Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 4 (жовтень-грудень) 2012 р.   Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.  
   Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства" включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у IV кварталі 2012 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
              - Загальні питання
              - Землеробство та рослинництво
              - Тваринництво та ветеринарія
              - Новини захисту рослин
              - Техніка АПК
              - Добрива.
   В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.               

Укладач -  С. Багира, головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Афендікова Н. О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н. О. Афендікова // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
Бабаєв В. Ю. Фінансові аспекти розвитку аграрних підприємств / В. Ю. Бабаєв, Н. І. Маєвська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 136-143.
Борщевський В. В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 25-33.  
Булах Т. М. Комплексна оцінка соціальної інфраструктури села / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 145-149.
Булах Т. М. Стратегічні засади соціального розвитку села / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 118-123.
Вольська В. В. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності в управлінні аграрними підприємствами / В. В. Вольська // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 95-100.
Гасуха Л. Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави / Л. Гасуха // Економіст. - 2012. - № 9. - С. 44-46.
Гончаренко О. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки / О. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 103-109.
Духницький Б. В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями / Б. В. Духницький // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 126-131.
Збарський В. К. Структура джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери / В. К. Збарський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7-8. - С. 188-191.
Іващенко О. О. Напрями збільшення виробництва продовольства в Україні / О. О. Іващенко, О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 6-8.
Катона М. В. Стратегічне управління витратами агрохолдингів / М. В. Катона // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 77-80.
Кирилов Ю. Є. Методологічні орієнтири розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації / Ю. Є. Кирилов // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 104-107.
Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій / І. Кирилюк // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 7. - С. 38-45.
Клокар О. О. Формування інвестиційних ресурсів агропромислового виробництва / О. О. Клокар // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 90-95.
 Комарніцька О. П. Цінові тенденції на світових ринках продовольства: виклики для України / О. П. Комарніцька // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 131-135.
Кондратюк О. І. Необхідність та значення державної підтримки сільськогосподарського виробництва / О. І. Кондратюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 209-213.
Куліш І. М. Соціальна інфраструктура сільських територій Карпатського регіону / І. М. Куліш, А. О. Максименко, В. А. Чемерис // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 159-168.
Литвинець В. Проблеми реєстрації договорів оренди землі: теперішні та майбутні / В. Литвинець // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 34-36.
Маслак О. Державне регулювання земельних відносин / О. Маслак // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 32-36.
Морохова В. Дослідження відносин „виробник-клієнт" у сфері реалізації сільськогосподарської продукції / В. Морохова // Економіст. - 2012. - № 9. - С. 40-43.
Наконечна К. В. Управління формуванням та використанням місцевих бюджетів / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 70-72.  
Паращак О. В аграрний сектор повертаються державна підтримка та компенсації / О. В. Паращак // Страхова справа. - 2012. - № 3. - С. 28-30.
Паска І. М. Диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію / І. М. Паска // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 64-66.
Пріб К. А. Державна підтримка стабілізаційних процесів у сільському господарстві / К. А. Пріб // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 143-147.
Пріб К. А. Забезпечення фінансової стійкості як складова антикризового управління сільськогосподарським підприємством / К. А. Пріб // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 120-123.
Резнік Н. П. Обгрунтування розвитку фінансового лізингу в аграрній сфері економіки / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 141.
Резнік Н. П. Особливості стимулювання інвестиційної активності в сільському господарстві / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 57-60.
Резнік Н. П. Підвищення інвестиційної привабливості підприємств АПК - передумова залучення іноземних інвестицій / Н. П. Резнік // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 88-92.
Сафонов Т. І. Внутрішній аудит як ефективний елемент управління сільськогосподарськими підприємствами України / Т. І. Сафонов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 80-82.
Сук Л. К. Принципи та елементи методу бухгалтерського обліку в фермерських господарствах / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 71-76.
Таратула Р. Проблеми зайнятості сільської молоді / Р. Таратула // Економіст. - 2012. - № 8. - С. 37-39.    
Ткачук І. В. Оцінка грошових потоків сільськогосподарських підприємств / І. В. Ткачук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 151-157.
Тулуш Л. Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Л. Д. Тулуш, О. Д. Радченко // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 81-90.
Ціхановська В. М. Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції / В. М. Ціхановська // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 76-79.  
Шубравська О. В. Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі / О. В. Шубравська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 113-119.
Шубравська О. В. Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи / О. В. Шубравська, Н. А. Ринденко // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 77-85.   
Юрків Н. Я. Тенденції розвитку реального сектору економіки України в контексті зміцнення його економічної безпеки / Н. Я. Юрків // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 18-25.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Андрусів Б. Вирощуймо чорницю / Б. Андрусів // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 19.
Бачинский А. Из любви к винограду. Подготовка растений к зиме / А. Бачинский // Огородник. - 2012. - № 11. - С. 24-25.
Беспалов В. В. Ліана з родини гарбузових / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 3.  
Беспалов В. В. Мої улюблені гарбузи / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 4-6.
Беспалов В. В. Осінньо-зимова культура томата / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. - 2012. - № 12. - С. 2-3.
Болотських О. С. Зберігання насіння / О. С. Болотських // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 2.
Васильєва Т. М. Вирощуємо смачну кукурудзу / Т. М. Васильєва // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 6-7.   
Вдовиченко С. Смородина: найди свій сорт / С. Вдовиченко, С. Вдовиченко // Огородник. - 2012. - № 10. - С. 20-21.
Волков В. Чудо-дерево. Кизил в вашем саду / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. - 2012. - № 11. - С. 16-19.
Волкогон В. В. Мікробіологічні аспекти відтворення родючості ґрунтів / В. В. Волкогон // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 9-14.  
Вяткина А. Капуста без особых хлопот / А. Вяткина // Приусадебное хозяйство. - 2012. - № 10. - С. 25.
Гаврилов С. Обробіток ґрунту в осінній період після різних попередників / С. Гаврилов // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 46-49.
Дереза А. „Непотопляемая" земляника / А. Дереза // Приусадебное хозяйство. - 2012. - № 11. - С. 37-40.
Джеймс К. Трансгенні / ГМ-культури у світі: огляд за 2011 рік / К. Джеймс // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 34-35.
Дубовий В. І. Енергетична оцінка вирощування пшениці озимої в умовах фітотронно-тепличного комплексу / В. І. Дубовий // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 15-18.
Дудка В. Як правильно „нагодувати" грунт та рослину / В. Дудка // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 48-50.
Жолобецький Г. Соя на кулісах / Г. Жолобецький // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 54-55.
     І малина врожай потроїть... // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 14-15.
Іващенко О. О. Накопичення елементів живлення рослинами бур'янів та пшениці озимої / О. О. Іващенко, Л. М. Михальська, В. В. Швартау // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 20-23.
     Кирпа М. Особливості збирання й доробки кукурудзи і соняшнику / М. Кирпа // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 56-61.            
     Комова Н. Выстоять и победить! Битва за урожай на томатном поле / Н. Комова // Огородник. - 2012. - № 11. - С. 4-8.
Куліш О. Вплив післяпосівного коткування ґрунту на польову схожість насіння та продуктивність озимої пшениці / О. Куліш, В. Куліш // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 11. - С. 18-20.  
Курінний М. П. Як отримати тонну овочів з сотки / М. П. Курінний // Дім, сад, город. - 2012. - № 12. - С. 6-7.
 Кутіщева Н. Продуктивність насіння вітчизняних гібридів соняшнику / Н. Кутіщева, В. Рожкован // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 42, 44.    
 Кучер А. В. Формування прибутковості виробництва гречки / А. В. Кучер, О. В. Ульянченко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 7. - С. 73-75.  
  Литвинець В. Організація сівозмін: законодавчі вимоги / В. Литвинець // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 28-31.                              
Маркевич Е. Её высокоплодородие. Земляника - лучшие сорта сезона / Е. Маркевич // Огородник. - 2012. - № 10. - С. 22-23.   
Маслак О. На черзі - пізні культури / О. Маслак // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 24-29.
Маслак О. Розпочато новий цукровий сезон / О. Маслак // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 38-42.
 Позняк О. Кервель проситься на грядки / О. Позняк // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 8-9.
Позняк О. В. Стебловий салат - екзот на городі / О. В. Позняк // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 4-6.    
Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні / С. А. Балюк, М. В. Лісовий, М. А. Захарова [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 7. - С. 7-10.
Ратошнюк Т. М. Економічна ефективність вирощування люпину вузьколистого на кормові цілі / Т. М. Ратошнюк, В. І. Ратошнюк // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 43-46.
Рябов С. Черемшу сіють восени / С. Рябов, С. Рябова // Дім, сад, город.   - 2012. - № 12. - С. 4-5.
Рябова С. Пряный букет от фенхеля / С. Рябова, С. Рябов // Огородник. - 2012. - № 10. - С. 10-11.
Савейко О. Правила урожая. Уход за ремонтантной малиной / О. Савейко // Огородник. - 2012. - № 10. - С. 18-20.  
Слєпцов Ю. В. Кропива під агроволокном / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 10-11.
Стародубцева Е. Абрикос трудностей не боится / Е. Стародубцева // Приусадебное хозяйство. - 2012. - № 11. - С. 44-47.   
Танчик С. Особливості вирощування пшениці озимої в Україні / С. Танчик, Л. Центило // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 38-40.
Томілін О. О. Розвиток цукробурякового виробництва в ринкових умовах / О. О. Томілін // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 42-48.
Францішко В. Чорноплідна малина / В. Францішко // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 11.   
Шевчук И. Время собирать груши / И. Шевчук // Огородник. - 2012. - № 10. - С. 27.
Шевчук Л. М. Адаптація пектинового комплексу плодів чорної смородини до умов України / Л. М. Шевчук // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 25-27.
Ящук Н. Пошкоджене і неповноцінне зерно та його використання / Н. Ящук. - 2012. - № 11. - С. 62-64, 67.
Ящук Н. Соя: як її зберегти / Н. Ящук // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 62-66.

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Бабань О. Інфекційні аборти у свиноматок. „Диференціювати причини абортів надзвичайно складно" / О. Бабань // Пропозиція. -2012. - № 9. - С. 116-118.  
Бабань О. Рання діагностика супоросності / О. Бабань, І. Плахотнюк // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 116-119.
Бабенко О. Нові тенденції в годівлі телят / О. Бабенко // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 116-119 ; № 11. - С. 126-129.
Бабкін М. Африканська чума свиней - небезпека свинарству України / М. Бабкін // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 102-103.
Бабкін М. Інноваційні системи біобезпеки - програма дезінфекції „ОБЕРІГ" / М. Бабкін, Д. Григорьєв, К. Тіттл // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 109-11.
Білай Д. Вирощування бичків на м'ясо / Д. Білай // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 23-24.
Білай Д. Як визначити курку, що несе багато яєць / Д. Білай // Дім, сад, город. - 2012. - № 12. - С. 24-25.
Величко О. В. Ефективність виробництва та використання кормів / О. В. Величко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 111-115.
Вівчарство України на зламі тисячоліть / Ю. Вдовиченко. П. Жарук, В. Іовенко, Л. Жарук // Тваринництво України. - 2012. - № 8. - С. 6-10.
Влізло В. В. Вміст вільних амінокислот та активність антиоксидантної системи у крові здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів / В. В. Влізло, М. Р. Сімонов, І. М. Петрух // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 28-30.
Вольтер В. Консерванти: який препарат обрати для стада? / В. Вольтер // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 112-115.
Вплив вітамінно-мінеральних преміксів на молочну продуктивність і жирно кислотний склад молока корів / М. Ф. Кулик, А. В. Тучик, Ю. В. Обертюх [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 22-26.
Горлова О. Ресурсоощадні технології виробництва і переробки продукції вівчарства / О. Горлова, В. Яковчук // Тваринництво України. - 2012. - № 8. - С. 27-30.
Гудзь О. Є. Напрями удосконалення державної підтримки кредитного забезпечення галузі тваринництва / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 49-56.
Долецький С. П. Клініко-біохімічний статус корів, що лактують, за порушень фосфорно-кальцієвого обміну / С. П. Долецький // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 35-37.
Жарук Л. Становлення ринку продукції вівчарства в Україні / Л. Жарук, П. Жарук // Тваринництва України. - 2012. - № 8. - С. 16-19.
Жарук П. Циганська порода овець та перспективи її використання / П. Жарук, О. Іванина // Тваринництво України. - 2012. - № 8. - С. 48-50.  
Завгородній А. І. Значення дезінфекції у системі профілактики туберкульозу / А. І. Завгородній, А. П. Палій // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 41-44.
Замотайло Д. В. Вирощування індиків / Д. В. Замотайло // Дім, сад, город. - 2012. - № 12. - С. 22-24.
Золотарьов А. П. Використання соняшникового та соєвого шротів у годівлі дійних корів / А. П. Золотарьов, Л. М. Єлецька // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 31-33.
Кирилюк Д. О. Тенденції формування світового та вітчизняного ринку м'яса птиці / Д. О. Кирилюк // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 130-134.
Кирилюк О. Ф. Розвиток ринку продукції птахівництва / О. Ф. Кирилюк // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 80-82.
Кичун І. В. Лікуємо тварин новими препаратами / І. В. Кичун // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 25.
Корнієнко Л. Сибірка: непередбачена небезпека... / Л. Корнієнко, Б. Ярчук, Р. Тирсін // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 120-123.
Кучерук О. І. З телички - корова / О. І. Кучерук // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 26.
Кучерявенко В. В. Емульсійна інактивована вакцина проти інфекційного ринотрахеїту та вірусної діареї великої рогатої худоби / В. В. Кучерявенко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 27-29.
Кучерявий В. П. Забійні показники відгодівельного молодняку свиней за згодовування препарату ентеро-актив / В. П. Кучерявий, Є. Г. Ткачук, І. В. Кулик // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 38-40.
Микитюк В. М. Ринковий фундаменталізм і державне регулювання в галузі скотарства / В. М. Микитюк, Є. І. Ходаківський, О. М. Яценко // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 57-62.
Норден Д. Цілеспрямовано боріться з кишковими інфекціями / Д. Норден // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 112-115.
Опара В. Оптимізація мінерального живлення сільгосптварин / В. Опара // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 120-123.
Оробченко О. Діагностика полімікроелементозів великої рогатої худоби за сучасних умов виробництва / О. Оробченко // Тваринництво України. - 2012. - № 10. - С. 20-24.
Платановська І. „Тварина, що абортувала, має перебувати під постійним наглядом" / І. Платановська // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 118-121.
Попсуй В. Вплив кормових мікотоксикозів на відтворення поголів'я свиней / В. Попсуй // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 109-111.
Преображенский О. Асфиксия новорожденных / О. Преображенский // Приусадебное хозяйство. - 2012. - № 11. - С. 88-89.
Райко Д. Для достовірного виявлення BRUCELLA OVIS у баранів-плідників вивчено культуральні та біохімічні властивості збудника / Д. Райко // Тваринництво України. - 2012. - № 8. - С. 87-90.  
Рітченко М. С. Утримання курей восени та взимку / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. - 2012. - № 10. - С. 27.
Романенко В. П. Вплив ентеровірусів свиней на екологічну рівновагу організму тварин у середовищі перебування / В. П. Романенко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 31-34.
Севастьянова В. Если корова не отдает молоко / В. Севастьянова // Приусадебное хазяйство. - 2012. - № 11. - С. 84-86.
Сербіна В. Козівництво - перспективна галузь тваринництва України / В. Сербіна // Тваринництво України. - 2012. - № 8. - С. 20-23.
Скляров П. Профілактика гіпотрофії ягнят та козенят / П. Скляров // Тваринництво України. - 2012. - № 9. - С. 15-18.
Слободянюк Н. Вплив ферментів на продуктивність курчат-бройлерів / Н. Слободянюк, В. Кондратюк // Тваринництво
Смоляр В. Зоотехнічна оцінка місця для відпочинку і годівлі корів / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 11. - С. 20-21.
Сніхівська Г. Продуктивність корів різних порід за інтенсивної технології виробництва молока / Г. Сніхівська // Тваринництво України. - 2012. - № 8. - С. 31-33.
Стегній Б. Т. Ризики занесення африканської чуми свиней в Україну / Б. Т. Стегній, А. І. Бузун, М. В. Мартиненко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 7. - С. 37-42.
Сурай П. Стреси в птахівництві: молекулярні механізми / П. Сурай, Т. Фотіна // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 130-132.  
Терехов С. Сухо...стій! Раз, два, або Правильна терапія сухостійного періоду / С. Терехов // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 112-115.
Труфанов О. Кетози у великої рогатої худоби / О. Труфанов // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 42-43.
Упир О. Мускусні качки у господарстві (можу посперечатися) / О. Упир // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 22.
Ханюков В. Холін хлорид - вітамін чи щось більше? / В. Ханюков, О. Янчевський // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 132-133.
Хіміопрофілактика вірусних інфекцій / З. С. Клестова, О. С. Зоз, Л. В. Бездітко [та ін.] // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 34-36.
Хламідіоз ВРХ - небезпечний зооноз сучасного скотарства / Б. Ярчук, Л. Корнієнко, Р. Тирсін, О. Домбровський // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 106-111.
Цибульский М. Оградите кроликов от болезней / М. Цибульский // Огородник. - 2012. - № 11. - С. 46-47.

   НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Бабаянц О. Українській ниві - лише якісні ЗЗР! / О. Бабаянц // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 64-65.
Баннікова К. Зимуючий запас шкідників на озимих культурах / К. Баннікова // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 72-73.
Власова О. Кліщі - небезпечні шкідники плодових культур / О. Власова // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 72-74.
Власова О. Прогноз розвитку садових кліщів у 2013 році / О. Власова // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 86-87.
Дулинова Н. Не даю пропасть капусте / Н. Дулинова // Огородник. - 2012. - № 11. - С. 9.
Єщенко І. А. Абрикос - культура особлива. Захист від хвороб і шкідників / І. А. Єщенко // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 14-15.
Захист картоплі та овочів: сучасні підходи та інновації // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 66-67.
Макух Я. Хімія проти коренепаросткових бур'янів / Я. Макух // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 67-69.
Марков І. Л. Мільдью винограду / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 16-19.  
Мельник П. О. Аналіз фітосанітарного ризику збудника ризоманії буряків / П. О. Мельник, В. Я. Даньков // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 19-21.
Промислова технологія виробництва ентомофага золотоочки для біологічного захисту рослин / В. Ходорчук, В. Дубровін, В. Таргоня [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 18-20.
Рожкован В. Ретарданти на посівах ріпаку / В. Рожкован, О. Поляков // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 70-71.
Рубан М. Б. Інтегрований захист зернових культур від злакових попелиць / М. Б. Рубан, С. М. Біляк, Я. О. Лікар // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 28-30.
Трибель С. Особливості нормування протруйників насіння / С. Трибель, О. Стригун // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 72-74 ; № 11. - С. 78-81.  
Трибель С. Увага - небезпека! Спалах масового розмноження лучного метелика / С. Трибель, О. Стригун // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 68-71.  
Фадєєв Л. ПНФ - дбайлива обробка насіння перед висівом, або „Лед тронулся, господа!.." / Л. Фадєєв // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 106-107.
Февер - протруйник, що об'єднує кукурудзу та сою // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 74-76.
Шевчук И. Эвритома, или толстоножка сливовая / И. Шевчук // Огородник. - 2012. - № 11. - С. 23.
Шторм - найефективніший засіб проти пацюків та мишей, № 1 у світі // Огородник. - 2012. - № 10. - С. 16-17.    

ТЕХНІКА АПК

Божко В. Вентиляція на свинофермах / В. Божко // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 126-129.   
Булгаков В. М. Розробка математичної моделі гичковідокремлюваного робочого органу / В. М. Булгаков, А. М. Борис // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 7. - С. 47-49.     
Бюшель Р. Обладнання, перевірене часом / Р. Бюшель // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 96-97.
Вітчизняні засоби для кормоприготування і кормороздавання / А. Новицький, С. Карабиньош, Б. Шлода, О. Сиволапов // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 100-102.
Говоров О. Ф. Обгрунтування потенційної енергоємності шарнірно закріпленого ножа різального апарата / О. Ф. Говоров // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 41-43.
Гончар А. Комбайн у малиннику / А. Гончар // Дім, сад, город. - 2012. - № 11. - С. 10.
Давидюк С. Сучасна реконструкція свинокомплексів: оптимальне рішення за розумні гроші / С. Давидюк // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 134-135.
Демчак М. Геотермічна система вентиляції у свинокомплексі / М. Демчак // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 130-131.
Думич В. Аналіз конструкцій машин для садіння картоплі / В. Думич // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 10-13.
З малими телескопами - високо вгору // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 88-95.
Калетнік Г. М. Виробництво біоетанолу із зернової сировини в Україні як ефективний шлях розвитку сільського господарства / Г. М. Калетнік, Н. В. Пришляк // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 111-114.
Кваша Л. Грунтообробно-посівний комплекс „Оріон-9,6" ПАТ „Червона Зірка" / Л. Кваша, Л. Шустік // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 23-24.
Кирпа М. Я. Способи енергозбереження в сушінні насіння кукурудзи / М. Я. Кирпа // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 59-62.   
Клибанский О. Мотокультиватор для глубокой обработки почвы / О. Клибанский // Огородник. - 2012. - № 10.- С. 56-58.
Коксал О. Чинники розвитку і проблеми використання біопалива / О. Коксал, І. Деллал // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 364-368.
Кравчук В. Оцінка експлуатаційно-технологічних показників білоруських та українських ґрунтообробних і посівних машин, агрегатованих з енергонасиченими тракторами РУП „МТЗ", у різних системах обробітку ґрунту / В. Кравчук, О. Рожанський, В. Громадська // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10.- С. 31-34.
Кравчук В. Результати оцінювання енергонасичених тракторів „Беларус 3022 ДЦ.1" та „Беларус 3522" / В. Кравчук, П. Бутенко, І. Пивовар // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 28-31.
Кравчук В. Сільськогосподарське машинобудування: зовнішні і внутрішні чинники розвитку / В. Кравчук, В. Соловей // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 6-10.
Магдич А. Глибокорозпушувач причіпний типу „ГБ" від ТОВ НВП „БІЛОЦЕРКІВМАЗ" / А. Магдич, С. Маринін // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 24.
Мігальов А. Сучасна техніка для механізації технологічних процесів у садівництві і виноградарстві / А. Мігальов, В. Сидоренко, І. Скок // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 16-17.
Муштрик М. Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів / М. Муштрик, Ю. Сухенко, В. Сухенко // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 21-23.    
Надвисокочастотний метод оцінки спрацювання циліндрів автомобільних і тракторних двигунів / К. Шевченко, В. Горкун, С. Бондарєв, С. Козупиця // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 11. - С. 22-23.
Назаренко А. Модернізовані борони  „Лада" від „ТВ-12" / А. Назаренко // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 26-28.  
Новинки сільськогосподарської техніки на виставці „Агро 2012" / В. Ясенецький, С. Постельга, І. Цинікін [та ін.] // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 44-46.
Підвищення якості технічного обслуговування молочно-доїльного обладнання / І. Шевченко, Е. Алієв, В. Дриго, Б. Потеруха // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 37-40.

Плавский О. Почвообрабатывающие посевные агрегаты производства ОАО „Лидагропроммаш" к энергонасыщенным тракторам РУП „МТЗ" / О. Плавский, В. Ясенецкий // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 11-14.
Погорілий В. Нові ґрунтообробні та посівні машини українських заводів до тракторів виробництва РУП „МТЗ" потужністю 303-355 к.с. / В. Погорілий, Л. Філатова // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 34-38.
Погорілий В. Новітні техніко-технологічні рішення для обробітку ґрунту і сівби зернових культур: посівний комплекс „Велес-Агро" / В. Погорілий, О. Рожанський, С. Маринін // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 38-40.
Пономар Ю. Новий паркетний чизель для безполицевого обробітку ґрунту ТОВ НВП СП „Краснянський „Агромаш" / Ю. Пономар, Л. Шустік // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 22-23.  
Ратушний В. Протруювачі насіння зернових культур / В. Ратушний // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 90-92.  
Ратушний В. Універсальний шнековий протруювач насіння для фермерських господарств / В. Ратушний, В. Мойсеєнко // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 13-16.
Рубець А. Підвищення ефективності використання МТА, або  Де закопують гроші сільгоспвиробники / А. Рубець, В. Демещук // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 84-88.
Сирота В. Рекомендації щодо вибору національних стандартів типу А з переліку НД, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції Технічному регламенту безпеки машин та устаткування / В. Сирота // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 32-33.
Смоляр В. Огляд сучасних універсальних кормороздавачів / В. Смоляр // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 126-129.
Стеганцева Д. Зелене світло новому вітчизняному зерновозу Краз / Д. Стеганцева // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 11. - С. 27.
Сухина А. Сушіння кукурудзи в качанах / А. Сухина // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 96-100.
Татарчук В. Плуг: бути чи не бути? / В. Татарчук // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 94-95.
Техніка майбутнього від „Уніфер" // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 80-82.
Фадєєв Л. Прорив у зерноочищенні / Л. Фадєєв // Пропозиція. - 2012. - № 10. - С. 98-99.
Фадєєв Л. Травмоване зерно - втрачене зерно... / Л. Фадєєв // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 98-99.   
Фіялка М. Комплексне використання модернізованих агрегатів / М. Фіялка // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 96-97.
Хайлис Г. Про вплив ряду факторів на зусилля, необхідного для занурення в ґрунт голки голкової борони / Г. Хайлис, В. Шевчук, В. Шевчук // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 12. - С. 28-30.
Цвирко А. Энергонасыщенные тракторы РУП „МТЗ" / А. Цвирко // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 7-10.
Якименко В. Кормоуборочные и зерноуборочные комбайны производства ПО „Гомсельмаш" / В. Якименко, В. Ясенецкий // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 10. - С. 18-21.
Ясенецький В. Сільськогосподарська техніка на Сорочинському ярмарку 2012 / В. Ясенецький, Н. Ковпак // Техніка і технології АПК. - 2012. - № 11. - С. 36-40.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Бикін А. В. Вплив добрив на вміст елементів живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті за вирощування ріпаку ярого / А. В. Бикін, Н. М. Зінченко // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 8. - С. 17-19.  
Гаврик С. С. Вплив мінеральних добрив на продуктивність сіяного злакового травостою / С. С. Гаврик, В. Г. Кургак // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 9. - С. 67-69.
Гирник Л. В. Ринок мінеральних добрив та напрями його диверсифікації / Л. В. Гирник // Економіка АПК. - 2012. - № 11. - С. 134-139.
Заришняк А. С. Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу / А. С. Заришняк, В. М. Польовий, Л. Я. Лукащук // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 12-15.
Климишена Р. І. Продуктивність ячменю озимого залежно від удобрення та норм висіву насіння / Р. І. Климишена, О. С. Гораш // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 10. - С. 76-77.  
Позакореневе підживлення восени - артпідготовка у битві за майбутній урожай // Пропозиція. - 2012. - № 9. - С. 54.
Скрильник Є. Як отримати якісний перегній / Є. Скрильник, Т. Кудлай // Пропозиція. - 2012. - № 11. - С. 58-61.  

    ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Бобко А. Лісівництво і державна політика щодо користування землями лісогосподарського призначення в Україні / А. Бобко // Економіка України. - 2012. - № 7. - С. 70-79.   
Коржов В. Л. Новітні технології лісокористування. Лісівничо-екологічні аспекти застосування машинної заготівлі деревини на гірських схилах / В. Л. Коржов, В. С. Кудра, І. Я. Тимочко // Лісовий і мисливський журнал. - 2012. - № 5. - С. 6-9.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка