Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Пенсійна система в Україні. Бібліографічний списокБібліографічний список представляє літературу, яка висвітлює сучасний стан та перспективи реформування пенсійної системи в Україні, досвід пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах.
До нього включені офіційні документи, статті з наукових збірників та періодики, які надійшли до бібліотеки за 2011-2012 рр.
Список складається з трьох розділів:

  1. Реформування пенсійної системи України
  2. Особливості нарахування пенсій
  3. Міжнародна практика пенсійного забезпечення

Список розрахований на усіх, кого цікавлять проблеми пенсійного забезпечення в Україні. 

 

 

 

Укладач:                     Лавришин М. М. – бібліотекар
відділу економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 25 пр.

РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 49-51. – Ст. 376.
Закон України ,,Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” // Людина і праця. – 2012. – № 1. – С. 28-47 ; № 2. – С. 28-47 ; № 3. – С. 28-31.

Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 372. 
Закон України „Про пенсійне забезпечення” із змінами // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 берез. 2012 р. № 232 ,,Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд” // Людина і праця. – 2012. – № 5. – С. 39-42.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 берез. 2012 р.  № 257 ,,Про підвищення розмірів пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника” // Людина і праця. – 2012. – № 5. – С. 42-45.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квіт. 2011 р. № 430 ,,Про підвищення розміру пенсій деяким категоріям громадян у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника” // Пенсія. – 2011. – № 4-6. – С. 12-16.
Нове в законодавстві про пенсійне забезпечення // www.minjust.gov.ua

    Нове в законодавстві - працюючим пенсіонерам // www.pfu.ks.ua

Пенсійне забезпечення на Україні // www.pension.kiev.ua

Андрусенко Н. Реформування пенсійної системи: ризики і загрози / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2012. – № 20. – С. 3.
Андрусенко Н. Уряд ліквідує зрівнялівку в пенсійних виплатах / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2012. – № 17. – С. 8.
Брагін С. Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондовому ринку: приклад України / С. Брагін, О. Макаренко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 1. – С. 18-24. 
Горовець Н. О. Проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні / Н. О. Горовець, М. Г. Горовець // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 6. – С. 22-25.
Гуменюк В. Модель пенсійної реформи: без конфліктів на користь малозабезпеченим / В. Гуменюк // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 6-7.
Гуцалова Ю. Порівняльний аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у Дніпропетровській області та Україні / Ю. Гуцалова // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 1. – С. 8-13.
Забарний Г. Г. Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України / Г. Г. Забарний, Н. Ю. Баланюк // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 50-58.
Залетов А. Пенсионная реформа в Украине: роль страховых компаний / А. Залетов // Финансовые услуги. – 2011. – № 1. – С. 28-30.
Зміни, які відбулися з прийняттям Закону щодо реформування пенсійної системи // Пенсія. – 2011. – № 7-12. – С. 15-22.
Камінський А. Б. Дослідження інформаційної прозорості недержавних пенсійних фондів України / А. Б. Камінський, Я. В. Ломовацька // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 88-96.
Камінський А. Б. Розкриття інформації в системі недержавного пенсійного забезпечення: обґрунтування доцільності та практика реалізації / А. Б. Камінський, Д. А. Леонов // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 62-72.
Качан Л. Пенсійні системи та внески: огляд / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця. – 2011. – № 10. – С. 17-18.
Кириленко О. П. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / О. П. Кириленко, Г. І. Козак // Фінанси України. – 2012. – № 2.– С. 38-49.
Коваль О. П. Запровадження накопичувальної пенсійної системи: аналіз пріоритетів та наслідків / О. П. Коваль // Стратегічні пріоритети. – 2011. – № 4. – С. 96-100.
Коваль О. П. Концептуальні засади інвестування пенсійних активів / О. П. Коваль // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 101-107.
Коваль О. П. Механізми забезпечення гарантій збереження коштів пенсійних накопичень / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 217-222.
Коваль О. П. Особливості початкового етапу запровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи / О. П. Коваль // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 73-83.
Коваль О. П. Пенсійна система як фактор економічної безпеки держави / О. П. Коваль, О. О. Кощеєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 41-44.
Коваль О. П. Традиційні та новітні загрози пенсійній системі / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 198-203.
Коваль О. П. Щодо цілей та завдань пенсійної реформи / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 207-210.      
Коломієць В. Чи буде старість нам на радість? (Пенсійна реформа – 2011: огляд ЗМІ) / В. Коломієць // Персонал. – 2011. – № 4. – С. 12-24. 
Коробенко Н. П. Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні  / Н. П. Коробенко // Держава і право. – 2011. – № 53. – С. 306-311.
Лесин В. Пенсійна реформа – єдиний шанс мати гідні пенсії / В. Лесин // Людина і праця. – 2011. – № 1. – С. 4-5.
Логвіновська В. Недержавне пенсійне забезпечення – зміни до законодавства / В. Логвіновська // Праця і зарплата. – 2012. – № 8. – С. 3-5.
Лондар С. Л. Вплив фактора вікової структури населення на збалансованість пенсійної системи у довгостроковому періоді / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 44-58.              
Лондар С. Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С. Л. Лондар, Л. П. Лондар // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 45-58.
Малецька О. О. Оцінка впливу на фінансову стійкість пенсійного фонду України / О. О. Малецька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 262-267.
Мамонова О. Пенсійне реформування: ,,Якщо провести реформу сьогодні, то в 2013 році не будемо мати дефіциту бюджету”, – Сергій Тігіпко / О. Мамонова // Пенсія. – 2011. – № 2-3. – С. 20-22.
Мастюгіна Г. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 23. – С. 51-53.
Мастюгіна Г. Пенсійне забезпечення / Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 3. – С. 44-46; № 17-18. – С. 61-63; № 24. – С. 43-45.
Мастюгіна Г. Підвищено рівень соціального захисту найбільш вразливих верств населення / Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 11. – С. 40-41.
Моторина І. Р. Порівняльний аналіз дохідності та ризику інвестиційних і пенсійних фондів / І. Р. Моторина // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 73-75.
Недержавне пенсійне забезпечення: правові новації // Людина і праця. – 2012. – № 4. – С. 20-21.
Недержавні пенсійні фонди: внески до НПФ належать їх власнику // Пенсія. – 2011. – № 1. – С. 22-23.
Огляд страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 7.  – С. 82.
Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів / С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 248-257.
Остапенко Л. Добровільна система у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування / Л. Остапенко // Праця і зарплата. – 2012. – № 20. – С. 6-7.
Пенсії – за новим законом // Людина і праця. – 2011. – № 10. – С. 19-31.
Пенсійна реформа – зі всебічним урахуванням громадської думки // Людина і праця. – 2011. – № 2. – С. 3-4.
Пенсійна реформа. Коментарі // Пенсія. – 2011. – № 7-12. – С. 6-8.
Пепа О. Накопичувальна пенсійна система в Україні. Що це? / О. Пепа // Пенсія. – 2011. – № 1. – С. 30.
Приходченко О. Ю. Система методів та моделей аналізу пенсійного забезпечення / О. Ю. Приходченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 170-175.
Ржаницына Л. Как живут пенсионеры сегодня / Л. Ржаницына // Социологические исследования. – 2012. – № 4.– С. 98-110.
Рудик В. К. Вплив демографічних факторів на запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні / В. К. Рудик // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 31-39.
Рудик В. К. Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування / В. К. Рудик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 195-202.
Сітенко М. М. Напрямки нормативно-правового та інформаційного забезпечення обліку і контролю за пенсійними розрахунками / М. М. Сітенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 1-2. – С. 44-47.
Скіпенко Р. Е. Законодавче забезпечення розвитку накопичувальної системи пенсійного страхування / Р. Е. Скіпенко // Держава і право. – 2011. – № 54. – С. 366-370.
Слав’янська Н. Сучасні тенденції регулювання та нагляду сектору небанківських фінансових установ : [страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди] / Н. Слав’янська, А. Незнамова // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 52-57.
Соціальні гарантії особам передпенсійного віку // Людина і праця. – 2012. – № 3. – С. 20.
Стартувала пенсійна реформа // Людина і праця. – 2011. – № 9. – С. 2.
Стецюк Т. Новації пенсійного забезпечення в Україні / Т. Стецюк // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 51-53.
Тагірова Г. Пенсійна реформа в аспектах: точки зору / Г. Тагірова // Пенсія. – 2011. – № 2-3. – С. 23-29.
Ткаченко Н. В. Соціал-лібералізм недержавних пенсійних фондів та процеси інтеграції соціального простору / Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 70-81.
Федоренко А. В. Економічна складова накопичувальної пенсійної системи / А. В. Федоренко // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 89-98.     
Філософія реформи у тому, щоб забезпечити справедливий розподіл пенсійних коштів // Пенсія. – 2011. – № 1. – С. 16-19.
Циганенко В. Пенсійна реформа для бухгалтера та пенсіонера: перше знайомство / В. Циганенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 93. – С. 5-12.
Чалапко Л. Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження / Л. Чалапко, Ю. Кульков // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 2. – С. 31-40.
Чергове підвищення соціальних стандартів // Людина і праця. – 2012. – № 4. – С. 8-10.
Шевченко Н. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення / Н. Шевченко, В. Даценко // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 1. – С. 3-7.
Юшко С. В. До аналізу наслідків пенсійної реформи 2004 року / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 59-69.
Ярошенко О. В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення / О. В. Ярошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 235-242.

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ

Андрусенко Н. Пенсії емігрантам – щоквартально / Н. Андрусенко // Праця і зарплата. – 2012. – № 24. – С. 2-3.
Бородіна Н. З. Особливості і значення персоніфікованого обліку у пенсійному фонді України / Н. З. Бородіна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 198-203.  
Давиденко В. Концептуальні засади нової редакції Закону України „Про прокуратуру”: окремі питання пенсійного, матеріального і соціального забезпечення працівників прокуратури / В. Давиденко // Вісник прокуратури. – 2012. – № 1. – С. 65-69.
Денисенко М. Порядок обчислення стажу для нарахування пенсії / М. Денисенко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 12. – С. 43.
За яких умов не виплачується пенсія // Людина і праця. – 2011. – № 2. – С. 18.
Індексація пенсійних виплат у зв’язку з інфляцією // Людина і праця. – 2011. – № 2. – С. 18.
Коваль О. П. Страхування відповідальності суб’єктів пенсійного забезпечення за збереження пенсійних активів / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 23-26.
Мастюгіна Г. Змінено порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату / Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 14. – С. 30-31.
Мастюгіна Г. Коли є право на перерахунок пенсій та який порядок його проведення / Г. Мастюгіна // Праця і зарплата. – 2012. – № 9. – С. 4-5.
Мастюгіна Г. Пенсія по інвалідності: право на отримання та приклади розрахунку / Г. Мастюгіна // Вісник податковоі служби України. – 2011. – № 48. – С. 43-46.
Мастюгіна Г. Порядок призначення та виплати грошової допомоги освітянам, медикам, спортсменам та артистам у разі призначення їм пенсії за віком / Г. Мастюгіна // Праця і зарплата. – 2012. – № 5. – С. 5 ; Вісник податкової служби України. – 2012. – № 6. – С. 37.
Мастюгіна Г. Умови дострокового виходу на пенсію за віком / Г. Мастюгіна // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 46. – С. 60-64.
Мастюгіна Г. Умови призначення пенсій за вислугу років педагогічним працівникам / Г. Мастюгіна // Праця і зарплата. – 2012. – № 14. – С. 4-5.
Остапенко Л. Пенсійне забезпечення медичних працівників / Л. Остапенко // Праця і зарплата. – 2012. – № 12. – С. 4-5.
Остапенко Л. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії в разі втрати документів про її нарахування та виплату / Л. Остапенко // Праця і зарплата. – 2012. – № 15. – С. 4.
Охріменко О. Граничний вік перебування на державній, дипломатичній службі та службі в органах місцевого самоврядування / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 15. – С. 36-37.
Охріменко О. Змінено порядок визначення заробітку при обчисленні пенсій / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 12. – С. 42.
Охріменко О. Обчислення з 1 січня 2012 року пенсій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 16. – С. 37-39.
Охріменко О. Особливості призначення наукових пенсій у 2012 році / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 16. – С. 39-40.
Охріменко О. Пенсійне забезпечення військовослужбовців / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 8. – С. 40-44.
Охріменко О. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2012. – № 4. – С. 16-17; № 11. – С. 17; № 19. – С. 43-45.
Охріменко О. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2012. – № 9. – С. 20-21.
Охріменко О. Перерахунок пенсій військовим пенсіонерам / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2012. – № 24. – С. 6.
Охріменко О. Призначення пенсій держслужбовцям у 2013 році / О. Охріменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 9-10. – С. 52-55.
Охріменко О. Про осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій, призначених за Законом України ,,Про наукову і науково-технічну діяльність” / О. Охріменко // Праця і зарплата. – 2012. – № 18. – С. 6-7.
Пасічніченко С. Форми та види соціального захисту інвалідів в Україні / С. Пасічніченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 94-97.
Пенсії за вислугу медикам-сумісникам // Людина і праця. – 2011. – № 9. – С. 26-27.
Пенсійна надбавка за особливі заслуги для депутатів місцевих рад // Людина і праця. – 2012. – № 4. – С. 26.
Пенсія за вислугу років і сплата єдиного соціального внеску підприємцями // Людина і праця. – 2012. – № 5. – С. 23-24.
Право на пенсію за вислугу років: галузевий перелік // Людина і праця. – 2011. – № 2. – С. 19.
Приходченко О. Ю. Прогнозування розміру індивідуальної пенсії в умовах невизначеності / О. Ю. Приходченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 318-327.
Роз’яснють фахівці Пенсійного фонду України // Праця і зарплата. – 2012. – № 4. – С. 20; № 6. – С. 18; № 7. – С. 18; № 10. – С. 19; № 11. – С. 18; № 12. – С. 18; № 13. – С. 18; № 19. – С. 19; № 20. – С. 18;  № 21. – С. 21; № 24. – С. 18.
Скоробагатько А. В. Пенсії за вислугу років – особливий вид пенсійних виплат у солідарній системі пенсійного забезпечення України / А. В. Скоробагатько // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 323-328.
Хоромська Т. Право на пенсію на пільгових умовах / Т. Хоромська // Праця і зарплата. – 2012. – № 6. – С. 17; № 9. – С. 19.
Шамбір М. Про осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій / М. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 17. – С. 9.
Шамбір М. Про підвищення пенсійних виплат у 2012 році / М. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 2. – С. 11-13.
Шамбір Н. Пенсійне забезпечення / Н. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 1. – С. 20; № 4. – С. 21; № 9. – С. 18-19; № 10. – С. 18; № 12. – С. 19; № 13. – С. 19; № 15. – С. 19 ; № 17. – С. 20; № 18. – С. 20; № 19. – С. 18; № 24. – С. 19.
Шамбір Н. Пенсійне забезпечення державних службовців / Н. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 3. – С. 4-7; № 6. – С. 19; № 11. – С. 19.
Шамбір Н. Право на пенсію за вислугу років / Н. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 20. – С. 19.
Шамбір Н. Про визначення заробітку для призначення пенсії / Н. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 7. – С. 19.
Шамбір Н. Про обчислення пенсії в разі втрати годувальника / Н. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 21. – С. 20.
Шамбір Н. Про право на пенсію державного службовця / Н. Шамбір // Праця і зарплата. – 2012. – № 16. – С. 20.
Шкода Т. Ключові аспекти пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників / Т. Шкода // Юридичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 74-75.

Міжнародна практика пенсійного забезпечення

Бондарук І. С. Організація систем пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах / І. С. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 189-194.
Коваль О. П. Аналіз світових моделей багаторівневих пенсійних систем / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 193-200. 
Коробенко Н. П. Регулювання пенсійного забезпечення по інвалідності у міждержавних договорах та угодах / Н. П. Коробенко // Держава і право. – 2012. – № 55. – С. 316-322.
Меліс Р. Вплив фінансових та демографічних ризиків на приватну розподільну пенсійну систему: на прикладі Італії / Р. Меліс, А. Трудда // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 427-439.      
Прийменко О. Практика Європейського суду з прав людини щодо пенсійного забезпечення у зв’язку з втратою годувальника осіб, які проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі / О. Прийменко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11. – С. 104-107.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка