Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

Кластери в економіці України. Бібліографічний списокДо кластеру входять підприємства, які розташовані у межах певного регіону і мають тісні технологічні і виробничі зв'язки, є постачальниками і споживачами продукції один одного. Кластери є ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зростання регіонів.

Даний бібліографічний список відображає літературу, яка висвітлює теоретичні аспекти створення і діяльності кластерів, практику організації виробництва на    кластерній основі в різних галузях економіки, зарубіжний досвід їх функціонування.

До нього включені офіційні документи, монографії, навчальні і довідкові видання, статті з наукових збірників та періодики.

Список складається з трьох розділів:

-  Кластери в інноваційній моделі економіки

- Кластери в галузях виробництва товарів і послуг

- Зарубіжний досвід організації кластерів

Список розрахований на науковців, управлінців, економістів, підприємців, студентів, бібліотечних працівників, усіх, кого цікавлять проблеми кластерної організації виробництва товарів та надання послуг. 

Упоряд: Синенько Г. С. -  бібліотекар I категорії відділу економіко-виробничої літератури

            Лавришин М. М. -  бібліотекар відділу

Кластери в інноваційній моделі економіки

Анненкова О. В. Механізм державної підтримки інноваційних кластерів / О. В. Анненкова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. VI, т. 2. / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 108-112.

Олійник А. Д. Методологічні основи формування інноваційних кластерних структур / А. Д. Олійник // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. V, т. 1. / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 170-178.

Організація виробництва за кластерною моделлю : навч. посіб. / І. Ткачук, С. Кропельницька, А. Петруняк. - Івано-Франківськ : Плай, 2009. - 278 с.

Управління фінансами нових виробничих систем: теорія, методологія, практика : монографія / І. Ткачук, С. Кропельницька. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2009. - 262 с.

Асаул А. Кластер - это способ самоорганизации сообщества для выживания в условиях бескомпромиссной международной конкуренции / А. Асаул // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 60-61.

Баранов І. В. Вплив кластерної моделі організації економіки на розвиток інноваційної діяльності підприємств / І. В. Баранов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 92-96.

Белякова Н. Роль торгово-промислової палати України у вивченні та поширенні передового досвіду, а також практичному впровадженні кластерних і мережевих структур є незаперечною / Н. Белякова // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 64-67.

Білоус Г. Інноваційні кластери допомагають подолати кризу / Г. Білоус // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 56.

Бороненко В. Изучение роли кластеров в повышении конкурентоспособности региона / В. Бороненко // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 50-51.

Великий Ю. В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем / Ю. В. Великий // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - № 3. - С. 13-16.

Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 27-30.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Кластери підприємств як продукт  реалізації інтеграційних проектів / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 10. - С. 42-48.

Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці - тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена... / В. Геєць // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 10-11.

Горблюк Р. В. Кластери: теоретичне підґрунтя та перспективи розвитку // Р. В. Горблюк // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 222-229.

Гощинський А. Віртуальні кластери як об'єкти інтегрованого маркетингового управління / А. Гощинський // Маркетинг в Україні. - 2009. - № 2. - С. 47-50.

Дейнека О. І. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних територій / О. І. Дейнека, В. В. Демченко // Регіональна економіка. - 2008. - № 2. - С. 276-279.

Діденко О. А. Розвиток кластерних систем як засіб конкурентоспроможності національної економіки / О. А. Діденко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 1. - С. 37-42.

Єрмакова О. Методика оцінки ефективності кластерів як каталізаторів експортного потенціалу регіону / О. Єрмакова // Економіст. - 2009. - № 10. - С. 35-38.

Зобов А. Инновационные кластеры: системный подход / А. Зобов // Маркетинг. - 2011. - № 3. - С. 14-21.

Ковалевська О. С. Застосування тендерного методу для аналізу діяльності економічного кластера / О. С. Ковалевська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2009. - № 12. - С. 49-52.

Ковальова Ю. М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів / Ю. М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 179-187.

Козырь Б. Повышение конкурентоспособности Николаевского региона на платформе кластерных систем / Б. Козырь, Н. Фатеев // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 23-25.

Корецький Б. М. Домінантні напрямки управління конкурентоспроможністю регіону на основі кластеризації його економіки / Б. М. Корецький, А. Б. Клиновський // Формування ринкових відносин. - 2008. - № 9. - С. 124-127.

Косач І. А. Функціонування кластерів в умовах сучасних економічних відносин / І. А. Косач // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 1. - С. 125-128.

Кузьмін О. Кластери як чинник економічного розвитку  підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жеруха // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 14-23.

Кулик Р. О. Основні економічні механізми формування синергетичного ефекту в кластерних структурах / Р. О. Кулик // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 35-41.

Кулик Р. О. Особливості формування кластерних структур / Р.  О. Кулик // Економіка АПК. - 2008. - № 9. - С. 68-71.

Куртева Т. Непростой опыт организации кластеров / Т. Куртева // Діловий вісник. - 2009. - № 10. - С. 10-12.

Кухарська Н. О. Перспективні напрямки формування кластерів у системі соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Одеського регіону) / Н. О. Кухарська // Регіональна економіка. - 2011. - № 1. - С. 14-22.

Малий М. Якщо зацікавлених людей об'єднує спільна мета, то можна подолати будь-які перешкоди / М. Малий // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 14-15.

Мартиняк І. О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні / І. О. Мартиняк // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С. 54-62.

Матюха В. В. Комплексна оцінка економічної ефективності функціонування кластерних структур / В. В. Матюха // Будівництво України. - 2008. - № 6. - С. 5-7.

Окландер І. Кластерний аналіз інноваційно-активних підприємств Одеської області / І. Окландер // Економіст. - 2010. - № 1. - С. 41-46.

Онишко Св. В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі / Св. В. Онишко, С. В. Онишко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 11. - С. 55-61.

Прайс В. Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині / В. Прайс // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 24-26.

Рибчинська Л. Кластерним технологіям об'єднання підприємств в Україні - 10 років / Л. Рибчинська // Економіст. - 2008. - № 4. - С. 64-65.

Рибчинська Л. Концептуальні підходи до формування кластерів на Хмельниччині / Л. Рибчинська // Економіст. - 2008. - № 10. -  С. 44-46.

Сілін Р. Кластери: погляд громадськості... / Р. Сілін // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 36-39.

Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 31-35.

Федулова Л. І. Організаційно-інституційні передумови формування технологічних кластерів як точок росту економіки України / Л. І. Федулова // Наука та інновації. - 2011. - № 2. - С. 25-34.

Хоменко О. Національні інноваційні кластери як механізм забезпечення реалізації пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в Україні / О. Хоменко // Інтелектуальна власність. - 2009. - № 6. - С. 4-8.

Шкурін Г. Т. Кластерний принцип соціально-економічних відносин у підвищенні рівня життя сільського населення / Г. Т. Шкурін // Економіка АПК. - 2008. - № 2. - С. 124-129.

Щербак А. Деякі нотатки щодо кластерів / А. Щербак // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 43.

Кластери в галузях виробництва товарів і послуг

Анненкова О. В. Формування промислових кластерів як інструмент структурної перебудови економіки України / О. В.    Анненкова, Є. В. Пономаренко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. V, т. 1. / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 108-112.       

Іщенко О. В. Кластеризація як фактор формування сучасного ринку картоплі в Україні / О. В. Іщенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентноспроможного сільського господарства України / відп. ред. О. О. Беляєв. - К., 2009. - С. 319-325.

Кластер народних художніх промислів „Сузір'я" : (альбом) / авт.- упоряд. Б. Губаль. - Івано-Франківськ : [б. в. ], 2008. - 134 с. : фото.

Колбасін Є. С. Кластеризація автомобільної продукції за її технічним рівнем на ринку / Є. С. Колбасін // Моделювання регіональної економіки : [зб. наук. праць]. № 2 (16) / гол. ред. І. С. Благун. - Івано-Франківськ : [Плай], 2010. - С. 290-298.

Ліжникарство [Образотворчий матеріал] : кластер „Ліжникарство та інші художні промисли" / І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ : [б. в.], [2008]. - 14 с. : фото.

Ткачук І. Кластер народних художніх промислів „Сузір'я": методика, коментарі, поради / І. Ткачук, С. Кропельницька, А. Петруняк. - Івано-Франківськ :  Тіповіт, 2009. - 272 с.

Улько Є. М. Кластеризація та особливості типу ринкової структури регіонального виробництва молока в сільсько-господарських підприємствах / Є. М. Улько // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. : Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентноспроможного сільського господарства України / відп. ред. О. О. Беляєв. - К., 2009. - С. 574-586.

Бакум В. В. Методологія розробки агропромислових кластерних утворень регіону / В. В. Бакум // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С. 38-44.

Баннова І. Підготовка кадрів для швейної промисловості - одне з головних завдань швейного кластера сьогодні / І. Баннова // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 16-17.

Басюк Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам'янця-Подільського / Д. Басюк // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 40-42.

Бєсєдін М. О. Кластерна організація та управління агропромисловим виробництвом / М. О. Бєсєдін, Г. Є. Бєсєдіна // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 9-14.

Ганущак-Єфіменко Л. М. Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 151-158.

Главацька В. В. Кластеризація як напрям стратегічного розвитку сільського (зеленого) туризму / В. В. Главацька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. VI, т. 1. / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 11-16.

Гнатюк Н. Кластери зеленого туризму об'єднують людей та регіони / Н. Гнатюк // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 18-19.

Гончаров Ю. В. Обґрунтування побудови кластерної моделі підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості України / Ю. В. Гончаров, Т. І. Марченко // Легка промисловість. - 2010. - № 4. - С. 21-24.

Гришова І. Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І. Ю. Гришова, А. Ю. Присяжнюк // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 142-146.

Іванько А. В. Методичні підходи з організації агропромислового виробництва на кластерній основі / А. В. Іванько // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С. 26-31.

Іванько А. В. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу / А. В. Іванько // Економіка АПК. - 2009. - № 4. - С. 32-37.

Камінська В. В. Формування локального інформаційного кластера на виробництві та переробці молока / В. В. Камінська // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 95-101.

Карасев А. Кластерный анализ и сегментирование рынка услуг сотовой святи / А. Карасев // Маркетинг. - 2009. - № 2. - С. 103-115.

Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України. - 2010. - № 12. - С. 28-37.

Ковальова Ю. М. Співпраця банків, страхових компаній і пенсійних фондів у рамках фінансового кластера / Ю. М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 9. - С. 166-172.

Колесов С. В. Кластерна модель розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування / С. В. Колесов // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 100-108.

Крисанов Д. Кластеризація економічної діяльності та обслуговування як інструмент сталого розвитку сільських територій / Д. Крисанов, Л. Удова // Економіка України. - 2009. - № 10. - С. 69-75.

Кропельницька С. О. Особливості формування фінансових відносин у кластері народних художніх промислів / С. О. Кропельницька // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. - С. 51-58.

Кропивко М. Ф. Кластерний підхід до управління сільським розвитком / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 55-58.

Кропивко М. Ф. Концептуальний підхід до кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 3-13.

Кропивко М. Ф. Особливості формування регіональних агропромислових кластерів / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 7-15.

Мікула Н. А. Транспортні кластери / Н. А. Мікула, О. І. Пастернак // Регіональна економіка. - 2009. - № 2. - С. 228-229.

Паливода О. М. Перспективи розвитку льонарства України на основі формування територіально-виробничих кластерів / О. М. Паливода // Легка промисловість. - 2009. - № 4. - С. 29-31.

Пастернак О. І. Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров'я / О. І. Пастернак, Р. В. Горблюк //  Регіональна економіка. - 2010. - № 4. - С. 184-190.

Патон Б. Е. Инновационный кластер „Бархатный путь" и научно-технический прорыв Украины на мировой рынок строительства скоростных железных дорог / Б. Е. Патон, М. Д. Костюк, С. И. Кучук-Яценко [и др.] // Наука та інновації. - 2010. - № 2. - С. 69-86.

Саблук П. Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П. Т. Саблук, М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. - 2010. - № 1. - С. 3-12.

Сафонов Ю. М. Кластерна політика регулювання сировинного комплексу текстильної промисловості України / Ю. М. Сафонов // Легка промисловість. - 2011. - № 1. - С. 35-36.

Семцов В. М. Теоретико-прикладне трактування ролі фактора кластерної організації в аграрному секторі України / В. М. Семцов // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 166-172.

Соломонко Д. О. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу / Д. О. Соломонко // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 60-66.

Юшин С. О. Методичний аспект кластерного управління розвитком аграрного сектору / С. О. Юшин, В. П. Павлик, М. А. Брусенко // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 128-132.

Зарубіжний досвід організації кластерів

Бакушевич І. Маркетингова концепція формування транскордонного кластера здорового життя / І. Бакушевич, Н. Блажевич, Д. Бакушевич // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 2. - С. 49-55.

Бакушевич І. Міжнародна науково-практична конференція „Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів", Тернопіль / І. Бакушевич // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 72.

Внукова Н. М. Особливості формування транскордонних банківських кластерів / Н. М. Внукова // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Вип. 7, т. 1. / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 20-26.

Глушаниця Р. В. Кластерний принцип формування міжнародних стратегічних альянсів / Р. В. Глушаниця // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 3. - С. 38-43.

Демченко В. В. Особливості формування транскордонних кластерів / В. В. Демченко // Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 179-186.

Мельник Т. Експортні стратегії України: позиціонування у глобалізованому торговельному просторі / Т. Мельник // Економіст. - 2009. - № 12. - С. 56-59.

 Мікула Н. А. Міжнародна науково-практична конференція „Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів", Львів / Н. А. Мікула  // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 70-71.

Підвисоцький В. Г. Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку / В. Г. Підвисоцький, Т. В. Палпу // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 4. - С. 28-35.

Романова Е. Региональные кластеры и конкурентная экономика (на примере Германии) / Е. Романова // Современная Европа. - 2008. - № 2. - С. 90-104.

Сандулова Т. Международная конференция по кластерам - в Севастополе / Т. Сандулова // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 68-69. 

Сомова Е. Промышленные кластеры. Зарождение, функционирование и упадок / Е. Сомова // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 4. - С. 117-121.

Оновлено 12-04-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка