Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Волонтерський рух в Україні та ЄвропіПам’ятка користувачу «Волонтерський рух в Україні та Європі» розкриває поняття волонтерства як суспільного руху, традиції суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього, засади і напрями волонтерської діяльності. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо. Настали нові часи і таких людей стали називати по-іншому– волонтери.
У пам’ятці користувачу матеріали представлені в двох розділах :
1. Вебліографічні джерела
2. Новини та статті в PDF форматі.
У межах кожного розділу документи розміщені в алфавітному порядку за назвами сайтів.
Видання рекомендоване усім, хто виявляє інтерес до волонтерської діяльності як прояву милосердя і доброчинності.

 

Укладачі:              І. Фатафутдінова – гол. бібліотекар ЦЕЗІ ОУНБ ім.І.Франка
М. Карп'юк – бібліотекар ЦЕЗІ ОУНБ ім. І.Франка

 

Відповідальний за випуск:                    Л. Бабій – директор ОУНБ ім. І.Франка

 

Тираж 15 прим.

Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух виникло на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які почали надавати допомогу усім, хто її потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення феномену волонтерства вже з середини ХІХ століття. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху в світі. Саме в цей період Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-журналіст, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створення Червоного Хреста — організації, яка б працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Принципами, сформульованими Анрі Дюраном, керуються і досі волонтерські організації усього світу.
Деякі дослідники виділяють ХХ століття як головну віху у розвитку волонтерського руху. У Європі після закінчення першої світової війни з'явилися люди, готові надавати допомогу постраждалим у війні. Саме у цей час були створені перші волонтерські організації. На сьогодні засновано Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у Парижі.
В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо. Настали нові часи і по-іншому стали називати таких людей — волонтери.
У Законі України «Про соціальні послуги» поняття «волонтер» трактується як фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер. Роль волонтерства у соціальній сфері визнана на державному рівні, що знаходить своє підтвердження в окремих законодавчих документах, зокрема у законах України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», в яких добровільна праця волонтерів визнається як необхідна та суспільно корисна.
Волонтерський рух – доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбутковості, без заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства в цілому. Людину, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим, особам і соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації, називають волонтером.
Волонтери керуються такими принципами:
• визнають право на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої расової приналежності, віросповідання, фізичних особливостей, відповідного соціального та матеріального становища;
• поважають гідність і культуру всіх людей;
• надають допомогу, безкоштовні послуги особисто або організовано в дусі партнерства і братерства;
• визнають рівну важливість особистих і колективних потреб, сприяють їх колективному забезпеченню;
• ставлять перед собою мету перетворити волонтерство в елемент особистого процвітання, набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи для цього ініціативу і творчість людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем;
• стимулюють почуття відповідальності, заохочують сімейну, колективну і міжнародну солідарність.
За належністю до певної організаційної структури серед волонтерів України можна умовно виокремити тих, хто працює при Центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), а також волонтерів – членів різних громадських об'єднань (Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», Центр волонтеріату «Добра воля» тощо).
Теоретична й практична підготовка учнівської та студентської молоді до волонтерської діяльності здійснюється у Школах волонтерів. Цікавою формою підготовки спеціалістів, які організовують волонтерські групи, є Школа координаторів діяльності волонтерів, запроваджена Всеукраїнським громадським центром «Волонтер».
Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проектах і програмах соціальної спрямованості.
         Уряди більш ніж 80-ти країн, у число яких входять і найбільш розвинені країни світу, визнали і сприяють розвиткові у своїх країнах національного волонтерського руху, розглядаючи його як діючий інструмент розвитку суспільства.
Сьогодні волонтерський рух має глобальний характер. Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у задоволенні потреб своїх громадян, їхній соціальній підтримці.

 

ВЕБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Альянс
http://www.aidsalliance.org.ua
Сайт групи Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. Де працюють волонтери.

Антиспид
http://www.antiaids.org/ru
Фонд Олени Франчук запрошує волонтерів для реалізації різних програм, зокрема допомога ВІЛ-інфікованим дітям.

Благодійна Кампанія
http://hospisdayinks2011.blogspot.com/2011/10/blog-post_10.html
У Херсоні з’явився волонтерський рух молоді "Нові технології добра".

Вконтакті
http://vk.com/club21765915
Волонтерський рух «Рука допомоги»

Всеукраїнський громадський ценр «Волонтер»
http://www.volunteer.kiev.ua/
Про волонтерство загалом, навчальні програми, партнери, напрями діяльності, анонси, фотогалерея.

Громадська організація «Ноїв ковчег»
http://www.noivkovcheg.com.ua/index.php/volonterstvo/volonterskyi-rukh
Сайт захисту безпритульних тварин, де зокрема розповідається про волонтерство.

Громадський простір
http://www.civicua.org/main/index.html
Все для третього простору на одному порталі. Біржа праці, корпоративне волонтерство, конкурси соціальних ідей та ін.

Державна пенітенціарна служба України
http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/search
Офіційний сайт ДПСУ, на якому висвітлюється робота волонтерів з приватних благодійних організацій з людьми в місцях позбавлення волі.

Інсайт – благодійний фонд
http://insight.org.ua/volonterstvo-ta-hromadsko-aktyvni-shkoly-3.html
Волонтерство та громадсько-активні школи.

 

Карітас Київ
http://caritas-kiev.org.ua/uk/make-a-donation/138-2011-12-06-10-14-18.html
Сайт благодійного фонду. Презентація «Стан волонтерства у світі»

Київський університет права
http://kul.kiev.ua/vih-rob/studenti-volonteri
Інформація про студентів-волонтерів, які представили волонтерський рух Святошинського району м. Києва на чемпіонаті Європи 2012 з футболу

Кротус
http://krotus.org/lmv/in-world
Молодіжний портал – клуб розвитку освіти, творчості. Подані адреси громадських організацій Львова, які займаються питаннями волонтерства.

Ліга Закон
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF42A00V.html
Проект (тираж 17.03.2011) Закону України «Про волонтерську діяльність»

Міжнародний фонд «Відродження»
http://www.irf.ua
Веб-сайт фонду веде описову базу всіх ініціатив з участю волонтерів.

Молодіжний портал Волині
http://molod.in.ua/2012/03/15/dobrovoltsi-svitu-istoriya-ta-stan-suchasnoho-volonterskoho-ruhu/ 
Добровольці світу. Історія та стан сучасного волонтерського руху

Молодь діє
http://prev.novadoba.org.ua/citizen/content.php?dep=2&id=73
На сайті є розділи: Молодь допомагає, молодь господарює. Молодь запрошує прийняти участь у всеукраїнському громадському центрі «Волонтер».

Організація Об'єднаних націй в Україні
http://www.un.org.ua/ua/information-centre/news/1379 
Перший Звіт ООН про стан волонтерства в світі, який оприлюднено в Міжнародний день волонтерів – 5 грудня 2011 р.

Партія Удар Віталія Кличка
http://klichko.org/ua/news/news/vitaliy-klichko-volonterskiy-ruh-spriyaye-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva
Віталій Кличко – посол Волонтерської програми УЄФА. Волонтери під час Євро 2012.

 

Ресурсний центр Гурт
http://gurt.org.ua/articles/12804/
Стаття про презентацію Звіту ООН «Стан волонтерства в світі».

Розвиток України
http://www.fdu.org.ua/
Сайт фонда Ріната Ахметова: висвітлює місію фонду, структуру управління фондом та конкретну роботу волонтерів.

Сияние радуги
http://deti.dp.ua/tags/
Сайт про дітей і для дітей. Інформація про різні програми захисту дітей та допомоги їм – «Мир без сирот», «Здоровый ребенок», «Шаг в будущее », «За жизнь».

Товариство Червоного Хреста України
http://www.redcross.org.ua/a-imglib/index.php?groupid=40

Інформація про молодіжний форум волонтерів Червоного Хреста «Волонтер в світі та Європі»

Фонд Віктора Пінчука
http://www.pinchukfund.org/ua/
Фонд Віктора Пінчука запрошує волонтерів долучитися до реалізації різних програм та проектів .

Хай Вей
http://h.ua/story/356319/ 
Порушується проблема волонтерства у пострадянських країнах як відсутність феномена масової культури.

Центр волонтеріату «Добра воля»
http://volunteering.org.ua/?q=node/26 
Волонтерство по всьому світу. Блоги, історія, центри волонтерів, послуги.

Lunteers2012.org.ua
http://volunteers2012.org.ua/o-proekte
Проект Всеукраїнського центру волонтерів 2012.

Winner Всеукраинская сеть центров ресоциализации алко-наркозависимой молодежи
http://www.winnercentr.org/news/zakoni/90-zakonukrainiprovolonterskiyruh.html
Інформація про програми «12 кроків» та «Пізнай істину», які впроваджуються за участю волонтерів.

 

Сity-kharkiv
http://www.city-kharkiv.com.ua/uefaeuro2012/uk/volonteram-2
Проект «Волонтерський рух-2012» на сайті м. Харкова. Історія волонтерського руху, підготовка до Євро-2012, календар волонтерського проекту міста та ін.

Pidruchniki.ws
http://pidruchniki.ws/16011013/sotsiologiya/volonterska_robota
В підручнику «Соціальна робота» Тюпті Л.Т. є розділ «Волонтерська допомога».

Poryatunok
http://poryatunok.at.ua/index/pro_volonteriv/0-2
Напрямки діяльності волонтерської організації

Svit-ukraine
http://svit-ukraine.blogspot.com/p/sci.html
Світ - Україна, міжобласна волонтерська організація.

Svit-ukraine
http://svit-ukraine.blogspot.com/p/blog-page.html 
Волонтерські табори та їх правила.

 

НОВИНИ, СТАТТІ в PDF

Вся закарпатська правда
http://www.vsapravda.info/blogs/item/89

На сайті подана стаття «Ромський Волонтерський рух: хто "за", а хто "проти": розмова М. Горвата з волонтерами, які працюють в Ужгороді в ромській громаді і займаються літнім відпочинком ромських дітей.

Перший національний
http://1tv.com.ua/ru/news/2011/12/05/12415

Інформація про волонтерів, мотивація, засади, причини волонтерства.

УНН
http://www.unn.com.ua/ua/interview/357278-a.sadomov
Розмова з А. Садомовим «Такий цікавий проект як волонтерство відкриє Україну для Європи».

Аrt-marginal
http://art-marginal.com/?p=927
Стаття «Інтернаціональний волонтерський рух – суто за українськими правилами », в якій описується сутність волонтерського руху в Україні, який перетворився на спосіб заробітку для фірм-посередників.

Euronews
http://ua.euronews.com/2012/04/20/voyage-of-self-discovery/
Волонтерство як спосіб відкривати світ.

Zinet.info
http://nauka.zinet.info/11/salo.php
Стаття Сало С. М. «Менеджмент волонтерського руху: особливості його проведення ».

Стаття
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/Vajnilov.pdf   Вайнілович Н. А. Волонтерський руху сучасному українському суспільстві: мотиваційний аспект

Стаття
http://city-institute.org/images/stories/files/Voluteering.pdf 
Волонтерство в Україні та закордоном: особливості та можливості

Стаття
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Kharchenko/Volonterstvo/1_1.html    Феноменологія Волонтерського руху

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка