Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Актуальні проблеми економіки”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 2Бібліографічний бюлетень „Актуальні проблеми економіки” відображає літературу з питань розвитку національної економіки та її зв’язків зі світовими процесами, яка надійшла до фондів ОУНБ ім. І. Франка за IІ кв. 2012 р. До нього включені монографії, навчальні, довідкові видання, статті з наукових збірників і періодики.
Бюлетень складається з трьох розділів:
- Проблеми і перспективи економічного розвитку
- Фінанси, інвестиції, кредитні та банківські відносини
- Україна і світогосподарські зв’язки
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей з періодичних видань та збірників.
Бібліографічний бюлетень розрахований на науковців, управлінців, підприємців, бібліотечних працівників, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки України.

 

 

 

Укладач:                                Селянкіна Г. В. – головний бібліотекар
відділу економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка

 

 

 

 

 

 

Тираж 25 пр.

 

Проблеми і перспективи
економічного розвитку

Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації [аналіт. доп.]. – К. : НІСД, 2012. – 144 с.

Безтелесна Л. І. Макроекономічні закономірності функціонування національного ринку праці / Л. І. Безтелесна, Г. М. Юрчик // Статистика України. – 2012. – № 1. – С. 22-27. 
Беседін В. Ф. Валовий наявний доход секторів економіки / В. Ф. Беседін, О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 37-42.
Бєлова Т. Г. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку / Т. Г. Бєлова, Т. В. Синебок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 128-131.
Вахович І. М. Методичні підходи до формування стратегії розвитку інформаційної економіки регіонів України / І. М. Вахович, С. О. Пиріг, Л. І. Іщук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 208-216.
Демінський С. А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках / С. А. Демінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 29-33.   
Зоря (Червінська) Т. М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі / Т. М. Зоря (Червінська) // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – С. 3-7.
Іванова І. С. Економіка знань як передумова формування інтелектуального капіталу України / І. С. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 107-111.
Карпенко А. В. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону / А. В. Карпенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 5. – С. 3-7.
Кухоль І. М. Тіньова економіка України: причини виникнення та способи уникнення / І. М. Кухоль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 49-53.
Макаренко М. В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 217-224.
Мельник А. Структурні дисбаланси розвитку економіки регіонів України / А. Мельник // Журнал європейської економіки. – 2012. – №1. – С. 115-137.  
Міняйло О. Державні закупівлі у системі інструментів регуляторної політики / О. Міняйло // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 68-77.
Огляд економіки України [у 2011 р. ; січ. 2012 р. ; у лют. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 22-33 ; № 3. – С. 13-16 ; № 4. – С. 13-16.  
Прокопенко Н. С. Аспекти управління інноваційною діяльністю підприємства / Н. С. Прокопенко, О. І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 98-101.
Сігайов А. О. Державний стандарт аналізу економічної політики в Україні / А. О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 3-7.
Смочко В. Ю. Конкурентоспроможність регіону та якісні фактори її забезпечення / В. Ю. Смочко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 182-186.
Сунцова О. О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретичні аспекти / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 25-36. 
Туніцька Ю. М. Конкурентні переваги як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства за умов відкритості національного ринку / Ю. М. Туніцька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 159-165.
Унтмоале Ю. В. Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України / Ю. В. Унтмоале // Формування  ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 52-58.
Федоренко А. В. Економічна складова накопичувальної пенсійної системи / А. В. Федоренко // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 89-98.
Ховрак І. В. Оцінка впливу нової економічної політики на економіку України / І. В. Ховрак, А. А. Таран // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 4. – С. 3-8.

 

Фінанси, інвестиції, кредитні
та банківські відносини

Бабкіна І. Державне регулювання ринку рейтингових послуг / І. Бабкіна // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 30-33.
Бадзим О. С. Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансуванню / О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 258-266.
Базарний Д. В. Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку / Д. В. Базарний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 147-152.
Базилевич В. Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання / В. Базилевич, В. Филюк // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 3-18.
Баранов І. В. Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності в Україні / І. В. Баранов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 63-68.  
Безштанько Д. В. Внутрішні системні передумови фінансової кризи / Д. В. Безштанько // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 149-154.
Береславська О. Стабільність гривні: об’єктивна реальність чи вимушена необхідність? / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 6-11.
Білаш О. В. Державне регулятивне структурування вітчизняного ринку страхових послуг / О. В. Білаш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 104-111.
Білик Т. О. Аналіз та прогноз інвестиційної діяльності в Україні / Т. О. Білик, Н. В. Сенько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 58-64.
Білик Т. О. Методи мінімізації кредитних ризиків банків / Т. О. Білик, Л. В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 45-54.
Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності / Т. Богдан // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 8-15. 
Васильченко З. Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових заходів у банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 70-79.  
Ведернікова С. В. Інформаційні технології як інструмент взаємодії банківської сфери з національною економікою / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 78-85.
Ведернікова С. В. Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 86-94.
Височина А. В. Особливості формування та реалізації фінансової стратегії промислових підприємств / А. В. Височина // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – С. 16-22.
Власюк О. С. Модернізація фінансової стратегії України: виклики міжнародного середовища та внутрішні пріоритети розвитку / О. С. Власюк // Фінанси України. – 2012. – № 1.  – С. 18-27.
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2011 року [огляд] // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 38-39.
Вожжов А. Про архітектуру фінансового стимулювання економічного зростання / А. Вожжов, О. Гринько // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 22-29. 
Возняк Г. В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання / Г. В. Возняк // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 107-116.
Волошин В. І. Проблеми та пріоритети  зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні / В. І. Волошин // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 76-82.
Воронкова О. М. Перспективи реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України / О. М. Воронкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 6-10.
Гедзюк О. Державні цінні папери як інструмент акумулювання грошових коштів до державного бюджету / О. Гедзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 106-109.
Герасименко В. В. Норми обов’язкового резервування як інструмент державного регулювання ресурсного забезпечення кредитування банками реального сектору економіки / В. В. Герасименко, М. М. Шаповалова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 3-9.
Герасименко Р. Проблемні позики та прогнозування їх частки в кредитному портфелі банку / Р. Герасименко, М. Дегтярьова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 40-46.  
Гладких Д. Ключові показники діяльності банків України за підсумками 2011 року / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 24-31.  
Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40-45.
Голубка С. Основні етапи еволюції національного фінансо-творення / С. Голубка // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 34-37.
Гришин О. Електронні гроші і мікрокредитування: оцінка можливості їх співіснування за допомогою  математичної моделі / О. Гришин, О. Біліловець // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 54-60.
Гуляєва Л. П. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств / Л. П. Гуляєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 65-71.
Даневич О. Державна казначейська служба України: нові завдання та більша відповідальність / О. Даневич // Казна України. – 2012. – № 1. – С. 6-9.
Диба М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / М. Диба, С. Яременко // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 13-23.
Диба М. І. Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні / М. І. Диба, Ю. В. Іващенко // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 83-91.
Дідківська Т. Місце інституту довіри у процесі удосконалення сфери державних фінансів / Т. Дідківська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 32-35.
Діяльність платіжних систем на ринку України в 2011 році // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 12-17.
Домбровська Л. В. Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні / Л. В. Домбровська // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 132-137.
Дуда Б. Ю. Інституційна модель державного регулювання валютного ринку України / Б. Ю. Дуда // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 21-24. 
Еш С. М. Роль ринку фінансових послуг у підвищенні конкурентоспроможності фінансового ринку України / С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 92-97.
Єфіменко Т. І. Антикризове податкове регулювання фінансового сектору / Т. І. Єфіменко // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 3-21.
Жидяк О. Р. Фінансово-кредитні та податкові важелі активізації інвестиційних процесів / О. Р. Жидяк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 64-67.
Затонацька Т. Г. Підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм в Україні / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 86-94.
Звіт Голови Держфінінспекції України про результати діяльності у 2011 році // Фінансовий контроль. – 2012. – № 3. – С. 5-7.
Іванова Л. Б. Облік заборгованості в антикризовому управлінні суб’єктів реального  сектору економіки в контексті новацій Податкового кодексу України / Л. Б. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 13-17.
Канцур І. Г. Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно-податкової політики (питання теорії і практики) / І. Г. Канцур // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 23-28.   
Козоріз М. А. Механізм управління кредитним потенціалом регіону / М. А. Козоріз, І. С. Музика // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 98-106. 
Колобов Ю. Монетарні параметри розвитку економіки України / Ю. Колобов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 3-7.
Копилюк О. І. Принципи побудови, функції та завдання регіональної банківської сиcтеми / О. І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 176-181.  

Кочетков В. М. Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи / В. М. Кочетков, А. О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 29-32.
Крупка М. І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М. І. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 22-32.
Кудряшов В. П. Державні фінанси в період проведення реформ / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 41-57.
Лавров Р. В. Змістове наповнення та різновиди інноваційно-фінансових технологій банку / Р. В. Лавров // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 145-148.
Лондар С. Л. Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств / С. Л. Лондар // Фінанси України.  – 2012. – № 1. – С. 28-40. 
Лук’янов В. Ринок боргових цінних паперів та особливості його розвитку в Україні / В. Лук’янов // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 78-84.
Майорова Т. В. Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 41-50.
Мартиненко В. П. Особливості банківської кризи в Україні / В. П. Мартиненко, Т. І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 10-13.
Марцин В. С. Інфляційні процеси, причини їх виникнення та шляхи подолання в Україні / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 21-30.
Мельник О. Г. Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 33-44.   
Міщенко С. Сучасні тенденції регулювання та організації готівкового грошового обігу / С. Міщенко // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 96-109.
Монетарний та фінансовий розвиток [у 2011 р. ; січ. 2012 р. ; лют. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 37-69 ; № 3. – С. 19-35 ; № 4. – С. 19-34.  
Мулякова-Бочі А. К. Вплив макроекономічних показників на стан платіжного балансу України / А. К. Мулякова-Бочі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 106-113.  
Науменкова С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 13-21.
Обмінні курси та платіжний баланс України [у 2011 р. ; січ. 2012 р. ; лют. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 73-82 ; № 3. – С. 39-42 ; № 4. – С. 37-40.
Огородник В. В. Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї / В. В. Огородник // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 161-169. 
Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів / С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 248-257.
Остролуцький М. Концентрація банківського сектору: оцінка та аналіз / М. Остролуцький, Т. Мельник // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 35-39. 
Паливода К. Концептуальні засади встановлення обмінного курсу національної валюти в Україні / К. Паливода // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 119-127.
Паливода К. Ризики утримання стабільності обмінного курсу гривні та шляхи запобігання їм / К. Паливода // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 43-54.
Петрик О. Інфляція в Україні та її прогнозування в Національному банку / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 8-12.
Пілецька С. Т. Особливості фінансування економічного розвитку промислових підприємств / С. Т. Пілецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – С. 22-29.
Прогноз державного бюджету України на 2013-2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України) // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 3-17.
Романенко А. П. Активізація державного інвестування в сучасних умовах / А. П. Романенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 58-63.
Савлук С. Власний капітал як запобіжник втрати ліквідності банку / С. Савлук // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 55-62.  
Семко Т. В. Аналіз факторів, що впливають на стабільність валютного курсу в Україні / Т. В. Семко, О. Ю. Чубка // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 3. – С. 19-24.
Скиценко В. Д. Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні – шлях до стабільного розвитку економіки / В. Д. Скиценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 61-68.  
Слобода Л. Я. Обгрунтування методів управління власним капіталом банків / Л. Я. Слобода, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 117-123.
Соколовська А. М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС / А. М. Соколовська, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 94-115.   
Солодка О. О. Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу / О. О. Солодка // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 119-127.
Сунцова О. О. Сучасні методології у сфері дослідження макрофінансової стабільності національного господарства / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 148-161. 
Ткаченко Н. Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії / Н. Ткаченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 38-43.
Тридід О. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банка / О. Тридід, Б. Самородов // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 24-35.
Усков И. В. Развитие системы местных финансов в условиях евроинтеграции Украины / И. В. Усков // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 4. – С. 14-18.
Хлівний В. К. Інноваційні підходи до управління діяльністю страхової компанії / В. К. Хлівний, О. В. Баранова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 113-118.
Шемаєва Л. Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України / Л. Г. Шемаєва // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 116-122. 
Юркевич О. Рівень ліквідності фондового ринку: значення та підходи до визначення / О. Юркевич, А. Шинкаренко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 62-65.  
Юрків Н. Я. Регіональні чинники фінансової безпеки реального сектору економіки / Н. Я. Юрків // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 99-110.
Якимов О. Бюджетні новації 2012 року / О. Якимов // Казна України. – 2012. – № 1. – С. 20-24.
Ярошенко Ф. О. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 3-10.  

 

Світогосподарські зв’язки і Україна

Барановський О. Сьогодення світового ринку банківських послуг / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4.– С. 18-23.
Воронкова О. М. Міжнародний досвід організації податкової служби та його значення для України / О. М. Воронкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 36-40.
Длугопольський О. В. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 43-49.
Мудрак Н. В. Інвестиційна стратегія держави щодо залучення іноземних інвестицій / Н. В. Мудрак, Н. І. Омельянчик, М. Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 67-70.
Ємельянов О. С. Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації / О. С. Ємельянов [та ін.] // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 69-74.
Затонацька Т. Г. Середньострокове прогнозування бюджетних видатків: зарубіжний досвід / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С.67-77.
Канцур І. Г. Функціонування податкового механізму в країнах соціально орієнтованої економіки та можливості його використання в Україні / І. Г. Канцур // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 43-46.
Козюк В. В. Оптимальний рівень боргового навантаження: глобальні макрофінансові зрушення та швидкоплинні очікування / В. В. Козюк // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 78-93.
Корж М. А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації / М. А. Корж // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 61-76.
Корж М. В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством / М. В. Корж, С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 64-71.
Круглик С. Валовий національний дохід країн світу / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 3.
Куриляк В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / В. Куриляк, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1. – С. 27-38.
Малько К. С. Основні етапи та стан іноземного інвестування в економіку України / К. С. Малько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 69-71.
Марценюк З. Р. Економічна безпека країни в глобальному світогосподарському просторі / З. Р. Марценюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 28-32.
Масина О. П. Аналіз практики використання єврооблігацій при залученні українськими підприємствами ресурсів на міжнародних фінансових ринках / О. П. Масина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 153-157.
Нікончук В. В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку / В. В. Нікончук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 253-258.
Огляд світової економіки [у 2011 р. ; січ. 2012 р. ; у лют. 2012 р.] // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 11-21 ; № 3. – С. 9-11 ; № 4. – С. 9-12.
Оксененко А. А. Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення впливу податків на соціально-економічний розвиток країни / А. А. Оксененко // Формування ринкових відносин в України. – 2012. – № 2. – С.11-17.     
Резнікова О. О. Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення / О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 45-53.
Резнікова О. О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012  році: очікування ,,другого дна” рецесії / О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 123-130.    
Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України / О. Бікбулатова, Б. Гриньов, Ю. Даниленко [та ін.] // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2012. – № 1. – С. 3-10.
Савчук Н. В. Світовий досвід державного регулювання ринку інтернет-послуг / Н. В. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 24-28.
Слав’юк Н. Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов’язаннями країн світу / Н. Р. Слав’юк // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 170-175.
Транскордонні перекази за підсумками 2011 року [огляд] // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 18-22.
Ульянов К. Є. Конкурентна політика держави в умовах глобалізації / К. Є. Ульянов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 24-28.
Умеров Р. Е. Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу / Р. Е. Умеров // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 12. – С. 114-116.
Шелудько Н. М. Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України / Н. М. Шелудько, А. І. Шкляр // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 21-29.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка