Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 4   Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки" відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв'язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IV кв. 2012 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Бюлетень складається з трьох розділів:
         - Проблеми і перспективи економічного розвитку
  - Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
     - Україна і світогосподарські зв'язки
   В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.
   Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

Укладач:     Селянкіна Г. В. - головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Барінов В. В. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / В. В. Барінов, Г. І. Скорик. - Л. : Львів. політех., 2012. - 460 с.
Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки : аналіт. доп. - К. : НІСД, 2012. - 104 с.
Управління ризиками в інноваційній діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак, Л. Г. Вербицька. - Л. : Львів. політех., 2012. - 240 с.
 
Болгов В. Г. Моделювання сценаріїв інноваційного розвитку економіки України / В. Г. Болгов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 61-67.
Бугрова О. О. Методологічні основи вдосконалення інституціональних механізмів взаємодії та конкуренції підприємств реального сектору економіки / О. О. Бугрова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 105-110.
Бугрова О. О. Розвиток економіки на основі систем ефективної взаємодії та конкуренції підприємств / О. О. Бугрова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 129-133.
Ганущак-Єфіменко Л. М. Системний підхід у дослідженні трансформації моделей інноваційних систем / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 19-23.
Гріневська С. М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів / С. М. Гріневська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 169-173.
Дорошенко Г. О. Формування інноваційно-орієнтованої стратегії конкурентоспроможності економіки регіону / Г. О. Дорошенко, О. О. Булгакова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 170-175.
Єрмакова О. А. Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону / О. А. Єрмакова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 174-180. 
Калетнік Г. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави / Г. Калетнік, С. Козловський, В. Козловський // Економіка України. - 2012. - № 7. - С. 16-25.
Катигробова О. Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації / О. Катигробова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 143. - С. 34-37.
Ковальчук С. Сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України / С. Ковальчук // Економіст. - 2012. - № 10. - С. 27-32.
Лич В. М. Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин у процесі модернізації суспільства / В. М. Лич, В. Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 3-7. 
Марцин В. С. Трансформація інфляційних процесів в умовах реорганізації економіки / В. С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 25-35.
Мірошниченко Т. Є. Соціальна складова модернізаційної політики сталого розвитку національної економіки / Т. Є. Мірошниченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 8-11.
Мухіна І. Г. Економічна політика сучасної України як елемент фінансово-економічної безпеки / І. Г. Мухіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3.  - С. 89-93.  
Огляд економіки України [у І півр. 2012 р. ; у лип. 2012 р. ; у серп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 8. - С. 24-37 ; № 9. - С. 13-17 ; № 10. - С. 11-12.
Оліферук С. І. Економічний простір: сутність, ознаки та структура / С. І. Оліферук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6.- С. 74-79.
Осипов В. Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні / В. Осипов, А. Панков, О. Ворожейкін // Економіст. - 2012. - № 8. - С. 57-59.
Пальчевич Г. Т. Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки / Г. Т. Пальчевич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 64-69.
Панжар М. І. Інструментарій визначення ефективності національної економіки України та перспективи її підвищення / М. І. Панжар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 147-152.
Предборський В. А. Дефіцитність економіки як наслідок впливу тінізаційних факторів зростання / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 11-16.
Прилуцька І. Внутрішні та зовнішні фактори гальмування розвитку інноваційного підприємництва: вітчизняні реалії у світовому контексті / І. Прилуцька // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 136. - С. 57-59.
Пустовойт О. В. Системна нестійкість і альтернативи розвитку української економіки / О. В. Пустовойт // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 32-43.
Савченко І. Г. Тіньовий сектор економіки України: аналіз стану та напрями детінізації / І. Г. Савченко, А. С. Іорданов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 107-116.
Тельнов А. С. Соціально-економічна сутність поняття „інноваційний потенціал" / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 69-76.
Чорнодід І. С. Теоретичні засади сутності конкуренто-спроможності національної економіки / І. С. Чорнодід // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 37-43. 
Чухно А. А. Модернізація економіки та економічна теорія / А. А. Чухно // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 4-12.
Шинкоренко Т. Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту / Т. Шинкоренко, О. Білоцерківець, Л. Кузнєцова, Т. Макушенко // Економіст. - 2012. - № 8. - С. 8-14.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР [системи національних рахунків] / С. С. Шумська // Фінанси України. - 2012. - № 4. - С. 27-40. 
Якубовський М. М. Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості / М. М. Якубовський // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 4-15.
Яненкова І. Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні / І. Яненкова // Економіст. - 2012. - № 9. - С. 9-11.  

ФІНАНСИ, ІНВЕСТИЦІЇ, КРЕДИТНІ
ТА БАНКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ

Абрамова І. М. Планування структури та обсягів грошових потоків при складанні фінансових бюджетів підприємства / І. М. Абрамова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 25-30. 
Александрова М. М. Модифікація інструментів фіскальної політики в умовах кризи / М. М. Александрова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 35-40.
Баглюк Ю. Б. Страховий ринок України: капіталізація й конкуренція / Ю. Б. Баглюк // Фінанси України. - 2012. - № 4. - С. 67-75. 
Бадзим О. С. Оптимізація фінансових проектів розвитку підприємства / О. С. Бадзим, С. В. Рибчинська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 101-106.
Батковський В. Сучасні тенденції розвитку банківського сектора та нові виклики глобальній фінансовій стабільності / В. Батковський, О. Любкіна // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 13-18. 
Бобиль В. Вплив макроекономічного середовища на банківську систему / В. Бобиль // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 51-59.
Булкін І. О. Ключові тенденції фінансування інноваційної діяльності в промисловості України / І. О. Булкін, В. А. Денисюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 47-56.
Висоцький І. А. Державний фінансовий контроль: дискусії щодо визначення / І. А. Висоцький // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 66-69.
Вишневський В. П. Дослідження шляхів розвитку податкових систем: неокласична, інституціональна і еволюційна парадигми / В. П. Вишневський, О. В. Гурнак, О. М. Вишневська // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 9-18. 
Вірченко В. Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України / В. Вірченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 139. - С. 21-25.
Власюк О. С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу / О. С. Власюк // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 3-13.
Внукова Н. М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н. М. Внукова, Н. С. Опешко, С. О. Колодізєва // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 68-77.
Воронкова О. М. Становлення податкового менеджменту в Україні / О. М. Воронкова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 12-18. 
Гавриленко А. С. Моделювання оптимальної структури доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / А. С. Гавриленко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 162-165.
Герасименко О. В. Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні / О. В. Герасименко // Статистика України. - 2012. - № 2. - С. 70-75.
Гладких Д. Умови конкуренції на українському ринку банківських послуг / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9. - С. 9-13.
Глущенко В. В. Фінансовий контроль в Україні: вектори розвитку / В. В. Глущенко, А. В. Хмельков // Фінанси України. - 2012. - № 6. - С. 97-103. 
Говорушко Т. А. Функції і роль грошей у сучасній економіці / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 7-11.
Головій В. М. Аналіз та моделювання загроз фінансовій безпеці держави / В. М. Головій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 236-244.
Гончаров Ю. В. Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України / Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 180-185.
Гринчук Ю. С. Облік і оподаткування фінансового лізингу / Ю. С. Гринчук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 208-212.
Гриценко Л. Галузеві аспекти пріоритетів при державному інвестуванні / Л. Гриценко // Економіст. - 2012. - № 10. - С. 41-44.
Гриценко Р. Уроки фінансової кризи для банківської системи України / Р. Гриценко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9. - С. 27-31.
Диба О. Первинне публічне розміщення акцій на фондовому ринку / О. Диба, А. Стрижак // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 119-127.
Дмитрієва О. Формування оптимальної ресурсної політики в банках України / О. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 27-29.
Дорошенко Г. О. Інвестиційне забезпечення конкуренто-спроможного розвитку економіки регіону на основі інновацій / Г. О. Дорошенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 144-151.
Дука А. Потенціал заощаджень та їх ресурсоутворююча роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки / А. Дука // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 136. - С. 16-19.
Дякова Т. М. Сутність фінансування інноваційного розвитку суб'єктів господарювання / Т. М. Дякова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 95-99.
Дякон Л. П. Методичний підхід до формування фінансової стратегії підприємства на основі функцій контролінгу / Л. П. Дякон // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 104-109.
Дякон Л. П. Проблеми побудови системи контролінгу в банківських установах України / Л. П. Дякон // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 107-111.
Жилінська О. Інвестиційне посередництво та його вплив на інноваційну діяльність / О. Жилінська, А. Букало // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 136. - С. 8-12.
Жукова Н. Державний борг та його вплив на макроекономічний розвиток України / Н. Жукова, С. Рибак // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012.- № 138. - С. 34-37.
Зайчикова В. Пріоритети фінансової політики регіонального розвитку / В. Зайчикова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 30-34.
Заруцька О. Обгрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп / О. Заруцька // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 20-24.
Зверяков М. І. Формування системи індикаторів фінансової стійкості банківської системи / М. І. Зверяков, В. В. Коваленко // Фінанси України. - 2012. - № 4. - С. 3-12.
Іванов Ю. Б. Реформування податкових систем: нова якість обговорення / Ю. Б. Іванов, І. А. Майбуров, Л. І. Гончаренко // Фінанси України. - 2012. - № 6. - С. 114-124. 
Іляшенко А. Х. Щодо проблеми розвитку програмно-цільового методу в бюджетному процесі / А. Х. Іляшенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 9. - С. 3-7.
Картузов Є. П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 115-123.
Клівіденко Л. М. Вплив податкової політики на тіньову економіку України / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 111-114.
Кобушко І. М. Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку / І. М. Кобушко // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 33-46.
Коваленко В. В. Оцінювання впливу монетарної і регулятивної політики центрального банку на банківський капітал / В. В. Коваленко, Б. А. Дадашев // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 186-193.
Козоріз М. А. Методичні засади оцінки кредитного потенціалу регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Фінанси України. - 2012. - № 6. - С. 58-67.   
Комісарчик О. Уроки кризи 2008-2009 років у сфері гарантування банківських вкладів і шляхи удосконалення у післякризовий період / О. Комісарчик // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 76-86.
Корень Н. В. Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ / Н. В. Корень // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 21-25.
Костенко Е. Моделювання динаміки ринків товарів, грошей і праці в період глобалізації / Е. Костенко, В. М. Кузніченко, В. І. Лапшин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 261-266.
Краєвський В. Місце фінансових інститутів у системі національних рахунків / В. Краєвський // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 139. - С. 45-47.
Крохмалюк Д. Методи і моделі фінансового забезпечення сталого економічного розвитку / Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 48-51.
Кудряшов В. П. Стійкість державних фінансів / В. П. Кудряшов // Економіка України. - 2012. - № 10. - С. 54-67.
Кузьминчук Н. В. Концептуальні основи удосконалення фінансово-бюджетного регулювання розвитку регіонів України / Н. В. Кузьминчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 169-173.
Куценко Т. М. Формування ресурсів фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону / Т. М. Куценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 31-40.
Леваєва Л. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку небанківських кредитно-фінансових інститутів на фінансовому ринку / Л. Ю. Леваєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6.- С. 195-200. 
Легкоступ І. І. Місцеві бюджети у системі бюджетного регулювання: теоретичні засади / І. І. Легкоступ // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 131-137.
Леонов Д. Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків / Д. Леонов, І. Прасолов // Економіка України. - 2012. - № 7. - С. 45-54.
Лондар С. Л. Вплив фактора старіння населення на збалансованість державних фінансів в Україні / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 27-39.
Лондар С. Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов'язаних із управлінням державним боргом в Україні / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. - 2012. - № 6. - С. 3-14.
Лук'янов В. Роль монетарної політики і монетарного регулювання в активізації фінансових ринків / В. Лук'янов // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 60-75.
Лук'янов В. С. Щодо бюджетних втрат, не зумовлених державними потребами й пріоритетами / В. С. Лук'янов, Т. Г. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 11. - С. 200-208. 
Лук'янов В. С. Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансової економіки / В. С. Лук'янов // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 17-24.
Люта О. В. Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету / О. В. Люта, І. М. Боярко, Н. Г. Пігуль // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 194-201.
Миськів Г. В. Становлення кредитного ринку України / Г. В. Миськів // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 10. - С. 28-32.
Могилко Л. В. Основні напрями подолання кризових явищ у фінансово-економічній сфері України / Л. В. Могилко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 79-82.
Молохова Я. О. Сучасний стан фінансової системи України в контексті глобалізаційних економічних процесів / Я. О. Молохова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 73-76.
Монетарний та фінансовий розвиток [у І півр. 2012 р. ; у лип. 2012 р. ; у серп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 8. - С. 41-70 ; № 9. - С. 21-38 ; № 10. - С. 15-30. 

Морозов А. Еволюція та сучасний стан грошового обігу в Україні та світі / А. Морозов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 132. - С. 60-63.
Морозов А. Причини зміни рівня монетизації економіки України / А. Морозов // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 57-60.
Наркізова Т. М. Місцеві фінанси України та розвиток їх форм в умовах ринкових перетворень / Т. М. Наркізова // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 132-136.
Непран А. В. Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України / А. В. Непран // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 99-109.
Нечаюк І. Б. Фінансова політика та її вплив на соціально-економічний розвиток України / І. Б. Нечаюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 20-23.
Нікітін М. М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах / М. М. Нікітін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 77-82.
Обмінні курси та платіжний баланс України [у ІІ кв. 2012 р. ; у лип. 2012 р. ; у серп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 8. - С. 73-77 ; № 9. - С. 41-44 ; № 10. - С. 33-36.  
Овчаренко Т. Вибір цільових орієнтирів валютного курсу в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Т. Овчаренко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 136. - С. 36-41.  
Олешко А. А. Вплив грошово-кредитної політики на економічний цикл / А. А. Олешко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 31-36.
Оченаш І. П. Бюджетний дефіцит в Україні та способи його подолання / І. П. Оченаш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 62-66.
Пальчевич Г. Т. Активізація методів фінансово-кредитного регулювання інноваційної діяльності / Г. Т. Пальчевич // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 77-81.
Пампура О. І. Стан фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні / О. І. Пампура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 27-32. 
Пашко П. В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету / П. В. Пашко // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 50-57. 
Плескач В. Статистичний аналіз податкових надходжень до зведеного бюджету України / В. Плескач // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 139. - С. 5-10. 
Попова І. В. Проблеми удосконалення фінансового контролю страхових компаній / І. В. Попова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 200-206.
Проскура К. П. Методологічні засади податкового адміністрування / К. П. Проскура, О. М. Капустян // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 195-202.
Пузирьова П. В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їхні особливості, форми та стратегічні напрями / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 83-86.
Радіонов Ю. Д. Основні види та суть бюджетних порушень / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 55-63.
Радова Н. В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань / Н. В. Радова // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 203-211.
Радова Н. В. Систематизація управлінських завдань і принципів фінансового моніторингу злиття та поглинань банків / Н. В. Радова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 223-227.
Рожко О. Специфіка формування фінансових ресурсів держави в умовах фінансової кризи / О. Рожко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 132. - С. 49-52.
Рудик В. К. Інституційні засади розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / В. К. Рудик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 40-45.
Рудик О. Формування антикризової кредитної політики господарюючих суб'єктів в економіці України / О. Рудик // Економіст. - 2012. - № 9. - С. 55-57.
Самородов Б. Моніторинг підвищення рейтингу банку на основі оптимізації його фінансових показників / Б. Самородов // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 36-39.
Селіверстов В. В. Аналіз впливу окремих інструментів монетарної політики на темпи інфляції в Україні / В. В. Селіверстов // Фінанси України. - 2012. - № 4. - С. 41-49.
Сергієнко Л. К. Сучасний стан та перспективи розвитку бюджетної політики України / Л. К Сергієнко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 56-60.
Сирота В. Управління проблемними кредитами як основа антикризових заходів банку / В. Сирота // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 51-55.
Степанова А. Заощадження домогосподарств як важливий інвестиційний ресурс України / А. Степанова, Є. Удод // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 136. - С. 45-49.
Стефаненко М. М. Аналіз податкових витрат та їх класифікація в сучасних умовах господарювання / М. М. Стефаненко // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 9. - С. 22-25.
Стеценко Т. В. Інвестування населення в облігації місцевої позики: оцінка перспектив / Т. В. Стеценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С.55-64.
Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування / Ю. Субботович // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 132. - С. 44-46.
Тарасюк М. В. Вимоги до формування бюджетної політики України в посткризовий період / М. В. Тарасюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 9. - С. 19-21. 
Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9. - С. 4-8.
Томашик Л. С. Оцінка впливу грошових переказів трудових мігрантів на соціально-економічне середовище в Україні / Л. С. Томашик // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 7. - С. 28-33.
Тупика О. Міжбюджетні трансферти як головний елемент міжбюджетних відносин в Україні / О. Тупика // Казна України. - 2012. - № 4. - С. 18-21.
Тян Р. Б. Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування / Р. Б. Тян, О. В. Лисенко // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 110-120. 
Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки / В. Федірко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 139.- С. 47-49.
Фещенко Л. В. Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни / Л. В. Фещенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 3. - С. 117-121.
Фридель В. І. Аналіз тенденцій розвитку сучасного лізингового ринку України / В. І. Фридель // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - № 10. - С. 16-19.
Хайтова Т. А. Економічні наслідки впровадження Податкового кодексу / Т. А. Хайтова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 4-9.
Харазішвілі Ю. М. Інвестиції: підхід до прогнозування / Ю. М. Харазішвілі, І. М. Назарага // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 9. - С. 213-222.
Хомутенко В. П. Особливості фінансового механізму кредитних спілок України / В. П. Хомутенко, О. Г. Волкова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 43-50.
Хорошева Г. С. Сутність грошово-кредитної політики і особливості її реалізації в системі управління економічною безпекою держави / Г. С. Хорошева // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 51-55.
Чемерис В. Системний ризик у діяльності фінансового сектору: передумови, джерела та фактори / В. Чемерис, Ю. Заруба // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9. - С. 42-45.
Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 30-35.
Шахова Т. В. Аналітичні інструменти удосконалення механізму реалізації державної інвестиційної політики підтримки корпорацій / Т. В. Шахова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 104-110.
Швець С. М. Дослідження факторів впливу на обсяг сукупних видатків Державного бюджету України / С. М. Швець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 25-32.
Шемяєв В. В. Фінансова підтримка розвитку експорту на основі створення експортно-кредитного агентства / В. В. Шемяєв // Фінанси України. - 2012. - № 4. - С. 50-55.
Шишко О. В. Проблемні питання методики розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку / О. В. Шишко // Фінанси України. - 2012. - № 6. - С. 30-43. 
Ященко Л. О. Методологічні аспекти статистики державних фінансів / Л. О. Ященко // Статистика України. - 2012. - № 2. - С. 34-40. 

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ І УКРАЇНА
 
Андрос С. Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу в банківському секторі / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 31-42.
Бердар М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва / М. Бердар // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 132. - С. 28-32. 
Богдан Т. П. Достатність міжнародних резервів як передумова забезпечення макрофінансової стабільності / Т. П. Богдан // Економіка України. - 2012. - № 8. - С. 44-54.
Боринець С. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України / С. Боринець, Л. Могилко // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 43-50.
Боринець С. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку / С. Боринець // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 18-21.
Боришкевич О. Міжнародний рух капіталу та проблеми зовнішньої заборгованості / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 10. - С. 40-47.
Венцковський Д. Ю. Сучасний стан і напрями підвищення результативності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 14-26. 
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за перше півріччя 2012 року [огляд] // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 9. - С. 20-22.
Вовк С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК / С. Вовк // Журнал європейської економіки. - 2012. - Т. 11 (№ 3). - С. 296-318.
Гаманкова О. О. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі / О. О. Гаманкова, В. К. Хлівний // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 58-67.
Гвоздь В. С. Пропозиції щодо зменшення негативного впливу зовнішніх шоків на економіку України / В. С. Гвоздь // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 48-52. 
Гнатик Я. Б. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. - 2012. - № 2. - С. 41-47.
Губа А. В. Вплив процесів економічної інтеграції на соціально-економічний розвиток країн / А. В. Губа // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 67-70.
Домбровський О. Тенденції глобалізації у трансформаціях суспільно-економічного розвитку / О. Домбровський // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 136. - С. 19-22.
Кір'якова М. Є. Інноваційні імперативи нарощування конкурентоспроможності транснаціональних корпорацій / М. Є. Кір'якова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 97-104.
Коптюх О. Дефолти країн та банківські кризи: історичний погляд на їх взаємозв'язок / О. Коптюх, Т. Остапишин // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 34-38.  
Кочур Ю. Г. Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов / Ю. Г. Кочур // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 3-14.  
Кравченко В. Аналіз привабливості українського ринку для малих і середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики / В. Кравченко, Ду Чуньбу // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 132. - С. 20-24. 
Куриляк В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. - 2012. - № 9. - C. 57-69.
Курт К. Огляд глобального ринку страхування в 2011 році / К. Курт // Страхова справа. - 2012. - № 3. - С.12-13.
Лазебник Л. Принципи та стандарти регулювання міжнародних банківських операцій / Л. Лазебник // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 87-96.
Ловінська Л. Г. Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору / Л. Г. Ловінська, Л. В. Гізатуліна // Фінанси України. - 2012. - № 6. - С. 76-87.  
Овчинніков О. В. Зарубіжний досвід у сфері державного фінансування та стимулювання інноваційного розвитку регіонів: напрямки його використання в Україні / О. В. Овчинніков // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - № 2. - С. 83-87.
Огляд світової економіки [у І півр. 2012 р. ; у лип. 2012 р. ; у серп. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. - 2012. - № 8. - С. 11-23 ; № 9. - С. 9-12 ; № 10. - С. 9-10.
Педь І. В. Антикризові заходи: досвід країн Європейського Союзу / І. В. Педь, Ю. М. Лисенко, С. П. Ящук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 16-22.
Пенська І. О. Багатовекторність інтеграційного розвитку України / І. О. Пенська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, - 2012. - № 3. - С. 6-10.
Пількевич К. Зовнішня заборгованість як детонатор майбутніх криз в умовах глобальної трансформації / К. Пількевич // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 138. - С. 63-68.
Рибчук А. Проблеми і перспективи інвестування глобальних інфраструктурних проектів у посткризовий період / А. Рибчук, В. Прушківський // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 139. - С. 10-14.
Семенишин З. Р. Стан та перспективи побудови стратегії економічного розвитку України в контексті досвіду країн БРІК : [Бразилія, Росія, Індія, Китай] / З. Р. Семенишин // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 9. - С. 48-53.
Солодкий М. О. Розвиток світового біржового ринку деривативів / М. О. Солодкий, В. О. Гниляк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 8. - С. 3-8.
Стирський М. В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М. В. Стирський // Фінанси України. - 2012. - № 5. - С. 78-88. 
Ткачук О. М. Формування концепції конкурентоспроможності України в міжнародних економічних умовах / О. М. Ткачук, А. А. Саврасова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 6. - С. 49-52.
Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід / М. Христенко // Вісник Національного банку України. - 2012. - № 11. - С. 59-65.
Шаров О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації / О. Шаров // Журнал європейської економіки. - 2012. - Т. 11 (№ 3). - С. 261-275. 
Шевченко В. Вплив зовнішніх шоків на транзитивні економіки в умовах міжнародної фінансової кризи / В. Шевченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2012. - № 139. - С. 58-61. 
Шкодіна І. В. Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи / І. В. Шкодіна // Економіка України. - 2012. - № 9. - С. 70-77.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка