (№ 69). - С. 1,2.
37.    Шулікін Д. Психолог у ПТНЗ - на вагу золота / Д. Шулікін // Освіта України. - 2008. - № 1/2. - С. 2.
38.    Шулікін Д. У пошуках нових форм фінансування профтехосвіти / Д. Шулікін, О. Шевнін // Освіта України. - 2009. - № 1 верес. (№ 65/66). - С. 4.

СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА
39.    Гомотюк О. Самостійна робота студентів коледжу як важлива умова продовження навчання у ВНЗ / О. Гомотюк, С. Турлюк // Психологія і суспільство. - 2012. - № 2 - С. 69-74.
40.    Деменнікова Т. Напрями та зміст науково-методичної діяльності Бериславського педагогічного коледжу / Т. Деменнікова // Рідна школа. -2011. - № 11. - С. 56-59.
41.    Коледж преси та телебачення: 15 років перші! [Текст] : хронограф подій, 1993-2008 навч. рр. / [редкол.: Г. Головченко, О. Фібіх]. - Миколаїв : Тетра, 2009. - 227 с.
42.    Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах / А. Кутиркін // Право України. - 2008. - № 7. - С. 81-84.
43.    Мочалова Н. Технологія ведення дебатів на заняттях з безпеки життєдіяльності в педагогічному коледжі / Н. Мочалова // Безпека життєдіяльності. - № 9. - С. 32-34.
44.    Півстоліття гідної ходи [Текст] : до ювілею Золочівського коледжу Львів. нац. аграр. ун-ту / [вид. ред. В. Карий]. - Снятин (Івано-Франків. обл.) : Прут Принт, 2008. - 115 с.
45.    Сніжко В. Чуття єдиної родини : Донец. пед. коледжу - 45 ! / В. Сніжко, І. Буланкіна // Віче. - 2012.- № 15/16. - С. 46-47.
46.    Чечилова Г. Бериславський педагогічний коледж: минуле, сучасне, майбутнє / Г. Чечилова // Рідна школа. - 2011. -№ 11. - С. 52-55.
47.    Щербак О. Від індустріального технікуму - до Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка / О. Щербак // Професійно- технічна освіта. - 2004. - № 4. - С. 31-34.
48.    Ювілейний вісник післядипломної освіти [Текст]. № 5 : [присвяч. 70-річчю Івано-Франків. базового мед. коледжу] / МОЗ України [та ін.] ; [ред., відп. за вип. В. Стасюк]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 118 с.

ВИЩА ОСВІТА. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
49.    Про запровадженя у вищих навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи: Наказ М-ва освіти і науки України від 16.10.2009 р. № 943 // Вища школа. - 2010. - № 1. - С. 75-91.
50.    Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу : Наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012р. № 689 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 52. - С. 126-128.
51.    Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні: Наказ М-ва освіти і науки України від 10.02.2010 р. № 99 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2010. - № 7/8. - С. 57-63.
52.    Про організацію навчання та стажування студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах за кордоном : Рішення колегії М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. № 2/3-4 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 13/14/15. - С. 26-29.
***
53.    Академічний рейтинг університетів "ТОП - 200 Україна" // Дзеркало тижня. - 2012. - 2 черв. (№ 20). - С. 12.
54.    Андрущенко В. Проблеми входження університецької освіти в європейський освітній простір / В. Андрущенко, І. Гамерська // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 3-8.
55.    Аракелян М. Традиции и инновации в Национальном университете "Одесская юридическая академия" / М. Аракелян // Митна справа. - 2012. - № 4. - С. 19-27.
56.    Артемова Л. Педагогіка і методика вищої школи [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. Артемова. - К. : Кондор, 2008. - 271 с.
57.    Бабин І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського простору вищої освіти / І. Бабин // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 61-71.
58.    Бакіров В. Місія вищої освіти в сучаснону світі / В. Бакіров, О. Мінаєв // Освіта України. - 2008. - 1 серп. (№ 57/58). - С. 5.
59.    Балабанов К. Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва / К. Балабанов // Зовнішні справи. - 2011. - № 5/6. - С. 50-52.
60.    Бандурка О. Про сьогодення вищої освіти в Україні / О. Бандурка // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 7-15.
61.    Бахрушин В. Статистичний аналіз університецьких рейтингів / В. Бахрушин // Освіта і управління. - 2011. - № 1. - С. 7-12.
62.    Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи [Текст] : теорет. та наук.-метод. часоп. № 4 (дод. 1) 2008 / Ін-т вищ. освіти АПН України. - [Івано-Франківськ : Місто НВ], 2008. - 215 с.
63.    Бендера І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів / І. Бендера // Вища школа. - 2010. - № 2. - С. 14-21.
64.    Бех В. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи [Текст] : [монографія] : до 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / В. Бех, І. Малик. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 263 с.
65.    Бешта О. Науково-дослідна діяльність національного гірничого університету / О. Бешта // Вища школа. - 2009. - № 2. - С. 15-22.
66.    Бобіль Д. Місце і роль студентського самоврядування в системі університецької економічної освіти / Д. Бобіль, С. Ляпікова // Вища школа. - 2012. - № 5/6. - С. 105-116.
67.    Бондаренко М. Інтеграція в європейську систему вищої освіти в ІТ-галузі шляхом участі в міжнародних програмах, проектах та конкурсах / М. Бондаренко // Вища школа. - 2011. - № 2. - С. 7-15.
68.    Бондаренко М. Харківський національний університет радіоелектроніки: ми працюємо для майбутнього / М. Бондаренко // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 3-20.
69.    Борисова А. Студенческие стажировки за рубежом / А. Борисова // Заграница. - 2008. - Апр. (№ 7). - С. 12.
70.    Борисова О. Науково-дослідна діяльність студентів педагогічних ВНЗ в умовах реалізації завдань Болонської конвенції / О. Борисова, Н. Харченко // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 33-35.
71.    Бракоренко Н. Механізм організації, планування і оцінки результатів наукової діяльності у приватних вищих навчальних закладах / Н. Бракоренко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 3. - С. 133-137.
72.    Бріт О. Соціально-економічні фактори становлення та розвитку системи вищої освіти / О. Бріт // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 1. - С. 180-183.
73.    Бутенко Г. До питання про активізацію креативної компетенції студентів вищого навчального закладу / Г. Бутенко // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 54-57.
74.    Вакарчук І. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти / І. Вакарчук // Вища школа. - 2009. - № 4. - С. 3-30.
75.    Василів В. Особливості системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти України / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 39-49.
76.    Васильєв А. Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована система / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа. - 2011. - № 1. - С. 40-45.
77.    Васянович Г. Полікультурний та поліетнічнй вимір вищої освіти : теоретико-методолог. аспект / Г. Васянович // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІІ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 61-66.
78.    Васянович Г. Проблема адаптації студентської молоді до навчання у вишах України / Г. Касянович // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХІV. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 145-159.
79.    Вахович І. Дослідження теоретичних аспектів доцільності процесу укрупнення ВНЗ в Україні / І. Вахович, Ю. Волинчук // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 101-107.
80.    Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління Вахович І. ВНЗ / В. Виноградня // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 36-40.
81.    Висюк Ю. Організація кредитно-модульної системи навчаня у вищій школі / О. Висюк, В. Кустов // Вісник Книжкової палати. - 2009. - С. 24-26.
82.    Вища освіта та Болонський процес в Україні [Текст] : навч. посіб. / ЛьвДУВС ; [за ред. В. Кафарського]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. - 213 с.
83.    Вища освіта України - європейський вибір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа. - 2008. - № 7. - С. 75-125.
84.    Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991-2006 рр. [Текст] : наук. допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Пед. думка, 2008. - 487 с.
85.    Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область [Текст] : [монографія] / АПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - К. : Знання України, 2010. - 335 с.
86.    Вільський Г. Особливості сучасного розвитку вищої освіти України / Г. Вільський // Вища школа. - 2009. - № 3. - С. 57-62.
87.    Віолик Л. Комп'ютерна анімація як еволюційний інструмент медіаосвіти / Л. Віолик // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 29-33.
88.    Вітнік Л. Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу / Л. Вітнік, З. Борисенко, О. Глухова // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2012. - № 3. - С. 40-45.
89.    Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття / Н. Внукова // Вища школа. - 2010. - № 12. - С. 26-36.
90.    Воронкін О. Проблеми реєстрації та сучасний стан захисту авторського права на електронні навчальні видання в системі дистанційної освіти України / О. Воронкін, Ю. Турко // Інформатика. - 2011. - Лют. (№ 5). - С. 9-12.
91.    Впровадження педагогічних інновацій: організація науково-методичної роботи в регіоні [Текст] : [наук.-метод. зб.] / [за ред. О. Я. Мариновської ; упоряд. Н. Д. Попович]. - Івано-Франківськ : ОІППО ; Снятин : Прут Принт, 2009. - 67 с.
92.    Голубенко О. Стандартизація освіти: за і проти : [вища освіта України] / О. Голубенко, Т. Морозова // Вища школа. - 2008. - № 7. - С. 13-23.
93.    Горська С. І будете приємно вражені : [про Київ. держ. акад. водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного] / С. Горська // Освіта. - 2012. - 29 лют.-7 берез. (№ 10). - С. 6.
94.    Григорук В. Державний та комерційний вплив на реформування університетів: західноєвропейський досвід / В. Григорук, Р. Пилипенко // Вища школа. - 2011. - № 10. - С. 32-36.
95.    Григорчук Т. Майбутнє за дистанційним навчанням / Т. Григорчук // Освіта. - 2010. - 6-13 жовт. (№ 42). - С. 7.
96.    Гришак С. Щодо питання інтеграції гендерного піходу у сучасну вищу школу / С. Гришак // Соціальна педагогіка: теорія і практика. - 2010. - № 2. - С. 18-23.
97.    Гуменюк Б. Болонський процес і фах дипломата / Б. Гуменюк // Зовнішні справи. - 2009. - № 12. - С. 42-46.
98.    Гуменюк Г. Функціональна модель післядипломної освіти / Г. Гуменюк // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2011. - № 2. - С. 65-69.
99.    Гурч Л. Приєднання України до Болонського процесу: "за" і "проти" / Л. Гурч // Персонал. - 2008. - № 1. - С. 7-13.
100.    Дебич М. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі ХХІ століття / М. Дебич // Вища школа. - 2011. - № 5/6. - С. 47-55.
101.    Добрянський І. Студент приватного вузу: відрахувати не можна, залишити! / І. Добрянський, І. Савенкова // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 99-110.
102.    Добрянський І. Феномен приватної вищої освіти / І. Добрянський // Рідна школа. - 2009. - № 2/3. - С. 15-20.
103.    Довгий О. Вуз, яким пишаються Київ і Україна : [про Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова] / О. Довгий // Пам'ять століть. - 2009. - № 5/6. - С. 11-14.
104.    Другов О. Удосконалення інвестиційного забезпечення вищої освіти в Україні / О. Другов // Вісник Національного банку України. - 2009. - № 5. - С. 40-46.
105.    Євменькова К. Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. Євменькова // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 6. - С. 105-109.
106.    Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та якості вищої освіти в Україні // Вісник ТІМО. - 2012. - № 5/6. - С. 2-5.
107.    Єгорова О. Юридична освіта в університетах України ХІХ-початку ХХ ст. (етапи та особливості розвитку) [Текст] : навч. посіб. / О. Єгорова - Д. : НГУ, 2008. - 95 с.
108.    Жорнова О. Новочасні атрибути виробництва та особливості професійної підготовки студентів технічних університетів / О. Жорнова // Вища школа. - 2009. - № 1. - С. 67-75.
109.    Жук Ю. Вища освіта: крокувати з розвитком економіки / Ю Жук // Освіта. - 2008. - 10-17 груд. (№ 49/50). - С. 2-3.
110.    Жулінський О. Університет: генеза ідеї та трансформація діяльності від класичної до інноваційної моделі / О. Жилінська // Вища школа. - 2011. - № 10. - С. 82-95.
111.    Загірняк М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладів на шляху до якості та їх визнання у світі / М. Загірняк, С. Сергієнко // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 2. - С. 120-129.
112.    Засоби навчальної та науково-дослідної роботи [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 28 / за ред. В. Євдокимова, О. Микитюка. - Х. : [б. в.], 2008. - 149 с.
113.    Захожай В. Актуальні питання запровадження навчальних інновацій у вищу освіту / В. Захожай // Персонал. - 2010. - № 3/4. - С. 182-187.
114.    Заячківська А. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів на початковому етапі навчання у вишах України / А. Заячківська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 70-75.
115.    Зеліско Л. Культурологічна освіта майбутнього юриста [Текст] : [монографія] / Л. Зеліско. - Івано-Франківськ : [Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника], 2010. - 233 с.
116.    Зіньковський Ю. Досвід Болонських перетворень вітчизняної освіти / Ю. Зіньковський // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 2. - С. 57-61.
117.    Зіньковський Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Ю. Зіньковський // Вища школа. - 2010. - № 1. - С. 24-30.
118.    Іванов Ю. Досвід підготовки магістрів з оподаткування в Харківському національному економічному універсиететі / Ю. Іванов // Вища школа. - 2010. - № 12. - С. 50-62.
119.    Ілійчук Л. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів України / Л. Ілійчук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХХХ. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 75-80.
120.    Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності [Текст] / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Третяк І., 2010. - 336 с.
121.    Історія розвитку Болонського процесу // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 5/6. - С. 9-11.
122.    Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої школи / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 7-14.
123.    Кам'янець-Подільський національний університет [Текст] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук]. - К. : Логос Україна, 2008. - 199 с.
124.    Київська Академія [Текст]. Вип. 7 / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [редкол. : Н. М. Яковенко та ін.]. - К. : Києво-Могилянська акад., 2009. - 175 с.
125.    Кивалов С. Национальный университет "Одесская юридическая академия" - лидер юридического образования Украины / С. Кивалов // Митна справа. - 2012. - № 4. - С. 3-8.
126.    Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 1/2. - С. 13.
127.    Київський національний торгівельно-економічний університет // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 1/2. - С. 14.
128.    Кириченко О. Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу / О. Кириченко, Ю. Вогівська // Вища школа. - 2011. - № 11. - С. 29-38.
129.    Кілісь М. Вимоги до вищої освіти в контексті формування інноваційно-інформаційного суспільства / М. Кілісь // Прикарпатський вісник НТШ. - 2010. - № 3. - С. 41-50.
130.    Кін О. Відображення ідей студентського самоврядування в діяльності студентських об'єднань вищих навчальних закладів на українських землях ХІХ століття / О. Кін // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 92-96.
131.    Кліх Л. Ретроспективний погляд на становленя магістратури в Україні на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування / Л. Кліх // Вища школа. - 2012. - № 4. - С. 92-99.
132.    Кодекс честі у вищих навчальних закладах: від справжніх цінностей - до справжнього професіоналізму [Текст] : інформ. зб. / Чернів. міська молодіжна громад. орг. "Клуб укр. молоді" ; [склад. Т. Астапенко]. - Чернівці : [б. в.], 2009. - 80 с.
133.    Козирєва Т. "Львівській політехніці" - 165 : [про нац. ун-т] / Т. Козирєва // День. - 2009. - 2 груд. (№ 218). - С. 2.
134.    Козій Г. Теоретико-методологічні аспекти формування дослідницьких умінь студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Г. Козій, С. Виговська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 103-106.
135.    Козлик І. Історія моєї кафедри (1940-2010) [Текст] : / І. Козлик . ; М-во освіти і науки України, ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т філології. - Івано-Франківськ : І. Третяк, 2010. - 72 с.
136.    Кондратова Л. Технологический подход к организации обучения в высшей школе / Л. Кондратова // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 107-110.
137.    Короденко М. Від училища - до академії : [Херсон. держ. мор. акад.] / М. Короденко // Освіта України. - 2012. - 2 квіт. (№ 14). - С. 12.
138.    Короденко М. Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти / М. Короденко // Освіта України. - 2009. - 7 квіт. (№ 26). - С. 1,2.
139.    Короденко М. Прозоро, чесно, відкрито : [вступ. кампанія 2012р.] / М. Короденко // Освіта України. - 2012. - 2 лип. (№ 27). - С. 4.
140.    Корольова Т. Профспілкова організація Одеського державного економічного університету : віхи історії та сьогодення / Т. Корольова, Г. Шамаєва // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 54-58.
141.    Костюк І. Національно-громадянське виховання студентської молоді [Текст] : навч. посіб. / І. Костюк, І. Карпунь ; Львів. держ. ін-т новітніх технологій та упр. ім. В. Чорновола. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 265 с.
142.    Кофанова О. Концептуальні засади відбору змісту хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у технічних університетах України / О. Кофанова // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 1. - С. 48-56.
143.    Кращенко Ю. Концептуальні засади розвитку студентського самоврядування в Україні / Ю. Кращенко, А. Ігнатович // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 117-125.
144.    Крижанівський Є. Підвищення ефективності вищої школи / Є. Крижанівський // Освіта України. - 2010. - 26 жовт. (№ 80). - С. 5,7.
145.    Крохмалюк Д. Болонський процес та економічна освіта в Україні / Д. Крохмалюк // Вісник Національного Банку України. - 2008. - № 11. - С. 60-64.
146.    Кудрявцева Н. Шляхи забезпечення інноваційних технологій в післядипломній освіті / Н. Кудрявцева // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 491-493.
147.    Курбатов С. Університецькі рейтинги та проблеми конкуренції елітних закладів у глобальному освітньому полі / С. Курбатов // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 4. - С. 111-121.
148.    Кухаренко В. Аналіз законодавства про дистанційну освіту в Україні / В. Кухаренко, В. Петрук // Українознавство. - 2009. - № 4. - С. 139-143.
149.    Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу / В. Кухаренко // Освіта і управління. - 2012. - № 1. - С. 14-18.
150.    Куценко В. Аспірантура і докторантура на порозі змін: європейський досвід / В. Куценко // Науковий світ. - 2009. - № 12. - С. 2-3.
151.    Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу / К. Левківський // Освіта України. - 2008. - 22 лют. (№ 15). - С. 3.
152.    Левчишена О. Вища школа України на сучасному етапі розвитку в контексті регуляторної політики держави / О. Левчишена // Освіта і управління. - 2009. - № 2. - С. 17-23.
153.    Лисенко В. Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі / В. Лисенко, І. Тавлуй // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2011. - № 4. - С. 65-69.
154.    Лисенко В. Порівняльний аналіз програм підготовки бакалаврів і магістрів Вагенінгенського університету (Нідерланди) та НУБіП України / В. Лисенко, Л. Кліх, Н. Демешкант // Вища школа. - 2012. - № 7. - С. 19-29.
155.    Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / [кер. проекту Л. Мисан]. - [К. : Логос Україна], [2010]. - 199 с.
156.    Логвін З. Університети: роль та місце в інноваційній системі України / З. Логвін // Вища школа. - 2012. - № 1. - С. 24-31.
157.    Луговий В. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. Луговий // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 2. - С. 13-25.
158.    Луговий В. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школа України: час дискусій і час дій / В. Луговий // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 1. - С. 5-17.
159.    Ляховський В. Історія та сьогодення Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука / В. Ляховський, Ю. Полтавська // Київська старовина. - 2008. - № 6. - С. 85-105.
160.    Ляхоцька Л. Рушійна сила розвитку в освіті: стан і перспективи дистанційного навчання / Л. Ляхоцька // Освіта України. - 2008. - 1 лют. (№ 9). - С. 6.
161.    Ляшенко О. Тест загальної навчальної компетентності: основні засади і результати пілотування : [ЗНО] / О. Ляшенко, С. Раков // Педагогіка і психологія. - 2012. - № 2. - С. 27-35.
162.    Мадзігон В. Реформа освіти в русі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти / В. Мадзігон, М. Вачевський // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 19-26.
163.    Мазур Ю. Організаційно-методичні засади моніторингу якості вищої освіти / Ю. Мазур // Статистика України. - 2007. - № 4. - С. 20-24.
164.    Макаров М. Роль навчальних закладів у формуванні регіональної інноваційної системи / М. Макаров // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 4. - С. 162-165.
165.    Мариновська О. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності : теорія і практика [Текст] : моногр. / О. Мариновська ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Симфонія форте], 2009. - 498 с.
166.    Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Текст] . Т. ІІІ : Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки) / Бердянський пед. ун-т ; [упоряд. І. Лиман, В. Константінова]. - К. : [б. в.], 2008. - 568 с.
167.    Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Текст]. Т. 4 : Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932-1953 роки) / [упоряд. І. Лиман, В. Константінова]. - К. : Освіта України, 2009. - 781 с.
168.    Медведчук А. "Таємний" університет на заході України : [про Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького] / А. Медведчук // Сучасна освіта. - 2009. - № 12. - С. 30-31.
169.    Мельник О. Європейський за зразком, український за духом : 350 р. тому король Ян ІІ Казимир надав езуїт. шк. у Львові "гідність академії і титул університету" / О. Мельник // Урядовий кур'єр. - 2011. - 5 лют. - С. 14.
170.    Механізми запровадження у вищіх навчальних закладах України європейської кредитно-трансферної системи // Наука сьогодні. - 2010. - № 14/15. - С. 21-22.
171.    Мигул І. Українському Вільному університетові - 90 років / І. Мигул // Українське слова. - 2011. - 9-15 лют. (№ 6). - С. 7.
172.    Мікульонок І. Забезпечення якості професорсько-викладацького складу ВНЗ - основа ефективності підготовки фахівців / І. Мікульонок // Вища школа. - 2011. - № 5/6. - С. 12-20.
173.    Моркотун С. Класифікація педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки / С. Моркотун // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 120-123.
174.    Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її навчання) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. Пентилюк, І. Гайдаєнко, Т. Окуневич та ін.]. - К. : Ленвіт, 2010. - 119 с.
175.    Навчально-методичні матеріали для підготовки керівників освіти районного (міського) рівня до ефективного впровадження державної освітньої політики [Текст] : технології впровадження освітньої політики. Кн. 2 / М-во освіти і науки України ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. - К. : [б. в.], 2010. - 120 с.
176.    Науково-методичний посібник із запровадження кредитно-модульної форми навчання педагогічних працівників у систему післядипломної педагогічної освіти [Текст] : [у 2 кн.]. Кн. 1 / за наук. ред. В. Олійника, Л. Ващенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Поліграфкнига, 2010. - 73 с.
177.    Науменко Н. Нострифікація: навіщо і як? : якщо людина отримала освіту за кордоном, інозем. диплом треба "легалізувати" / Н. Науменко // Освіта Україні. - 2011. - 12 верес. (№ 69/70). - С. 10.
178.    Національний авіаційний університет, що випереджає час // Дивосвіт. - 2010. - № 2. - С. 2-20.
179.    Національний університет державної податкової служби України // Освіта. - 2011. - 21-28 груд. (№ 51). - С. 1-7.
180.    Оболонська Т. Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої освіти / Т. Оболонська, І. Решетнікова // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 4. - С. 66-70.
181.    Об'єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третяк // Вища школа. - 2011. - № 10. - С. 71-81.
182.    Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 5/6. - С. 15.
183.    Окландер М. ОДЕУ - лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні / М. Окландер // Вища школа. - 2011. - № 4. - С. 78-82.
184.    Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта: місія і стратегія розвитку / В. Олійник // Освіта України. - 2010. - 23 квіт. (№ 30). - С. 6.
185.    Олуйко В. Роль вищих навчальних закладів у процесі євроатлантичної інтеграції України / В. Олуйко // Економічний часопис-ХХІ. - 2009. - № 1/2. - С. 22-24.
186.    Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства (обмін досвідом між Україною та Словаччиною) [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., 28 жовт. 2011 р., м. Львів, Україна / ЛНУ ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. - Л. : Літопис, 2011. - 216 с.
187.    Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних захладах [Текст] : колектив. моногр. / за заг. ред.: В. Андрущенка, В. Лугового ; АНН України, Ін-т вищ. освіти . - К. : Пед. думка, 2008. - 255 с.
188.    Осташова В. Студентське самоврядування як середовище правового самовиховання / В. Осташова // Держава і право. - 2010. - № 48. - С. 31-36.
189.    Павко А. Болонський процес в Україні: плюси і мінуси / А. Павко // Урядовий кур'єр. - 2011. - 1 берез. - С. 8.
190.    Петрова А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищому навчальному закладі / А. Петрова // Рідна школа. - 2012. - № 6. - С. 48-52.
191.    Півняк Г. Національний гірничий університет: відповідність часу : [м. Дніпропетровськ] / Г. Півняк // Вища школа. - 2009. - № 2. - С. 3-14.
192.    Підвищення ефективності наукової та науково-технічної діяльності - одне з головних завдань університетів за кризових умов // Наука сьогодні. - 2009. - № 26/27. - С. 21-22.
193.    Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. / [за ред. Т. Поніманської]. - 2-е вид., допов. - К. : Слово, 2010. - 303 с.
194.    Пінчук Є. Філософський аналіз тенденцій капіталізації вищої освіти в Україні та світі / Є. Пінчук // Філософія освіти. - 2008. - № 1/2. - С. 241-253.
195.    Подолянчук С. Наукова складова у світових рейтингах університетів / С. Подолянчук // Вища школа. - 2012. - № 5. - С. 7-20.
196.    Полтавський національний технічний університет України ім. Юрія Кондратюка // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 5/6. - С. 14.
197.    Пономаренко В. Харківський національний університет: минуле, сучасне, майбутнє / В. Пономаренко // Вища школа. - 2009. - № 6. - С. 3-13.
198.    Порватова Н. Освіта на експорт : [навчання укр. студ. за кордоном, та іноземців в укр. вишах] / Н. Порватова // Україна Бізнес Ревю. - 2011. - 7 листоп. (№ 44). - С. 8.
199.    Порохняк К. Абітурієнту - електронний вступ / К. Порохняк // Освіта. - 2011. - 9-16 берез. (№ 14). - С. 2.
200.    Правін А. Світоч юридичної науки та освіти : [юрид. акад. України ім. Я. Мудрого] / А. Правін // Віче. - 2009. - № 11. - С. 10-12.
201.    Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки [Текст] : каталог. Вип. 2 : 2007 / уклад. : І. Миронюк, О. Білоус, Л. Никируй. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2008 . - 185 с.
202.    Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки [Текст] : каталог. Вип. 3 : 2008 / уклад. : І. Миронюк, О. Білоус, Л. Никируй. - Івано-Франківськ : [ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника], 2009. - 140 с.
203.    Прикарпатський національний університет: інноваційні розробки [Текст] : каталог. Вип. 4 : 2009 / уклад. : І. Миронюк, О. Білоус, Л. Никируй. - Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 137 с.
204.    Приходько В. Моніторингові дослідження якості освіти - нова навчальна і наукова дисципліна у післядипломній освіті / В. Приходько // Вісник ТІМО. - 2009. - № 5. - С. 19-27.
205.    Приходько В. Ранжування ВНЗ як інструмент державно-громадського управління якістю вищої освіти / В. Приходько // Вища школа. - 2008. - № 7. - С. 33-42.
206.    Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти [Текст] : зб. наук.-експерт. матеріалів / [за ред. Н. Грицяк]. - К. : [НІСД], 2009. - 127 с.
207.    Програмні вимоги творчих конкурсів для абітурієнтів, які вступають до інституту мистецтв [Текст] / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : [Місто НВ], 2008. - 31 с.
208.    Раєвнєва О. Розвиток інноваційної діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства / О. Раєвнєва // Вища школа. - 2010. - № 12. - С. 37-49.
209.    Раков С. Оцінювання результатів ЗНО за шкалою 100-200 / С. Раков, О. Соколов // Вісник ТІМО. - 2012. - № 3/6. - С. 46-49.
210.    Раков С. Теоретичні засади шкалювання результатів ЗНО методом еквіпроцентильної нормалізації / С. Раков // Вісник ТІМО. - 2010. - № 12. - С. 11-20.
211.    Ровесник незалежності : [Маріупол. держ. ун-т] // Освіта. - 2011. - 28-31 груд. (№ 52). - С. 8-9.
212.    Романовська О. Підготовка студентів ВНЗ в умовах інтернаціоналізації вищої освіти : досвід України і США / О. Романовська // Рідна школа. - 2010. - № 3. - С. 70-74.
213.    Романовський О. Підприємницькі ВНЗ у сучасних ринкових відносинах / О. Романовський // Освіта і управління. - 2011. - № 4. - С. 116-131.
214.    Рось О. Не наші університети : реформа Табачника збільшила к-сть укр. студ. у Польщі / О. Рось // Дзеркало тижня. - 2011. - 14-20 трав. (№ 17). - С. 1,12.
215.    Сав'юк Л. Роль університетів у розвитку та трансформації регіональної освіти / Л. Cав'юк // Прикарпатський вісник НТШ. - 2009. - № 1. - С. 295-301.
216.    Саєнко С. Удосконалення організації структури управління державним вищим навчальним закладом / С. Саєнко // Освіта і управління. - 2007. - № 3/4. - С. 61-67
217.    Салов В. Уніфікація інформаційної бази і методології оцінювання потенціалу та результативності вищих навчальних закладів / В. Салов // Вища школа. - 2009. - № 2. - С. 51-64.
218.    Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / М. Саркісян, О. Чабанюк // Вища школа. - 2012. - № 4. - С. 76-85.
219.    Світовий престиж інтелекту держави : Одес. держ. акад. холоду підготувала понад 37 тисяч висококваліфік. фахівців // Віче. - 2012. - № 17. - С. 42-45.
220.    Секрет ЗНО: як підраховують бали учасників тестуваня? // Освіта України. - 2012. - 14 трав. (№ 19/20). - С. 7.
221.    Семенець В. Впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес / В. Семенець, В. Каук, О. Аврунін // Вища школа. - 2009. - № 5. - С. 40-57.
222.    Семиченко В. Через розв'язання проблеми - до розвитку: діяльність ЦІППО з підвищення наукових досліджень та підготовки наукових кадрів для системи післядипломної педагогічної освіти / В. Семиченко // Освіта України. - 2008. - 29 січ. (№ 8.). - С. 5.
223.    Семчук Я. Впровадження Болонських декларацій в практику підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / Я. Семчук, О. Малишевська, Р. Борисюк // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 6. -. С. 18-20.
224.    Сидоренко О. WEB-система моніторингу ефективності формуваня контингенту студентів ВНЗ на основі результатів ЗНО / О. Сидоренко, С. Раков, А. Кулік // Вісник ТІМО. - 2009. - № 1. - С. 14-18.
225.    Степашко В. Методи та форми управління науково-дослідною діяльністю студентів вищих навчальних закладів / В. Степашко // Рідна школа. - 2008. - № 12. - С. 3-6.
226.    Степко М. Болонський процес у контексті інтересів держави і громадян / М. Степко // Голос України. - 2010. - 8 черв. (№ 103). - С. 16-17.
227.    Степко М. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу / М. Степко // Педагогіка та психологія. - 2009. - № 1. - С. 34-39.
228.    Стригунова М. До питання про показники якості вищої освіти / М. Стригунова. А. Торболова, В. Царьов // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2009. - № 4. - С. 62-66.
229.    Стрілець С. Стандарти фахової підготовки у системі вищої освіти України: напрями вдосконалення / С. Стрілець // Рідна школа. - 2012. - № 1/2. - С. 17-22.
230.    Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в Україні 2012-2021 роки / Є. Суліма // Вища школа. - 2012. - № 3. - С. 7-15.
231.    Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі / Є. Сулима // Вища школа. - 2010. - № 11. - С. 5-13.
232.    Сухарніков Ю. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки національної рамки кваліфікації України / Ю. Сухарніков // Вища школа. - 2009. - № 3. - С. 26-43.
233.    Сухий О. Українські та польські університети середовища у Львові на рубежі ХІХ-ХХ ст. / О. Сухий // Мандрівець. - 2011. - № 5. - С. 29-41.
234.    Тавлуй І. Методичні засади розроблення й упровадження розширеної системи управління якістю ВНЗ / І. Тавлуй // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - 2012. - № 3. - С. 46-50
235.    Таланова Ж. Світовий рейтинг університетів та основні ознаки вищої освіти високого класу: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова // Вища школа. - 2011. - № 1. - С. 29-39.
236.    Тараріна І. Моделювання процесу діяльності вчителів фізики у системі післядипломної педагогічної освіти та в міжкурсовий період / І. Тараріна // Рідна школа. - 2011. - № 4/5. - С. 72-76.
237.    Теловата М. Інновації - перспективні тенденції, процеси, підходи в розвитку сучасної вищої освіти / М. Теловата // Вісник ТІМО. - 2012. - № 1/2. - С. 54-57.
238.    Тернопільський національний економічний університет // Освіта і кар'єра. - 2011. - № 1/2. - С. 15.
239.    Тернопільський національний економічний університет очима експертів із Європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство. - 2009. - № 3. - С. 9-20.
240.    Тимощук О. Європейська освіта в українському вузі / О. Тимощук // Дзеркало тижня. - 2009. - 4 лип. (№ 25). - С. 12.
241.    Ткаченко Н. Проблеми гуманізації вищої освіти / Н. Ткаченко // Вища школа. - 2012. - № 6. - С. 51-56.
242.    Товканець Г. Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб./ Г. Товканець ; Мукачів. держ. ун-т, Лаб. наук. дослідж. та інновац.-освіт.
243.    технологій. - К. : Кондор, 2011. - 184 с.
244.    Трегуб Г. Історія небайдужості з часу воєн і пожеж : [з іст. Києво-Могил. акад. та проект "Реставрація"] / Г. Трегуб // Дзеркало тижня. - 2011. - 29 січ. (№ 3). - С. 15.
245.    Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Харків. ін-т банк. справи ; [за ред. : Г. Азаренкової, Н. Самородової]. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 198 с.
246.    Третя Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа. - 2012. - № 4. - С. 126-128.
247.    Туркот Т. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с.
248.    Турчак І. Місце приватних вищих навчальних закладів у системі юридичних осіб України / І. Турчак, Р. Костельний // Університецькі наукові записки. Часопис Івано-Франків. ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - 2011. - Вип. 3. - С. 218-222.
249.    Україна - серед найкращих за освітою : вчені Мельбурн. ун-ту провели дослідж. якості навчання у вишах // Урядовий кур'єр. - 2012. - 16 трав. - С. 3.
250.    Український Гарвард при праці [Текст] / Фонд Катедри Українознав. Гарвард. Ун-ту Канад. Ком. - Торонто : [б. в.], 1978. - 22 с.
251.    Українському інституту промислової власності - 10 років / Ф. Жарінова, Н. Петрова, В. Ємжин та ін. // Світогляд. - 2010. - № 4. - С. 68-73.
252.    Усі ВНЗ України [Текст] : довід. абітурієнта 2011-2012 / [уклад. : В. Колесниченко, Н. Колесниченко]. - Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. - 765 с.
253.    Філатов Г. Про впровадження у навчальний процес дистанційних форм навчання з інженерних дисциплін / Г. Філатов, О. Радуль // Освіта і управління. - 2009. - № 3/4. - С. 118-125.
254.    Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : монографія / Нац. акад. пед. наук України. - К. : Пед. думка, 2011. - 319 с.
255.    Фурман А. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. Фурман ; А. Гірняк. - Т. : ТНЕУ, 2009. - 312 с.
256.    Харківська А. Проблема побудови системи управління інноваційним розвитком педагогічного ВНЗ і підхід до її вирішення / А. Харківська // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 122-126.
257.    Хоружий Г. Інноваційність як принцип діяльності вищої школи / Г. Хоружий // Вища школа. - 2010. - № 11. - С. 14-25.
258.    Хорунжий М. Науково-педагогічні школи як головний критерій оцінювання інтелектуального потенціалу та суспільного визначення сучасних університетів / М. Хорунжий // Вища школа. - 2011. - № 9. - С. 61-71.
259.    Храм української науки в Екзилі : до 90-річчя від дня відкр. Укр. Вільного Ун-ту (УВУ) (1921) // Календар знаменних і пам'ятих дат. - 2011. - № 1. - С. 42-51.
260.    Цалько Ю. Необхідність та сутність прогнозування діяльності приватних вищих навчальних закладів / Ю. Цалько // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 1. - С. 34-37.
261.    Чернишов Є. Актуальні питання здійснення міжнародної діяльності в системі післядипломної освіти / Є. Чернишов // Вища школа. - 2008. - № 9. - С. 46-54.
262.    Чернишов О. Моделювання післядипломної освіти на засадах неперервності професійного розвитку / О. Чернишов, Е. Соф'янц // Рідна школа. - 2011. - № 4/5. - С. 14-18.
263.    Чернікова Л. Стратегія розвитку регіональної системи післядипломної освіти / Л. Чернікова // Рідна школа. - 2011. - № 4/5. - С. 46-51.
264.    Чехун В. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України / В. Чехун // Проблеми науки. - 2008. - № 3. - С. 36-41.
265.    Шаповалова Л. Україна і Франція в Болонському процесі / Л. Шаповалова // Шлях освіти. - 2008. - № 2. - С. 24-29.
266.    Шоробура І. 90-річний досвід підготовки вчителів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії / І. Шоробура // Початкова школа. - 2011. - № 12. - С. 42-43.
267.    Шпак В. Київські університети Ломоносова / В. Шпак // Урядовий кур'єр. - 2011. - 19 листоп. - С. 18.
268.    Шулікін Д. Вища освіта України : вдоскон. нормат. бази і підвищ. якості / Д. Шулікін // Освіта України. - 2011. - 18 лют. (№ 13/14). - С. 4-5.
269.    Шульгіна Л. Завдання вищої освіти у контексті потреб інноваційно-інтелектуального суспільства / Л. Шульгіна // Наука та інновації. - 2009. - № 4. - С. 90-91.
270.    Яремійчук Р. Куди прямує вища технічна освіта? / Р. Яремійчук // Универсум. - 2010. - № 7/8. - С. 37-38.
271.    Ясинська С. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання / С. Ясинська // Вища школа. - 2011. - № 5/6. - С. 27-32.
272.    Яфонкіна І. Щодо деяких проблем підвищення якості вищої освіти в Україні / І. Яфонкіна // Держава і право. - 2012. - Вип. 56 - С. 656-661.
Див. також: №№ 34(1), 65(1), 112(1), 122(1), 124(1), 132(1), 138(1), 155(1), 156(1), 167(1), 174(1), 206(1), 232(1), 234(1), 269(1), 317(1), 329(1), 331(1), 334(1), 335(1), 337(1), 346(1), 347(1), 353(1), 354(1), 356(1), 361(1), 366(1), 367(1), 369(1), 370(1), 371(1),372(1), 373(1), 374(1), 375(1), 380(1), 382(1), 384(1), 385(1), 388(1), 389(1), 401(1), 403(1), 422(1), 426(1), 427(1), 432(1), 433(1), 435(1), 436(1), 437(1), 438(1), 440(1), 447(1), 449(1), 450(1), 451(1), 453(1), 455(1).

Електронний ресурс. Режим доступу

http://infostudy.com.ua/ - Освітні програми по усьому світі та повний супровід клієнтів практично на усіх етапах вступу та навчання

http://www.a-priori.kiev.ua/ - У Освітньому агентстві "А-пріорі" ви зможете підібрати кращі освітні програми за кордоном для будь-якого бюджету.

 http://www.dteducation.com/ - Домар Тревел Ед'юкейшен. ДТЕ - Агенція академічного консалтингу з навчання за кордоном.

http://studinter.ua/ - Students International. Кваліфікований консалтинг з питань освіти за кордоном.

 http://www.osvitapol.info/ - Польсько-Українська програма "Освіта поль". Спеціалізується на комплексному вирішенні питань із вступу та навчання українських абітурієнтів в кращих ВНЗ Варшави

http://www.istudy.com.ua/ - Широкий спектр послуг у сфері освіти за кордоном.

gostudy.com.ua "Аспект" - спеціалізована агенція навчання за кордоном

 www.sputnik.kiev.ua - Супутник-Студент (спеціалізований відділ ТК "Київський Супутник") пропонує послуги з оформлення на мовні курси, на програми середньої і вищої освіти за кордоном.

 www.unistudy.org.ua - інформаційний ресурс про навчання за кордоном та міжнародні молодіжні програми.

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ
273.    Бєлецький І. Сімейне дозвілля як чинник формування сім'ї / І. Бєлецький // Соціальна педагогіка. - 2011. - № 4. - С. 72-80.
274.    Бєляєва О. Поговоримо про необхідність батьківських обіймів / О. Бєляєва // Психолог. - 2009. - Листоп. (№ 41.). - С. 30-32.
275.    Бєляєва О. Як уникнути конфліктів із своєю дитиною? / О. Бєляєва // Психолог. - 2010. - Жовт. (№ 37). - С. 16-17.
276.    Бобак О. Проблеми сімейного виховання у поглядах видатних українських педагогів (ХІХ-ХХ ст.) / О. Бобак // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 138-140.
277.    Бойко Н. Сім'я і школа: секрети ефективної співпраці / Н. Бойко // Психолог. - 2009. - Верес. (№ 34). - С. 22-27.
278.    Бутенко О. Сім'я - провідна виховна інституція: історичний аспект / О. Бутенко // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 73-75.
279.    Вареник С. Як знайти спільну мову під одним дахом? / С. Вареник // Дзеркало тижня. - 2008. - 16 лют. (№ 6). - С. 22.
280.    Василик М. Родина як чинник національного виховання дітей і молоді в українській діаспорі США і Канади / М. Василик // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 129-133.
281.    Вовчук І. Батьківський всеобуч. Типи сімей у сучасному суспільстві / І. Вовчук, Ю. Петік // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 5. - С. 69-75.
282.    Вознесенська О. Арт-терапевтична майстерня : радість і розв. для всієї сім'ї / О. Вознесенська. М. Сидоркіна // Психолог. - 2008. - Січ. (№ 1). - С. 24-26 .
283.    Гирила О. Сучасна сім'я у вихованні майбутнього сім'янина: система цінностей координат / О. Гирила // Освіта і управління. - 2011. - № 1. - С. 98-103.
284.    Гнатюк Р. Татусі бувають різні... татусі усі потрібні... / Р. Гнатюк // Дзеркало тижня. - 2009. - 5 верес. (№ 3). - С. 15.
285.    Даніліна І. Як стати ідеальним батьком підлітка / І. Даніліна // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2009. - № 7/8. - С. 36-37.
286.    Доброєр О. Відповідальне батьківство: роль і значення чоловіка для виховання дитини / О. Доброєр // Психолог. - 2009. - Верес. (№ 36). - С. 22-24
287.    Желдак И. Коррекция семейного воспитания / И. Желдак // Практична психологія та соціальна педагогіка. - 2009. - № 8. - С. 20-25; № 6. - С. 46-50.
288.    Карєва М. Сім'я - простір без насильства / М. Карєва // Психолог. - 2008. - Трав. (№ 19). - С. 25-31.
289.    Клим М. Розвиток поглядів на сімейне виховання у філософській думці Німеччини на зламі ХІХ - ХХ століття / М. Клим // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. Ч. 3. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 138-141.
290.    Коропецька О. Сім'я як основа духовного зростання і самореалізації особистості / О. Коропенко // Прикарпатський вісник НТШ. - 2010. - № 3. - С. 65-76.
291.    Кочерга О. Родина - взаємодія батьків і дітей / О. Кочерга // Розкажіть онуку. - 2009. - № 13/14. - С. 85-89.
292.    Кухаренко Л. Навчаємо батьківству / Л. Кухаренко // Психолог. - 2008. - Лют. (№ 7/8). - С. 52-55.
293.    Литвиненко І. Мамину любов хлібом не заміниш / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 5. - С. 9-13.
294.    Логвин В. ...У кожній дитині сонце: взаємодія шк. батьків та громадськості у сімейн.-родин. вихованні учнів / В. Логвин // Освіта. - 2008. - 14-21 трав. - (№ 19/20). - С. 3.
295.    Маргулян І. Татове виховання / І. Маргулян // Психолог. - 2008. - Лют. (№ 5). - С. 30-31.
296.    Марченко О. Що означає бути батьком... / О. Марченко // Дошкільне виховання. - 2009. - № 6. - С. 14-16.
297.    Медведюк О. Виховання пізнавальних інтересів дитини в сім'ї / О. Медведюк // Розкажіть онуку. - 2009. - № 3/4. - С. 57-59.
298.    Медвідь О. Вплив школи на зміст і форми сімейного виховання українців у США / О. Медвідь // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. ХL. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 36-38.
299.    Нізельник Н. Вплив сім'ї на стосунки підлітків між собою / Н. Нізельник // Психолог. - 2010. - Берез. (№ 9). - С. 8-12.
300.    Нікітіна О. Виховувати хлопчика. Виховувати дівчинку. Як? / О. Нікітіна // Психологічна газета. - 2010. - № 4. - С. 30-31.
301.    Олійник Л. Виховання без насильства / Л. Олійник // Дошкільне виховання. - 2012. - № 6. - С. 12-15.
302.    Пентилюк М. Виховний потенціал сім'ї: традиції, реалії та перспективи / М. Пентилюк // Рідна школа. - 2010. - № 12. - С. 74-75.
303.    Петіх Л. Мудра любов плекає особистість : родинна педагогіка Драгоманових і Косачів / Л. Петіх // Палітра педагога. - 2012. - № 2. - С. 3-5.
304.    Постовий В. Філософія сучасної української сім'ї / В. Постовий // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3/4. - С. 71-77.
305.    Пугач Л. Все починається з сім'ї / Л. Пугач // Психолог. - 2008. - Лют. (№ 6). - С. 25-27.
306.    Радул О. До витоків формування сімейного виховання у давніх слов'ян та їхніх пращурів / О. Радул // Рідна школа. - 2009. - № 2/3. - С. 69-72.
307.    Рибальченко І. Розвиток творчих здібностей дітей у родині / І. Рибальченко // Початкове навчання та виховання. - 2010. - № 6. - С. 38-39.
308.    Романів О. Стилі виховання в родині : тренінг для батьків / О. Романів // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. - 2011. - № 2. - С. 72-73.
309.    Сірокурова Л. Особливості виховання і навчання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї / Л. Сірокурова // Початкове навчання та виховання. - 2010. - (№ 19/21). - С. 83-94.
310.    Соняк Н. Загальні завдання роботи з батьками / Н. Соняк // Розкажіть онуку. - 2009. - № 11/12. - С. 57-61.
311.    Сорокопуд В. Втрачена модель батьківства: хороший батько - хто це? / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2008. - 4 жовт. - (№ 37). - С. 22.
312.    Сорокопуд В. "Гаряча полуничка" підліткового кохання, або як ми відкриваємо своїх дітей для сексу / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2008. - 19 лип. (№ 27). - С. 14.
313.    Федяєва В. Роль сім'ї у вихованні мовної особистості / В. Федяєва // Рідна школа. - 2009. - № 1. - С. 3-8.
314.    Харченко С. Основні ідеї родинного виховання в педагогічній спадщині Конфуція / С. Харченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - № 1. - С. 104-107.
315.    Чирікова Г. Аналіз проблемної ситуації в сімейному вихованні Німеччини на межі ХХ та ХХІ століть / Г. Чирікова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2010. - № 1. - С. 81-87.
316.    Чорна О. Роль сім'ї у формуванні молодших школярів шанобливого становлення до людей / О. Чорна // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 37-39.
317.    Шевченко В. Різнокольорове дитинство: до питання про виховання дітей в одностатевих шлюбах / А. Шевченко // Дзеркало тижня. - 2011. - 2 квіт. (№ 12). - С. 14.
318.    Штрыголь Д. Особенности семейного воспитания в семьях евангельских христиан-баптистов и православных христиан / Д. Штрыголь // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 8. - С. 60-63.
Див. також: №№ 46(1), 91(1).

Покажчик авторів та назв
 
Академічний рейтинг - 53
Андрущенко В. - 54
Аракелян М. - 55
Артемова Л. - 56
Астахова О. - 1, 2,
Бабин І. - 57
Бакіров В. - 58
Балабанов К. - 59
Бандурка О. - 60
Батроченко Н. - 13,
Бахрушин В. - 61
Безперервна освіта - 62
Бендера І. - 63
Бех В. - 64
Бешта О. - 65
Бєлецький І. - 273
Бєляєва О. - 274, 275
Биков В. - 14,
Бобак О. - 276
Бобіль Д. - 66
Бойко Н. - 277
Бондаренко М. - 67, 68,
Борисова А. - 69
Борисова О. - 70
Бракоренко Н. - 71
Бріт О. - 72
Булавко В. - 3,
Бутенко Г. - 73
Бутенко О. - 278
Бучнєва Н. - 15,
Вайнтрауб М. - 16,
Вакарчук І. - 17, 74
Вареник С. - 279
Василик М. - 280
Василів В. - 75
Васильєв А. - 76
Васянович Г. - 77, 78
Вахович І. - 79
Виноградня В. - 80
Висюк Ю. - 81
Вища освіта - 82, 83, 84, 85
Вище художнє - 18
Вільський Г. - 86
Віолик Л. - 87
Вітнік Л. - 88
Внукова Н. - 89
Впровадження педагогічних - 91
Вовчук І. - 281
Вознесенська О. - 282
Воронкін О. - 90
Гирила О. - 283
Гнатюк Р. - 284
Головінов В. - 19
Голубенко О. 92
Гомотюк О. - 39
Горська С. - 93
Григорук В. - 94
Григорчук Т. - 95
Гришак С. - 96
Грищенко І. - 4,
Гуменюк Б. - 97
Гуменюк Г. - 98
Гурч Л. - 99
Даніліна І. - 285
Дебич М. - 100
Деменнікова Т. - 40
Доброєр О. - 286
Добрянський І. - 101, 102
Довгий О. - 103
Довідник професій - 20
Дремова І. - 21
Другов О. - 104
Євменькова К. - 105
Європейський досвід - 106
Єгорова О. - 107
Желдак И. - 287
Жорнова О. - 108
Жук Ю. - 109
Жулінський О. - 110
Загірняк М. - 111
Засоби навчальної - 112
Захожай В. - 113
Заячківська А. - 114
Зеліско Л. - 115
Зіньковський Ю. - 116, 117
Іванов Ю. - 118
Ілійчук Л. - 119
Ільїч Л. - 22
Інститут історії - 120
Історія розвитку - 121
Іщенко Т. - 122
Кам'янець-Подільський - 123
Карєва М. - 288
Кивалов С. - 125
Київська Академія - 124
Київський національний - 126, 127
Кириченко О. - 128
Кілісь М. - 129
Кін О. - 130
Клим М. - 289
Кліх Л. - 131
Кодекс честі - 132
Козирєва Т. - 133
Козій Г. - 134
Козлик І. - 135
Коледж преси - 41
Кондратова Л. - 136
Короденко М. - 23, 24, 137, 138, 139
Корольова Т. - 140
Коропецька О. - 290
Костюк І. - 141
Кофанова О. - 142
Кочерга О. - 291
Кращенко Ю. - 143
Крижанівський Є. - 144
Крохмалюк Д. - 145
Кудрявцева Н. - 146
Кутиркін А. - 42
Курбатов С. - 147
Кухаренко В. - 148, 149
Кухаренко Л. - 292
Кухарчук П. - 25
Куценко В. - 150
Левківський К. - 151
Левчишена О. - 152
Лисенко В. - 153, 154
Литвиненко І. - 293
Літопис випускників - 155
Логвин В. - 294
Логвін З. - 156
Луговий В. - 157, 158
Ляховський В. - 159
Ляхоцька Л. - 160
Ляшенко О. - 161
Мадзігон В. - 162
Мазур Ю. - 163
Макаров М. - 164
Маргулян І. - 295
Мариновська О. - 165
Марченко О. - 296
Матеріали з історії - 166, 167
Медведчук А. - 168
Медведюк О. - 297
Медвідь О. - 298
Мельник О. - 169
Методичний посібник - 26
Механізми запровадження - 170
Мигул І. - 171
Мікульонок І. - 172
Моркотун С. - 173
Мочалова Н. - 43
Муранова Н. - 5,
Набока О. - 6,
Навчально- й науково-дослідна - 174
Навчально-методичні - 175, 176
Науменко Н. - 177
Національний авіаційний - 178
Національний університет - 179
Нізельник Н. - 299
Нікітіна О. - 300
Оболонська Т. - 180
Об'єднання навчальних - 181
Одеська національна - 182
Окландер М. - 183
Олійник В. - 184
Олійник Л. - 301
Олуйко В. - 185
Онищук Л. - 27
Освіта як рушій -186
Особистісно орієнтовані - 187
Осташова В. - 188
Павко А. - 189
Павлова Л. - 28
Пальчук М. - 7,
Педагогічний досвід - 29
Пентилюк М. - 302
Петіх Л. - 303
Петрова А. - 190
Перелік підпорядкованих - 12,
Півняк Г. - 8, 191
Півстоліття гідної - 44
Підвищення ефективності - 192
Підготовка фахівців - 193
Пінчук Є. - 194
Подолянчук С. - 195
Полозенко Д. - 30
Полтавський національний - 196
Пономаренко В. - 197
Порватова Н. - 198
Порохняк К. - 199
Постовий В. - 304
Правін А. - 200
Прикарпатський національний - 201, 202, 203
Приходько В. - 204, 205
Про запровадженя - 49, 50
Про Концепцію - 51
Про організацію - 52
Проблеми та - 206
Програмні вимоги - 207
Пропозиції щодо - 31
Пугач Л. - 305
Радул О. - 306
Раєвнєва О. - 208
Раков С. - 209, 210
Рибальченко І. - 307
Ровесник незалежності - 211
Романів О. - 208
Романовська О. - 212, 213
Рось О. - 214
Русланова Т. - 32
Теорія і методика - 9,
Савчук Н. - 10,
Сав'юк Л. - 215
Саєнко С. - 216
Салов В. - 217
Саркісян М. - 218
Світовий престиж  - 219
Секрет ЗНО - 220
Семенець В. - 221
Семиченко В. - 222
Семчук Я. - 223
Сидоренко О. - 224
Сірокурова Л. - 309
Скульська В. - 33
Сніжко В. - 45
Соняк Н. - 310
Сорокопуд В. - 311, 312
Степашко В. - 225
Степко М. - 226, 227
Стригунова М. - 228
Стрілець С. - 229
Суліма Є. - 230, 231
Сургай О. - 11,
Сухарніков Ю. - 232
Сухий О. - 233
Сушенцева Л. - 34
Тавлуй І. - 234
Таланова Ж. - 235
Тараріна І. - 236
Теловата М. - 237
Тернопільський національний - 238, 239
Тимощук О. - 240
Ткаченко Н. - 241
Товканець Г. - 242
Трегуб Г. - 244
Тренінгові технології - 245
Третя Міжнародна - 246
Туренко А. - 35
Туркот Т. - 247
Турчак І. - 248
Україна - серед - 249
Український Гарвард - 250
Українському інституту - 251
Усі ВНЗ - 252
Федяєва В. - 313
Філатов Г. - 253
Філософія і методологія - 254
Фурман А. - 255
Харківська А. - 256
Харченко С. - 314
Хоружий Г. - 257
Хорунжий М. - 258
Храм української - 259
Цалько Ю. - 260
Чернишов Є. - 262
Чернишов О. - 263
Чернікова Л. - 264
Чехун В. - 264
Чечилова Г. - 46
Чирікова Г. - 315
Чорна О. - 316
Шаповалова Л. - 265
Шевченко В. - 317
Шоробура І. - 266
Шпак В. - 267
Штрыголь Д. - 318
Шулікін Д. - 36, 37, 38, 268
Шульгіна Л. - 269
Щербак О. - 47
Ювілейний вісник - 48
Яремійчук Р. - 270
Ясинська С. - 271
Яфонкіна І. - 272

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка