Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 2 (квітень-червень) 2012 р.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Бабич Ю. А. Кредитування аграрного сектору економіки у розвинутих країнах світу / Ю. А. Бабич // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 155-161.
Безуглий М. Д. Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році / М. Д. Безуглий, С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 3-13.
Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропромисловому виробництві України / О. Г. Шпикуляк, С. О. Тивончук, С. В. Тивончук, А. О. Сігайов // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 123-127.
Бурлака Б. В. Удосконалення системи ціноутворення на фінансові послуги комерційних банків при обслуговуванні агроформувань / Б. В. Бурлака // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 155-161.
Вернигора М. Сучасний стан українських сільгоспкооперативів / М. Вернигора // Тваринництво України. – 2012. – № 4. – С. 2-5.
Голян В. Институциональные разрывы земельной реформы в Украине / В. Голян // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 7-11.
Грищенко О. Ю. Ефективність галузевих і регіональних сільськогосподарських виробництв / О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 80-84.
Гуменюк М. М. Вплив державної політики регулювання аграрного ринку на ефективність сільськогосподарських підприємств / М. М. Гуменюк // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 138-144.
Жидяк О. Р. Методологічні основи управління системою фінансування підприємств аграрної сфери / О. Р. Жидяк // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 82-85.
Заворотна М. Анрі Барнабо: „Дотації – це гарантія, що держава не залишить фермера наодинці зі своїми проблемами” / М. Заворотна, М. Пуговиця // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 20-23.
Заяць В. М. Формування вартості та оцінка часткових прав на землю / В. М. Заяць // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 18-23.
Земельная реформа в Украине: истоки, приоритеты, противоречия // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 6.
Кириленко І. Г. Актуальні проблеми земельного ринку в Україні / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 26-29.
Кирилюк І. М. Теоретичні концепції земельної ренти / І. М. Кирилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 18-22.
Колотуха С. Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення в аграрному секторі економіки / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 19-27.  
Корнієнко І. В. Український аграрний сектор: тенденції і альтернативи розвитку / І. В. Корнієнко // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 175-178.
Коротаєва Т. Аграрний ринок вийде з тіні / Т. Коротаєва // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 36-37.  
Липкань О. В. Методичні підходи до оцінки виробничо-ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / О. В. Липкань // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 145-147.      
Ліщинський М. П. Формування інвестиційної привабливості аграрних корпорацій України / М. П. Ліщинський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 61-64. 
Мазурок И. Нужен ли кадастровый номер земельному участку? / И. Мазурок // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 76-77.
Маслак О. Де взяти кошти на посівну? / О. Маслак // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 32-35. 
Назаренко А. Подвійний наступ: бухгалтерський та податковий облік / А. Назаренко // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 26.
Непочатенко О. О. Сучасні методи кредитування сільськогосподарських підприємств / О. О. Непочатенко, Н. В. Бондаренко, О. Г. Бондаренко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 69-74.
Новий інноваційний продукт страхування ціни в сільському господарстві України від компанії БАСФ // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 28-29.
Павленчик Н. Ф. Прогнозування обсягу пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції в контексті процесу ціноутворення / Н. Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 64-72.
Павловська Л. Д. Системний підхід до формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Д. Павловська // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 74-80.  
Плахтій Т. Ф. Формування облікової політики щодо обліку розрахунків за податками в сільськогосподарських підприємствах / Т. Ф. Плахтій // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 79-84.
Правдюк М. В. Вплив інновацій на економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції / М. В. Правдюк // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 162-165.
Пріб К. А. Механізм стабілізації діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах впливу фінансово-економічних криз / К. А. Пріб // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 52-59. 
Прокопенко К. О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України / К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 99-104.
Рябоконь В. П. Ефективність функціонування та удосконалення механізмів економічного регулювання аграрного виробництва / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 6-12.
Саблук П. Т. Аграрним реформам – усвідомлений розвиток / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 3-5.
Савицький Е. Е. Механізм управління інноваційними процесами аграрних підприємств / Е. Е. Савицький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 65-69.
Сатир Л. М. Особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Франції / Л. М. Сатир // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 4. – С. 72-75.
Сичевський М. П. Структуризація власності в агропродовольчому секторі економіки України / М. П. Сичевський, В. М. Марченко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 3. – С. 66-69.
Сірко А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 62-70.
Стецюк П. А. Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва / П. А. Стецюк // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 73-78.
Супіханов Б. К. Аграрний ринок Марокко / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 139-143.
Терещук С. М. Існуючі фінансові інструменти як передумова впровадження системи кредитування під заставу майбутнього врожаю в Україні / С. М. Терещук, В. Є. Андрієвський // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 79-81.   
Ульянченко О. В. Всесвітня мережа Інтернет як канал збуту органічної продукції / О. В. Ульянченко, Р. М. Безус // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 128-134. 
Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні / О. В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 30-36.
Чепка В. В. Кооперативні об’єднання у сільському господарстві: функціонування та фінансування / В. В. Чепка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 125-128.
Шаціло Н. І. Організаційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств / Н. І. Шаціло // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 119-122.
Шморгун Л. Г. Відтворення основного капіталу як фактор зростання валового внутрішнього продукту / Л. Г. Шморгун // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 74-78.
Шолойко А. С. Тенденції державної підтримки сільського господарства / А. С. Шолойко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 41-44.
Юшин С. О. Ідентифікаційна діагностика тактичних і стратегічних ризиків аграрних підприємств / С. О. Юшин // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 65-74. 
Яців І. Б. Прийняття інноваційних рішень менеджментом сільськогосподарських підприємств / І. Б. Яців // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 81-85.
Яців С. Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва / С. Ф. Яців // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 147-151.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Антонов И. Смородина растет… деревом / И. Антонов // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 60-62.
Антосик А. П. Картопля в нашому житті / А. П. Антосик // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 17-20.
Васильєва Т. М. Малинове дерево: міф чи реальність? / Т. М. Васильєва, І. В. Цибенко // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 14-15. 
Вдовиченко С. Земляника в ХХІ веке. Выращиваем на агроволокне / С. Вдовиченко, С. Вдовиченко // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 22-24.
Вкусная морковка на все времена // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 8-11, 12.
Горова Т. К. Скоростиглий сорт квасолі овочевої – Шахиня / Т. К. Горова, О. Ю. Сайко // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 6-7.
Горогоцкая Н. Кто такая земклуника? / Н. Горогоцкая, А. Горогоцкий // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 24-25.
Давыдовский К. Почти секретные материалы. Новые сорта картофеля, включенные в Реестр / К. Давыдовский // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 8-10.  
Давыдовский К. Успеть до цветения. Уход за посадками картофеля в период бутонизации / К. Давыдовский // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 8-10.
Динько І. Сучасний стан цукрової галузі України: проблеми та перспективи розвитку / І. Динько // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 40-41.  
Діброва А. Д. Регулювання ринку пшениці: вітчизняний та зарубіжний досвід / А. Д. Діброва, Л. В. Діброва // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 60-68.
Игнатова С. Жаростойкие томаты / С. Игнатова // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 34-35.
Іоніцой Ю. Тільки оригінальне насіння соняшнику від компанії „Агроселект”! / Ю. Іоніцой // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 60-61.
Камінський І. В. Розвиток ринку зернобобових культур в Україні / І. В. Камінський // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 59-63.
Кищак Е. Крошка черешня / Е. Кищак // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 30-33.
Клименко С. Садовая Золушка Азимина во всех ипостасях / С. Клименко // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 38-40 ; № 4. – С. 40-41. 
Колесніченко О. Характеристика нових сортів сої / О. Колесніченко // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 56-59.
Колодько І. О. Гарбуз – овочевий чемпіон / І. О. Колодько // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 4-5.
Кораблева О. Свеколка для гурманов / О. Кораблева // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 22-23.
Крылов О. Рассада крупным планом / О. Крылов // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 31.
Леунов В. Морковь по правилам / В. Леунов // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 5. – С. 22.
Любимова З. Напрасно забытый пастернак / З. Любимова // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 36-37.
Ляйтхольд П. Точное земледелие / П. Ляйтхольд // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 38-40, 42.
Манько М. І. Аналіз доцільності інвестування розвитку бурякоцукрового неприбуткового кооперативу / М. І. Манько // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 148-153.
Мишнева А. Томатная ,,революция” в стане низкорослых / А. Мишнева // Огородник. – 2012. – № 6. – С. 6-9. 
Надточій І. П. Посадіть у саду шипшину / І. П. Надточій // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 34-37.
Настенко Н. В. Любимые всеми огурцы / Н. В. Настенко // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 66-67.
Настенко Н. В. Овощи – такие разные и полезные / Н. В. Настенко // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 38-39.
Новые сорта кустовых томатов // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 20.
Пелехатый В. Знакомая незнакомка : [клубника] / В. Пелехатый // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 30-32.
Плугатарьова Т. І. Інтенсифікація овочівництва як вимога продовольчої безпеки / Т. І. Плугатарьова // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 166-169.
Пришляк В. І. Виноградні новинки: надії і розчарування / В. І. Пришляк // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 38-39.  
Савейко О. Ягодка опять… / О. Савейко // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 36-37.
Самойлова Е. Свекла просит воды / Е. Самойлова // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 5. – С. 23.   
Сатіна Г. М. Розвиток горіхоплідного виробництва в Україні / Г. М. Сатіна // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 48-51.
Сергиенко В. Кабачки – с июня до сентября / В. Сергиенко // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 40.
Фурса А. В. Ринок цукробурякового виробництва в Україні / А. В. Фурса // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 36-43.
Харитоненко Л. В. Неперевершені черрі / Л. В. Харитоненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 5-6.
Чебаненко В. Томатні диковинки / В. Чебаненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 2-4.
Чехова І. В. Перспективи розвитку ринку основних олійних культур / І. В. Чехова, І. О. Кислицька, Т. З. Таранюк // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 43-48.
Цыбенко И. Быстрая малина. Интенсивные способы размножения / И. Цыбенко, Т. Васильева // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 33-34.
Цыкаленко Е. Баклажаны на здоровье не жалуются / Е. Цыкаленко // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 12-14.
Шамшина А. Огуречные смотрины / А. Шамшина, С. Ширяева // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 4-6.
Ярема С. А. Вирощуємо картоплю без сівозміни і сидератів / С. А. Ярема // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 6-7.

 

ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Амбросов В. Я. Шляхи відтворення тваринництва / В. Я. Амбросов // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 37-40.
Безсмертна О. В. Вплив рівня концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах / О. В. Безсмертна, Н. М. Тарасюк // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 23-27.
Білай В. Д. Визначення живої маси свиней за промірами / В. Д. Білай // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 42.
Білай Д. Визначення тільності та запуск корови / Д. Білай // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 43. 
Біленький О. Ю. Виробництво та експорт продукції тваринництва у світі / О. Ю. Біленький // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 110-113. 
Богданюк О. В. Основні напрями розвитку м’ясопродуктового підкомплексу / О. В. Богданюк // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – С. 44-47.     
Величко О. В. Проблеми та перспективи розвитку птахівництва в Україні / О. В. Величко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 119-124.
Глєбова К. В. Діагностика мікоплазмозів сільськогосподарських тварин і птиці / К. В. Глєбова // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 3. – С. 25-27.
Годівля та утримання поросних свиноматок // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 40-41.
Квітка Г. На ферму – за досвідом / Г. Квітка // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 147.
Лашко О. Продуктивність корів: фактори впливу / О. Лашко // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 42-43.  
Любов Р. А. Напрями розвитку свинарства в Україні / Р. А. Любов // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 38-40.
Мадісон В. Лейкоз на селі. Особливості боротьби з лейкозом в особистих господарствах / В. Мадісон // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 124-127.
Макоріст Д. С. Здоров’я кишечника та прирости, або як поліпшити вирощування підсисних поросят / Д. С. Макоріст // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 142-143. 
Маринченко Т. Е. Необычные корма – в помощь аграриям / Т. Е. Маринченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4.– С. 64-69.
Мельник В. Выбираем крепкий молодняк / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 62-63.
Мельник В. Выводим цыплят в инкубаторе / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 62-64.
Мельник В. Утята растут быстро / В. Мельник // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 56-57.
Павличенко М. Г. З досвіду ведення молочної галузі Ізраїлю / М. Г. Павличенко // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 130-133.
Подобєд Л. Профілактика розладів ШКТ у телят / Л. Подобєд // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 152-153.
Полупан Ю. П. Аналіз кривих і постійності лактації у корів українських червоної та чорно-рябої молочних порід / Ю. П. Полупан, Г. Д. Іляшенко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 3. – С. 28-30.
Попсуй В. Безпечність комбікормів для свиней / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 128-131.
Попсуй В. Вплив вітамінів на продуктивність свиней / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 149-151.
Попсуй В. Поліпшуємо раціони ферментами / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 124-127.
Псороптоз (ушная чесотка) кроликов // Тваринництво України. – 2012. – № 5. – С. 18-19.
Решетніченко О. Пробіотики в годівлі тварин / О. Решетніченко, Л. Орлов, В. Крюков // Тваринництво України. – 2012. – № 5. – С. 25-29.
Спиридонов В. Ідентифікація вірусу африканської чуми свиней методом ПЛР в реальному часі / В. Спиридонов // Тваринництво України. – 2012. – № 3. – С. 19-22.
Тарасенко В. Полосатый орпингтон / В. Тарасенко // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 64.
Цибульский М. Оградите кроликов от болезней / М. Цибульский // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 65-67.
Чорнозуб М. Підготовка кнура-пробника методом вазектомії / М. Чорнозуб // Тваринництво України. – 2012. – № 4. – С. 32-34.
Яненко У. Виростити порося – процес кропіткий / У. Яненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 4. – С. 40-41.    
Ярошко М. Зональний обігрів поросят / М. Ярошко // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 132-135.
Ярошко М. Попереджений – значить озброєний, або як побороти лейкоз / М. Ярошко // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 144-146 ; № 5. – С. 116-117, 119.  

НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Алексеева К. Заслон…корневой гнили огурцов / К. Алексеева // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 32.
Герасименко Т. Сходам цукрових буряків потрібен надійний захист! / Т. Герасименко // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 72-75.
Голосний П. Надійно захистити соняшник із фунгіцидом Танос від „Дюпон” / П. Голосний // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 104-105.
Дерменко О. Причини виділення камеді кісточковими деревами / О. Дерменко // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 82.   
Джура Е. Яблоням – здоровье / Е. Джура // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 30.
Енвідор – Скажемо кліщам „ні”! // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 43.
Зенкор – картопля без бур’янів! // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 21.
Зозуля О. Квадріс Топ: томати та картопля – без хвороб / О. Зозуля // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 84-85.
Зозуля О. Сетар – надійний ретардант і фунгіцид для озимого ріпаку / О. Зозуля // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 78.
Ініціатор. Новий підхід для захисту саджанців від шкідників! // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 41.
Каліпсо безпечний для бджіл та нещадний до шкідників // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 37.  
Кирик М. Діагностика хвороб насіння соняшнику / М. Кирик, М. Піковський // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 100-103.
Крюссель Ш. Нематоди ставлять під загрозу врожай картоплі / Ш. Крюссель // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 86-87.
Кудрявцев С. Заслон…фитофторозу томатов / С. Кудрявцев // Приусадебное хозяйство. – 2012.– № 4. – С. 33.
Лаба Ю. Що ми не знали про попелицю / Ю. Лаба // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 94-96.
Макух Я. Ефективні композиції гербіцидів на цукрових буряках / Я. Макух // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 76-78, 80.
Марков І. Л. Чорна парша (ризоктоніоз) картоплі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 10-13.
Моторный А. Невидимый вредитель. Калифорнийская щитовка / А. Моторный // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 42.
Павлик О. А. І знову про шкідників на картоплі / О. А. Павлик // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 17.
Петришина В. Боротьба з бур’янами у посівах цукрових буряків у весняний період / В. Петришина // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 81.
Підвищення врожайності соняшнику та ріпаку: фактори впливу // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 98-99.
Престиж – європейський захист Вашого саду та городу! // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 15.
Ретьман С. Імпакт Т, к. с. – надійний захист від хвороб пшениці та ріпаку / С. Ретьман, С. Михайленко, Н. Горбачова // Пропозиція. – 2012. – № 12. – С. 70-71.  
Рижков О. Валентин Ящук: „Ринок засобів захисту рослин переживає стрімке зростання” / О. Рижков // Пропозиція. – 2012. – № 4. – С. 12, 14, 16, 18.
Рожкован В. Найпоширеніші шкідники соняшнику / В. Рожкован // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 70-72, 74, 76.
Романюк А. Морковная защита / А. Романюк // Огородник. – 2012. – № 6. – С. 18.
Рубан М. Злакові попелиці й трипси – небезпечні шкідники зернових злакових культур / М. Рубан // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 64, 67-69.
Савчук А. Садовые обереги. Защита крыжовника от болезней / А. Савчук // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 29.
Танчик С. Захист посівів кукурудзи від бур’янів / С. Танчик // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 80-81.
Термено В. Актара –  універсальний інсектицид / В. Термено // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 22-23.   
    Термено В. Захист картоплі на присадибній ділянці / В. Термено // Огородник. – 2012. – № 3. – С. 16-17.
Термено В. Світч – вирішальний фактор у боротьбі з сірою та плодовими гнилями / В. Термено // Огородник. – 2012. – № 5. – С. 20-21.
Ткаленко А. Тыквы губит антракноз / А. Ткаленко // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 20. 
Тотріл. Захист цибулі та часнику від бур’янів // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 29.
Фещин Д. Захист посівів від клопа шкідливої черепахи / Д. Фещин, О. Орлова // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 64, 67-69. 
Флінт Стар – сучасний захист саду від хвороб // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 35.
Фунгіцид проти чотирьох класів грибів // Огородник. – 2012. – № 6. – С. 20-21.
Хом’юк С. Ваточник сирійський: злісний бур’ян чи перспективний медонос / С. Хом’юк // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 82-84, 86.

ТЕХНІКА АПК

Белопухова Ю. Мотоблок – особенности выбора / Ю. Белопухова // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 4. – С. 16-17. 
Васильченко В. Лінійка штангових обприскувачів LEMKEN поповнилася новою моделлю / В. Васильченко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 30-33.    
Гайсинський Е. Техніка від компанії КОНКОРД / Е. Гайсинський // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 11-12.
Гарзанов А. Л. Биотопливо из подстилочного помета. Российский опыт / А. Л. Гарзанов, Ю. Я. Яковлев, И. С. Малык // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 1. –  С. 77-79.
Горбатов В. Прогнозування оптимальних строків діагностики і технічного обслуговування гідроприводів сільськогосподарських машин / В. Горбатов // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 40-42.  
Данченко В. Зерносушарки – на газу чи на дровах? / В. Данченко // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 30-31 ; 2012. – № 1. – С. 14-15.    
Дослідження систем зовнішнього освітлення зернозбиральних комбайнів виробництва ТОВ НВП „Херсонський машинобудівний завод” / О. Митрофанов, І. Лілевман, О. Лілевман, З. Терещук // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 7-9.
Думич В. Дослідження ефективності роботи картоплезбиральних машин / В. Думич, В. Паскарик // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 22-25. 
Ефективність новітніх техніко-технологічних рішень в тваринництві / С. Постельга, В. Смоляр, О. Кришталь, І. Цинікін // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 25-28. 
Зінчук М. Дослідження зміни рівня безпечності технічних засобів для сільськогосподарського виробництва в процесі експлуатації / М. Зінчук // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 25-27.
Іваненко В. Ф. Моделювання енерговитрат і планування використання газу в тепличному господарстві / В. Ф. Іваненко // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 40-48.
Іванкевич М. Вибір систем обробітку ґрунту для технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Західного регіону України / М. Іванкевич, Т. Козяр, В. Яворів // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 11-13. 
Каменев Б. Выбираем мотокультиватор / Б. Каменев // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 3. – С. 12-14.
Карпенко М. І. Клинопасова ротаційна косарка / М. І. Карпенко // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 55-57.
Ковальчук О. Економічна ефективність використання розкидачів мінеральних добрив / О. Ковальчук, Г. Сало, Г. Сліпець // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 27-29.
Коман Р. Основні характерні відмови напівпричіпних обприскувачів та причини їх виникнення / Р. Коман // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 17-18. 
Котки для створення оптимальної  щільності ѓрунту // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 56-59.
Кравчук В. Обгрунтування техніко-технологічних рішень свиноферми родинного типу / В. Кравчук, М. Луценко, В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 15-17.
Кравчук В. Обгрунтування технологічних параметрів родинної ферми з відгодівлі великої рогатої худоби / В. Кравчук, М. Луценко, В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 12-14.
Кравчук В. Про нові підходи в технічному забезпеченні вирощування цукрових буряків / В. Кравчук, Л. Шустік // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 4-8.
Кремсал В. Інновація у сфері сівалок точного висіву / В. Кремсал // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 44-49.
Кухтов В. Створення інформаційної бази для контролю якості запасних частин сільськогосподарської техніки / В. Кухтов, Ю. Іванова, І. Лебедєва // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 37-39.
Лімонт А. Вихід і якість волокна з трести росяного мочіння за різної щільності стрічки льоносоломи / А. Лімонт // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 29-33.
Медалі агрітехніки. Виробники сільгосптехніки вступають в майбутнє з широкою інноваційною кампанією // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 16-25.
Мельник Я. К. Корморізка від слобожанського „Кулібіна” / Я. К. Мельник // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 57-58.
Муштрук М. Аналітичний огляд сучасних методів оцінки якості дизельного біопалива / М. Муштрук, Ю. Сухенко, В. Сухенко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 35-37.
Набок М. Розпушувач ѓрунту / М. Набок // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 58-59.
Надикто В. Умови доцільності застосування подвоєння (потроєння) шин колісних енергетичних засобів / В. Надикто // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 5-6. 
Надійність штампозварних пальців / Н. Легкодух, І. Легкодух, В. Кучеренко, О. Савіцька // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 20-22.
Наконечний В. Щоб без втрат зібрати урожай, жниварку вміло обирай / В. Наконечний // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 27-29.
Нован В. Біогаз – відновлюване паливо / В. Нован // Дім, сад, город. – 2012. – № 5. – С. 26-27.  
Новий кормозбиральний комбайн від „Агромаш” // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 4.
Нові трактори John Deere серій 9R і 9RT // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 9.
Опалко В. Мастильні матеріали для сільськогосподарської техніки / В. Опалко, В. Марченко, В. Сінько // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 76-78.
Опалко В. Механізована технологія вирощування рису / В. Опалко, М. Гузь // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 32-36.
Опалко В. Надійність обприскувачів – запорука ефективності та якості хімічного захисту рослин  / В. Опалко, М. Гузь // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 26-28.
Опалко В. Г. Нові трактори JOHN DEERE / В. Г. Опалко, В. В. Марченко, М. М. Гузь // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 1. – С. 6-10.
Осьмак А. Зварювання / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 46-53.
Паламар І. „Зелена лінія” CLAAS: CLAAS добре знається на скошуванні трав / І. Паламар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 15-17.
Панічев Р. Просто дискатор / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 34-37.
Панічев Р. Техагро у Брно: як все було / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 8-10.
Панічев Р. „Україна Аграрна’2012”. Незмінна виставка / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 12-13.
Панічев Р. Zetor  – трактор від західних сусідів / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 28-32. 
Пономар Ю. Комбіновані агрегати для передпосівного обробітку ѓрунту від ТОВ „Краснянське СП „Агромаш” / Ю. Пономар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 20-21.
Прилуцький А. Технологічні основи створення ресурсоощадних технічних засобів для післязбиральної обробки зерна / А. Прилуцький // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 24-27.
Протасов Н. Технологии и оборудование для восстановления отработанных масел / Н. Протасов // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 1. – С. 74-76.  
Райнгольд Г. Подготовка к постройке биогазовых установок / Г. Райнгольд // Аграрна техніка та технології. – 2011. – № 4. – С. 80-83.
Результати випробувань агрегатів грунтообробних напівнавісних / Ю. Пасхал, С. Демидов, Л. Куліков, П. Гончар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 13-15.
Репке И. Биогаз – в каждое хозяйство. Опыт немецких фермеров / И. Репке // Аграрна техніка та обладнання. – 2012. – № 1. – С. 80-82. 
Роженко В. Заготівля грубостеблових кормів / В. Роженко // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 104-106.   
Сільськогосподарська техніка на виставці „ІнтерАгро-2012” / В. Ясенецький, Л. Шустік, М. Занько [та ін.] // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 42-43 ; № 5. – С. 35-41.
Уминський С. Універсальне гідродинамічне обладнання для виробництва біодизельного палива / С. Уминський, С. Інютін // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 14-16.
Фадєєв Л. ОКМФ – підхід із розумінням справи / Л. Фадєєв // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 110-111.
Хайтмюллер Х. Оснащение молочно-товарных ферм / Х. Хайтмюллер // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 60-63.
Ценюх Я. Результати досліджень картоплекопалки навісної КМГ-1 / Я. Ценюх, О. Ковальчук // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 18-20.
Цірон М. Доїльні апарати: спочатку промити, потім дезінфікувати / М. Цірон, Ш. Вьордехоффа // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 120-121. 
Шеремет Г. Оборудование для содержания коров и свиней Фабрики „Вариант” / Г. Шеремет // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 21-22.
Шимко С. Гідна кормозбиральна техніка в полі – і м’яса, й молока матимеш доволі / С. Шимко // Пропозиція. – 2012. – № 6. – С. 98-102.
Шимко С. Коли весна на порозі – сівалка має бути „на мазі” / С. Шимко // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 108-109.
Шимко С. Особливості розвитку конструкцій обприскувачів світового технічного рівня / С. Шимко // Пропозиція. – 2012. – № 5. – С. 104-107. 
Энергетическая верба – экологически чистое биотопливо 21 века // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 16-18.
Яременко В. Технічне діагностування гідравлічного приводу комбайнів / В. Яременко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 4. – С. 8-11. 
Ярмош І. Експлуатаційні та економічні показники машин для викопування цибулі з різними типами робочих органів / І. Ярмош, В. Сидоренко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 19-22.
Ярошко М. Особливості робочих органів культиваторів і дискових борін / М. Ярошко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 50-52, 54.
Ярошко М. Сучасні європейські тенденції зберігання та сушіння зерна / М. Ярошко // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 70-75.
Ясенецький В. Нова сільськогосподарська техніка на виставці „Техагро-2012” / В. Ясенецький, О. Митрофанов // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 6. – С. 44.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

Авраменко А. М. Калифорнийские черви и биогумус для фермера, садовода и огородника / А. М. Авраменко // Новини агротехніки. – 2011. – № 5-6. – С. 38-43. 
Авраменко А. М. „Старатель” – альтернатива калифорнийскому червю? / А. М. Авраменко // Новини агротехніки. – 2012. – № 1. – С. 22-25.
Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої / В. О. Стороженко, Л. М. Бацманова, В. І. Макаренко [та ін.] // Вісник аграрної науки. –  2012. – № 3. – С. 17-20.
Козяр Т. Вплив роздрібного внесення азотних добрив по мерзло-талому ѓрунті в ранньо-весняний період на врожайність озимої пшениці / Т. Козяр // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 34-35.
Курпьювайт Г. Как хранить удобрение / Г. Курпьювайт // Аграрна техніка та обладнання. – 2011. – № 4. – С. 34-37.
Пащенко В. Экономически выгодное удобрение / В. Пащенко // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 16-17.   
Цей диво Гумісол! // Огородник. – 2012. – № 4. – С. 24.
Якимов Ю. Биокомплекс для „капельки” / Ю. Якимов // Огородник. – 2012. – № 6. – С. 19.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Василик Н. Направления реализации базовых принципов устойчивого лесопользования на современном этапе / Н. Василик // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 88-90.
Гульчак В. Позитивні зміни. Державний облік лісів України – підсумки та прогнози / В. Гульчак // Лісовий і мисливський журнал. – 2012. – № 2. – С. 6-8.
Шершун М. Х. Лісівництво і лісокористування як різні види економічної діяльності / М. Х. Шершун // Економіка АПК. – 2012. – № 6. – С. 12-18.
Шубалый А. Организационно-экономические основы трансформации системы управления лесным комплексом / А. Шубалый // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 84-87.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка