Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик 3-й квартал   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у липні-вересні 2011 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
    Оскільки бібліотека видає щоквартальні бібліографічні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного покажчика не включена інформація з цих тем.
Покажчик розрахований на науковців, краєзнавців, освітян, студентів, бібліотечних працівників, усіх тих, хто цікавиться минулим і сучасним розвитком Івано-Франківщини.

Укладачі:        О. І. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                        І. А. Бурда - головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:      Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ

1.    Дем'янюк П. Дорога до лісу: Лісові кадри Коломийщини й Косівщини та їх діяльність у 1944-2010 рр. / П. Дем'янюк. - Коломия, 2010. - 431 с.
В основу книги покладено біографічні дані про людей - професіоналів лісової справи Коломийщини і Косівщини.
2.    Назарчук Д. Баранів більше на картинах, ніж на полонинах : [про фест. „Полонинське літо" у с. Верхньому Ясеневі Верховин. р-ну та пробл. вівчарства в обл.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 1 лип. (№ 117). - С. 12.
3.    Назарчук Д. Зникає з лісу звірина : [пробл. мислив. госп-в Прикарпаття] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 15 лип. (№ 127). - С. 7.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

4.    Газодимозахисна служба : метод. посіб. / Навч.-метод. центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франків. обл. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 61 с.
Методичний посібник  подає курс первинної професійної підготовки на допомогу керівникам структурних підрозділів Управління МНС в області.
5.    Гораль Л. Теорія і практика реструктуризації газотранспортної системи : монографія / Л. Т. Гораль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 326 с. : іл.
У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти проведення процесу реструктуризації на базі системного аналізу розвитку газотранспортної системи; подано методики проведення управлінської, технічної економічної і фінансової  реструктуризації.
6.    Довідник з пожежно-технічного обладнання : метод. посіб. / Навч.-метод. центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франків. обл. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 84 с.
В посібнику викладена будова аварійно-рятувальної техніки, особливості її експлуатації, забезпечення бойової готовності, а також теорія вмілого та якісного проведення технічного обслуговування.
7.    Лобарчук О. Кулібін з Городенки [винахідник М. Осадчук] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 серп. (№ 147). - С. 10.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

8.    Лобарчук О. Веслоніс приплив на Прикрапття : [про відтворення популяції осетр. риб у Хотимир. сільськогоспод. риб. фермер. госп-ві Тлумац. р-ну] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 16 серп. (№ 149). - С. 7.
9.    Полякова Л. Карпатська конвенція [для лісів Карпат узгоджено напрями розвитку] /  Л. Полякова // Лісовий і мисливський журнал. - 2011. - № 3. - С. 2-3.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

10.    Ковтонюк О. Свободу носовому диханню! : [в Івано-Франківську відкрито перший в Україні Центр дит. ендоскоп. хірургії] / О. Ковтанюк // Освіта України. - 2011. - 4 лип. (№ 49-50). - С. 13.
11.    Марусик В. Фундатор української медицини [Є. Озаркевич, уродженець с. Белелуя Снятин. р-ну] / В. Марусик // Слово Просвіти. - 2011. - 7-13 лип. (№ 27). - С. 5.
12.    Методика оцінки функціональної можливості зубощелепної системи : метод. рек. / ІФНМУ ; уклад. В. А. Шуклін та ін. - К., 2011. - 22 с.
У праці висвітлено взаємозв'язок між якістю виготовлених протезів та функцією зубощелепної системи.    
13.    Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя - успішне майбутнє / Івано-Франків. облдержадмін., Голов. упр. у справах сім'ї, молоді та спорту, Обл. молодіж. інформ.-метод. центр. - Івано-Франківськ, 2011. - 39 с.
Видання інформує про формування здорового способу життя, стан здоров'я  молоді Прикарпаття, спосіб життя: основні тенденції та прогнози, а також про впровадження здорового способу життя за участю молодіжних структур Івано-Франківщини.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

14.    Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський : зб. наук. праць : (до 150-річчя від дня народж.) / НАН України, Наук. фундація А. Чайковського та ін. - Л. : Афіша, 2010. - 325 с. - (Визначні українці ; ч. 2).
Збірник наукових праць присвячений 150-річчю від дня народження видатних українських громадських, культурних та державних діячів А. Чайковського (1857-1935) та Т. Окуневського (1858-1937).
15.    Грабовецький В. Історія Покутської землі ХV-ХVІІ ст. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки. Т. 1. - 2-е вид., допов. / В. Грабовецький ; Упр. культури Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша ; упоряд. Ю. Крайчук ; вступ. ст. М. Вишиванюка. - Івано-Франківськ, 2011. - 256 с. : іл., схеми.
В книзі простежуються соціально-економічні, правові і політичні відносини Покутського краю ХV-ХVІІ ст.
16.    Грабовецький В. Історія Покутської землі ХVІІ-ХVІІІ ст. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки. Т. 3. - 2-е вид., допов. / В. Грабовецький ; Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей О. Довбуша ; упоряд. Ю. Крайчук ; передм. В. Грабовецького. - Івано-Франківськ, 2011. - 304 с. : іл., схеми.
В книзі висвітлюється історична доля покутян після їх бурхливої Покутської Хмельниччини 1648-1657 років та розправи магнато-шляхетської верхівки над повсталими покутянами.
17.    Грабовецький В. Історія Покутської Хмельниччини 1648-1655 рр. в літописі та ілюстраціях : до 600-річчя першої письмової згадки [про історію Покуття]. Т. 2 / В. Грабовецький ; упоряд. Ю. Крайчук ; вступ. ст. М. Сигидина. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2011. - 240 с.
Розглядається проблема Покутської Хмельниччини, починаючи з перших успішних визвольних боїв Б. Хмельницького з польсько-шляхетськими коронними військами.
18.    Ідзьо В. Basternae - Бастарнія згідно зі свідченнями античних, римських джерел та карти Клавдія Птолемея (ІІІ ст. до н. е.- ІІІ ст. н. е.) : монографія / В. Ідзьо ; Укр. ун-т у Москві, Нац. н.-д. ін-т українознав. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 131 с.
Монографія досліджує проблему ролі бастарнів в історичному розвитку староукраїнського етносу та державності у ІІІ ст. до н. е. - ІІІ ст. н. е.
19.    Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях / В. Ідзьо. - Л. : Сполом, 2010. - 417 с.
У книзі досліджується історія України, роль українських політичних, громадських, культурних та релігійних діячів у історичному розвитку українського народу  з  ІХ по ХІІІ століття та взаємини з народами Західної, Центральної, Східної Європи, фіно-угорськими князівствами майбутньої Росії.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

20.    Вишневський О. На роздоріжжях минулого : спогади на схилі літ - від першої особи / О. Вишневський ; Всеукр. пед. т-во ім. Г. Ващенка, Львів. обл. орг. - Дрогобич, 2011. - 121 с.
У книзі автор, уродженець с. Ясеновець Рожнятівського району, ділиться спогадами про пережите ним і побачене на життєвому шляху - від дитинства у прикарпатському селі до університетської кафедри у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка.
21.    Загоруйко А. Сам про себе і про свою епоху : (автобіогр. нарис) / А. П. Загоруйко ; за ред. А. А. Загоруйко. - Івано-Франківськ, 2011. - 52 с.
У брошурі подається короткий автобіографічний нарис А. Загоруйка, відомого історика і педагога, учасника радянсько-німецької війни 1941-1945 рр., з 1952 р. - завідувача кафедри Івано-Франківського медичного інституту.
22.    Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923 : док. і матеріали у 5-и т. Т. 5. Кн. 2. Зовнішня політика і міжнародне становище 1920-1921 рр. / Уклад. : О. Карпенко, К. Мицан. - Івано-Франківськ, 2011. - 945 с.
Книга містить документи і матеріали про зовнішню політику і міжнародне становище ЗУНР 1920-1921 рр.
23.    Історія України : наук.-допом. бібліогр. покаж. за 2008 р. / ДЗ „Нац. іст. б-ка України". - К. : Арістей, 2011. - 1 електрон. опт. компакт-диск. - (Навігатор історика).
24.    Іван Крип'якевич: задля науки, нації, держави : кат. книжк. вист. до 125- ліття від дня народж. І. П. Крип'якевича (1886-1967) / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : Н. В. Джус, О. В. Князюк, В. В. Джус ; відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2011. - 15 с.
Каталог книжкової виставки охоплює документальні джерела з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка та Інтернет-ресурси про вченого.
25.    Морозюк В. Постаті, імена на Прикарпатті (Пом'яник - 11) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. - 90 с.
Книга продовжує знайомити нас з маловідомими діячами в царині освіти, мистецтва, культури, науки, які залишили помітний слід в історії Галичини.
26.    Порівняльний досвід трансформацій в постсоціалістичних країнах  та Україні в 1989-2010 рр. : зб. наук. праць переможців конкурсу студент. наук.-практ. робіт / Коміс. з питань освіти та науки Івано-Франків. облради ; редкол. : С. В. Адамович, Є. М. Баран, І. В. Басиста та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 152 с.
У збірнику наукових праць переможців конкурсу студентських науково-практичних робіт аналізуються втрати та досягнення України у розвитку державотворення в 1989-2010 рр. порівняно з іншими постсоціалістичними країнами.
27.    Стражник Л. Прикро, що обдурюють народ, обходячи законодавство : [про Героя України В. Ткачука та його етнообійстя в Підгайчиках Коломийс. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2011. - 2 серп. (№ 141). - С. 9.
28.    Україна: 20 років незалежності / Прикарпат. юрид. ін-т ЛьвДУВС ; за ред. : М. Б. Бучка, І. О. Андрухіва, І. В. Басистої, Й. М. Гаха. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвірн. друк., 2011. - 276 с.
Книга розкриває ключові тенденції всеукраїнського розвитку і подає комплексний аналіз зовнішньої і внутрішньої політики України, осмислює внесок Прикарпаття в українське державотворення.
29.    Українські січові стрільці: галицькі воїни Архистратига Михаїла / С. Липовецький. - К. : Укр. Вид. Спілка, 2010. - 95 с. : фото.
Книга розповідає про український відділ австро-угорського війська під час Першої світової війни, одну з перших українських військових формацій, що збройно виступила проти Російської імперії - Українських Січових Стрільців.
30.    Уніят В. Никифор Гірняк. Життєвий шлях отамана : до 125-річчя від дня народж. Н. Гірняка / В. Уніят. - Т. : Астон, 2010. - 231 с.
Праця є спробою на основі архівних документів, спогадів, діаспорних видань та інших матеріалів висвітлити життєвий шлях військовика, громадського діяча, педагога, історика, публіциста Никифора Гірняка.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА

31.    Андрощук-„Вороний" М. Записки повстанця / М. Андрощук-„Вороний" ; ред. І. Марчук. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 126 с. - („Події і люди" ; кн. 13).
Книга спогадів охоплює період з весни 1943 р. по весну 1944 р. і подає широку картину дій українських повстанців.
32.    Андрусяк М. Брати просторів : докум.-художня повість / М. Андрусяк. - Коломия : Вік, 2011. - 838 с.
Книга з документальною достовірністю показує національно-визвольну боротьбу українського народу як явище загальноукраїнське. Автор правдиво описує штучно організований голод на українських землях - ґеноцид українського народу 1932-33 рр.
33.    Борець Т. Юрій Борець: людина, воїн, меценат / Т. Борець, Є. Перепічка. - Л. : Сполом, 2010. - 303 с.
Книга про одного з активних учасників національно-визвольної боротьби ОУН і УПА Ю. Борця. Висвітлена його багатогранна праця в різних напрямках: становлення українського патріота; безкомпромісна боротьба проти німецьких, московських та польських окупантів  в лавах УПА та ін.
34.    День героїв / упоряд. В. Половський. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 16 с.
Книга видана на відзначення пам'яті Євгена Коновальця, день вбивства якого 23 травня визначено Днем героїв.
35.    До 100-ліття від дня народження Героя УПА Михайла Дяченка „Марка Боєслава" : (25 березня 1910-23 лютого 1952) : буклет / Львів. нац. б-ка України ім. Стефаника ; ред. Я. Гелетій. - Л. ; Івано-Франківськ ; Дубно, 2010. - 6 с. : іл.
36.    Іщук О. Ярослав Богдан - „Всеволод Рамзенко" / О. Іщук, Н. Ніколаєва. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 127 с. - („Події і люди" ; кн. 14).
В книзі на основі невідомих архівних документів відтворено основні етапи життя та проаналізовано тематику основних праць відомого письменника-підпільника і чільного діяча ОУН Я. Богдана-„Всеволода Рамзенка".
37.    Крайній І. Нескорена розвідниця УПА [Стефанія Процак (в шлюбі Костюк; псевдо „Марта"), голова обл. орг. Всеукр. ліги укр. жінок] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 13 лип. (№ 119). - С. 10.
38.    Легкий П. Лицар нескореної України : розповідь про несхитного провідника Коломийського окружного проводу ОУН-УПА Бориса-Григорія Легкого / П. Легкий. - 2-е, допов. вид. - Т. : Джура, 2010. - 242 с.
Книга доносить до читача історичну правду про УПА, про героїзм і патріотизм борців за свободу, зокрема провідника Коломийського окружного проводу ОУН-УПА Бориса-Григорія Легкого.
39.    Манзуренко В. Василь Кук - Головний Командир УПА / В. Манзуренко, О. Іщук. -  Рівне : Олег Зень, 2008. - 72 с. : фото. - (Українські військові формування ХХ століття. Події, персоналії, документи).
У дослідженні зроблено спробу розповісти про повстанського командира та його нелегку долю на основі архівних документів, які зберігаються в Галузевому державному архіві СБ України, та деяких документів з особистого архіву В. Кука.
40.    Проданик Д. Шлях боротьби Василя Сенчака - „Ворона" / Д. Проданик. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 126 с. („Події і люди" ; кн. 15).
У книзі на основі архівних документів та спогадів колишніх учасників визвольного руху висвітлено життєвий та бойовий шлях В. Сенчака-„Ворона" на посадах районного референта СБ Солотвинщини та надрайонного референта СБ Станіславівщини.
41.    Страсті за Бандерою : ст. та есеї / упоряд. : Т. Амар, І. Балинський, Я. Грицак. - К. : Грані-Т, 2010. - 397 с. - („De profundis").
У книжці зібрані матеріали трьох фахових дискусій про феномен Бандери, які в останні роки провадили українські та іноземні історики й есеїсти.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

42.    Галич : історія, культура, туризм: 1111 років : путівник. - Галич, 2010. - 21 с. : іл. - (Наш світ).
Буклет містить інформацію про давнє місто над Дністром, місто Короля Данила, яке дало назву цілому реґіону України і було одним із наймогутніших осередків нашої державності.
43.    Гуцайло Є. Медин в історії Галичини : нариси з історії села / Є. Гуцайло, Б. Штокайло ; ред. В. Близнюк. - Коломия : Павлюк М. Д., 2010. - 180 с.
В історико-краєзнавчому описі села Медин Тернопільської області автори намагались дати своє світобачення і світорозуміння у викладі історичних подій села протягом віків на тлі Галичини.
44.    Івано-Франківськ на давній поштівці: З колекції Зеновія Жеребецького : альбом / за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 159 с. : іл. - Текст парал. : укр., нім.
Альбом вміщує репродукції 303 листівок у натуральну величину, котрі запрошують нас знову і знову відкривати для себе уявлені і реальні, чорно-білі й кольорові образи Станиславова: український, російський, польський, жидівський і вірменський. Перегортаючи унікальні сторінки нашої минувшини, допитливі читачі зможуть побачити заплутаний гармидер вулиць і завулків, щільні блоки і маси міських будинків, кав'ярні, окремі кам'яниці, які ще позначені шармом цісарсько-королівських часів, запахом доброї кави, тужливо-веселими покутськими мелодіями і відчуттям чогось доброго, того, що витворює справжню ідентичність.
Видання має мінімум тексту - передмову професора Івана Монолатія, а далі - поштові картки, котрі виходили у видавництвах Станиславова, Перемишля, Кракова, Чернівців, Будапешта, Відня,  знизу підписи двома мовами (в перекладах Юрка Прохаська, Галини Петросаняк, Василя Ткачівського), в додатках подано іменний покажчик архітекторів.
45.    Івано-Франківськ - європейське місто : фільм / Виконком Івано-Франків. міськради, ТОВ „Західноукр. агенство сприяння інозем. інвестиціям". - [Б. м. : б. в.], [2010]. - 1 електрон. опт. диск.
46.    Моє село Старий Лисець (1416-2011). - [Б. м. : б. в.], 2011. - 15 с. : іл.
Книга розповідає про історію і сучасність с. Старий Лисець Тисменицького району, яке розкинулось понад річкою Бистрицею Солотвинською біля Івано-Франківська.
47.    Крайній І. Битківська Швейцарія з нафтовим шлейфом : [історія та сучасність с. Биткова Надвірнян. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 20 лип. (№ 124). - С. 11.
48.    Назарчук Д. Шанс стати успішним селом : [громад. мережа „Опора" реалізовує проект „Успішна громада - успішне село" у с. Микитиці Косів. р-ну] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 11 серп. (№ 148). - С. 2.
49.    Сіреджук П. Космач над Пістинькою : біобібліогр. довід. / П. Сіреджук. - Л. : Тріада плюс, 2011. - 375 с.
Вперше у вітчизняній генеалогії зроблено спробу на основі першоджерел: архівних документів, відомостей періодики, наукових розвідок та інформації респондентів, подати окремим виданням життєпис прославлених людей окремо взятого населеного пункту.
50.    Скробач Б. Населені пункти Рогатинщини : словник-довідник / Б. Скробач ; Рогатинська еколог. громада ім. М. Затварницького. - Рогатин, 2008. - 212 с.
В словнику розглядаються проблеми, пов'язані з дослідженнями історії м. Рогатина та Рогатинського району. Особливу увагу присвячено дослідженню становлення громадянського суспільства і розвитку культури в місті та населених пунктах району.
51.    Станиславівські ратуші : зб. ст. / упоряд. І. Бондарев. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 144 с. : іл. - („Моє місто" ; № 33).
Збірник статей про складний і загадковий феномен історичних станиславівських ратуш із серії „Моє місто" вкотре закликає любити рідне місто і його пам'ятки.

КРАЄЗНАВЦІ ПРИКАРПАТТЯ

52.    Віктор Ідзьо - Академік Міжнародної Академії Наук Євразії : бібліогр. довід. до 50-річчя з дня народж. (1960-2010) / редкол. : С. Васюта та ін. - М., 2011. - 63 с.
У бібліографічному довіднику висвітлено основні дати життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності Віктора Ідзя, уродженця Івано-Франківська, українського історика, українознавця, доктора історичних наук, професора, ректора Українського державного Університету в Москві.

АРХЕОЛОГІЯ

53.    Вакуленко Л. Українські Карпати у пізньоримський час (етнокультурні та соціально-економічні процеси) / Л. Вакуленко. - К. : ІА НАН України, 2010. - 302 с. : іл.
Монографія присвячена історії Українських Карпат в пізньоримський період. На основі вивчення археологічних пам'яток показано, що на території Прикарпаття в цей період проходив стабільний розвиток населення, яке створило культуру карпатських курганів, що ймовірно належала германському племені тайфалів.

ЕТНОГРАФІЯ

54.    Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця ХІХ - початку ХХ ст. [зокрема на Гуцульщині] / О. Бриняк // Київська старовина. - 2001. - № 2. - С. 55-80.
55.    „Гуцульщина в гомоні віків" : матеріали міжнар. науково-практ. конф., Львів, 6 трав. 2011 р. : (з нагоди 20-ї річниці т-ва „Гуцульщина" в м. Львові) / Регіональне об-ня дослідників Гуцульщини [та ін.]. - Л. : Тріада плюс, 2011. - 439 с.
У збірнику вміщено доповіді та повідомлення, виголошені на міжнародній науково-практичній конференції „Гуцульщина в гомоні віків", яка відбулася 6 травня 2011 р. в Українському національному лісотехнічному університеті.
56.    Кочерган М. Загадкова Гуцульщина / М. М. Кочерган. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 67 с. : іл.
Книга розповідає читачеві про чарівну природу гуцульського краю, про загадкові й недосліджені археологічні пам'ятки, а також про незвичайних людей-гуцулів, які володіли великим талантом.

ЕКОНОМІКА

57.    Актуальні проблеми розвитку економіки реґіону : наук. зб. Вип. 7, т. 1 / за ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 318 с.
До збірника наукових праць увійшли статті, у яких розглядаються теоретичні аспекти дослідження проблем економіки реґіону; статті, присвячені фінансово-кредитним проблемам формування виробничих відносин реґіонального рівня, проблемам економічного й соціального розвитку реґіонів України.
58.    Ділові рекомендації - 2011 : щоріч. обл. бізнес-довід. / кер. проекту Г. Соляник ; відп. за вип. В. Фуштей. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 320 с. - (Ділова Івано-Франківщина).
Офіційне видання рейтингового агентства, щорічний бізнес-довідник подає інформацію про підприємства, установи, організації Івано-Франківської області.
59.    Перепічка Є. Нова економічна стратегія / Є. Перепічка, син Василя. - Л., 2010. - 32 с.
У книзі описано і проаналізовано податкові системи світу, запропоновано та економічно обґрунтовано нову економічну стратегію, за якої ліквідовуються всі види податків для виробників товарів і одночасно збільшується наповнення бюджету та соціальний захист народу.
60.    Разом впливаємо на формування молодіжного ринку праці : зб. ст. : кращі практики молодіж. НУО України та зарубіжжя / Молодіжний громад. центр „Еталон". - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 88 с. : іл.
Збірник містить статті, зокрема, про центри праці як ефективний інструмент самореалізації молоді на сучасному ринку праці в Івано-Франківську.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

61.    Кузьмін О. Конкурентноспроможність підприємства: планування та діагностика : монографія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. П. Романко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, каф. екон. теорії. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 198 с.
У монографії розглянуто сутність та основні властивості конкурентноспроможності  підприємства, виокремлено фактори  її формування, обґрунтовано важливість та роль планування конкурентноспроможності в системі менеджменту підприємства та ін.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

62.    Стражник Л. Коли буває повним віз : [про розв. сіл. госп-ва у с. Тишківці Городенк. р-ну] / Л. Стражник // Голос України. - 2011. - 5 лип. (№ 119). - С. 9.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

63.    Березицький Б. Нариси з історії Руху і Незалежності / Б. Березицький. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 176 с.
В книзі проаналізовано шлях України до незалежності і розвиток подій після 1 грудня 1991 року. Автор тезово подає своє бачення національної ідеї з урахуванням сучасної обстановки в Україні.
64.    Перепічка Є. Ми - українці / Є. Перепічка. - Л., 2010. - 64 с.
У праці стисло описано історію, культуру, етикет українців та їхній вклад у світову цивілізацію. Проаналізовано сучасний стан економічної та фінансово-кредитної  системи.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

65.    Гончарук І. Мер Івано-Франківська проти Че Гевари : [поява пабу „Че" у місті і реакція мера В. Анушкевичуса] / І. Гончарук // Високий замок. - 2011. - 11-17 серп. (№ 14). - С. 4.
66.    Звіт про досвід використання підходу до розвитку, орієнтованого на громаду в Івано-Франківській області / Голов. упр. з питань туризму, євроінтегр., зовніш. зв'язків та інвестицій облдержадмін. - Івано-Франківськ, 2010. - 24 с. : табл.
Видання подає інформацію про створення організацій громад для спільних дій, ініціювання планів громадами та їх узгодження з місцевими проблемами, спільне планування і координацію дій та реалізацію планів.
67.    Іванків Л. Леся Іванків : „Частину своєї материнської любові віддала дітям Зінедіна Зідана. Навіть віршиків навчила українською..." : [розмова з сіл. головою с. Побережжя Тимениц. р-ну, колиш. заробітчанкою / записала О. Читайло ] // Високий замок. - 2011. - 8-14 верес. (№ 163). - С. 1, 8.
68.    „Ініціатива громад в дії: місцевий розвиток за сприяння ЄС та ПРООН" : між регіон. конф. (Івано-Франківськ, 22 лют. 2011). - Івано-Фанківськ, 2011. - 10 с. : іл.
Видання містить матеріали міжреґіональної конференції з питань впровадження проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду".
69.    Налагодження співпраці влади з громадами : місц. розв., орієнтов. на Громаду. - Івано-Франківськ, 2011. - 12 с. : табл.
Видання містить інформацію про реалізацію мікропроектів за напрямами в соціальній сфері, основну їх  спрямованість, фінансову участь партнерів та ін.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

70.    Галаган О. Захист прав і свобод суб'єктів кримінального судочинства в Україні та ФРН : навч. посіб. / О. І. Галаган, В. А. Савченко ; ПЮІ ЛьвДУВС, Нац. акад. внутр. справ. - К. ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 198 с.
Посібник присвячений розгляду актуальних теоретичних та практичних проблем, що стосуються захисту прав і свобод суб'єктів кримінального судочинства в Україні  в аспекті порівняння його із кримінально-процесуальним законодавством інших європейських держав, зокрема Федеративної Республіки Німеччини.
71.    Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012 : навч. посіб. / ПЮІ ЛьвДувс ; за заг. ред П. Л. Фріса. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвірнянська друк., 2011. - 867 с.
У навчальному посібнику подано рекомендації для працівників органів внутрішніх справ, курсантів юридичних навчальних закладів системи МВС України та всіх, хто буде здійснювати діяльність з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю під час підготовки та  проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
72.    Зброя в службовій діяльності дільничного інспектора міліції  : навч. посіб. / Прикарпат. юрид. ін-т ЛьвДУВС ; за ред. Г. М. Будаг'янца, М. Б. Бучка. - Івано-Франківськ : Прикарпат. юрид. ін-т ЛьвДУВС, 2011. - 480 с.
У навчальному посібнику висвітлюються питання, пов'язані з вивченням вогневої підготовки працівників правоохоронних органів.
73.    Кінаш Б. Теоретико-правові основи реалізації конституційно-правових норм : монографія / Б. С. Кінаш ; Прикарпат. юрид. ін-т ЛьвДУВС. - Івано-Франківськ, 2011. - 250 с.
У монографії обґрунтовуються теоретичні та правові проблеми реалізації конституційно-правових норм, аналізуються головні концептуальні аспекти наукової розробки проблеми та ін.
74.    Право, мораль, релігія: історичні зв'язки та сучасність : матеріали ІІ курсантсько-студент. наук. читань, 22 груд. 2010 / ПЮІ ЛьвДУВС. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвірн. друк., 2011. - 423 с.
Збірник присвячений проблемам права і моралі, як складових органічно пов'язаних частин духовної культури суспільства, а також релігії, одного із суспільних інститутів, що збалансовує право і мораль.
75.    Стеблинська О. Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп'яніння : монографія / О. С. Стеблинська. - Івано-Франківськ ; Надвірна : Надвірн. друк., 2011. - 279 с.
Монографія присвячена дослідженню стану злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп'яніння, чинників, які їх детермінують, та структурних особливостей особи злочинця.

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА

76.    Городницька Б. „АртПоле": від хору глухонімих - до овочевого оркестру : [про одноімен. фест. в с. Уніж Городенків. р-ну] / Б. Городницька // Високий замок. - 2011. - 19 лип. (№ 127). - С. 9.
77.    Зеліско Л. Культурологічна освіта майбутнього юриста : монографія / Л. І. Зеліско. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 233 с.
У монографії досліджуються проблеми культурологічної парадигми вищої школи у процесі підготовки фахівців-юристів.
78.    Мельник М. „Червона рута" представить новий жанр - український автентичний фольклор : [розмова з виконнав. директором фест. „Червона рута", уродженцем м. Івано-Франківська / записала Н. Бородюк] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 17 верес. (№ 171) . -С. 18.
79.    Назарчук Д. Ополяни співали, танцювали, пригощали [на V обл. фест. нар. творчості „Пісні Опілля" у Рогатині] / Д. Назарчук // Голос України.  - 2011. - 2 лип. (№ 118). - С. 16.
80.    Ружицька С. І ти гуцул, і я гуцул : [про ХІХ-ий Міжнар. гуцул. фест. у Косові] / С. Ружицька // Експрес. - 2011. - 30-31 серп. (№ 95). - С. 7.
81.    Ружицька С. Усіх гумористів - до Коломиї : [про відкриття першого в Україні центру гумору „Весела оселя" в м. Коломиї] / С. Ружицька // Експрес. - 2011. - 9-10 серп. (№ 87). - С. 15.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

82.    Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Г. М. Кривенко, Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук, І. О. Камаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 461 с.
В начальному посібнику розглянуто основи безпеки життєдіяльності людини. Основна увага приділена аналітичному визначенню умов, що відповідають можливому виникненню небезпечних ситуацій.
83.    Євтух М. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. / М. Б. Євтух, С. Б. Грищенко, Г. Й. Михайлишин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 388 с.
У посібнику розглянуто широке коло теоретичних питань, пов'язаних з технологіями соціальної роботи в зарубіжних країнах.
84.    Кичук Г. До зір - через терня : повість-діалог / Г. Кичук, І. Климишин. - Т. : Збруч, 2011. - 334 с.
У книзі подано стислий опис життя, інформацію про творчу і педагогічну працю І. Климишина, астронома, професора Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.   
85.    Кісіль І. Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : монографія : у 2-х т. Т. 1 : Методи максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об'єму краплі / І. С. Кісіль, Р. І. Кісіль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 297 с.
У монографії розглянуті актуальні питання теорії вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз методами максимального тиску у бульбашці, лежачої і висячої крапель та об'єму краплі. Значна увага приділена приладам, які реалізують вказані методи вимірювання, програмному забезпеченню та ін.
86.    Комар В. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921-1939 рр.) : монографія / В. Комар ; наук. ред. Голубко В. Є. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 360 с.
У монографії розкрито складові концепції прометеїзму, яка була спрямована на розчленування Радянського Союзу за національною ознакою з перспективою утворення незалежних держав, об'єднаних у федерацію з Польщею.
87.    Крайній І. Геолог - радник ескулапа : [про акад. О. Адаменка - проф. ІФНТУНГу, док. теолого-мінералог. наук] // І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 2 серп. (№ 133). - С. 11.
88.    Микола Петрович Лесюк : бібліогр. покажч. : (до 70-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України ; відп. ред. та авт. передм. М. В. Бігусяк ; упоряд. І. М. Арабчук. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 72 с. : портр. - (Вчені Прикарпатського національного університету).
У бібліографічний покажчик увійшли наукові студії, навчальні праці та рецензії на книги кандидата філологічних наук, професора, завідувача кафедри слов'янських мов ПНУ ім. В. Стефаника М. Лесюка.
89.    Іван Федорович Миронюк : бібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / ПНУ ім. В. Стефаника, Наук. б-ка ; голов. ред. В. М. Головчак ; відп. ред. М. В. Бігусяк ; упоряд. О. Б. Гуцуляк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 36 с. - (Вчені Прикарпатського університету).
У бібліографічний покажчик увійшли наукові студії, статті та посібники доктора хімічних наук, професора, проректора з наукової роботи ПНУ ім. В. Стефаника І. Миронюка.
90.    Стефаникознавство в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПНУ ім. В. Стефаника, Наук. б-ка ; відп. ред. та авт. передм. М. В. Бігусяк ; упоряд. Є. Ф. Ражик, О. М. Бігусяк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 80 с.
У бібліографічний покажчик увійшли дані про матеріали наукових конференцій, колективні монографії, художні твори, статті науковців ПНУ ім. В. Стефаника, присвячені життєвому шляху та творчому доробку В. Стефаника (1871-1936).
91.    Федак І. Елементи теорії міри та інтеграла Лебега : навч. посіб. / І. В. Федак. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 167 с.
Навчальний посібник містить основні поняття та теореми з теорії міри та інтеграла Лебега, задачі для самостійного розв'язання.
92.    Федак І. Функціональний аналіз : навч. посіб. / І. В. Федак. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 120 с.
Навчальний посібник містить основні поняття та теореми з функціонального аналізу, завдання для проведення практичних занять.

ОСВІТА

93.    Волинська О. Художня освіта Галичини (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) : навч. посіб. / О. С. Волинська ; наук. ред. Є. А. Антонович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 236 с.
У навчальному посібнику на основі ґрунтовного вивчення історичної художньо-педагогічної спадщини минулого висвітлюються питання розвитку художньої освіти в Галичині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
94.    „Ми - надія твоя, Україно!" : інформ. бюл. / Голов. упр. освіти і науки Івано-Франків. ОДА ; упоряд. : О. Сергійчук, М. Дейчаківська. - Івано-Франківськ, 2011. - 112 с.
Інформаційний бюлетень подає короткі довідки про обдарованих дітей Івано-Франківської області - переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад  та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України.
95.    Спортивно-оздоровчий комплекс „Смерічка" збирає друзів / ПНУ ім. В. Стефаника ; упоряд. М. Соя. - Івано-Франківськ, 2010. - 28 с. : іл.
Видання розповідає про навчально-виховну і спортивно-оздоровчу базу ПНУ ім. В. Стефаника -  комплекс „Смерічка" в с. Микуличині, де проходять педагогічну практику і вдосконалюють свою майстерність студенти, аспіранти і викладачі.
96.    Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори : у 2-т. Т. 1 / М. Стельмахович ; упоряд. Л. Калуська, В. Ковтун, М. Ходак ; відп. за вип. З. Болюк, Б. Остафійчук, І. Будзак, Р. Зуб'як. - Івано-Франківськ ; Коломия : Вік, 2011. - 520 с.
Перший том вибраних педагогічних творів М. Стельмаховича представлений працями вченого з проблем теорії і практики українського національного виховання, вивчення українознавства в національній школі та методики викладання народознавства в освітньому закладі.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

97.    Інститут історії і політології: 70 років педагогічної, наукової й громадської діяльності / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; редкол. : М. Кугутяк (гол. редкол.), О. Жерноклеєв, В. Комар та ін. ; авт. кол. : О. Боринська, С. Борчук, Л. Бурачок та ін. - Івано-Франківськ : Третяк І. Я., 2010. - 336 с.
У книзі висвітлюється становлення історичного факультету, сьогодні - Інституту історії і політології ПНУ ім. В. Стефаника. Розкрито навчально-виховну, наукову та громадську діяльність Інституту - колективів кафедр, науково-дослідних підрозділів.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ. ТУРИЗМ

98.    ВелоКраїна: Яремчанський регіон : путівник велосипедиста : інформ.-довід. вид. Вип. 1 / упоряд. В. Загреба. - Яремче, 2010. - 33 с. : фото.
Путівник подає інформаційно-довідковий матеріал про маршрути, велосипедні готелі та садиби, прокати, ресторани, музеї, інформаційні центри Яремчанського регіону.
99.    Вірастюк В. „Усі думають, що я зі Шварценеггером ледь на каву не ходжу..." : [розмова з укр. богатирем, володарем звання „Найсильніша людина планети", уродженцем м. Івано-Франківська / записала О. Скіць] // Молодь України. - 2011. - 19 лип. (№ 50). - С. 1, 6.
100.    Вірастюк Р. „Більше люблю слухати свої пісні, а не виконувати їх" : [розмова зі спортсменом з Івано-Франківська  / записав О. Зубарук] // Експрес. - 2011. - 2-3 серп. (№ 84). - С. 1, 5.
101.    Зелені садиби Долинщини запрошують : путівник / Долин. райрада, голов. упр. з питань туризму, євроінтеграції, зовніш. зв'язків  Івано-Франків.  ОДА. - Долина, 2011. - 14 с. : іл.
Каталог розповідає про маєтки зеленого туризму на Долинщині, фестивалі,  подає корисну інформацію для туристів.  
102.    Кононенко К. Українські Карпати: Медова Долина / К. Кононенко, С. Флис. - К., 2011. - 74 с. : іл. - Текст парал. : укр., рос., англ.
Видання містить опис екскурсійного маршруту „Медова Долина" (Женецьке лісництво - водоспад Гук) на території Карпатського національного природного парку.
103.    Писанкове Прикарпаття: Івано-Франківська область / Західноукр. агенство сприяння інозем. інвестиціям, Голов. упр. з питань туризму, євроінтеґрації, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франків. ОДА. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 44 с. : фото.
Путівник подає інформацію про природні ресурси, транспортне сполучення, економіку, інвестиційний клімат, освіту, туризм, культурно-історичну спадщину Івано-Франківської області та ін.
104.    Сич О. „Тільки ледачий чи байдужий галичанин на долучається до розвитку туризму на Прикарпатті" : [розмова із гол. Івано-Франків. облради / бесіду вела Л. Марчук] // Віче. - 2011. - № 13. - С. 55-57.
105.    Сім незабутніх вражень Бойківського краю : буклет / Туристично-інформ. центр „Бойківщина" ; авт. та кер. проекту О. Кізима. - Брошнів : Таля, 2011. - 43 с. : іл.
Буклет розповідає про туристичні принади  Долинського району Івано-Франківської області.  
106.    Тлумаччина - перлина Покуття : турист. путівник. Ч. 1 : Дністровський каньйон / Тлумацька райрада. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 47 с. : фото.
Путівник пропонує інформацію про унікальний природний комплекс вздовж ріки Дністер з багатством природних ландшафтів та різноманітними цінними у науковому і естетичному відношеннях видами фауни і флори, цілющими джерелами, цікавими геологічними утвореннями, ботанічними, гідрологічними, археологічними пам'ятками природи, історії та культури.
107.    Третяк А. Мандрівки Івано-Франківськом / А. Третяк. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 71 с. : фото.
До альбому увійшли світлини молодої івано-франківської фотохудожниці. Він дозволяє зануритись в емоційний світ міста, побачити по-новому його давно знайомі архітектуру та пейзажі.
108.    Туристична Косівщина : путівник / Косів. райдержадмін., Косів райрада. - [Б. м. : б. в.], 2010. - 16 с. : іл.
Путівник розповідає про туристичні маршрути Косівщини, однієї з перспективних туристично-рекреаційних зон Карпатського реґіону.
109.    Туристичний довідник  Тлумаччини. - Тлумач, 2011. - 21 с.
Довідник подає інформацію про туристичні ресурси Тлумацького району.
110.    Якель Р. Літня феєрія Карпат : [мандрівка Гуцульщиною] / Р. Якель // Дзеркало тижня. - 2011. - 2 лип. (№ 24). - С. 16.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

111.    Колекція книг з приватного фонду Лук'яна Вардзарука в ОУНБ ім. І. Франка : каталог / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. М. В. Качорак ; відп. за вип. Л. В. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 44 с.
Каталог подає перелік книжкових видань з фонду заслуженого журналіста України Л. Вардзарука, який зберігається у відділі краєзнавчої літератури ОУНБ  ім. І. Франка.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

112.    Літературно-меморіальний музей Василя Стефаника : буклет / авт. тексту М. Косменко. - Снятин : ПрутПринт, 2011. - 6 с. : іл.
113.    Федорів Т. Віхи пам'яті бунтарського краю : [про музей Степану Бандері у с. Ст. Угринів] / Т. Федорів // Музеї України. - 2011. - № 2. - С. 27-29.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

114.    Василь Стефаник і Прикарпаття : рек. бібліогр. покажч. до 140-річчя від дня народж. / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. : О. Черепович, І. Бурда ; вступ. сл. С. Процюка ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 67 с.
До покажчика увійшли книги, монографії, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій, періодичних видань, які вийшли за період 1991 - березень 2011 рр., додатки: ст. Б. Гавриліва „Вшановує Галичина" та „Івано-Франківська обласна премія ім. В. Стефаника".
115.    Відзначення 80-річчя Романа Федоріва / упоряд. І. Гетьман : ред. Й. Карпів. - Івано-Франківськ : Сімик, 2011. - 64 с.
Книга містить матеріали про вшанування письменника Р. Федоріва на його батьківщині - в Тисмениці та с. Братківці Тисменицького району.

116.    Габорак М. Топонімія Галицької Гуцульщини : етимол. слов.-довід. / М. Габорак ; Івано-Франків. ОІППО, Ін-т українознав. при ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 655 с.
У книзі подано 4297 топонімів, що є найменуванням 6778 географічних об'єктів частини Гуцульщини, розташованої на території Івано-Франківської області. Досліджується походження назв, способи їх творення, словотворчі засоби, подаються легенди й народні перекази вибраних топонімів.
117.    Гоян Я. Провісники : есе / Я. Гоян ; відп. ред., упоряд. текстів та іл. О. Гоян. - К. : Веселка, 2011. - 574 с. : іл.
У книзі вміщені есе про будівничих храму української літератури: Г. Сковороду, Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українку, І. Котляревського, Ю. Федьковича, В. Стефаника, М. Черемшину та ін.
118.    Далеко від батьківщини / уклад. М. Косменко ; за ред. В. Карого. - Снятин : ПрутПринт, 2010. - 102 с. : іл. - (Скарби отчої землі).
До книжки увійшли вибрані листи Юрія Стефаника (виступав під псевдонімами Юрій Гаморак, Юрій Клиновий), спогади про нього земляків-однодумців у діаспорі.
119.    Дмитро Загул: який він? / упоряд. Я. Кузик. - Косів : Писаний Камінь, 2010. -  46 с.
Книга зібрала спогади про долю і творчість поета, перекладача, літературознавця, критика Дмитра Загула.
120.    Луцак С. Домінанта як ментальне осердя художньо-естетичного процесу: (на матеріалі укр. л-ри межі ХІХ-ХХ ст.) : монографія / С. Луцак ; наук. ред. Р. Т. Гром'як. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 400 с. : іл.
121.    Мафтин Н. У пошуках „GRAND" стилю: (західноукр. та еміграційна проза міжвоєнного двадцятиліття) : монографія / Н. Мафтин ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : ЛІК, 2011. - 335 с.
У монографії вперше здійснено системне дослідження західноукраїнської та еміграційної прози 20-30-х років ХХ ст., проаналізовано творчість багатьох західноукраїнських письменників, вилучених раніше з історії української літератури тоталітарним режимом, а також прозову спадщину цілої низки письменників-емігрантів.
122.    Одинадцять років за одинадцять віршів : [листування І. Сеник, поетеси, політв'язня, майстра худож. вишивки з І. Гулеєм, просвітянином з Тернопільщини] // Слово Просвіти. - 2011. - 7-13 лип. (№ 27). - С. 8-9.
123.    Перша книжка / В. Моравський ; вступ. ст. А. Григорук. - Косів : Писаний Камінь, 2011. - 80 с. : іл. - (Бібліотека гуцульської школи).
Книга розповідає про людей, з якими на життєвих дорогах зводила доля автора - багатолітнього редактора Коломийської міжрайонної газети, про літературно-мистецькі події на Гуцульщині, видатних дослідників цього унікального краю та ін.
124.    Предикат у структурі речення : монографія / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.] ; за ред. В. І. Кононенка. - К. ; Івано-Франківськ ; Варшава, 2010. - 407 с.
У монографії висвітлено теоретичні проблеми семантичної організації речення, визначення функцій предиката як його центрального компонента.
125.    Харитон В. Покутяни : літ.-докум. диптих : у 2-х ч. : 140-ій річниці з дня народж. В. С. Стефаника присвяч. / В. Харитон. - Снятин : ПрутПринт, 2010. - 270 с. : іл. - (Скарби отчої землі).
Головною темою літературно-документального диптиху є взаємини письменника-новеліста В. Стефаника з його несправедливо призабутими краянами Костащуками, життя і доля яких віддзеркалює складні історичні реалії України у буремному ХХ ст.

ФОЛЬКЛОР

126.    Фольклорні скарби Прикарпаття : бібліогр. покажч. / Упр. культури Івано-Франків. ОДА, ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. В. Дволітка ; вступ. ст. Є. Барана ; відп. за вип. Л. Бабій. - Івано-Франківськ, 2010. - 62 с.
Бібліографічний покажчик відображає наукову й науково-популярну літературу з фондів Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка про фольклорні традиції мешканців краю, народні легенди, пісні, казки, танцювальну культуру, календарно-обрядову творчість; подає відомості про фольклористів Прикарпаття.
127.    Цанга М. Опришки з Коломиї : [бувальщина] / М. Цанга // Українське слово. - 2011. - 31 серп.-6 верес. (№ 35). - С. 14.

МИСТЕЦТВО

128.    Бурнашов Г. Зодчий Григорій Будзик. Віддяка Всевишньому : книга-альбом / Г. Бурнашов, М. Войцехівська-Павлишин. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2009. - 75 с.
Книга містить документальний нарис про зодчого з м. Івано-Франківська, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, та збудовані ним церкви - творіння його таланту.
129.    Долинський міський фотоклуб „Промінь". - Л. : Світло і Тінь, 2011. - 44 с.
Фотоальбом містить роботи членів Долинського міського фотоклубу „Промінь" (керівник - талановитий майстер Юрій Черневий).
130.    Лобарчук О. Наше місто ковалів визнали у світі : [Івано-Франківськ здобув премію ім. А. Хабермана за особливі заслуги в ковал. мистец.] / О. Лобарчук // Урядовий кур'єр. - 2011. - 6 серп. (№ 143). - С. 1, 5.
131.    Мистецька творчість Прикарпаття : роботи викл. та студ. Ін-ту мистецтв ПНУ ім. В. Стефаника / вист. мист. творів під патронатом голови Івано-Франків. обл. ради І. Олійника та Ген. консула України в Кракові М. Бродовича. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 48 с. : іл.
Дане видання є каталогом виставки студентських та викладацьких творів Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, яка експонувалася у Республіці Польща.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

132.    Каталог виставки студентських творів зі спеціалізації „Малярство", виконаних під керівництвом Миколи Якимечка : 20 р. незалежності України, 10 р. Ін-ту мистецтв / за ред. Я. Довгана. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 31 с. : іл.
Каталог знайомить з творчими досягненнями студентів кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

133.    Барвисте диво : вип. 1-2010 / Яворів. центр нар. мистец. „Гуцульська гражда" ; авт.-упоряд. : П. Лосюк, В. Корпанюк ; пер. О. Трушик, А. Мицкан. - Яворів, 2011. - 8 с. : іл.
Альбом містить ілюстрації зразків унікального художнього промислу -  ліжникарства Яворівського центру народного мистецтва „Гуцульська гражда" на Косівщині.  

МУЗИКА

134.    Гаврилів Л. Лети, моя пісне... : пісенник / Л. Гаврилів. - Т. : Терно-граф, 2011. - 119 с.
Збірка пісень івано-франківської поетеси містить твори, різноманітні за жанрами і виконанням, основним лейтмотивом яких є любов до рідного краю, пошанування борців-героїв за Україну, віра в краще майбутнє нашого народу.
135.    Князєв В. Теоретичні основи виконавської підготовки баяніста-акордеоніста : навч.-метод. посібник / В. Князєв ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т мистецтв. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 216 с.
Навчально-методичний посібник містить ряд теоретичних положень стосовно методів опрацювання музичного матеріалу, стадійності роботи над твором, музичної пам'яті, роботи в передконцертний період, проблеми сценічного хвилювання.
136.    Луців В. Володимир Луців: „Коли у 1961 році переміг у „Євробаченні", став популярним на європейській сцені" : [розмова з почес. громадянином м. Надвірної, мешканцем Лондона / записала І. Корчук] // Високий замок. - 2011. - 8-10 лип. (№ 120). - С. 9.
137.    Співець Карпатського краю [А. Кос-Анатольський, видат. комп., уродженець Коломиї] // День. - 2011. - 14 лип. (№ 121). - С. 8.
138.    Юзва Р. Світи, моя любове, Україно : пісні / Р. Юзва ; муз. ред. Б. Шиптур. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 208 с. : іл., ноти.
До збірки увійшли кращі з пісень на слова Р. Юзви композиторів: Б. Юрківа, І. Фіцаловича, Ю. Коваля, М. Пастернака, Б. Шиптура та ін.

ТЕАТР

139.    Бенюк Б. Не кажу, що я метр, але півметра талану є : [розмова із нар. артистом України / записала І. Корчук] // Високий замок. - 2001. - 14-20 лип. (№ 124). - С. 10.
140.    Чужинова І. „Солодка Даруся" - знову аншлаг: про модерну культуру івано-франківців і нехлюйство чиновників / І. Чужинова // День. - 2011. - 7 лип. (№ 116). - С. 6.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

141.    Засади віровчення : навч. посіб. / Від. освіти Церкви Християн Віри Євангельської України, Львів. богословська семінарія ; В. М. Варяниця, В. В. Вознюк, Д. В. Ксензов та ін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 143 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні біблійні засади, на яких будує своє віровчення Церква Християн Віри Євангельської України. Особливу увагу приділено питанням про молитву, участь віруючого в духовній війні, загробне життя і прийдешнє людства та ін.
142.    Єдиному Богу слава : пісенник / уклад. О. Скиба. - Вид. 2-е. - Красилів (Хмельниц. обл.) ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 216 с.
Збірка  євангелістських пісень видана на прохання Школи Християнського Життя та Євангелізації.
143.    Романюк В. Богові і Україні. Кн. 2 / В. Романюк. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 352 с.
Книга розповідає про Українську Греко-Католицьку Церкву, її історію, традиції, сучасний стан і структуру, зокрема автор описує вихід цієї Церкви з підпілля,  страдницьке життя священиків та ін.
144.    Руско Н. Іконостас у храмі святого Архистратига Михаїла села Підмихайля та Рідзва Христового у селі Вістова Калуського району : (роботи Корнила Устияновича) / Н. Руско. - Калуш, 2011. - 48 с. : іл.
Книжка розповідає про іконостаси та розпис церков у селах Підмихайля та Вістова Калуського району.
145.    Церква Святого Духа. Рогатин. Івано-Франківська область. - Т. : Наш світ, 2011. - 12 с. : іл.
Буклет подає ілюстрації Рогатинського іконостасу - визначного явища українського мистецтва.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Хімія. - Івано-Франківськ, 2010-2011.
Вип. Х. - 176 с.
Вип. ХІ. - 182 с.
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Вип. 12. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 163 с.
Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 27-28. - Івано-Франківськ : Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 405 с.
Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії „Добрий пастир" : зб. наук. праць. Вип. 3 : Теологія. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФТА, 2010. - 251 с.
Науковий Вісник Українського Університету в Москві. Т. ХVІ / голов. ред. В. Ідзьо. - М., 2011. - 200 с.
Українознавець. Вип. Х / голов. ред. В. Ідзьо. - Л. : СПОЛОМ, 2011. - 192 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Адаменко О. - 87
Адамович С. - 26
Амар Т. - 41
Андрощук-„Вороний" М. - 31
Андрусяк М. - 32
Андрухів І. - 28
Антонович Є. - 93
Анушкевичус В. - (65)
Арабчук І. - 88
Бабій Л. - 24, 111, 114, 126
Бандера С. - (41, 113)
Баран Є. - 26, 126
Балинський І. - 41
Басиста І. - 26, 28
Бенюк Б. - 139
Березицький Б. - 63
Бігусяк М. - 88, 89, 90
Бігусяк О. - 90
Близнюк В. - 43
Богдан Я. - (36)
Боєслав М. - див. Дяченко М.
Болюк З. - 96
Бондарев І. - 51
Борець Т. - 33
Борець Ю. - (33)
Боринська О. - 97
Борчук С. - 97
Бриняк О. - 54
Бродович М. - (131)
Будаг'янц Г. - 72
Будзак І. - 96
Будзик Г. - (128)
Бурачок K. - 97
Бурда І. - 114
Бурнашов Г. - 128
Бучко М. - 28, 72
Вакуленко Л. - 53
Вардзарук Л. - (111)
Варяниця В. - 141
Васюта С. - 52
Вишиванюк М. - 15
Вишневський О. - 20
Вірастюк В. - 99
Вірастюк Р. - 100
Вознюк В. - 141
Волинська О. - 93
„Ворон" - див. Сенчак В.
Габорак М. - 116
Гаврилів Б. - 114
Гаврилів Л. - 134
Галаган О. - 70
Гах Й. - 28
Гелетій Я. - 35
Гетьман І. - (115)
Гірняк Н. - 30
Головчак В. - 89
Голубко В. - 86
Гончарук І. - 65
Гораль Л. - 5
Городницька Б. - 76
Гоян Я. - 117
Грабовецький В. - 15, 16, 17
Григорук А. - 123
Грицак Я. - 41
Грищенко С. - 83
Гром'як Р. - 120
Гулей І. - (122)
Гуцайло Є. - 43
Гуцуляк О. - 89
Дволітка В. - 126
Дейчаківська М. - 94
Дем'янюк П. - 1
Джус В. В. - 24
Джус Н. В. - 24
Довган Я. - 44, 132
Дяченко М. - (35)
Євтух М. - 83
Жеребецький З. - 44
Жерноклеєв О. - 97
Загул Д. - (119)
Загоруйко А. - 21
Загреба В. - 98
Зеліско Л. - 76
Зідан З. - (67)
Зубарук О. - 100
Зуб'як Р. - 96
Іванків Л. - 67
Ідзьо В. - 18, 19, (52)
Іщук О. - 36, 39
Калуська Л. - 96
Камаєва І. - 82
Карий В. - 118
Карпенко О. - 22
Карпів Й. - 115
Качорак М. - 111
Кичук Г. - 84
Кізим О. - 105
Кінаш Б. - 73
Кісіль І. - 85
Кісіль Р. - 85
Климишин І. - 84
Клиновий Ю. - (118)
Князєв В. - 135
Князюк О. - 24
Ковтонюк О. - 10
Ковтун В. - 96
Комар В. - 86, 97
Коновалець Є. - (34)
Кононенко В. - 124
Кононенко К. - 102
Корпанюк В. - 133
Корчук І. - 136, 139
Кос-Анатольський А. - (137)
Косменко М. - 112, 118
Котляревський І. - (117)
Кочерган М. - 56
Крайній І. - 37, 47, 87
Крайчук Ю. - 15, 16, 17
Кривенко Г. - 82
Крип'якевич І. - (24)
Ксензов Д. - 141
Кугутяк М. - 97
Кузик Я. - 119
Кузьмін О. - 61
Кук В. - (39)
Легкий Б.-Г. - (38)
Легкий П. - 38
Лесюк М. - (88)
Липовецький С. - 29
Лобарчук О. - 7, 8, 130
Лосюк П. - 133
Луцак С. - 120
Луців В. - 136
Марусик В. - 11
Марчук Л. - 104
Манзуренко В. - 39
Марчук І. - 31
Мафтин Н. - 121
Мельник М. - 78
Мельник О. - 61
Миронюк І. - 89
Михайлишин Г. - 83
Мицан К. - 22
Мицкан А. - 133
Монолатій І. - 44
Моравський В. - 123
Морозюк В. - 25
Назарчук Д. - 2, 3, 48, 79
Ніколаєва Н. - 36
Озаркевич Є. - (11)
Окуневський Т. - (14)
Олійник І. - (131)
Осадчук М. - (7)
Остафійчук Б. - 96
Перепічка Є. - 33, 59, 64
Петросаняк Г. - 44
Полякова Л. - 9
Половський В. - 34
Проданик Д. - 40
Прохасько Т. - 44
Процак С. - (37)
Процюк С. - 114
Птолемей Клавдій - (18)
Ражик Є. - 90
„Рамзенко В." - див. Я. Богдан
Романко О. - 61
Романюк В. - 143
Ружицька С. - 80, 81
Руско Н. - 144
Савченко В. - 70
Савчук Л. - 82
Семчук Я. - 82
Сеник І. - (122)
Сенчак В. - (40)
Сергійчук О. - 94
Сигидин М. - 17
Сич О. - 104
Сіреджук П. - 49
Скиба - О. - 142
Скіць О. - 99
Сковорода Г. - (117) 
Скробач Б. - 50
Соляник Г. - 58
Соя М. - 95
Стеблинська О. - 75
Стельмахович М. - 96
Стефаник В. - (112, 114, 117, 118, 125)
Стражник Л. - 27, 62
Ткачівський В. - 44
Ткачук В. - (27)
Ткачук І. - 57
Третяк А. - 107
Трушик О. - 133
Українка Л. - (117)
Уніят В. - 30
Устиянович К. - (144)
Федак І. - 91, 92
Федорів Р. - (115)
Федорів Т. - 113
Федькович Ю. - (117)
Флис С. - 102
Франко І. - (117)
Фуштей В. - 58
Харитон В. - 125
Ходак М. - 96
Цанга М. - 128
Чайковський А. - (14)
Черепович О. - 114
Черневий Ю. - (129)
Читайло О. - 67
Чужинова І. - 140
Шевченко Т. - (117)
Шиптур Б. - 138

Оновлено 20-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка