Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 3 (липень-серпень) 2012 р.Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у IIІ кварталі 2012 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.

 

 

Укладач – С. Багира, головний бібліотекар відділу
економіко-виробничої літератури
ОУНБ ім. І. Франка

 

 

 

 

Тираж 25 пр.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Артиш В. І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 19-23.
Білоусько Я. К. Міжгалузеві пропорції відтворення: агропромисловий комплекс / Я. К. Білоусько // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 30-36.
Бойко В. І. Сучасні аспекти економічного стану подальшого розвитку сільськогосподарського виробництва / В. І. Бойко, Г. М. Горошко // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 15-19.
Важинський Ф. А. Проблеми ціноутворення на продукцію сільського господарства / Ф. А. Важинський, П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 116-119.
Васильців Т. Г. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Н. Я. Юрків // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 90-101.
Вернигора М. Ефективне управління земельними ресурсами в Україні: вимога сьогодення / М. Вернигора // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 12-14.
Гребенюк М. Правове забезпечення дерегуляції ринку сільськогосподарської продукції як складова системи гарантування продовольчої безпеки / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 127-130.
Гребенюк М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення як основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 135-138.
Гудзь О. Є. Декомпозиція управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах / О. Є. Гудзь // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 236-241.
Дудар О. Т. Формування системи органічного агровиробництва / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 31-38.
Катона М. В. Стратегічна карта як інструмент реалізації стратегії підприємства АПК / М. В. Катона // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 127-133.
Кісіль М. І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36-39.
Кісіль М. І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування ефективності інвестицій фермерських господарств / М. І. Кісіль, В. О. Іванченко // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 55-62.
Коваленко О. В. Інформаційна підтримка підприємств малого агробізнесу / О. В. Коваленко // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 120.
Левандівський О. Т. Особливості інвестиційного забезпечення АПК / О. Т. Левандівський // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 242.
Лук’янець С. В. Активізація інвестиційної діяльності в сільськогосподарському виробництві / С. В. Лук’янець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 62-67.
Малініна Н. М. Оцінка діючого механізму майнового оподаткування в галузі сільського господарства / Н. М. Малініна // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 270-276.
Мельник Н. Б. Системність упровадження диверсифікації виробництва сільськогосподарським підприємством / Н. Б. Мельник // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ; наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ ; 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 248-256.
Непочатенко О. О. Розвиток іпотечного кредитування аграрного сектора економіки України / О. О. Непочатенко // Актуальні проблеми розвитку економіки України : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 16-22.
Оліферук С. І. Фіскальна політика як інструмент адаптації сільського господарства в умовах ринку / С. І. Оліферук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 137-144.

Павлова Г. Є. Фінансовий облік розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах / Г. Є. Павлова, Н. В. Бондарчук, Л. М. Васильєва // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 256-260.
Пасхавер Б. Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б. Й. Пасхавер, Л. В. Молдаван, О. В. Шубравська // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 3-9.
Правдюк О. Л. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотна залежність / О. Л. Правдюк // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 80-83.
Пріб К. А. Формування фінансових ресурсів в антикризовому управлінні сільськогосподарським підприємством / К. А. Пріб // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 84-89.
Сус Т. Й. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва: можливості та загрози / Т. Й. Сус // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 261-265.
Ткаченко Н. А. Облікове забезпечення складання звітності з оплати праці / Н. А. Ткаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 89-94.
Шевченко Н. О. Облік амортизації в сільськогосподарських підприємствах та вдосконалення механізму її нарахування / Н. О. Шевченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 266-269.
Янишин Я. С. Привабливість міжнародних інвестицій в Україні / Я. С. Янишин, Ю. П. Кашуба // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 63-69.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО
Авраменко С. В. Урожайність пшениці озимої залежно від комплексу агротехнічних прийомів вирощування / С. В. Авраменко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 23-25.
Андерсон В. Эксперименты с томатами / В. Андерсон // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 8. – С. 21-22.
Андрусів Б. Вирощуймо чорницю / Б. Андрусів // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 34-37 ; № 8. – С. 23-25.
Артемьева А. Капуста: розеточная и ноздреватая / А. Артемьева // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 8. – С. 24.
Безуглий М. Д. Грунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин / М. Д. Безуглий, С. А. Балюк, Р. С. Трускавецький // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 5-10.
Беспалов В. В. Буряк: древній і сучасний / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2012. – № 6. – С. 4-5.
Беспалов В. В. Збирання врожаю томатів / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2012. – № 8. – С. 2-3.
Беспалов В. В. Солодкий перець аж до холодів / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2012. – № 8. – С. 3-4.
Болотських О. С. Масове збирання овочів / О. С. Болотських // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 2-4.
Волков В. Яблоко султана / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. – 2012. – № 8. – С. 25.
Гаморак Б. М. Інжир на Прикарпатті / Б. М. Гаморак // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 12-14.
Гауе О. Висів ріпаку в 2012 році залишається і надалі дуже привабливим! / О. Гауе // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 50-51.
Гончар А. Ежевика на любой вкус / А. Гончар // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 20.
Дець Н. Суничний шпинат / Н. Дець // Дім, сад, город. – 2012. – № 8. – С. 6-7.
Джура Ю. Ріпак озимий: вирощуємо без форс-мажорів / Ю. Джура // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 52-55.
Дмитриева Л. Журавлиная ягода. Клюква крупноплодная американская / Л. Дмитриева // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 22-23.
Єщенко І. А. Абрикос – культура особлива / І. А. Єщенко // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 13-16 ; № 8. – С. 11-13 ; № 9. – С. 18- 24.
Іваніна В. В. Оптимізація зерно-бурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства / В. В. Іваніна // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 10-14.
Ільчук В. В. Регіональний ринок картоплі: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання / В. В. Ільчук // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 134-139.
Колесніченко О. Гібриди озимого ріпаку сезону’ 2012-2013 / О. Колесніченко // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 42-43.
Кораблева О. Витекс – ягода целомудрия / О. Кораблева // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 12-14.
Кулак З. Нет ягоды дороже. Выращивание голубики канадской в Польше / З. Кулак // Огородник. – 2012. – № 8. – С. 26-27.
Кулик О. І. Томати – королі грядок / О. І. Кулик // Дім, сад, город. – 2012. – № 6. – С. 2-4.
Курдюк М. І. Лісовий горіх / М. І. Курдюк // Дім, сад, город. – 2012. – № 8. – С. 14-17.
Лазаревич А. П. Ефективність використання ріпаку на зелений корм у раціонах молочної худоби / А. П. Лазаревич // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 15-18.
Лисікова В. Кращі сорти продовольчої пшениці / В. Лисікова, О. Шовгун // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 44-47.
Лихочвор В. Як зменшити ризики вимерзання ріпаку / В. Лихочвор, С. Каленська // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 46-48.
Мамченко Г. Красное и черное. Продуктивные сорта смородины в Украине / Г. Мамченко // Огородник. – 2012. – № 7. – С. 18-20.
Маркевич Е. Её высокоплодородие / Е. Маркевич // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 18-19.
Маркевич Е. Лето в малиннике. Лучшие сорта сезона / Е. Маркевич // Огородник. – 2012. – № 8. – С. 18-19.
Марущак Л. Немного об орехе / Л. Марущак // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 24.
Марчук Л. П. Економічні пріоритети поширення точного землеробства в Україні / Л. П. Марчук // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 21-26.
Мишнева А. Скоростной лук? Легко! / А. Мишнева // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 4-6.
Нагорна О. Готуємо грунт до майбутнього врожаю / О. Нагорна // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 62-63.
Надточій І. П. Обліпиха: нові сорти, стійкі до захворювань / І. П. Надточій // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 14-15.
Пархоменко Л. М. Механізм державної підтримки виробництва цукрової сировини в Україні / Л. М. Пархоменко // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 38-43.
Позняк О. В. Грибна трава (пажитник голубий) / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2012. – № 6. – С. 9-10.
Позняк О. В. Кмин звичайний / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 4-6.
Позняк О. В. Материнка звичайна / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 6-8.
Помазан С. Изюминка оранжевых – бесподобный вкус целебной мякоти : [томаты] / С. Помазан, Д. Помазан // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 7-9.
Пясковский С. Персик Зимостойкий и все о нем / С. Пясковский // Огородник. – 2012. – № 7. – С. 26-27.
Рітченко М. С. І часник не захворіє / М. С. Рітченко // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 9.
Розшибін М. Бракує грошей? Вирощуйте суницю! / М. Розшибін // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 10-12 ; № 8. – С. 26-28 ; № 9. – С. 25-27.
Розшибин Н. Многое на малом. Выращивание земляники на сотке земли / Н. Розшибин // Огородник. – 2012. – № 7. – С. 21-23.
Самойленко О. Зберігання яблук: як наситити ринок вітчизняними плодами в зимово-весняний період / О. Самойленко // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 54-56.
Сатіна Г. М. Інвестиційне забезпечення розвитку промислового горіхівництва в Україні / Г. М. Сатіна // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 52-56.
Сатіна Г. М. Перспективи розвитку горіхоплідного виробництва в Україні / Г. М. Сатіна // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 66-69.
Слєпцов Ю. В. Органічна продукція: за нею майбутнє / Ю. В. Слєпцов // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 7-9.
Танчик С. Особливості вирощування ріпаку озимого / С. Танчик, Л. Центило // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 56-58.
Чебаненко В. І. Сорти із серії „Томатний гороскоп” / В. І. Чебаненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 4-6.
Цибенко І. Малинове дерево: міф чи реальність / І. Цибенко // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 60-61.
Цыбенко И. Где растут малиновые деревья… / И. Цыбенко, Т. Васильева // Огородник. – 2012. – № 8. – С. 20-21.

 

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Білай Д. Поросята: перший місяць життя / Д. Білай // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 40-41.
Білай Д. В. Як роздоювати і доїти корів / Д. В. Білай // Дім, сад, город. – 2012. – № 8. – С. 30-31.
Божко В. Мікроклімат у свинарських приміщеннях / В. Божко // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 120-124.
Влізло В. В. Гормональна регуляція молокоутворення у корів / В. В. Влізло, М. Р. Сімонов, І. М. Петрух // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 26-28.
Волинець Л. К. Бешиха у свиней / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 41.
Гайдей О. С. Стрес як біологічне явище / О. С. Гайдей // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 32-33.
Ганущак Т. В. Фінансова безпека птахівництва / Т. В. Ганущак // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 143-147.
Герасимец Т. Нутрий вволю не кормят / Т. Герасимец // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 44-45.
Говоров А. Поздние цыплята / А. Говоров // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 8. – С. 80-82.
Гунчак А. В. Якість яєць і продуктивність перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах / А. В. Гунчак, І. Б. Ратич // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 41-43.
Дегтярьов І. М. Удосконалення технології виготовлення очищеного туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин / І. М. Дегтярьов // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 33-35.
Долецький С. П. Профілактика порушень обміну амінокислот у корів в зоні мікроелементної недостатності / С. П. Долецький // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 36-37.
Кемпер Н. Синдром ММА: вчасно розпізнати, негайно лікувати / Н. Кемпер // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 116-119.
Кравченко Ю. С. Відгодівля бугайців на раціонах з різним умістом соковитих кормів / Ю. С. Кравченко, В. П. Білий // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 34-35.
Кучерук О. І. Подбаємо про поголів’я великої рогатої худоби / О. І. Кучерук // Дім, сад, город. – 2012. – № 6. – С. 38-41.
Лаврів П. Імунологічні реакції слизової оболонки кишківника телят на дію сальмонел / П. Лаврів // Тваринництво України. – 2012. – № 6. – С. 24-27.
Лазаревич А. П. Використання насіння ріпаку в раціонах корів / А. П. Лазаревич // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 29-31.
Лашко О. Мускусні качки у господарстві (з власного досвіду) / О. Лашко // Дім, сад, город. – 2012. – № 9. – С. 28-29.
Лесик Я. В. Кролі у дбайливого господаря / Я. В. Лесик // Дім, сад, город. – 2012. – № 8. – С. 29-30.
Мельник В. Долго ли утят кормить / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 7. – С. 44-45.
Мельник В. Отбираем лучших кур и петуха / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 42-43.
Мельник В. Почему утки любят дерезу? / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 8. – С. 48-49.
Назаренко А. Проблеми сучасного свинарства очима фахівця / А. Назаренко // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 112-115.
Платановська І. Аборти у свиноматок / І. Платановська // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 120-123.
Попсуй В. Смако-ароматичні домішки для свиней: виправдана необхідність / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 116-119.
Сахацький М. Ефективність вирощування бройлерів залежно від способу утримання / М. Сахацький // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 134-135.
Сорока А. М. Підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва / А. М. Сорока // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 276-280.
Ткачов О. В. Вплив мікроміцетної контамінації сперми жеребців на рівень кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів / О. В. Ткачов // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 38-40.
Яненко У. Кури й качки на вашому подвір’ї / У. Яненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 42-43.
Ярошко М. Сухо… стій! Раз, два! або Рекомендації щодо годівлі корів у сухостійний період / М. Ярошко // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 124-129.


НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
„Аріста ЛайфСайенс Україна”: система захисту озимого ріпаку восени – гарантія успішної перезимівлі та високих урожаїв // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 72-75.
Бабаянц О. Захист озимини восени: рекомендації на осінь-зиму 2012 року / О. Бабаянц // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 64, 67-68.
Багатій А. Застосування трихограми на кукурудзі / А. Багатій // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 40-41.
Баннікова К. Небезпечні гусениці багатоїдних шкідників на сільгоспугіддях / К. Баннікова // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 64, 67.
Дерменко О. Сажкові хвороби кукурудзи / О. Дерменко // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 76-78.
Захисні реакції рослин пшениці озимої (Triticum aestivum l.) за дії диквату / М. М. Мусієнко, Н. С. Грудіна, Л. М. Бацманова, Н. Ю. Таран // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 19-22.
Каушан О. Ініціатор – нове рішення для вашого саду / О. Каушан // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 15.
Кирпа М. Хімічне сушіння: десикація рослин та особливості її проведення / М. Кирпа // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 84-87.
Крилов Є. МАКСИМ ФОРТЕ – МАКСИМальна формула захисту насіння / Є. Крилов // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 82-83.
Лаба Ю. Захист сходів ріпаку озимого / Ю. Лаба // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 68-70.
Марков І. Л. Чорна парша (ризоктоніоз) картоплі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. – 2012. – № 6. – С. 11-13.
Михайленко С. Вінцит Форте SC, к. с., – ефективний протруйник проти хвороб пшениці озимої / С. Михайленко // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 62-63.
Петриченко В. Ф. Вплив систем удобрення на фотосинтетичну діяльність і зернову продуктивність вики ярої / В. Ф. Петриченко, С. І. Фостолович // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 23-25.
Сергиенко В. Вершинная гниль томатов / В. Сергиенко // Огородник. – 2012. – № 9. – С. 10-11.
Трибель С. Увага – небезпека! Спалах масового розмноження лучного метелика / С. Трибель // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 76, 78, 80.
Федоренко В. С. Захист кімнатних цитрусових рослин / В. С. Федоренко // Дім, сад, город. – 2012. – № 6. – С. 34-35.
Як боротися з кліщами в саду та на городі? // Огородник. – 2012. – № 7. – С. 33.

ТЕХНІКА АПК

Борис А. М. Дослідження нового відокремлювача гички цукрових буряків / А. М. Борис, В. М. Булгаков // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 74-76.
Григорович О. Науково-організаційні аспекти технічного переоснащення АПК та розвитку сільськогосподарського машинобудування / О. Григорович, В. Кравчук, В. Гусар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 7-12.
Дідиченко А. Я. Альтернативна енергія / А. Я. Дідиченко // Дім, сад, город. – 2012. – № 7. – С. 18-21.
Думич В. Аналіз агротехнічних показників картоплесортувальних машин з різними типами робочих органів / В. Думич, Р. Чвак, В. Яворов // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 24-26.
Думич В. Техніко-технологічний та економічний аналіз способів використання соломи / В. Думич, Г. Журба, В. Яворів // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 8. – С. 31-33.
Иваненко А. Нанотехнологии в доме: для тепла и прочности / А. Иваненко // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 8. – С. 15-16.
Калашнік А. Діамант 12 – машина року 2011 / А. Калашнік // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 23-24.
Карташов Ю. Насосні агрегати / Ю. Карташов // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 7. – С. 30-31.
Кришталь О. Сучасне обладнання для годівлі свиней / О. Кришталь // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 19-22.
Куліш О. Дослідження пристрою для механізованого збирання ромашки лікарської / О. Куліш, Р. Войтович // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 8. – С. 14-16.
Лебедєв С. Споживчі якості енергонасичених тракторів для рослинництва / С. Лебедєв // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 12-16.
Луценко М. Дослідження процесу доїння корів у спеціалізованих доїльних залах / М. Луценко, Д. Зволейко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 31-34.
Машини для збирання кукурудзи та соняшнику: огляд та випробування / А. Мігальов, І. Легкодух, М. Костюнін, В. Комаренко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 8. – С. 8-11.
Миколаєнко Л. Новинка від ТОВ НВП „БІЛОЦЕРКОВМАЗ” / Л. Миколаєнко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 27.
Мироненко В. Безпілотний літальний апарат „А-1” для біологічного захисту рослин з одночасним моніторингом стану поля / В. Мироненко, С. Маранда, Р. Карнаушенко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 8. – С. 11-14.
Муштрук М. Перспективні технології виробництва дизельного біопалива / М. Муштрук, Ю. Сухенко, В. Сухенко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 28-31.
Напрями технологічного і технічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока / А. І. Фененко, С. П. Москаленко, Р. Б. Кудринецький [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 48-52.
Наукові аспекти сучасних технологій збирання, післязбиральної переробки і зберігання зерна / В. Кравчук, В. Погорілий, С. Постельга [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 7. – С. 15-19.
Олійник О. В. Державна підтримка матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств / О. В. Олійник, Т. В. Калашнікова // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 95-100.
Особливості бурякозбиральної техніки / С. Карабиньош, А. Новицький, Б. Войтенко, Д. Березюк // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 102-105.
Паламар І. Новий трактор найвищого класу потужності від СLAAS / І. Паламар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 7. – С. 33-34 ; № 8. – С. 17-18.
Пономар Ю. Зерносушарки серії ЗСШ „Краснянка” / Ю. Пономар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 7. – С. 29-30.
Скорук О. П. Альтернативна енергетика України: перспективи розвитку / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 28-32.
Сухина А. Власне зернозберігальне обладнання – незалежність, якість, прибуток / А. Сухина // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 92-98.
Фадєєв Л. Пневмовібростіл: вирішення багатьох проблем / Л. Фадєєв // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 100-101.
Шевченко І. А. Підвищення якості виконання технологічного процесу машинного доїння / І. А. Шевченко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 6. – С. 57-59.
Ясенецький В. Міжнародна виставка техніки для тваринництва і птахівництва Еuro Tier 2012 – полігон інновацій / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 9. – С. 44-46.
Ясенецький В. Нова сільськогосподарська техніка на виставці „Техагро-2012” / В. Ясенецький, О. Митрофанов // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 7. – С. 42 ; № 8. – С. 39, 41-45.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Авдєєв В. Інноваційний проект: багатофункціональний регулятор росту рослин електролітичної дії „Терраліт-плюс” / В. Авдєєв // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 7. – С. 27-28.
Вишнівська Ю. С. Вплив системи удобрення на формування продуктивності льону олійного / Ю. С. Вишнівська, Ф. Ф. Адамень // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 77-78.
Молдован В. Г. Залежність показників родючості чорнозему опідзоленого від сівозмінного чинника та систем удобрення / В. Г. Молдован, Л. С. Квасніцька // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 16-18.
Носко Б. С. До проблеми трансформації та тривалості післядії фосфорних добрив у чорноземах / Б. С. Носко, Є. Ю. Гладкіх // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 11-15.
Панченко Т. Обробка насіння озимої пшениці рідкими органічними добривами / Т. Панченко // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 58-59.
Труфанов О. Мікродобрива на основі натуральних хелатів / О. Труфанов // Пропозиція. – 2012. – № 8. – С. 38-39.
Умаров С. Органічні добрива є на вашому полі! / С. Умаров // Пропозиція. – 2012. – № 7. – С. 40-41.
Швартау В. В. Вплив азотних добрив на активність гербіцидів аксіал і дербі / В. В. Швартау, Л. М. Михальська // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 5. – С. 19-22.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Букша І. Електронний облік деревини / І. Букша // Лісовий і мисливський журнал. – 2012. – № 3. – С. 8-11.
Горошко С. Пілотний лісгосп виправдав надії. Дубенські лісівники переходять на електронний облік деревини / С. Горошко // Лісовий і мисливський журнал. – 2012. – № 7. – С. 12-13.
Карпук А. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації / А. Карпук // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 52-54.
Миргородська А. П. Оцінка фінансової підсистеми підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств / А. П. Миргородська // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 5-6. – С. 56-59.
Ярема І. І. Напрями стимулювання сталого використання лісоресурсного потенціалу гірських територій державними лісогосподарськими підприємствами / І. І. Ярема // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 194-199.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка