Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 3Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки” відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв’язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІІ кв. 2012 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Бюлетень складається з трьох розділів:
- Проблеми і перспективи економічного розвитку
- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
- Україна і світогосподарські зв’язки
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.
Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

 

 

 

Укладач:                           Селянкіна Г. В. – головний бібліотекар
відділу економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 25 пр.
Проблеми і перспективи
економічного розвитку

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку : наук.-аналіт. доп. / за ред. Л. І. Федулової. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2012. – 132 с.

Алексєєв І. В. Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення / І. В. Алексєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 99-108.
Амоша О. Соціальна орієнтація економіки: проформа чи реальність? / О. Амоша, С. Гріневська // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 4-7.
Баранов А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг / А. Баранов // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 38-39.
Дунська А. Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі / А. Р. Дунська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 104-109.
Карапейчик И. Н. Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследования / И. Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С.16-25.
Карп’юк О. Макроекономічні умови інноваційного розвитку держави / О. Карп’юк // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 45-53.     
Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 58-62.
Крищенко Д. Механізм підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Д. Крищенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 43-47.
Лібанова Е. М. Соціальні проблеми модернізації української економіки / Е. М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1. – С. 5-21.
Мельник Т. О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку / Т. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 42-49.
Огляд економіки України [у квіт. 2012 р. ; у трав. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 13-16 ; № 7. – С. 13-17.  
Павленко І. М. Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка / І. М. Павленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 159-165.
Сунцова О. О. Концептуальні підходи і стратегія макроекономічного регулювання розвитку національного господарства / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 124-131.
Сунцова О. О. Методологічні засади оцінювання макроекономічного регулювання розвитку національного господарства / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 139-145.
Фарафонова Н. Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації / Н. Фарафонова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 219-225.
Федотова Т. А. Економічна безпека як прояв національних економічних інтересів України / Т. А. Федотова, Е. Е. Дмитренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 6-9. 

 

Фінанси, інвестиції, кредитні
та банківські відносини

Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. – К. : ЦУЛ, 2012. – 480 с.
Молдован О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. Молдован. – К. : НІСД, 2011. – 380 с.

Арбузов С. Стан і перспективи розвитку грошово-кредитного ринку України / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 3-8.
Бабяк Н. Д. Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах / Н. Д. Бабяк, Н. Ю. Буратчук // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 110-116.
Барилюк І. Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища / І. Барилюк // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 43-47.
Білань Н. Особливості прогнозування фінансового ринку України та їх урахування при оцінці ринкових ризиків банків / Н. Білань // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 64-69.  
Білоус І. В. Значення податкових важелів в системі заходів активізації розвитку вітчизняної економіки / І. В. Білоус // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 127-130.
Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи / В. Бобиль // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 24-29.  
Бутук О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них / О. Бутук // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 122-127.
Вернудіна Г. В. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку / Г. В. Вернудіна, С. П. Санжак // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 87-91.
Вітренко А. Необхідність рекламної діяльності банківських установ в умовах кризових явищ в економіці України / А. Вітренко // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 73-80. 
Власюк В. Є. Фінансові аспекти упровадження концепції сталого розвитку економіки / В. Є. Власюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 107-111.
Вовчак О. Фінансове посередництво: економічна сутність і класифікація / О. Вовчак, Л. Крентовська // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 4-9.
Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів / С. Волосович // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 19-23.
Воробець Т. І. Сутність фінансових ризиків на фондовому ринку / Т. І. Воробець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 253-257.
Галиця І. Регіональні фінансові мережі як фактор активізації інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / І. Галиця, О. Іваницька // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 81-88.
Гапонюк М. А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М. А. Гапонюк, Н. В. Дегтярьова // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.
Герасименко О. В. Інвестиційний фактор впливу на збалансованість фінансової системи на регіональному рівні / О. В. Герасименко // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 70-75.
Голубка С. М. Типологія досліджень національних фінансів / С. М. Голубка // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 8-15.
Горідько Н. Співвідношення емісійних і трансмісійних механізмів інфляції в сучасній економіці України: досвід регресійного моделювання / Н. Горідько, Р. Ніжегородцев // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 22-26.
Грищенко А. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування / А. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 258-262.
Грищенко А. Ціноутворення опціону поповнення для депозитних продуктів / А. Грищенко, Є. Голубенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 30-33.
Данилишин В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв’язання / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 66-72.  
Долінський Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 28-32.  
Дороніна І. І. Інституційні інвестори в системі фінансових інститутів / І. І. Дороніна, С. О. Бірюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 118-122.
Дробязко А. Інфраструктура банківського сектору: питання визначення, структуризації та розвитку / А. Дробязко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 14-17.
Єріс Л. М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку / Л. М. Єріс // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 191-200.
Іщенко О. О. Аналіз розвитку регіональної банківської мережі / О. О. Іщенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 7. – С. 20-26.  
Карлін М. Проблеми функціонування фінансового ринку та інвестиційна безпека України / М. Карлін, О. Івашко // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 54-65.    
Карпінець В. Й. Роль банку в муніципальному кластері / В. Й. Карпінець // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 1-2. – С. 55-58.
Картузов Є. П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 172-181.
Кваша Т. К. Фінансові аспекти міжнародної наукової співпраці / Т. К. Кваша, Г. В. Карлюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 52-58. 
Кіщенко Г. Оптимізація прибутку структурної одиниці банківської установи / Г. Кіщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 38-41.
Коваль В. Інтернаціоналізація діяльності українських банків як фактор підвищення їхньої конкурентоспроможності / В. Коваль // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 112-117.
Козьменко С. Реформа національної системи гарантування вкладів: ключові положення та перспективи розвитку / С. Козьменко, І. Школьник, Т. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 14-21.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 263-271.
Крупка М. І. Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні / М. І. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 26-37.
Лук’янов В. Фінансова економіка: сутність, імперативи і тенденції розвитку в сучасних умовах / В. Лук’янов // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 39-44.
Лук’янов В. С. Дискусійні аспекти трактування фінансового ринку в сучасних наукових узагальненнях / В. С. Лук'янов // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 5-6. – С. 36-39.
Луніна І. О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 4-15.
Майданевич П. М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств / П. М. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 125-131.
Мельник Н. В. Ціна капіталу джерел фінансування реальних інвестицій на промисловому підприємстві / Н. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 67-73.
Міцна фінансова система забезпечить Україні гідну позицію на глобальному ринку [нотатки з конф.] // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 42-46.
Міщенко С. Протиріччя сучасних грошових систем і шляхи їх подолання / С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 24-29.
Могилко Л. В. Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах / Л. В. Могилко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 201-207.
Монетарний та фінансовий розвиток [у квіт. 2012 р. ; у трав. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 17-34 ; № 7. – С. 21-37.
Обмінні курси та платіжний баланс України [у квіт. 2012 р. ; у трав. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 35-41 ; № 7. – С. 41-44.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2012 рік // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 9-12.
Поліщук Є.  Еволюція банківського регулювання на наднаціональному рівні / Є. Поліщук, М. Диба // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 19-26.
Порадко Ю. М. Особливості вибору інвестиційними фондами об’єктів розміщення капіталу / Ю. М. Порадко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 117-120. 
Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25-27.  
Савич В. І. Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період / В. І. Савич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 88-92.
Сагайдак І. В. Сучасний стан, формування та розподіл міжбюджетних трансфертів в Україні / І. В. Сагайдак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 131-135.  
Семенов В. В. Міжрегіональне вирівнювання в системі міжбюджетних трансфертів України / В. В. Семенов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 107-112.
Серебрянський Д. М. До питання запровадження інвестиційної знижки в Україні / Д. М. Серебрянський, Г. С. Мельничук // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 45-59.
Сидорова А. В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 80-92.
Ситник Г. В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування / Г. В. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 33-48.  
Сігайов А. О. Монетарна політика як складова системи фінансового програмування / А. О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 3-6.
Соловйова Ю. М. Теоретичні засади та сутність бюджетної політики / Ю. М. Соловйова // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 5-6. – С. 10-12.
Степаненко О. П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України / О. П. Степаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 275-282.
Стрельников М. В. Банки и Евро-2012 / М. В. Стрельников // Финансовые услуги. – 2012. – № 3. – С. 12-14.
Сунцова О. О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 94-103.
Сушко Н. Нововведення у застосуванні бюджетної класифікації / Н. Сушко // Казна України. – 2012. – № 3. – С. 13-15.
Федосов В. М. Українська фінансова наука: ґенеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 3-30.
Черевиков Є. Л. Методичні підходи до оцінки ефективності державної фінансової підтримки інноваційної діяльності / Є. Л. Черевиков // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 60-68.
Шірінян Л. В. Фінансове забезпечення мікрострахування в Україні / Л. В. Шірінян // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 93-102.
Ященко Л. О. Методологічні аспекти статистики державних фінансів / Л. О. Ященко // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 34-40.

Світогосподарські зв’язки і Україна

Дідківський М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2011. – 365 с.

Адаманова З. О. Інноваційні кластери в національних економічних системах (НЕС): світовий досвід і можливості його адаптації в умовах України / З. О. Адаманова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 162-166.
Бак Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г. О. Бак // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 16-19.
Гаманкова О. Страховий ринок України в глобальному страховому просторі / О. Гаманкова // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 8-12.
Гарасим Ю. Й. Шляхи удосконалення національного механізму антидемпінгового регулювання в умовах членства в CОТ та лібералізації зовнішньої торгівлі / Ю. Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 38-41.
Гнатик Я. Б. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. – 2012. – № 2. – С. 41-47.
Гусак О. Ю. Податок на фінансові операції у Європейському Союзі: проблеми та перспективи запровадження / О. Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 93-96.
Дем’янчук Ю. І. Міжнародні приватні трансферти як циклічний чинник в економіці України / Ю. І. Дем’янчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 3-4. – С. 23-27. 
Дзюблюк О. Зростання ролі валютної політики в умовах глобальних фінансових дисбалансів / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 27-38.  
Дишко І. Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій / І. Ю. Дишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 102-107.
Калашникова Х. І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України / Х. І. Калашникова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 180-184.
Ковалевський Л. Г. Світова торгівля товарами і послугами у посткризовий період / Л. Г. Ковалевський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 71-74.    
Коваленко В. В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В. В. Коваленко, Д. В. Шиян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 41-50.
Кушнерик В. В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції / В. В. Кушнерик // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 30-34.
Малащук Д. В. Теоретичні підходи до визначення світового валютного ринку / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 135-137. 
Масина О. П. Основні проблеми залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках / О. П. Масина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 102-106.
Масина О. П. Реструктуризація заборгованості на міжнародних фінансових ринках: методичні аспекти / О. П. Масина // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 5-6. – С. 21-23.
Матусевич К. М. Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 51-56.
Молчанова Е. Ю. Кількісні виміри сучасних інтеграційних процесів / Е. Ю. Молчанова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 46-50.
Науковці з різних країн обговорили спільні проблеми світової банківської системи [нотатки з конф.] // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 11-13.
Негрич О. І. Визначення критеріїв класифікації мотивів прямого іноземного інвестування / О. І. Негрич // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 5-6. – С. 27-32.
Огляд світової економіки [у квіт. 2012 р. ; у трав. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 9-12 ; № 7. – С. 9-12.    
Печенюк Н. М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 270-274.
Подвальникова О. А. Бюджетна незбалансованість як фактор фінансової нестабільності ЄС / О. А. Подвальникова // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 1-2. – С. 18-23.
Резнікова Н. В. Ринок золота у контурах глобальної валютної нестабільності / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 33-37.
Скрипник М. М. Економічні стратегії розвитку світового господарства / М. М. Скрипник // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 13-17.
Смирнов І. Г. Соціальні виклики глобалізації: український контекст / І. Г. Смирнов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 61-70.
Степаненко-Липовик Б. Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року / Б. Степаненко-Липовик // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 40-42.
Транскордонні перекази у І півріччі 2012 року [огляд] // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 16-18.
Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 96-105.
Філейчук М. І. Боргова криза європейських країн та її наслідки для світової економіки / М. І. Філейчук, Н. А. Гнат // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 57-67.
Фліссак К. А. Глобалізація і нові виклики економічній дипломатії / К. А. Фліссак // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 1-2. – С. 8-11.
Циганов С. С. Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систем у трансформаційних економіках / С. С. Циганов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 142-146.   
Яхно Т. П. Доцільність зміцнення економічних інтеграційних зв’язків України і республіки Польща / Т. П. Яхно, О. В. Килин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 66-72.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка