Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Організація та економіка сільського господарства ”. Бібліографічний бюлетень. Вип. 1 (січень-березень) 2012 р.Аграрний сектор економіки займає провідне місце в господарському комплексі країни. За роки економічних реформ створена відповідна правова база, змінилися форми власності і господарювання на селі.
Основними завданнями сьогодення є формування ефективної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави і людини.
Інформаційний бюлетень „Організація та економіка сільського господарства” включає нормативно-правові акти, монографії, довідкові, навчальні видання, статті з наукових збірників і періодичних видань, які надійшли до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка у I кварталі 2012 р.
Бюлетень складається з шести розділів:
- Загальні питання
- Землеробство та рослинництво
- Тваринництво та ветеринарія
- Новини захисту рослин
- Техніка АПК
- Добрива.
В межах розділів література розташована за алфавітом авторів та назв книг, статей із періодичних видань.
Бюлетень розрахований на науковців, управлінців, фахівців, бібліотечних працівників, студентів, усіх, кого цікавить розвиток вітчизняного сільського господарства.

Укладач – С. Багира – головний бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури ОУНБ ім. І. Франка
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Баланюк І. Ф. Галузева структура виробництва в сільськогосподарських підприємствах / І. Ф. Баланюк, О. І. Жук. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. – 183 с.
Баланюк І. Ф. Формування власника землі в аграрному секторі / І. Ф. Баланюк, П. Є. Матковський. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – 201 с.
Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України / [О. В. Собкевич, В. М. Русан, А. Д. Юрченко, В. О. Скороход ; за заг. ред. Я. А. Жаліла]. – К. : НІСД, 2011. – 100 с.
Якубів В. М. Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні / В. М. Якубів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. – 319 с.

Банєва І. Роль та особливості застосування адаптивного моделювання в процесі управління ресурсами аграрних підприємств / І. Банєва // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 41-43.
Белевят О. Методичні підходи до оцінки стану матеріально-технічної бази фермерських господарств / О. Белевят, Ю. Чебан // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 44-45.
Вдовенко Л. О. Кредитоспроможність як критерій надійності та фінансових можливостей аграрних підприємств / Л. О. Вдовенко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 74-77.
Вишиванюк М. Нові вершини Прикарпаття : [розмова з головою Івано-Франків. ОДА / записала С. Усатюк] // Сільські вісті. – 2011. – 29 груд. – С. 1-3.
Вишневська О. Відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки регіону / О. Вишневська // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 32-34.
Гончаренко С. Якісне агрострахування гарантує страхувальникам фінансову стабільність / С. Гончаренко // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 24-26.
Гончаров В. М. Шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва / В. М. Гончаров, Н. В. Зинченко // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 18-21.
Гончарук А. М. Розвиток інвестування в АПК України / А. М. Гончарук // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 4-5.
Дроздова В. А. Зони ведення органічного сільського господарства як сировинна база для виробництва дитячого харчування / В. А. Дроздова // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 166-171.
Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки / М. Дубініна // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 63-64.
Дудар О. Т. Розвиток органічного агровиробництва в Україні / О. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 121-126.
Євчук Л. Сучасна парадигма явища конкуренції та формування сільськогосподарськими товаровиробниками конкурентних переваг / Л. Євчук // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 21-23.
Збарський В. К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України / В. К. Збарський, О. О. Волошин // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 22-26.
Калашніков О. М. Розвиток ринку агрострахування в Україні / О. М. Калашніков // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 54-57.
Капінос С. С. Органічне сільське господарство в США / С. С. Капінос // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 158-162.
Кашуба Ю. П. Регіональні оптові ринки сільськогосподарської продукції / Ю. П. Кашуба, Я. С. Янишин // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 57-61.
Клочко В. М. Продовольча та енергетична безпека України в контексті світових тенденцій / В. М. Клочко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 49-53.
Козаченко О. А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України / О. А. Козаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 107-112.
Котикова О. Стійкий розвиток сільськогосподарського землекористування: методологічний аспект / О. Котикова // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 27-29.
Кулешова Г. НАССР – складова системи управління якістю продукції аграрних підприємств / Г. Кулешова // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 56-58.
Мазур Г. Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва / Г. Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 59-63.
Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 24-26.
Месель-Веселяк В. Я. Форми господарювання в сільському господарстві України /результати, проблеми, вирішення/ / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 13-23.
Моісеєнко М. Як залучити більше грошей у вітчизняне сільське господарство / М. Моісеєнко // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 52-54.
Мошко В. В. Особливості антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / В. В. Мошко // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2010. – № 3. – С. 15-17.
Музиченко А. С. Державна підтримка аграрного сектору як передумова підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна / А. С. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 132-136.
Музиченко А. С. Реформування бази справляння фіксованого сільськогосподарського податку як одного із інструментів державної підтримки сільськогосподарського виробництва / А. С. Музиченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 76-81.
Одінцов М. М. Основні напрями кластерної організації регіонального агропромислового виробництва / М. М. Одінцов, О. М. Одінцов // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 23-29.
Письменська О. А. Розвиток органічного сільського господарства в Європі / О. А. Письменська // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 141-144.
Порудєєва Т. Запаси і баланс гумусу як критерії вартісної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Т. Порудєєва // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 35-36.
Пунько Б. М. Методологія зрівноваження ціни на земельні ресурси та встановлення нормативів екологічної плати за екстернальні впливи / Б. М. Пунько // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 11-12. – С. 72-75.
Синявська І. Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки / І. Синявська // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 46-47.
Сичевський М. П. Наукове обґрунтування стратегії розвитку агропродовольчого комплексу України / М. П. Сичевський // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – С. 5-9.
Сіренко Н. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. Сіренко, І. Баришевська // Економіст. – 2012. – № 2.– С. 17-18.
Сіренко Н. М. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України / Н. М. Сіренко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 43-49.
Солтис В. В. Власність у системі аграрних відносин / В. В. Солтис // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 106-108.
Стасіневич С. А. Ф’ючерсний контракт як інструмент цінового захисту сільськогосподарського виробника / С. А. Стасіневич // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 54-58.
Стражник Л. Реформа є – документів немає : [про конфлікт власників земел. паїв із інвесторами у с. Незвисько Городенків. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. – 2012. – 28 лют. – С. 12.
Третяк Н. А. Щодо функціонального підходу до управління земельними ресурсами / Н. А. Третяк // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – С. 74-75.
Ужва А. Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах / А. Ужва // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 65-66.
Ушкаренко Ю. Актуальні проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації / Ю. Ушкаренко, В. Петлюченко, В. Грек // Тваринництво України. – 2011. – № 12. – С. 8-11.
Ушкаренко Ю. Фермерство у розвитку сільгоспкооперації / Ю. Ушкаренко, В. Петлюченко // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 35-38.
Хорунжий М. Й. Агропродовольчий комплекс: проблеми формування і функціонування в ринкових умовах / М. Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 113-120.
Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі / К. Чужмир // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 48-49.

ЗЕМЛЕРОБСТВО І РОСЛИННИЦТВО

Антосик А. П. Картопля в нашому житті / А. П. Антосик // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 17-21.
Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України / А. С. Заришняк, С. А. Балюк, М. В. Лісовий, А. В. Комариста // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 28-32.
Беспалов В. В. Баклажани – смачні й врожайні / В. В. Беспалов // Дім, сад, город. – 2012. – № 1. – С. 6-7.
Бондаренко Л. Обрізування плодових дерев під час формування крони / Л. Бондаренко, С. Громовий // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 92, 94.
Боренкова Р. І. Цукрова кукурудза – овочевий делікатес / Р. І. Боренкова // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 6-7.
Васильева М. Готовим семена к посеву / М. Васильева // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 1. – С. 19-21.
Волков В. Черешневое путешествие. Канадские насаждения интенсивного типа / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. – 2012. – № 2. – С. 28-31.
Гаврилов С. Збережемо вологу – збережемо врожай / С. Гаврилов // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 56-59.
Гайдай І. І. Картопля на піщаних ґрунтах / І. І. Гайдай // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 10.
Галенко В. Топинамбур: три пользы / В. Галенко // Огородник. – 2012. – № 2. – С. 6-7.
Гаркавенко Ю. У новому сезоні ріпаку може поменшати на 25% / Ю. Гаркавенко // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 48.
Гауе О. Ярий ріпак: урожайність зростає! / О. Гауе // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 74.
Демиденко О. Стратегія весняного догляду за озиминою / О. Демиденко // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 68-70.
Дем’яненко В. Нова селекція – нові можливості / В. Дем’яненко // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 60-61.
Дидиченко О. Я. Стевія медова / О. Я. Дидиченко // Дім, сад, город. – 2012. – № 3. – С. 26-28.
Злиденна Г. Насіннєва картопля: різати чи ні? / Г. Злиденна // Дім, сад, город. – 2012. – № 3. – С. 11-12.
Кисленко О. Кукурудза: унікальний вітамінний склад і цілющі властивості / О. Кисленко, Р. Овсієнко // Дім, сад, город. – 2012. – № 1. – С. 22-23.
Кусторовський С. А. Готуємо картоплю до садіння / С. А. Кусторовський // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 8-9.
Леунов В. Русская редька / В. Леунов // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 1. – С. 32-34.
Лобарчук О. Матимемо свої персики взимку : [про перше регіон. плодоовочесховище у Снятин. р-ні] / О. Лобарчук // Урядовий кур’єр. – 2011. – 17 груд. – С. 6.
Марущак Л. В. Сіянка маленька, а цибуля гарненька / Л. В. Марущак // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 4-6.
Месель-Веселяк В. Я. Прогноз розвитку зернового виробництва в Україні у 2012 році / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 33-36.
Мізерний В. Там, де посуха, сорго замінить кукурудзу / В. Мізерний, Н. Мізерний // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 88-91.
Мозеров А. Томаты в ведрах / А. Мозеров // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 2. – С. 22-23.
Нагорна О. Ефективні інокулянти для насіння сої / О. Нагорна, Р. Магомедов, Л. Центило // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 82-83.
Надточій І. П. Ожина для вашого саду / І. П. Надточій // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 12-16.
Позняк О. В. Портулак городній: дикий і овочевий / О. В. Позняк // Дім, сад, город. – 2012. – № 1. – С. 8-9.
Поляков О. Не все втрачено, або Оцінка перезимівлі озимого ріпаку / О. Поляков, В. Виновець // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 76-79.
Пояреля О. В. Щеплення сливи й аличі / О. В. Пояреля // Дім, сад, город. – 2012. – № 3. – С. 34-36.
Рибаченко О. М. Інноваційні підходи щодо розвитку цукробурякової галузі / О. М. Рибаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 103-108.
Ріпак озимий: зберегти невтрачене // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 96-97.
Розсада у касетах // Дім, сад, город. – 2012. – № 1. – С. 2-3.
Розшибін М. Суничне НОУ-ХАУ, або Садимо менше, а збираємо більше / М. Розшибін // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 33-35.
Руда О. Л. Розвиток і шляхи підвищення економічної стійкості зернової галузі / О. Л. Руда // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 35-39.
Рудник-Іващенко О. І. Стан і перспективи сортових ресурсів соняшнику в Україні / О. І. Рудник-Іващенко, Г. М. Каражбей // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 44-47.
Рябчук Н. Про що можуть розповісти озимі / Н. Рябчук // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 62-64.
Рябчун В. Чим підсівати озимі / В. Рябчун, В. Мельник, Н. Рябчун // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 50-51.
Савченко Ю. І. Тенденції розвитку ринку хмелю / Ю. І. Савченко, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітнікова // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 67-71.
Самойленко О. Грецький горіх: ваш бізнес сьогодні, завтра і в майбутньому / О. Самойленко // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 66-71 ; 2012. – № 1. – С. 71-72.
Січкар В. Насіннєва продуктивність нових сортів сої одеської селекції / В. Січкар // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 62-64.
Телепов О. Надо ли резать клубни? / О. Телепов // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 2. – С. 26-27.
Топольний С. Про причини низької врожайності в Україні / С. Топольний // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 62-63.
Федоренко В. С. Садіння та пересаджування цитрусових рослин / В. С. Федоренко // Дім, сад, город. – 2012. – № 1. – С. 34-37.
Федоренко В. Удобрення кімнатних цитрусових рослин / В. Федоренко // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 36-37.
Химич А. Картофель под соломой / А. Химич, И. Химич // Огородник. – 2012. – № 2. – С. 16.
Целютина Е. Время рассады / Е. Целютина // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 2. – С. 19-21.
Чебаненко В. Вирощуємо перець / В. Чебаненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 3. – С. 2-3.
Чебаненко В. Томати-важковаговики з Росії / В. Чебаненко // Дім, сад, город. – 2012. – № 3. – С. 6-7.
Шебаніна О. Оптимізація виробничих ресурсів рослинництва фермерських господарств / О. Шебаніна, М. Домаскіна // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 19-20.
Якель Р. Патова земля : [пробл. розподілу земель в м. Івано-Франківську та приміській зоні] / Р. Якель // Дзеркало тижня. – 2012. – 11 лют. – С. 6.
ТВАРИННИЦТВО ТА ВЕТЕРИНАРІЯ

Бужин О. А. Управління птахівничими господарствами: формування собівартості продукції птахівництва з урахуванням амортизації птиці в умовах ринку / О. А. Бужин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 136-139.
Васютинська Ю. О. Шляхи розвитку молочної галузі України / Ю. О. Васютинська // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 166-170.
Волгіна Н. Визначення конституції коней різних порід / Н. Волгіна, Д. Волков // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 15-17.
Волинець Л. К. Як виростити порося здоровим / Л. К. Волинець // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 43.
Грищенко С. М. Вплив умов утримання на показники росту ремонтних свинок / С. М. Грищенко, Ю. В. Засуха // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 83-84.
Грищенко О. Ю. Методичні підходи до визначення регіональних нормативів виробництва продукції тваринництва / О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 39-42.
Децюра С. О. Україна у світовому виробництві продукції птахівництва / С. О. Децюра // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 135-141.
Дужак А. Якість кормів задає тон ефективній годівлі / А. Дужак // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 117-118.
Ібатуллін І. І. Вирощування перепелів за згодовування комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору / І. І. Ібатуллін // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 48-51.
Ілліч Н. С. Сучасний стан експорту та імпорту продукції свинарства / Н. С. Ілліч // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 144-147.
Козловський С. В. Визначення оптимального каналу реалізації молочної продукції / С. В. Козловський, Н. М. Тарасюк // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 46-50.
Коломієць П. Еліта серед свиней / П. Коломієць // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 112-113.
Коцюбенко Г. А. Відтворні та продуктивні якості кролів за різних технологій вирощування / Г. А. Коцюбенко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 35-37.
Кучерук О. Молоко має бути тільки високої якості / О. Кучерук // Дім, сад, город. – 2012. – № 2. – С. 40-42.
Лесик Я. В. Утримання і годівля кролів / Я. В. Лесик, І. А. Дубинка // Дім, сад, город. – 2012. – № 1. – С. 38-40.
Майже 80 тисяч свиней щеплено проти класичної чуми // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 29.
Маслак О. Ринок молока: стан та перспективи / О. Маслак // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 52-55.
Мельникова Е. Ещё тот гусь! „демидовский” / Е. Мельникова // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 1. – С. 77-81.
Палій А. П. Вивчення спектра бактерицидних властивостей дезінфектанту ДЗПТ-2 / А. П. Палій // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 29-31.
Подолян Ю. Забійні якості перепелів під впливом пробіотичної добавки / Ю. Подолян, Р. Чудак, Г. Огороднічук // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 30-33.
Подолян Ю. М’ясо буде смачнішим, якщо курчата вживатимуть пробіотик / Ю. Подолян, Р. Чудак, О. Вознюк // Тваринництво України. – 2011. – № 12. – С. 30-33.
Попсуй В. Вплив вітамінів на продуктивність свиней / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 158-159.
Попсуй В. Енергетична та протеїнова забезпеченість раціонів свиней / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 120-123.
Попсуй В. Мінеральна забезпеченість раціонів свиней / В. Попсуй // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 132-135.
Попсуй В. Свинарство: прибутковість залежить від годівлі / В. Попсуй // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 114-116.
Романенко В. П. Клонування ентеровірусів свиней / В. П. Романенко, І. Ф. Демиденко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – С. 33-35.
Слободянюк Н. Технологічні параметри вирощування курчат- бройлерів / Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 5-8.
Смоляр В. Сучасна технологія вирощування качок / В. Смоляр // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 112-114 ; № 2. – С. 128-129.
Стегній Б. Т. Науково-методичне забезпечення протиепізоотичних заходів щодо туберкульозу великої рогатої худоби / Б. Т. Стегній, А. І. Завгородній, М. В. Рубленко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 9-11.
Талавиря М. П. Теоретичні основи ефективності виробництва свинини в ринкових умовах / М. П. Талавиря // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 49-53.
Хмельничий Л. Яка корова буде кращою для господарства? / Л. Хмельничий // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 125-127 ; № 1. – С. 124-127.
Шевченко А. Индейка – птица непростая / А. Шевченко // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 1. – С. 82-84.
Ярошенко М. Особливості переходу на зимову годівлю / М. Ярошенко // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 120-122.
Ярошко М. Увага! Небезпека з-за кордону – вірус Шмалленберга / М. Ярошко // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 156-157.
Ярошко М. Хвороба, що ні на мить не лишає у спокої (туберкульоз великої рогатої худоби) / М. Ярошко // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 152-155.
НОВИНИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
Байрамбеков Ш. Будь здоров, баклажан! / Ш. Байрамбеков // Приусадебное хозяйство. – 2012. – № 1. – С. 28-29.
Бельведер Форте та Голтікс – толерантна сила захисту // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 94-95.
Благодир А. Прилипачі – інноваційні біопрепарати для успішного агробізнесу / А. Благодир // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 98-99.
Бобось І. М. Вплив шкідників і хвороб на продуктивність сортів моркви / І. М. Бобось, М. Б. Рубан // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – С. 26-28.
Дерменко О. Основні хвороби кормових буряків / О. Дерменко // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 102-105.
Еместо Квантум – рішуче „ні” чорній парші картоплі та шкідникам // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 74-75.
Зозуля О. Гербіцид для вирішення нових викликів у захисті зернових від бур’янів / О. Зозуля // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 100-101.
Константинова М. Прогноз розвитку шкідників та хвороб у виноградниках України / М. Константинова // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 106-108 ; № 3. – С. 118-121.
Кріводонов С. Фумігація від А до Я / С. Кріводонов // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 86-89 ; 2012. – № 1. – С. 80-84.
Лаба Ю. Квіткоїди капустяних рослин / Ю. Лаба // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 76-77.
Ламардор Про – новий крок у протруюванні насіння // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 91.
Максимович В. Елюміс 105 ОD, о. д. – одне комплексне рішення проти бур’янів у посівах кукурудзи / В. Максимович // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 76, 78.
Мариноха П. Чи можна подолати резистентність патогенних мікроорганізмів? / П. Мариноха // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 56-57.
Нефедова В. „Агросфера”: 10 років на захисті здоров’я рослин та нації / В. Нефедова // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 92.
Петришина В. Грунтові гербіциди як один із важливих елементів хімічного захисту посівів ярих культур / В. Петришина // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 128.
Петришина В. Протруювання насіння – основа майбутнього врожаю сільськогосподарських культур / В. Петришина // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 88-89.
Поширення неповірусів у насадженнях ягідних культур / Н. В. Тряпіцина, Т. В. Медведєва, О. П. Лушпіган, К. І. Супрун // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 12. – С. 29-32.
Препарати від „Дюпон” – ваш правильний вибір! / Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 86-87.
Ткаленко А. Болезни моркови в период хранения / А. Ткаленко // Огородник. – 2012. – № 2. – С. 17-18.
Ткач Є. Мітігейт – новий екологічно безпечний селекційний акарицид для інтегрованого захисту рослин / Є. Ткач // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 90.
Токар О. Клоп перилюс – природний ворог колорадського жука / О. Токар, О. Корецька, О. Сидорчук // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 82-84.
Федоренко В. Прогноз появи шкідливих організмів у 2012 році / В. Федоренко, В. Чайка // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 110-116.
Шматковська К. Еска – небезпечна хвороба виноградників Північного Причорномор’я / К. Шматковська // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 122-123.
Яцук К. Протруювання насіння в інтегрованому захисті колосових культур / К. Яцук, І. Тимчук // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 84-85.
ТЕХНІКА АПК
Васильченко В. Посівна комбінація KOМПАКТ-СОЛІТЕР 9 компанії LEMKEN / В. Васильченко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 3. – С. 24-25.
Іванюк О. В. Солома як енергетичний ресурс / О. В. Іванюк // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 43-45.
Карпенко М. І. Двохстадійна дробарка / М. І. Карпенко // Новини агротехніки. – 2011. – № 3-4. – С. 66.
Ковальчук В. Обприскування відцентровими розпилювачами РОса / В. Ковальчук // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 1. – С. 16-20.
Кравчук В. Алгоритми розвитку сільськогосподарського машино-будування на сучасному етапі / В. Кравчук // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 1. – С. 6-9.
Кравчук В. Транспортування зерна від комбайнів: нові технічні засоби та резерви ефективності / В. Кравчук, В. Погорілий, М. Занько // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 2. – С. 6-9.
Лісовий А. Новинки від нас – якісне обприскування для вас! / А. Лісовий // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 3. – С. 22-23.
Макаренко М. Підвищення експлуатаційної технологічності тракторів / М. Макаренко, О. Піпченко, О. Макаренко // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 3. – С. 18-21.
Михайлов Ю. Марні надії на біопалива / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 54-57.
Новицький А. Щоб олія була якісною / А. Новицький, С. Карабиньош, Я. Терновий // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 92-94, 96.
Нові трактори Row-crop – від висівання до навантаження // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 144.
Опалко В. Потенціал альтернативних джерел палива / В. Опалко, М. Гузь // Новини агротехніки. – 2011. – № 3-4. – С. 24-27.
Осьмак А. Свёрла: такие простые и такие сложные / А. Осьмак // Новини агротехніки. – 2011. – № 3-4. – С. 40-47.
Панічев Р. Доїльне різноманіття / Р. Панічев // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 108-111.
Панічев Р. Zetor трактор від західних сусідів / Р. Панічев // Новини агротехніки. – 2011. – № 3-4. – С. 34-38.
Плуг. Робимо самі // Новини агротехніки. – 2011. – № 3-4. – С. 62-65.
Пономар Ю. Нова українсько-французька технологія безполицевого обробітку ґрунту від ТОВ „Краснянське СП „Агромаш” / Ю. Пономар // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 3. – С. 26-27.
Постельга С. Сучасна техніка для доїння корів / С. Постельга, І. Цинікін // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 1. – С. 9-11.
Ревенко І. Порівняння агрегатів для приготування комбікормів / І. Ревенко, Ю. Ревенко // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 148-151.
Роженко В. Дослідження перспектив застосування теплових насосів у сільськогосподарському виробництві / В. Роженко, В. Сліпенька, В. Яворів // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 1. – С. 12-16.
Таргоня В. До питання визначення реального потенціалу сільськогосподарської біомаси, придатної для використання на енергетичні потреби / В. Таргоня, О. Поліщук // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 1. – С. 28-31.
Ткаченко Л. П. Картопля – другий хліб України / Л. П. Ткаченко // Новини агротехніки. – 2011. – № 3-4. – С. 28-29.
Фадєєв Л. Нова геометрія сит. Щадна технологія зерноочищення потребує сит (решіт) нової геометрії / Л. Фадєєв // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 104-105.
Харитонов О. Ефективність застосування зернопакувальної машини ЗПМ-180 у технологічному процесі зберігання зерна в поліетиленових рукавах / О. Харитонов, С. Сороковий // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 3. – С. 14-17.
Хьонер Г. Сівалки: що в бункері механічної сівалки? / Г. Хьонер // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 138-141.
Ясенецький В. Сільськогосподарська техніка на міжнародній виставці „Агрофорум-2011” / В. Ясенецький, О. Паніотова, В. Чорношкур // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 1. – С. 39-44.
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА
Влізло В. В. Проблеми біологічної безпеки застосування пестицидів в Україні / В. В. Влізло // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 24-27.
Добрива преміум-класу – зважений вибір дбайливих аграріїв // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 73.
Європейський лідер у галузі інновацій, розробки та виробництва мікродобрив // Пропозиція. – 2012. – № 1. – С. 67.
Левченко Н. В. Виробництво і застосування мінеральних добрив як вагомий фактор підвищення врожайності / Н. В. Левченко // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 38-43.
Обираємо добрива з наноелементами // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 53.
Панасик О. Яким має бути справжній біопрепарат? / О. Панасик // Пропозиція. – 2011. – № 12. – С. 56-57.
„Rost-концентрат” для зернових: мінімальні затрати –максимальний приRost // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 78-79.
Санін Ю. Мікродобрива компанії „АДОБ” – якість, ефективність та прибутковість на ваших полях! / Ю. Санін // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 71.
Скрильник Є. Уся правда про гумати / Є. Скрильник // Пропозиція. – 2012. – № 3. – С. 64, 67, 69-70.
Технології врожаю: Вуксал // Пропозиція. – 2012. – № 2. – С. 80-81.
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Діда Р. „Івано-Франківський лісокомбінат” / Р. Діда // Івано-Франківськ : енцикл. слов. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 195.

Дубас Р. Г. Удосконалення фінансово-економічного механізму у лісоресурсній сфері України / Р. Г. Дубас // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 66-69.
Шершун М. Х. Удосконалення механізму обліку і використання екологічних об’єктів у лісівництві / М. Х. Шершун, О. І. Дребот // Економіка АПК. – 2012. – № 2. – С. 10-17.

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка