Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик 4-й квартал   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у жовтні-грудні 2011 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
    Оскільки бібліотека видає щоквартальні бібліографічні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного покажчика не включена інформація з цих тем.
Покажчик розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:       О. І. Черепович - завідувач відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                       І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:                   Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Архипова Л. Природно-техногенна безпека гідроекосистем : монографія / Л. М. Архипова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 366 с.
В монографії обґрунтовані наукові основи природно-техногенної безпеки гідроекосистем, досліджені просторово-часові закономірності змін кількісної і якісної складової гідроекологічного потенціалу рік Карпатського регіону, ін.
2.    Богуславська А. Комфортно в зоні катастрофи : [м. Калуші, зоні надзв. екол. ситуації] / А. Богуславська // Україна молода. - 2011. - 7-8 жовт. (№ 179-180). - С. 1, 3.
3.    Гончарук І. Щоб не залишились ведмеді лише у Музеї ведмедя : [про Музей ведмедя у с. Манява Богородч. р-ну та екол. пробл. охорони тварин] / І. Гончарук // Високий замок. - 2011. - 17-23 листоп. (№ 213). - С. 16.
4.    Яворський А. Роль Карпатського національного природного парку в умовах соціально-економічного розвитку території / А. Яворський, О. Киселюк і ін. // Екологічний вісник. - 2011. - № 4 (лип.-серп.). - С. 27-28.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

5.    Козак Ф. Устаткування нафтогазового технологічного транспорту : підручник / Ф. В. Козак, Б. В. Долішній, С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 222 с.
У виданні висвітлено будову, технологію, технічні характеристики та обслуговування устаткування нафтогазового технологічного транспорту.
6.    Костишин В. Електробезпека : навч. посіб. / В. С. Костишин, П. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 172 с.
У навчальному посібнику викладено основні терміни та визначення, висвітлені теоретичні відомості про дію електричного струму на людський організм, технічні засоби та засоби захисту від дотику до струмоведучих частин електроустановок.
7.    Курс лекцій з деталей машин та тестові завдання : навч. посіб. / О. І. Вольченко, В. С. Ловейкін, Д. Ю. Журавльов, В. Я. Малик. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 246 с.
Посібник містить необхідну інформацію для вирішення тестових завдань кожного розділу курсу „Деталі машин" та довідковий матеріал.
8.    Яким Р. Науково-практичні основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт та підвищення їх якості і ефективності : монографія / Р. Яким, Ю. Петрина, І. Яким. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 383 с.
Узагальнено науково-практичний досвід і описано основи технології виготовлення тришарошкових бурових доліт. Розкрито специфіку підготовки виробництва, а також конструкторсько-технологічне забезпечення якості і точності виготовлення доліт.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

9.    Леонід Михайлович Гольдштейн (1919-2005) : біобібліогр. покажч. / відп. ред. та авт. ідеї проекту І. В. Козлик. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. - 152 с. : іл.
У біобібліографічний покажчик увійшли матеріали про життя і діяльність доктора медичних наук, професора Івано-Франківського державного медичного інституту.
10.    Домашня аптечка / Благод. фонд „Карітас: Коломийсько-Чернівецький єпархії", Інформ.-консультац. центр домаш. догляду. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 16 с. - (Серія довідників з домашнього догляду).
Буклет подає інформацію про лікувальні засоби природи, лікарські рослини, застосування медикаментів та ін.
11.    Інсульт: профілактика і цілісний догляд / Благодійний фонд „Карітас Коломийсько-Чернівецької Єпархії". - [Б. м. : б. в.], 2011. - 32 с. - (Серія довідників з домашнього догляду).
Видання розповідає про причини інсульту, його ознаки, цілісний догляд на основі концепції Бобата та ін.
12.    Медицина в Івано-Франківську: від лікарні графа д'Есте до Центральної міської клінічної лікарні / уклад. Б. Скаврон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 83 с.
Збірник довідково-інформаційних матеріалів присвячений історії становлення та розвитку Центральної міської клінічної лікарні - закладу, який на сьогодні є головною базою висококваліфікованої медичної допомоги у м. Івано-Франківську.
13.    Палюшок І. Поверни собі здоров'я : нарисна енцикл. з лікув. дієтології з використ. овочів, фруктів і лікар. рослин: творче осмислення та практ. застосув. / І. Палюшок. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 223 с.
Книжка написана народним цілителем на основі життєвих спостережень і вивчення впливу овочів, фруктів і рослин на здоров'я людей, а також їх лікувальних результатів.
14.    Ружицька С. Стрес лікують... вівці : [про відкр. лікувально-анімац. ферми в с. П'ядики Коломийс. р-ну] / С. Ружицька // Експрес. - 2011. - 4-5 жовт. (№ 110). - С. 7.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

15.    Гаврилів Б. Вшанування пам'яті „Руської трійці" (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький) / Б. Гаврилів, І. Миронюк, Ю. Угорчак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 174 с. : іл.
Історико-краєзнавче видання висвітлює матеріали з життя та діяльності членів народознавчого гуртка „Руська трійця" - зачинателів національно-культурного відродження в Галичині, авторів альманаху „Русалка Дністровая" (1837 р.).
16.    Галич і Галицька земля в доісторії і середньовіччі. Проблеми методології : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 4 листоп. 2010 р. / Нац. заповідник „Давній Галич" ; відп. за вип. В. Дідух. - Галич : Давній Галич, 2010. - 192 с.
У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників конференції, яка відбулася в Національному заповіднику „Давній Галич" 4 листопада 2010 року.
17.    Драбчук І. Постаті галицької історії : 20-річчю Незалежності України присвяч. / І. Драбчук. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 175 с.
У книзі розповідається про відомі постаті історії Галичини, які зробили значний внесок у розбудову політичного, духовного життя краю та України.
18.    Когут М. „...Судило нам ся послідовними бути..." : (Антін Могильницький: життя, творчість, вшанування) / М. Когут. - Калуш ; Підгірки, 2011. - 50 с. : іл.
Книга розповідає про життя та творчість українського священика, поета, посла, педагога А. Могильницького (1811-1873), уродженця с. Підгірки Калуського району.
19.    Назарчук Д. Данила Галицького вшанують по-королівськи [на Прикарпатті з нагоди 810-річчя від дня народж.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 19 листоп. (№ 218). - С. 6.
20.    Про відзначення 810-річчя з дня народження першого короля Русі-України Данила Галицького : Постанова Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. - 2011. - 7 жовт. (№ 185.). - С. 13 ; Голос України. - 2011. - 6 жовт. (№ 186). - С. 3.
21.    Середньовічні замки та оборонні споруди Надвірнянщини / упоряд. О. Зварчук. - Надвірна, 2011. - 13 с. : фото.
Буклет подає короткий екскурс у спорудження оборонних споруд Надвірнянського району, зокрема Пнівського та Надвірнянського замків.
22.    Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат : кат. пам'яток історії та культури : у 2-х т. Т. 1 : Кугутяк М. Сакральна спадщина Гуцульщини / М. Кугутяк. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011. - 447 с. : фото.
До першого тому ввійшли пам'ятки сакральної спадщини давнього і середньовічного населення Галицької Гуцульщини, зокрема скельні святилища і ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами. Відображено також християнську монастирську традицію в період середньовіччя і нового часу.
23.    Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат : кат. пам'яток історії та культури : у 2-х т. Т. 2 : Томенчук Б. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи / Б. Томенчук, М. Кугутяк, П. Сіреджук та ін. - Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2011. - 267 с. : фото.
До другого тому включено пам'ятки оборонного характеру - давні городища, середньовічні замки та укріплені двори, які були центрами суспільно-політичного, економічного і культурного життя краю. Досліджено джерела та осередки традиційного солевидобутку. Висвітлено роль і значення давніх транскарпатських, трансєвропейських шляхів.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

24.    Великий син великого народу : кат. книжк. вист. до 145-ліття від дня народж. М. С. Грушевського (1866-1934) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. Н. Джус, В. Джус ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 14 с.
Каталог книжкової виставки охоплює документальні джерела з фондів Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка та Інтернет-ресурси про вченого.
25.    Від Маківки до Стрипи : нариси історії Укр. Січового Стрілецтва та Укр. Галицької Армії / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук, С. Півторак. - Т. : Терно-граф, 2010. - 163 с. : іл.
У виданні на основі архівних документів і найновіших досліджень проаналізовано основні принципи та умови організації леґіону Українських Січових Стрільців під час Першої світової війни, його завдання, особовий склад, участь у бойових діях. Відтворено також виникнення Західно-Української Народної Республіки, бойовий шлях її збройних сил - Української Галицької Армії.
26.    Замки України: дослідження, збереження, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Галич, 3 листоп. 2011 р. / Нац. заповідник „Давній Галич" ; за заг. ред. О. Береговського ; відп. за вип. В. Дідух. - Галич : Давній Галич, 2011. - 325 с.
Статті, які ввійшли до збірника, присвячені актуальним проблемам дослідження, збереження, використання замків в Україні та спрямовані на відновлення Президентської Програми „Замки України".
27.    Ільків (Українець) М. 1939 рік. Таємне стає явним : док. і матеріали / М. Ільків (Українець). - Вид. 2-ге. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 416 с.
Книга, підготовлена на основі численних документів, розкриває трагічні сторінки історії 1939 р.: репресій, депортації, відвертої русифікації, що мають назву „золотий вересень 1939".
28.    Копиленко М. Людина, яка патріотизм носила в серці, а не на грудях : [Б. Осадчук, проф. Вільного ун-ту Берліна, уродженець Коломиї ; 1920-19. 10. 2011] / М. Копиленко // Голос України. - 2011. - 11 листоп. (№ 212). - С. 14.
29.    Кульчицький Б. Моя Україно! За твою волю і свободу. Життєвий шлях одного з твоїх синів / Б. Кульчицький.- [Б. м. : б. в.], 2010. - 27 с.
Книга містить спогади учасника Української дивізії „Галичина", уродженця с. Конюшки Рогатинського району.
30.    Кучма В. З вірою, правдою і надією / В. Кучма. - Івано-Франківськ  : Сімик, 2011. - 79 с.
Книга висвітлює походження, життя, діяльність, важку долю високопатріотичної родини Лозинських, яка на початку ХХ ст. мешкала в м. Тисмениці.
31.    Потічний П. Справа батька / П. Й. Потічний. - Л. : Анкастер, 2011. - 224 с. : іл.
У книзі на основі матеріалів з кримінальної справи на П. Потічного подано правдиву інформацію про масові вбивства політичних в'язнів під час „евакуації" тюрем НКВС у червні 1941 року.
32.    Сич О. Український націоналізм: традиція і модерн : (вибр. ст., лекції, інтерв'ю, рецензії) / О. Сич. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 222 с.
У збірнику праць автор системно окреслює історичні корені та світоглядне підґрунтя українського націоналізму, подає власне трактування окремих сторінок процесу його становлення й поширення, знаменних подій і постатей, визначає роль і місце націоналізму в новітній українській історії.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

33.    Іщук О. Брати Бусли. Життя за Україну / О. Іщук, І. Марчук. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 127 с. - (Події і люди ; кн. 16).
Книга про відомих діячів ОУН Олександра та Якова Буслів подає детальну інформацію про їхній життєвий шлях та жертовний внесок на вівтар Вітчизни.
34.    Літопис УПА : Нова серія. Т. 15. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1945-1954. Кн. 2.  - К. ; Торонто, 2011. - 837 с.
У книзі поміщено 143 документи з архівних кримінальних справ, які зберігаються у фондах ГДА СБУ на заарештованих і засуджених органами радянської влади провідних членів ОУН і УПА М. Х. Павловича, І. І. Павловича-Бабинця, П. О.  Лиховського, В. С. Харківа та інших.  
35.    Молчанова І. Провідник нескорених Михайло Зеленчук [родом із с. Зелена Надвірн. р-ну] / І. Молчанова // Українське слово. - 2011. - 12-18 жовт. (№ 41). - С. 10.
36.    Світло душі родини Левицьких / упоряд. М. Прокопець. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 127 с. : іл. - (Події і люди ; кн. 17).
В книзі розповідається про долю родини Левицьких, яка певною мірою була типовою для численних галицьких родин у першій половині ХХ ст.
37.    Український національно-визвольних рух на Прикарпатті в ХХ столітті : док. і матеріали. Т. 2. Кн. 3 (1947-1957). - Івано-Франківськ, 2011. - 768 с.
У книзі публікуються різні документи і матеріали, що розповідають про національно-визвольні змагання українського народу на Прикарпатті у 1947-1957 рр., висвітлюються маловідомі широкому загалу героїчні сторінки боротьби українських повстанців, повертають нам із забуття імена українських патріотів.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

38.    Грабовецький В. 350 років крокує в історії місто Івана Франка : монографія Ч. 8 / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей О. Довбуша. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 459 с.
У монографії, присвяченій 350-річчю виникнення м. Івано-Франківська, професор В. Грабовецький узагальнює свій внесок в дослідження історії та культури міста в межиріччі Бистриць.
39.    Литвин (Василишин) П. Розповіді про Князівське / П. Литвин (Василишин) ; упоряд. вид. С. Литвин. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 483 с.  
Книга є першою спробою представити нарис історії села Князівського Рожнятівського району. Автор подає спогади старожилів, зокрема батька, і свої власні роздуми про життя односельчан від австрійських часів до наших днів.
40.    Про відзначення 600-річчя села Космач Косівського району Івано-Франківської області : Постанова Верховної Ради України // Голос України. - 2011. - 1 листоп. (№ 204). - С. 4 ; Урядовий кур'єр. - 2011. - 5 листоп. (№ 206). - С. 21.
41.    Тимів І. Бортники і Тлумаччина 1939-1959 рр. : дослідж., док., матеріали / І. Тимів. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 491 с. - (Села і міста Покуття ; т. 4).
У книзі охарактеризовано становище с. Бортники і Тлумацького району в цілому у роки німецької та більшовицької окупації, висвітлюються питання встановлення радянської влади і колгоспного ладу, розкуркулення і депортації заможних господарів, освітнє і культурне життя краю.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

42.    Гаврилів Б. Лауреати обласної премії імені Івана Вагилевича / Б. Гаврилів, В. Любінець. - Вид. 2-е, допов. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 78 с.
Дане дослідження подає довідки про історико-краєзнавчу діяльність 51 лауреата обласної премії ім. І. Вагилевича, яка встановлена у 1990 р. та присуджується щорічно Івано-Франківською обласною організацією Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.
43.    Літопис краєзнавців Прикарпаття : до 20-річчя створення Івано-Франків. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України / авт.-уклад. : М. Косило, Б. Гаврилів. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 176 с. : іл.
В ювілейному виданні представлені літопис діяльності обласної організації Спілки та біографії всіх членів НСКУ з Івано-Франківщини.

ЕКОНОМІКА

44.    Каталог членів Івано-Франківської торгово-промислової палати: 15 років успіху лідерства. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 112 с. : іл.
На сторінках каталогу представлено підприємства, організації, приватних підприємців, які є членами Івано-Франківської торгово-промислової палати.
45.    Рахміль В. „Податківці Прикарпаття - це передусім досвідчені фахівці, яким довіряють платники податків" : [розмова з головою ДПА в Івано-Франків. обл. / записала О. Германова] // Вісник податкової служби України. - 2011. - № 42. - С. 10-12.
46.    Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2010 рік / за ред. М. М. Колімбровського ; Головне упр. статистики. - Івано-Франківськ, 2011. - 521 с.
У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище області у 2010 році у порівнянні з попередніми роками.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

47.    Воронович З. Без приватизації Бурштинський острів може обезлюдніти? : [про роботу Бурштин. ТЕС] / З. Воронович // Високий замок. - 2011. - 6-12 жовт. (№ 183). - С. 8.
48.    Дзьоба О. Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств транспорту і зберігання нафти і газу : навч. посіб. / О. Г. Дзьоба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 466 с. - (Вища освіта України).
Посібник містить характеристику форм, методів, процесів та технологій організації та планування виробничо-комерційної діяльності, розкриває особливості раціональної організації виробничих процесів, підготовки та технічного обслуговування виробництва, ін.
49.    Запухляк І. Управління потенціалом енерго-збереження газотранспортних підприємств : монографія / І. Б. Запухляк, О. Г. Дзьоба ; за ред. А. В. Шегди. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 208 с.
У монографії розкрито основні теоретичні підходи щодо формування та функціонування економічного механізму енергозбереження підприємств, визначено і деталізовано сутність понять „енергозбереження" та „потенціал енергозбереження підприємства", ін.
50.    Лобарчук О. Інвестиції вбережуть малят від „хімії" : [про інновац.-інвестиц. проект проф. ПНУ ім. В. Стефаника І. Ткачук „Виробництво дитячого харчування з екологічно чистого коров'ячого молока в спеціальній сировинній зоні Рогатинського району"] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 7 жовт. (№ 185). - С. 12.
51.    „Надія" - відчуй себе вдома / Готель „Надія". - [Б. м. : б. в.], 2011. - 28 с. : фото.
Буклет містить інформативний матеріал про сучасний готельний комплекс  м. Івано-Франківська „Надія".

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

52.    Якубів В. Збалансований розвиток аграрних підприємств у сільському зростанні  : монографія / В. М. Якубів. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 319 с.
У монографії досліджено теоретичні, методологічні та прикладні засади формування стратегії збалансованого розвитку аграрних підприємств у сільському зростанні, зокрема Карпатського регіону.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

53.    Гражда С. До Польщі рукою подати : [відкр. візового сервіс. центру в Івано-Франківську] / С. Гражда // Україна молода. - 2011. - 15 листоп. (№ 206). - С. 3.
54.    Лобарчук О. Ми вросли в цю землю : [про нім. общину в Коломиї] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 жовт. (№ 188). - С. 19.
55.    Никируй Л. Інтелектуальна власність у європейських дослідницьких проектах : навч.-метод. посіб. / Л. І. Никируй, В. В. Борик; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 71 с.
У посібнику розкриваються питання, які допоможуть студентам, аспірантам та науковцям  при виконанні наукових досліджень, для консолідації зусиль своїх наукових груп у пошуку партнерів не лише в Україні, але й за кордоном.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

56.    Крайній І. З Америки в сільраду : [про В. Задорецького,  голову с. Черче Рогатин. р-ну, та його життя в США] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 18 жовт. (№ 186).

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

57.    Актуальні проблеми розвитку юридичної науки у діяльності міліції : прогр. V всеукр. курсантсько-студент. конф., 20 трав. 2011 р. / ПЮІ ЛьвДУВС. - Івано-Франківськ, 2011. - 27 с.
58.    Бакуменко В. Державне управління : курс лекцій : навч. посіб. до 15-річчя утворення магістратур держ. служби України / В. Бакуменко, Д. Дзвінчук, О. Поважний. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 535 с.
Курс лекцій містить теоретичний і фактологічний матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни „Державне управління".
59.    Грицкевич С. Працівникам міліції про екологічне законодавство : практ. довід. / С. Г. Грицкевич. - Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. - 274 с.
В довіднику розглядається специфіка правового регулювання екологічних правовідносин, учасниками яких серед інших суб'єктів є співробітники органів внутрішніх справ.
60.    Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні : матеріали міжреґіон. наук.-практ. конф., присвяч. проголошенню заг. декларації прав людини. - Івано-Франківськ : ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. - 264 с.
До матеріалів конференції увійшли доповіді провідних науковців, викладачів, аспірантів, здобувачів та юристів-практиків, в яких розглянуто питання забезпечення, реалізації, охорони та захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина в українському суспільстві.
61.    Мироненко І. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / І. В. Мироненко. - Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2011. - 139 с.
В навчальному посібнику викладено загальні теоретичні та нормативні положення з курсу „Правові основи зовнішньоекономічної діяльності".  
62.    Назарчук Д. Висловлюючи волю жителів : [звернення депутатів Івано-Франків. міськради до Президента України щодо неприпустимості вступу до Мит. союзу] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 22 листоп. (№ 219). - С. 5.

        КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

63.    Лобарчук О. Як у Коломиї „витинали" коломийки [на Всеукр. молодіж. форумі] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 15 листоп. (№ 212). - С. 18.
64.    Первоцвіт : інформ. бюл. / відп. за вип. : А. Заліщук, М. Шкляр. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2011.
Вип. 25. - 100 с.
Вип. 26. - 74 с.
Інформаційні бюлетені містять сценарії культурно-просвітницьких заходів на відзначення, зокрема, 20-річчя  Незалежності України.
65.    Ясинська Н. Смачний Спас : [про фест. Карпат. Кухні у с. Спас Коломийс. р-ну] / Н. Ясинська // Жінка. - 2011. - № 10 (жовт.). - С. 28-29.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

66.    Беженар В. Хімія і технологія неорганічних речовин : навч.-метод. посіб. / В. П. Беженар. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 187 с.
У посібнику висвітлені основні поняття і визначення в хімічній технології, даються загальні відомості про каталіз, описується виробництво неорганічних речовин та ін.
67.    Вища математика. Курс лекцій : у 3 ч. / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, О. С. Кондур, В. С. Дронь. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011.
Ч. 1: Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз. - 447 с.
Ч. 2: Теорія ймовірностей та математична статистика. - 264 с.
Ч. 3: Математичні методи дослідження операцій. - 312 с.
Видання містить курс лекцій з вищої математики згідно з навчальною програмою вишів України. Наведено багато прикладів розв'язування задач, а також запропоновано вправи для самостійної роботи.
68.    Курс загальної фізики. Оптика: хвилі, промені, кванти : підручник / за ред. Б. К. Остафійчука. - Вид. 3-є, переробл. і доповн. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 664 с.
У книзі викладені основні поняття й закони хвильової, геометричної і квантової оптики. Розглянуто оптичні явища, методи їх спостереження і вивчення.

ОСВІТА

69.    Васильчук М. Особливості викладання курсу „Літературне краєзнавство" на філологічному факультеті вищої школи (з досвіду роботи в Колом. ін-ті ПНУ ім. В. Стефаника) / М. Васильчук // Краєзнавство (Київ). - 2011. - № 3. - С. 67-71.
70.    Вечірні школи Прикарпаття : інформ.-довідк. матеріал з практики роботи загальноосвіт. вечір. (змін.) шкіл Івано-Франківщини / заг. ред. Г. Островської. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. - 101 с.
У збірці матеріалів презентується діяльність загальноосвітніх вечірніх шкіл області: особливості цих навчальних закладів у системі ЗНЗ, у реалізації програми рівного доступу до освіти працюючої молоді Івано-Франківської області та ін.
71.    Дзвінчук Д. Безперервна освіта в суспільстві знань : науково-попул. нарис / Д. Дзвінчук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 87 с.
В нарисі професора ІФНТУНГу піднімаються питання стану і проблем безперервної освіти в Україні, основних організаційних моделей освіти та її інваріантів, ін.
72.    Кафарська О. Громадянська культура студентської молоді : навч. посіб. / О. Кафарська, І. Припхан, Л. Стручкова-Гуменна. - Івано-Франківськ, 2010. - 478 с.
У навчальному посібнику здійснено комплексний конституційно-правовий, соціологічний, педагогічний аналіз громадянської культури студентської молоді, подано рекомендації щодо оптимізації навчання та громадянського виховання.
73.    Лаппо В. Інтегрування етнокультурних цінностей у краєзнавчу роботу дошкільних навчальних закладів (на прикл. гуцул. етнореґіону) / В. Лаппо // Краєзнавство (Київ). - 2011. - № 3. - С. 44-48.
74.    Непийвода Л. Усе починається з мрії / Л. Т. Непийвода. - Рогатин ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 55 с. : фото.
Книга про історію створення Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної  ради.
75.    Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. Лисенко. - К. ; Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 254 с.
Мета навчально-методичного посібника - з'ясування особливостей і механізмів забезпечення наступності в етнічному вихованні дітей на тлі цілісного процесу їх особистісного становлення.
76.    Обличчя школи - школа в обличчях : презентація роботи шк. / Івано-Франків. ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 63 с. : фото.
Видання містить інформацію про діяльність Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22.
77.    „Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи". ХІІ Всеукр. наук. історико-краєзнавча конф. : зб. матеріалів, присвяч. 200-річчю від дня народж. укр. просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича / за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 352 с.
До збірника ввійшли матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої  конференції „Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи". Тут представлені також краєзнавчі дослідження, приурочені 20-річчю діяльності Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.
78.    Поясик О. Методика виховної роботи : навч. посіб. / О. І. Поясик, В. В. Лаппо. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 201 с.
У посібнику систематизовано провідні аспекти планування, організації й здійснення виховної роботи в загальноосвітній школі, позашкільних навчальних закладах, літніх оздоровчих таборах.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

79.    Маланюк Л. Рухова активність чоловіків молодіжного віку з різним рівнем фізичного здоров'я : навч. посіб. / Л. Б. Маланюк, Р. В. Римик. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 79 с.
У посібнику подано рекомендації щодо зростання рухової активності чоловіків віком 18-25 років із різним рівнем фізичного здоров'я, а також щодо діагностики, підбору й використання форм занять фізичними вправами.

ТУРИЗМ

80.    Гудзевата М. Законодавці сільської моди : [сіл. зел. туризм на Івано-Франківщині] / М. Гудзевата // Міжнародний туризм. - 2011. - № 5 (жовт.-листоп.). - С. 152-156.
81.    Ілюк О. По місцях героя Олекси Довбуша [турист. маршрут] / О. Ілюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 44. - С. 21-22.
82.    Михайлюк Р. У полоні полонини : [про життя та звичаї на полонині] / Р. Михайлюк // Міжнародний туризм. - 2011. - № 6. - С. 114-119.
83.    Крайній І. Косів далі крутить педалі : [про турист. проект „Велокраїна" у Косові] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 17 листоп. (№ 208). - С. 7.
84.    Надворняк Я. Фінансове забезпечення розвитку підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області / Я. Надворняк // Економіка АПК.- 2011. - № 11 (листоп.). - С. 69-74.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

85.    Івано-Франківська обласна універсальна бібліотека ім. І. Франка, 1940-2011 : енцикл. довід. / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; підгот. Г. Горбань ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 79 с.
В енциклопедичному довіднику представлена інформація про історію та сучасний розвиток Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка, її структурні підрозділи, бібліотечний фонд, науково-методичну, довідково-інформаційну та соціокультурну роботу, краєзнавчу, видавничу та проектну діяльність, соціологічні дослідження, кадровий потенціал тощо.
86.    Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І. Франка : путівник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 23 с. : іл.
Путівник знайомить читачів із структурними підрозділами бібліотеки та її діяльністю.
87.    Моя гостинна і свята Лолинська рідна сторона : інформ-досьє / Долин. ЦРБ, Лолин. сільська б-ка-філія ; упоряд.: З. Тарантюк, Л. Підберезька. - Долина, 2011. - 8 с. : іл.
Буклет містить інформацію про минуле і сьогодення с. Лолин Долин. р-ну, зокрема розкриває деякі аспекти діяльності сільської бібліотеки-філії.
88.    Середюк Б. Душі прекрасні пориви : зб. поет. замальовок з іст. і винахідниц. проблематики / Б. Середюк. - Івано-Франківськ : Супрун В. П. , 2011. - 159 с.
У збірці подано роздуми автора, які переплітаються з поетичними портретними замальовками історичних постатей минулого і творчих особистостей сучасності, зокрема працівників ОУНБ ім. І. Франка: директора Л. Бабій та завідувача відділу Н. Пасяки.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

89.    Історико-етнографічний музей „Берегиня", м. Бурштин / Від. культури і туризму Галицької РДА. - Бурштин, 2007. - 11 с. : іл.
Буклет містить ілюстративний матеріал про історико-етнографічний музей „Берегиня" м. Бурштина Галицького району.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

90.    Будитель національного духу : до 200-річчя з дня народж. І. Вагилевича / упорядкув. О. Лесюк. - Ясень ; Рожнятів : Таля, 2011. - 359 с.
В книзі йдеться про життєвий і творчий шлях І. Вагилевича - поета і письменника, славного сина Бойківського краю, члена „Руської трійці", одного з авторів першої української книжки - альманаху „Русалка Дністровая", етнографа і фольклориста, історика і славіста, перекладача і архівіста. Вміщено його статті та статті його сучасників, пісні, колядки, замітки з енциклопедії.
91.    Гнаткевич Ю. Участь не приймають, а питання не піднімають, або Уникаймо русизмів в українській мові! : (короткий слов.-антисуржик) : вісник № 2 / Ю. Гнаткевич. - Коломия : Друк. ім. Шухевича, 2011. - 31 с.
Брошура видана з ініціативи Івано-Франківського ОО ВУТ„Просвіта" за погодженням з автором, відомим ученим-філологом, народним депутатом України, який написав її на основі аналізу виступів промовців у Верховній Раді України.
92.    Кіндратюк Б. Дзвони та дзвоніння у творах українських письменників і поетів / Б. Кіндратюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 55 с.
В книзі систематизовано образи дзвонів і дзвоніння у творах українського красного письменства.

ФОЛЬКЛОР

93.    Качкан В. Щедроносний науковий ужинок на ниві фольклористики : [про кн. Р. Кирчіва „Двадцяте століття в українському фольклорі" (Л., 2010)] / В. Качкан // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 4. - С. 114-117.
94.    Федорив Л. Яйцо и фольклор : сб. изречений / Л. В. Федорив, М. Л. Федорив, Р. Л. Федорив. - 2-е изд., допол. и перераб. - Ивано-Франковск : Супрун В. П., 2011. - 151 с.
Збірник містить прислів'я, приказки народів світу, афоризми та інші висловлювання, зокрема відомих людей, про яйце.

МИСТЕЦТВО

95.    Барви Коломийщини / упоряд. Н. Тарновецька, М. Кавацюк. - Т. : Наш світ, 2011. - 151 с. : фото.
Альбом подає образотворчий матеріал про минуле і сучасне Коломийського краю. У численних світлинах розкривається колорит і краса регіону, його туристична привабливість.
96.    Губаль Б. Композиція в дизайні. Одно-, дво- і тривимірний простір : навч. посіб. / Б. Губаль ; за ред. Є. А. Антоновича. - Івано-Франківськ ; Т. : Матвєй, 2011. - 238 с. : іл.
У навчальному посібнику зосереджено увагу на основних закономірностях і засобах композиції у дизайні: первинних графічних елементах, значенні кольору, принципах композиції, організації форми і простору.
97.    Івано-Франківщина: Писанковий край / ред. рада : Р. Іваницький, В. Семків, І. Дячишин, В. Федорак ; авт. проекту : Б. Мицкан, Т. Маланюк. - Л. : Манускрипт, 2011. - 167 с. : фото.
Альбом містить образотворчий матеріал, який розкриває красу і багатство чарівного краю етнічних українців: гуцулів, бойків, лемків, покутян і ополян, землі з самобутньою історією, культурою, цікавими людьми - Прикарпаття.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

98.    Дубовик О. Жерці святої культури : [про лауреатів премії ім. В. Гнатюка (І. Свйонтек - дослідниця-етнограф нар. вишивки з Івано-Франківщини)] / О. Дубовик // Українське слово. - 2011. - 2-8 листоп. (№ 44). - С. 8.

МУЗИКА

99.    Загоровська Л. Назустріч вітру / Л. Загоровська. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 115 с.
Поетична збірка івано-франківської журналістки містить, зокрема, пісенні тексти, чимало з яких давно звучать на сцені і є добре відомими поціновувачам української пісні.
100.    Крайній І. Карпатський Страдіварі : [про скрипк. майстра В. Мартищука із с. Снідавка Косів. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 28-29 жовт. (№ 194-195). - С. 20.
101.    Красуйся, віночку : пісні для мішаного та чоловічого хору / упорядкув. та аранжування Є. Ротермана. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 79 с.
До збірника увійшли пісні, записані на Городенківщині, в аранжуванні Євгена Ротермана - композитора, диригента, барда, поета, співака з м. Городенки.
102.    Лазарович В. Репутация определяет статус : [співак із Косівщини створив власну фірму „Grand Concert"] / В. Лазарович // Инвест газета. - 2011. - № 45. - С. 50.
103.    Пісні Прикарпаття / у записах П. Свериди. - Коломия : Вік, 2011. - 526 с.
До книги ввійшли пісні з різних регіонів Прикарпаття, записані невтомним збирачем українського пісенного скарбу впродовж десятиліть. Неабиякої вартості зібраним і впорядкованим пісням (історичним, ліричним, соціально-побутовим, баладам, колядкам, щедрівкам та ін.)  надають ноти.
104.    Пушик С. Блискавиці б'ють у найвищі дерева : повість, есеї / С. Пушик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 267 с.
Книга Степана Пушика, близького друга і співавтора пісень  Володимира Івасюка, містить, зокрема, повість, з  якої читачі дізнаються багато нового про  геніального композитора.
105.    Ротерман Є. Пісні та романси / Є. Ротерман. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 59 с.
Збірник містить мелодійний та яскравий нотний матеріал Євгена Ротермана, закріплений сюжетною різноманітністю поетичних текстів маловідомих та відомих поетів: О. Бабій, Я. Ткачівського, М. Войцехівської та ін.
106.    Степанченко Г. Музичний світ Богдани Фроляк [відомої укр. комп., уродженки с. Видинів Снятин. р-ну] / Г. Степанченко // Культура і життя. - 2011. - 4 листоп. (№ 44). - С. 8.

ТЕАТР

107.    Держипільський Р. „Я дуже хотів зробити мій театр модним" : [розмова з худож. кер. Івано-Франків. обл. акад. муздрамтеатру / записала Л. Конарева] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 23 листоп. (№ 218). - С. 20.
108.    Ігнатюк М. Свічадо зореслова : посіб.-хрестоматія зі сценічної мови : навч. посіб. / М. М. Ігнатюк, М. І. Сулятицький. - Т. : Навч. кн. -Богдан, 2011. - 531 с.
Посібник-хрестоматія пропонує змістовний об'ємний матеріал із дисципліни „Сценічна мова" для професійного його опанування та сценічного втілення.
109.    Соколенко Н. Нові здобутки франківців : [про Івано-Франків. акад. облмуздрамтеатр] / Н. Соколенко // Культура і життя. - 2011. - 4 листоп. (№ 44). - С. 10.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

110.    Василі-Цуккаріні М. Заклик Матері Божої із Меджугор'я / М. С. Василі-Цуккаріні. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 253 с. : іл.
111.    Галицька митрополія в історії європейського християнства : Матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 14 трав. 2009 р. / Нац. заповідник „Давній Галич" ; відп. за вип. В. Дідух. - Галич : Давній Галич, 2009. - 269 с.
У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції „Галицька митрополія в історії європейського християнства, яка відбулася в Національному заповіднику „Давній Галич".
112.    Дев'ятниця до св. Хосемарії Ескріви : У намірах: Пошуку роботи та доброї праці. - Івано-Франківськ : Апостол, 2011. - 23 с.
Видання подає тексти молитов, котрі виражають нашу віру в те, що Богові не є байдужа така важлива сфера нашого життя, як праця, яка має стати засобом для нашого спасіння.
113.    Купер О'Бойл Д.-М. Католицький молитовник для матерів / Д. М. Купер О'Бойл. - Івано-Франківськ : Апостол, 2011. -  78 с.
114.    Побуцький С. „Досі Галицьке Євангеліє досліджували фрагментарно" : [розмова із заст. дир. Нац. заповідника „Давній Галич" / записала О. Лобарчук] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 4 листоп. (№ 205). - С. 9.
115.    Про богопосвячене життя в УГКЦ : матеріали Єпархіального Собору, 14-15 лют. 2011 р. Б., м. Івано-Франківськ / упоряд. Й. Бойко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 86 с.
У книзі містяться матеріали Собору Івано-Франківської Єпархії УГКЦ, викладені теми покликання до богопосвяченого життя та спільнот цього стану життя в Івано-Франківській Єпархії.
116.    Рибчин Р. Історія зведення і відновлення храмів села Буківна : іст. нарис / Р. Рибчин. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2011. - 79 с.
Книга присвячена історії становлення та розвитку української християнської громади покутського села Буківна Тлумацького району.
117.    Стражник Л. Чудеса навколо Далешівської ікони [у храмі св. безсрібників Косми й Даміана с. Далешове Городенків. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2011. - 30 листоп. (№ 225). - С. 16.
118.    Україна-Ватикан: державно-церковні відносини в контексті досвіду об'єднаної Європи : матеріали Міжнар. наук. конф., Галич, 26-28 трав. 2011 р. / Нац. заповідник „Давній Галич" ; за заг. ред. О. Береговського. - Галич : Давній Галич, 2011.
1-й зошит.- 450 с.
2-й зошит. - 158 с.
Статті, які ввійшли до збірника, присвячені актуальним історичним, духовно-культурним, виховним, міжнародно-дипломатичним, політичним, релігієзнавчим проблемам державно-церковних відносин.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

119.    Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Біологія. Вип. ХV. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 222 с.
120.    Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника : Філологія. Вип. 29-31. - Івано-Франківськ : ПНУ  ім. В. Стефаника, 2011. -  482 с.
121.    Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 18. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 207 с.
122.    Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Вип. 13. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 168 с.
123.    Наукові записки / Івано-Франків. краєзн. музей. Вип. 11-12. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 300 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Антонович Є. - 96
Архипова Л. - 1
Бабій Л. - 24, 85, (88)
Бабій О. - 105
Бакуменко В. - 58
Беженар В. - 66
Береговський О. - 26, 118
Богуславська А. - 2
Бойко Й. - 115
Борик В. - 55
Бусел О. - (33)
Бусел Я. - (33)
Вагилевич І. - (15, 42, 77, 90)
Василі-Цуккаріні М. - 110
Васильчук М. - 69
Войцехівська М. - 105
Вольченко О. - 7
Воронович З. - 47
Гаврилів Б. - 15, 42, 43
Галицький Д. - (20)
Германова О. - 45
Гнаткевич Ю. - 91
Головацький Я. - (15)
Гольдштейн Л. - (9)
Гончарук І. - 3
Горбань Г. - 85
Готинчан Т. - 67
Грабовецький В. - 38
Гражда С. - 53
Грицкевич С. - 59
Грушевський М. - (24)
Губаль Б. - 96
Гудзевата М. - 80
Держипільський Р. - 107
Джус В. - 24
Джус Н. - 24
Дзвінчук Д. - 58, 71
Дзьоба О. - 48, 49
Дідух В. - 16, 26, 111
Довбуш О. - (81)
Довган Я. - 77
Долішній Б. - 5
Драбчук І. - 17
Дронь В. - 67
Дубовик О. - 98
Дячишин І. - 97
Журавльов Д. - 7
Загоровська Л. - 99
Задорецький В. - (56)
Заліщук А. - 64
Запухляк І. - 49
Зварчук О. - 21
Зеленчук М. (35)
Іваницький Р. - 97
Івасюк В. - (104)
Ігнатюк М. - 108
Ільків (Українець) М. - 27
Ілюк О. - 81
Іщук О. - 33
Кавацюк М. - 95
Канарева Л. - 107
Кафарська О. - 72
Качкан В. - 93
Кирчів Р. - (93)
Киселюк О. - 4
Кіндратюк Б. - 92
Когут М. - 18
Козак Ф. - 5
Козлик І. - 9
Колімбровський М. - 46
Кондур О. - 67
Копиленко М. - 28
Косило М. - 43
Костишин В. - 6
Крайній І. - 56, 83, 100
Криштопа С. - 5
Кугутяк М. - 22, 23
Кульчицький Б. - 29
Купер О'Бойл Д. - 113
Кучма В. - 30
Лавренчук В. - 67
Лазарович В. - 102
Лазарович М. - 25
Лаппо В. - 73, 78
Левицькі - (36)
Лесюк О. - 90
Лисенко Н. - 75
Литвин (Василишин) П. - 39
Литвин С. - 39
Лиховський П. - (34)
Лобарчук О. - 50, 54, 63, 114
Ловейкін В. - 7
Лозинські - (30)
Любінець В. - 42
Маланюк Л. - 79
Маланюк Т. - 97
Малик В. - 7
Мартищук В. - (100)
Марчук І. - 33
Матейко Р. - 25
Мельничук Б. - 25
Мироненко І. - 61
Миронюк І. - 15
Михайлюк Р. - 82
Мицкан Б. - 97
Могильницький А. - (18)
Молчанова І. - 35
Надворняк Я. - 84
Назарчук Д. - 19, 62
Непийвода Л. - 74
Никируй Л. - 55
Николин П. - 6
Остафійчук Б. - 68
Осадчук Б. - (28)
Островська Г. - 70
Павлович-Бабинець І. - (34)
Павлович М. - (34)
Палюшок І. - 13
Пасяка Н. - (88)
Петрина Ю - 8
Півторак С. - 25
Підберезька Л. - 87
Побуцький С. - 114
Поважний О. - 58
Потічний П. - 31
Поясик О. - 78
Припхан І. - 72
Прокопець М. - 36
Пушик С. - 104
Рахміль В. - 45
Рибчин Р. - 116
Римик Р. - 79
Ротерман Є. - 101, 105
Ружицька С. - 14
Сверида П. - 103
Свйонтек І. - (98)
Семків В. - 97
Середюк Б. - 88
Сич О. - 32
Сіреджук П. - 23
Скаврон Б. - 12
Соколенко Н. - 109
Степанченко Г. - 106
Стражник Л. - 117
Стручкова-Гуменна Л. - 72
Сулятицький М. - 108
Тарантюк З. - 87
Тарновецька Н. - 95
Тимів І. - 41
Ткачівський Я. - 105
Ткачук І. - 50 
Томенчук Б. - 23
Угорчак Ю. - 15
Федорак В. - 97
Федорив Л. - 94
Фроляк Б. - (106)
Харків В. - (34)
Шашкевич М. - (15, 77)
Шегда А. - 49
Шкляр М. - 64
Яворський А. - 4
Яким І. - 8
Яким Р. - 8
Якубів В. - 52
Ясинська Н. - 65

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка