Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Науково-технологічний розвиток України. Бібліографічний покажчик. Вип.3
Наука, новітні технології, інновації є основою підвищення конкурентоспроможності економіки та визначальною ознакою суспільства знань.
Бібліографічний покажчик представляє літературу, яка висвітлює сучасну інноваційну політику України, досягнення та проблеми науки, техніки, технологій, світовий досвід інноваційної діяльності.
До нього включені офіційні документи, наукові, навчальні та довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики, які надійшли до бібліотеки за 2011 р.
Покажчик складається з чотирьох розділів:
- Інновації – основа економічного зростання
- Наука, техніка, технології. Інтелектуальний капітал
- Науково-технологічний потенціал окремих галузей
- Світовий досвід розвитку інновацій
Покажчик розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, фахівців, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми науково-технологічного розвитку України.

Укладач: Лавришин М. М. – бібліотекар відділу економіко-виробничої літератури

ІННОВАЦІЇ – ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

1. Акименко П. Проблемы восприимчивости национальной экономики к инновациям / П. И. Акименко // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 71-75.
2. Бабенко І. Інноваційні кластери сприятимуть підвищенню конкурентоздатності економіки / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 1. – С. 23.
3. Бідак В. Я. Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах / В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 109-117.
4. Бугас В. В. Підходи до управління інтелектуальною власністю на підприємстві / В. В. Бугас // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 165-169.
5. Бутко М. Роль малого підприємництва у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні / М. Бутко, О. Попело // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 49-53.
6. Вайсман В. Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій / В. Вайсман, В. Гогунський // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 11-13.
7. Вахович І. М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І. М. Вахович, Г. Л. Денисюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 138-144.
8. Великий Ю. В. Инновационный процес как фактор социально-экономического развития / Ю. В. Великий // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 4. – С. 10-13.
9. Воронкіна Н. В. Інноваційна складова бюджетно-економічного механізму регулювання соціально-економічних процесів розвитку України / Н. В. Воронкіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 4. – С. 16-18.
10. Гайдук Л. А. Стандарт управління Р2М у моделюванні інноваційного потенціалу підприємств / Л. А. Гайдук // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 64-71.
11. Ганущак-Єфіменко Л. М. Моделювання організації взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком підприємства / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 90-100.
12. Ганущак-Єфіменко Л. М. Модель формування портфеля інноваційних проектів підприємства / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 83-87.
13. Ганущак-Єфіменко Л. М. Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу в умовах прогнозованих ризиків / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 66-70.
14. Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування національних кластерооб’єднаних підприємств як елементів інституціонального забезпечення сталого розвитку / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 51-53.
15. Гоменюк М. О. Регіональний механізм регулювання інноваційної діяльності / М. О. Гоменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 188-192.
16. Гордієнко Т. М. Проблеми інформаційного забезпечення економічної безпеки регіону / Т. М. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 137-142.
17. Гук Н. А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні / Н. А. Гук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 125-130.
18. Данилюк-Черних І. М. Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму / І. М. Данилюк-Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 148-155.
19. Денисенко М. П. Інноваційне відтворення основних фондів підприємства / М. П. Денисенко, Ю. П. Кобченко // Будівництво України. – 2011. – № 5. – С. 5-9.
20. Дмитриченко Л. І. Державні механізми сприяння венчурному підприємництву у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності / Л. І. Дмитриченко, К. В. Кутрань // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 23-30.
21. Єфремов В. В. Економічна освіта як необхідна умова для впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку / В. В. Єфремов // Економічний часопис - ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 28-30.
22. Жаворонкова Г. В. Теоретичний аналіз трактування понять, пов’язаних з інноватикою / Г. В. Жаворонкова, Ю. В. Аранович // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 10-16.
23. Жарінова А. Г. Обґрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 91-101.
24. Загородній А. Г. Методичний підхід до вибору інноваційної стратегії підприємства / А. Г. Загородній, В. М. Чубай // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 95-100.
25. Калетнік Г. М. Інноваційні моделі управління стратегічним економічним потенціалом сучасних економічних систем / Г. М. Калетнік, Г. М. Заболотний, С. В. Козловський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 3-11.
26. Карлін М. Інноваційні підходи до проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні та в областях Західного Полісся / М. Карлін // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 6-9.
27. Кириченко О. А. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Економічний часопис - ХХІ. – 2011. – № 5-6. – С. 27-32.
28. Козик В. В. Методика визначення оптимального моменту переходу на випуск інноваційного виду продукції / В. В. Козик, Ю. І. Сидоров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 286-291.
29. Колісник О. П. Механізм державного управління науково-технологічним та інноваційним розвитком регіонів України / О. П. Колісник // Економічний часопис - ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 51-53.
30. Корнілова І. М. Види інноваційних стратегій та особливості їхнього використання вітчизняними підприємствами / І. М. Корнілова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 79-86.
31. Корнілова І. М. Види регіональних інноваційних систем / І. М. Корнілова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 181-188.
32. Костенко І. В. Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу до інноваційного розвитку регіонів України / І. В. Костенко, Я. В. Хоменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 195-199.
33. Кравчук В. І. Автоматизована інформаційна система як засіб підвищення ефективності економічного контролю підприємства / В. І. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 258-263.
34. Кращі інновації та винаходи за останні 60 років // Наука та інновації. – 2011. – № 2. – С. 65-72.
35. Кузнєцов Ю. Креативний підхід – головний інструмент в інноваційному прориві / Ю. Кузнєцов // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 4. – С. 12-16.
36. Кучеров Д. Проблемні питання розвитку ринку інтелектуальної власності в Україні / Д. Кучеров, З. Копилова, Б. Іванов // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 1. – С. 27-31.
37. Кучерук Т. Г. Цілепокладаюча оцінка науково-дослідної діяльності за умов інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України / Т. Г. Кучерук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 50-54.
38. Ладонько Л. С. Вплив інноваційного потенціалу на ефективність функціонування національної інноваційної системи / Л. С. Ладонько, Н. В. Ткаленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 69-75.
39. Литвин В. В. Підхід до побудови інтелектуального агента визначення групи банківського ризику на основі онтології / В. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 314-320.
40. Лобанова Л. С. Роль национальной академии наук Украины в развитии инновационной экономики / Л. С. Лобанова // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 62-65.
41. Ляхно М. І. Формування інноваційної системи в Україні / М. І. Ляхно // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 56-61.
42. Малік М. Й. Дослідження з удосконалення управління інноваційним розвитком підприємств / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 188-189.
43. Мельник О. Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 18-25.
44. Митропан С. О. Інноваційні структури сучасної економіки / С. О. Митропан // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 68-73.
45. Мігай Н. Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 72-78.
46. Мних О. Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О. Б. Мних, Г. М. Захарчин, Є. В. Гончаров // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 132-139.
47. Мойсеєнко І. П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України / І. П. Мойсеєнко // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 169-176.
48. Науменко Т. Зниження енергоємності підприємств завдяки інноваційній діяльності / Т. Науменко // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 33-34.
49. Носань Н. С. Економіка знань: сутність, перспективи і розвиток в Україні / Н. С. Носань // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 12-19.
50. Оборский Г. Инновационный университет как центр развития науки, реализации ее результатов и подготовки инженеров ІІІ тысячелетия / Г. Оборский // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 4-7.
51. Одрехівський М. В. Методологічні принципи організації та інтеграції рекреаційних інноваційних підприємств до ринкової економіки / М. В. Одрехівський // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 69-77.
52. Олейнікова Л. Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 35-41.
53. Омельченко Р. В. Інноваційні фактори циклічності економічного розвитку / Р. В. Омельченко // Економічний часопис - ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 31-34.
54. Островська О. А. Інноваційні інструменти антикризового управління фінансами комунальних підприємств / О. А. Островська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 154-163.
55. Пабат О. В. Структурно-функціональні особливості регуляторного механізму інноваційних факторів економічної безпеки держави / О. В. Пабат // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 132-137.
56. Парсяк В. Інноваційний розвиток під різними кутами зору / В. Парсяк // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 8-14.
57. Пархоменко О. Сутність інтелектуальної власності в умовах економіки знань / О. Пархоменко, В. Пархоменко // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 8. – С. 56-61.
58. Пахаренко-Андерсон А. Практика використання інноваційних „мінливих” (fluid) торговельних марок / А. Пахаренко-Андерсон // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2. – С. 10-15.
59. Петровська І. П. Державна інноваційна політика як складова економічного розвитку України / І. П. Петровська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 105-108.
60. Присяжнюк А. Ю. Бюджетне стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки / А. Ю. Присяжнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 108-112.
61. Притуляк Н. Н. Инновации как стратегический элемент интеллектуальных активов / Н. Н. Притуляк, В. О. Романышин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 45-55.
62. Пушак Я. Я. Регіональні аспекти інноваційного розвитку підприємств / Я. Я. Пушак, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 47-55.
63. Рассихіна В. Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України / В. Є. Рассихіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 109-114.
64. Рожко О. Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні / О. Д. Рожко // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 64-72.
65. Романовський О. О. Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету / О. О. Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 25-42.
66. Рудь Н. Т. Інноваційний потенціал регіону: нові підходи до оцінки / Н. Т. Рудь // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 140-150.
67. Сахаров В. Є. Тлумачення, застосування і розвиток понятійного апарату: маркетинг інновацій та інноваційний маркетинг / В. Є. Сахаров, Ю. С. Мілютіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 122-129.
68. Семиноженко В. П. Яка інноваційна політика потрібна Україні? / В. П. Семиноженко // Наука та інновації. – 2011. – № 1. – С. 41-44.
69. Сибірянська Ю. В. Інноваційні підходи до прогнозування і планування доходів бюджету / Ю. В. Сибірянська, Г. М. Котіна // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 72-85.
70. Соловйов В. П. Інновації: як ми їх розуміємо, що від них чекаємо і чого не хочемо помічати / В. П. Соловйов // Наука та інновації. – 2011. – № 5. – С. 81-88.
71. Соловьев В. П. Проблемы гармонизации государственного и рыночного влияния на инновационное развитие экономики / В. П. Соловьев // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 52-61.
72. Сторонянська І. З. Інноваційні чинники формування та використання фінансового потенціалу регіону / І. З. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 89-97.
73. Тарнавська Н. П. Впровадження управлінських інновацій: наукові дискусії та рекомендації / Н. П. Тарнавська, Р. Б. Сивак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 452-462.
74. Тищенко О. М. Науково-технічний розвиток як фактор економічного зростання в Україні / О. М. Тищенко, В. О. Шликова // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2011. – № 2. – С. 91-95.
75. Токар В. В. Інституційна архітектоніка мобілізаційно-інноваційної моделі розвитку / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 78-82.
76. Умєров Р. Е. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 160-164.
77. Умєров Р. Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу / Р. Е. Умєров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 108-115.
78. Федулова Л. „Інноваційна пауза” та „інноваційний парадокс” України / Л. Федулова // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 46-52.
79. Федулова Л. І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик / Л. І. Федулова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 15-28.
80. Халилов А. Э. Инвестиционно-инновационный механизм управления как фактор обеспечения устойчивого развития региона / А. Э. Халилов // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – С. 23-28.
81. Чернявська Ю. Б. Інноваційне підприємництво – пріоритетний напрям розвитку вітчизняного ринку праці / Ю. Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 53-58.
82. Шацька З. Я. Управлінські інновації в системі підприємства / З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 176-182.
83. Шевчук С. В. Визначення поняття „інноваційна економіка” / С. В. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 83-86.
84. Шило С. Оцінювання управлінських рішень інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління / С. Шило // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 29-30.
85. Шкода М. С. Логістичні інновації в інвестиційному проекті / М. С. Шкода // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 58-63.
86. Шліхта В. М. Особливості використання системи збалансованих показників як інструменту впровадження інноваційних змін в організації / В. М. Шліхта // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 243-249.
87. Шпикуляк О. Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О. Г. Шпикуляк, С. О. Тивончук, С. В. Тивончук, О. М. Супрун // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 109-116.
88. Юрчишин В. В. Інноваційні аспекти еволюції економічної науки / В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 90-99.
89. Юхновський І. В. Відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу ринкової економіки / І. В. Юхновський // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 1. – С. 12-16.
90. Яфінович О. Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі / О. Яфінович // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка (сер. Економіка). – 2011. – № 127. – С. 37-41.
91. Яценко А. В. Рейтингові позиції України на міжнародному ринку інвестиційної та інноваційної продукції / А. В. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 88-95.

НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЇ.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

92. Постанова Президії Національної академії наук України „Про підсумки конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні об’єктів інтелектуальної власності та за звання „Винахідник року Національної академії наук України” в 2010 році // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 5-10.

93. Технічна механіка / Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, О. М. Черниш[та ін.]. – К. : Хай-Тек-Прес, 2011. – 340 с.
94. Технології екологічно чистої енергії: економічні перспективи / Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр. ; [ред. Д. Шеффер]. – [Б. м. : б. в.], 2006. – 52 с.

95. Андрощук Г. Винаходи в цифровій економіці / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 7. – С. 58-64.
96. Андрющенко О. Повышение технического уровня пассажирских лифтов Украины, эволюция или революция? / О. Андрющенко, А. Бойко // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 75-78.
97. Андрощук Г. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор розвитку національних інноваційних систем / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 1. – С. 32-45.
98. Антощук С. Інститут комп’ютерних систем ОНПУ – від минулого до майбутнього / С. Антощук // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 33-38.
99. Артиш В. І. Система вимог до технологій вирощування органічної продукції / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 37-41.
100. Бабенко И. Новые энергоэффективные разработки / И. Бабенко // Діловий вісник. – 2012. – № 1. – С. 19.
101. Бабенко И. Они создают необыкновенные алмазы / И. Бабенко // Діловий вісник. – 2011. – № 7. – С. 16-18.
102. Бабенко І. Розвиток в Україні ІТ-технологій / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2011. – № 8. – С. 8.
103. Бублик С. Г. Пріоритети державної науково-технологічної політики України у контексті побудови суспільства знань / С. Г. Бублик // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 88-92.
104. Буров А. Ресурсосбережение при обеспыливании выбросов в атмосферу / А. Буров, О. Цабиев // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 54-59.
105. Габріелова Т. Ю. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах / Т. Ю. Габріелова, І. В. Василенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 129-132.
106. Ганущак-Єфіменко Л. М. Кібернетична модель інноваційного процесу / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 86-88.
107. Ганущак-Єфіменко Л. М. Концепція управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 95-101.
108. Геселева Н. В. Механізми модернізації і технологічного розвитку економіки України / Н. В. Геселева // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 64-72.
109. Григорьев С. В. Новая технология изготовления твердосплавных режущих пластин для сборного режущего инструмента / С. В. Григорьев // Мир техники и технологий. – 2011. – № 1. – С. 48-49.
110. Дащенко А. Проблемы коммерциализации результатов научных исследований / А. Дащенко, Н. Сурьянинов // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 17.
111. Диленко В. А. Экономико-математический анализ влияния НТП на оптимальный выбор направлений развития производственных фондов предприятия / В. А. Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 201-209.
112. Жарінова А. Г. Концепція управління комерціалізацією інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 17-29.
113. Жарінова А. Г. Методологічний підхід до управління формуванням інтелектуального капіталу підприємства / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 4-10.
114. Жарінова А. Г. Організаційно-економічні засади формування інтелектуального капіталу в економіці знань / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 8-13.
115. Жарінова А. Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 5-15.
116. Журило В. В. Інтегрований підхід до моделювання поведінки споживачів на українському ринку високих технологій / В. В. Журило // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 38-44.
117. Загдай О. Запорізькі двигуни заощадять понад мільярд кубометрів газу / О. Загдай // Діловий вісник. – 2011. – № 7. – С. 23.
118. Зайка В. Єдність винаходу – необхідна й достатня вимога для забезпечення оптимальної можливості встановлення факту його використання / В. Зайка, Г. Кабанцев // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 12. – С. 44-54.
119. Ищенко А. А. Восстановление герметичности трубопроводов с применением металлополимерных материалов / А. А. Ищенко // Мир техники и технологий. – 2011. – № 12. – С. 54-56.
120. Каплун В. В. Smart Grid як інноваційна платформа розвитку електроенергетичних систем / В. В. Каплун, В. В. Козирський // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 5. – С. 13-18.
121. Карась В. Био-мазут – альтернатива нефти / В. Карась // Діловий вісник. – 2011. – № 6. – С. 15.
122. Кирошка В. В. Взаимодействие наночастиц магнетита с культурой альвеолярных макрофагов при разных концентрациях белка / В. В. Кирошка, И. И. Самченко, В. М. Надутов [та ін.] // Наука та інновації. – 2011. – № 6. – С. 44-49.
123. Клапкив М. Д. Применение плазмоэлектролитного оксидирования для защиты легких сплавов / М. Д. Клапкив, Посувайло В. М. // Мир техники и технологий. – 2011. – № 5. – С. 54-55.
124. Коваленко С. П. Подготовка кромок под сварку при использовании автоматической плазменной технологии / С. П. Коваленко, Ю. Н. Крапивный // Мир техники и технологий. – 2011. – № 2. – С. 41.
125. Ковтун Ю. І. Машиновикористання та система управління залежно від технолого-економічних рівнів господарств / Ю. І. Ковтун, О. О. Красноруцький, М. С. Ковтун-Грабовська // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 79-82.
126. Колосов О. Пропозиції щодо підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяльності в технічних університетах (10 кроків) / О. Колосов // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 6. – С. 47-55.
127. Комаров В. Винахідництво у роки Великої Вітчизняної війни / В. Комаров // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 5. – С. 20-28.
128. Копецкая Н. Inno Enterprise: первые итоги / Н. Копецкая // Діловий вісник. – 2011. – № 2. – С. 6.
129. Копецька-Деньга Н. Загальноєвропейська модель роботи з відходами й очищення води на українській землі / Н. Копецька-Деньга // Діловий вісник. – 2011. – № 12. – С. 7.
130. Корсак К. Нооекономіка (4-а хвиля) – шлях сталого розвитку людства у ХХІ століття / К. Корсак // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 20-23.
131. Кравченко В. Использование атомной энергетической установки в нефтедобыче / В. Кравченко, В. Дубковский // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 60-62.
132. Кузьмін О. Є. Концептуальні засади управління інтелектуальним капіталом підприємства / О. Є. Кузьмін, О. А. Ліпич // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 137-144.
133. Курило Л. І. Інтелектуальна праця як фактор людського розвитку / Л. І. Курило, Т. П. Павлоцька // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 127-132.
134. Куріс Ю. В. Науково-технічні аспекти світового раціонального використання біогазів / Ю. В. Куріс, Н. В. Семененко // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 3. – С. 40-50.
135. Кучеренко О. Інтелектуальна власність у сфері нанотехнологій / О. Кучеренко // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 4. – С. 29-34.
136. Кучеров О. П. Економічне оцінювання інформаційної реальності в енергозабезпеченні України / О. П. Кучеров, Я. Є. Паздрій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 307-313.
137. Литвин А. Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій / А. Є. Литвин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 300-307.
138. Литвин А. Є. Формування стратегій ТНК у галузі інформаційних технологій / А. Є. Литвин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 265-272.
139. Литвиненко С. Л. Економіко-організаційні засади використання інформаційних систем „SOLIDWORKS” у роботі чартерних вантажних авіаперевізників України / С. Л. Литвиненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 269-275.
140. Лісовенко С. А. Метод комплексного оцінювання конкурентоспроможності підприємства у виробництві високотехнологічної продукції / С. А. Лісовенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 157-163.
141. Ляхно М. І. Загальні методичні підходи до прогнозування науково-технічного прогресу (НТП) / М. І. Ляхно // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 82-87.
142. Ляхно М. І. Методичні підходи щодо оцінки ефективності впливу науково-технічного прогресу на рівень використання основних факторів виробництва / М. І. Ляхно // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 69-73.
143. Ляшенко О. І. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу / О. І. Ляшенко, С. В. Хомич // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 192-198.
144. Мазур А. А. Роль государства в объединении инновационного потенциала украинской науки и промышленности / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 47-51.
145. Маслов О. Технико-экономические задачи эффективного контроля безопасности АЭС / О. Маслов, В. Мокрицкий // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 70-74.
146. Нагорний В. П. Новітні свердловинні геотехнології освоєння корисних копалин / В. П. Нагорний, В. В. Кулик, С. Т. Звольський [та ін.] // Наука та інновації. – 2011. – № 3. – С. 39-44.
147. Нестеренко С. Инновационные технологии трудоустройства студентов и выпускников ОНПУ / С. Нестеренко, А. Павлов // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 44-47.
148. Никитин Е. Е. Оперативный контроль и анализ эффективности использования природного газа на промышленном предприятии / Е. Е. Никитин // Энерготехнологии и ресурсо-сбережение. – 2011. – № 1. – С. 17-27.
149. Новости науки и техники // Наука та інновації. – 2011. – № 3. – С. 70-75.
150. Петрушин В. Разработка энергосберегающих общепромышленных и высокоэффективных регулируемых асинхронных электродвигателей / В. Петрушин // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 69.
151. Письменна О. Б. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку уранодобувного регіону / О. Б. Письменна // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 192-199.
152. Підсумки конкурсу «Винахід – 2010» // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 23-40.
153. Попович А. С. Проблемы, которые необходимо решить в новой редакции Закона Украины „О научной и научно-технической деятельности” / А. С. Попович // Наука та інновації. – 2011. – № 6. – С. 86-90.
154. Прохоров И. Ю. Твердые катионные электролиты и метаноловая энергетика / И. Ю. Прохоров, Г. Я. Акимов, О. И. Радионова // Наука та інновації. – 2011. – № 6. – С. 17-32.
155. Прочан А. О. Потенціал впливу інформаційних технологій при організації надання туристичних послуг / А. О. Прочан // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 8. – С. 140-143.
156. Радіонова І. Ф. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ / І. Ф. Радіонова, В. І. Усик // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 56-66.
157. Рибкін В. В. Дослідження експлуатаційної стійкості залізобетонних шпал та основні технологічні прийоми її покращення / В. В. Рибкін, В. В. Коваленко, Ю. Л. Заяць [та ін.] // Будівництво України. – 2011. – № 4. – С. 19-23.
158. Романовський О. О. Роль моделі „потрійної спіралі” Г. Іцковіца і підприємницьких ВНЗ у розвитку інновацій / О. О. Романовський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 32-43.
159. Семенюк В. Новая техника для инновационных технологий / В. Семенюк // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 14-16.
160. Слободян З. В. Новые ингибиторы для защиты металлов от коррозии / З. В. Слободян // Мир техники и технологий. – 2011. – № 6. – С. 49-50.
161. Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 205-211.
162. Стефаненко-Шупик А. П. Актуалізація інноваційного потенціалу виробничо-економічних систем методами функціонально- й ціннісно орієнтованого управління / А. П. Стефаненко-Шупик, О. В. Гребенюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 46-51.
163. Турило А. М. Теоретико-методичні підходи до визначення складових інтелектуального капіталу підприємства та їх змісту / А. М. Турило, О. В. Корнух // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 168-178.
164. Федулова Л. Науково-технологічний та інноваційний процес в Україні: тенденції в кризових ситуаціях / Л. Федулова // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 24-27.
165. Федулова Л. І. Організаційно-інституційні передумови формування технологічних кластерів як точок росту економіки України / Л. І. Федулова // Наука та інновації. – 2011. – № 2. – С. 25-34.
166. Фролова З. В. Развитие трансфера технологий в области технико- и финансовоемких производств Украины / З. В. Фролова, Т. Г. Логутова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 26-31.
167. Хмеловський Т. Г. Інформаційна технологія багатокритеріальної оптимізації в економіці / Т. Г. Хмеловський // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 294-298.
168. Чекман І. С. „Зелені” нанотехнології й нанопродукти: досягнення та перспективи досліджень / І. С. Чекман // Наука та інновації. – 2011. – № 1. – С. 26-32.
169. Шаховська Н. Б. Методи опрацювання даних про клієнта з використанням інтелектуального агента визначення структури джерела даних / Н. Б. Шаховська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 338-346.
170. Шматов А. А. Упрочнение режущего стального инструмента технологически эффективными методами / А. А. Шматов // Мир техники и технологий. – 2011. – № 11. – С. 46-48.
171. Шокин Ю. Инновационное развитие и коммерциализация технологий: создание эфективно работающих механизмов коммерциализации технологий из разных областей знаний / Ю. И. Шокин, Б. Ю. Гришняков // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 88-93.
172. Щербак В. Г. Особливості інноваційного використання інтелектуального капіталу / В. Г. Щербак, В. М. Щербак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 72-74.
173. Юрченко Ю. О. Інтелектуальний капітал як об’єкт стратегічного управління / Ю. О. Юрченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 225-231.
174. Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій / А. Янчев // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 50-52.

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ

175. Бабенко І. Експортний потенціал біотехнологічних культур / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2011. – № 8. – С. 14.
176. Бабенко І. Як підвищити енергоефективність? / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2011. – № 6. – С. 10.
177. Балашова Р. І. Особливості методу інноваційного планування туристичної діяльності / Р. І. Балашова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – С. 88-93.
178. Баутин В. М. Инновационная роль аграрных вузов в развитии АПК / В. М. Баутин // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 162-166.
179. Белялов Т. Е. Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств легкої промисловості / Т. Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 219-226.
180. Білоусько Я. К. Дослідження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрної сфери / Я. К. Білоусько, В. Л. Товстопят // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 182-184.
181. Божидарнік Т. В. Кластерний підхід як потужний інструмент стимулювання розвитку сільського господарства / Т. В. Божидарнік // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 133-138.
182. Божкова В. В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств / В. В. Божкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 48-53.
183. Бондаренко М. П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України / М. П. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 66-73.
184. Бредун Н. В. Стратегічне планування інноваційного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні / Н. В. Бредун // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 118-125.
185. Буркинський Б. Науково-навчально-виробничі комплекси в інноваційному розвитку промисловості та комерціалізації результатів наукових досліджень / Б. Буркинський, С. Філіпова // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 8-10.
186. Бурлака В. Г. Базовые инновации технологического прорыва в энергетике / В. Г. Бурлака // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 11-12. – С. 42-44.
187. Бурлака В. Г. Ефективність інноваційного механізму в модернізації нафтового сектору України / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 116-124.
188. Бурлака В. Г. Структурні складові технологічної конкурентоспроможності промисловості України в умовах світової фінансової кризи / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 68-74.
189. Варламова М. Л. Інвестиційно-інноваційна діяльність на підприємствах переробної галузі як фактор конкурентоспроможності регіону / М. Л. Варламова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 62-65.
190. Васютинська Ю. О. Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості / Ю. О. Васютинська, Н. Л. Кузьмінська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 97-105.
191. Ватаманюк-Зелінська У. З. Розвиток промислових галузей за рахунок підтримки високотехнологічних виробництв у підприємницькому секторі економіки / У. З. Ватаманюк-Зелінська // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 17-21.
192. Витвицька О. Д. Формування стратегії інноваційного розвитку аграрних підприємств / О. Д. Витвицька // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 132-138.
193. Вороновська М. М. Формування системи стимулів і мотивів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / М. М. Вороновська // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 89-95.
194. Галюк І. Б. Можливості розвитку нафтогазової галузі на інноваційних засадах технологічної орієнтації / І. Б. Галюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 122-125.
195. Ганначенко С. Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві / С. Л. Ганначенко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 99-103.
196. Гращенко І. С. Інноваційні фактори розвитку та активізації діяльності підприємств сфери послуг / І. С. Гращенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 9. – С. 22-26.
197. Гусев В. А. Размышления о перспективах инновационного развития украинской промышленности / В. А. Гусев // Мир техники и технологий. – 2011. – № 2. – С. 18-19.
198. Давидова О. Г. Особливості інноваційних процесів у сфері рекреаційних послуг / О. Г. Давидова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 92-95.
199. Демченко Т. С. Управління інвестиційними ризиками інноваційних проектів в агроформуваннях / Т. С. Демченко // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 138-145.
200. Дюгованець О. М. Розвиток посівної стадії фінансування інноваційних підприємств в Україні / О. М. Дюгованець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 3. – С. 102-109.
201. Ігнатьєва Т. Г. Виробництво і споживання біодизеля в аграрних підприємствах України / Т. Г. Ігнатьєва // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 32-39.
202. Кириченко О. А. Концептуальні засади формування і реалізації національних аграрних інноваційних програм / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 93-103.
203. Коваль О. В. Ключевые факторы инновационной деятельности и специфика управления технологическими инновациям на предпритиях авиационной и ракетно-космической отрасли / О. В. Коваль // Наука та інновації. – 2011. – № 4. – С. 94-98.
204. Кравчук Г. Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій – важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи / Г. Т. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 181-186.
205. Крисанов Д. Ф. Інноваційний потенціал підприємств харчової промисловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 124-130.
206. Кулаєць М. М. Інноваційна діяльність в аграрній сфері / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, П. А. Лайко, О. Д. Витвицька // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 100-107.
207. Кулаєць М. М. Інноваційне сприяння у забезпеченні продовольчої безпеки / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, О. Д. Витвицька, В. М. Просянік // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 111-117.
208. Кучеренко Р. А. Проблеми розвитку переробних підприємств плодовоовочевої консервної галузі Черкаської області на інноваційно-інвестиційних засадах / Р. А. Кучеренко // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 11-12. – С. 54-57.
209. Кучеренко С. Запровадження інноваційної технології вирощування соняшнику в аграрних підприємствах регіону / С. Кучеренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 181-185.
210. Лавров Р. В. Інноваційно-фінансові технології у банківській діяльності: сутність, проблеми і можливості розвитку / Р. В. Лавров // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 221-229.
211. Левченко О. М. Напрями впровадження процесу трансферу освітньо-професійних знань у сферу вищої освіти в умовах інноваційного розвитку економіки / О. М. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 7. – С. 116-119.
212. Лісовська Л. С. Забезпечення якості у продуктових інноваціях підприємства / Л. С. Лісовська, Л. В. Іванець // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11. – С. 145-151.
213. Луданов К. І. Новий спосіб перетворення енергії – основа водневої теплоенергетики / К. І. Луданов // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 2. – С. 55-58.
214. Маджара О. В. Сучасні тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Закарпатської області / О. В. Маджара // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 6. – С. 202-206.
215. Мазнєв Г. Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 130-136.
216. Мазнєв Г. Є. Економічна ефективність інноваційних техніко-технологічних рішень в аграрному виробництві / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 118-127.
217. Мамчур В. А. Розвиток інститутів інфраструктури ринку інновацій в аграрній сфері / В. А. Мамчур // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 114-118.
218. Марчук Л. П. Пріоритети розвитку вищої освіти в умовах формуваня інноваційної економіки / Л. П. Марчук // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 127-133.
219. Мусіна Л. А. Сучасний інструментарій та світова практика стратегічного планування розвитку і впровадження енергоефективних технологій / Л. А. Мусіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 184-191.
220. Мягких І. М. Кластерна форма організації – дієвий засіб підвищення ефективності виробництва / І. М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 104-107.
221. Нездойминога О. О. Розвиток процесів інвестиційно-інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості / О. О. Нездойминога // Легка промисловість. – 2011. – № 2. – С. 51-52.
222. Павленчик Н. Ф. Стимулювання інноваційної функції ринку сільськогосподарської продукції на стадії виробництва / Н. Ф. Павленчик // Економіка АПК. – 2011. – № 8. – С. 37-42.
223. Патон Б. Сварка и родственные технологии в медицине / Б. Патон // Діловий вісник. – 2011. – № 12. – С. 13-16.
224. Підлісецький Г. М. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства / Г. М. Підлісецький, П. А. Денисенко // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 75-79.
225. Полінський О. М. Ідентифікація та оцінка економічних ризиків інноваційної діяльності в машинобудуванні / О. М. Полінський // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 80-88.
226. Поліщук О. О. Інвестиції як фактор інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / О. О. Поліщук // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 148-151.
227. Прокопенко О. В. Типи споживчого вибору в маркетингу екологічних інновацій / О. В. Прокопенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – С. 109-116.
228. Рибаченко О. М. Інноваційні підходи щодо розвитку цукробурякової галузі / О. М. Рибаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 103-108.
229. Саліхова О. Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України / О. Саліхова // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 28-32.
230. Саліхова О. Передові промислові технології: питання дефініції та класикації / О. Саліхова // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 26-30.
231. Сидора Т. Ю. Аналіз прибуткової інноваційної діяльності промислового підприємства в умовах циклічних економічних процесів / Т. Ю. Сидора, О. Г. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 329-337.
232. Сімченко Н. О. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі / Н. О. Сімченко, Ю. В. Лазар // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1. – С. 94-100.
233. Сіренко Н. М. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н. М. Сіренко, І. М. Синявська // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 128-132.
234. Сухіна О. Теоретико-методологічні підходи до удосконалення податкової, інноваційної та екологічної політики у сфері надрокористування / О. Сухіна // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 61-64.
235. Тивончук С. О. Форсайт як методологія прогнозування інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / С. О. Тивончук, О. Г. Шпикуляк, О. В. Шанін // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 125-133.
236. Хижнякова Н. О. Система інструментів екологічної політики у сфері поводження з хімічними засобами захисту рослин / Н. О. Хижнякова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 187-194.
237. Шпикуляк О. Г. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності та формування інтелектуального капіталу в аграрній сфері / О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило, С. М. Удовиченко // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 104-111.
238. Шубравська О. В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2011. – № 5. – С. 161-166.
239. Янковець Т. М. Методичний підхід до визначення рівня розвитку інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості / Т. М. Янковець // Легка промисловість. – 2011. – № 1. – С. 30-34.

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

240. Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України : (аналіт. матеріали): В 3-х т. / ред. І. Єгоров [та ін.]. – К. : Фенікс, 2011.
241. Кінько Т. Україна – ЄС: спільний інноваційний простір – спільне майбутнє : публіцист. нарис / Т. Кінько . – К. : Т. А. Кінько, 2010. – 87 с.

242. Арутюнян С. Г. Инновационная экономика – будущее республики Армения в ХХІ веке / С. Г. Арутюнян, Р. М. Асатрян // Наука та інновації. – 2011. – № 6. – С. 82-85.
243. Асланзаде И. Некоторые аспекты инновационных процессов в промышленности Азербайджана / И. Асланзаде // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 31-32.
244. Бабенко І. Поляки пропонують нашим виробникам м’яса свої технології / І. Бабенко // Діловий вісник. – 2011. – № 12. – С. 8.
245. Бортницький В. США і Японія: еволюція національних інноваційних систем та їхня роль у процесі економічного зростання / В. Бортницький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 70-85.
246. Гайдуцький І. П. Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні / І. П. Гайдуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 47-62.
247. Гвоздю С. Ю. Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств / С. Ю. Гвоздю // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 67-74.
248. Голуб Г. А. Досвід виробництва і використання біогазу в Польщі / Г. А. Голуб, С. В. Лук’янець // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 157-160.
249. Гусак О. Ю. Механізми інноваційного фінансування для посткризової світової економіки / О. Ю. Гусак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 70-76.
250. Жукович І. А. Табло інноваційного союзу – основний інструмент інноваційної політики Європейського Співтовариства / І. А. Жукович, Ю. О. Рижкова // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 82-87.
251. Захарець Д. Про інноваційний бізнес та патентну систему США / Д. Захарець // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 3. – С. 58-61.
252. Інноваційна Росія – 2020 // Наука та інновації. – 2011. – № 2. – С. 77-80.
253. Калетнік Г. М. Державні методи стимулювання виробництва та споживання біоетанолу у Франції / Г. М. Калетнік, Н. В. Пришляк // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 172-175.
254. Кончин В. І. Перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги та імперативи технологічних і ціннісних зрушень в світовому господарстві / В. І. Кончин // Вісник (Київський інститут бізнесу та технологій). – 2011. – № 2. – С. 30-43.
255. Марковський О. І. Кластеризація інноваційної активності країн – членів ЄС / О. І. Марковський // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 11-12. – С. 16-19.
256. Міжнародний симпозіум з інноваційної політики та законодавства в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення // Наука та інновації. – 2011. – № 5. – С. 96-99.
257. Наумовец А. Г. От фундаментальных исследований к инновациям: опыт Великобритании / А. Г. Наумовец // Наука та інновації. – 2011. – № 2. – С. 54-64.
258. Охота В. І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності / В. І. Охота // Економічний часопис - ХХІ. – 2011. – № 1-2. – С. 44-47.
259. Підвисоцький Я. В. Інноваційна складова сучасних міжнародних фінансових інструментів / Я. В. Підвисоцький // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4. – С. 32-38.
260. Рязанова Н. Можливі напрямки використання зарубіжного досвіду трансферу технологій об’єктів інтелектуальної власності / Н. Рязанова // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2. – С. 26-30.
261. Саліхова О. Досвід Франції та Німеччини із створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв / О. Саліхова // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 67-70.
262. Соловьев В. П. Итоги ХVI международной научно-практической конференции „Проблемы и перспективы инновационного развития экономики” / В. П. Соловьев // Наука та інновації. – 2011. – № 6. – С. 74-76.
263. Сопко В. В. Інноваційний статус міжнародної конкурентоспроможності регіонів Європейського Союзу / В. В. Сопко, С. В. Андрос // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 173-178.
264. Таипов Т. А. Инновационное развитие сельского хозяйства Казахстана / Т. А. Таипов // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 159-164.
265. Токар В. В. Мобілізаційно-інноваційна модель розвитку КНР / В. В. Токар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 52-55.
266. Федулова Л. І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л. І. Федулова, В. К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 75-89.
267. Федулова Л. Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні / Л. Федулова // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 44-48.
268. Хоменко О. В. Інноваційна конкурентоспроможність країн / О. В. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8. – С. 100-105.
269. Шнипко О. С. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності країни (компаративне співвіднесення США та України) / О. С. Шнипко // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 3-14.
270. Шовкун І. Фінансове забезпечення науково-технічного співробітництва України з Республікою Білорусь / І. Шовкун // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 71-76.
271. Яворський М. С. ІІ міжнародна науково-практична конференція „Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки” / М. С. Яворський, Л. М. Кулик // Наука та інновації. – 2011. – № 1. – С. 74-76.
272. Яворський М. С. Українсько-польська транскордонна співпраця у сфері підтримки інновацій та енергозбереження / М. С. Яворський // Наука та інновації. – 2011. – № 2. – С. 73-76.

Шановний читачу!

Інформація про проблеми науково-технологічного розвитку України може бути доповнена електронними публікаціями, які представлені на веб-сайтах періодичних видань:

www.intelvlas.com.ua „Інтелектуальна власність”
www.nauka-tehnika.com.ua „Наука и техника”
www.mtt.com.ua „Мир техники и технологий”
www.jet.com.ua „Восточно-Европейский журнал
передовых технологий”
www.nas.gov.ua/sсinn „Наука та інновації”
www.i-r.ru „Изобретатель и рационализатор”
www.vir.ukrsmb.info „Винахідник і раціоналізатор”

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка