Івано-Франківська
обласна універсальна наукова
бібліотека ім. І.Франка

Адреса бiблiотеки:

76018
м. Iвано-Франкiвськ
вул. Чорновола, 22
тел. 0342 75-01-32
fax: 53-21-89
E-mail:

Відділ комплектування:
E-mail:
тел. 0342 752479

Відділ мистецтва:
E-mail:

Краєзнавчий відділ:
E-mail:

Науково-методичний відділ:
E-mail:
тел. 03422 53-32-31

Графік роботи:

Щоденно: 10:00 - 18:00
Субота - вихідний день
Cанітарний день - останній четвер місяця

„Івано-Франківщина: минуле і сьогодення”. Анотований бiблiографiчний покажчик 2-й квартал   До щоквартального анотованого бібліографічного покажчика „Івано-Франківщина: минуле і сьогодення" увійшли книги, статті із наукових збірників, матеріалів конференцій, окремі публікації у всеукраїнській періодиці про Івано-Франківську область та видання, надруковані у місцевих видавництвах, які поповнили фонди ОУНБ ім. І. Франка у квітні-червні 2011 року. Матеріали подаються за розділами ББК. У межах розділів література розташована за алфавітом авторів або назв.
    Оскільки бібліотека видає щоквартальні інформаційні бюлетені „Літературне Прикарпаття" та „Пам'ятки історії та культури Івано-Франківської області",  до даного покажчика не включена інформація з цих тем.

Укладачі:              О. Черепович - зав. відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка  
                              М. Толстенкова -  бібліотекар відділу краєзнавчої літератури ОУНБ ім. І. Франка

Відповідальна за випуск:      Л. В. Бабій - директор ОУНБ ім. І. Франка

ПРИРОДА КРАЮ. ЕКОЛОГІЯ
       
1.    Дубей Н. Гідрогеологія та інженерна геологія : навч. посіб. / Н. В. Дубей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 262 с.
У підручнику викладені основи гідрогеології та інженерної геології, загальний кругообіг води в природі, будова підземної гідросфери, рух та формування підземних вод, гідрогеологічні дослідження та ін.
2.    Збереження пралісів, ендемічних й реліктових видів рослин і тварин : [заг. екол. характеристика Івано-Франків. обл.] // Екологія та природні багатства України. Вип. 5. - К., 2011. - С. 87-88.
3.    Золотий скарб Карпат зовсім поряд : [про ландшафт. природ. парк „Дністровський каньйон" - турист. перлину Івано-Франківщини] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 7 черв. (№ 102). - С. 8-9.
4.    Карпатський національний природний парк : монографія / за ред. : М. М. Приходька, О. І. Киселюка, А. І. Яворського. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2009. - 671 с. : іл.
У монографії містяться відомості про історію створення, завдання, зони і структуру, поліфункціональне значення, характеристику науково-дослідних відділень Карпатського національного природного парку. Розкрито особливості кліматичних умов, гідрології, ландшафтної структури, ґрунтів, геологічні та геоморфологічні особливості  та ін.
5.    Клапчук В. Лісове та мисливське господарство Галичини : монографія / В. М. Клапчук, О. Р. Проців ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. - 431 с. : іл.
У монографії науковці висвітлюють стан лісів Галичини, ведення лісового господарства від початку четвертинного періоду до Другої світової війни, аналізують нормативно-правову базу управління лісовим господарством в часи Австро-Угорщини та за Польщі, подають результати аналізу різних аспектів системного ведення лісового господарства, охорони лісів.
Викладені матеріали базуються на багатій джерельній базі, основою якої є неопубліковані та опубліковані джерела ХІХ - початку ХХІ століття. На значному статистичному матеріалі комплексно досліджено соціально-економічні та етнокультурні трансформації мисливського господарства Галичини, розвиток громадських мисливських організацій, друковані органи мисливців і рибалок Галичини.
6.    Крайній І. Зазеленів біблійний сад [у с. Маріямпіль Галиц. р-ну] / Україна молода. - 2011. - 18 трав. (№ 82). - С. 11.
7.    Парпан В. Європейські підходи до ведення лісового господарства [розробл. на терит. Надвірнян. лісгоспу та природ. заповідника „Горгани"] / В. Парпан // Лісовий і мисливський журнал. - 2011. - № 2. - С. 16-17.
8.    Пуговиця М. Допоки стоять оці гори... : [про принципи ведення госп-ва у Брошнів. лісгоспі та його лісництвах (Рожнятів. р-н)] / М. Пуговиця // Лісовий і мисливський журнал. - 2011. - № 2. - С. 12-15.
9.    Рой І. Від якого спадку ми відмовляємось : [про полігон захоронення токсич. відходів у Калуші та  речовину „гексахлорбензол", її небезпеку для людей і довкілля] / І. Рой // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 2. - С. 36-37.
10.    Шеремет В. Не грішіть на природі : [розмова з кер. Бюро з питань екології Укр. греко-катол. церкви, проф. морал. Богослов'я Івано-Франків. духов. акад. / записав І. Крайній] // Україна молода. - 2011. - 5 квіт. (№ 55). - С. 12.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

11.    Бойко В. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. Ч. 2 / В. Бойко. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 268 с.
Викладено теоретичні основи методики розрахунків властивостей нафти, газу і води, процесів видобування нафти різними способами, оброблення привибійної зони і освоєння свердловин. Подано приклади розв'язання задач графічним і аналітичним методами.
12.    Важлива громадська справа : [про створення місц. пожеж. команд у с. Хриплин Івано-Франків. міськради та с. Пістинь Косів. р-ну] // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 2. - С. 23.
13.    Дорошенко Я. Спорудження магістральних трубопроводів : підручник / Я. В. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 563 с.
В підручнику розглянуто історію та сучасні тенденції розвитку трубопровідного будівництва, нормативні документи з спорудження магістральних трубопроводів, конструктивні схеми прокладання та методику оптимального профілювання трубопроводів ін.
14.    Лютак І. Ультразвуковий контроль параметрів технічного стану магістральних трубопроводів : монографія / І. З. Лютак, І. С. Кісіль. - Івано-Франківськ, 2010. - 285 с.
У монографії розглянуто питання генерування та поширення пружних хвиль в стінках трубопроводів.
15.    Метрологія і технологічні вимірювання у нафтовій та газовій промисловості : навч. посіб. / С. А. Чеховський, І. С. Петришин, Н. М. Піндус та ін. ; за ред. С. А. Чеховського. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010.  - 534 с.
У навчальному посібнику розглянуто питання метрології, а також вимірювання і контролю параметрів, які практично повністю охоплюють весь спектр величин, характерних для технологічних процесів у нафтовій та газовій промисловості.
16.    Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак та ін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010 .- 808 с.
У навчальному посібнику викладений матеріал систем моніторингу за об'єктами буріння свердловин; видобування і підготовки нафти, газу і газового конденсату; транспортування, зберігання і розподілу нафти і газу та екологічного моніторингу цих об'єктів.
17.    Роман З. Життя з гірським присмаком : [про особливості буд-ва у Карпат. реґіоні] / З. Роман //  Урядовий кур'єр. - 2011. - 28 квіт. (№ 77). - С. 14.
18.    Яким Р. Теорія і практика забезпечення якості та експлуатаційних показників цементованих деталей шарошкових бурових доліт : монографія / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 188 с.
В посібнику узагальнено досвід теорії та практики забезпечення якості та експлуатаційних показників цементованих деталей на долотних заводах.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

19.    Бирчак Н. Івано-Франківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я (наша біографія) 1939-2009 роки : іст.-публіцист. нарис / Н. В. Бирчак. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 127 с.
До книги увійшли розповіді про діяльність професійної спілки працівників охорони здоров'я Івано-Франківської області через призму історії і сьогодення обласної та районних організацій.
20.    Вибрані лекції по дерматовенерології : навч. посіб. / авт. кол. : О. В. Буянова [та ін.]. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 171 с. : іл.
У підручнику викладено відомості про структуру та функцію шкіри. Велику увагу приділено основним методам обстеження та принципам лікування дерматологічних хворих.
21.    Кавин В. Семіотика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії : навч. посіб. / В. О. Кавин, Ю. Л. Попович. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 160 с.
В посібнику в стислій формі представлені захворювання, які найчастіше зустрічаються при вивченні хірургії та в діяльності практикуючого хірурга, описані симптоми, що рідко зустрічаються в підручниках з  хірургії.
22.    Мойсеєнко М. Інформаційні технології у фармації : практикум. Ч. 2 : навч. посіб. / М. І. Мойсеєнко, А. М. Добровольська ; ІФНМУ ; за ред. А. М. Добровольської. - Івано-Франківськ : Сімик, 2010. - 271 с.
Посібник призначений для проведення практичних занять  за програмою дисципліни „Інформаційні технології у фармації", а також допомоги студентам під час їх самостійної роботи і підготовки до підсумкового модульного контролю у вигляді тестування.
23.    Назарчук Д. На Прикарпатті відновили аеромедичну допомогу [із використанням гелікоптерів] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 8 квіт. (№ 64). - С. 7.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ

24.    Грабовецький В. Гетьман Пилип Орлик та його перша конституція в Україні і у світі : наук. зап. музею Олекси Довбуша / В. Грабовецький ; історико-мемор. музей Олекси Довбуша ; упоряд. Ю. Крайчук. - Івано-Франківськ, 2010. - 88 с.
У книзі подані короткі штрихи портрету високоосвіченого діяча з когорти козацько-гетьманської старшини Пилипа Орлика, який зумів підготувати на давніх українських засадах проект першої української конституції.
25.    Грабовецький В. Запорізьке козацтво і Українська гетьманська держава ХVІ-ХVІІІ ст. в літописі та ілюстраціях : наук. зап. музею Олекси Довбуша до 520-річчя укр. козацтва / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша. - 2-е вид., допов. - Івано-Франківськ, 2010. - 495 с.
Видання, крім хронологічно-літописних коротких описів з попередніх книг В. Грабовецького з історії українського козацтва, широко доповнене ілюстративними матеріалами, зокрема автентичними портретами запорізьких кошових і українських гетьманів, картами,  схемами, ілюстраціями українських художників.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЮ ХХ СТОЛІТТЯ

26.    Ґеник С. Червоний колір гріха : (Епоха сталінського терору) / С. Ґеник. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 359 с.
На основі осмислення багатьох історичних фактів і подій автор намагається донести до читачів  трагізм 30-80-тих років ХХ століттях, коли український народ пережив лихоліття комуністичного режиму.
27.    Грабовецький В. Мої незабутні Винники у літописі та ілюстраціях : за спогадами минулих літ / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 2011. - 284 с. : іл.
У книзі вміщено короткий літопис м. Винники Львівської області і спогади колишнього його жителя, а сьогодні відомого історика України і Галичини В. Грабовецького.
28.    Гражда С. Нові жертви сталіністів [виявили внаслідок розкопок біля с. Пшеничники Тисмениц. р-ну] / С. Гражда // Україна молода. - 2011. - 25 трав. (№ 87). - С. 3.
29.    Гуцуляк Е. Моя дерев'яна валізка : спомини / Е. Гуцуляк ; ред. М. Камінський. - Вид. 2-е, допов. - Рівне : Волин. обереги, 2009. -  181 с.
Автор книги - активний учасник політичного життя в Україні, син колишнього чотаря-воїна Української Галицької Армії, учасника Листопадового повстання у Львові 1918 року, ділиться споминами, зокрема про життя в Калуші і навчання в Станіславській гімназії.
30.    Іськів В. Не сприймав ані терору, ані угодовства... [штрихи до політ. портр. Д. Паліїва, уродженця с. Перевозець Калус. р-ну, члена УСС] / В. Іськів // Високий замок. - 2011. - 13-15 трав. (№ 83). - С. 9.
31.    Круцик Р. Дем'янів Лаз / Р. Круцик. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. -  144 с. - (Моє місто ; № 30).
Книгу написано на основі великої кількості невідомих раніше архівних документів, багатьох свідчень очевидців політичних репресій, матеріалів розкопок Дем'янового Лазу.
32.    Маурітссон М. Кирило Трильовський (1864-1941) і Січові стрільці / М. Маурітссон // Українське слово. - 2011. - 13-19 квіт. (№ 15). - С. 11.
33.    Морозюк В. На манівцях : (Село, загублене у часі. Новелетки з далекої минувшини) / В. Морозюк. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2011. - 81 с. : іл.
У художньо-документальних спогадах-новелетках автор, івано-франківський краєзнавець, розповідає про долю сільської учительки і дітей війни в контексті історії с. Немиринець Вінницької області.
34.    Слоньовська О. В Афганістані, в „чорнім тюльпані"... / О. Слоньовська. -  Вид. 2-е, допов. й переробл. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 729 с. : фотоіл.
У Книзі пам'яті зібрано розповіді про всіх вихідців із Прикарпаття, хто віддав своє молоде життя на полі бою в Афганістані чи помер від ран у фронтових госпіталях. Подано мартиролог, спогади очевидців про афганську війну, структуру Івано-Франківської обласної організації Української  Спілки ветеранів Афганістану та її філій у районах і містах Прикарпаття. 
ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН-УПА
35.    Адамів С. За волю і долю України: із спогадів повстанця села Залип'я Дмитра Задоріжного : худож.-докум. нарис / С. Адамів. - Рогатин, 2010. - 91 с. : іл.
Спогади одного з рядових повстанців із села Залип'я Рогатинського району Дмитра Задоріжного, який за покликом свого серця і національного почуття став у ряди борців за волю України.
36.    Грицяк Є. Євген Грицяк : „Найбільше я реалізувався як повстанець, цілитель та йог..." : [про підпільника, члена ОУН, учасн. Норил. повстання, йога-практика із с. Устя Снятин. р-ну / записав С. Лащенко] // День. - 2011. - 13-14 трав. (№ 80-81). - С. 14.
37.    Крайній І. Криївка під престолом : [про унікальну схованку укр. підпільників у церкві с. Гринівці Тлумац. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 8-9 квіт. (№ 58-59). - С. 18.
38.    Літопис Української Повстанської Армії. Т. 50. Тернопільщина: „Вісті з Терену" та „Вістки з Тернопільщини" 1943-1950. Кн. 2 / ред. І. Гомзяк. - Торонто ; Л., 2010. - 1240 с.
Пропонований увазі читачів 50-й том „Літопису УПА" продовжує публікацію матеріалів і документів за 1948-50-й роки, у яких відображено боротьбу ОУН і УПА проти становлення в Тернопільській області радянського тоталітарного режиму.
39.    Мороз В. Зиновій Тершаковець - „Федір" / В. Мороз. - Торонто ; Л. : Літопис УПА, 2011. - 126 с. : іл. - („Події і люди" ; кн. 12).
У книзі на широкій джерельній базі, зокрема невідомих архівних документах, висвітлюються життя і діяльність крайового провідника ОУН Львівщини, засновника і редактора підпільного видання „Літопис УПА".
40.    Червак Б. Уроки полковника [Є. Коновальця] / Б. Червак // День. - 2011. - 10-11 черв. (№ 100-101). - С. 6.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

41.    Андріїшин С. Коломия у міжвоєнний період 1919-1939: суспільно-політичний та національно-визвольний рух у Галичині / С. Андріїшин. - Коломия : Вік, 2010. - 530 с. : іл. - (Коломийська бібліотека ; вип. 7).
У книзі аналізуються основні етапи українського патріотичного руху в Східній Галичині, зокрема в Коломиї, у міжвоєнний період 1919-1939 рр. На тлі суспільно-політичного розвитку подано згадки про знакові постаті Західної України - знаменитих коломийських професорів, видатних громадсько-політичних діячів краю, незламних борців за незалежність України.
42.    Василечко Л. Літопис Ціневи: минуле і сьогодення / Л. Василечко. - Л. : Тиса, 2009. - 189 с. : іл.
На конкретних історичних прикладах дослідниця змальовує історію рідного села Рожнятівського району, героїчні та славні сторінки минулого і сьогодення, розповідає про видатні постаті, традиції та звичаї односельців.
43.    Долінська Ю.-Ю. Ліски - квітка України : іст. розповіді, поезія / Ю.-Ю. Долінська. - Коломия : Вік, 2010. - 288 с.
В книзі подано історичні факти та розповіді, поезія та пісні про с. Ліски Коломийського району.
44.    Коваль І. Стародавній Галич: цивілізація відома і таємнича / І. Коваль, М. Косило, І. Миронюк ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 462 с.
В книзі зібрано матеріали про особливості духовної та матеріальної культури давнього Галича від льодовикового часу до періоду княжої Русі і пізнього Середньовіччя.
45.    Крайній І. Лаври, засіяні піском : [історія та сучас. стан с. Стратин Рогатин. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 11 трав. (№ 77). - С. 12.
46.    Цюп'як Р. З народних уст. Був колгосп „Промінь" / Р. Цюп'як. - Калуш : Акцент, 2010. - 350 с.
Книга розповідає про тяжкий і складний шлях історії прикарпатського села Войнилів Калуського району в 30-90-х роках ХХ ст. Вона складається зі спогадів учасників і очевидців подій.

ЕКОНОМІКА

47.    Максим'юк М. Кооперація Надвірнянщини / М. Максим'юк. - Надвірна : Надвірнянська друк., 2010. - 266 с.
На основі архівних джерел, публікацій та окремих спогадів спілчан показано історію створення і розвиток споживчої кооперації на теренах Надвірнянщини.
48.    Назарчук Д. Влада і бізнес: як стати партнерами? : [про форум підприємців і влади в Івано-Франківську] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 7 черв. (№ 102). - С. 6.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

49.    Гражда С. Мільярд відгонить курятиною : [пробл. птахофабрики „Авангард" у м. Городенка] / С. Гражда // Україна молода. - 2011. - 13 квіт. (№ 61). - С. 12.
50.    Синиця С. Управління конкурентноспроможністю підприємств : навч. посіб. / С. М. Синиця, Л. В. Гринів, О. М. Крупа. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. - 407 с.
У навчальному посібнику подано теоретичний та методичний матеріал, який підкріплюється конкретними прикладами з практичної діяльності підприємств.

СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

51.    Баланюк І. Галузева структура виробництва в сільськогосподарських підприємствах : монографія / І. Ф. Баланюк, О. І. Жук. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 183 с.
У монографії досліджено теоретико-методологічні аспекти щодо вдосконалення галузевої структури виробництва в сільськогосподарських підприємствах, обґрунтовано напрями підвищення результативності функціонування агроформувань.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ

52.    Кафарський В. Право. Політика. Культура : зб. ст. / В. І. Кафарський ; ПЮІ ЛьвДУВС. - Івано-Франківськ, 2009. - 444 с.
У збірник увійшли статті, доповіді, виступи та інтерв'ю автора за  18 років наукової, політичної і законотворчої діяльності. Аналізуються проблеми права, політики і культури, особлива увага звертається на етнодуховні чинники формування національної правової системи, вплив духовності і моралі на політику і державне будівництво в Україні.
53.    Михайлюк Т. „Не треба боятися помилок" : [розмова з  президентом міжнар. молодіж. орг. AIESEK, уродженкою Івано-Франківська / записала О. Лобарчук] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 8 квіт. (№ 64). - С. 9.
54.    Назарчук Д. Прикарпатці впрягли в одного воза непримиренних : [про політ. ситуацію на Прикарпатті] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 28 трав. (№ 96). - С. 4.
55.    Назарчук Д. Прикарпаття підписало угоду з округом Португалії [про наук. і культ. співпрацю] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 20 трав. (№ 90). - С. 7.
56.    Община 20 лет спустя : сб. ст. / авт.-сост. А. Волков. - Ивано-Франковск, 2011. - 282 с.
Книга присвячена 20-річчю державної реєстрації Російської спільноти Івано-Франківської області, яка працює над реалізацією проектів з видань російською мовою художніх і публіцистичних творів місцевих авторів.
57.    Україна. Нація. Державність: Народний Рух України у новітньому українському державотворенні та розбудові громадянського суспільства : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю створення Нар. Руху України, Івано-Франківськ, 29 жовт. 2009 р. / ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 282 с.
У збірнику публікуються матеріали Всеукраїнської наукової  конференції, присвяченої 20-річчю створення Народного Руху України за перебудову, що була організована і проведена в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.
58.    Цимбалюк М. „Наша стратегія - нові робочі місця" : [розмова з головою Львів. ОДА, уродженцем Івано-Франківщини / записала О. Мельник] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 7 квіт. (№ 63). - С. 5.

ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

59.    Марчук Л. Суспільство має розуміти і знати, як ми досягнемо загального щастя : [із засід. Консультат. ради з питань розвитку місцевого самоврядування, м. Яремча] // Віче. - 2011. - № 7. - С. 6-7.
60.    Чернега Р. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання : монографія / Р. Т. Чернега ; за ред. Н. Р. Нижник. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 115 с.
У книзі досліджуються теоретичні та практичні проблеми реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні України, розроблені практичні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового забезпечення визначеної проблематики.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

61.    Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. ст. - Івано-Франківськ, 2010-2011.
Вип. ХХІІІ. - 244 с.    
Вип. ХХІV. - 252 с.    
Вип. ХХV. - 252 с.
У випусках досліджуються актуальні проблеми державного будівництва, питання теорії та історії держави і права, правової реформи в Україні, екології, боротьби зі злочинністю. Вносяться та обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення ряду інститутів конституційного, цивільного, кримінального та інших галузей права.
62.    Дудка А. Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або психічними вадами : монографія / А. В. Дудка ; ПЮІ ЛьвДУВС. - Івано-Франківськ : Надвірнянська друк., 2011. - 231 с.
У монографії на підставі аналізу нових досягнень кримінально-правової науки висунуто і обґрунтовано низку положень, нових у концептуальному плані та важливих для криміналістичної науки і слідчої практики.
63.    Онищук С. Державно-управлінські механізми адаптації до професійної  діяльності (на прикладі звільнених працівників органів внутрішніх справ України) : монографія / С. В. Онищук ; ПЮІ ЛьвДУВС. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. - 203 с.
У монографії розроблена та запропонована структурно-логічна схема державно-управлінських механізмів адаптації звільнених працівників органів внутрішніх справ до роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування.
64.    Садова Т. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : монографія / Т. В. Садова ; за ред. С. М. Смокова. - Івано-Франківськ : ЛьвДУВС, 2011. - 177 с.
Монографія присвячена аналізу стану дотримання прав і свобод суб'єктів кримінального судочинства в ході застосування щодо них заходів кримінально-процесуального примусу в Україні, США та Великобританії.

НАУКА. ПРАЦІ НАУКОВЦІВ КРАЮ

65.    Дружбинський В. Із Сахаліну - в Галичину: „добровільне заслання" : [про проф., викладача рос. л-ри в ПНУ ім. В. Стефаника М. В. Теплинського] / В. Дружбинський // Дзеркало тижня. - 2011. - 14 трав. (№ 17). - С. 11.
66.    Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики : навч. посіб. / за ред. : С. І. Гургули, В. М. Мойсишина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 450 с.
Книга подає 7000 питань і вправ, зміст яких повністю відповідає типовій програмі з вищої математики, виокремлено теоретичні питання і практичні вправи у 30 варіантах, що дозволяє кожному студенту навчальної групи запропонувати індивідуальне завдання.
67.    Збірник конкурсних завдань з математики : навч. посіб. / В. М. Мойсишин, С. І. Гургула, В. І. Горгула та ін. - Вид. 2-е, допов. - Івано-Франківськ : Факел, 2010. - 624 с.
Збірник містить понад сім тисяч вправ з математики, 90 варіантів завдань вступних іспитів, які пропонувались в ІФНТУНГу в 2001-2003 роках.
68.    Лесін А. Інтимне життя, яке воно? / А. І. Лесін ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 303 с.
Книга є підсумком багаторічної праці лікаря, викладача, науковця Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, в якій висвітлюються підвалини інтимного життя в різних аспектах.
69.    Мойсишин В. Вступ до математичного аналізу : навч. посіб. / В. М. Мойсишин, Б. С. Сікора, Т. Г. Лавинюкова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 161 с.
Підручник розкриває основні положення математичного аналізу: вчення про дійсні числа, функцію, теорію границь, неперервність.
70.    Назарчук Д. Провали землі можна прогнозувати [внаслідок наук. відкр. вчених Івано-Франківщини] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 20 трав. (№ 90). - С. 12.
71.    Наукове товариство Івано-Франківського медичного університету // Екологія та природні багатства України. Вип. 5. - К., 2011. - С. 208.
72.    Науково-дослідна діяльність: здобутки і перспективи : зб. за 2010 р. / відп. ред. І. Миронюк. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 24 с.
У збірнику міститься інформація про науково-дослідну діяльність в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника у 2010 році, окреслено перспективи та основні напрямки розвитку науки в закладі.
73.    Руденко Ю. Академіка Омеляна Вишневського переслідували за зв'язки з УПА : [про наук. доробок проф. Дрогобиц. пед. ун-ту ім. І. Франка, акад. АН ВО України, уродженця с. Ясеновець Рожнятів. р-ну] / Ю. Руденко // Українське слово. - 2011. - 18-24 трав. (№ 20). - С. 8.
74.    Світлоносна душа / упоряд. М. Турчин. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 125 с. : іл.
Видання, підготовлене кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри німецької філології ПНУ ім. В. Стефаника М. Турчин, присвячується світлій пам'яті Ярослава Пащука, кандидата педагогічних наук, доцента Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.
75.    Турчин В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : монографія / В. В. Турчин. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 598 с.
Монографія присвячена проблематиці гуманітарної фахової комунікації, яка є основою будь-якого процесу розвитку наукової думки певної галузі знань.

ОСВІТА

76.    Звіт за 2009-2010 навчальний рік / Укр. гімназія № 1. ред. М. Грицишин. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2010. - 206 с.
У звіті висвітлено основні напрямки життя і діяльності Івано-Франківської Української гімназії № 1 у 2009-2010 навчальному році, включаючи навчальну, виховну та науково-методичну роботу.
77.    Калуська Л. Риторика в дитячому садку : науково-метод. посіб. / Л. Калуська, Н. Бабій, К. Пальона ; Івано-Франків. ОІППО. - Івано-Франківськ ; Калуш : Акцент, 2011. - 211 с.
У виданні представлено авторську програму Г. Серман та К. Пальоної „Навчання дітей старшого дошкільного віку риторики", матеріали за змістом та підсумками науково-дослідницької діяльності з її впровадження, дидактичне та методичне забезпечення освітнього процесу з дітьми та організації навчання педагогічних працівників відповідно до завдань програми з риторики.
78.    Кафедра фармації Івано-Франківського медичного університету // Екологія та природні багатства України. Вип. 5. - К., 2011. - С. 206-207.
79.    Назарчук Д. Коли нема кого навчати : [через відсутність учнів на Івано-Франківщині закривають шк.] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 25 трав. (№ 93). - С. 28.
80.    Півторак О. Проектна діяльність шкільної книгозбірні [з досвіду роботи Войнилів. ЗОШ Івано-Франків. обл.] / О. Півторак // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 1. - С. 45-48.
81.    Пожоджук Д. Будував батько дім із синами: як живе сільський учитель? : [про родину учителів Ожиняків із с. Космач на Івано-Франківщині] /  Д. Пожоджук // Українське слово. - 2011. - 13-19 квіт. (№ 15). - С. 12.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

82.    Вишиванюк М. Прикарпатців надихає Євро-2012 : [про підготов. до футбол. свята на Івано-Франківщині] / М. Вишиванюк // Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 трав. (№ 84). - С. 14.
83.    Драга Е. Серебряный призер игр-2008 в Пекине по вольной борьбе [В. Федоришин з м. Калуша] / Е. Драга // Факты. - 2011. - 8 апр. (№ 64). - С. 23.
84.    На матч - сімейним літаком : [про відродж. та підготов. Коломийс. аеропорту до Євро-2012] // Урядовий кур'єр. - 2011. - 12 трав. (№ 84). - С. 14.
85.    Негрієнко А. На Різдво в Карпатах : [про Всеукр. зим. навч.-тренув. зб. юних рятувальників у с. Бистрець Верховин. р-ну] / А. Негрієнко // Надзвичайна ситуація. - 2011. - № 1. - С. 24-25.
86.    Федоришин В. „За поразку у фіналі пропонували $ 25 тисяч" : [розповідає найкращий спортсмен 2010 року, родом з Івано-Франківщини /записав І. Вербицький] // Україна молода. - 2011. - 24 трав. (№ 86) .- С. 10.

ТУРИЗМ

87.    Івано-Франківщина туристична : навч.-метод. вид. / В. Великочий. - Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2011. - 120 с.
У навчально-довідковому виданні коротко розкрито історію, сучасний стан та перспективи розвитку природно-рекреаційного, історико-географічного, етнографічного, туристичного потенціалу Прикарпаття.
88.    Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи : матеріали наук.- практ. конф. Вип. 2 / Ін-т туризму ПНУ ім. В. Стефаника ; голова редкол. В. Клапчук. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. - 240 с.
Збірник містить матеріали науково-практичної конференції „Стан розвитку екскурсійного обслуговування та проблеми управління рекреаційним комплексом Прикарпаття".

ПРЕСА. РАДІО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ

89.    Лещишин Р. Розвиток української преси Станиславівського воєводства (1921-1939 рр.) : автореф. дис. / Р. С. Лещишин ; ДВНЗ „Ужгор. нац. ун-т". - Ужгород, 2011. - 20 с.
Автореферат досліджує розвиток української преси воєводства в умовах панування дискримінаційної державної політики Польщі; особливості діяльності редакційних колективів та тематики публікацій; роль у становленні преси українських партій та громадськості.

МУЗЕЇ. МУЗЕЙНА СПРАВА

90.    Грабовецький В. Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша : довідник-путівник : наук. зап. музею О. Довбуша / В. Грабовецький ; Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша. - Івано-Франківськ, 2010. - 259 с.
Книга розповідає про тернисту і нелегку історію формування Івано-Франківського державного історико-меморіального музею Олекси Довбуша, який створений на основі півстолітньої колекції професора В. Грабовецького про життя і діяльність народного героя.
91.    Музеї Надвірнянщини / Від. культури і туризму Надвірнянської РДА. - [Б. м. : б. в.], 2011. - 13 с. : фото.
Буклет знайомить читача з музейними закладами Надвірнянського району, зокрема, історії Надвірнянщини в місті Надвірна, літературно-краєзнавчим музеєм ім. М. Підгірянки в с. Білі Ослави та музеєм історії села Добротів.
92.    Музейна кімната Олекси Довбуша історика Володимира Грабовецького : довідник-путівник / Івано-Франків. держ. історико-мемор. музей Олекси Довбуша. -  Івано-Франківськ, 2010. - 79 с. : іл.
У довіднику-путівнику дається огляд експонатів - стендів і вітрин музейної кімнати Олекси Довбуша, створеної в Івано-Франківську на основі колекції довголітнього дослідника  Володимира Грабовецького.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

93.    Вдовиченко Г. Хто не читає - той дивак! : [про літ. марафон „Час читати", зокрема в Івано-Франківську] /  Г. Вдовиченко // Високий замок. - 2011. - 13 квіт. (№ 68). - С. 6.
94.    Ільків А. Жанр щоденника в українській літературі другої половини ХХ - початку ХХІ століть : монографія / А. Ільків. - Надвірна ; Івано-Франківськ : Надвірнянська друк., 2010. - 286 с.
Монографія присвячена дослідженню жанрово-типологічних особливостей жанру щоденника у літературному процесі. Уточнено теоретичну модель жанру щоденника, вивчено модифікаційні зміни, осмислено філософську основу та образно-символічну систему щоденників межі тисячоліть та ін.
95.    Качкан В. Нев'януча галузка калини (Українські літератори, вчені, громадські діячі - в діаспорі) / В. Качкан, О. Качкан. - К. : Літопис-ХХ, 2011. - 267 с.
До книги увійшли студії, розвідки та есеї про малознаних  українських літераторів, громадсько-культурних і просвітницьких діячів, що свого часу опинилися поза межами батьківщини: Р. Сембратовича, С. Петлюру, В. Целевича, Б. Шкандрія, К. Гриневичеву, Ю. Липу, М. Ірчана, Р. Купчинського та ін.
96.    Качкан В. Пастори Слова (Українські письменники, вчені, громадські діячі - із священицьких родин) / В. Качкан, О. Качкан ; ЛННБ ім. В. Стефаника. - К. : Літопис-ХХ, 2011. - 356 с.
До книги увійшли студії про призабутих літераторів та громадсько-культурних і просвітницьких  діячів, вихідців зі священицьких родин. Написані на основі архівних матеріалів періодики й раритетів, розділи несуть інформацію про такі постаті, як Марко Мурава (Сильвестр Лепкий), брати Лепкі, Ярослав Весоловський, Заклинські, Барвинські, Мелетій Кичура, Ольга Дучимінська, Костянтина Малицька та ін.
97.    Пітель В. Українська мова : зб. текстів із синтаксису та пунктуації / Василь Пітель, Віра Пітель ; відп. ред. В. Ґрещук ; ПНУ ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2010. - 247 с.
У збірнику подано розроблені й тематично структуровані тестові завдання із синтаксису і пунктуації сучасної української літературної мови.
98.    Рудницький Л. Світовий код українського письменства : вибр. літературознавчі ст. й дослідж. / Л. Рудницький. - Івано-Франківськ, 2010. - 332 с.
До книжки українського літературознавця із США, академіка НАН України, почесного доктора Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника увійшли вибрані статті й дослідження з компаративістики, написані ним у різні роки в діаспорі і в Україні.

ФОЛЬКЛОР

99.    Назарчук Д. Котися щасливо, фестивальна „Писанко"! : [про Всеукр. фольклор.-етногр. фест. у Коломиї] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 4 черв. (№ 101). - С. 10.
100.    Савчук В. Український живий вертеп: ґенеза і способи ретрансляції : навч. посіб. / В. Савчук. - Івано-Франківськ : І. Я. Третяк, 2010. - 319 с.
У навчальному посібнику розглядається історія становлення та розвитку українського вертепу, його атрибутика і рядження дійових осіб. Вперше друкуються сценарії живих вертепів різних історичних періодів, зібраних на теренах нашого краю.

МИСТЕЦТВО

101.    Крайній І. Бо в коваля серце тепле : [про 9-ий фест. ковал. мистец. під час святкування Дня міста Івано-Франківська] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 11 трав. (№ 77). - С. 9.
102.    Небо і земля нині торжествують : різдвяна феєрія. - Богородчани, 2011. - 1 електрон. опт. диск : фото.
103.    Плугатор Г. Коваль кує, метал дзвенить... : [в Івано-Франківську відбувся 9-й міжнар. фест. ковал. мистец.] / Г. Плугатор // Експрес. - 2011. - 10-11 трав. (№ 49). - С. 15.

ЖИВОПИС. ПЕРСОНАЛІЇ

104.    Аронець М. Живопис. Графіка : до 70-річчя від дня народж. / Мирослав Аронець ; Упр. культури ОДА, Івано-Франків. обл. художній музей. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 15 с. : іл.
Альбом містить роботи івано-франківського художника, мистецтвознавця, члена Національної спілки письменників України, провідного наукового співробітника Івано-Франківського обласного художнього музею М. Аронця.
105.    Назарчук Д. „Коли малюю, нічого не бачу, не чую" : [худож. С. Нікольська із с. Молодькова Надвірн. р-ну та її граф. творчість] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 21 трав. (№ 91). - С. 11.
106.    Сивак Д. Різьба на дереві. Іконографія : каталог / Д. Сивак ; Нац. спілка художників України, Нац. спілка майстрів нар. мистец. України. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 45 с. : іл.
Каталог знайомить з творчістю заслуженого майстра народної творчості України Д. Сивака, який працює в галузі різьби на  дереві, ікономалярства.
107.    Юрчишин Г. Реґіональне мистецтво та архітектура Прикарпаття. Частина 1. Творчий доробок художника Василя Дутки : навч. посіб. / Г. М. Юрчишин ; ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. - 179 с. : іл.
У навчальному посібнику простежено шляхи зародження та розвитку мистецької освіти на Гуцульщині, зокрема Косівської художньої школи в персоналіях. Досліджено творчу і науково-педагогічну діяльність художника Василя Дутки та з'ясовано індивідуальні особливості методики викладання мистецьких дисциплін і їх застосування у творчості митця.

ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

108.    Богородчанщина мистецька / Богородчанська райдержадмін. ; упоряд. Р. Романюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 59 с. : фото.
Видання присвячене майстрам ужиткового мистецтва Богородчанського району, а також тим, хто творить духовну ауру нації словом, піснею, танцем. Побудоване за порядком творчих звітів сіл і селищ району під час проведення акції „Мистецтво одного села".
109.    Кобальчинська Р. Скульптура... із сиру : [розмова з етнографом про сирні вироби на Гуцульщині та їх приготування / записала Л. Шаповал] // День. - 2011. - 10-11 черв. (№ 100-101). - С. 24.
110.    Крайній І. Одухотворена солома : [про майстриню М. Бойків із с. Ковалівка Коломийс. р-ну] / І. Крайній // Україна молода. - 2011. - 3-4 черв. (№ 94-95). - С. 19.

МУЗИКА

111.    Гузьо Г. Міка Ньютон: „Це перемога усієї нашої команди" : [співачка з Бурштина на пісен. конкурсі „Євробачення-2011"] / Г. Гузьо // Високий замок. - 2011. - 17 трав. (№ 85). - С. 1, 10.
112.    Жишкович М. Видатний галицький тенор [М. Голинський (1890, с. Вербівці Городен. р-ну - 1973, Канада)] / М. Жишкович // Дзвін. - 2011. - № 2. - С. 85-88 : фото.
113.    Ньютон М. Міка Ньютон: „Вперше чую, що четверте місце - заслуга Ксенії Симонової..." : [розмова з учасн. „Євробачення-2011", уродженкою м. Бурштина / записала Г. Гудзьо] // Високий замок. - 2011. - 19-25 трав. (№ 87). - С. 15.
114.    70 років творення Високого музичного мистецтва / Івано-Франків. муз. уч-ще ім. Д. Січинського. - Івано-Франківськ, 2010. - 32 с. : фото.
Книга подає інформацію про діяльність Івано-Франківського музичного училища ім. Д. Січинського, яке було відкрите 17 січня 1940 р. на базі міських музичних навчальних закладів - філіалу Львівського музичного інституту ім. М. Лисенка та Станіславської консерваторії ім. С. Монюшка.

ТЕАТР

115.    Назарчук Д. „Вистава вдарила у сонячне сплетіння" : [про гастролі Івано-Франків. облмуздрамтеатру у Канаді з виставою „Солодка Даруся"] / Д. Назарчук // Голос України. - 2011. - 7 трав. (№ 82). - С. 13.
116.    Театральна перлина Гната Хоткевича / Навч.-метод. центр культури і туризму Прикарпаття ; Володимир і Роман Сінітовичі. - Верховина : Гуцульщина, 2010. - 63 с. : іл., фото.
Книжка, в якій подано коротку історію с. Красноілля Верховинського району та створений там Гуцульський театр, присвячена його сторіччю і вшануванню світлої пам'яті засновників театру: Гната Хоткевича, Леся Курбаса, Олекси Ремеза та учасників всіх поколінь цього театру.
117.    Чужинова І. „Солодка Даруся" і „Нація": просто правда : [про акторів облмуздрамтеатру  та їхні гастролі у світі] / І. Чужинова // День. - 2011. - 1 черв. (№ 93). - С. 7.

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА

118.    Мартиник Б. На всіх „нечистих" - 20 священиків : [на Івано-Франківщині відбувся 1-ий в історії УГКЦ з'їзд священиків-екзорцистів] / Б. Мартиник // Експрес. - 2011. - 17-18 трав. (№ 52). - С. 20.
119.    Савчук Б. Твердиня віри: Історія Станіславського (Івано-Франківського) монастиря сестер Василіянок / Б. Савчук. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. - 270 с.
Подано історичний та духовний літопис Станіславського (Івано-Франківського) монастиря сестер Василіянок, заснованого 1900 року, на основі національної історіографічної спадщини та  документальних джерелах.
120.    Через терни - до зірок: життя, мученицька смерть і прослава Блаженного Мученика Симеона Лукача / упоряд. І. Пелехатий. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2010. - 367 с.
Видання містить вражаючу епопею життя і мучеництва за Христову віру о. Симеона Лукача, довголітнього професора морального богослов'я Станиславівської духовної семінарії (1920-1944), підпільного Єпископа УГКЦ (1945-1964). До другої частини книги увійшла рукописна і друкована спадщина Блаженного Мученика Симеона Лукача.

СЕРІЙНІ ВИДАННЯ

121.    Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Вип. 19-20 : До 70-річчя заснування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2010. - 334 с.
122.    Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. 14. - Івано-Франківськ, 2011. - 160 с.
123.    Галичина : всеукр. наук. і культ.-просвітній краєзн. часопис. Ч. 17 / ПНУ ім. В. Стефаника, Ін-т історії і політології. - Івано-Франківськ, 2010. - 374 с.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 
Адамів С. - 35
Андріїшин С. - 41
Аронець М. - 104
Бабій Н. - 77
Баланюк І. - 51
Барвинські - (96)
Бирчак Н. - 19
Бойків М. - 110
Бойко В. - 11
Буянова О. - 20
Василечко Л. - 42
Вдовиченко Г. -
Великочий В. - 87
Вербицький І. - 86
Весоловський Я. - (96)
Вишиванюк М. - 82
Вишневський О. -  (73)
Волков А. - 56
Грабовецький В. - 24, 25, 27, 90, 92
Гринів Л. - 50
Грицишин М. - 76
Гузьо Г. - 111, 113
Гутак О. - 16
Ґеник С. - 26
Голинський М. - (112)
Гомзяк І. - 38
Горгула В. - 67
Гражда С. - 28, 49
Ґрещук В. - 97
Гриневичева К. - (95)
Грицяк Є. - 36
Гургула С. - 66, 67
Гуцуляк Е. - 29
Добровольська  А. - 22
Довбуш О. - (90, 92)
Долінська Ю.-Ю. - 43
Дорошенко Я. - 13
Драга Е. - 83
Дранчук М. - 16
Дружбинський В. - 65
Дубей Н. -  1
Дудка А. - 62
Дутка В. - (107)
Дучимінська О. - (96)
Жишкович М. - 112
Жук О. - 51
Задоріжний Д. - (35)
Заклинські - (96)
Ільків А. - 94
Ірчан М. - (95)
Іськів В. - 30
Кавин В. - 21
Калуська Л. - 77
Камінський М. - 29
Кафарський В. - 52
Качкан В. - 95, 96
Качкан О. - 95, 96
Киселюк О. - 4
Кичура М. - (96)
Кісіль І. - 14
Клапчук В. - 5, 88
Кобальчинська Р. - 109
Коваль І. - 44
Коновалець Є. - (40)
Косило М. - 44
Крайній І. - 6, 10, 37, 45, 101, 110
Крайчук Ю. -  24
Крупа О. - 50
Круцик Р. - 31
Купчинський Р. - (95)
Курбас Л. - (116)
Лавинюкова Т. - 69
Лащенко С. - 36
Лепкий С. - (96)
Лепкі (брати) - 96
Лесін А. - 68
Лещишин Р. - 89
Липа Ю. - (95)
Лобарчук О. - 53
Лукач С. - (120)
Лютак І. - 14
Максим'юк М. - 47
Малицька К. - (96)
Мартиник Б. - 118
Марчук Л. - 59
Маурітссон М. - 32
Мельник О. - 58
Миронюк І. - 44, 72
Михайлюк Т. - 53
Мойсеєнко М. - 22
Мойсишин В. - 66, 67, 69
Мороз В. - 39
Морозюк В. -  33
Мурава М. - (96)
Назарчук Д. - 23, 48, 54, 55, 70, 79, 99, 105, 115
Негрієнко А. - 85
Нижник Н. - 60
Нікольська С. - (105)
Ньютон М. - (111, 113)
Ожиняки - 81
Онищук С. - 63
Орлик П. - (24)
Паліїв Д. - (30)
Пальона К. - 77
Парпан В. - 7
Пелехатий І. - 120
Петлюра С. - (95)
Петрина Ю - 18
Петришин І. - 15
Півторак О. - 80
Піндус Н. - 15
Пітель Василь - 97
Пітель Віра - 97
Плугатор Г. - 103
Пожоджук  Д. - 81
Попович Ю. - 21
Приходько М. - 4
Проців О. - 5
Пуговиця М. - 8
Ремез О. - (116)
Рой І. - 9
Роман З. - 17
Романюк Р. - 108
Руденко Ю. - 73
Рудницький Л. - 98
Савчук Б. - 119
Савчук В. - 100
Садова Т. - 64
Сембратович Р. - (95)
Семенцов Г. - 16
Серман Г. - (77)
Сивак Д. - 106
Синиця С. - 50
Сікора Б. - 69
Сінітович В. - 116
Сінітович Р. - 116
Слоньовська О. - 34
Смоків С. - 64
Теплинський М. -  (65)
Тершаковець З. - (39)
Трильовський К. - (32)
Турчин В. - 75
Турчин М. - 74
Федоришин В. - 86
Хоткевич Г. - (116)
Целевич В. - (95)
Цимбалюк М. - 58
Цюп'як Р. - 46
Червак Б. - 40
Чернега Р. - 60
Чеховський С. - 15
Чужинова І. - 118
Шаповал Л. - 109
Шеремет В. - 10
Шкандрій Б. - (95)
Юрчишин Г. - 107
Яворський А. - 4
Яким Р. - 18

Оновлено 26-02-2024
© 2020. ОУНБ iменi I. Франка